Cesta k duze

Rubriky

Andělské karty Doreen Virtue

Andělské karty – vykládací karty od Doreen Virtue, Ph.D

Tato sada 44 andělských vykládacích karet vám pomůže komunikovat s vašimi anděly a získat od nich rady a odpovědi na otázky týkající se vašeho milostného života, zaměstnání, zdraví a rodiny, ale i osobního a duchovního růstu. Na každé kartě je krásný obraz anděla a jeho sdělení. V této sadě nejsou žádné negativní karty, protože andělé nám vždy radí z pozice lásky.
Andělé nám každodenně připomínají, že nás nejen hlídají, ale můžeme je kdykoli s otevřeným srdcem požádat o radu, poprosit je o sejmutí břímě svých starostí a obav. Hlavním poselstvím je však uvědomit si, že nikdy nejste sami, milovat sami sebe, což se pak projeví i na vztazích s ostatními lidmi a jak se k vám budou chovat, umět dávat, ale i brát, kromě plnění povinností si dopřát i odpočinek a zábavu a hlavně smýšlet pozitivně, což je vůbec nejdůležitější krok ke splnění vašich snů a přání a k dosažení pocitu štěstí.
Jak používat karty
Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Uvolněte se, soustřeďte se a pomyslete na anděly, kteří vás teď provázejí. Poproste je o zodpovězení otázky, či ukázání správného směru. Proneste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, viděl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třebaže by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“
Rada na dnešní den
Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den? Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den.
Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla přijmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi andělská rada pro vás, která vám přinese odpověď.
Možnosti výkladu:
Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Svým andělům můžete položit konkrétní nebo obecnou otázku nebo je poprosit o vedení v určité životní oblasti.
Následuje několik příkladů pro inspiraci:
Pokud je žádáte o obecný výklad, může znít vaše prosba například takto:
Ukažte mi prosím všechno, co potřebuji vědět.
V případě konkrétních otázek mohou mít vaše otázky takovéto formulace:
Co bych měl/a vědět o této osobě?
Co mi naznačuje daná situace, vztah, konflikt…?
Co mám přijmout nebo pochopit?
Co se potřebuji naučit?
Co mám propustit?
Pomocí karet můžete získat odpověď na jakoukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.
Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:
První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.
Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.
Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.
Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.
Pokud si zvolíte více karet, nedívejte se na jednotlivé karty izolovaně, ale všímejte si, jak souvisí s ostatními. Zkoumejte například, jaký vztah má karta přítomnosti s kartou nedávné minulosti. Najděte červenou nit spojující všechny vyložené karty a dovolte andělům, ať vám něco poví o každém vzorci, který se ve vašem výkladu objeví. Při výkladu karet si také bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit odpověď ještě lépe.
Další rady a doporučení k výkladu:
Jestliže karty neodpovídají přímo na položenou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závislosti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.
Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abyste získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat soustavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte anděly, aby vám dali nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.
Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako odpověď, stačí kliknout na vámi vybraná čísla a otevře se vám andělská odpověď. Andělé strážní pro vás mají poselství, která vám mohou pomoci uzdravit každou oblast vašeho života.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ,
30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Znamení

Znamení
Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které vám nyní andělé předávají. Žádali jste o znamení a dostáváte je. Všímejte si jich a důvěřujte jim!
Prosili jste nebesa, ať vám pomohou. Teď je na vás, abyste věnovali pozornost důkazům jejich pomoci. Touto kartou se vás andělé snaží upozornit na znamení. Mohou požádat motýla nebo ptáka, aby prolétl před vašima očima. Nebo vás přimějí vícekrát si poslechnout určitou píseň. Mohli by vám také dát do cesty nějaký předmět, abyste si ho všimli. Rovněž vytažení této karty je znamením od andělů. Snaží se na sebe upozornit všemi možnými způsoby – nepřehlížejte to prosím!
Můžete své anděly požádat, aby vám dali znamení pokaždé, když před sebou budete mít nějakou otázku nebo obtížné rozhodnutí. Obvykle platí, že není dobré určovat, jaký typ znamení to má být. To nechte na andělech. Umí na svou přítomnost upozornit velice dobře.

Zhmotněná přání

Zhmotněná přání
Materializovali jste si nové možnosti a hojnost. Vězte, že tyto dary můžete vychutnat právě teď!
Cíle vašeho úsilí, do něhož jste vkládali své naděje, máte na dosah ruky. Mohou se objevit v jiné podobě, než jste čekali, ale odměny, po kterých opravdu toužíte – jako je pocit pokoje, bezpečí a štěstí – se uskutečňují přesně tak, jak jste chtěli. Požádejte své anděly, ať ve vás posílí víru ve schopnost materializovat vaše přání. S touto vírou můžete vy a Bůh dokázat všechno!
Život je proces, v němž se všechny myšlenky proměňují do hmatatelných forem: Zpočátku jsou jen představou či nápadem zrozeným z božského zdroje. Potom se tento nápad setkává s pocitem. Pokud je to pocit lásky a péče, vznikne z nápadu a pocitu embryo materializace. O svou novorozenou myšlenku se postaráte tak, že v ni budete věřit a krok za krokem budete následovat vedení, které vám Bůh a andělé poskytují prostřednictvím vašich pocitů, snů a vizí.

Zázraky

Zázraky
Právě teď se všude kolem vás dějí zázraky. Začněte si jich všímat a zažijete jich ještě více.
Prostřednictvím této karty vám andělé říkají, že můžete očekávat zázrak. Možná máte pocit, že byste právě teď nějaký potřebovali, protože si nedokážete představit žádný jiný způsob řešeni. Otevřete se možnosti dovolit Bohu, aby vám pomohl vyřešit problémy překvapivým způsobem. Zázrakům otevřete dveře dokořán v okamžiku, kdy jste ochotni odevzdat své obavy Bohu. Představujte si, jak andělé odnášejí danou záležitost, a pociťujte, jak vám na pomoc přichází Boží moudrost a tvořivost.
Když se uvolníte a odevzdáte Zdroji, můžete si být jisti, že vás v tu chvíli obklopí požehnáni. Buďte otevřeni zázrakům, které vám přijdou do cesty.

Záměr

Záměr
Vaše záměry vytvářejí vaše zkušenosti. Co chcete, aby se dělo? Postarejte se o to, aby vaše myšlenky a pocity odrážely vaše skutečné záměry.
Vytažením této karty vás andělé žádají, abyste provedli inventuru svých očekávání. Co čekáte, že se dnes, zítra nebo v budoucnosti stane? Tato očekávání jsou semínky vašich záměrů. Záměr znamená, že jste si stanovili cíl a máte v úmyslu jej dosáhnout.
Vaše záměry určují, jaké budou vaše zkušenosti. Andělé vás žádají, abyste se rozhodovali s láskou a láskou své záměry také naplňovali. Dívejte se na sebe i na druhé jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou vaše záměry vycházet z tohoto pozitivního duchovního rozpoložení, pomůžete tím sobě i druhým. Andělé vám mohou pomoci nahradit negativní myšlenkové návyky, pokud je o to požádáte.

Vyslyšená modlitba

Vyslyšená modlitba
Neboj se, milovaný! Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny.
Všechny vaše modlitby jsou vždy vyslyšeny. Někdy vám to tak možná nepřipadá, protože se odpověď dostaví nečekaným způsobem. Možná začnete mít určitý intuitivní pocit nebo se objeví nová příležitost – nebo z poličky vypadne kniha. Andělé velmi často odpovídají na naše modlitby tak, že nám vnuknou nápady nebo informace právě tímto „obyčejným“ způsobem.
Pokud jste si vytáhli tuto kartu, vyžadují od vás andělé mimořádnou pozornost. Všímejte si všeho, co slyšíte, říkáte, myslíte si a cítíte. Zvláště ostražití buďte vůči pomoci, které se vám dostane, a určitě tuto pomoc přijměte. Zasloužíte si ji a Bůh nejednou zapojuje lidi, aby vám v roli pozemských andělů přinesli odpověď na vaše modlitby.

Uzdravení

Uzdravení
Situace, kvůli níž si děláte starosti, se napravuje. Máte od přírody dar uzdravovat a vaše léčivé myšlenky se již konkrétně projevily.
Někdy nelze situaci uzdravit, dokud se daného problému zcela nepustíte – aby do něj mohlo vstoupit uzdravující světlo. Vaše obavy se brzy rozplynou, protože tato karta naznačuje, že dochází k uzdravování. Abyste si však toto uzdravení uvědomili, musíte se napřed přestat zaměřovat na to, „co je špatně“, a místo toho si zopakovat: „Všechno je právě teď v Božím a dokonalém pořádku.“
Máte přirozenou schopnost uzdravovat a tato karta vám naznačuje, že prostřednictvím vás jako pozemského uzdravujícího anděla pracuje BŮH. V každé situaci, která potřebuje uzdravení, se držte myšlenek lásky. Vizualizujte si již nyní tuto situaci jako vyléčenou. Potom vzdejte díky Bohu za uzdravení a vše úplně přenechte jemu a andělům. Výrazné výsledky vaší léčivé práce budou mít vliv na mnoho lidí.

Svoboda

Svoboda
Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.
Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, po vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalářníky, kteří se kdy vyskytli ve vašem životě, jste pouze vy sami. Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní, bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.
Když příště začnete větu slovy „Musím…“, zaražte prosím. Poproste Boha a anděly, aby vám ukázali jiné možnosti. Buď vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako pasti, nebo vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.

Studium

Studium
Zabýváte se právě nyní učením a studiem. Vaši andělé vás vedou, abyste si udělali čas na čtení, naslouchání a osobní rozvoj.
Tato karta potvrzuje, že právě prožíváte velice významné období, kdy se máte seznámit s novými myšlenkami nebo se naučit novým dovednostem. Možná máte pocit, že byste se měli zapsat do nějakého kurzu nebo školy, a karta „Studium“ tento pocit potvrzuje. Jestliže již školu navštěvujete, andělé chtějí, abyste ve studiu pokračovali.
V době, kdy se nacházíme v životní fázi učení, někdy pocítíme silnou touhu si své nové znalosti vyzkoušet. Místo dalšího učení už chceme nedočkavě v praxi uplatňovat, co jsme se naučili. Není však nad správné načasování a tato karta vás vede, abyste do akce nespěchali. Raději se těšte z procesu učení se. Z růstu, který doprovází zkušenosti učením, je možno se radovat, připomínáme-li si, že je třeba se neustále zaměřovat na přítomný okamžik.

Soustředění

Soustředění
Přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete. Sledujte pečlivě své myšlenky, protože vytvářejí vaše zkušenosti.
Někdy se zdá, že si naše myšlenky vybírají nás, místo, abychom si my vybírali je, ale není tomu tak. Každý z nás si volí své myšlenky, a to neustále. Naše myšlenky mají vždy nějaký účinek a žádné neutrální myšlenky neexistují. Před půl sekundou jste se v mysli zabývali určitou myšlenkou; rozhodli jste se jí zabývat. Své myšlenky se můžete cvičením naučit sledovat a měnit. Znamená to chopit se volantu svého života.
Možná jste přesvědčeni, že vaše schopnost soustředění není valná, přesto vězte, že ve vaší mysli sídlí neomylná mysl Boží. V koncentraci můžete dosáhnout pozoruhodných výkonů, jestliže si budete opakovat následující afirmaci:
„Dokážu se teď soustředit podle vlastní vůle. Držím se jen láskyplných myšlenek a mí andělé působí jako mí strážci, když pro mne vytvářejí nepřetržitý proud myšlenek plných lásky.“

Sny

Sny
Věnujte právě teď pozornost svým snům. Pořiďte si deník a zaznamenávejte si je.
Prostřednictvím snů se vám dostává důležitých sdělení. Někdy se možná probouzíte s pocitem, že jste ve spánku cestovali nebo dostali nějaký pokyn. Ptali jste se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Poselství vašich snů a zkušenosti v nich zažívané se nikdy zcela neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se naopak součástí vašeho nevědomí, aby tak vaše činy byly vedeny moudrostí a láskou vašeho vyššího já.
Sny si snáze zapamatujete, když si bezprostředně po probuzení zapíšete všechno, na co si vzpomenete. Zapište si každý fragment, který máte v čerstvé paměti, zbytek snu se vám pak spíše vybaví. Záznamy svých snů si často pročítejte a hledejte v nich určité vzorce a témata. Motivy, které se ve snech opakují, naznačují poselství, které se vám snaží předat vaše vyšší já a vaši andělé.

Síla

Síla
Nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu. Být silní vás neohrožuje, protože víte, že svou sílu projevujete s láskou.
Máte v sobě veškerou sílu svého Stvořitele! Všechna síla božské lásky, moudrosti a inteligence je vám k dispozici. Máte duchovní jasnozřivou sílu vidět anděly a budoucnost. Máte intelektuální sílu čerpat z univerzální moudrosti Jediné mysli. Máte citovou sílu soucítit s druhými i fyzickou sílu, která je ve skutečnosti neomezená.
Andělé vás žádají, abyste jim odevzdali všechny obavy spojené s vaší silou a mocí. Vaši andělé vidí tichý a krásný aspekt vaší skutečné síly pocházející jediné síly ve vesmíru: Boží lásky. Dovolte si zářit touto jasnou láskou, tak aby se vaše skutečná síla mohla zázračně šířit do celého světa.

Sebepřijetí

Sebepřijetí
Jste dokonalými dětmi Božími a všechno na vás je úžasné. Vaši andělé vás vedou, abyste se zbavili negativního sebeposuzování a právě teď se radovali z toho, že jste!
„Jste na sebe moc přísní,“ říkají vám andělé touto kartou. Přestože máte rádi vysoká měřítka, je důležité, abyste se na sebe dívali očima lásky. Když si budete spílat, vašeho ducha to bude srážet k zemi. K sebezdokonalování dochází naproti tomu na základě pozitivního rozpoložení.
Podívejte se na sebe očima svých andělů a spatříte bytost, která je dokonalým a svatým dítětem Božím. Přestože jste v minulosti dělali chyby, nic z toho, co jste kdy řekli, mysleli si nebo provedli, nemůže zmenšit Boží lásku k vám. Andělé přehlížejí vaše vnější chyby; vidí ve vás tlukoucí srdce Boží lásky. Milují vás bezpodmínečně a chtějí, abyste stejně tak vy milovali sami sebe!

Samota

Samota
Věnujte určitý čas tichému zamyšlení o samotě. Vyčistěte svou mysl a zaměřte se na svou pravdu a své priority.
Nekladeš na sebe příliš velká břemena, milované dítě Boží? Andělé nám připomínají, že odpočinek patří u všech živých tvorů k přirozenému rytmu života. Pomyslete na silný dub, který roste vždy v krátkých intenzívních údobích a pak odpočívá. Čerpá živiny z hloubi země a dává si načas, než zase začne růst dál. Stejně tak je i pro vás důležité, abyste čerpali živiny z duchovní a citové „stravy“.
V době odpočinku si najděte čas na přemýšlení o tom, co skutečně cítíte a po čem v hloubi svého srdce toužíte. Prostřednictvím vašeho srdce k vám hovoří vaši andělé, a když nasloucháte svým pocitům a respektujete je, kráčíte ruku v ruce s Bohem anděly. Zda jde skutečně o Boží vedení, a nejen vaší fantazii nebo přání, poznáte podle toho, ž Boží vedení vždy souvisí s vaší touhou něco ve světě změnit k lepšímu.

Rovnováha

Rovnováha
Není váš režim v poslední době nevyvážený? Postarejte se o rovnoměrné rozdělení svého času mezi práci, hru, spiritualitu, cvičení a vztahy.
Andělé vědí, že máte velmi mnoho práce. Chtějí vám s vašimi povinnostmi pomoci prostřednictvím procesu rovnováhy. Když náš rozvrh přestane být rovnoměrný, ubývá nám energie. Menší množství energie vytváří iluzi, že nám čtyřiadvacet hodin denně nestačí, a výsledkem je začarovaný kruh nedostatku času.
Vaši andělé vás žádají, abyste si do svého rozvrhu zařadili pravidelné dávky meditace, cvičení a hraní. Vědí, že vyvážené rozložení vašeho života mezi práci, hru, spiritualitu, fyzický pohyb a vztahy vám pomůže se vyvíjet a radovat. Jestliže máte pocit, že vás vaše povinnosti pohlcují, neváhejte a požádejte Boha a své anděly, aby vám vaše břemeno ulehčili.

Romance

Romance
Andělé vás upozorňují na vaše potřeby v oblasti milostných vztahů. Požádejte o andělskou pomoc v těchto záležitostech a tuto pomoc přijměte.
Tato karta znamená, že vaši andělé vědí o vaší touze po romantickém vztahu. Poznali, jak vaše srdce touží po lásce. Vaše požadavky se k nim dostaly a oni na ně odpovídají.
Nyní budete spolupracovat s anděly na tom, aby se vytoužený milostný vztah objevil. Andělé vás povedou velice konkrétně, aby zajistili, že se vám dostane toho, co si tolik přejete. Možná pocítíte silné nutkání jet na určité místo a až tam dorazíte, potkáte tam skvělého člověka. Nebo získáte pocit, že se máte účastnit akcí zaměřených na osobní růst a vývoj, takže například začnete chodit na cvičení, přednášky o zdravé výživě nebo na různé semináře a kurzy. Řiďte se tímto vedením a objevíte partnera, jakého hledáte.

Příroda

Příroda
Je důležité, abyste pobývali sami v přírodě. Dokonce i pouhých pět minut na zahradě na vás může mít v tuto dobu ozdravný účinek.
Andělé vás žádají, abyste pobývali častěji, pokud možno denně, v přírodě a vzájemně s ní na sebe působili. Tato karta rovněž naznačuje, že byste byli možná šťastnější, kdybyste žili v přírodnějším prostředí. Jestliže jste uvažovali o tom, že se odstěhujete z města, považujte tuto kartu za dodatečné potvrzení. Tato karta pro vás může také znamenat povzbuzení k tomu, abyste si zvolili zaměstnání, které souvisí se zvířaty nebo rostlinami. Mohlo by se vám například líbit zahradničení, chovatelská nebo svět komunikace se zvířaty.
Vaši andělé a andělé přírody vám pomáhají objevovat a předávat své dary světu. Tím, že budete trávit více času v přírodě, jim pomůžete, aby vám mohli pomoci ještě více.

Přátelství

Přátelství
Dochází ke změnám ve vašich vztazích s kamarády a přáteli. Buďte právě teď s láskou upřímní k sobě i ke svým přátelům a važte si toho, jak uzdravující účinky má skutečné přátelství.
Neměníte se jen uvnitř, mění se i váš vnější život! Mezi oblasti, které se mění, patří i vaše vztahy kamarády a přáteli. Možná máte strach z toho, že některými starými kamarády již nebudete sdílet společné zájmy. Nebo se možná zabýváte otázkou, zda se seznámíte s novými přáteli, kteří by se vám mohli stát blízcí.
Změny v přátelských vztazích jsou přirozené, andělé chtějí, abyste jim svá přátelství odevzdali. Vězte, že nad vámi a vašimi přáteli bdí Bůh i andělé. Vám všem v tomto přechodném období pomáhají svou láskou. Tato karta rovněž znamená, že jste otevřeni novým přátelským vztahům s lidmi, kteří zrcadlí vaše zájmy a ambice.

Pravé Já

Pravé Já
Vaše pravé já – zářící, silné, úspěšné a inteligentní – nyní prosvítá pod povrchem. Dovolte, svému pravému já, ať se zviditelní i pro druhé, protože tím povznesete a inspirujete i je.
V mnoha ohledech budíte úctu a začínáte více věřit své skutečné povaze a snáze ji projevovat. Kdysi jste si možná mysleli, že své pocity musíte před druhými (a možná i před sebou!) tajit. Teď si však uvědomujete, jak životodárné a přitažlivé je projevit své autentické já.
Vaši andělé vás vedou k tomu, abyste respektovali své skutečné pocity tím způsobem, že je dáte najevo druhým i sobě. Andělé vám pomohou mluvit s láskou o svých pocitech, tak aby nevzniklo žádné nedorozumění s vašimi přáteli nebo nejbližšími lidmi. Vaši andělé vás nikdy nepovedou k tomu, abyste udělali nebo řekli něco, co by mohlo vám nebo někomu jinému ublížit. Až dovolíte, svému pravému já vyjít najevo a hrát si, postarají se také, aby se váš život dostal na novou úroveň vnitřního klidu.

Pravda a integrita

Pravda a integrita
Jste vedeni k tomu, abyste k sobě byli velice upřímní a pravdiví ve všem svém jednání a činech.
Andělé vám říkají:
„Opusťte všechno, co není autentické, i všechny aktivity, jež neodrážejí vaše nejvyšší záměry.“ Jestliže ve vašem životě něco nefunguje, buďte ochotni odevzdat to Bohu a andělům.
Když otevřeme ruce a nemocnou situaci pustíme ze svého sevření, může do ní vstoupit božské světlo. K zázrakům dochází vždy, když obtížnou situaci odevzdáme. Zjistíte, že zaměstnání, vztahy, otázky zdraví nebo jiné okolnosti se rychle uzdravují způsobem, o jakém se vám ani nesnilo. Celou dobu vás andělé budou neomylně vést k činům, které napomohou buď tomu, že situaci dokážete nahradit něčím lepším, nebo k jejímu úplnému uzdravení. Když se rozhodnete být k sobě pravdiví, očekávejte zázrak.

Požehnání

Požehnání
Bůh a andělé vám právě teď pomáhají. Žádejte je o pomoc i nadále a až přijde (a ona přichází vždy), přijměte ji.
Andělé chtějí, abyste věděli, že se vám právě teď dostává mimořádného požehnání. Možná jste se v poslední době setkali s určitými problémy nebo právě prosíte o mimořádnou pomoc. V každém případě vás nyní andělé zahrnují ještě větší Boží láskou než kdykoli předtím. Vězte, že při vás stojí další andělé a dávají vám porci lásky a světla navíc.
Někdy možná máte pocit, že vás Bůh i andělé opustili. Tato karta se vám snaží připomenout, že neodešli a že vás nikdy ani opustit nemohou. Pouze náš strach nás zaslepuje a ohlušuje vůči přítomnosti našich andělů. Nicméně vaši andělé mohou váš strach rozptýlit, pokud je o to požádáte a dovolíte jim to. Dostalo se vám skutečného požehnání a Bůh i jeho andělé vás velice milují.

Pomocníci

Pomocníci
Bůh, andělé a neviditelní duchovní učitelé, kteří vás milují, ochraňují a vedou, nad vámi právě v této chvíli bdí. Nejste sami. A jste v bezpečí!
Tato karta vás ujišťuje, že jste součástí úžasného a mocného týmu dobrotivých bytostí. Neustále vás obklopují, vedou a milují. Když se nacházíte v nebezpečí, zasáhnou svým varováním nebo tak, že učiní opatření vedoucí k záchraně vašeho života. Jestliže se bojíte, uklidní vás energií božské lásky. A když jste zmateni, zašeptají vám do ucha, co máte dělat.
Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás vaši andělé a průvodci žádají, abyste s nimi mluvili častěji. Hovořte s nimi v duchu o všem a brzy spatříte důkazy jejich existence. Zakrátko vás povedou andělé k tomu, abyste i vy pomáhali druhým. Pokud jste někdy pochybovali o své schopnosti druhým pomáhat, požádejte anděly, aby vám pomohli se těchto obav zbavit.

 

Péče o tělo

Péče o tělo
Andělé na vás naléhají, abyste pečovali o své fyzické tělo. Chce se od vás, abyste jedli zdravé potraviny, pravidelně cvičili a vyhýbali se jedům.
Vaši andělé vás žádají, abyste věnovali pozornost svému fyzickému tělu. Možná se tomuto vedení vzpíráte a andělé za vámi kvůli této otázce přicházejí opakovaně. Připomínají vám, že tělo je nástroj, který, když je dobře naladěn, vyzařuje větší harmonii. Váš duch je jako hudba koncertního křídla a andělé chtějí, abyste toto křídlo udržovali čisté a naladěné.
Když svému tělu věnujete požadovanou péči, budete se cítit nádherně. Odměnou vám bude více energie a pocit štěstí. Andělé vám pomohou najít čas a motivaci ke cvičení a mohou vám pomoci i s rozpuštěním závislostí na nezdravých látkách. Otevřete se radosti z nově nalezených potěšení, která jsou výsledkem vyčištění fyzického těla, a je ho udržování.

Partner duše

Partner duše
Vaše prosba o vztah s partnerem duše – s člověkem, který by byl vaší druhou polovinou – byla vyslyšena. Řiďte se vedením, kterého se vám dostává, abyste se mohli těšit z daru božské lásky.
Vaše srdce touží po velké lásce. Vzhledem k tomu, že se nacházíte na duchovní cestě, toužíte po partnerovi, který by měl podobnou filozofii, a s nímž byste sdíleli společné zájmy. Možná se ptáte, zdaje však možné prožívat vášnivý vztah i duchovní souputnictví s jednou a touže osobou? Tato karta vám říká, že odpovědí na vaši otázku je: „Ano!“ Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás vaši andělé žádají, abyste jim důvěřovali a řídili se jejich vedením.
Andělé slyšeli vaše modlitby o velkou lásku a vedou vás krok za krokem tak, aby se tato touha realizovala. Jestliže již máte vztah, vaší andělé vás žádají, ať tento vztah odevzdáte do jejich rukou. Tímto způsobem jej mohou povznést na úroveň partnerství dvou dokonale se doplňujících duší, nebo vám jej pomohou citlivě ukončit, tak aby do vašeho života mohla vstoupit nová láska. V každém případě vám budou stále nablízku připraveni pomoci a jasně vám ukážou, jaké kroky podniknout.

 

Oslavy

Oslavy
Dobrá zpráva! Existuje důvod k oslavám a nastal čas, abyste se radovali z plodů své práce.
Andělé chtějí, abyste věděli, že ve vašem životě nastaly dobré časy. Pracovali jste na změnách a vaše záměry se nyní projevily v realitě. Nadešla chvíle, kdy máte naplnit své srdce hřejivým pocitem vděčnosti.
Andělé vás prostřednictvím této karty žádají, abyste zůstali v této vděčnosti pevní. Podobáte se zahradnici, která sází semena a stará se o ně, protože má víru, že její práce přinese plody. I nadále zalévejte svá semínka a bděte nad nimi a brzo uvidíte, jak vyklíčí na povrch. Andělé jsou vašimi spoluzahradníky, kteří vám pomáhají pěstovat úrodu.

Okouzlení

Okouzlení
Chopte se znovu svého dětského smyslu pro úžas a údiv. Dívejte se na svět znovu jako na kouzelné místo.
Pamatujete se, jak se vám zdál svět úžasný, když jste byli děti? Pocit okouzlení představuje rozpoložení našeho vnitřního dítěte. Neztratili jste někde cestou svůj smysl pro zázraky?
Andělé vás žádají, abyste oprášili svůj smysl pro tajemno a rozpomněli se, že vás obklopuje zázračná síla. Poproste Boha a anděly, ať vám pomohou s čímkoli, ať je to malé nebo velké. Nebojte se – když anděly žádáte o pomoc v běžných záležitostech, neodvádíte je od „důležitějších“ úkolů. Skutečně vám chtějí být oporou, abyste se nemuseli ničeho obávat. Takto z vás bude vyzařovat radost a údiv dětí, kteří se s důvěrou spoléhají na to, že se o ně někdo stará. A když máte radost, inspiruje vaše božské světlo každého, kdo vás uvidí.

 

Odpuštění

Odpuštění
Zanechte hněvu a zášti a ciťte se uzdraveni. Nemusíte druhému člověku odpustit jeho skutek, odpusťte jenom jemu – tak abyste měli klid.
Vytažením této karty vás vaši andělé vedou k tomu, abyste zanechali hněvu a přestali být podráždění. Uvědomují si, že se možná zlobíte zcela oprávněně. Přesto chtějí, abyste se podívali, jak vysokou cenu platíte za to, že jste se stali nádobou plnou hněvu.
Odpuštění neznamená: „To, co jsi udělal, je podle mne v pořádku.“ Jednoduše znamená: „Už v sobě nechci chovat bolest jako reakci na tvé jednání.“ Když máme ve svých srdcích neodpuštění, trestáme, konec konců jenom sami sebe. Vaši andělé vám chtějí pomoci.

 

Odevzdání

Odevzdání
Pusťte se všeho, co vás trápí a dovolte Bohu a andělům, aby vám pomohli. Všechno, co odevzdáte, bude buď nahrazeno něčím lepším, nebo se k vám vrátí uzdravené.
Když některou oblast vašeho života, která nefunguje, pevně svíráte ve svých rukou, nemá prostor k uzdravení. Ať už se trápíte svým milostným životem, finanční situací, kariérou, domácností nebo zdravím, tato karta po vás chce, abyste toho nechali. Pokud lpíte na některých aspektech svého života kvůli obavám jako např.: „Co když nenajdu nikoho nebo nic lepšího?“, bude se vše jen zhoršovat.
Budete-li ochotni pustit se situace a odevzdat ji, nastane jedna ze dvou možností: bud z vás bude vše tíživé smyto a stávající situaci nahradí nová, lepší, nebo se problém zázračně uzdraví. Prostřednictvím této karty vás andělé žádají, abyste se nesnažili mít kontrolu nad tím, jak to vše dopadne. Odpoutejte se a dovolte Bohu, ať vám pomůže!

 

Nové začátky

Nové začátky
Ve vašem milostném životě začíná nová kapitola, ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.
Otevřete své srdce novému přílivu božské lásky, která k vám přichází prostřednictvím partnera. Andělé vás připravují na to, že si máte dobře všímat nových lidí objevujících se ve vašem životě, protože váš nový partner se nutně nemusí podobat vašim předchozím partnerům. Buďte otevřeni změnám ve svých existujících vztazích a nelpěte urputně na svých představách ohledně toho, jak by měl vztah podle vás vypadat. Nastal čas nádherných změn ve vašem milostném životě a po vás se chce, abyste důvěřovali Bohu a svým strážným andělům, že zařídí vše tak, aby to bylo k vašemu nejvyššímu dobru.
Změny v oblasti lásky mohou být bolestné jedině v případě, že jste ve svém myšlení nebo chování nepružní. Jestliže splynete s proudem lásky, zjistíte, že se vám po dřívějším milostném životě už nestýská. Brzy jej nahradí nové aspekty, které vám způsobí radost. Možná, že existující vztahy skončí, nebo v nich nastane nova fáze plná vášně a obnovené lásky. Nebo je možné, že potkáte nového partnera, což do života vás obou přinese velké štěstí.

Nová láska

Nová láska
Ve vašem milostném životě začíná nová kapitola, ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.
Otevřete své srdce novému přílivu božské lásky, která k vám přichází prostřednictvím partnera. Andělé vás připravují na to, že si máte dobře všímat nových lidí objevujících se ve vašem životě, protože váš nový partner se nutně nemusí podobat vašim předchozím partnerům. Buďte otevřeni změnám ve svých existujících vztazích a nelpěte urputně na svých představách ohledně toho, jak by měl vztah podle vás vypadat. Nastal čas nádherných změn ve vašem milostném životě a po vás se chce, abyste důvěřovali Bohu a svým strážným andělům, že zařídí vše tak, aby to bylo k vašemu nejvyššímu dobru.
Změny v oblasti lásky mohou být bolestné jedině v případě, že jste ve svém myšlení nebo chování nepružní. Jestliže splynete s proudem lásky, zjistíte, že se vám po dřívějším milostném životě už nestýská. Brzy jej nahradí nové aspekty, které vám způsobí radost. Možná, že existující vztahy skončí, nebo v nich nastane nova fáze plná vášně a obnovené lásky. Nebo je možné, že potkáte nového partnera, což do života vás obou přinese velké štěstí.

Naslouchání

Naslouchání
Komunikujete se svými anděly a poselství, která dostáváte, jsou míněna velmi vážně. Důvěřujte jim.
Tato karta je potvrzením od andělů, že je opravdu slyšíte. Dostáváte opakovaně sdělení prostřednictvím svých pocitů, snů, vizí, vnitřního hlasu nebo tak, že něco prostě víte. Nasloucháte těmto poselstvím a důvěřujete jim? Řídíte se jimi?
Jestliže dostanete nápad, že máte někomu zavolat, někam jít nebo si něco přečíst, je důležité, abyste se tímto vedením řídili. Vytažením této karty vás vaši andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti nebo obavy ohledně Božího vedení. Vězte, že skutečně komunikujete s nebem, a z této komunikace se radujte!

Meditace

Meditace
Právě teď je pro vás velice důležitá meditace. Meditujte často a radujte se z toho.
Klidná mysl slyší andělské hlasy snáze. Tato karta představuje způsob, jímž vás andělé žádají, abyste ztišili svou mysl, tak aby pro vás byla jejich sdělení dostatečně hlasitá a srozumitelná.
Ráno ze všeho nejdříve zavřete alespoň na pět minut oči a zhluboka se třikrát nebo čtyřikrát nadechněte. Potom položte svým andělům otázku a pozorně poslouchejte, jako byste naslouchali drahému příteli.
Nesnažte se naslouchat příliš křečovitě; jestliže se za odpovědí budete honit, unikne vám. Místo toho stále zhluboka dýchejte a buďte uvolnění. Řekněte si, že dostávat andělská sdělení je pro vás přirozené a že se ve skutečnosti jedná o běžnou zkušenost. Čím více se v mysli uvolníte, tím snáze odpověď uslyšíte.
 

Klid

 

 
Klid
Ve vašem životě nastává doba většího vnitřního klidu a ticha.
Klid v duši znamená cítit se v bezpečí a vědět, že je o nás za všech okolností postaráno. I když vaše logická mysl nemůže přijít na to, jak by se dal určitý problém vyřešit, pokoj v duši znamená, že můžete důvěřovat Bohu, že zařídí zázračné řešení. Víra tohoto druhu je vždy ospravedlněná, protože pro zakoušení zázraků je přímo nezbytná.
Touto kartou vás andělé ujišťují, že v sobě mír duše najdete. Můžete být klidní i uprostřed velkého zmatku. Bylo by chybou si myslet, že k tomu, abyste byli šťastní a klidní, musíte čekat, až bude váš život bez problémů. Opak je ve skutečnosti pravdou. Nejprve pracujte na klidu a teprve potom se vaše problémy zmenší a zcela zmizí. Klid je vaším přirozeným duševním rozpoložením a andělé nyní společně s vámi pracují na jeho dosažení.

 

Inspirace

Inspirace
Věnujte pozornost novým myšlenkám a nápadům, které dostáváte. Představují semínka nádherného tvůrčího procesu, kterého se účastníte společně s Bohem.
Bůh k vám hovoří prostřednictvím vašich myšlenek a tato karta ukazuje, že vaši andělé chtějí, abyste si všímali myšlenek, které vám poslední dobou přicházejí na mysl a řídili se jimi. Tyto myšlenky jsou odpovědí na vaše modlitby a prosby o vedení, a proto je prosím nezavrhujte jako „výplody své fantazie“.
Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí dodat sebedůvěry, protože jste skutečně schopni dostávat skvělé nápady stejně jako každé jiné Boží dítě. Všechny velké myšlenky totiž mají svůj původ v jediné Boží mysli. Vzhledem k tomu, že Bůh je všudypřítomný, což znamená, že se nachází všude, je i ve vás. Boží mysl tedy neustále vyjadřuje nové myšlenky a ideje přímo ve vaší mysli!

 

Hudba

Hudba
Andělé vás vybízejí, abyste se pohroužili do krásné hudby. Hudba povznese vašeho ducha nad pozemské starosti a pozvedne vaše myšlenky k Boží lásce.
Máte u sebe anděly, kteří vám chtějí pomoci prostřednictvím uzdravujících vlastností hudby. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás andělé žádají, abyste do svého života začlenili více hudby. Vedou vás k tomu, ať si pouštíte hudbu jako příjemnou zvukovou kulisu, když se oblékáte, pracujete a hrajete si. Vybízejí vás, abyste si také často pískali a zpívali.
Možná jste si vytáhli tuto kartu také proto, že máte hudební nadání. Neměli jste v poslední době chuť složit píseň, začít s někým muzicírovat, vstoupit do pěveckého sboru nebo hrát na hudební nástroj? Tyto vnitřní pohnutky možná pocházejí od andělů, kteří jsou schopni vidět dary, které vám dal Bůh. Vědí, že vaše hudební nadání pomůže i druhým. Žádají vás proto, abyste se stali pozemskými anděly tak, že projevíte svůj talent písní a melodií.

Hravost

Hravost
Radost a hra – to k andělům patří! Vedou vás k tomu, abyste ve svém životě měli více radosti a abyste věděli, že radost je nezbytnost a nikoli luxus.
Andělé vědí, že máte spoustu povinností a že potřebujete nepřetržitý přísun peněz, času a dalších zdrojů. To, že jste si vytáhli tuto kartu, znamená, že vám andělé chtějí připomenout, že vám k dosažení vašich cílů mohou pomoci pravidelné dávky radosti. Můžete namítnout, že na to, abyste si hráli, nemáte dost času, peněz nebo energie. Vaši andělé vás nicméně ujišťují, že vaše hravost představuje skvělou investici, která povede k okamžitému zisku.
Když se radujete a smějete, jste uvolnění. S uvolněním přichází více nápadů, duchovního napojení, božského vedení a energie. S novou inspirací a energií můžete lépe uskutečnit svá přání. Vaše uvolněná a zářivá osobnost k vám přitáhne úžasné lidi, kteří vám mohou pomoci. Pozitivní vyzařování vám přinese nové příležitosti. A když se budete dívat na život z tohoto pohledu, nemůžete nemít radost.

Hojnost

Hojnost
Právě teď k vám přichází nový příliv pomoci. Požádejte anděly, ať vám pomohou vzdát se strachu z nedostatku, abyste se mohli radovat z této rostoucí hojnosti.
Vaši andělští poslíčkové vám oznamují nadcházející čas hojnosti. Zdrojem hojnosti je Bůh a vy jste kdesi v koutku duše věřili, že Stvořitel vaše potřeby naplní. Příčinou hojnosti, která se u vás nyní projevuje, byla vaše víra, byť třeba malá.
Držte se své víry, protože vám zajistí nepřetržitý přísun pomoci materiální, psychické, emocionální, duchovní i intelektuální. Vynikající afirmace, která vám pomůže setrvat v proudu nepřerušovaného přílivu hojnosti, zní: „Přijímám vděčně do svého života vše dobré: Všechny mé potřeby jsou naplňovány nyní i vždycky.“

Harmonie

Harmonie
V situaci, která vás trápila, se konflikt vyřešil. Vězte, že si tento klid a pocit Štěstí zasloužíte, a přijměte jej s vděčností.
Milované děti Boží, ve svém srdci milujete pokoj. Tato karta k vám přichází jako znamení nové harmonie, jež vám začíná svítat. Přestaňte považovat situaci za problém a dívejte se na sebe a na druhé očima svých strážných andělů. Tak uvidíte i to, co je pod povrchem, a spatříte krásu a světlo, které věčně září v každém člověku.
Když se na svět kolem sebe začnete dívat z andělské perspektivy, stanete se pozemskými anděly. Když si udržíte takto – v dobrém slova smyslu – povznesený úhel pohledu, způsobí to zázračné uzdravení všech vašich vztahů. Konflikty utichnou a ukáže se čistá a nová pravda o všech a o všem.

 

 

Důvěra

Důvěra
Důvěřujte si a mějte víru, že Bůh a andělé jsou s vámi. Požádejte je, aby vám pomohli rozptýlit obavy, které vám brání v tom, abyste se radovali z víry naplno.
Vaši andělé vědí, že jste v minulosti prožili zklamání. Tyto zkušenosti možná nahlodaly vaši víru v sebe, v druhé lidi nebo dokonce i v Boha. Andělé vám však připomínají, jak velice důležité je držet se své víry.
Pokud jste si vytáhli tuto kartu, zdůrazňují vám andělé význam sebedůvěry. Vědí, že jste, stejně jako ostatní lidé, dělali v minulosti chyby. Tyto chyby však nenarušily vaši skutečnou podstatu. Stále v sobě máte všudypřítomného Boha a Bůh je neomylný. Andělé chtějí, abyste důvěřovali Bohu a věřili také v ně. Pomohou vám, abyste důvěřovali i sobě samým.

 

Duchovní růst

Duchovní růst
Nacházíte se v období výrazného duchovního růstu. Radujte se z tohoto procesu!
Možná, že máte smíšené pocity: zmatek, vzrušení, strach a údiv. Zalíbilo se vám vaše obnovené spojení s Božstvím a chtěli byste číst, studovat, učit se nebo meditovat na plný úvazek! Zároveň si však možná děláte starosti, jaké důsledky bude mít vaše duchovní studium na zbývající část vašeho života. Jaký dopad bude mít vaše nové duchovní snažení na vaši práci, manželství nebo vztahy s přáteli? Tyto obavy vyvolávají strach, který může nahlodat radost, již vám takové studium přináší.
Odevzdejte tento strach Bohu, nejdražší! Důvěřujte, že jste v každém okamžiku podporováni, milováni a vedeni. Nedělejte si starosti, jak půjde dohromady vaše budoucnost s vaším duchovním vývojem! Věřte, že tatáž Síla, která vás přivedla na duchovní cestu, se postará také o všechno ostatní. Koneckonců, díky této Síle existují všechny hvězdy a planety na obloze. Dozajista pomůže tím nejdokonalejším způsobem i vám.

Děti

Děti
Věnujte teď mimořádnou pozornost svým dětem nebo svému vnitřnímu dítěti. Ve vašem životě se možná velice brzy objeví další děti.
Tato karta naznačuje, že andělé vidí vaši potřebu hrát si, radovat se a respektovat své vnitřní dítě. Možná si budete hrát se svými vlastními dětmi nebo vnuky. Nebo si můžete užívat radosti a zábavy s jinými dospělými či se zabývat prací, která souvisí s pomocí dětem. Věnujte se chvíli tomu, že se svého vnitřního dítěte zeptáte: „Jak se cítíš?“ a „Co bys rádo dělalo?“
Naplánujte si jedno odpoledne, kdy dovolíte svému vnitřnímu dítěti, aby se projevilo, a dělejte něco, co umožní, aby se ukázala i vaše hravá stránka. Běžte na houpačky a prolézačky v parku. Dopřejte si odpolední spánek. Pokreslete chodník křídou. Nebo postavte hrad z písku.

Božské vedení

Božské vedení
Věřte své intuici a jednejte v souladu s ní. Jejím prostřednictvím k vám promlouvá Bůh a andělé.

Právě teď jste vedeni shůry. Vnitřní pocit, který se vás zmocní, to, že určitou věc zkrátka víte, a také vaše vize nebo vnitřní hlas – to vše se vám snaží něco říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jím.
Pokud jste si vytáhli více než jednu kartu, věnujte velkou pozornost těm, které se nacházejí po levé a pravé straně karty „Božské vedení“, protože pro vás mohou obsahovat důležité pokyny. Sousední karty naznačují různé aspekty poselství, jež se vám andělé snaží předat.

Archanděl Michael

Archanděl Michael
Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi. Dodává vám odvahu a pomáhá vám zbavit se následků strachu.
Prostřednictvím této karty vám archanděl Michael sděluje, že je s vámi. Je symbolem skutečné odvahy, která pramení z poznání, že Boží láska je jedinou existující silou. Michael vám dává vědět, že když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy, jste v bezpečí a pod ochranou. Bůh a andělé vám pomáhají, abyste v období zkoušek zůstali věrní sami sobě.
Často si s Michaelem od srdce povídejte. Nebojte se, že ho budete obtěžovat. Michael je, podobně jako všichni archandělé, schopen být u všech, kdo ho potřebují, současně. Neomezuje ho čas ani prostor, takže může pomáhat zároveň vám i druhým.

Božské načasování

Božské načasování
Věnujte pozornost dveřím, které se vám právě otevírají a zavírají. Projděte dveřmi, jež jsou otevřené, a učte se od dveří, které se zavřely.
Vaše modlitby jsou vyslyšeny; o tom není pochyb. Všechno se však řídí univerzálními zákony božského načasování. To znamená, že určité kousky mozaiky musí napřed zapadnout na své místo, aby jiné části mohly přinést plody. Jestliže se snažíte některé části přeskočit nebo se do nich příliš ženete, bude celému plánu chybět pevný základ.
Nesnažte se násilím otevřít žádné dveře, které jsou pro vás zavřené. Místo toho požádejte své anděly o vedení, abyste pochopili, zda jsou dveře zavřené kvůli vašim negativním očekáváním, nebo jestli je to jednoduše znamení božského načasování. Hledejte jiné dveře, které se otevírají, a projděte jimi s vírou a vděčností.

Anděl strážný

Anděl strážný
Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují. Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující.
Nejste sami. Tuto kartu jste si vytáhli jako milostný dopis od svých andělů strážných, kteří chtějí, abyste věděli: „Jsme tady. Nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě ani opustit nemůžeme.“
Vaši strážní andělé říkají, že si zasloužíte jejich pomoc a pozornost. Nic, co jste si kdy mysleli, co jste říkali nebo co jste dělali, vás nemůže odloučit od vašich božských pomocníků. Nikdy vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte. Andělé jsou zde jednoduše proto, aby vám poskytli oporu v procesu duchovního růstu, a podporují vás, abyste zase vy mohli pomáhat druhým.