Cesta k duze

Rubriky

Bohyně

Bohyně

Bohyně jsou mocnými andělskými bytostmi plnými přetékající lásky. Jsou nádherné, láskyplné a byly stvořeny, aby lidem na Zemi zprostředkovaly hojnost a navrátily jejich duše k Bohu tím, že budou konat na zemi zázraky a činit i nemožné, aby zde zavládla dokonalá spravedlnost. Téměř všechny bohyně tady byly na zemi vtělené, některé i víckrát. Poté, co se vlády zmocnilo křesťanství, vrátily se bohyně buď zpět „domů“ anebo se nadále vtělují jako lidé ve svých dalších životech, ve kterých pomalu probouzí své pravé a prastaré kosmické síly.
Jsou také jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva. Představují ženský aspekt našeho Stvořitele – jsou to „archetypální vyjádření“, tak jak byly uctívány v různých historických údobích Země v jejich různých kulturách. Bohyně mnohdy působí společně s anděly a archanděly, a stejně jako oni nám nabízejí pomoc a ochranu ve všech oblastech našeho života. Jsou připraveny pomoci vám v kterékoli oblasti vašeho života.
Bohyně nás učí, jak můžeme milovat ostatní kolem sebe, jak je důležité milovat a zahrnovat láskou sama sebe. Mohou vám pomoci prohloubit vaši jasnozřivost a intuici, pročistit a uvolnit vaši srdeční čakru, podpoří vaše schopnosti zhmotňovat svá přání. Pomohou vám harmonizovat vaši ženskou stránku a poradí vám, jak s ní pracovat. Čím lépe a více to budete umět, tím se váš svět stane vyváženějším, klidnějším radostnějším, a to vše pak budete předávat ostatním.
Všichni jsme povstali z lásky, všichni máme v sobě Boha, a pokud si začneme vážit toho světla uvnitř sebe, naučíme se vnímat i světlo ostatních lidí. Stvořitel do nás dal sám sebe, svůj obraz, stejně jako malíř či umělec dává do své tvorby kus sebe. Přijměme své tělo, neboť je nástrojem k dokonání poslání zde na zemi. Přijměme sami sebe, neboť každý zde máme své místo. Každý v sobě máme poklad, svou perlu. Nalezněte ji a spatříte světlo a poklad v každém, pocítíte, jak se váš život změní a zlepší, protože do něj vstoupí božské kouzlo, tak příznačné všem bohyním.
 
Tuto stránku jsem založila právě proto, abyste měli možnost vstoupit do kontaktu s nádhernou a milující energií Bohyní. Na jednotlivých podstránkách máte možnost se o nich dozvědět víc a také třeba využít možnost požádat o jejich radu prostřednictvím výkladu karet Poselství Bohyní od Doreen Virtue.
 
Část textu převzata z: https://astarandmarielle.blog.cz
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Článek nebo jeho části je možné šířit dál pouze pro osobní potřebu a k nekomerčním účelům, pokud bude připojeno celé znění této poznámky včetně aktivního odkazu na uvedené stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

 

 

 

Ženy jsou úžasné

Ženy jsou úžasné

Ženy jsou jako jablka na stromech …
Ty nejlepší jsou na vrcholech stromů …
Muži nechtějí přijít k těm nejlepším,
neboť mají strach, že spadnou a zraní se …
Namísto toho sbírají jablka popadané na zemi,
přesto, že nejsou až tak dobré, ale jsou snadno dostupné …
A jablka, které jsou na vrcholech stromů si myslí, že mají nějakou chybu …
No ve skutečnosti jsou ÚŽASNÉ …
Prostě musí být jen trpělivé a musí čekat,
kdy ten správný muž přijde …
ten, který bude mít odvahu vyškrábat se pro ně až na vrchol stromu …
Nesmíme padat, abychom byly dostupné,
ten kdo nás bude potřebovat a milovat nás, udělá vše proto, aby nás získal.

V každá z nás se skrývá Afrodita

V každé z nás se ukrývá Afrodita

Žádná jiná postava v dějinách lidstva nesymbolizuje lásku, krásu a něžnost tak, jako antická bohyně Afrodité. Přestože v myslích lidí vznikla již před více než 3000 lety, je tu stále s námi a stále nás v mnoha věcech inspiruje. Kdo by neznal lásku, respektive pak Bohyni lásky – mocnou a krásnou Afroditu. Bájná pověst vypráví, že se Afrodité zrodila z mořské pěny v nádherném zálivu na jižním pobřeží středomořského ostrova Kypr. Dodnes je toto místo vyhledávaným cílem nejen turistů, ale i mnoha zamilovaných párů z celého světa. Afrodité, ač bohyně, byla obdařena lidskými vlastnostmi, a proto se spolu s ostatními antickými bohy od obyčejných lidí nijak zvlášť nelišila. Výjimkou je však její krása, která neměla a nemá u lidí obdoby. Ačkoliv mnoho z nás žen, či našich zamilovaných mužů bude mít na to jiný názor.
I když by se mnohým z vás mohlo zdát, že Afrodité, jako symbol lásky, oplývá kladnými a šlechetnými vlastnostmi jako například nezdolnou láskou až za hrob k jednomu muži či bohu, kterého by za nic na světě nevyměnila, nepodvedla ani nijak nezklamala, není tomu tak! Jak jsem se již zmínila, přesto, že byla Afrodité bohyně, měla i lidské vlastnosti. V jejím charakteru se mísí jak velmi kladné lidské vlastnosti, tak i ty velmi špatné, které bychom od ní, jako od bohyně lásky, nečekaly… i když proč ne? Afrodité si totiž musela po svém zrození vzít ošklivého a kulhavého boha Hefaista. Protože to byl velmi pracovitý bůh, neměl na Afrodité moc času a své manželské povinnosti zřejmě velmi zanedbával. Nelze se potom divit, že 3 krásné děti, které porodila, ve skutečnosti nepatřily Hefaistovi (který se jistě divil kde vzal tak krásné děti), ale jejich otcem byl bůh války, silný a pohledný Ares, se kterým se tajně scházela.
Afroditina nevěra se však vyzradila. Nebo přesněji řečeno, prozradil to na ni bůh slunce Hélios, který jako slunce všechno zná a všechno vidí. Afrodité však jako chytrá žena této ostudy, kterou si před všemi bohy udělala, přeměnila ve své vítězství. Zapůsobila na boha moří a oceánů Poseidona a poslíčka bohů Herma tak, že se do ní okamžitě a bláznivě zamilovali. S Hermem, jako velmi milým bohem, Afrodité velmi brzy strávila noc. Z této lásky se pak narodilo oboupohlavní dítě – Hermafroditos. Dnes by z toho vzniklo v porodnici zřejmě velké pozdvižení a problém, jak mamince oznámit zda má chlapečka nebo holčičku. Poseidon však nebyl tak milý a sličný jako Hermes. Byl již starší a obličej mu zdobil dlouhý plnovous, který nemusí být ženám vždy moc příjemný. Přesto mu dala Afrodité 2 syny a stala se jeho ženou. Důvodem však nemusí být láska, ale to, že bůh moří Poseidon, jako velmi bohatý bůh, zaplatil Afroditinu bývalému manželovi Hefaistovi věno.
Zeus, král bohů a Afroditin otec, byl Afroditinou krásou též mnohokrát pokoušen, ale odolal. Tím Zeus překonal sám sebe, protože jako největší milovník z bohů získal snad každou bohyni a každou pozemskou ženu, které se mu zachtělo. A musím dodat, že to dělal ne vždy šetrným způsobem. Dnes bychom to nazvaly spíše znásilněním.
Afrodité měla a má ve svém životě ještě mnoho a mnoho partnerů jak mezi bohy, tak mezi obyčejnými smrtelnými lidmi. A stále zažívá nové a nové milostné příběhy.
Viděly jsme, že Afroditin život je bohatý a rozmanitý a také velmi dlouhý. Bohyně je totiž nesmrtelná. Skutečně nesmrtelná a věčná je však láska, kterou Afrodité představuje. Snad každá žena si v ní, díky její rozmanitosti, najde kousek sebe sama. Krutá i dobrotivá, milá i přísná umí být Afrodité. Avšak bez daru lásky, který dává nám, obyčejným lidem, by se žilo těžko.
Napsala Misha
Znáte další řecké bohyně a báje? Tak nám napište do redakce na info@babinet.cz
Převzato z: www.babinet.cz

Spirituální ženskost

Pravda Spirituální Ženskosti: Vše-Vidoucí,Vše – Cítící Síly Mystika

Jeden z hlavních důvodů proč byla spirituální ženskost po staletí očerňována a potlačována je proto, že představuje schopnost vidět pravdu a odkrýt autentickou sílu z každého místa kde byla skryta.
Věštec nebo mystik, vysoký kněží nebo kněžka, vědma nebo prorok, léčitel nebo alchymista – všechny tyto posvátné role mají jednu věc společnou: jsou stále vyladěni k odhalování pravdy pod přikrývkou ega. Jinými slovy jsou zavázáni k zpřístupnění studny božské síly v každé osobě nebo situaci a přinesení všeho co je výsledkem strachu do sféry lásky.
Důvod proč se někdo obrátí na vědmu nebo léčitele k ukázání směru, je z důvodu odhalení pravdy. Odhalení božské pravdy není vždy to, co chce hledající slyšet. Protože abychom se dostali k pravdě, musíme čelit hrám ega. Než dosáhneme opravdového místa síly a lásky v jakémkoli člověku nebo situaci, vždy se musíme podívat na to, co bylo přestrojeno jako pravda.
Je zarážející co vše ego udělá, aby uteklo od pravdy. Nad tím, co ego udělá aby odradilo člověka od důvěry v moc božského Já v sobě, zůstává rozum stát. Mnoho lidí prožije celé životy zaseknutí ve vyčerpávajících, sebe-sabotujích a dramaty-vyplněných vzorcích odmítání a potlačení, protože se velmi bojí konfrontace pravdy toho, kdo opravdu jsou.
Konfrontace pravdy o tom kdo opravdu jste znamená, že se déle nemůžete schovat před svou silou. To znamená, že musíte čelit všem místům, kde jste schovali své světlo a předstírali, že se cítíte živí. Uvidění pravdy znamená, že najednou musíte vystoupit a nechat vaše božské dary které jste dostali, vládnout.
Toto je důvod proč jsou lidé kteří nesou kódy Posvátné Ženskosti často obávanými a vnímáni jako hrozba. Je to proto, že se propálí skrze iluze svýma očima. Vidí skrze cokoliv co je přestrojeno za lásku, ale je založeno na strachu. Vidí jak manipulace ega opravdu pracují a cítí na míle daleko podvodné záměry.
Všechno může na povrchu vypadat úžasně, ale opravdový mystik vidí skryté tendence. Pravý hledající cítí ve svém těle, že něco není v souladu. Je to hluboká práce Posvátných Transformací na této planetě zamíchat a odvát pokrývku mnoha situací ,ve kterých je pravda popírána.
I když nechcete dělat tuto práci odbourávání ega u druhých lidí, budete se nalézat v situacích, kde je vaše energie potřebná. To způsobuje nepohodlí a turbulenci. Není to vždy plynulá plavba: lidé velmi často silně odmítají své stíny vynořené před jejich tváří.
Ale toto je práce opravdového Mystika. Nechodíte lidem povídat to, co chce slyšet jejich ego. Vaše práce je rozdmýchat je k probuzení, vrátit je do úžasného oceánu lásky a síly, která sídlí uvnitř každého z nich. Ukázat jim, že existuje vyšší volba než úzká, bojácná omezená cesta nižšího já.
Pokud uzavřete tajnou dohodu s touhami lidí aby zůstali v popírajících nebo sabotérských vzorcích, budete se ve svém spirituálním Já cítit velmi nepohodlně. Toto není to proč jste se inkarnovali, abyste dělali. Duch vám dá vždy vědět, pokud dovolujete druhým lidem potřebu těžkého egoistického ovládání a strachu z přeměny, aby vás odvedli od vašich jasných, nadpřirozených znalostí.
Zůstaňte u toho, co jste byli narozeni abyste dělali. Narodili jste se abyste přilnuli k Pravdě. Narodili jste se, abyste zůstali věrní i ve tváři ohromné výzvy k oživení autentické božské síly a lásky. Byly vám dány spirituální dary, které jsou navrženy tak, aby probouzely druhé na cestách na nichž je ovládají a omezují jejich strachy. Máte stále vytahovat pravdu, i když to zprvu způsobí odpor a temnotu.
Děláte tuto práci proto, protože věříte tak nezlomně v Sílu Lásky. Jste oddání Posvátnému Ženství, které v sobě nese Vše-Vidoucí Oko-ne jen oči, které chtějí vidět skrze pohodlné, růžové, jednoduché, spirituálně-líné brýle.
Pokud vás někdo nebo nějaké místo přivolá, je to proto, že jsou připraveni uvidět vlastní odraz Božské Pravdy. Důvěřujte jejich schopnosti to přijmout a čelit tomu. Jste přivoláni k lidem a místům kteří na hluboké úrovni žádají vnitřní přeměnu. Nemusí to ukázat na úrovni své osobnosti nebo reakci ega, ale jejich Vyšší Já přivolalo vaši přítomnost z posvátných důvodů.
Vaše spirituální funkce je být tím, kdo povstane nad iluze. Vaše práce je být tím – někdy možná jediným – kdo opravdově cítí, že je pravda ukrývána. Musíte mít odvahu o tomto mluvit, i když to věci znepohodlní.
Jen nebuďte tím kdo říká věci, protože je druzí chtějí slyšet. Možná se léčíte z celoživotního zavděčování se lidem a přizpůsobování se potřebám druhých, abyste nezůstali odmítnutí. Možná se budete muset přenést přes vlastní egoistickou potřebu být oblíbení, přijatí nebo dokonce populární. Nejste tu proto, abyste „běhali se stádem“. Jste tu, abyste vystoupili z davu a vedli dav do ohňů probuzení.
Sfoukněte pokrývku, pokud potřebujete. Zamíchejte v hrnci. Zažehněte oheň pod pohřební hranicí mrtvého dřeva.
Nesete pradávné kódy Mystika, Věštce, Léčitele.
To není úloha pro slaboduché nebo chabé. To vyžaduje ohromnou sílu, odvahu, vizi a závazek být zářivým paprskem světla v temném moři ztracených duší. Mnozí kteří kráčí po této zemi jsou uvězněni svými strachy do žití životů, které neodráží jejich opravdovou sílu a nádheru.
Spirituální Ženskost Vidí, Cítí a Vnímá Pravdu.
Vždy a bez výjimek.
To je důvod, proč je třeba odvahy přivést Ji zpět.
To je důvod, proč taková výjimečná Duše jako vy byla vybrána k Práci Božského Ženství.
Protože se nebojíte být svědkem pádů z odmítnutí, strachů vystavených Spirituálnímu Světlu Transformace odpalovaných do dálky veškerou přetvářku.
Srdce nutně potřebuje Pravdu, protože ví, že pravda je klíč k Božské Lásce.
Jste tu, abyste Lásce odstranily všechny překážky a to znamená vystavit se a odhalit se vlivům strachu.
Po eony byla energie Posvátného Ženství očerňována a odmítána, protože vibruje jen k rezonanci absolutní pravdy. Vaše tělo a Duše jsou naimpregnovány touto rezonancí, proto budete stále vidět a cítit to, co je skryto pod povrchem.
Z pravdy vychází svoboda.
Z pravdy vychází autentická síla.
Z pravdy vychází inspirovaná vize.
Z pravdy vychází naprostý soulad s poslání Duše.
Jakou práci jste přišli udělat! Jakou odvahu to každý den vyžaduje! Jak musíte někdy stát osamocení a být dostatečně moudří být tím, kdo se odlišuje! Jak musíte být ochotni vidět tmavé stíny vzteku ega proti spalujícímu léku spirituální upřímnosti! A jak jste kvalifikovaní pro tuto tak moc potřebnou úlohu jako léčivá síla přirozené pravdy – vidící sílu!

Vědomí
Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Léčení pradávných zranění

Pradávná zranění ženské psychiky a jak se léčí

Prakticky každá žena se kterou jsem kdy osobně nebo ve skupině pracovala, měla v sobě hluboká psychická zranění týkající se historické persekuce vyspělé Ženské Moudrosti nebo Vědomí Bohyně.
Podstoupit kroky k léčení těchto hlubokých traumat vyžaduje odvahu. Jejich léčení je vnitřně spojeno s uvolněním síly uvnitř ženy, která nese posvátné klíče ve své duši.
Přiznání si, že tyto rány existují je prvním krokem. Toto není o tom oživovat pradávnou bolest minulosti kvůli libování si v negativitě slabého stavu oběti. Je to vědomý krok, který následuje pod vedením Vyššího Já ženy, která je připravena žít ve své síle a sdílet se světem obrovské dary světla.
Vím z vlastní zkušenosti, že přirozenost těchto zranění může být paralyzující a emočně nesnesitelná. Předtím než mě Vesmír konfrontoval s mými hlubokými strachy odhalit a použít mé autentické spirituální síly, dlela jsem ve stavu extrémního psychologického, fyzického a emočního nepohodlí.
Chtěla jsem jen “být ve své síle“, ale ani jsem nevěděla, jak to vypadá. Byla to jednoduše jen slova a energie, která se ke mně opakovaně vracela. Neopustilo mě to, ať jsem se snažila sebevíc.
Síla. Síla. Síla. Síla.
Věděla jsem, že tato síla (moc) není ten typ který vychází z ega; nebylo to nic jako ovládání, zneužívání, touha po moci, která vyvstane z potřeby kontrolovat ze strachu.
Toto byla čistá, posvátná, osvobozující, léčivá, přeměňující, zářivá, osvícená síla(moc). Byla to hluboká řeka vesmírné božské energie. Byla vytvořená ze spirituálního materiálu, který se ani nedá nijak nazvat; byla záhadná, tajemná, éterická – ale s vědomým záměrem a schopností vytvořit hmotný, pozitivní, povznášející výsledky.
Kořeny této ženské vibrační reality leží ve velmi vzdálených místech ve vědomí těch, které mnohokrát kráčely po zemi používajíce své dary Světla. Vždy čekaly na správnou dobu, ve které opět povstanou aby léčily tuto planetu.
Co se ale prvně musí stát je přiznat si, jak časy potemněly když byly veškeré projevy vibrací Bohyně odstraněny z dohledu. Co také musí být vzato na vědomí a hluboce procítěno je to, jak bolestivé to bylo pro všechny kdo měli zodpovědnost nést toto posvátné nářadí a klíče existence.
Aby se mohly moudré ženy vrátit na svá pravá místa, Vesmír je musí postavit čelem k jejich nejprudším traumatickým zážitkům zrady, násilí, ponížení, studu a krutosti. V mnoha případech ženy které nesly a použily božské ženské síly byly předmětem teroristického a nemyslitelného mučení a nakonec byly zavražděny.
Tyto zkušenosti jsou ty, které by každá chytrá žena chtěla pohřbít navždy. Ale ony žijí v její Duši. Odpočívají v jejích buňkách a jejím vědomí, které potřebuje nyní povstat aby jí přineslo opravdové přirozené léčení.
V krátkosti, aby každá žena léčitelka v sobě plně přijala svůj velmi potřebný účel, musí – MUSÍ – čelit démonům a nejtemnějším místům uvnitř svého srdce, těla a mysli. Musí vstoupit do místa, o kterém nikdo nechce slyšet. Musí vstoupit na stará území, kráčet po staré zemi, sedět ve starém vzduchu všech míst, které byly svědkem její ohromné, milosrdné, benevolentní síly stejně tak jako jejího následného vypuzení, zrady a zničení.
To je důvod proč Vesmír vezme všechny ty, které jsou připravené znovu vtělit svou ženskou sílu a zavede je do přímého kontaktu s tím, co je potřeba, aby aktivovalo stará zranění, která tato planeta nese. Postaví zranění proti vesmírnému světlu posvátné ženskosti. Zranění proti stvořitelkám a vyživovatelkám veškerého Života.
Slzy musí být prolity. Vztek musí být procítěn a vykřičen. Chvění těla a svírání srdce z toho co se stane, když Ukáže Světu Kdo Opravdu Je – tento strach musí být prožit, vyzdvihnut ke Světlu, uviděn bezpodmínečně a s neomezujícím soucitem.
Dokud jste nedržely tyto strachy a emoční traumata ve své Duši, nemůžete si představit pronikavou hloubku, které dosahují a jak propichují ženské vědomí. A jak ničivě mohou rozdrtit její Životní-sílu: její velkou vůli žít, její sílu, sebevědomí, vztah se svým vlastním ženským tělem, její kontakt s hlubokou intuitivní a posvátnou moudrostí, která uvnitř ní žije.
Konfrontací a zpracovávání těchto hluboce zasetých strachů vyžaduje velkou odvahu. Někdy je jednodušší se schovat. Někdy je to jako mučení, ponížení a znovu-prožití smrti abychom mohly být zavedeny k Posvátné Práci Ženského Ducha. Vypadá to, jako že vše bude stejné jako dřív; že svět už není bezpečným místem k odhalení se, že silné odsuzování a projektované strachy druhých, které zapomněly Kdo jsou a Co sem přišly opravdu dělat – vytvoří opět naprostou destrukci.
Hluboko uvnitř ale víme, že toto není pravda. Ale potřebujeme, aby to řekl někdo jiný. Potřebujeme uslyšet Hlasy Pradávných Bohyní, které nás opět volají. Potřebujeme slyšet znovu-ujištění Ženských Chrámů, které nám připomínají bezpečí, ochranu, lásku, věrnost, ocenění, uctívání, respekt, poctu, laskavost a péči.
To je to, co žije a dýchá pro vás dnes prostřednictvím tohoto vzkazu. Jste v bezpečí. Nebudete znovu zažívat mučivé zostuzení a násilnou minulost. Nyní jste na cestě zpět do nejpradávnějších svatých chrámů planety, a vy si na ně vzpomínáte.
Jste ochráněny a vaše Duše je v bezpečí. Kdykoliv tyto hluboké pocity vyjdou na povrch, prosím dovolte slzám vstoupit. Prosím, nechte vztek vyjít na povrch a bez odsuzování se vyjádřit. Toto je vaše léčení. To jsou otevřené dveře k vašemu znovu-zmocnění.
Toto je klíč k vaší reklamaci totální autenticity a spirituální přítomnosti.
Toto je sebeléčení vyhoštěné ženské Duše.
Uvědoměním si, že už není déle vyhoštěna. Už není déle vykázána.
Ona patří.
Ona je vítána.
Ona je doma.
A Vesmír s úlevou vydechuje – protože Ona je Spasitelka, Svatá opora, Osvěžení, Vyživovatelka a Světlo.
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1049940518413128:0
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
https://slunecnabrana.blogspot.cz/…/pradavna-zraneni-zenske-…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Poselství Bohyní výklad

Poselství Bohyní – vykládací karty Doreen Virtue
Vykládací karty jsou starověkým a časem prověřeným věšteckým nástrojem, který vám dovolí nahlížet do budoucnosti. Jsou založeny na zákonu magnetické přitažlivosti. Karty jsou tak přitahovány energií a myšlenkami dané osoby. Vzhledem k tomu, že vaše myšlenky a názory vytvářejí vaši budoucnost, mohou vám karty umožnit pohled na to, kam se ubírají vaše vztahy, kariéra, finance, zdraví i jiné oblasti.
Tento karetní soubor neobsahuje žádné děsivé karty, protože karty v něm obsažené odrážejí milující stránku všech bohyň, jež jsou na nich vyobrazeny. Bohyně jsou jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva a představují ženský aspekt našeho Stvořitele. Pro západní civilizace je bezpochyby nejznámější bohy­ní Panna Marie. Na kartách však najdete i bohyně další, které vám láskyplně nabídnou pomoc v kte­rékoli oblasti života. Bohyně působí ruku v ruce s Anděly. Pocházejí nejen ze starověkých kultur, rodí se i bohyně nové prostřednictvím kultur a ná­boženství moderních. Na kartách naleznete bohyně řecké, římské, egyptské, mayské, africké, křesťan­ské, tibetské a buddhistické.
Necháte-li je na sebe prostřednictvím těchto karet působit, nejenže posílíte ženskou stránku své duše a moudrost, která s ní souvisí, ale také uzdra­víte vše, co je na ní bolavé a zraněné. Tato ženská stránka je obsažena jak v duši ženy, tak muže.
Jak používat karty
Tyto karty vám také pomohou prohloubit vaši intuici a jasnozřivost. Bohyně pročistí a uvolní vaši srdeční čakru, což se projeví ve zlepšení vašich schopností zhmotňovat vaše přání. Čím více umí­me se svou ženskou stránkou pracovat, tím se stává náš svět vyváženějším, protože nedisponujeme jen částí energie již zastaralé vlády patriarchátu. Ener­gie, kterou bohyně vyzařují, obnovuje a podporuje schopnost vážit si Matky Přírody, stejně jako dává schopnost pečovat co nejlépe o vysoce citlivé děti, které se dnes rodí (děti známé jako indigové, krys­talové a duhové). Začněte každý svůj den tím, že se spojíte s láskyplnou energií Bohyní pomocí vašeho vlastního náhodného výběru nebo můžete využít tyto karty jako pomoc při hledání odpovědi na konkrétní otázku. Poselství jednotlivých karet jsem pro vás na tyto stránky ukryla pod čísla, která najdete na konci.
Jak si vybírat karty
Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Pro­neste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, vi­děl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třeba­že by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“
Položte otázku. Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den. Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla při­jmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi rada Bohyní pro vás, která vám přinese odpověď. Následující náhodný výběr můžete také použít jako věštecký nástroj.
Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:
První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.
Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.
Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.
Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.
Při výkladu karet si bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit od­pověď ještě lépe.
Další rady a doporučení k výkladu:
Jestliže karty neodpovídají přímo na polože­nou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závis­losti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.
Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abys­te získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat sou­stavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte bohyně, aby vám daly nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.
U některých karet se vám může zdát, že mají feminní, tedy čistě ženský význam, jako například Velekněžka, Zaříkávačka a Čarodějka. Pokud jste však muž, nelekejte se, pro­tože i tak se jejich vzkazy týkají mužů. Jedná se totiž o univerzální ženský princip přítomný v duši kaž­dého člověka. Jinými slovy, každý muž má v sobě energii, kterou představují dané bohyně. Můžete si je v duchu klidně nahradit slovy v mužském rodu, například Velekněz místo Velekněžky.
Možnosti výkladu:
Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Následuje několik příkladů pro inspiraci:
Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den. Soustřeďte se na ni při vytahování karet a pak ji umístěte na viditelné místo, aby vám byla celý den inspirací, můžete si ji okopírovat, nebo vyfotit.
Co bych měl/a vědět o této osobě? Pokud se ptáte na určitou osobu. Pomocí karet můžete získat odpověď na ja­koukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.
Která bohyně je se mnou? Která bohyně je pro mou práci s kartami nejdůležitější? Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako od­pověď, abyste zjistili, se kterými bohyněmi jste pro­pojeni, a se kterými tedy již při výkladu spolupra­cujete. Anebo se můžete otázat, kterou z nich byste si měli pro daný výklad zavolat na pomoc.
Vzývání bohyní
K tomu, abyste si mohli bohyně zavolat na pomoc či je požádat o léčení, není třeba žádného zvláštního školení ani vzdělání, dokonce ani talentu. Přijdou ke každému, kdo je zavolá s upřímným srdcem. Jedním ze způsobů je, že v ruce budete držet kartu s bohyní, s níž se chcete spojit. Nebo si jen v duchu pomyslete její jméno či je tiše zašeptejte. Nebo ji klidně zavolejte nahlas. Dokonce jí můžete napsat dopis ve svém deníku. Můžete ji také požádat, aby vám dala nějaké jasné znamení, že je s vámi. Nedik­tujte jí však, jaké znamení by vám měla dát, dovolte jí, aby vás překvapila svou tvořivostí. Brzy pocítíte její milující a uzdravující energii.
Karty bohyní se ukrývají pod jednotlivými čísly – stačí kliknout na vámi vybrané číslo a otevře se vám jejich poselství.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21, 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 ,
38 , 39 ,  40 , 4142 , 43 , 44 .
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.