Cesta k duze

Rubriky

Cesta k duze

Život je dobrodružství a cesta, kráčíme vstříc svým dnům,

s duší zalitou sluncem a ve vlasech s vůní jasmínu.

Vnímáme sílu zrození i dar, který nám byl dán,

rozhodnout se srdcem svým a život proměnit v ráj.

Příchutí duhy umíme prozářit svůj den, jsme právě tady a teď, na Zemi,

přišli jsme sem žít svůj sen.

Ta síla Lásky z našeho srdce vyvěrá a duhové tvoří mosty,

nabízí pomoc v nesnázích a spojuje nás s přítomností.

Jsme mudrci a tvůrci, zvídaví a nadšení,

se srdcem plným Lásky jsme byli stvořeni.

Jsme krystalem s duhovou září, světlem odění,

andělé s lidskou tváří, poslové světla na Zemi.

Učíme se naslouchat svým srdcem,

potřebným nabídnout pomocné ruce.

Jsme jeden s druhým spojeni a tvoříme ráj na Zemi.

Přijala Světluška  12.2.2010

Vítejte na mých stránkách ráda bych se s vámi prostřednictvím těchto stránek podělila o mé radosti, zkušenosti, poznání, moudrosti, všechna ta nádherná dobrodružství života a předávala dál  to krásné, co k nám přichází a co všichni prožíváme na své vlastní  „ Cestě k sobě“
Světluška

Tyto stránky postupně vznikaly od roku 2009, a tak jak jsem se  vnitřně pod vlivem transformačního procesu měnila, měnil se postupně i jejich vzhled a obsah.  Ty původní se narodily se 17.6.2010 jako cestakduze.webnode.cz. Toto je jejich nová verze, na vlastní doméně cestakduze.cz, která je tu pro vás od roku 2021. 

Pokud jste na ně zavítali poprvé není to náhoda, možná na nich najdete něco, co vás osloví, pobaví, inspiruje, nasměruje….

Patronem těchto stránek je archanděl Michael, který je již mnoho let mým průvodcem, moudrým rádcem i ochráncem. Vždy znovu a znovu žasnu nad tím, jak moudře směřuje mé kroky a jaké situace s ním zažívám. Když jsem tváří v tvář postavena výzvám života i své duše, učím se čelit svému strachu a pochybnostem, objevuji své nové podoby a uvědomuji si svoji sílu lásky, která spočívá v mé víře v sebe a život. On stojí po mém boku a trpělivě čeká, jak se rozhodnu a svojí podporou mě ujišťuje, že vše se odehrává správně a přesně tak, jak je to pro mě nejlepší a že to všechno ustojím a zvládnu.

Neznám slova, kterými bych dokázala popsat a vyjádřit svoji hlubokou oddanost a  vděčnost ke všem mým viditelným i neviditelným pomocníkům, poradcům, učitelům i ochráncům, kteří mě za ta léta provázejí,  jak při mé práci, tak i v mém osobním životě, a stojí po mém boku. Je to hluboké souznění a spojení mezi námi a je v mém srdci… Provází mě hlubokým procesem mé vnitřní proměny a otvírají mi mnoho dveří k novým možnostem seberealizace a práce pro tento svět, i v tom, jak být v životě šťastná. Jejich přítomnost vnímají někdy i ti, kteří mě vyhledávají a žádají o rady, pomoc, nasměrování. Společně pak s jejich pomocí hledáme ta nejlepší řešení a cesty lásky pro všechny.

Název stránek „Cesta k duze“  ke mně přišel také přes archanděla Michaela v léčivé meditaci a přes automatické písmo poslal i krásnou duhovou básničku a poselství o životě na Zemi pro nás všechny.

Děkuji můj učiteli, příteli na cestách a ochránče za všechno, co pro mě děláš, co děláš pro nás všechny…

„Ukazuji vám, že svět je nádherné místo k žití, k uskutečnění vašich vlastních plánů, vedoucích k naplnění vašich potřeb. Ano, rád vám s tím pomůžu, ale aktivita musí vycházet z vás samých. Kdo pochopí své srdce, naslouchá lásce,  je aktivní, žije. Kdo ne, stále prochází lekcemi, ve kterých má možnost se to naučit. Posílám mu je s tou největší láskou a  mám jediné přání – aby pochopil, že on sám je tvůrcem všeho ve svém životě – jak smýšlí, tak koná a nese si důsledky svého konání. Všechny cesty vedou k lásce……

Buďte v souladu se svým srdcem a váš život bude procházka rozkvetlou zahradou, naplněný vším, po čem toužíte a co potřebujete. Takovou máte moc – moc rozhodnout a tvořit.“

Archanděl Michael

Poselství k otvírání „Lví brány“  přijato Světluškou  23.7.2011