Cesta k duze

Rubriky

Čas být sám sebou

autor: | Čvn 19, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Je čas, abyste si dovolili být sami sebou

Je čas, abyste si dovolili být sami sebou, svým autentickým Já, tím člověkem, který čeká pod minulými vrstvami bolestí i růstem, pod tím vším.

Je čas být sebou. Výchozím bodem je zvyknout si dělat více vědomá a laskavá rozhodnutí. Jistě, život vás bude zkoušet, napínat, testovat, aby se ukázalo, jak silní skutečně jste. Ale život vás také odmění. Každé úsilí, nebo jeho nedostatek, se projeví v materiálním světě. Zasaďte ta správná semena.

Buďte jemní, buďte trpěliví, ale zasaďte ta správná semena – pro vás ta správná. Dovolte druhým, aby i oni byli tím, kým se snaží být. Skutečnému štěstí ohromně přispívá přijetí a pocit sounáležitosti.

Dovolte druhým být sami sebou a dívejte se, jak vám rozkvétají před očima. Především ale dovolte být sebou sami sobě. Jestli stále ještě nevíte kým vlastně jste – jestli plamen téhle nádherné bytosti teprve začínáte vnímat – pak se ptejte: „Kým tady mám opravdu být?“ Pokládejte si tu otázku znovu a znovu.

Plamen vašeho autentického Já nikdy nevyhasl, začne hořet jasněji a na vaši otázku bude postupně vrhat světlo. Smíte být úžasní a skvělí (a také jste).

Žijte život, po kterém touží vaše srdce. Je bezpečné být sám sebou. Dovolte si to a buďte vděční, zvláště za svobodu, kterou máte.

Bronnie Ware, z knihy Rok pro změnu

Převzato z: www.novoucestou.cz