Čistění čaker bílým světlem

Představujte si vizuálně nebo v duchu paprsek bílého světla, jak vstupuje temenem do vaší hlavy a šíří se hluboko do vašeho těla. Prociťujte, jak bílé světlo čistí, leští a rozšiřuje nejprve vaši rubínově červenou kořenovou čakru na konci. Pak si představte nebo pociťujte, jak bílé světlo čistí a rozšiřuje vaši oranžovou sakrální čakru, která je uprostřed mezi vaším pupkem a kořenovou čarou. Následně bílé světlo pročisťuje žlutou čakru solar plexu, přímo za vaším pupkem.
Poté bílé světlo zahřívá vaši hruď a zvyšuje velikost a jasnost smaragdově zelené srdeční čakry. Potom bílé světlo otevírá, čistí a rozšiřuje vaši světle modrou krční čakru v oblasti Adamova jablka (ohryzku). Následně bílé světlo aktivuje, pročišťuje a rozšiřuje vaši indigově modrou čakru třetího oka a pročisťuje vaše ušní čakry, které se nacházejí nad obočím. Konečně bílé světlo opět vychází ven vaší korunní čarou v barvě královského purpuru na temeni vaší hlavy. Všechny vaše čakry jsou teď co do velikosti stejné a všechny zevnitř září bílým světlem.
Hloubkové pěnové čištění čaker s archandělem Rafaelem
Vizuálně či pocitově si představte, jak skrze korunní čakru, rozevírající se na temeni hlavy, vléváte do těla džbán bílého pěnového tekutého čistidla. Pozorujte a prociťujte, jak tato pěna proudí kolem a dovnitř každé čakry. Pěna rychle a do hloubky čistí každou čakru zevnitř i vně od veškerých nečistot, usazenin a odpadu. Pak požádejte archanděla Rafaela, aby do vás vlil zelené světlo, které smyje všechnu pěnu a odplaví zbytky nečistot – dokud nejsou vaše čakry zářivě čisté.
Převzato z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
Očištění třetího oka od minulosti
Mnozí si stěžují, že necítí své třetí oko, nebo že jím nevidí žádné obrazy. Tito zdánlivě „nevizuální“ lidé většinou v minulých životech zemřeli násilnou smrtí kvůli svým jasnovidným schopnostem. Lidé, kteří byly pro svou schopnost vidět víc než ostatní byly upáleni na hranici během honů na čarodějnice nebo jim svatá inkvizice dala setnout hlavu. Lidé kvůli svým „nadpřirozeným“ schopnostem umírali i v dávné Atlantidě. Dnes se bojí používat jakoukoliv dovednost, jež je dříve dovedla k záhubě.
Navíc mnoho lidí bylo kvůli jasnozřivosti perzekuováno i v jejich současném životě. V dětství byli například trestání a odsuzováni za „ďábelské“ vidiny nebo jim bylo zakazováno mluvit o svým „neviditelných“ kamarádech, což byli ve skutečnosti andělé a duchovní průvodci.
Nezáleží na tom, kdy strach z jasnozřivosti vznikl, vyléčit lze téměř okamžitě jednoduchou meditací pro odstranění strachu z otevření čaker, jež s jasnozřivostí souvisí:
Začněte tím, že se třikrát zhluboka nadechnete a vydechnete. Pak si potichu nebo nahlas přečtěte tento odstavec: „Chci se zbavit všech strachů a obav, jež jsem získal/a během tohoto nebo minulých životů a které mi brání vidět budoucnost. Zbavuji se vědomě všech strachů spojených s „nadpřirozenými“ psychickými schopnostmi. Chci zapomenout na každého, kdo mě kdy kritizoval, pronásledoval, opustil, zmrzačil, nebo zabil kvůli mým zvláštním schopnostem. Odpouštím si všechna rozhodnutí, jež jsem kdy udělal/a, protože jsem vždy dělal/a to nejlepší co jsem mohl/a. Zbavuji se také strachu, že mi bude v budoucnu kvůli mým strachům ublíženo. Jsem vyléčený/á a v bezpečí.“
Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue
Ranní cvičení s anděly Slunce
Toto cvičení přináší rovnováhu a harmonii, pomáhá aktivovat všechny čakry a dodává jim energii. Mělo by se provádět při východu slunce. Vnese harmonii do vašeho dne a otevře vám oči, abyste dokázali vnímat krásu Země a hojnost, která na ní panuje. Přivolání ranních andělů vám pomůže naplnit vaše tělo optimismem a radostí do začínajícího dne.
Postavte se zpříma a několik minut se zhluboka nadechujte a vydechujte.
Spojte ruce dlaněmi k sobě jako při modlitbě před svým hrudníkem tak, abyste se jimi dotýkali své srdeční čakry.
Zhluboka se několikrát nadechněte a nechte své tělo uvolnit. Uvědomujte si své tělo i své nohy na podlaze. Dávejte pozor, aby váha vašeho těla byla rovnoměrně rozložena na obou nohách. Uvolněte kolena, aby v těle nebylo napětí a energie v něm mohla hladce plynout.
Při dalším nádechu zvedněte ruce (dlaně máte stále spojené u sebe) nad hlavu. Mírně se zakloňte, abyste si protáhli páteř a podívejte se nahoru na ruce.
Při výdechu se předkloňte v kyčlích a dotkněte se dlaněmi nebo špičkami prstů podlahy (pokud je to nutné, pokrčte kolena) a spojte se s Matkou Zemí.
Při nádechu se postavte rovně a roztáhněte ruce do stran, představte si, že objímáte celý svět.
Při dalším nádechu dovolte, aby energie andělů Slunce zaplnila celé vaše tělo a auru světlem, teplem a optimismem.
Zůstaňte v této energii tak dlouho, jak budete chtít. Vnímejte andělské požehnání, které prochází vaším tělem a přináší sílu do každé vaší buňky.
Až budete připraveni, spusťte ruce dolů k bokům a vydechněte.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Večerní čištění s anděly Měsíce
Svůj den můžete zakončit tím, že uvítáte anděly večera. Když se začne sluneční světlo vytrácet, požádejte anděly Měsíce, ať zahalí vás, celou Zemi a všechny děti Země svou ochranou stříbrnou košilí. Archanděl Oriel (anděl osudu) a archanděl Gabriel (anděl přinášející rady) jsou ze všech andělů nejtěsněji spojeni s Měsícem. Možná, ale najdete i jiné anděly, kteří vám přinesou na hebkých měsíčních paprscích a v inspirujících snech požehnání.
Měsíční andělé pomáhají při práci s podvědomím a hluboko usazenými vzpomínkami, zejména ve spánku. Učí nás, že pokud se budeme koupat v jejich světle, získáme kontrolu nad hlubinami své duše. Ta se rozpadne, jestliže ji nedokážeme spojit do jednoho celku.
Postavte se vzpřímeně a několik minut se zhluboka nadechujte a vydechujte.
Spojte ruce dlaněmi k sobě jako při modlitbě před svým hrudníkem tak, abyste se jimi dotýkali své srdeční čakry.
Zhluboka se několikrát nadechněte a nechte své tělo uvolnit. Uvědomujte si své tělo i své nohy na podlaze. Dávejte pozor, aby váha vašeho těla byla rovnoměrně rozložena na obou nohách tak, aby se mohla vaše kolena uvolnit a aby nevzniklo napětí a energie mohla nerušeně proudit.
Při dalším nádechu zeširoka roztáhněte ruce do stran, abyste objali energii Měsíce. Vnímejte, jak je vaše tělo zaplavováno mírumilovnou a přesto silnou energií andělů Měsíce.
Požádejte anděly o noční ochranu. Jestliže toužíte po snech, které by vám přinesly vhled do vašeho nitra, požádejte anděly i o ně.
Pří následujícím nádechu zvedněte ruce nad hlavu a dejte je k sobě tak, že se dlaně téměř dotýkají navzájem. Představte s, že mezi rukama máte kouli zářivého měsíčního světla.Lehce ji houpejte a sledujte, jak se z ní stává třpytivý měsíční prach.
Při následujícím výdechu dejte ruce půlkruhovým pohybem dolů. V té chvíli si představujte, jak se vaše celá aura pokrývá mihotavě zářícím prachem a vytváří vám dokonalou ochranu.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Ranní meditace čištění čaker
Zhluboka se nadechněte, vydechněte a otevřete se léčivému světlu ve svém nitru. Jste dokonalá celistvá bytost a nemusíte k sobě nic přidávat, abyste naplno mohli využít svůj potenciál. Nanejvýš se musíte zbavit několika bloků, jež vám brání zakusit a vychutnat si svou božskou podstatu. Probuďte v sobě schopnost léčit sebe, své blízké i každou situaci, do níž se dostanete. Objevte dary duchovního vhledu, jež vám jsou vlastní, neboť jste svaté dítě nekonečné moudrosti vesmíru.
Zaměřte svou pozornost na věčný plamínek zářivě čistého, božského světla v oblasti vašeho žaludku a chvíli ho vnímejte. Je to plamínek vaší pravé podstaty, božské esence. Pokud se na něj soustředíte a rozhodnete se, že ho chcete rozdmýchat a zvětšit, můžete to udělat hned teď. Představujte si a vnímejte, jak se božské světlo z plamene ve vašem nitru šíří a postupně vyplňuje nejen vaše tělo, ale i auru. Vnímejte jeho teplo a nechte se prostoupit božskou láskou a klidem.
Pak přesuňte svou pozornost ke spodnímu konci páteře. Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte na zářivě červený kotouč točící se po směru hodinových ručiček. Vypadá jako zapnutý stropní ventilátor s překrývajícími se lopatkami a nádherně zářícím, rubínově červeným odstínem. Je to vaše kořenová čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory souvisejících s penězi a pocitem fyzického bezpečí.
Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte, zda tam nejsou nějaká tmavá místa vzniklá následkem strachu a starostí. Takové pocity jsou zcela běžné a není třeba se za ně odsuzovat. Je jen třeba se jich zbavit, očistit se a dovolit božskému světlu, aby je transformovalo. Nadechujte se a vydechujte zhluboka přes první vnitřní čakru a požádejte Ducha svatého, jehož světlo nosíte ve svém nitru, aby vás očistil a rozpustil temnotu v čakře kořene slovy: „Dovoluji božskému světlu, aby rozpustilo všechny mé strachy, obavy a starosti týkající se peněz, bezpečnosti a bezpečí.“
Prociťte si nebo zkontrolujte vnitřním zrakem, zda vaše čakra kořene je dokonale čistá, zářící a plná božského světla. Nadechněte se velmi zhluboka a proneste očistnou afirmaci: „Vím, že jsem v naprostém bezpečí a že všechny mé potřeby budou vždy plně uspokojeny.“
Znovu se zhluboka nadechněte a přeneste pozornost do míst zhruba 10 až 15cm nad první čakrou. Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte oranžový kruh rotující jako nádherně prozářený oranžový ventilátor. Nyní sledujete tuto sakrální čakru, energetické centrum řídící myšlenky a postoje týkající se chuti a tužeb. Hledejte, jestli na ní nejsou tmavé skvrny strachu a obav.
Nechte všechny stopy strachu a temnoty rozplynout ve Svatém Duchu božského světla pomocí afirmace: „Nechávám všechny své touhy a chuti rozpustit v božském světle, aby se mohly dokonale sladit s vůlí mého vyššího já a Boha.“
Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte, prociťte si, jak vás dech očišťuje a proneste tuto afirmaci: „Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, podpory a lásky, jež vyvěrá ze zlatého pramene světla v mém nitru. Všechny mé touhy jsou nyní v dokonalé rovnováze.“
S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti břicha. Tam naleznete nádherný, otáčející se žlutý kruh podobný malému slunci. Je to vaše čakra solar plexu, energetické centrum řídící myšlenky a názory související se silou a mocí. Prociťte si nebo najděte vnitřním zrakem jakákoliv tmavá místa, která uvnitř tohoto žlutého kruhu zanechal strach. Při dalším očistném nádechu nechte všechnu temnotu a strach rozpustit v Duchu svatém a božském světle se slovy: „Vzdávám se všech svých strachů a snah týkajících se moci a ovládání a nechávám je rozplynout v nádherném, léčivém světle v mém nitru. Mám k dispozici veškerou moc a sílu, kterou v tento okamžik potřebuji.“
Prociťte si nebo vnitřním zrakem zkontrolujte, jestli je vaše čakra solar plexu očištěná, a proneste tuto afirmaci: „S vděčností přijímám a bez obav využívám svou sílu. Tato moc pochází z jednoty s Bohem a veškerým stvořením a má jediný smysl: milovat a sloužit veškerému životu. Dnes si dopřeji nádherný, láskyplný den a všechna setkání s ostatními budou prozářena světlem z tohoto zdroje.“
Při dalším hlubokém nádechu přesuňte pozornost do oblasti srdce. Tady ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte nádherný smaragdově zelený zářící kruh rotující jako malý ventilátor ze světélkujícího nefritu. Je to vaše srdeční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory týkající se lásky a vztahů. Prozkoumejte tuto čakru, citem nebo vnitřním zrakem, a zjistěte zda na ní nejsou nějaká tmavá místa poznamenaná strachem. Pokud je najdete, zcela nezaujatě si je prohlédněte a nechte je jednoduše rozplynout v Duchu svatém a božském světle slovy: „Zbavuji se všech strachů a obav spojených s dáváním a přijímáním lásky. Žádám Ducha svatého a věčné světlo, aby mi pomohly uvolnit všechny bloky, jež mi brání v hlubokém prožívání lásky.“
Nyní se opět velmi zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji si bez zábran dávat a přijímat lásku. Jsem v bezpečí a milovaný/á. JSEM MILOVANÝ/Á. MILUJI. Miluji, miluji, miluji, miluji.“
S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti krku, kde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte nádherný bleděmodrý rotující kruh. Je to vaše krční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory související s mluvenou i psanou komunikací. Pokud jste v poslední době měl/a strach říkat pravdu, pravděpodobně nyní na své krční čakře ucítíte nebo vašim vnitřním zrakem uvidíte tmavé skvrny. Nechte všechny komunikační bloky rozpustit v božském světle slovy: „Odhazuji všechny zábrany, které mi brání v komunikaci, a nechávám je rozplynout ve světle. Zbavuji se všech strachů, jež by mi dnes mohly bránit láskyplně sdělovat svou pravdu.“
Poté se znovu zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji mému vyššímu já a Duchu svatému, aby dnes skrze mě hovořili, kdykoliv k tomu bude příležitost. Ustupuji do pozadí a předávám Duchu svatému vládu nad svou komunikací. Každý s kým se dnes potkám, bude mít z mých slov prospěch.“
Následuje další hluboký nádech. Nyní se zaměřte na oblast uprostřed vaší hlavy těsně nad ušima. Zde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte dva rotující červeno-fialové ventilátory s překrývajícími se listy namířené nahoru v úhlu přibližně 30°. Jsou to ušní čakry, jež vám umožňují naslouchat hlasu Boha a duchovních sfér. Pokud jste měli poslední dobou pocit, že přestáváte slyšet svůj tichý vnitřní hlas, vaše ušní čakry budou mít zřejmě temnější odstín.
Projasnit je můžete tím, že se zhluboka nadechnete a zamíříte pozornost na božské světlo ve svém nitru. Toto světlo veďte vědomě, pomocí své vůle do levé i pravé ušní čakry. Sledujte, jak rozpouští staré strachy spojené s duchovním sluchem. Po hlubokém nádechu proneste tuto afirmaci: „Zbavuji se strachu naslouchat Bohu, mému vyššímu já, andělům nebo jiným bytostem duchovních sfér. Odpouštím také všem, kteří mi kdy řekli něco nepříjemného.“
Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem proneste: „Nyní jasně slyším, přijímám a následuji vše, co je mi sdělováno pro mé nejvyšší dobro. Naslouchám hlasu Ducha svatého a vždycky budu.“
S dalším hlubokým nádechem přeneste pozornost do oblasti mezi očima. Vnitřním zrakem tam uvidíte točící se tmavomodrý kruh, který se občas bíle a fialově zableskne. Při pohledu na tento kruh možná přímo před sebou spatříte cosi oválného. Je to vaše třetí oko, vaše brána k jasnozřivosti a duchovním vizím. Vyzvěte své třetí oko, aby se otevřelo dokořán a umožnilo vám vidět vše pravdivě a jasně. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechno, co blokuje váš duchovní zrak se slovy: „Už se nebojím budoucnosti a nebráním se vidět pravdu.“
A po dalším hlubokém nádechu upevněte svůj duchovní zrak touto afirmací: „ Dovoluji svému vyššímu já vidět pravdu. Je to bezpečné. Mé vize jsou dokonale vedeny a prostoupeny láskou.“
Opět se zhluboka nadechněte a zaměřte se na oblast těsně pod temenem hlavy. Zde se nachází vaše korunní čakra, energetické centrum související s vaším vyšším já a univerzální, všeobjímající myslí. V těchto místech ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte majestátní fialový kruh, rotující jako nádherný, exotický stropní ventilátor. Pokud v korunní čakře zaznamenáte jakákoli tmavší místa, můžete je nyní pročistit slovy: „Dovoluji světlu Duchu svatého, aby rozpustilo všechny překážky, jež mi brání v čerpání božské moudrosti a odevzdání se vyššímu vedení. Nebojím se naslouchat svému vyššímu já, Bohu ani andělům.“
Opět se zhluboka nadechněte a proneste afirmaci: „Vím, že když budu naslouchat rady svého nitra, jsem v bezpečí. Dovoluji mu, aby mi skýtalo spoustu skvělých příležitostí projevit svou skutečnou podstatu – být silnou a milující duchovní bytostí. Naslouchám, důvěřují a nechávám se vézt. Naslouchám, důvěřuji a nechávám se vézt. Věřím.“
Nyní jste skrz naskrz prozáření a připraveni na den, v němž naplno využijete svou duchovní moudrost. Dalšími hlubokými nádechy a výdechy během dne se můžete dobíjet energií a udržovat své čakry v rovnováze a čisté.
Vzdejte dík Bohu, andělům a Duchu svatému za tuto znovuzískanou duchovní sílu a řekněte si nahlas, že máte právo oddat se plně svému pravému já, se vší jeho hřejivou krásou. Jste dokonalí a celiství. Jste obklopeni a prostoupeni láskou!
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Večerní meditace na čištění čaker
V této chvíli plné klidu, kdy máte čas pečovat sami o sebe, soustřeďte svůj dech a své myšlenky na to, abyste se oprostili a očistili od událostí dne a připravili se na ničím nerušený spánek. Čas oddechu a uvolnění si zasloužíte. Vaše mysl nyní vyhoví vaší vůli a zaměří se na léčivou energii lásky ve vašem nitru
Než se pustíte do čištění a harmonizace kořenové čakry je dobré začít několika hlubokými, očistnými nádechy a výdechy. Při každém nádechu vnímejte, jak jste stále uvolněnější a klidnější. S každým výdechem se zbavujete starostí, které vás přes den trápily. Nechte odplynout všechny obavy a strachy uložené v buněčné paměti a aurickém poli.
Nyní si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte na spodním konci páteře svou čakru kořene. Vypadá jako nádherně čistý, rubínově rudý ventilátor vyzařující jasné božské světlo a proneste tuto afirmaci: „Všechny mé potřeby, byly uspokojeny. S vděčností přijímám, že Bůh, zdroj veškerého dobra, vždy dokonale uspokojí všechny mé fyzické potřeby. Jsem v bezpečí a milovaný/á.“
Během dalších hlubokých nádechů a výdechů si možná všimnete, jak se začínají uvolňovat vaše vnitřní orgány a ucítíte, jak se vám po těle – zvenčí i zevnitř – rozlévá slastný pocit. V tomto okamžiku je vhodné odhodit všechny zbývající bariéry, jež vám brání naplno prožívat vaší pravou, božskou podstatu. Nebojte se vzdát všech svých plánů, tužeb a ambicí a nechat je rozpustit v léčivém světle ve vašem nitru. Jedině pak se mohou všechny vaše potřeby sjednotit v dokonalé harmonii. Nebojte se nechat rozpustit všechny pocity strachu, nebo viny, jež vám brání naplnit váš božský smysl života, tady a teď.
Deset centimetrů nad čakrou kořene si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte svou sakrální čakru podobnou dokonalému oranžovému šperku zářícímu pronikavým bílým světlem. Pak proneste tuto afirmaci: „ Přijímám svého vnitřního průvodce, jenž mi ukazuje božský smysl svého života, a vím, že má vůle je v dokonalém souladu s vůlí boží, což mi přináší největší štěstí. Plně přijímám Jeho podporu v manifestaci svého nádherného života ve světě forem.“
Nyní si v duchu vybavte a nechte rozpustit všechny vzpomínky na vaše dnešní setkání s lidmi. Pošlete je svým andělům, Duchu svatému a Bohu, abyste se od nich osvobodili a více se jimi nezatěžovali. Přiznejte si upřímně, ale bez hodnocení a soudů, jaký jste měli ze sebe pocit. Pak ho nechte jednoduše odplynout s vědomím, že už samotným přiznáním vlastních chyb jste se od nich očistili a transformovali je v zájmu společného vývoje a vyššího dobra. Chyby vyžadují nápravu, nikoli trest, a proto je nyní přijměte jako zkušenost, jež je součástí dokonalého božského řádu.
Pokud máte pocit, že vám kdokoliv ubírá energii, odstřihněte v duchu jemnohmotné mentální vlákno, které vás s ním spojuje. Snažte se mu odpustit, že vás zdánlivě vysává, a odevzdejte ho božskému světlu, tady a teď. Přestaňte se soustřeďovat na svou vlastní osobnost a osobnosti druhých a zaměřte se místo toho na pravou jednotu své duše s duší Boha.
Až se přestanete soustředit na osobnosti a zdánlivě oddělené tělesné schránky, prociťte nebo vnitřním zrakem najděte vaší čakru solar plexu, zářící stále čistěji a jasněji, až vypadá jako nádherné malé slunce za jarního úsvitu. Pokud máte pocit, že vás dnes nějaký člověk podráždil nebo rozzlobil, proneste tuto léčivou afirmaci: “ Osvobozuji tuto část sebe, která mě dráždí, když na tebe pomyslím. „
Pak se zhluboka nadechněte a proneste další afirmaci: „Všichni lidé mě podporují v mé snaze opravdově milovat. Nosím v sobě světlo Ducha svatého stejně jako každý božský tvor. Žiji v harmonii a jednotě s veškerým životem – a děkuji za toto poznání. „
Nyní požádejte archanděla Michaela, aby obklopil vaše srdce svou léčivou energií a sňal z něj všechnu temnotu. Andělé žijí v časově a prostorově neomezeném rozměru, takže mohou být s mnoha lidmi na různých místech najednou. Jakmile Michaela požádáte o pomoc, objeví se po vašem boku. Odevzdejte mu všechnu temnotu, tíži a neschopnost odpustit, aby je mohl očistit a transformovat v božím světle.
Prociťte si nebo vnitřním zrakem sledujte, jak vaši srdeční čakru zalévá teplé, zářivé světlo boží lásky. Vnímejte svou čakru jako nádherný, smaragdově zelený svítící kruh, jenž rotuje dokonalým plynulým pohybem. Pak proneste tuto afirmaci: „Odpouštím sobě i všem ostatním všechny negativní myšlenky, jež nás během dnešního dne napadly. Raději než tyto chyby uvolnit jako další negativní myšlenky, volím klid a mír. Modlím se za to, aby všechny omyly byly odpuštěny a zapomenuty všemi zúčastněnými.“
Po dalším hlubokém nádechu a výdechu si prociťte nebo vnitřním zrakem sledujte, jak jste obklopeni několika milujícími anděly. odevzdejte jim všechny vzpomínky, všechno, co jste si dnes mysleli, řekli, slyšeli nebo četli. Odhoďte všechny vzpomínky na komunikaci stejně snadno, jako vyhazujete včerejší noviny. Už je nepotřebujete, stejně jako staré zprávy. Dovolte andělům, ať je odnesou ke světlu, kde je dokonale očistí a vrátí vám je prodchnuté láskou.
Citem nebo vnitřním zrakem najděte svou krční čakru. vypadá jako rozzářený bleděmodrý kruh, který se neustále otáčí, poháněný světlem a upřímnou komunikací. Sny během noci vám mohou pomoci odblokovat vaše komunikační kanály. Nadechněte se proto zhluboka a proneste tuto afirmaci:„Přeji si a vědomě žádám o to abych měl/a dnes v noci sen, ve kterém se navždy zbavím všech bloků, jež mi brání v plnohodnotné komunikaci s Bohem. Přeji si, abych si celý sen do všech detailů pamatoval/a. Dále prosím o to aby se ve všech časových rovinách zharmonizovala má karma týkající se komunikace.“
Nyní, když jste uvolnění a připraveni na ničím nerušený spánek, proneste tuto afirmaci: „S radostí příjmu všechny rady a lekce, jichž se mi v dnešních snech dostane. Vědomě se zbavuji všech zábran a strachů jež by mi mohli bránit v přijetí a plném pochopení duchovního vhledu. Žádám své anděly, aby mi pomohli vidět vše, co je skutečné, pravdivé a pochází z lásky.“
S dalším hlubokým nádechem a výdechem uvolněte svůj duchovní sluch, aby byl vnímavý k harmonickým zvukům boží moudrosti, hlasu vašeho vyššího já, božské hudbě nebeských sfér a andělské lásky. Proneste tuto afirmaci: „Jasně slyším a vnímám slova lásky. nadšeně následuji vyšší princip a pokyny Boha. Otevírám svůj duchovní sluch, tady a teď.“
Dále si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte přímo před sebou své třetí oko, otevřené dokořán, čisté a plné lásky a sledujte, jak se na vás dívá s vědomím, že jste jedna duše. Vnímejte jeho tmavomodrou barvu se záblesky bílé a fialové, v dokonalém souladu, očištěnou a vyváženou. Proneste tuto afirmaci: „Vidět je pro mě bezpečné. Miluji barvy léčivého, andělského světla. Věřím tomu, co vidím, protože vím, že mi to pomůže.“
Až necháte Ducha svatého rozpustit všechno zbývající napětí ve vašem nitru, stanete se mírumilovnou a milující bytostí, jakou ve skutečnosti už dávno jste. Po dalším, úžasně osvěžujícím hlubokém nádechu jste připraveni otevřít svou korunní čakru, nebeskou klenbu vašeho fyzického, aurického i éterického těla. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vychutnejte si, že jste navěky spojeni se vším živým.
Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte svou korunní čakru, dokonale očištěný, zářící fialový kruh těsně pod temenem, a proneste tuto afirmaci: „Důvěřuji boží moudrosti a nechávám ji neustále proudit do svého vědomí i ven. Miluji a vítám její vedení a jsem odhodlaný/á následovat ho v jakékoliv situaci. Zasloužím si lásku. Zasloužím si úspěch.“
Nyní jste připraveni na ničím nerušený, léčivý spánek plný podivuhodných, krásných snů a povznášejících moudrosti. Prociťte si nebo vnitřním zrakem pohlédněte na váš dům obklopený bílým světlem a požádejte anděly strážné, aby nad ním v noci bděli. Láskyplný dohled těchto spolehlivých andělů nepustí dovnitř nic škodlivého. Nyní jste v bezpečí a můžete se zcela uvolnit. Poděkujte andělům, svému vyššímu já, Duchu svatému a Bohu za všechno, čím jste a co máte. Jste připraveni na klidný spánek, z něhož se ráno probudíte dokonale osvěžení a plní síly.
Dobrou noc a sladké sny!
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.