Cesta k duze

Rubriky

Cviky na stimulaci čaker

Cviky na stimulaci čaker a správné držení těla, spojené s dechovým cvičením
1. čakra
Sed na patách, ruce položené na stehnech, blíže ke kolenům. Při nádechu prohneme páteř dopředu, při výdechu dozadu. Několikrát opakujeme.
2. čakra
Cvik č.1 – Posadíme se na podložku do zkříženého sedu. Rukama se uchopíme za kotníky, zhluboka se nadechneme a prohneme páteř dopředu. Hrudník zvedneme a pánev vysadíme dozadu. Při výdechu prohneme páteř dozadu a pánev podsadíme dopředu. Cvik několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Při druhém cviku si lehneme na záda, lokty máme na podložce a podpíráme si jimi horní polovinu těla. Nohy máme natažené, zvednuté nad podložkou, špičky máme napnuté, střídavě jimi stříháme jako nůžkami. Cvik několikrát opakujeme.
3. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce položíme na ramena, prsty směřují dopředu a palec dozadu. Při nádechu se otáčíme doleva, při výdechu se otáčíme doprava. Dýcháme pomalu a zhluboka, cvik několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Opakujeme celý cvik č.1, ale ve výchozí pozici budeme sedět na patách.
Cvik č.3 – Při dalším cviku si lehneme na záda, nadechneme se, nohy máme natažené, špičky jsou napnuté, ruce podél těla, s výdechem ruce předpažíme před sebe, zvedáme horní polovinu těla, ruce protahujeme směrem ke kolenům. Nohy a bedra zůstávají na podložce. Cvik několikrát opakujeme.
4. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v oblasti srdce, lokty míří do stran. Pomalu lokty pohybujeme, pravý loket jde nahoru, levý dolů a obráceně. Dýcháme zhluboka pomalu v souladu s pohybem. Několikrát zopakujeme.
Cvik č.2 – Odpočineme si a cvičení si zacvičíme znovu, tentokrát v sedu na patách.
5. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce jsou položeny dlaněmi na kolenou. Začneme ohýbat – rolovat páteř postupně shora dolů. Při nádechu rolujeme páteř dolů, při výdechu nahoru. Několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Přidáme k pohybu ramena – při nádechu rolujeme páteř dolů a zároveň zvedáme ramena, při výdechu ramena klesají a páteř narovnáváme. Několikrát opakujeme.
Zastavíme se v nejvyšším místě a na 15 sekund zadržíme dech, pak se uvolníme.
Cvik č.3 – celé cvičení opakujeme v sedu na patách.
6.čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v úrovni šesté čakry, nadechneme se a zadržíme dech. Sevřeme anální svěrač a svaly břišní stěny a tlačíme energii nahoru. Spojené ruce zvedáme nad hlavu a vydechujeme energii přes korunní čakru nahoru. Několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Celé cvičení opakujeme v sedu na patách.

7. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce spojíme propletenými prsty nad hlavou. Ukazováčky míří nahoru, ostatní prsty jsou překřížené. Při nádechu zatáhneme břicho okolo pupku a vyslovíme v duchu „sat“ , s výdechem břicho uvolníme a řekneme „nam“. Dýcháme tímto způsobem v rychlém tempu několik minut. Při nádechu tlačíme energii ze spodní části páteře do hlavy, na chviličku zadržíme dech, pak uvolníme svalové napětí a odpočineme si.
Cvik č.2 – Celý cvik opakujeme v sedu na patách, místo vyslovování manter „sat“ a „nam“, rychle dýcháme nosem.
Zpracováno podle knihy Jarmily Riegrové – Učebnice základů Reiki
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Série cviků na uvolnění a harmonizaci čaker

Cvičení na harmonizaci čaker

Toto je série cvičení a cviků, které uvolní a nabijí jednotlivá centra. Uvolní energii, která je zablokována v jednotlivých čakrách. Jakmile se tato zablokovaná energie uvolní, nastane veliký vnitřní pohyb. Můžete vidět barvy, nebo ucítíte jak se uvolňuje energie. Ale je důležité, abyste se nesoustředili na tyto jevy. Ve skutečnosti nejsou důležité a nesmíme na nich ulpívat, pouze je s klidem pozorujte. Jenom těmto projevům dejte prostor a pokračujte v technice. Uvolněná energie bude mít přirozenou tendenci stoupat vzhůru a bude napomáhat otevírání vyšších center. Po cvičení se usaďte do sedu s rovnou páteří. Tato část je důležitá, aby se usadila uvolněná energie a aby si našla nové stezky proudění. Aby se energie harmonicky usadila v čakrách. Nakonec si v klidu lehněte a relaxujte.
První čakra
Zmáčkneme ruce silně v pěst a zvedneme ruce vysoko nad hlavou. Prudce stáhněte ruce dolů, směrem k pánvi, použijeme veškerou sílu, jako bychom chtěli do první čakry udeřit. Použijeme silný zvuk Hu, pustíme ho přímo do první čakry. Představte si jako by vaše ruce byly kladivo a zarážely energii do první čakry. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Druhá čakra
Položte ruce na druhou čakru a předkloňte se. Prudce se nadzvedněte, otevřete paže a vydejte silný zvuk Ha, jako byste chtěli veškerou energii z centra vypudit. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Třetí čakra
Položte si ruce na bříško a smějte se břišním smíchem. Měli byste se rozesmát tak, jako byste se za břicho popadali a uvolnit bránici.
Čtvrtá čakra:
Nadechněte se z pánve, použijte obě dlaně, jako byste pomocí dlaní vynášeli energii vzhůru. Nadechněte se nosem. Nadechněte se z pánve až do hrudníku. Potom se uvolněně předkloňte, a uvolněte veškerou energii dolů. Uvolněte v předklonu ramena, ruce i hlavu. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Pátá čakra:
Dejte obě dlaně do úrovně krku, jako byste chtěli z krku zavolat. Vydávejte hlasitý zvuk Ahhh, jako byste volali z hrdla do prostoru. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Šestá čakra:
Spojte si ruce dlaní k sobě, přiložte je palci na třetí oko doprostřed čela. Zavřete oči, přiložte jazyk na patro, zavřete zuby těsně k sobě. Vydávejte do středu čela zvuk Humm, hmm. Lehce se palci dotýkejte čela, jako byste jej chtěli masírovat. Nechejte, ať vibrace vstoupí do třetího oka. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Sedmá čakra:
Lehce přiložte dlaně nad temeno hlavy. Vnímejte malé místo na temeni, odkud vystupuje energie do vesmíru. Můžete si představovat malou spirálu. Nechejte jí vystoupat nad hlavu, kam až dosáhnete pomocí rukou a potom jí na sebe nechte stéci jako vodotrysk z fontány. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Posaďte se do sedu s rovnou páteří a vnímejte tok vlastní energie. Nakonec si lehněte a uvolněně relaxujte. Čím více se Vám podaří nabít nižší centra, tím snadnější bude potom proudění energie. Dejte proto větší důraz na první dva cviky a pozorujte, vše co se stane.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Cvičení K.Sherwooda

Odblokování čaker – cvičení pana K. Sherwooda
Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.
1. cvičení: Kontrakce první čakry
Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.
Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.
Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.
2. cvičení: Kontrakce bránice
Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo “mravenčení”. Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar – plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.
Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.
3. cvičení: Kontrakce krku
Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.
Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné “žhnutí” v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.
Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.
Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.
Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.
Převzato z: https://www.eldhwen.sk

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Náš čakerní systém je naše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to náš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval naši existenci v jednotě s ním.
Všechny aspekty našeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem nás, se zvyšuje. Naše čakry jsou pro nás velmi důležité a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze naše bytí. Někdy zažíváme v určitých čakrách blokace a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abychom se nad ním zamysleli a zlepšili je.
Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a flapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžeme ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách našeho bytí.
Proto je jejich ochrana čistoty a síly zásadní, máme-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžeme povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo naším čakerním systémem k udržení a ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém našem bytí.
Můžeme požádat Archanděla Michaela o pomoc s čištěním našeho čakerního systému následujícím způsobem:
„Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozená z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a šířící se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách, jako blažený, nenucený proces probuzení. Děkuji.“
Představte si, že Archanděl Michael stojí za vámi a organizuje a instruuje koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo.
Když procházíme procesem hlubokého čištění, je potřeba zaměřit se na dech, protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí.
Aktualizace našeho čakerního systému je zaměřena na to, aby nám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele v naší realitě.
Když nám toto pomáhá, abychom si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abychom mu plně rozuměli. Můžeme použít meditaci, abychom podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu našich čaker.
MEDITACE:
„Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímalo a přijalo. Prosím ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyslalo vědomé uvědomění si mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji.“
Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje a ochraňuje.
S láskou Blaženka.
Převzato z: www.tesenisis.cz

Dechové cvičení na harmonizaci čaker

Dechové cvičení

V klidu si sedněte a vizualizujte si zářivé bílé světlo posázené zlatými tečkami.
Nechte toto světlo proudit jakoby trychtýřem korunní čakrou dolů do vaší hlavy.
Světlo se zde stává stříbřitě bílým, prostupuje celou hlavu.
Dále postupujte ke krku a nechte ho také prostoupit světlem.
V těchto prvních krocích jste přivedli vyšší sílu nebes do svého vědomí.
Nyní je potřeba pracovat na čarách odspoda nahoru.
Přeneste své vědomí do první čakry.
Vizualizujte si ji jako vír červeného světla.
Tento vír je přímo pod vámi a vstupuje vám do první čakry…nadechujte červenou barvu, při výdechu nevizualizujte…
Přesuňte se v mysli do druhé čakry,která je umístěna asi 3 cm pod pupíkem.
Představte si dva víry energie.
Jeden na přední straně těla, druhý na zadní straně těla.
S nádechem jde zepředu vír energie jasně oranžové barvy do těla…s výdechem jde vír oranžové barvy zezadu z těla ven.
Přesuňte se do třetí čakry (solar plexu), umístěné 3 cm nad pupíkem, barva žlutá, vizualizujte dva žluté víry.
Vdechujte žlutou zepředu, vydechujte žlutou zezadu.
Přesuňte se k srdci, v čakře pozorujte zelené víry, vdechujte a vydechujte zelenou barvu.
Nyní se přesuňte ke krční čakře, představte si opět dva víry, cechujte i vydechujte světle modrou.
Následuje čakra třetího oka, mezi obočím a v místě pod zátylkem hlavy vizualizujte a nadechujte i vydechujte indigovou barvu.
Potom se přesuňte ke korunní čakře. Má opalizující bílou barvu, je umístěna na vrcholku hlavy.
Při nádechu nevizualizujte nic, při výdechu vizte gejzír světelné bíle opalizující energie, která vyvěrá z vaší korunní čakry.
Může se stát, že při nádechu vidíte barvu příslušné čakry zcela zřetelně, ale při výdechu je barva světlejší nebo zakalená…potřebujete čakru pročistit nebo posílit.
Pomůže, když budete toto cvičení opakovat tak dlouho, dokud nebudou obě barvy stejné při nádechu i při výdechu.
Platí pro všechny čakry.

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Harmonizace čaker pomocí kreslení

Harmonizace čaker pomocí automatické kresby

Úkol pro první čakru: nakresli obrázek JSEM V BEZPEČÍ
Použij v něm hodně barev, kolik budeš chtít. Použij hodně červené barvy a představuj si oheň v krbu. Teplo, které z něho sálá a praskání dřeva, zahleď se do plamenů a pozoruj žhavé uhlíky. Představ si vůni večeře, kterou vaří tvá maminka. Představ si její objetí, když tě vítá doma a vzpomínku na domov, jak na něj vzpomínáš, když jsi hodně daleko. Vnímej tu sílu a energii, která vychází z tvého nitra, plného vůle chtění. Víš, že tvá vůle je nezdolná a řídíš ji jenom ty a nikdo jiný s ní nemůže a neumí manipulovat. Je to síla tvého bytí, tvých kořenů, tvého ukotvení tady na Zemi, je to síla tvého bezpečí… ztvárni své pocity v obrázku “Jsem v Bezpečí“
Úkol pro druhou čakru: nakresli obrázek MÁM RADOST
Vyber si libovolné množství barev a nezapomeň kreslit tak, aby převažovala oranžová barva. Vzpomeň si na radost ze setkání s partnerem, přítelem, člověkem, kterého máš rád a se kterým se cítíš dobře. Vybav si rozkoš milostných doteků, soulad celého tvého těla a smyslů, slast, naplnění, svoji sexualitu, vnímej své tělo. Vzpomeň si na svůj tělesný pocit, když prožíváš vášeň, radost, naplnění svého snu. Pokud jsi žena, vybav si pocity s jakými jsi přivítala na svět své dítě, které z tebe vzešlo. Představuj si jak ho vítáš, jemně ho hladíš a mazlíš se s ním, uvědomuj si každý dotyk, jeho vůni. Představuj si zázrak zrození, vnímej tu sílu, probuď svoji fantazii a uvědom si, že ty jsi součástí tohoto zázraku stvoření. Raduj se z každého dne svého života a každého doteku a setkání se silou zrození… ztvárni své pocity v obrázku “Mám Radost“
Úkol pro třetí čakru: nakresli obrázek KDO JSEM JÁ
Můžeš kreslit libovolným množstvím barev a v tomto obrázku by měla převažovat žlutá barva. Představ si své odhodlání a odvahu, jak je vkládáš do svých plánů, do všeho o co usiluješ. Představ si všechno co se ti povedlo, co jsi dokázal a to, na čem právě pracuješ s trpělivostí a odhodláním. Představ si své vítězství, pocit hrdosti, sebevědomí, ctižádosti a jedinečnosti. Vychutnej si pocit úspěchu a vnímej to světlo uvnitř tebe, jeho sílu a zář, která ven vyzařuje pohodu, úsměv a štěstí. Vnímej pocit lehkosti, důvěry a zodpovědnosti za své činy, vnímej tu sílu svého mocného Já a to jak za všech okolností díky spojení s touto silou zůstáváš sám sebou… nakresli tento pocit do obrázku “Kdo Jsem Já“
Úkol pro čtvrtou čakru: nakresli obrázek MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE
Můžeš použít všechny barvy, které máš a nejvíce zelenou a růžovou, které by měly převažovat. Představ si své srdce a nahlédni do něho – jaké je, co je uvnitř, jaké skrývá pocity – je plné lásky, touhy, uspokojení, radosti, úzkosti, bolesti, odmítnutí…je tak křehké a zranitelné a přitom silné a milující. Představ si jak se tvé srdce naplňuje smaragdově zelenými paprsky lásky, které lemují růžovězlaté paprsky bezpodmínečné a všeobjímající lásky a vycházejí z tvého srdce do všech stran. Cítíš jak tě láska zalévá, zaplňuje celé tvé nitro a jak kolem tebe vytváří pohodu a klid. Jaká je – vášnivá, něžná, hladivá, léčivá, odpouštějící, vzrušující, osvobozující. Vnímej, jak léčí tvé srdce, které se naplňuje klidem a mírem. Vnímej sám sebe, jak se naplňuješ soucitem, upřímností, pokorou a jak se ty sám stáváš proudem bezpodmínečné lásky, vnímej její sílu…. nakresli všechny své pocity do obrázku “Miluji a přijímám sebe“
Úkol pro pátou čakru: nakresli obrázek MLUVÍM A JSEM SLYŠEN
Použij tolik pastelek, kolik budeš chtít, měly by převažovat blankytně modré a tyrkysové odstíny. Použij je na všechno, co chceš říct, co jsi ještě nevyslovil, máš teď možnost nakreslit pomocí barev a tvarů na papír. Můžeš barevně vyjádřit sám sebe – co se ti líbí, co nelíbí, co by jsi chtěl, s čím souhlasíš, co tě zlobí, co tě naplňuje, kresli se takový jaký jsi, nakresli svoji barevnou zpověď. Barevně vyjádři jedinečnost nádherné bytosti, kterou jsi a která dokáže vyjádřit každý svůj pocit, ať je jakýkoliv. Ztvárni a namaluj vše, co vyjadřuje sdílení a naslouchání, co ti přináší tvou rovnováhu. Barevně vyjádři všechno to, co v tobě žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, tvé vnímání vnitřního světa, čím mluví tvé srdce… dovol promluvit hlasům Stvoření v obrázku “Mluvím a jsem slyšen“
Úkol pro šestou čakru: nakresli obrázek VÍM, UMÍM A VĚŘÍM
Rozprostři si před sebe všechny pastelky. Na chvíli zavři oči a soustřeď se na svůj dech, vnímej jak s každým výdechem a nádechem přichází uvolnění. Začni se soustředit na svůj střed, své nitro, představuj si indigově modrou barvu a začni vybírat barvy pro tento obrázek, měly by převažovat odstíny indigové a tmavě modré. Ve svém nitru najdi svá přání a sny a přenes je pomocí barev na papír. Ztvárni své nejtajnější sny, svoji moudrost, své vize, objevuj svoji moc je vidět. Zkus být smělý a namaluj i to, na co by jsi se ani neodvážil pomyslet. Nech se vést svojí intuicí, vírou a plně se jim odevzdej, důvěřuj, využij své představivosti a schopnosti projevit svou pravdu o sobě, svém bytí, své moudrosti …tyto pocity nakresli do obrázku “Vím, umím a věřím“
Úkol pro sedmou čakru: nakresli obrázek JSEM POZNÁNÍ A JEDNOTA
Před tím než začneš kreslit tento obrázek se zkus na chvíli zcela ponořit do ticha, pokus se splynout s nekonečnem a vnímej pouze své bytí ve všech jeho rovinách, úrovních ve všech časech – v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vnímej sám sebe jako součást nekonečného vesmíru, jako součást božího plánu, jako součást světla , bezpodmínečné lásky a jednoty sám se sebou a se vším co je. Nic neočekávej a představ si sám sebe jako nekonečné bytí jako součást všeho a všech, jako nekonečnou cestu vesmírem mezi miliardami hvězd, miliardami duší, tak rozdílných a přesto tak stejných, propojených stejným zázrakem a jeho pochopením, pochopením života. Ničím se nerozptyluj a vnitřním zrakem sleduj své vnitřní pocity, zůstaň ve svém středu a začni kreslit obrázek, tak, jak to cítíš. Nechej se vést svojí intuicí. Můžeš použít jakékoliv barvy a nezapomeň na odstíny fialové, které můžeš kombinovat se zlatou a bílou. Zkus ztvárnit své bytí tady na Zemi, právě teď. Zkus nakreslit sebe jako zázrak stvoření, své poslání, svůj smysl života… v obrázku „Jsem poznání a jednota“
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Vizualizace

Chrám uzdravení

Kromě meditací můžete k očištění čaker využít také svou představivost. Vizualizace může tvořit skvělý doplněk meditace, je však plnohodnotnou očistnou technikou i sama o sobě…
Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a představte si před sebou dvě zářivé, světelné bytosti. Tyto bytosti vás hluboce milují a vy intenzivně vnímáte, jak k vám proudí jejich nepodmíněná láska prostá jakýchkoliv posudků. Znají vás a vy znáte je.
Vezmou vás za ruku a vy se jimi necháte vést. Podíváte se dolů pod nohy a zjistíte, že se všichni tři vznášíte ve vzduchu. Místnost, v níž jste se nacházeli, zmizela. Jediné, co vnímáte, jsou t ydvě světelné bytosti. Pak si všimnete, že jste oděni do zářivě bílého roucha. Jsou to ty nejpohodlnější a nejpřirozenější šaty, jaké jste kdy měli na sobě.
Najednou se ocitnete v nádherném chrámu s klenutými stropy a světelné bytosti vás dovedou k vyvýšenému, kruhovému pódiu. Zaujmou vás vysoká okna s lomenými oblouky lemující celý chrám. Tabulky skla na každém z nich mají jinou barvu. Najednou dovnitř zasvítí paprsek světla červeným oknem a vy se ocitnete zalití červeným světlem.
Světelné bytosti vás pobídnou, abyste se zhluboka nadechli. Jakmile vydechnete, paprsek se přesune k dalšímu oknu a zalije vás oranžovým světlem. Světelné bytosti vás otáčí kolem dokola okolo vaší osy tak, aby bylo ozářeno celé tělo. Jakmile dokončíte otočku, paprsek pronikne dovnitř žlutým oknem. Vaše tělo teď září jako slunce, je vám teplo a cítíte, že jste milováni.
V dalším okamžiku začne světlo proudit skrz zelené okno a vy se kocháte pohledem na své ruce, které září jasně zeleným odstínem. Vzápětí dovnitř pronikne světlo světle modrým oknem a vy tonete v záplavě nebeské modři jako v křišťálově čistém jezeře. Světelné bytosti vám připomenou, ať nepřestáváte zhluboka dýchat. Světlo mezitím prozáří okno v barvě berlínské modři. Tento tmavý odstín vás celé zahalí a vy jen žasnete, jak kouzelně v něm vypadá vaše róba.
Další louč světla k vám přijde skrz červenofialové klenuté okno a vy cítíte, jak vás silná energie této barevné záře obklopuje a nadnáší. Potom k vám světlo pronikne skrz purpurové okno a vy náhle slyšíte, jak se chrám plní hudbou. Když všichni tři zvednete hlavu, uvidíte kolem sebe létat stovky andělů cherubínů, kteří se na vás sladce a láskyplně usmívají. Také se na ně usmějete. Světlo mezitím obklopí celý chrám, začne dovnitř proudit všemi okny zároveň a vy můžete ohromeni sledovat, jak se duhové světlo vine kolem andílků, světelných bytostí i vás.
Světelné bytosti roztáhnou ruce a odnesou vás pryč, zpátky do vašeho pokoje. Uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. A když otevřete oči, uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. Když otevřete oči, uvědomíte si, že jste právě prošli osvěžující léčebnou kůrou v chrámu uzdravení.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.