Andělé


Sám nejsi nic, proto nikdy nejsme sami
(přednáška „Andělé v našem životě“ 7.12.2005) – toto krásné sdělení o významu andělů v našem životě, jsem zapsala, když jsem si připravovala předvánoční přednášku pro Makrobiotický klub v Zábřeze. Přání mého andělského průvodce bylo prosté, měla jsem ho na přednášce předat ostatním.

„Andělé světla a Andělé strážní nás kontaktují jako průvodci světla v našem životě. Světlo v našem životě se projevuje jako to, že s vírou, nadšením a rozhodností začneme toužit po míru a harmonii ve své duši. Krásou, péčí a odpouštěním si uvědomujeme Božskou podstatu být v jednotě s myslí, duchem a svým tělem. Světelná energie Serafů, projevující se jako paprsek světla v nás, hlídá myšlenky na to, co teprve má přijít. Pozitivním vyjadřováním, důvěrou, veselou myslí a humorem, úspěšně vytváříme ze sebe svobodného, přátelského tvůrce. Který s ochotou a nadšením mění svůj život, každodenním učením přispívá k pěstování legrace, klidu a míru. Prosím ujišťujte se neustále o tom, že jsou dobře zakořeněny ve vašem srdci kořeny víry, naděje a milosrdenství, a že je nikdy nic neporazí. Vaši andělští průvodci“.
Andělé – existovali, existují a vždy existovat budou. Ve všech posvátných spisech nacházíme působení andělů. Korán, Talmud, Starý a Nový zákon…Všechny jsou plné zpráv o nebeských bytostech. Kdo vlastně jsou? Jak vypadají? Proč tu jsou?
To jsou otázky, které často slýchám od lidí, se kterými se setkávám. Tady jsou mé zkušenosti ze spolupráce s těmito báječnými kamarády a pomocníky světla.
V mém životě byli andělé odjakživa, ale vlivem okolností v dětství jsem si je na dlouhou dobu přestala uvědomovat. Přesto mě neopustili a stále mi pomáhali , chránili mě a ukazovali mi cestu.
Ne vždy jsem je slyšela, rozuměla jejich vzkazům. Několikrát ve svém životě jsem se dostala do situace, kdy nade mnou někdo pronesl: „Nad vámi musel stát anděl strážný a měl plno práce, jinak by to tak nedopadlo.“ Tehdy jsem těmto výrokům nepřikládala žádný význam a pochopila jsem až mnohem později. Až nečekaná a náhlá ztráta mého přítele a následná terapie s anděly, kterou jsem si prošla, mi znovu otevřela cestu do andělského světa. Jednoho dne jsem si prostě vzpomněla na to, jak jsem jako dítě mluvila nejen se svým andělem strážným, ale i s ostatními anděly a archanděly, že je dávno znám a rozumím tomu, co mi sdělují. Od té doby jsem s nimi neustále v kontaktu a můj život se zcela změnil. Jsou mými průvodci a rádci v mnoha záležitostech a pomáhají mi nejen v soukromí, ale i při mé terapeutické práci. Své zkušenosti ráda předávám dál všem , kteří o ně stojí. Velkou inspirací jsou pro mě knihy i karty Ph.D. Doreen Virtue, s nimiž pracuji již několik let a neustále v nich nacházím nové a nové spojení a souvislosti.
Andělé jsou nádherné zářící bytosti, protože mají lehčí a rychlejší vibrace než my lidé, jsou pro nás neviditelní. Pokud se ovšem dokážeme většinou ve stavu meditace ( mnozí z vás to už dokážou v bdělém stavu) naladit na kanály, jejichž prostřednictvím můžeme přijímat energii andělů, octneme se ve zcela reálných rovinách plných světla, vibrací nádherných barev, zvuků a lásky. Při andělském setkání tedy nemusíme nutně vidět podobu anděla , ale jsme schopní vnímat jeho přítomnost. Někdo ji zaznamená změnou vibrací kolem sebe – lehký vánek, šimrání , příjemné teplo, zajímavé vůně, zvuky, hudba, barevná zář nebo barevné obláčky, peříčka nebo opakující se znamení, kterými vám dávají najevo svoji přítomnost, vždy najdou vhodný způsob. Mám i bohaté osobní zkušenosti s anděly, kteří vás začnou léčit smíchem, prostě vás rozesmívají, až se smějete a nevíte proč. Smích je nakažlivý a na jednom semináři jsme se za chvíli smáli všichni.
Andělé jsou mezi námi a dnes dokonce více než kdy jindy. Počet lidí, kteří mají zážitky ze setkání s těmito nebeskými bytostmi neustále narůstá. Proč se andělé objevují právě teď?
Pomáhají nám společně s dalšími bytostmi světla, zvládnout proces transformace, kterým si my všichni nyní společně s planetou Zemí procházíme. Jsou zde, aby nás učili lásce, která je odpovědí na všechny naše modlitby, starosti a trápení, všechno je láska. Učí nás odpouštět a vidět ostatní jejich očima, bez posuzování a odsuzování, vidět je i sama sebe očima lásky, tak jak nás vidí andělské bytosti. Pomáhají nám léčit naše strachy, a čím více s nimi budete spolupracovat a budete je zvát do vašeho života, tím rychleji získáte zcela nový pohled a přístup k sobě a svému životu. Andělé nemohou řešit naše problémy a starosti, ale ukazují nám možné cesty k řešení. Nesmí zasahovat do našich životů, pokud jim mi sami nedáme svolení, je nutné je tedy požádat o pomoc.
Jak požádat – stačí na ně jen v duchu pomyslet. Každý máme od narození svého anděla strážného, který je po našem boku po celý náš fyzický život a za nic na světě by nás neopustil. Prožívá s námi všechny okamžiky a miluje nás bezmeznou láskou. Ať už uděláte cokoliv nebo pomyslíte na cokoliv, vždy stojí při vás. Takže se můžete obrátit i přímo na něj. Andělé vždy budou respektovat vaši svobodnou vůli a vždy následují Boží vůli.
Je potřeba jim váš problém zcela odevzdat – sdělte jim svůj problém nebo své přání, můžete jim dokonce napsat dopis. Čím upřímněji to uděláte, tím rychlejší bude jejich odpověď, ale je nutné to zcela odevzdat, což znamená, nechejte to být a vyčkejte, co se bude dít. Všechny vaše prosby a modlitby jsou vždy vyslyšeny. Pokud ovšem začneme pochybovat o sobě nebo o jejich pomoci, držíme se svých očekávání a představ, jak by se měl náš problém vyřešit, většinou se nebude dít nic. Protože andělé respektují naši svobodnou vůli, trpělivě čekají, až s tím přestaneme a dáme jim prostor, aby použili své schopnosti v náš prospěch. Nepochybujte, a pokud opravdu stojíte o pomoc, důvěřujte jim a zcela svůj problém odevzdejte.
Není tedy možné andělům ani Bohu vnucovat svůj scénář, ano, můžeme jim navrhnout, jak bychom si to představovali, ale zbytek ponechejte jejich moudrosti. Oni mnohem lépe než my vědí, co, kdy a jakým způsobem k nám mají přivést. Vždy k nám přivádí to nejlepší možné řešení a mnohdy volí velmi důvtipný způsob. Věřte v Božskou moudrost a v to, že ona přijde s řešením, na které, by jste vy, nepomysleli ani ve snu.
Po tom, co odevzdáte svůj problém, si všímejte toho, co se kolem vás děje. Mějte uši a oči otevřené, protože vzkazy mohou přicházet v různých podobách. Pokud si nejste jistí, zda to, co se kolem vás děje, souvisí s vaší prosbou, požádejte je o jasnější znamení. Vždy vám budou posílat láskyplná poselství a slova, nikdy ne strach a násilí. Vzkazy a poselství můžete také dostávat prostřednictvím ostatních lidí, knih časopisů a podobně. Pokud se s nějakou informací setkáte třikrát, je to andělské znamení. Žádný problém není tak velký, aby na něj neexistovalo řešení, všechny naše problémy jsou již dávno vyřešeny. Je jen a jen na nás, zda dovolíme, aby to nejlepší řešení mohlo vstoupit do našeho života.
Pokud je vaším přáním pomoci někomu druhému, můžete se i v těchto případech obracet na anděly. Je to prospěšné a láskyplné jednání a vesmír vám je bohatě oplatí. Ať už požádáte o pomoc pro kohokoliv a jakékoliv situaci, nikdy nebudete zasahovat do svobodné vůle tohoto člověka. On sám se rozhodne a vybere si, zda bude naslouchat andělským poselstvím. Stejně tak se můžete na anděly obrátit ve chvíli, kdy se dny života vašeho milovaného chýlí ke konci. Pomohou vnést útěchu a úlevu do těžkých chvil a je dobré vždy přidat modlitbu: „Staň se vůle tvá.“ Vše se odehrává z nějakého důvodu a vesmír se o vše dokonale postará.
Inspirováno vlastními zkušenostmi a knihami: Doreen Virtue – Léčení s anděly, Andělská medicína
ZÁKLADNÍ ROZLIŠENÍ ANDĚLŮ A JEJICH BAREVNÉ SPEKTRUM
Při naší pozemské cestě nás doprovází andělé. Tyto bytosti někdo pozoruje jako shluk energií, někdo vnímá jejich barevné záření, jiný je vidí jako člověka. Jsou tací, jenž je rozeznají citem. Prostě vědí, že tam jsou. I naše aura nese částečné barevné spektrum těchto bytostí. Naše aura zobrazuje jen odlesk toho, co oni mají na svých pláštích. Barva samotná určuje význam toho, kdo a jaký anděl při vás stojí, z jaké sféry vám pomáhá tady dole a zároveň svou přízní posunuje ve vývoji dál.
Sami si zkuste určit barvu pláště vašeho anděla a tak budete vědět, co se máte naučit. Je to první, co vás napadne, když člověk zavře oči a zeptá se. Jakou barvu má můj anděl? Možná vám naskočí jedna barva nebo třeba pět.
Teď vám popíši jednotlivé barvy a zaměření andělů a nastíním možné varianty, proč u vás stojí.
Zlatožlutá barva
Tato barva z hlediska pozemské úrovně znamená mimo jiné čas na nové vzdělávání. Mám na mysli školu nebo účast na nějakém rekvalifikačním kurzu.
Může se jednat i o vzdělávání na duchovní úrovni. Anděl nám tak dodává příslušné energie na jeho úspěšné zvládnutí. Tento proud řídí kosmický Mistr Konfuzius. On dohlíží na vzdělání z hlediska galaktického.
Na jedné z duchovních úrovní je chrám vzdělávání. Tento chrám vědění, pod vedením Mistra Františka z Asii, je nám lidem z hlediska energií blíže. Zde na Zemi můžete být přímo pod jeho vedením nebo pod křídly andělů, kteří k vám byli z této roviny sesláni. Jedná se o anděle vzdělávání, kteří jsou také ukazatelem Boží přízně na vaši cestě učení.
Pod tímto proudem pracuje a učí nás i Archanděl Jophiel.
Světle modrá barva
Nyní tento proud působí pod vedením Mistra El Morya. Pod tímto proudem pracuje a učí nás i Archanděl Michael. V poslední své pozemské reinkarnaci byl králem Artušem. A proto andělé pod jeho vedením nám pomáhají bránit nejen sebe, ale i druhé na své pozemské pouti. Je naší silou nejen vnitřní, ale i silou, která nám pomáhá se stabilizovat. Rovněž je naší silou i v boji proti zlu.
Andělé pracující pod tímto světlem jsou ochránci a dávají nám sílu k překonání překážek, které jsou v našem reinkarnačním plánu. Symbolem ochrany a jejich přízně je právě meč, jež může mít několik podob. Meč z hlediska duchovního symbolizuje nejen vaše postavení ve zralosti duše, ale zároveň i sílu jakou máte k dispozici pro svoji ochranu. Poznáte to velice jednoduše a to podle zdobení a znaků na meči, který vám byl svěřen. Ten, kdo má pocit, že to takhle nevidí a necítí, a i přesto někdy občas prožívá pocit ohrožení, může povolat tzv. andělskou policii. Ona dokáže ochránit vás i vaše rodinné příslušníky. Tyto andělské bytosti jsou vlastně příslušníky veliké armády, která slouží na ochranu duší tady na Zemi .
Z hlediska tělesného modrá barva posiluje, takže i jejich síla může působit vnitřně. Budete mít více síly a nebudete tolik unavení. I ti, kteří je u sebe teď nemají, mohou požádat o jejich pomoc ve chvíli, kdy se cítí unavení a vyčerpaní.
Růžová barva
Archanděl Chamuel hlídá tyto energie. Patronkou je mistryně Rowena. Síla archanděla Chamuela spočívá v tom, že jeho křídla ucítíme ve chvíli velikého smutku. On je ten, který dokáže zvrátit i stav absolutního nezájmu tady žít. Pokud sami máte problém s tím, že život je jen jeden stres, pozvěte ho k sobě. Možná vás napadne i řešení nějakého problému, který vás už dlouho sužuje. Mistryně Rowena je hlavně ochránkyní proudů lásky nejen k druhým, ale i k sobě samému. Dokáže být i přísná. Není to proto, že se na nás zlobí. Ona nás jenom učí, že rádi se máme mít v první řadě sami. Často to neumíme a máme pocit, že si nic nezasloužíme. Proto ta přísnost. Dále je ochránkyní věd týkajících se léčení těla. Sem patří čínská medicína, míchání tinktur, zkrátka divotvorná alchymie výroby preparátů pomáhajících uzdravit tělo.
Je učitelkou techniky zvané akupresura a akupunktura. I na ty lidičky, kteří toto praktikují dohlíží. Dále zde pod tímto světlem pomáhá i Panna Marie. Ta nás právě učí otevírat srdce a milovat jeden druhého. Je ochránkyní všech nastávajících maminek. Teď někoho napadne, že to nemůže vše stihnout? Pod tímto světlem pracuje veliké množství andělů. Tak, proto se vše dá stihnout. Zároveň je i tou, která pohladí a zahřeje potrápené srdíčko. Myslím tím například odchod milovaného člověka. Poproste a nemějte obavu, že vás neslyší. Oni slyší, na rozdíl od nás, dokonale.
Zelená až zlatavě zelená barva
Tento světelný proud je pod vedením archanděla Rafaela. Jeho energie nám pomáhá hojit rány nejen na těle, ale hlavně na naší duši. Jeho energie dokáže člověku pomoci nejen tím, že uzdravuje tělo, ale zároveň uzdravuje i věci vztahové. To znamená, že zahladí a zrenovuje například vztah mezi matkou a dětmi, pokud je hodně bolavý. Jak jsem napsala léčí tělo i duši. Na duši se zahladí rány a naše tělo má větší šanci se uzdravit a pochopit, kde je problém.
Mistr Hilarion je ochráncem umění léčení. Je dohlížitelem nad prací lékařů, léčitelů, ale i šamanů a jiných. Zkrátka andělé léčení jsou tam, kde se jejich proud energií používá na uzdravení.
Dále je ochráncem tzv. vstupních dveří do vyšších dimenzí léčení. V těchto dimenzích již léčení probíhá na základě pozitivního přetváření genetického kódu. Je to v případě těžkých genetických onemocnění. Zde je ochráncem proto, že ten, kdo vstoupí, musí již znát nejen reinkarnační plán duše, které pomáhá, ale musí znát i Boží vůli této reinkarnace. Chodí sem ti, kteří se naučili slyšet. Neboť již víte, že zasahovat do věcí, do kterých nám není dovoleno, je porušením duchovního zákona . Často se stává, že je dovoleno vstoupit a člověk zneužije tohoto vstupu pro to, aby zde na Zemi se prohlásil za léčitele všeho. Ten, kdo dodržuje pravidla, se nemusí bát, naopak jeho pomoc je mnohými vyhledávána. I na toto je dohlíženo. Mistrovské energie jsou teď hodně často vidět v přítomnosti spousty lidí. Je to tím, že obnova Země a nás lidí, respektive duší, sebou nese i rány, které potřebují zahojit. Tyto anděle volejte i v době nemoci. Rychleji vaše tělo nabere síly a zkrátí se i doba rekonvalescence.
Bílá až křišťálově bílá barva
Archanděl Gabriel je ten, který nejen dohlíží na náš vývoj, ale je i ten, který nás informuje o našem postupu do vyšších rovin poznání. Je vyslancem od Božího trůnu, přichází nejen duše probouzet zde v pozemské rovině tím, že nám připomene, kdo jsme a kam jdeme, a zároveň nám předává dary, které jsou pod jeho ochranou. Nepleťte si jeho dary s dary od andělů. Jeho dary souvisí se zasvěcovacími rituály a příslušnými artefakty, které otvírají bránu vyššího poznání. Jeho síla působí zde na Zemi již celé století a bude ještě dlouho působit. Rodí se duše nejen hodně staré, ale i duše, které se musí mnoho věcí naučit, aby vše zvládli v časovém harmonogramu, který byl určen. Jeho síla je veliká a pomáhá nám zvednout se z popela. To znamená, když něco starého v nás shoří, prostě zmizí, on nám pomáhá zvednout se a jít dál. Co nás stáhlo na dno musí pryč a teď to nové potřebuje sílu povstat.
Mistr Serapis Bey je moudrým a velice trpělivým učitelem. On nám pořád dokola a s nekonečnou trpělivostí bude připomínat to, co je v nás ukryto, a zároveň nám pomáhá tyto poklady vynést na povrch, kde zazáří v celé své kráse. I andělé, kteří stojí blízko vás mají spoustu trpělivosti a hlavně čekají na to, až sami nebudete hlavou zeď prorážet a naučíme se třeba slušně a s pokorou poprosit. Učí nás pokoře a moudrosti, tím nám pomáhají v klidu a s rozvahou kráčet dál a výš. Tento proud světla je někdy nazýván proudem zmrtvýchvstání. Neznamená to nic jiného než obnovu duše. Co bylo už bez života a nevnímalo bude opět fungovat a znovu nabude svých dávno zapomenutých schopností.
Fialová barva
Archanděl Zadkiel je ochráncem tohoto mocného proudu světla. Je to proud, který dokáže přetvořit negace těžkého kalibru. Pomáhá nejen při spalování těžkých karmických pout, ale i při pálení starých magických rituálů. Jeho mocné energie spalují vše, co není vytvořeno ze světla. Je dohlížitelem i nad vývojovým plánem celých národů.
Mistrem tohoto proudu světla je Saint Germain. Z lidského hlediska je to mistr, který nám jako lidstvu pomáhá dočistit vše, co je spojeno s naší duší. Přepaluje pouta, která nemají už z hlediska životnosti žádný význam. Andělé sloužící pod tímto proudem přetváří a spalují v nás lidech negace, které brzdí náš vývoj z pohledu duše. Ten, kdo na fyzické úrovni má vedle sebe bytost fialového proudu, může v nynější době dokončovat staré zátěže a tím je i spalovat. Na fyzické úrovni se může spalování projevit změnou práce nebo obyčejnou chřipkou s teplotami. Ten, kdo spaluje má většinou fyzické projevy na těle nebo řeší věci, které směřují jeho životní postoj a cestu jinak, než byl doposud zvyklý. I tyto změny, i když jsou v té chvíli nepříjemné, jsou z hlediska duše velice pozitivní. Nemáte se čeho bát, vždyť ne nadarmo se říká, že všechno špatné pro něco dobré.
V této době probíhá čištění těmito energiemi. Proč myslíte, že v této době je tolik chřipek a viróz? Blíží se jaro a energie narůstají a tím se musí lidičky zbavit špíny. Doma taky děláme jarní úklid. U dětí je nemoc tohoto průběhu ve velké většině dočištěním nějaké staré zátěže, která by jim bránila dál dozrávat. Příkladem může být strach z autorit a dítě, které má nastoupit po prázdninách do školy, by to nezvládlo. Ono i tak se bojí, ale s tím co tam bylo a předem by nebylo očištěno, by mohlo prožívat stavy obrovského psychického vypětí. Vím, že nemoc u dětí není žádná procházka růžovou zahradou. Ale sami nejlépe víme, že i nemoc přichází, když jsme připraveni se poprat z něčím, co si jako duše už vláčíme dlouho za sebou .
Zlatá a rubínová barva
Mocným ochráncem tohoto proudu je Archandělem Uriel.
Tento proud řídí velký kosmický mistr Jesus Christus. Na jeho pozici ho nyní zastupuje Mistryně Nada. Tento světelný proud je jedním z těch, který vymazává ze záznamů duše vše, co bylo doposud spojeno s věcmi mezi tím, co je pozitivní a co bylo negativní. Proud zbavuje karmických zátěží a co je nejdůležitější, pomáhá nám i ukončit vše co bylo svázáno s naší duší v negativní pozici. Někdo může říci, že není možné zbavit se karmy. Někdo naopak očekává, že karmy ho zbaví druhý, ten kdo to umí. Vše závisí na nás, na našem vývoji, životním postoji, připravenosti a hlavně na povolení z vyšších sfér. Vše se musí posoudit úplně někde jinde než zde na Zemi. Pokud svým životem dokážeme, že to myslíme vážně, tak anděl, sloužící pod tímto proudem světla, sestupuje dolů pro splnění tohoto vašeho úkolu a plánu.
Ten, kdo má u sebe tohoto anděla, nejen že plně očistní proces své duše, ale zároveň je i pod mocnou ochranou tohoto světla. Princip je jednoduchý, probíhá to jako na Zemi. Ten, kdo začne uklízet tady na Zemi byt, má taky veškeré pomůcky a nářadí. To samé platí pro duši. Tomu, kdo se rozhodl uklidit to, co nemá být, jsou dány pomůcky ve formě energií, které pomáhají zahojit rány a současně je duši vrácena její identita. Identita duše je jednou z indicií, bez které se nemůžeme vrátit zpět nahoru. Představuje naši tvář nepokřivenou dogmaty a názory jiných, jsme to jenom my. Zkrátka duše, která po získání této části získává status duše před konečným návratem domů a tím i postupem na jinou pozici po dokončení reikarnačního plánu tady dole. Zkrátka jedná se o návrat domů. Tímto postupem je bráno to, že i anděl strážce musel projít tímto procesem. Jak jinak by vše znal? I my i oni zkrátka všichni, co jdeme vzhůru, máme jediný úkol – dojít.
Archandělů, mistrů i andělů je mnohem víc. Popsala jsem vám jen ty základní, abyste se vyznali v barvách, které máte kolem sebe.
Na závěr:
Mocný proud archandělů, ať je nápomocný všem těm, kdo hledají. V této době je patronem české země Mistr Ježíš, patronkou Moravy je Panna Marie a patronem Slovenska je Saint Germain. Věřte, že dalších mnoho bytostí bude nápomocno ve vašem vývoji a neopustí ty, kteří dávají své věrné a čisté srdce do služeb lásky a světla.
Převzato z: http://duchovni.hys.cz/zakladni-rozliseni-andelu-a-jejich-barevne-spektrum.a34.html
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit v původní podobě dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.