Cesta k duze

Rubriky

1.čakra

První čakra: Muladhára – Kořenová, 4 okvětní lístky

Základní čakra spojuje člověka s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně pozemskou rovinu. Zároveň proudí první čakrou energie Země do celého systému energií. Přes tuto čakru máme kontakt s “duchem Matky Země”, zažíváme její sílu, lásku a trpělivost.

Do působnosti první čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Je-li tato čakra otevřená, pak mezi její “dary” patří pozitivní “ano” k životu na Zemi, k fyzické existenci a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich.

Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita – tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní a zde také začínají tři hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingala. První – základní čakra je centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje.

První čakra by měla být v rovnováze s čakrou sedmou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Barva: ohnivě červená (Achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín, avanturin, hematit, rutil, sardonyx)

Éterické oleje: kořen anděliky, nard, vetiver, skořice

Symbol: čtverec – lotos se čtyřmi okvětními lístky.

Umístění: perineum – mezi konečníkem a genitáliemi

Prvek: země

Hlavní zaměření: přežití

Téma, úloha: praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a materiálnímu světu, síla prosadit se, vůle žít ve fyzické realitě

Základní princip: tělesná vůle být

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: uzemnění, stabilita, správné stravování, úspěšnost, sebeúcta, fyzické i psychické zdraví

Disharmonie: odloučenost od země, nejistota, nedostatek opory, problémy s koleny, ischias, obezita, zácpa, nechutenství, onemocnění kostí, neschopnost koncentrace a být v klidu, lenost, křečové žíly, onemocnění krve, stavy vyčerpání

Právo první čakry : mít vše, co potřebuje k přežití

Odpovídající žláza: nadledvinky

Smyslová funkce: čich

Vyživované oblasti těla: ledviny a páteř

Části těla: všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, tlusté střevo, konečník, stavba buněk

Jídlo: bílkoviny a maso

Mantra: lam

Afirmace: „Cítím s bezpečně na tomto světě“

4.čakra

Čtvrtá čakra: Anáháta – srdeční – centrum neznělého zvuku, 12 okvětních lístků

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními -duchovními. Úloha srdečního centra je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Tyto projevy jsou zřetelné i v opačném případě – smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky. Lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné “mít” nebo “ztratit”. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží. Vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu.

Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné “ano” naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. (Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Vyzkoušejte si to někdy.)

Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým potenciálem transformace a uzdravování. A to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní. Centrum srdce vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí také čakra čela.)

Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také ve zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá, prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

Srdeční čakra je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Pomocí ní se také můžeme spojit s univerzální částí naší duše.

Barva: zelená, také růžová a zlatá (smaragd, malachit, zelený turmalín, olivín, fluorit, růženín, opál, chryzopras, jadeit, kunzit, rodochronit, rodochrozit)

Éterické oleje: Geranium, magnolie, meduňka, mimóza, neroli, růže

Symbol: davidova hvězda – lotos s dvanácti okvětními lístky.

Umístění: ve výši srdce, uprostřed hrudi

Prvek: vzduch

Hlavní zaměření: láska

Téma, úloha: rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se, spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování

Základní princip: oddanost

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: soucit, vyrovnanost,láska, starostlivost,bezpečí, srdečnost, svoboda, volný prostor, kreativita, vymezení, schopnost akceptovat svět jaký je, milovat sám sebe, má energetický základ a ochranu v dobře fungující 3. čakře, její síla je spjata s 2. čakrou

Disharmonie: osamělost, bezcitnost, uzavřenost, zoufalství, závislost na jiných, dogmatismus, fanatismus, černo-bílé myšlení, netolerance, mocenské návyky a nároky– miluji tě, protože…, sebelítost, posedlost, čistí se přes bolest – nevyhýbat se jí, srdce je pojistka do vesmíru – pokud tam nemáme srdce, nedostaneme se k nejvyšší energii, je nutné zpracovávat si svůj stín, brzlík, imunita, krevní oběh, tenké střevo, dechové problémy, krevní tlak

Právo čtvrté čakry: milovat a být milován (bezpodmínečně)

Odpovídající žláza: brzlík

Smyslová funkce: hmat

Vyživované oblasti těla: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Části těla: horní část zad, srdce, hrudní a hrudní dutina, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce

Jídlo: zelenina

Mantra: yam

Afirmace: „Miluji a přijímám sebe“

2.čakra

Druhá čakra: Svadhisthana – křížová – sakrální, 6 okvětních lístků

Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořící rodicí síly. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje druhá čakra mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Barva: oranžová (Karneol, achát, sluneční kámen, ohnivý opál, zlatý topas, hesonit, avanturin,hyacint,vanadinit)

Éterické oleje: pačuli, pomeranč, ylang-ylang

Symbol: půlměsíc – lotos se šesti okvětními lístky.

Umístění: nad stydkou kostí asi tři prsty pod pupkem

Prvek: voda

Hlavní zaměření: sexualita, emoce

Téma, úloha: prapůvodní pocity, radost ze života

Základní princip: tvořivé rozmnožování, bytí

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: potěšení, uvolnění, přizpůsobivost, vitalita,dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti, vnímání vlastního těla, otevřenost změnám, schopnost navazování a udržování vztahů, projevy lásky k opačnému pohlaví, spánek

Disharmonie: sexuální problémy, nízké emoce – nenávist, stres, nevědomé šoky a strach, smutek – přání, která nejdou splnit, sebekontrola – ochrana před zraněním druhých, zbavení se závislosti, únava, apatie,ledvinové problémy, onemocnění močových cest, menstruační potíže, impotence

Právo druhé čakry: cítit a projevovat emoce

Odpovídající žláza: varlata – vaječníky, prostata, pohlavní orgány

Smyslová funkce: chuť, sladké

Vyživované oblasti těla: reprodukční systém

Části těla: oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – krev, míza, trávící šťávy, sperma

Jídlo: tekutiny

Mantra: vam

Afirmace: „Má sexualita a orientace v životě je v pořádku“

6.čakra

Šestá čakra: Adžna – čelní- třetí oko- řídící centrum, 96 lístků

Základním principem šesté čakry je poznání bytí.

Šestá čakra je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Otvírá se dopředu.

Vlastní barva šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavě modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným tónem. Šestá čakra je sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení , až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou ovládat.

Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasno – viděním, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Barva: indigově modrá, také žlutá a fialová (safír, turmalín, sodalit, lazurit, ametyst, opál, suggilit, lepidolit,aragonit, jadeit )

Éterické oleje: eukalyptus, heřmánek, limeta, šalvěj muškátová

Symbol: kruh se dvěma křídly – lotos s 96 okvětními lístky.

Umístění: na čele mezi obočím

Prvek: vědomí

Hlavní zaměření: intuice

Téma, úloha: funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se

Základní princip: poznání bytí

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: tvůrčí myšlení, představivost, snášenlivost se všemi lidmi, fantazie, otevřenost myšlenek, důvěra, víra, může se rozvíjet pouze tehdy, když jsou akceptována, prožívána a milována nižší centra, pokud tvé oči vidí jako jedno – je tam světlo – jsi naplněn světlem, když se otvírá je cítit aktivita na chodidlech a v dlaních

Disharmonie: potřeba ovládat druhé lidi, halucinace, noční můry, problém se spánkem, egoismus, oslabení koncentrace, problém s orientací, nesmyslnost života, žádný vztah k Bohu, mnoho nápadů, ale neschopnost je realizovat, bolesti hlavy, očí, onemocnění mozku, citlivost dutin

Právo šesté čakry: vidět vše takové, jaké je ve skutečnosti

Odpovídající žláza: spodní část mozku, levé oko, uši, nos a nervový systém

Smyslová funkce: všechny smysly i nadsmyslové vnímání

Vyživované oblasti těla: hypofýza

Části těla: malý mozek, uši, nos, dutiny, čelo, obličej, část nervového systému

Jídlo: to nejnutnější (jíme více pohledem)

Mantra: óm

Afirmace: „Jsem otevřená poznat pravdu“

7.čakra

Sedmá čakra: Sahasrára – korunní – čakra temene hlavy, tisíce okvětních lístků

Základním principem čakry je čiré Bytí.

Korunní čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem.

Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím.

Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se “nádobou”.

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její “květ” se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Barva: fialová, také bílá a zlatá (ametyst, měsíční kámen, křišťál, diamant, fluorit, čaroid, selenit, kalcit)

Éterické oleje: jasmín, kafr, kadidlo, máta peprná

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Umístění: temeno hlavy

Prvek: světlo Nejvyššího vědomí

Hlavní zaměření: porozumění

Téma, úloha: dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí

Základní princip: čiré bytí

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: jednota se všemi a se vším, správné chápání Vesmíru, moudrost, znalosti, duchovní spojení, čím hlouběji je otevřené srdce, tím hlouběji je otevřená tato čakra, osvícení, duchovní seberealizace, univerzální vědomí, léčitelské schopnosti

Disharmonie: depresivní pocity, odcizení, apatie, zmatení, příliš intelektuální, všechno bereme jako samozřejmost – nespokojenost, nevděčnost, pověry, černá magie, útěk před realitou, duchovní vyčerpanost, bolesti hlavy, oslabení imunity, duchovní zmatenost, choroby mozku, ochrnutí, záchvaty mrtvice

Právo sedmé čakry: znát – vědět a být pravdivě informován

Odpovídající žláza: epifýza

Smyslová funkce: není

Vyživované oblasti těla: vrchní část mozku a pravé oko

Části těla: velký mozek, lebka

Jídlo: Skoro žádné, zdravý půst

Mantra: aum

Afirmace: „Děkuji“

Vedlejší čakry

Vedlejší čakry:

Dvě vedlejší čakry v dlaních
– řídí kontakt s vedlejším (okolními) světem
– umožňuje přenos vitální (životní) energie
– energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou

Ovlivňuje duševně
Barva: průzračná, bílá, šedá a černá ( křišťál, diamant, záhněda, achát, magnezit)


Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
– řídí kontakt se zemí
– umožňuje příjem energie od země
– umožňuje odvádění energetického odpadu do země
– energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)

Ovlivňuje fyzicky
Barva: černá a bílá (obsidián, skoryl, onyx, magnetit)


Dvě vedlejší čakry – dva prsty pod středy klíčních kostí
– ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
– energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v kolenech
– ovládají schopnost učit se a vyučovat
– určují naši pružnost (pružně reagovat)
– jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
– dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
– energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v loktech
– ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
– energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3.čakrou

5.čakra

Pátá čakra: Višudha – krční – centrum čistoty, 16 okvětních lístků

Základním principem páté čakry je rezonance s Bytím.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou, protože jsou svými funkcemi úzce spjaty.

Pátá čakra také vytváří velmi důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa.

Přiřazený element čakry – éter je také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních. Éter je pojímán jako prostor (Akáša), ve kterém “hustší” elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry.

Pátou čakrou nasloucháme vnitřním hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším, uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.

Barva: světle modrá, také stříbrná a zelenomodrá (lapis lazuri, tibetský tyrkys, akvamarín, Chalcedon, safír, topaz, modrý fluorit, chryzokol)

Éterické oleje: bergamot, kajeput, fenykl, grapefruit, levandule, šalvěj

Symbol: kruh- lotos se šestnácti okvětními lístky.

Umístění: v oblasti hrtanu, tři prsty nad jamkou hrudní kosti

Prvek: éter , prostor, akáša

Hlavní zaměření: komunikace

Téma, úloha: komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí

Základní princip: rezonance bytí

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: jasně srozumitelná komunikace, rozumná logika, pozitivní tvořivost, melodický zvuk, jistota v řeči a tónu, výraz, víra, důvěra, klid a mír, jsme schopni s ní tvořit jasné vztahy – partnerská komunikace bez emoční potřebnosti a projekcí, jedinečnost, přirozená schopnost vyjádřit se, přijímání zodpovědnosti za potřeby své i druhých, držení těla, řeč, mimika , jsou přes ni vyjadřovány kvality ostatních čaker

Disharmonie: nesmělost, špatná komunikace, zaujatost, nepřizpůsobivost, žárlivost, srovnávání, negativní myšlení, neklid, strach ze samoty, role oběti, negativní a zmatené představy o realitě, nemoci hrtanu, hlasivek, štítné žlázy, krk, mandle, šíje, řeč, uši, kosterní svalstvo

Právo páté čakry: mluvit svobodně i slyšet pravdu

Odpovídající žláza: štítná žláza, příštítná tělíska

Smyslová funkce: sluch

Vyživované oblasti těla: průdušky, plíce, zažívací a hlasový aparát

Části těla: plíce, průdušky, hltan, ústrojí hlasu, hrdlo, šíje, čelist, uši

Jídlo: ovoce

Mantra: ham

Afirmace: „Mluvím ze srdce a jsem slyšena“

3.čakra

Třetí čakra: Manipura – Solar plexus – město drahokamů, 10 okvětních lístků

Základním principem třetí čakry je utváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobení se společenským normám.

Důležitým úkolem třetí čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar – plexu je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaném také polem “přání” nebo “žádosti”. Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, “stráveny” a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřená, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce.

Barva: žlutá (Tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín, heliodor,chalcedon,kalcit)

Éterické oleje: saturejka, kardamon,myrha, citron

Symbol: trojúhelník – lotosový květ s deseti okvětními lístky.

Umístění: tři prsty nad pupkem, v trojúhelníku mezi žebry

Prvek: oheň

Hlavní zaměření: energie, síla

Téma, úloha: Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností.

Základní princip: výstavba a bytí, transformace osobnosti – kdo jsem já

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: rozdělení energií, síla vůle směřována dobrým směrem, vitalita, pozitivnost, vědomé touhy, hluboce naplněný emocionální život, odvaha být tvůrcem, vědomá péče o zdraví, čest, hrdost

Disharmonie: přílišná emocionalita – city přerůstají přes hlavu, závislost na lásce druhých, bezcennost, posuzování, odsuzování, starosti a obavy – jsou konkrétní, ovládání mocí – ponižování, zesměšňování, nespokojenost zklamání,nemoci zažívání, slinivky, kyselé – překyselení organismu, svaly, nervový systém, oči

Právo třetí čakry: jednat z vlastní vůle

Odpovídající žláza: Slinivka břišní

Smyslová funkce: zrak

Vyživované oblasti těla: žaludek, játra, slezina, žlučník a nervový sytém

Části těla: spodní část zad, břišní dutina, trávicí sytém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém

Jídlo: vyvážená kalorická strava

Mantra: ram

Afirmace: „ Žádný člověk ani situace nemá nade mnou moc, má síla vychází zevnitř“