Systém Dental Shakti
Tento systém byl vytvořen pro udržení zdraví zubů a sestává ze tří zasvěcení:
1. První zasvěcení se nazývá „Dental Shakti“ a podporuje všeobecnou čistotu a posílení
2. Druhé zasvěcení se jmenuje „Hluboké Dental Shakti“ a jde hlouběji do fyzické podstaty zubní medicíny
3. Třetí zasvěcení se jmenuje „Příjemné umrtvení“ a používá se pouze při bolestech
Přečti si následující popis energií a dozvíš se, co tato zasvěcení všechno ovlivňují.
Zasvěcení do Dental Shakti nenahrazuje čištění zubů, používání zubní niti nebo jiných pomůcek na čištění. Čisti si prosím zuby 2x denně a vyhledej
1x nebo 2x do roka zubního lékaře k preventivní prohlídce.
Dental Shakti
Tyto energie jsou vedeny tvými Anděly zubů, kteří pracují s tvým Vyšším Já. Aktivují pouze ty energie, které opravdu potřebuješ, a pokaždé, když aktivuješ Dental Shakti, vybírají správné složení/kombinaci, sílu a délku působení.
Zasvěcení sestává z následujících energií:
Čistící pole
Toto je energetické pole, které proniká a obklopuje zuby. Brzdí růst infekce, bakterií, plísní, virů, parazitů, zubního plaku/povlaku, zubního kamene, zvápnění, mineralizace a zkostnatění. Toto pole zasahuje oblasti kam se nedostane kartáček na zuby a zubní nit. Energie, které jsou zodpovědné za vytvoření infekcí, bakterií, plísní, zubního kamene atd. budou ze všech fyzických energetických systémů (meridiány, čakry, aura, subtilní těla, všechna jiná energetická pole, dráhy, centra a akumulace) odfiltrovány a všechny energetické systémy budou od těchto energií vyčištěny. Budou aktivovány a vloženy energie, které léčí infekce a brzdí vznik bakterií, parazitů, plaku, zubního kamene atd.
V čistícím poli je obsažena ještě druhá energie, která rozruší již existující infekce, bakterie, parodontózu, plísně, viry, parazity, plak, zubní kámen atd. natolik, že se promění na jemný prášek a odpadnou ze zubů. Mrtvé bakterie, viry, zubní kámen, kaz atd. budou slinami odplaveny a eliminovány a vyloučeny přes lymfatický systém a krevní oběh.
Shakti ústní dutiny (Anti-cavity/gingivitis Shakti)
Tato energie neutralizuje kyseliny, bakterie nebo jiné substance, které jsou zodpovědné za vznik zánětů, např. gingivitidy (zánět dásní). Jen ty fyzikální substance, bakterie, kyseliny a jejich energie, které jsou za zánět zodpovědné, se přemění v jemný prášek a budou vyloučeny. Kyseliny a bakterie jsou přirozenou součástí trávení a flóry v ústech, proto tyto potřebné složky nebudou narušeny.
Pole proti rozkladu/hnilobě
Toto energetické pole ničí zbytky potravy nebo jiné substance v ústech, které by mohly začít rozkládat a přispět k potížím s dásněmi, kořeny a nervy.
Pole strukturální celistvosti
Tato energie posiluje stavbu/strukturu zubů, dásně, nervy a kosti. Posiluje zdravý energetický „modrotisk“/záznam celé oblasti ústní dutiny a tím podporuje fyzickou strukturu.
Revitalizační energie
Tato energie je základní revitalizační energií. Pracuje na všech energetických stupních, aby revitalizovala ústní dutinu. Když bude tato energie používána po delší dobu, přinese do úst novou vitalitu zubům, dásním, kostem a nervům.
Obnovující Shakti
Toto je energie k opravě a k obnově. Pomáhá při tvorbě dásní např. po vytržení zubu a opravuje v ústech špatné oblasti, včetně zubů, dásní, kostí a nervů.
Hluboké Dentální Shakti
Tyto energie jsou vedeny Anděli zubů ve spolupráci s tvým Vyšším Já. Aktivují jen ty energie, které opravdu potřebuješ. Vždy, když tuto shakti aktivuješ, naleznou správnou kombinaci, sílu a délku působení.
Při zasvěcení obdržíš tyto energie:
Detoxikační Shakti
Tato energie osvobozuje tělo od všech nepotřebných a nezdravých forem fluoridu. Potřebné množství pro zdravé silné zuby zůstane v zubech. Zbytek se rozpadne na své atomy a bude eliminován. Totéž nastane se všemi nezdravými/škodlivými chemickými látkami, minerály a drogami, které souvisí se zdravím zubů.
Dentální Shakti víru myšlenek
Tato energie se pohybuje jako vír nebo červ tvými myšlenkami a pocity, aby vyhledala ty myšlenky, které podporují špatné zdraví zubů. Stejně tak vyhledává tato energie myšlenkové a pocitové/emoční vzorce, které jsou zodpovědné za ztrátu zdraví zubů. Tyto jsou odstraňovány ze všech fyzických a energetických vrstev (meridiány, aura, čakry, podvědomí, všechna jiná energetická pole, dráhy, centra a akumulace atd.) a Vyšším Já přeměňovány na Světlo. Podporující energetické systémy, které jsou blokovány nebo potřebují opravu, jsou tímto zasvěcením opět aktivovány a vytvářeny.
Shakti k odstranění entit/bytostí
Andělé zubů vyhledávají bytosti a entity, které souvisejí s dentální medicínou a s problémy se zuby. Jsou s respektem odhaleny a je jim dáno to, co hledají, aby tě opustily a nekonaly žádnou škodu. Pokud byla bytost přilákána potřebami osoby, najdou Andělé zdravější a lepší cestu pro uspokojení potřeb osoby tak, aby osoba mohla bytost popř. problémy se zuby propustit.
Orální karma
Toto Shakti se spojí s Vyšším Já a prosí o vymazání karmických událostí, které negativně ovlivňují ústní dutinu (zuby, dásně, kosti a nervy).
DNA, rasová a rodinná Shakti
Tato energie opravuje genetická poškození DNA, která jsou zodpovědná za potíže se zuby, a pracuje také na rasových nebo rodinných informacích, které jsou do DNA nahrány.
Anděl zubů
Tato část tohoto energetického systému volá tvé osobní Anděly, kteří pracují na tvém celkovém zdraví, zvláště ty, kteří mají na starosti zdraví zubů. Tito Andělé dohlížejí na fungování obou zasvěcení (Dental Shakti a Hluboké Dentální Shakti) a spolupracují s tebou na tvém dentálním wellnes. Pracují velmi individuálně a precizně na zdraví zubů.
Příjemné umrtvení
Tato energie tlumí bolesti zubů a pracuje na příčině bolestí.
Použití těchto zasvěcení:
Pro aktivaci vyslov anebo pomysli: „Dental Shakti“ nebo „Hluboké Dentální Shakti“ se záměrem uvést energie do toku. Tvůj záměr je mnohem důležitější než slova, která použiješ. Když např. zapomeneš název některého z Shakti, ale máš záměr je aktivovat, bude to fungovat.
Můžeš každé využívat kdykoli a jak často chceš. Mé doporučení je aktivovat Čistící Shakti při každém čištění zubů nebo po/při jídle, když víš, že se v nejbližší době k čištění zubů nedostaneš. Bude aktivováno asi na 20 minut. Hluboké Dentální Shakti může být používáno vícekrát týdně, podle potřeby. V prvních měsících po tvém zasvěcení budeš velmi často vnímat aktivitu energií. To by se pak mělo usadit, protože si na energie zvykneš. Hluboké Dentální Shakti bude aktivní asi na 20 – 30 minut.
Můžeš používat jednu nebo i více energií současně. V tomto případě by mělo být vysloveno zasvěcení (Dental Shakti nebo Hluboké Dentální Shakti) a energie, které chce člověk použít. Ostatní energie jsou pro tuto chvíli vypnuty. Pokud chceš použít např. Detoxikační Shakti, tak jednoduše řekni „Hluboké Dentální Shakti – Detoxikační Shakti“.
Tento systém byl nainstalován tak, abys se záměrem samozasvěcení mohl/a být při čtení následujícího odstavce zasvěcen/a do systému. Tento odstavec můžeš poprvé pročíst i bez záměru zasvěcení, pro ujištění, že bys tento systém také skutečně chtěl/a.
Každé zasvěcení musí být provedeno separátně. Potřebuješ pouze přečíst zasvěcovací odstavec pro první zasvěcení „Čistící pole – Shakti“. Pro dalších dvanáct energií poprosíš Anděle zubů a své Vyšší Já o zasvěcení. Každé zasvěcení probíhá asi 20 minut. Můžeš je stáhnout všechny za sebou nebo v průběhu dne anebo vícero dní. Když budeš stahovat jedno za druhým, dej pozor na přebití. Dbej na své pocity. Doporučuji nedělat za den více než 3-6 zasvěcení. Pro zasvěcení nemusíš být v meditativním stavu, dbej na vhodný rozestup mezi zasvěceními, pokud je budeš dělat v jednom dni. Během práce nebo třeba jízdy autem prosím dbej na respekt a vděčnost za energie.
Zasvěcení
„Prosím Boha, své Vyšší Já a všechny duchovní pomocníky, kteří v zájmu mého nejvyššího blaha se mnou pracují na léčení a zdraví, o jejich podporu a o nejvyšší a nejčistší kvalitu těchto zasvěcení a aby byly tak efektivní, jak je lidsky a božsky možné. Prosím pošlete mi Anděle, Bohy, Mistry, energie nebo bytosti, které tento systém aktivují a podporují.
Prosím o neomezené léčivé energie, síly a inteligence, prosím Boha, mé Vyšší Já, mé duchovní pomocníky a průvodce, Mistry, Anděle a jiné bytosti, které spolupracují s lidmi na léčení, o jejich podporu, prosím o všechny léčivé energie a systémy (např. Reiki), všechny léčivé symboly, mantry, přírodní zdroje jako energie bylin, krystalů, minerálů, květin, pět elementů, světlo, barvy, tóny, homeopatické přípravky, vitamíny, enzymy, proteiny atd. o jejich pomoc prostřednictvím Dental Shakti.
Prosím zajistěte, aby byly z tohoto systému vyloučeny všechny energie, bytosti a myšlenkové a emocionální formy, které jsou nižší povahy a mohly by způsobit škodu. Mnohokrát děkuji.“
Jak se zasvěcení předávají dál
Nejlepší způsob, jak zasvětit někoho dalšího do Dental Shakti, je dát mu přečíst skripta. Každý, kdo je do této energie zasvěcen, ji může samozřejmě také prostřednictvím čistého záměru předávat dál na další osoby. Dát zasvěcení prostřednictvím čistého záměru je v každém případě účinné, ale chybí informace obsažené v těchto skriptech.
Světlo a Lásku
Richard Eisenberg
Přeložila Martina Mangová
Převzato z : www.channeling.wbs.cz