Cesta k duze

Rubriky

Archanděl Michael

Archanděl Michael
Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi. Dodává vám odvahu a pomáhá vám zbavit se následků strachu.
Prostřednictvím této karty vám archanděl Michael sděluje, že je s vámi. Je symbolem skutečné odvahy, která pramení z poznání, že Boží láska je jedinou existující silou. Michael vám dává vědět, že když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy, jste v bezpečí a pod ochranou. Bůh a andělé vám pomáhají, abyste v období zkoušek zůstali věrní sami sobě.
Často si s Michaelem od srdce povídejte. Nebojte se, že ho budete obtěžovat. Michael je, podobně jako všichni archandělé, schopen být u všech, kdo ho potřebují, současně. Neomezuje ho čas ani prostor, takže může pomáhat zároveň vám i druhým.

Božské načasování

Božské načasování
Věnujte pozornost dveřím, které se vám právě otevírají a zavírají. Projděte dveřmi, jež jsou otevřené, a učte se od dveří, které se zavřely.
Vaše modlitby jsou vyslyšeny; o tom není pochyb. Všechno se však řídí univerzálními zákony božského načasování. To znamená, že určité kousky mozaiky musí napřed zapadnout na své místo, aby jiné části mohly přinést plody. Jestliže se snažíte některé části přeskočit nebo se do nich příliš ženete, bude celému plánu chybět pevný základ.
Nesnažte se násilím otevřít žádné dveře, které jsou pro vás zavřené. Místo toho požádejte své anděly o vedení, abyste pochopili, zda jsou dveře zavřené kvůli vašim negativním očekáváním, nebo jestli je to jednoduše znamení božského načasování. Hledejte jiné dveře, které se otevírají, a projděte jimi s vírou a vděčností.

Anděl strážný

Anděl strážný
Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují. Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující.
Nejste sami. Tuto kartu jste si vytáhli jako milostný dopis od svých andělů strážných, kteří chtějí, abyste věděli: „Jsme tady. Nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě ani opustit nemůžeme.“
Vaši strážní andělé říkají, že si zasloužíte jejich pomoc a pozornost. Nic, co jste si kdy mysleli, co jste říkali nebo co jste dělali, vás nemůže odloučit od vašich božských pomocníků. Nikdy vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte. Andělé jsou zde jednoduše proto, aby vám poskytli oporu v procesu duchovního růstu, a podporují vás, abyste zase vy mohli pomáhat druhým.

Duhové tipy na každý den

 

Duhové tipy na každý den

 

Probuďte svou energii:

 

Cvičíme pro zdraví – Cvičení pro tento měsíc zde.

Jednoduchá čínská energetická videocvičení na posílení rovnováhy těla i duše zde.

Harmonizační orgánová sestava na uvolnění meridiánů a energií v těle – Meridiánová cvičení zde.

 

Zdraví podle tradiční čínské medicíny pro tento měsíc -září zde.

 

 

Dopřejte si příjemné pohlazení pro tělo i duši:

Pro zlepšení harmonie, vnitřní pohody i svého zdraví si můžete objednat z katalogu mé přírodní esenciální vůně Prameny života nebo pro vás mohu namíchat vaši osobní vůni na míru. V nabídce jsou také vůně Bohyní, Archandělů, mariánské vůně, tělové a masážní oleje, zasílám i jejich vzorky.

 

Když hledáte motivaci, radu nebo nevíte, jak dál – sami si vyložte karty:

RADY ANDĚLŮ NA KAŽDÝ DEN

POSELSTVÍ BOHYNÍ 

ANDĚLSKÁ ČÍSLA 

Jak začít den

Pozvi Lásku

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Nepoznala je. Pověděla: “ Nemyslím, že vás znám, ale musíte být hladoví. Prosím pojďte dál a vezměte si něco k jídlu.“
“ Je tu pán domu ? “ , zeptali se.
“ Ne „, odpověděla.
“ Potom nemůžeme vstoupit „, odpověděli oni.
Večer, když se manžel vrátil, žena mu pověděla, co se stalo.
“ Běž a pověz jim, že jsem doma a pozvi je. „
Žena vyšla ven a pozvala muže dovnitř.
“ My nemůžeme společně vstoupit do domu „, odpověděli.
“ Proč ne? “ zeptala se.
Jeden z těch starých mužů začal vysvětlovat.

Ukázal na jednoho z nich a pověděl: “ Jeho jméno je Zdraví. „

Ukázal na druhého: “ Tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska. „

Potom dodal: “ Teď běž a prodiskutuj se svým mužem, kterého z nás chcete doma. „
Žena se vrátila a pověděla, co slyšela.

Její manžel měl velkou radost. “ Jak milé! „, pověděl. “ Vzhledem na tuto situaci pozveme Zdraví. Ať přijde a naplní náš dům zdravím. „
Jeho žena nesouhlasila. “ Drahý, proč nepozveme Úspěch? „
Tchýně, která slyšela jejich rozhovor, vběhla do pokoje se svým návrhem: “ Nebylo by lepší pozvat Lásku ? Náš dům by byl naplněný láskou! „
“ Dáme na radu naší tchýně „, pověděl manžel svojí ženě.

“ Jdi ven a pozvi Lásku, bude to náš nejlepší host.“
Žena vyšla ven a zeptala se těch třech mužů: “ Který z vás je Láska? Pojďte, prosím a buďte naším hostem. „
Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali taky a následovali ho. Překvapená žena se zeptala Zdraví a Úspěchu: “ Pozvala jsem jenom Lásku, proč jdete také? „
Staří muži odpověděli společně. “ Když byste pozvali Zdraví, anebo Úspěch, ostatní dva by zůstali venku, ale vy jste pozvali Lásku a kamkoliv on jde, my jdeme s ním. Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch !!!!! „

Pozvání

Pozvání

Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce.

Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen.

Nezajímá mě, jaké planety ovládají tvůj horoskop. Chci vědět, zda ses dotkl středu svého smutku, zda životní zklamání otevřela tvé srdce, nebo tě zranila a učinila netečným vůči strachu a další bolesti. Chci vědět, zda se dokážeš poprat s bolestí, mou či tvou, aniž bys ji schovával, zlehčoval či napravoval.

Chci vědět, zda dokážeš být s radostí, mou či tvou, zda dokážeš nespoutaně tančit a nechat se extází prostoupit od hlavy až k patě a nebýt tím, kdo nabádá druhé, aby byli opatrní, realističtí a dbali lidských omezení.

Nezajímá mě, zda ten příběh, který mi vyprávíš, je pravdivý. Chci vědět, zda dokážeš zklamat druhé, abys byl pravdivý k sobě, zda dokážeš přijmout obvinění ze zrady, ale nezrazovat vlastní duši, zda dokážeš nebýt loajální, a tudíž důvěryhodný.

Chci vědět, zda dokážeš každý den vidět krásu, dokonce i tehdy, když není pěkná, a zda z její přítomnosti můžeš udělat pramen svého vlastního života.

Chci vědět, zda dokážeš žít s nezdarem, mým i tvým, a přesto stát na břehu jezera a do stříbra úplňku křičet: „Ano!“

Nezajímá mě, kde bydlíš ani kolik peněz vyděláváš. Chci vědět, zda se dokážeš zvednout po noci plné smutku a zoufalství, vyčerpaný a unavený k smrti a udělat to, co je potřeba, aby děti přestaly plakat.

Nezajímá mě, kdo je tvůj přítel, ani jak ses sem dostal. Chci vědět, zda dokážeš stát v první linii a neustoupit ani o krok vzad.

Nezajímá mě, co a s kým jsi studoval. Chci vědět, co je ti vnitřní oporou, když se všechno kolem hroutí.

Chci vědět, zda dokážeš být sám se sebou a zdali skutečně máš rád ty, se kterými trávíš volný čas.

Oriah Mountain Dreamer

Převzato z: https://www.lightworker.cz/

Poselství z věčnosti

Poselství z věčnosti

Napsala Bea Lakeová, australská černoška, hrdinka knížky „Poselství z věčnosti“ od Marlo Morgano

Následující poselství je vhodné pro všechny duše, ať jsou kdekoliv. Je platné v každé době, od časů jeskynních lidí až po současnost. Nečiní rozdíly mezi muži a ženami, jeho úkolem není pomoci k úspěchu ve světě, je zaměřeno spíš spirituálně.
Od počátku času dodržuje tento standard života můj lid v nitru Austrálie. Tito lidé nikdy nebyli pastevci, sedláky nebo obchodníky. Vždycky byly sběrači, hudebníky, výtvarnými umělci a básníky. Žili v naprosté shodě se zemí, se všemi živými tvory a také se sebou.
Tohle je jeden z jejich rituálních zpěvů:

Věčná Jednoto,
která nám mlčky zpíváš,
která nás učíš skrze nás,
veď mé kroky pevně a moudře,
ať kráčeje vnímám tvé učení,
ať vzdávám čest účelu všech věcí.
Pomoz mi všeho se dotýkat s úctou
a vždycky mluvit zpoza očí.
Ať pozoruji, ale nesoudím.
Ať nezpůsobím žádnou škodu
a po mé návštěvě zde ať zůstane jen hudba a krása.
A až se zas navrátím do Věčnosti,
ať je kruh uzavřený
a spirála širší.

Jsi zde na zemi spirituální bytostí, která prožívá lidskou zkušenost. Sám sis zvolil sem přijít. Nebyla to náhoda, že ses narodil ze dvou lidí, kteří jsou tvými biologickými rodiči. Byl jsi sis vědom, kdo jsou, byl jsi sis vědom okolností, za nichž jsi byl počat, a jejich genetického modelu. Řekl si: „Ano!“
Jsi spirituální bytostí, která se vyvíjí k osvícení. Země je školou, která ti poskytuje vědomosti a poučení. Je to jedinečná planeta s jedinečnými životními formami. Jediné místo ve vesmíru, kde se užívá šesti smyslů – zraku, sluchu, chuti, hmatu, čichu a intuice – spolu s energií, kterou nazýváme emoce, ke spojení viditelného těla s neviditelným duchem.
Každá hmatatelná věc na planetě Zemi pochází z Jednoho Božského Zdroje a všechno je stvořeno z jednotlivých částí energie. My lidé jsme stejní jako vše, co bylo stvořeno.
Určitě znáš dobře Desatero přikázání, což jsou zákony, jež ti přikazují „co nesmíš dělat“. Kdyby bývala tato pravidla dodržována, nebylo by Desatera třeba.
Tvoje bytí zde na zemi je dobrovolné, přišel jsi sem z vlastní vůle a byl jsi dlouho očekáván. Tato tvoje lidská cesta se odrazí ve tvém postupu Věčností.
Sepsala jsem tato pravidla toho, jak by ses měl chovat, jsou nejen pro tebe, ale pro všechny lidi:

1) Snaž se vyjádřit svou individuální kreativitu

Každý jedinec vidí věci vzhledem ke své vlastní situaci a může tak nabídnout světu své vlastní vidění. V tvořivosti je obsaženo umění, ale neomezuje se jen na ně. Malování, skládání hudby nebo psaní není v žádném případě významnější, než tvůrčí způsob, jak utěšit někoho, kdo je v nesnázích, jak vnést pořádek do konfliktní nebo chaotické situace, nebo jak vyprávět příběhy.
Pokud lidé věří, že nemají žádný kreativní talent, nebo že jim nějaké životní situace brání, aby ho vyjádřili, opomíjejí možnost, jak obohatit svoje duše. Naopak, když se člověk postaví proto nepřízni osudu, když se pokusí uvolnit své kreativní vědomí, přinese mu to velké hodnoty.
Společnost je utvořena takovým způsobem, že ne všichni lidé mají možnost dosáhnout vedoucího postavení. A protože je mnohem víc těch ostatních, podřízených, je vyjádření naší kreativity ještě důležitější. Kreativita by měla být pozitivní, ale každý jedinec má svobodnou vůli. Může ji užít způsobem, který je negativní pro něj i pro svět. Svou kreativitu můžeme vyjadřovat způsobem, jak si češeme vlasy, jak si vybíráme oblečení, jak zařizujeme příbytek, jak zakládáme zahradu, jak vyrobíme nějaký předmět nebo něco spravíme. Základem je, aby veškerá činnost vyjadřovala naši osobnost a abychom na vše, čím se vyjadřujeme, mohli být hrdí.

2) Buď si vědom své odpovědnosti

Jsi na této planetě hostem, a tak se od tebe očekává, že ji opustíš takovou, jakou jsi ji našel, nebo v ještě lepším stavu. Jsi odpovědný i za ostatní životní formy, které nemohou mluvit, aby si samy pomohly. Jsi odpovědný za sliby, které učiníš, za ujednání, jichž se účastníš, a za výsledky veškeré své činnosti.
Ve skutečnosti je nemožné někoho zabít. Lidé jsou bytosti Věčnosti, i když smrt jejich fyzické vyjádření přeruší. Jsi zodpovědný za svou bezmyšlenkovitost stejně jako za bolest a utrpení, jež jsi možná oběti způsobil, a za to, jak to ponesou lidé blízcí oběti. Zemřelý ti to nemá za zlé, ale společnost ano.
Aby se udržela rovnováha, musíš se stát odpovědným za vše, co uděláš a řekneš. Musíš se vynasnažit ctít život, vážit si ho a všemi způsoby ho podporovat.
Jsi zodpovědný také za svoje tělo. Je to dar, který ti byl propůjčen, a sestává z prvků, které pomáhal zformovat život. Zanedbávat své tělo nebo ho zneužívat je nezodpovědné.
Každý člověk také zodpovídá za svou sexuální aktivitu. Máme odpovědnost za duše dětí, jež jsme přivedli na svět, za to, že chráníme jejich těla a že jim dáváme emocionální příklad. Toto pravidlo je těsně spojeno s kreativitou. Jsme zodpovědní za vše, co stvoříme a co budeme sdílet se světem, za to, že budeme chránit ostatní a že nebudeme ubližovat životu.

3) Před narozením jsi souhlasil, že budeš pomáhat ostatním

Není záměrem, aby lidé svou existenci trávili jako osamělí jedinci. Záměrem je, abychom se vzájmeně podporovali a starali se jeden o druhého. Všechno, co činíme, bychom měli činit s jedinou myšlenkou: „Co je v Nejvyšším Dobru pro všechno živé na světě?“
Sloužit ostatním znamená pomáhat, sdílet vědomosti a přispívat pozitivně k životu někoho druhého. Všichni lidé mají právo, aby se s nimi jednalo s úctou a důstojně. Pomáhat znamená starat se o starší, o děti, o nemocné a o umírající. Pomáhat je protiklad k tomu, starat se jen o sebe kvůli slávě nebo ekonomickému prospěchu. Znamená to být si vědom, že jsi členem skupiny, skupinového lidského vědomí a že osud naší planety určují aktivity této skupiny.

4) Snaž se emocionálně dozrát

My všichni jsme schopni vyjádřit všechny možné emoce včetně hněvu, frustrace, deprese, beznaděje, viny, chamtivosti, smutku, starosti stejně jako radosti, štěstí, naděje, klidu, lásky a tak dál. Jak dozráváš a získáváš ponětí o tom, co je to být člověkem, je tvým úkolem zvládnout své emoce. Jednou řekl někdo slavný: „Člověk je tak šťastný, jak si dovolí šťastný být.“
Vztahy a incidenty jsou kruhy. Začnou, pokračují a v určitém okamžiku se zastaví. Pokud emocionálně dozraješ, nebude pro tebe problémem kruh uzavřít, nenechat žádné volné konce, žádné negativní pocity.
Určitě jsi zažil pocit zlosti na začátku svého života jako dítě. Můžeš se sám rozhodnout, jestli je to lepší fyzický pocit být naplněn hněvem, nebo pochopením a vnitřním mírem. Jediný způsob, jak se může tvoje duše spojit s tvým vědomím je prostřednictvím pocitů.
Jestliže tě například bolí záda, měl by ses zeptat proč. Co to znamená? Co můžeš udělat, aby bolest přestala? Jaké ti to dává poučení? Pak se vynasnaž udělat, co je třeba pro tvé tělo, ale přitom nepodceňuj myšlenkový proces a spirituální poučení.
Je také správné vážit si svých emocí, zvláště radosti a smutku. Potlačovat tyto emoce by mohlo vést ke zdravotním potížím.
Jedna z nejdůležitějších věcí pro zdraví každého jedince a pro zdraví naší planety je smích. Jako lidem nám byl dán dar smyslu pro humor a schopnost ho vyjádřit. Smíchem a veselostí zůstává tělo zdravé a existující zdravotní potíže se zlepší. Humor potlačuje problémy, posiluje vztahy a přináší radost i ostatním. Věci, o kterých si myslíme, že jsou směšné, a kterým se smějeme, by měly být do hloubky analyzovány. Humor je pro naše zdraví tak důležitý, že by se nikdo neměl uložit ke spánku, dokud během dne neprožil nějaký radostný okamžik a od srdce se nezasmál. Pokud ne, měl by vstát z postele a hledat něco, co by ho potě&scaron ;ilo a rozveselilo.
Klauni jsou zvláštní lidé, existují v každé kultuře. V každém z nás se skrývá klaun a měl by se v našem životě ve vhodný okamžik projevit. Nikdy není člověk tak starý, aby se nemohl bavit jako klaun.
Klíčem ke všemu je pravdomluvnost. Nemůžeš hledat o sobě pravdu, ptát se, proč jsi zde a jak si vedeš, pokud nemluvíš pouze pravdu. Vždycky.

5) Buď zábavný

Ano, součástí tvého úkolu na zemi je bavit ostatní, stejně jako sebe, a upoutat jejich pozornost jiným směrem. Někoho bavit je záměrná činnost a měla by povzbuzovat unavené, utšovat zklamané a uklidňovat nemocné. Mělo by to být výrazem kreativity. Bavit se nám může pomoci získat sebekázeň a emocionálně vyzrát. Smysl toho je v tom, aby se člověk účastnil pozitivní zábavy a nebyl v roli toho, koho musí bavit ostatní. Pokud on baví ostatní, může to mít na ně velký vliv, nesmí se to však oddělovat od odpovědnosti.

6) Buď správcem své energie

Člověk nemůže stvořit ani zničit energii. Může ji jen užívat, měnit nebo přeskupovat. Všechna existující energie byla stvořena v jediném, stejném okamžiku. Každé slovo, každá činnost, každá myšlenka, na kterou se soustředíš, má v sobě energii. Všechno na světě, ať je to viditelné, nebo ne, je zlomkem látky, kterou nazýváme energií. Je z ní stvořen celý svět.
Je důležité připomenout, že právě v tomto historickém období, jeúkolem lidí být správci své energie. Proč? Je to proto, že to, co vidíme, stejně jako neviditelné vrstvy vědomí, jež obklopují lidi a místa, jsou výsledkem naší kolektivní energie. Všechno na světě se neustále rozrůstá nebo rozpadá, to záleží na hladině energie. Každé slovo, které člověk pronese, odpluje a zmizí v mlžných párách. Naše slova nemohou být nikdy zadržena, nikdy opravena, nikdy vrácena zpět. Stanou se součástí vrstvy obklopující naši planetu. Během času se tato vrstva tak naplnila výkřiky obětí, násilnostmi, sobeckými a omezenými myšlenkami, že s e vytvořila samostatná vrstva vědomí obětí. Víc než polovina duší, jež nyní přicházejí na zem, pocházejí z této vrstvy. My jsme ji vytvořili, my ji také musíme rozptýlit. Můžeme toho docílit, když si uvědomíme, že jsme správci, a půjdeme příkladem ostatním. Když se člověk soustředí na to, že je obětí, dává vinu ostatním lidem a libuje si v sebelítosti, přispívá to k negativním vibracím. Musíš tedy především změnit svůj přístup k životu, musíš se naučit odpouštět a zapomínat, musíš být optimističtější a pozitivnější. Snaž se zaujatě pracovat na všech úkolech našeho desatera „co bys měl dělat“ a vše chny vazby k pocitu oběti přerušíš.

7) Věnuj se hudbě

Velký dar, který lidstvo dostalo, je schopnost vokalizovat v tónech a vyrábět nástroje, které rovněž vydávají hudební zvuk. Kreativní vyjadřování a bavení sebe sama může také obsahovat hudbu, ta je však tak důležitá, že ji uvádím jako samostatný úkol. Hudba má velký vliv na veškeré lidstvo a ve skutečnosti může hudební energie uzdravit tělo i planetu. Naslouchat klidné hudbě v rytmu lidského pulzu může mít velice pozitivní vliv na nervovou soustavu a mentální stav člověka. Každý z nás je muzikální a každého hudba určitým způsobem ovlivňuje. Hudba je mluva duše. Je to hlas naší planety komunikující s vesmírem.

8) Snaž se dospět k moudrosti

Moudrost je něco úplně jiného než vědění. Vědění je možno získat z mnoha zdrojů, z knih, ze škol, z médií, ze zkušenosti. Je to něco, co je základem pro IQ. Člověk může být mimořádně inteligentní a vzdělaný a přitom není moudrý. Moudrost je to, jak člověk využívá vědění. Je to promyšlené rozhodnutí dělat něco určitým způsobem, nebo nedělat něco v zájmu dobra všech, kterých se to týká.
Není nutné, aby člověk chodil do škol a získal diplom. Čtení a psaní mu může pomoci, ale ani to není zapotřebí, aby prožil úspěšnou spirituální cestu jako lidská bytost.
Musíš se ze všech sil snažit, aby ses choval moudře, a měl přitom na mysli, že všechny duše prožívají stejnou lidskou zkušenost, všechny návštěvníky a hosty Matky Země. Všichni jsme zajedno se Stvořitelem, všechno, co se tvoří, vzniká ze stejného Jednotného Zdroje. Ukazatelem moudrosti je, když člověk ctí účel všech věcí a dělá to, co je k Nejvyššímu Dobru živého.

9) Nauč se sebekázni

Je povinností každého z nás, aby si vybral činnost, jež by byla v souhlase k klidným, produktivním a radostným životem na této planetě. Vzhledem k tomu, že se lidé tak nechovali, bylo nutno vytvořit zákony.
Je možné být požitkářem, je možné být na něčem závislý, být nevšímavý a chamtivý, krutý a destruktivní. Pokud si však člověk vypěstuje sebekázeň, bude mít tyto vlastnosti pod kontrolou a sebekázeň mu pomůže získat moudrost. Sebekázeň také člověku pomůže udžet tělo zdravé. Stav lidského zdraví je jakýmsi barometrem, který nám ukazuje zdraví planety. Aby člověk prožil vnitřní spojení těla a duše, musí rozvíjet sebekázeň.
Naslouchej svému srdci a to ti poví, kdy je něčeho dost. Nauč se poznat rozdíl mezi tím, co ti říká hlava a co říká srdce. Mluva hlavy je produkt společnosti. Mluva srdce je z Věčnosti.

10) Pozoruj, aniž bys soudil

Pozorování bez posuzování se někdy říká „bezpodmínečná láska“. Všichni lidé jsou spirituální duše. Všechny byly stvořeny v jediném okamžiku. Žádná není starší, chytřejší nebo lepší než druhá. Všechny dostaly tentýž dar, dar svobodné vůle, svobodné volby. Zdroj je dokonalý a vše, co bylo stvořeno Zdrojem, je dokonalé. Byli jsme stvořeni spirituálně dokonalí a zůstali jsme takoví. Náš dar však způsobil, že se chováme jinak, že se vidíme jako nedokonalé bytosti, a tak se chováme hůře, než je v našich možnostech.
V podmínkách Věčnosti neexistují omyly. Nemůžeme udělat chybu, protože jsme to my, kdo dostal dar a kdo prožívá život. Můžeme pozorovat, co se odehrává, a aniž bychom to odsoudili jako špatné, můžeme se rozhodnout, že nám to nechutná ani nevoní. Můžeme také intuitivně vycítit, že to pro naši cestu není dobré. Poděkujeme nebi a jdeme dál. Plníme tak požadavek milovat všechny lidi. Neznamená to, že se nám líbí to, co dělají, nebo jak se chovají. Ty však nikoho neodsuzuj, že se chová špatně. Není zkrátka součástí tvé cesty. Tím směrem žádnou energii nevydávej. Ani ve slovech, ani v myšlenkách, ani v činech.
Když něco posuzuješ, musíš také odpouštět. Odpouštět ostatním, odpouštět okolnostem, odpouštět sám sobě.
Pokud budeš pozorovat, aniž bys soudil, není žádného odpouštění třeba. Pozorování souvisí s pochopením a se znalostí, že všechno plyne v dokonalém Božském Řádu a že jen my lidé jsme si zvolili žít méně dokonale, než bychom mohli. Naší každodenní činností se můžeme přiblížit našim možnostem a tím se i svět stane dokonalejším místem. A na konec budeme svědky, jak se uzavírá nádherný kruh.

Převzato z: https://bim.wz.cz

Karma a fyzické vztahy

Karma a fyzické vztahy

Napsalo se už hodně o tom, že často shledáváme někoho přitažlivým, ať již na úrovni fyzické, emocionální, duchovní či třeba intelektuální, a to zejména proto, že s takovým člověkem možná máme nevyrovnanou karmickou lekci. Naprostá většina karmických lekcí je nicméně snáze vyrovnatelná, pokud s tím druhým nenavážeme bližší fyzický vztah.

Je možné, že jste již vyrovnali veškerou karmickou energii, kterou máte s jinými osobami. Neznamená to však, že jste absolvovali veškeré své karmické lekce. Měli byste vědět, že větší část vašich karmických lekcí se týká jiných osob, ale ty nejdůležitější lekce se týkají pouze vás samotných, týká se to vztahu, jež máte sami se sebou.

Známé pravidlo ,,Čiňte druhým to, co chcete, aby oni činili vám” funguje oboustranně – tedy lze to formulovat také jako ,,Čiňte sami sobě totéž dobro, chovejte se k sobě samotným stejně, jak byste se chovali k ostatním.” A pravda je, že mnozí se sami k sobě chovají mnohem hůře, než ke komukoliv jinému. Sami k sobě jsou kritičtější než k druhým… a takto si vytvářejí negativní energii – karmu –se sebou samotnými. A vesmír jim pak vrací tuto „nelásku“ zpět, vrací ji jim ve formě partnerů, o jejichž lásku či přátelství musí „bojovat“, partnerů, kteří jim zrcadlí pouze a jen jejich vnitřní nelásku. Dochází pak k onomu naříkání „já se tolik obětoval/-a,“ … Nechápou, že neláska a neúcta k sobě samotnému je chyba na projektoru, který promítá nepochopené lekce na plátno života…

Je třeba též zmínit, že fyzická přitažlivost není vždy způsobena karmickými lekcemi – nebo emocionální či duchovní přitažlivostí. Někdy prostě někoho potkáte, protože je součástí vašeho osobního životního plánu, protože s ním máte být. Je přirozené, že vyšší síly působí tak, abychom hned z počátku nerozeznali, zda osoba, s níž nám je krásně, se kterou rezonujeme na mnoha úrovních, spadá do kategorie karmických partnerů, či je příjemnou součástí naší cesty. Spousta z nás pak bádá, cože za lekce se máme společně naučit, dokonce pátrá po „minulých životech“, kdo komu co provedl atd. Zde platí osvědčená gnóza – považujme každého svého partnera, přítelkyni atd. za dokonalé zrcadlo své duše. Možná se vám tato myšlenka nezamlouvá, nicméně v rámci holografické reality v našem životě všechny osoby odrážejí něco, o čem ještě nevíme, co máme v sobě uložené, ale též i to, jací bychom mohli být, kdybychom si to na těch druhých nevšimli a posléze moudře u sebe vnitřně nezpracovali.

U karmických vztahů platí, že v mnoha případech (vlastně u většiny karmických vztahů) může být karmická energie vyrovnána rychleji, pokud fyzický vztah nenavážete – namísto toho, abyste se vrhli po hlavě do vztahu založeného na karmické přitažlivosti, a poté, jakmile skončí líbánky, zjistili, že navzdory tomu, že toho druhého milujete, karma ještě vyrovnána není. Nyní, když jste již v mnohem důvěrnějším vztahu, máte k sobě určitý závazek, nemůžete před karmou jednoduše utéci.

Pokud jste tedy již zralejšími duchovními lidmi, je opravdu lepší – když pocítíte fyzickou přitažlivost k jiné osobě – postupovat velmi zvolna, než navážete skutečný vztah. Buďte otevřeni vůči svému vnitřnímu vedení, abyste skutečně poznali, zda vážně potřebujete mít fyzický vztah nebo nikoliv. Můžete svou minulou karmu s takovým člověkem svěřit transformačnímu stříbřitě-fialovému světlu(více viz „Duchovní učení o Já Jsem“), či použít další transformační duchovní techniky – za účelem poznání povahy karmické lekce a též uvedení karmické energie do rovnováhy. Skutečně totiž existuje množství velmi duchovních lidí, kteří svůj postup po duchovní cestě zpozdili díky tomu, že se příliš rychle vrhli do vztahu založeného na karmické přitažlivosti, a poté skončili u toho, že si vytvořili další karmické lekce, namísto toho, aby je spíše vyrovnali.

Chcete-li vyrovnat karmickou energii, musíte být ochotni ,,pohlédnout na břevno ve svém vlastním oku”. A v karmickém vztahu často dojde k tomu, že na ono břevno ve svém oku zapomenete nebo se natolik zaměříte na ,,třísku v oku” partnera, že buď na své břevno v oku zapomenete úplně, nebo se na něj podívat odmítáte, což umožní vašemu egu, aby vytvořilo výmluvu, že to prostě udělat nemůžete nebo že to není třeba, dokud se ten druhý nezmění. Vaše ego bude totiž vždycky tvrdit, že chyba je na straně druhé osoby.

Skutečnost je však taková, že váš duchovní pokrok nemůže být nikdy brzděn mentalitou nebo chováním někoho dalšího. Brzdícím prvkem je vždy jen vaše vlastní mentalita a chování. Proto váš postup na duchovní stezce nikdy a nikterak nezávisí na tom, zda se někdo druhý změní. Závisí jen na vaší vlastní ochotě nalézat pravdu sám/-a o sobě, na vaší vůli k onomu důležitému činu – změnit se.

Pusťte se tedy do této změny. Pokud jste ve složitém vztahu, věnujte se nejprve onomu břevnu ve svém oku a pozvedněte své vlastní vědomí. Pak vám budou poskytnuty další ukazatele, tedy buď se změní váš partner a tím i váš vztah, nebo vyměníte partnera a najdete si vztah nový, v němž se budete učit dalším životním lekcím, nejvíce důležité je však nalézt vnitřní vztah ke své vlastní vyšší bytosti – tzn. přiblížit se ke skutečnému vnitřnímu „já“. Pouze tento stav vás může naplnit téměř trvalým mírem a spokojeností.

Snažíte-li se pořád změnit sebe sama, v to nejlepší, čím uvnitř sebe jste, stále duchovně-energeticky porostete. A bude vám jedno, zda roste také ten druhý nebo ne. To je záležitost jeho svobodné vůle. Zatímco, pokud si dovolíte věřit, že váš pokrok závisí na vašem partnerovi, pak činíte svého partnera svým Bohem, a dáváte přednost onomu ,,falešnému” Bohu před tím skutečným…

A kde je pravý Bůh? Je ve svém království… A kdeže je toto království? Uvnitř vás – ne ve vašem partnerovi. Vaše království je uvnitř vás… a království druhých je zase v nich samotných. Právě proto je můžete i máte nalézt nezávisle na komkoli dalším.

Buďte tady dole vším, čím jste nahoře…

Jednoduše se odvažte být zde na Zemi onou nádhernou bytostí, jíž odedávna jste ve vyšších sférách, dimenzích.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz) 12. 1. 2015

Jak zažívat, prožívat a rozkvést

Jak zažívat, prožívat a rozkvést…

tento článek jsem objevila na stránkách, které často navštěvuji a které mi nabízejí hodně inspirace i odpovědí. Zamyšlení Denisy ( a myslím, že vůbec nevadí, že se týká vánočních kaprů) s emnou natolik rezonuje a krásně popisuje i to, co vám nabízí můj letošní kalemdáž Mandaly Projasnění, že jsem se rozhodla ho sdílet i na Cestě k duze :). Nechť vám je stejně užitečný jako mě.

Světluška

Krásné Svátky 2015

Milí Přátelé,

myslela jsem si, že tento rok vyšlu jen tiché přání Krásných Vánoc ze svého srdce pro nás všechny i naši Matku Zem. Volání mého srdce však bylo silnější a jeho přání šířit na mě doléhalo tak dlouho, dokud právě neusedám v brzké ráno v čase Zimního Slunovratu do koupelny s listy papíru a píšu….

Počátek této inspirace přišel už včera večer, kdy jsem zahlédla na facebooku příspěvek od přítele, kde byla fotka kádě s kapry a komentář, jaké je to zvěrstvo, jak o svátcích klidu a míru toto zvěrstvo podporujeme každým nákupem kapra. Krátce jsem si přečetla pár komentářů, které postupně narůstaly. Vzájemné přitakávání, obhajovaní, hodnocení a souzení nebraly konce. Každý obhajoval svá přesvědčení a vše ostatní bylo zlé a špatné. Jedni hájili jedení masa, druzí naopak, dalším se nelíbil způsob zacházení se zvířaty atd. atd.

Věnovala jsem tomu svoji pozornost a tak mě to lapilo…. někde uvnitř mě se to něčeho dotklo… Sama jsem mohla pozorovat, co já na to, co moje soudy a hodnocení… Vydala jsem se tedy dovnitř a povolila… propustila svoje názory a nechala to být…

Vzbudila jsem se přesně v čase Slunovratu po večeru, kdy jsme s Filipem a Nataikem vložili do Země krystaly s poděkováním Matce Zemi, životu a Všemu, Co Jest….

Zas a znovu jsem si uvědomila, jak nás jakékoli naše přesvědčení blokuje a vytváří v nás konflikt a boj. Jak sebelíp míněné a v našich očích „správné“ přesvědčení omezuje nás samé a naše vnímání druhých. Jak snadno pak máme tendenci rozdělovat věci na ty dobré a špatné, na ty nižší nebo vyšší. Místo skutečného a opravdového klidu a míru, pak vytváříme boj. I když bojujeme za sebelepší věc, stále je to jen boj… A tento boj pramení z našeho vnitřního boje a konfliktu, který s každým našim přesvědčením nastává.

Čím radikálnější naše přesvědčení jsou, tím tenčí hranice do zóny nelítostného boje, který pak může vést i k válkám a smrti miliónů lidí, zvířat a rostlin a všeho živého v nás i mimo nás. Stačí se podívat na tisíce let stará přesvědčení týkající se víry, společnosti, atd. Čím silnější tato přesvědčení jsou, čím silnější mají kořeny, tím těžší je pak udělat v životě nějakou změnu, zvlášť tu, která by mohla naše přesvědčení i s těmito silnými a leta pěstovanými kořeny vyvrátit. Je pak třeba větší síly, silnější energie a těžších „nenadálých“ životních událostí, aby se tak stalo a my jsme přišli na to, že lpění na čemkoli, nás umrtvuje a odmítá proudící život, jehož základním předpokladem je změna a její přijetí.

Zjistila jsem, že cesta, alespoň pro mě, je právě v úplném přijetí, v zanechání hodnocení a posuzování a spíš ve spojování než v rozdělování. Je to cesta, kdy plně přijmu obě polarity v celé jejich síle a škále. Kdy jedno nepovyšuji ani neponižuji nad druhé. Kdy PROŽIJU obě tyto strany a přijmu je skutečně a opravdově – ne hlavou, ale srdcem, celou svou bytostí.

Když se pak takovýmto prožíváním dostanu do pomyslné rovnováhy, bodu 0, neznamená to, že zůstanu žít v tomto bodě nikoho…. tento bod je zároveň zrozením nekonečných možností… v tomto bodě mohu vytvořit NOVÉ, TŘETÍ, jehož základem je hluboký smír a klid obou polarit v jedno… Toto nově vytvořené, toto třetí má zcela jinou kvalitu a překračuje dualitu a místo rozdělování sjednocuje, spojuje a s hlubokým pochopením a prožitím vytváří to, co tu ještě nebylo. Pod tímto já vnímám Kristovství… to dělá energie našeho srdce, která je tou nejsilnější energií na tomto světě.

Zjišťuji, že nelze soudit a hodnotit nic a nikoho. Zvlášť, když jsem byla přítomna v obou polaritách, je pak vlastně „nemožné“ soudit ty, kteří se v jedné nebo druhé právě v tuto chvíli nacházejí. Vždyť i já jsem v nich byla nebo ještě stále v některých případech jsem.

Uvědomila jsem si, jak moc stále soudíme a kritizujeme sami sebe. Jak si zcela dobrovolně „nakládáme“ a ještě to považujeme za ctnost a službu lidstvu. Uvědomila jsem si, jak si ze svých přesvědčení stavíme kolem sebe silnou hradbu, a tím se oddělujeme nejen od druhých, ale především sami od sebe – od své božské podstaty, která v nás dříme i od svého těla, které je tu proto, aby nám pomohlo tuto božskou podstatu projevit a ŽÍT JI. Místo takového budování vidím cestu spíše v postupném propouštění a odhazování našich přesvědčení tak, jak nám to sám život předloží. Tak jako když přijde teplo a my postupně odhazujeme svoje oblečení a vystavujeme víc a víc kůži hřejivému slunci.

Říká se, že jsme na Zemi přišli růst a učit se. Cítím to tak, že ze všeho nejvíc jsme sem přišli ZAŽÍVAT A PROŽÍVAT, ROZKVÉST do své krásy. Projevit a žít svou „pravou tvář“. Není třeba se cokoli učit, cokoli vylepšovat nebo přidávat, všechno už máme, se vším jsme sem přišli. Matka Zem nám dala tělo a my jsme ho zevnitř oživili svým duchem. Je to společná souhra, společný tanec Země i Vesmíru v nás. Jsme zároveň obojím. Zemí i nekonečným Vesmírem… to vše je v nás, nic míň… co je k tomu třeba přidávat, kam utíkat?

Milovaní, ať už si dáme na Štědrý den kapra, tofu, mrkev nebo pránu, podstatné je, abychom to přijali a požili s láskou a vděčností. S úctou k životu, k prapůvodnímu vědomí, které nás všechny spojuje a kterým jsme.

Mějme soucit sami k sobě, buďme laskaví a shovívaví sami k sobě… tím otevíráme své srdce lásce… sebelásce, která umožní, abychom byli skutečně tím, kým jsme a zrcadlili tuto lásku i navenek.

I kdybychom někdy celou bytostí chtěli pomoci druhému, nemůžeme to udělat za něj, stejně jako nespasíme svět tím, že ho budeme přetvářet k obrazu svému. Změnu můžeme udělat jen sami v sobě. Taková změna je skutečná. Děje se v tichosti a bez obecenstva a ovací. Děje se za dostatku sebelásky a sebeúcty. My se stáváme touto ZMĚNOU, kterou pak vnášíme do světa jen tím, že JSME, že EXISTUJEME, že ŽIJEME…

Přeji nám všem, abychom dokázali propustit vše, co nám brání v tom, abychom milovali sami sebe, své tělo, svou duši… Přeji nám, abychom si dokázali užívat život v přítomnosti, v daném okamžiku s hlubokým mírem uvnitř své bytosti, ať už právě zažíváme okamžik plný a krásný nebo okamžik, který může bolet. Pod oběma totiž stále dřímá poklad, který každý neseme, a který čeká na své odhalení a žití… Je to jen na každém z nás. Jste dokonalí a krásní takoví, jací v tuto chvíli jste.

Ať už souzníte s těmito slovy nebo ve vás vyvolávají negativní emoce, jste dokonalí a hodni lásky. Čím víc boje v sobě pociťujeme, tím víc nám chybí láska, tím víc jsme vzdáleni své pravé podstatě… Objevme ji, milovaní, a žijme ji… To je moje největší přání pro nás pro všechny.

Krásné Vánoce a s chutí a láskou žitý nový rok.

Společné objetí nám všem.

S láskou,
© Denisa, Filip, Natai 22.12.2015

www.bytvsrdci.org, www.jeshua.cz, email: my3@bytvsrdci.org

Poznámka k šíření textu: Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdrojů s aktivními odkazy. Děkujeme, My3

Orgánové hodiny

Orgánové hodiny a jejich funkce po 24hodin denně

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010644-2f21b307ac/org%C3%A1nov%C3%A9%20hodiny.jpg

Určitě jste si už všimli, že v některou denní hodinu se cítíte lépe, dobře se vám pracuje a v jinou hodinu jste malátnější a potřebujete více soustředění. Podle tradičních představ proudí životní energie v jednotlivých orgánech lidského těla v určitých časových intervalech. Lidský organismus podléhá vlivům a rytmům v nekonečné složitosti svého pozemského a vesmírného bytí, to znamená dennímu rytmu, hodinovému rytmu, nočnímu rytmu, ročnímu rytmu, anebo i rytmům s daleko větší periodou deseti nebo i sta let. Čínská medicína sleduje organismus a přírodní zákony asi nejdéle a vysledovala rytmické kolísání činnosti jednotlivých orgánů v průběhu dne. Není tedy jedno, kdy děláme psychotesty anebo kdy večeříme. Lidé dříve žili ve větším souladu s biorytmy, než je tomu v dnešní hektické době. Rytmus dne byl pro člověka daleko důležitější. Orgány fungují na základě distribuce energie, kterou ten který orgán ve zvýšené míře obdrží. Aby náš organizmus zůstal zdravý, musí tato energie proudit pravidelně a rovnoměrně. Pokud organizmus onemocní, je vhodné působit na nemocné orgány právě v době jejich maxima nebo minima energie podle tzv. orgánových hodin.

Naše životní energie čchi proudí po přesně vymezených drahách – meridiánech. Jsou to jakési kanály, které probíhají uvnitř těla a tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu.

Hlavních meridiánu v těle je 12 a energie jimi projde za 24 hodin po 2 hodinách. Rozlišujeme 6 páru orgánu, vždy tvořených jedním jinovým (plným): srdce, slezina, plíce, ledviny, játra a jedním jangovým (dutým): orgánem tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový mechýř, žlučník. Ke každé dvouhodině se přirazuje jeden orgán.

V průběhu denního cyklu má orgán nejvyšší aktivitu právě ve své hodině. O 12 hodin později má tento orgán aktivitu nejnižší. Takhle si dokážeme nejlépe představit maxima a minima energie v určitém meridiánu v pruběhu 24 hodinového cyklu. V období maxima a minima je orgán nejcitlivější.

Jak fungují jednotlivé orgány podle hodin

Maximální aktivita

Zimní čas

Letní čas

Minimální aktivita

Játra

01:00 – 03:00

02:00 – 04:00

Tenké střevo

Plíce

03:00 – 05:00

04:00 – 06:00

Močový měchýř

Tlusté střevo

05:00 – 07:00

06:00 – 08:00

Ledviny

Žaludek

07:00 – 09:00

08:00 – 10:00

Obal Srdce

Slezina, slinivka

09:00 – 11:00

10:00 – 12:00

Tři Ohřívače

Srdce

11:00 – 13:00

12:00 – 14:00

Žlučník

Tenké střevo

13:00 – 15.00

14:00 – 16:00

Játra

Močový měchýř

15:00 – 17:00

16:00 – 18:00

Plíce

Ledviny

17:00 – 19:00

18:00 – 20:00

Tlusté střevo

Obal srdce

19:00 – 21:00

20:00 – 22:00

Žaludek

Tři Ohřívače

21:00 – 23:00

22:00 – 00:00

Slezina, Slinivka

Žlučník

23:00 – 01:00

00:00 – 02:00

Srdce

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010645-e1453e23f0/organove_hodiny.jpg

Mezi 23. – 1. hodinou začíná pracovat žlučník. Nastává orgánová dvouhodina žlučníku, která má značný vliv na psychiku, ovlivnění smyslu, tzn., že v této době jsou většinou nejintenzivnější sny, které souvisejí značně se smyslovou fází. Naše tělo se už připravuje k odpočinku a pokračuje v práci na obnově buněk. Organizmus odpočívá, tělesné pochody se zpomalují a také se střídají různé fáze spánku. Jestliže jsme šli ve 22 hodin spát, začínají se nám zdát sny. Nejen tělo, ale i mozek bilancuje svou celodenní činnost a odvrhuje všechno nepotřebné. Den skončil. Objevuje se intenzivnější zpracování lipidů (jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu). Žlučníkáři obvykle v tuto dobu nemohou usnout a také žlučníkové záchvaty bývají hlavně uprostřed noci. Po půlnoci slinné žlázy neprodukují látku, která ničí bakterie a chrání zuby před vznikem zubního kazu. Také z toho důvodu je nutné si čistit ráno zuby. Kolem jedné hodiny většina lidí už asi 3 hodiny spí a prošla už všemi fázemi spánku. Dostavuje se lehký spánek, člověk se může snadno probudit. Právě v této době jsme zvláště citliví na bolest. Bolestivost je mimořádně intenzivní, například bolesti zubů mohou úplně narušit spánek. I chlad pociťujeme v noci více, jako přes den.

Mezi 1. – 3. hodinou se aktivují játra. Vrcholí činnost jater, tedy meridián jater. Je to doba detoxikační činnosti a redistribuci tekutin. V tomto čase je fyziologický děj asi takový, že většina orgánů má sníženou funkci, s výjimkou jater. Kolem třetí hodiny tělo ještě odpočívá a je fyzicky značně vyčerpáno. V tuto dobu má člověk velmi nízký krevní tlak, pomalý puls a pravidelný hlubší dech s dlouhými periodami. Pokud musí být někdo vzhůru, pak vyžaduje soustředěnost daleko větší úsilí. V tomto čase se lidé pracující v nočních směnách nejčastěji dopouštějí chyb. Musíte-li být vzhůru, snažte se nerozptylovat a soustřeďte se plně na práci, kterou je třeba dokončit. Krevní tlak ve 3 hodiny dosahuje nejnižšího bodu. Většina orgánů v lidském těle pracuje úsporně s výjimkou jater. Tělo je podrobeno jakémusi velkému prádlu. Játra zpracovávají látky pro organismus důležité a také odstraňují z organismu všechny metabolické produkty i jedy. Tedy je přímo životně důležité si uvědomit, že pozdní zátěží alkoholem, kávou nebo nesprávným složením stravy krátce před půlnocí si člověk velmi škodí. Jestliže v tuto dobu nespíte, není vhodné pít kávu, čaj a zvláště lihoviny. Nejlépe je vypít sklenici vody nebo mléka. V této fázi spánku dochází k útlumu, a proto je nutné v tuto dobu dávat bedlivý pozor např. při cestování.

Mezi 3. – 5. hodinou jsou v činnosti plíce. Vrcholí činnost plic a jejich meridián. Tělo v tomto stadiu má stále nízký tlak, mozek je zásoben jen minimálně, tělo má nejpomalejší aktivitu, ale zbystřuje se již sluch. Probouzíme se nepatrným hlukem. To je ta pozdní REM fáze spánku. Kolem čtvrté hodiny spánek ztrácí svoji hloubku, krevní tlak začíná stoupat. Tlak je stále nízký, mozek je zásoben minimálním množstvím krve. Je to hodina, kdy lidé nejčastěji umírají. Kromě toho ledviny jsou v klidu, prakticky přestávají vylučovat. Proběhlo již opakovaně více fází spánku, eventuálně se opakují ve svém cyklu. V této době, kolem páté hodiny, kdo má potřebu vstávat, se dokáže poměrně rychle aktivizovat. Samotná funkce meridiánů naznačuje, že v tomto období dochází k regulaci plynů v krvi a ve tkáních a k regulaci prokrvení horní poloviny těla. Obvykle v tuto dobu mají kuřáci, astmatici, lidé nemocní s průduškami problém se spánkem. Také nejvíce astmatických záchvatů přichází časně ráno.

Mezi 5. – 7. hodinou je v největší činnosti tlusté střevo. Krevní tlak stoupá, puls je rychlejší a i když se chce spát, tělo je již aktivní. Tlak se zvyšuje, srdce bije rychleji, krev pulsuje v žilách. I když chceme spát, naše tělo se už probouzí. Kolem sedmé hodiny je poměrně značně vysoká imunologická aktivita. Kdo se dostává v tuto hodinu do styku s viry a bakteriemi, má větší šanci jim odolat. Jinak dochází k větší regulaci a rozvrstvení iontů. Je vhodné si v tuto dobu navyknout na vyprazdňování. Pokud možno vyhněte se stresu a spěchu a probouzejte se postupně.

Mezi 7. – 9. hodinou vrcholí funkce žaludku a jeho meridián. Prakticky již odpočinek skončil, játra dokončila svoji aktivitu a je nyní už možnost větší zátěže stravou a je již tedy možno konzumovat bez obavy i větší množství potravin, což je nejvýhodnější kolem deváté hodiny. Hladina hormonu kortizonu, který zabraňuje zápalům, je velmi nízká. Proto revmatici pociťují bolesti kloubů intenzivněji, jako kdykoli jindy. Tělo si odpočinulo, játra zbavila náš organismus jedovatých látek. V tuto dobu není v žádném případě vhodné pít alkohol – je to zátěž pro játra. Také značně stoupá psychická aktivita, mírně poklesává citlivost pro bolest a začíná se projevovat rostoucí aktivita srdeční akce. Tzn., že dochází potom k zvyšování mobilnosti a práceschopnosti nebo patřičné koncentrace k výkonu. Samotný žaludek se stará o regulaci iontů a distribucí tepla.

Mezi 9. -11. hodinou je v činnosti slinivka břišní a slezina, což ovlivňuje tvorbu protilátek, využívání živin a ovlivňování hladiny krevního cukru. V tuto denní dobu určitě nepijte alkohol. Je vhodné jíst ovoce. Pokud máte rádi sladké, je to právě nejlepší doba, kdy je tělo schopno strávit sladkosti. Nastává špička dopolední aktivity, je to vůbec její maximum a není dobře dělat z praktického hlediska až do oběda přestávky. Je třeba využít toto období opravdu maximálně. Kolem desáté hodiny je ideální čas pro práci – srdce i krevní oběh pracují na plné obrátky a i mozek je správně prokrvený. Aktivita se dále zvyšuje. Jsme v nejlepší „sportovní“ formě. Mohli bychom hory přenášet. Takový elán si uchováme do oběda. Do této doby se vypořádáme s jakoukoli prací. Kdo právě teď popíjí kávu nebo se baví s přáteli o hloupostech, plýtvá svými silami, které později ochabnou. Většinou kolem jedenácté hodiny jsou fyziologické postupy automatizovány a optimalizovány v souladu s psychickou aktivitou a ani větší zátěž nebývá pozorována jako unavující.

Mezi 11. – 13. hodinou je v činnosti srdce, a proto není vhodné jej zatěžovat velkým a tučným množstvím potravy. Je stále ještě dost vysoká aktivita, téměř nepociťujeme větší zátěž. Ve dvanáct hodin nastává okamžik mobilizace všech sil. Je škoda se teď vydatně najíst – vhodnější je posunout oběd o hodinu později. Ve třináct hodin pracují játra na minimum a pomalu stoupa glykogen (zásobní cukr v těle). Období první psychofyzické aktivity pomalu končí, dostavuje se mírná únava a tendence si odpočinout. Protože mezi jedenáctou a třináctou hodinou je maxim srdce a dráhy srdeční, lze říci, že má harmonizační tedy stabilizační neurovegetatvivní účinek. Dochází k mírnému útlumu. Také si dávejte pozor na úrazy! Vhodná je procházka na čerstvém vzduchu nebo krátký spánek.

Mezi 13. – 15. hodinou je v činnosti tenké střevo. V této době se snižuje citlivost zubů (je vhodná doba na dentistický zákrok). Začíná přechodný pokles výkonnosti – je to čas na polední přestávku, protože v žaludku stoupá tvorba kyselin. Játra odpočívají a do krve se dostává trochu glykogenu. První období denní aktivity minulo a člověk pociťuje únavu, třebaže ho čeká ještě mnoho práce. Potřebuje si odpočinout. Křivka energie dále klesá, je to druhé minimum za 24 hodin. Většina krve se v důsledku trávení soustřeďuje do vnitřních orgánů, hlava je „vykradená“, vhodný je krátký odpočinek. Lidé navyklí na odpolední spánek dostávají o třetinu méně infarktů, jako ti, co zahánějí tuto únavu kávou. Reakce je nejpomalejší kolem čtrnácté hodiny, jde o tzv. polední krizové sedlo. Vrcholí činnost tenkého střeva a jeho meridiánu, který má značný v1iv na smyslové orgány, ale i harmonizační účinek a reguluje absorbci tekutin. Kolem patnácté hodiny jde o maximální efektivitu ze strany smyslových orgánů a dochází k vyšší tonizaci duševní nebo psychické činnosti.

Mezi 15. – 17. hodinou nejvíce pracuje močový měchýř. Hladina glykémie (cukru v krvi) stoupá. Dalo by se také říci, že jde o poobědní relativní diabet a dochází ke slabému poklesu aktivity a kolem čtvrté hodiny odpolední začíná nový vzestup výkonnosti a tudíž nejvhodnější čas na vyřízení neodkladných záležitostí. Léky proti bolesti v tomto čase účinkují obzvláště dlouho. V sedmnáct hodin pracovní schopnost stoupá, ovšem jen na poměrně krátkou dobu, tzn. třeba pro sportovce je důležité, že kolem sedmnácté hodiny svůj trénink mohou provádět v plné zátěži a nepociťují příliš velkou únavu. Mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou jde o orgánové hodiny močového měchýře, o němž je známo, že reguluje a ovlivňuje nervosvalovou aktivitu a má vliv na vylučování tekutin. To znamená, že v tomto období má organismus velkou schopnost regulovat teplotu, zátěž. Proto návštěva sauny, velká fyzická zátěž, která je spojena s nárůstem aktivní teploty, se tak daleko lépe v tomto období překonává. Je vhodné vypít několik šálků bylinného čaje, sportovat apod. Náš trávicí systém je schopen přijmout vydatnější jídlo. Aktivita našeho organizmu stoupá a dosahuje druhého výkonnostního vrcholu. Je to nejlepší doba pro aerobní sporty nebo silový trénink. Cévy jsou nejroztaženější, cirkulace krve je nejrychlejší a z těla se velmi dobře vylučují toxické látky. Je to také vhodná doba k návštěvě sauny.

Mezi 17. -19. hodinou jsou v činnosti ledviny, které regulují fyzickou aktivitu, zvláště pak nadledvinky ovlivňující-tonus parasympatiku i sympatiku a prokrvení dolní poloviny těla. Samozřejmě zasahují i do vodního hospodářství. Kolem osmnácté hodiny znovu klesá citlivost na fyzickou bolest, jsme tedy odolnější vůči vnějším bolestivým vlivům. Zvyšuje se přání více se pohybovat a psychická svěžest je poměrně dobrá. Ovšem už kolem devatenácté hodiny dochází ke katarzi, dochází k přirozenému stoupání krevního tlaku, psychická stabilita je na nule. Jsme nervózní a můžeme se pro hloupost pohádat, projevuje se psychická labilita, výkyvy nálady. Je to nepříznivá doba pro alergiky. Někdy se v tuto hodinu mohou objevit bolesti hlavy. Pro organizmus je důležité vyloučit vše, co mu škodí: tuky, sůl, cukr, sladké limonády, káva, alkohol, chlad, stresy. Je nutné vydatně pít! Čichové a chuťové buňky jsou maximálně natěšené na jídlo.

Mezi 19. – 21. hodinou se dostává do činnosti obal srdce – krev. Psychické reakce jsou nejrychlejší v průběhu celého dne. Kolem dvacáté hodiny se reakce vyznačují podivuhodnou bystrostí. Řidiči jsou v perfektní formě, k haváriím takřka nedochází, jede se jim nejlépe, protože ledviny krátce předtím pracovaly, se zvýšenou účinností se projevuje tíhnutí organismu k homeostáze. (Udržování relativně konstantních vnitřních podmínek při kolísání podmínek vnějších.; dynamická rovnováha). Také lze označit večerní dvacátou hodinu za období, kdy má člověk největší váhu, tedy hmotnost. Při pozdější večeři se doporučuje konzumovat potraviny bohaté na bílkoviny a vyloučit uhlohydráty. Játra v této době snášejí alkohol lépe jako v ranních hodinách. V tuto dobu dosahuje naše váha maxima. Ještě v 21.00 hodin je paměť výborná, psychika je v ideálu a je možné dohnat, co se nestačilo v dopoledních hodinách po stránce duševní intenzivní práce. V této době člověk velmi dobře vnímá a je zvláště vhodná pro studenty či herce k zapamatování si učebního textu nebo rolí. Večerní paměť je vnímavější a schopná si vštípit mnohé, co se nepodařilo ve dne. Je to také vhodná doba k návštěvě koncertů, divadelních her, poslechu hudby apod. Psychický stav je normální. V této době je nejúčinnější působení antibiotika a můžeme natírat a léčit poraněná místa. Ale už v 21.00 hod. toto období přestává. (V pojetí tradičního učení o orgánových hodinách vrcholí v tuto dvouhodinu dráha tzv. obalu srdce, neboli oběhu, což se skutečně týká celého oběhového systému).

Mezi 21. – 23. hodinou jsou v činnosti „tři ohřívače“, je to doba, kdy dochází k útlumu, mozek začíná vyrábět melatonin a chce se nám spát. Objevuje se pokles tlaku, pokles teploty, začíná se objevovat leukocytóza (zvýšení výskytu bílých krvinek v krvi), která stoupá asi o 30 % a začíná období imunologické aplikace. Krev je přeplněna bílými krvinkami. Místo 5-8.000 dosahuje v tuto chvíli počet leukocytů 12.000 na jeden kubický centimetr. Zatímco do 21.00 hod. vrcholila orgánová hodina obalu srdce, projevující se regulací neurohumorální (mající vztah jak k nervovému systému, tak k hormonům), v této hodině vrcholí i regulace vegetativního systému v hrudníku a v břiše. Ve 23.00 hod. začíná příprava na klid, jde o dráhu tzv. tří ohřívačů, která ovlivňuje distribuci krve v organismu, tím i teplotu a ovlivňuje i tonus psychiky, tedy značně uklidňuje. Krevní tlak opět klesá, výkonnost ustupuje, tělesná teplota také klesá. Kuřáci by měli vědět, že v tuto dobu se nikotin mimořádně špatně vylučuje z organismu. Pro ranní ptáčata je nejvyšší čas jít spát. Po 23.00 hod. už většina lidí spí a hlubší spánek se prohlubuje a k jedné hodině naopak nastává lehká fáze spánková. V této době opět začíná značná citlivost na bolest. Není vhodné být přehnaně aktivní, kouřit a jíst. Maximálně si můžeme dát kousek ovoce.

Nejvhodnější způsob léčby pomocí orgánových hodin je působení na určitý orgán v době jeho maxima.

Každý orgán má jak jsme již řekli svou dobu maximální činnosti a za dvanáct hodin nato dobu minimální činnosti. Rytmické kolísání činnosti jednotlivých orgánů se projevuje v průběhu dne v hodnotách tělesné teploty, v dechu, v elektrolytickém a enzymatickém hospodářství, v tepu, v koncentraci hormonů, v tvorbě krvinek či hladině červeného krevního barviva, nepochybně i v kolísání fyzické a psychické výkonnosti. Prakticky každý fyziologický děj vykazuje periodické kolísání. Od vylučování žluče až po elektrickou aktivitu mozku.

Hodiny našeho organismu nám mohou objasnit mnohé. Třeba to, proč orientální lékař nesměl být líný. Na první pohled je zřejmé, že časy optimálního chodu našich orgánů se pramálo shodují s pracovní dobou lékařského zařízení. Je třeba zasahovat v době, kdy je orgán energeticky plný či prázdný.

Příčinou nemocí může být, když biorytmy dle orgánových hodin porušíme, případně se snažíme své tělo obelhat užíváním stimulujících prostředků v čase, kdy bychom měli spát a podobně.

Síly biorytmu si můžete nejlépe všimnout v průběhu nějaké nemoci. Při každé totiž dochází během dne ke kolísání příznaku. Jistě je mnoho statistik o tom, jak na pohotovost docházejí žlučníkáři s pravidelností v časných ranních hodinách, a v zápětí za nimi docházejí astmatici.

Podíváte-li se na orgánové hodiny, zjistíte, že určité zdravotní potíže zcela kopírují orgánové hodiny. Ano, např. žlučníkové záchvaty jsou nejčastější v noci, srdeční záchvaty pak kolem poledne. Je stále zřetelnější, že možnosti účinnějšího a rychlejšího léčení s omezením vedlejších účinků se skrývají v respektování vnitřního rytmu člověka. Např. podávání léků k dosažení maximálního účinku při minimální dávce by mělo přicházet na dobu příslušného orgánu. Tak lze nejúspěšněji léčit třeba játra o půlnoci, onemocnění srdeční kolem poledne, onemocnění plicní v časných ranních hodinách apod.

Účinky léků na náš organismus:
– léky proti bolesti jsou ráno a v poledne účinnější

– v ranních a dopoledních hodinách jsou bolesti méně snesitelné, jako okolo 14. hodiny. Proto je vhodnější dát si například zuby vytrhat odpoledne i proto, aby bolest po trhání rychleji ustoupila.

– lokální umrtvení aplikované mezi 14. a 15. hodinou působí déle než v jiném denním čase

– nejúčinnější působení antibiotik je kolem 20. hodiny a můžeme si v této době natírat a léčit poraněná místa

– místo užívání léků 3x denně předepisují dnes lékaři čím dál častěji přesné hodiny, kdy má pacient daný lék užívat. Například zakazují užívat léky na snižování krevního tlaku po 18. hodině. V této době jsou naopak nejúčinnější léky proti zvýšené tvorbě žaludečních kyselin. Antidepresiva doporučují užívat v největších dávkách ráno, kortizonové přípravky určené na léčbu astmatických problémů mezi 8. a 15. hodinou.

Příznaky oslabení některých orgánů

Podle staré čínské diagnostiky také k určitým orgánům lidského těla odpovídá i problém na mentální úrovni. Např. problémy se žlučovými kameny – zahořklost, pýcha, zatvrzelé myšlenky nebo problémy s ledvinami – lpění na starých myšlenkách a názorech, vztek na opačné pohlaví, dlouhodobě nevyřešené problémy a pocity zklamání apod.

Chuť na určitý typ jídla

Jistě každý z nás má někdy chuť na jídlo s výraznějším charakterem: sladké, slané kyselé, ostré apod. Tato informace nám sděluje, jakou právě potřebujeme energii. Při stravování je důležité aby způsob kombinace potravin nepřetěžoval jednotlivé orgány.

Sladké – dodává energii štítné žláze, ale při nadbytku má vliv na tělesnou hmotnost a snižuji tvorbu tepla. Negativně působí na žaludek a slinivku.

Kyselé – povzbuzuje chuť k jídlu a reguluje trávicí procesy. Zlepšuje činnost jater a podporuje zadržování tekutin v těle. Při nadměrnému požívání kyselé potravy zatěžujeme játra a krev, můžeme mít pálení žáhy, podrážděnou pokožku a žaludeční vředy.

Hořké – očišťuje a reguluje vylučování tekutin z organizmu, ředí krev, zlepšuje trávení, působí na činnost srdce. Nadbytek způsobuje podrážděnost, pocit strachu a úbytek sil.

Trpké – podporuje činnost tlustého střeva, zlepšuje stav pokožky a pomáhá při hojení ran.

Ostré – reguluje žaludeční a střevní systém, pomáhá zlepšovat činnost plic. Přebytek způsobuje zvýšení výskytu hlenů a alergií.

Části textů převzaty z: www.doktoronline.cz a www.jogaprostejov.cz

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Článek nebo jeho části je možné šířit dál pouze pro osobní potřebu a k nekomerčním účelům, pokud bude připojeno celé znění této poznámky včetně aktivního odkazu na uvedené stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Vnitřní klid

Vnitřní klid

Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že není něco v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.

Pokud najdete místo klidu a míru uvnitř sebe, všechno napětí se ve vašem těle uvolní a všechny strachy zmizí. Budete otevřeni světlu a objeví se řešení problémů. Dveře se otevřou a půjdete s proudem. Ve stavu klidu a míru jste jako skála. Nikdo vás nemůže zranit ani rozčílit, protože to nedopustíte. A protože oni to ví, ani se o to nepokusí. Každá chvíle v životě nabízí příležitost ke spirituálnímu růstu. Nepřetržitě přemýšlíme a každá myšlenka vibraci našeho těla snižuje nebo zvyšuje. Mistr svého života sleduje myšlenky a ví, že vytváří auru kolem svého těla. Pokaždé, když jste úzkostliví, můžete se zastavit a zaměřit se na ztišující myšlenky a představit si pozitivní výsledek daného problému. Můžete si představit. Vaše mysl neví, že je to jen představa. Poté vaše mysl uvěří, že je vše v pořádku a uvolní tělo.

Slova vytváří symboly. Každé slovo, které vyslovíte, má tvar. Může to být kostka ledu, budík, zlaté hodinky nebo růže. Jak působí vaše slova? Mrazí, zraňují, děsí ostatní, nebo je posilují, léčí a uklidňují? Začněte sledovat tyto symboly, které vysíláte ostatním, protože oni vám je vracejí jako bumerang a ty zůstávají ve vaší auře, kde přitahují více toho samého, protože druzí lidé na ně podvědomě odpovídají. Klid je hluboká spirituální praktika.

Samozřejmě činy významem převyšují vaše slova a myšlenky. Mistři dělají pouze to, co chtějí, aby ostatní dělali jim, proto rozvíjejí kvality jako péče, laskavost, štědrost, přijetí, odvahu a činy konané pro dobro všech zúčastněných. Lidé často hovoří o nesmyslech. Pomlouvají. Mluví o válce, pohromách, nenávisti a dalších špatnostech. Bohužel spousta lidí si myslí, že konverzace o jiných záležitostech je nudná. Pokud chcete být mistrem, nenamáčejte se do negativity, je tu jiná pravda. Mluvte o naději, světle a divech vesmíru. Naplňte svou debatu inspirací. Dívejte se na to dobré v lidech. Oceňujte dobré skutky a schopnosti. Poté můžete pocítit, jak se vaše aura stává zářivější a klidnější.

Pokud si přejete najít vnitřní klid, přejte vašim nepřátelům jen to nejlepší. Všichni jsme v jednotě. Všichni jsme část Boha. Naši nepřátelé k nám přišli jako naši největší učitelé. Pokud je přestaneme vinit a začneme druhým přát to nejlepší, naše světlo bude zářit a náš vnitřní klid se prohloubí. Abychom byli v klidu a míru, musíme převzít plnou odpovědnost za náš život. Nemůžeme být ve vnitřním klidu, pokud jiným dáváme moc, aby nás mohli rozzlobit, zranit, přivést k zoufalství nebo k žárlivosti. Pokud v našem životě viníme někoho za to, co nám udělal nebo za to, jak se cítíme, jsme oběti. Oběti žijí ve vědomí 3D.

Mistr si řekne: „Stalo se. Čím jsem dovolil, aby se to stalo? Jaká je to pro mě lekce?“ A něco s tím udělá. Někoho lekce může být milovat a přijmout druhého nebo určitou situaci, dalšího mluvit jasně a pravdivě, jiného bojovat za svá práva. Každý se musí podívat dovnitř, aby porozuměl této zkoušce a poté se s ní vypořádal. Mistr sleduje situaci v klidu, s nadhledem, pro něj situace pouze je. Umře pes, narodí se dítě, milovaný člověk se poraní, dům shoří, vyhrajete cenu, má problém v práci. Člověk ve vědomí 3D zuří, má strach nebo je v euforii, jeho nálady se mění podle situace. Člověk ve vědomí 5D zůstane v klidu, ve svém středu.

Jsme lidé a lidé mají emoce. Mistři pláčí. Mistři se rozzlobí. Ježíš plakal. Ježíš se zlobil na lichváře. Nemůžeme být jiní. Je v pořádku truchlit, cítit zármutek nebo velkou radost. Mistři se ale na druhou stranu rychle vrátí do duševního klidu a rovnováhy. Nevynakládají energii přecházením z jedné vyhraněné emoce do druhé. Strach je velkým zlodějem klidu. Strach je absencí lásky a světla. Je to sluha, který nám připomíná, abychom zvýšili vibrace našich myšlenek týkající se nějaké záležitosti. Mistři vítají strachy a čelí jim, protože jsou příležitostí pro růst. Pokud vás přepadne strach, naplňte svou mysl pozitivními afirmacemi. Myslete na kvality, které potřebujete a jak tato situace dobře dopadne. Toto myšlení vám pomůže soustředit se na vyšší vibrace a říká vesmíru, že jste připraveni se posunout dále. Pokud se postavíte strachu, poznejte, co nabízí, zvyšte své vibrace a poté už nebudete muset nikdy čelit této nízkovibrační situaci.

Pokud začnete ve svém těle cítit napětí, což znamená, že se začínáte oddělovat od vnitřního zdroje, začněte zhluboka dýchat a poté dech zpomalte, což vás znovu spojí se zdrojem. Dech obsahuje nejen kyslík, ale také božskou životní energii, zvanou prána. Dýcháme tak dech Boha. Proto dýchání cigaretového kouře zabíjí duši a proč žití na znečištěném místě ničí tuto životní energii. Pokud jste sklíčení, jeďte na hezké místo plné čerstvého a čistého vzduchu, a dýchejte energii tohoto místa. Po jakémkoli problému nebo traumatu se mistři dostanou zpátky do středu a duševní rovnováhy po třech nadechnutích. Můžete tuto schopnost praktikovat.

Převzato z knihy A new light on ascension od Diany Cooper

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Myšlenky a slova

Myšlenky a slova – jsou naším mocným nástrojem a mnohdy si to ani neuvědomujeme, příspěvky na této stránce nám to budou připomínat. Budou také o kráse a síle našich slov a myšlenek.

Alegorie na téma láska

Alegorie na téma LÁSKA

Byl jednou jeden muž a žena, kteří se velmi milovali. Jejich láska byla tak hluboká, že v sobě viděli boží dokonalost. Viděli ve svých očích celý svět, protože jejich duše byly jako jedna. Ve svých srdcích cítili pulzování božské energie, protože žili a dýchali jako jeden. Ve svých uších slyšeli stejnou hudbu, ale ve svých tělech viděli rozdíly.

Stejnost, kterou pociťovali, nepotřebovala pochopení, protože je neustále naplňovala radostí. Ale rozdíly je mátly. Ani jeden nevěděl, čí rozdíly jsou lepší. Zanedlouho si začali muž i žena uvědomovat sami sebe. Jejich láska se nezměnila, ale rozdíly v jejich tělech je nutily začít myslet jinak. Začali k sobě cítit něco jiného. Začali se chovat jinak. Jednota, kterou spolu prožívali, se brzy zamlžila. Stejnost, kterou pociťovali, zastínily rozdíly. Boží dokonalost nyní zakrývalo vnímání nedokonalosti. Muže zajímalo, zda je tělo ženy skutečně to nejdokonalejší, jaké mohl poznat. Žena se ptala na totéž ve vztahu k muži.

Brzy začali zveličovat fyzickou nedokonalost, kterou na sobě vzájemně viděli. Pak zveličili svou emocionální nedokonalost. Poté začali analyzovat vzájemnou lásku, až po čase už žádnou vzájemnou lásku necítili.

Muž si začal hledat jiné ženy, žena vyhledávala jiné muže. Každý z nich se snažil najít to, co mu chybělo v tom druhém. Mnoho tisíc let bloudili světem; muž poznal mnoho krásných žen a žena poznala mnoho krásných mužů. Přesto všem těmto lidem jakoby něco chybělo. Jak čas plynul, byli čím dál tím unavenější a zklamanější. Putování jim oslabilo těla. Jejich oči už nezářily. Jejich srdce už nevěděla, co je to vlastně láska, protože rozčarování je přivedlo na pokraj zoufalství. Věky odnesly to, co hledali, a na co už dávno zapomněli.

Pak se jednoho dne opět potkali. Viděli svá vyčerpaná těla a pohlédli si do očí. A poznali něco, co dosud neznali. Najednou mezi sebou neviděli žádné rozdíly. Oči jim začaly zářit, zality slzami štěstí. V nejasném třpytu pravdy vzájemně prohlédli skrze svou nedokonalost. V pokoře, které je naučilo jejich putování, byli dokonalostí své lásky. Nebesa se otevřela a zalila je milostí. Oblaka zmatku zmizela. A sluneční záře vrhla paprsky na veliký poklad, který objevili. Opět omládli. Jejich vyčerpaná těla zesílila, jakmile se opět stali jedním.

Z jejich jednoty vykvetla do věčné pravdy LÁSKA.

Neznámý autor

Převzato z : www.zivotni-energie.cz

Příběh o muži a ženě

Příběh o muži a ženě

Byl jednou jeden muž a žena …

Jednou se stalo, že Ženu a Muže potkala těžká zkouška. Zatímco muž se snažil najít cestu ven, hledala žena cestu dovnitř. Sedla si tedy a napsala pro něj příběh:

„Kdysi – před dávnými věky, přišel na Zemi muž. Byl velmi silný – nejsilnější však byly jeho víra, mysl a láska. Byl velmi moudrý a během svého života se naučil mnoho věcí. Dokázal uzdravovat, měl dar slova a hlavně dar otevírat lidská srdce. Když dospěl, setkal se s dívkou a okamžitě v ní poznal lásku svého života. Stejně tak i ona poznala, že byli stvořeni jeden pro druhého – před mnoha a mnoha věky, ve chvíli kdy je Bůh stvořil z jediného paprsku lásky. A tak se stali mužem a ženou a tvořili společně. Jeden druhého respektoval a vzájemně se doplňovali a podporovali. Pochopitelně i oni prožívali stejné radosti i starosti jako ostatní. A občas spolu nesouhlasili nebo se na sebe i zamračili, to jim ale nebránilo v tom, vidět vzájemnou lásku a žít společně plný život. Ten však netrval dlouho. Z široka daleka za nimi přicházeli lidé. Už nejen pro léčení, ale i pro učení. Muž jim vyprávěl o Bohu – o tom, že Bůh je především Milující. Že Bůh je sama Láska. A že pokud mu budou naslouchat, uslyší jeho hlas a ten je nenechá padnout. A tak jako se postará o každého malého ptáčka, postará se i o své děti. Jen málo lidí toto učení pochopilo tak, jak jej muž a žena předávali, ale to nebylo podstatné. I kdyby pochopili jen jedinou větu, mělo to svůj smysl. Stalo se však, že jak přicházeli noví a noví lidé, začali se „mocní“ té země muže bát. A jak víme, strach je špatný pán. Tak tedy muže zatkli a dali mu na vybranou – mohl odvolat své učení, vrátit se k ženě a dětem a nebo zemřít. Rozhodl se zemřít. Nebyla to ani dobrá ani špatná volba. Prostě se tak stalo. Miliony lidí jej pak následovalo ještě mnohá staletí po jeho smrti. Někteří chápali, co přinesl na Zem a někteří jeho slova zneužili pro ovládání druhých a války. Nikdy se však na něj nezapomnělo. Mnozí jej velebili, někteří zatracovali. Jen málo lidí vědělo o jeho ženě. I jí někteří velebili a jiní zatracovali. Jen málokdo ale pochopil, že jejich život byl v mnohém stejný jako životy jiných lidí. Že oba potřebovali jíst, že oba někdy měli všeho „dost“. Že oba potřebovali spát a odpočívat a hrát si se svými dětmi a že někdy toužili se někam schoulit a nemuset vůbec nic. Dostali obrovské dary, ale s nimi i veliké břemeno a to nebylo lehké nést. Stále ale byli lidmi. Na to už se ale zapomnělo…

O mnoho a mnoho let později se narodil muž, který byl silný a bystrý a měl dar slova a ten muž potkal ženu a oba poznali, že byli stvořeni jeden pro druhého – kdysi před mnoha a mnoha věky, když je Bůh stvořil z jediného paprsku lásky. A tak oba začali tvořit společně. Krok za krokem tvořili společnou budoucnost. Bylo to ale v době, kdy na Zemi nastaly veliké změny. A ten muž měl najednou příležitost vydat se ven do ulic a spolu s mnoha dalšími lidmi bojovat za budoucnost své země. A byl na to velice hrdý. Později dostal možnost tuto příležitost opakovat. Připojit se k mnoha národům a časem dokonce i vést ostatní v boji za mír a on se vždy považoval za bojovníka. Začaly se však dít v jejich životech zvláštní věci – nejprve jako by se je kdosi snažil od sebe oddělit a později jako by se jej snažil kdosi zastavit. Kladl mu do života stále větší překážky. Jakoby se temnota zalekla a snažila se jej zastavit. A on měl dvě možnosti: bojovat s temnotou a vést lidi v boji za mír – boj je však stále boj a přitahuje jen další boj a násilí, ať už je veden z jakéhokoli důvodu a on by tím riskoval život svůj a životy druhých. Mohl si ale zvolit i druhou možnost – mohl zvolit svou ženu a jejich budoucnost. A vést lidi jiným způsobem – naučit je, že svoboda pochází zevnitř a nikoli zvenčí. A že pokud se chceme osvobodit, musíme se podívat na celý obraz ze všech úhlů. Soustředit se na svá srdce a životy. Přestat bojovat s temnotou, protože tma a světlo jsou dvě strany jedné mince. Pouze láska nemá protipól. Mohl učit lidi, že nejdůležitější je žít pro lásku, žít v pravdě, následovat své sny a věřit nikoli v Boha, ale věřit Bohu… i kdyby těmi lidmi, které by to naučil, byl jen on, jeho žena a jejich děti, jistě by to mělo v očích Boha velikou váhu.“

Pak se žena zeptala svého manžela, co myslí, že si ten muž vybral a jak by volil on? Ale jen sám za sebe, protože jeho žena mu odpustila již mnohokrát a dokázala by to i teď, i když by to nesmírně bolelo. Nikdy by ho nepřestala milovat. Rozhodnutí je jen na něm. Protože se ale manžel stále nevracel, připsala ještě poznámku: „Víš co? Myslím, že to, co se toho muže snažilo zastavit nebyly jen „temné síly“. Za světlem i temnotou je skrytá láska a tedy Bůh. Co když jen Bůh chtěl, aby se oba zastavili a zeptali se jej, co se jim stačí říct. Co nevidí?“

Pak se manžel vrátil s radostnou zprávou. Ačkoli to vypadalo beznadějně, vše se náhle vyřešilo…

Později si přečetl celý příběh a velmi se mu líbil. Ona se tedy znovu zeptala, jak si myslí, že by volil ten muž z příběhu a jak by volil on, coby její manžel. A manžel odpověděl: „Já i muž z příběhu bychom volili stejně. Zvolili bychom tebe. Protože ty i já jsme natolik spojeni, že kdybych bojoval a zemřel, zabil bych tím i tebe, Moje Milovaná.“

Obdržela a pro www.posvatnesrdce.cz a všechny, kdo chtějí naslouchat, zapsala Marie Kuchařová

Pohádka o zlaté rybce

Pohádka o zlaté rybce

Žila byla jedna zlatá rybka, která si jednoho dne vzala svých šest penízků a vydala se hledat štěstí. Nemusela ani plavat moc daleko a potkala úhoře, který jí povídá:

“Kampak máš namířeno, rybko?“

“Plavu si hledat štěstí,“ odpověděla zlatá rybka.

“Tak to jsi tady správně,“ řekl úhoř. “Za pouhé čtyři penízky si můžeš koupit tuhle nádhernou ploutev, se kterou se ti poplave dvakrát rychleji.“

“No to je výborná koupě,“ radovala se zlatá rybka. Zaplatila, nasadila si ploutev a plavala pryč dvakrát rychleji než dřív.

Za chvíli se dostala až na místo, kde bydlela veliká sépie. Ta na zlatou rybku hned zavolala:

“Haló, rybko, kampak máš namířeno?“

“Hledám štěstí,“ odpověděla zlatá rybka.

“Právě jsi ho našla, maličká,“ řekla sépie. “Podívej se na tenhle motorek. S ním popluješ ještě mnohem rychleji a já ti ho prodám hluboko pod cenou.“

Tak si zlatá rybka za zbývající penízky koupila mo­torek a plula dvakrát rychleji než dřív. Netrvalo dlouho a potkala velkého žraloka. Ten na rybku zavolal:

“Rybko, rybičko, kampak máš namířeno?“

“Hledám štěstí,“ odpověděla zlatá rybka.

“Právě jsi ho našla. Dej se touhle zkratkou,“ řekl žralok a ukázal na svou dokořán otevřenou tlamu. “Tak tam budeš mnohem rychleji.“

“Mockrát ti děkuju!“ zvolala zlatá rybka a zaplula do žralocích čelistí. A žralok ji spokojeně spolkl.

Kdo pořádně neví, co chce, velmi snadno končí tam, kde nechce.

Převzato z knížky Bruna Ferrera – Příběhy pro potěchu duše

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Andělská medicína

Léčení s anděly – Andělská medicína

Těm, kteří v nebi i na zemi slouží jako andělé.
Díky za vaši lásku, oddanost a pomoc.
Neztrácejte prosím trpělivost s naší snahou naučit se,
jak přijímat vaše dary vděčně a s důstojností.

Dozrál čas, abychom si připomněli dávné poznání o přírodních léčebných metodách a ve zkratce se k nim vrátili. Po staletí, kdy nám byl vymýván mozek poselstvím pekel, jež nám předávali náboženští a političtí představitelé, kteří chtěli mít jistotu, že mají moc ve svých rukou, nastává čas, kdy opětovně přebíráme odpovědnost nad svými duchovními a léčivými schopnostmi.
Věda toto dávné poznání podporuje a zdravotní přínos slunce, drahých kamenů, modlitby, energetického léčení a barev, dokládá řada studií. Tradiční nemocnice a léčebná centra dnes využívají ,, doplňující metody zdravotní péče“, což je termín pro energetické a spirituální léčitele. Lékařům slouží přístroje využívající krystaly, ultrafialové paprsky a léčebné působení barev, často s pozoruhodnými výsledky. Předepisování cvičení, meditace a kurzy na zmírnění stresu se stalo běžnou součástí léčebných programů. Psychologové dnes posílají své pacienty k terapeutům zabývajícím se hypnózou, jasnovidcům a astrologům pro doplňující stanoviska …

Andělské léčení

Více než tři stovky dobře zdokumentovaných studií ukazují, že modlitba má statisticky významný dopad na léčení našich fyzických těl. Výzkumníci vědí, že tento fenomén nemohou přičíst jen placebo efektu či autosugesci toužebného přání. Vždyť tyto výzkumy zahrnují i případy subjektů, které nevěděly, že jsou předmětem modliteb. To se týká i studií, které dokázaly, že modlitba má pozitivní dopad i na rostliny nebo nemluvňata. Ty sice mohou cítit, ale rozhodně ne na vědomé úrovni vnímat, že se za ně kdosi modlí. Mnohé z těchto výzkumů probíhají za oboustranného utajení, což znamená, že výzkumníci, lékaři ani pacienti nemají tušení, zda se za ně někdo modlí. Přesto však lidé, kteří jsou objekty modliteb, obvykle žijí déle, rychleji se uzdravují a potřebují méně léků než ti, za něž se nikdo nemodlí. Dostala jsem spousty nevyžádaných svědectví od lidí, kteří tvrdí, že se oni sami nebo jejich příbuzní uzdravili, protože se modlili za to, aby k nim byli sesláni andělští léčitelé. V následující studii popisuje má studentka Andělské terapie Karen Montanová, jak její dcera Jourdan svého ošetřujícího anděla dokonce sama viděla! Nechám teď Karen, aby nám sama vyprávěla svůj příběh: S manželem jsme museli odvézt naši šestiletou dcerku Jourdan do nemocnice na pohotovost. Měla čtyřicítky a silné bolesti zad a břicha. Ještě než dorazil doktor, zavřela jsem oči a v modlitbě pozvala do pokoje archanděla Michaela a všechny strážné anděly své dcerky. Když jsem oči otevřela, spatřila jsem vedle lůžka mé dcery našeho rodinného přítele, který v minulém roce zemřel! Vypadalo to, jako by na ní prováděl nějakou léčbu. Chvíli na to se ve dveřích objevila moje teta, kterou jsem velmi milovala a která zemřela před šesti týdny. Usmála se na mě a řekla: „všechno bude v pořádku!“ a otočila hlavu. Pak jakoby řídila dopravu začala ukazovat rukama duším, které přicházely po chodbě: „Všechno je v pořádku!“ říkala jim. „Není důvod, abyste sem vcházeli dovnitř. Je to dobré, jen jděte, pokračujte v cestě za světlem!“ Nikdy jsem nezažila nic tak uklidňujícího. V tu chvíli jsem věděla, že všechno dobře dopadne. Jourdan už je doma a cítí se dobře. Říká, že si jasně pamatuje na to, jak se teta dotýkala jejího těla a pomáhala jí uzdravit se.

Anděly můžeme v duchu poprosit a nemusíme se bát,
že bychom je svou prosbou nebo modlitbou obtěžovali. Jsou součástí našich duchovních těl, s nimiž žijí v symbióze a stejně jako my potřebujeme ke svému spokojenému životu anděly, tak andělé potřebují nás, aby nám mohli pomáhat a prostřednictvím našich těl si pak mohli prožívat svůj život v hmotném světě. Proto vždy když začneme cítit strach, můžeme se na anděly obrátit v duchu s prosbou o pomoc – naši myšlenku „uslyší“ stejně silně jako ji slyšíme my sami a budou mít potřebu nám pomoci stejně silně jako si toužíme pomoci my sami. Na rozdíl od lidí však mají trvale k dispozici vibraci lásky, která jim dává schopnost „zařídit“ v energetickém světě všechno, co je potřeba.

Léčení pomocí víry a naděje
Dovolte světlu, aby vámi procházelo a pozvedalo vás, zatímco pevně stojíte oběma nohama na zemi. To je pro vás nejpřirozenější – jste mostem mezi nebesy, vaší spiritualitou a Zemí, vaším milovaným domovem ve fyzickém světě. Čím více necháte tuto realitu procházet svou osobností, tím více začnete žít své pravdivé Já – poznávat kdo jste a proč jste sem přišli. Jakmile se dostanete do tohoto spojení, prociťujte, jak se v místnosti, kde se nacházíte, energie proměňuje na energii bílou. Otevřete oči, aby viděly, uši, aby slyšely, a ostatní smysly, abyste naši přítomnost vnímali. Nejsme vaší představou. Jste našimi bratry a my sem přicházíme, abychom společně pracovali na tom, jak přinést mír a léčení pro tuto planetu.

Zpracováno podle knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.

Největší moc má láska

Andělé nás budou milovat stále, i když je o pomoc ani podporu nepožádáme. Naši strážní andělé nás vždy milovali a navždy milovat budou. To, co děláme, říkáme nebo si myslíme, tento fakt nijak nezmění. Andělé se na nás dívají jako na krásné, jedinečné a zvláštní bytosti. Každá lidská duše je jako jedinečná vzácná perla mezi mnoha jinými vzácnými perlami. Vzájemně si jsou velmi podobné, ale nikdy mezi nimi nenajdete dvě úplně stejné. Všechny jsou však až neskutečně krásné. Budeme-li odporovat Božímu zákonu tím, že sami sebe nebudeme milovat a že si budeme myslet, že si lásku nezasloužíme, budeme jako král, který přikázal vlnám dát se na ústup. Ať už děláme cokoliv, vždycky se namočíme. Proto bychom se raději měli naučit plavat. Když se v životě někdy cítíme nemilovaní, je to proto, že my sami odmítáme přijímat lásku, která je nám nabízena. Andělé nás nikdy neopustí, ani když sami rezignujeme.

Láska nás spojuje s královstvím andělů.

Když my sami dáváme lásku, žádáme o lásku, kterou potřebujeme, nebo když se učíme více milovat sami sebe, upevňujeme tím své spojení s anděly. Láska je jazyk, kterému andělé dobře rozumějí a ochotně mu vyhoví. Když se přestaneme zaobírat tím, čeho se obáváme, bojíme a co nenávidíme, a místo toho se soustředíme na to, co máme rádi, zvyšujeme tím vibrace naší přirozené duchovní energie. Vše kolem nás je tvořeno energií. Hmota je energie, zvuk je energie, a stejně tak je tomu i s barvou. Veškerá energie vibruje na určité frekvenci nebo na určité vibrační úrovni. Hmota, z níž je složeno lidské tělo, je formou energie propojené s jemnohmotným polem elektromagnetické rezonance, která je vyšší a lepší než samotná hmota. Čím jsou naše vibrace vyšší a rychlejší, tím více se naše elektromagnetická rezonance přibližuje rezonanci andělské. Jednoduše řečeno: čím více dokážeme milovat, tím se stáváme andělštějšími a tak i přístupnějšími andělskému působení.

Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Co dělat, když nás ostatní odsuzují

Co dělat, když nás druzí odsuzují ?

„Vesmír má práci pro každého.“

Proč soudíme ostatní?

Proč oni soudí nás?

Co je špatného na mně?

Co je špatného na tobě?

Lidé se na někoho podívají a častokrát si na nich něco najdou – nelíbí se jim jejich vlasy, kůže, barva, auto, typ osobnosti, přítel, přítelkyně … co se to děje?

Naše potřeba někoho soudit pochází ze strachu a oddělení.

Když se cítíte oddělení od všeho kolem vás, potom to soudíte. Když jste s něčím spojeni, nemáte potřebu to soudit. Cítíme se druhými zastrašeni a tak je soudíme. Abyste si přestali dělat starosti a začali žít, je důležité si uvědomit, že nemáme kontrolu nad tím, co si druzí myslí, nebo jak se cítí.

My můžeme pouze kontrolovat naše reakce na činy druhých lidí.

Nejlepší způsob na vypořádání se s lidmi, kteří vás soudí, je zůstat potichu. Pokud zůstanem potichu, nebudeme jim dávat žádnou energii. Ticho pomáhá ostatním se podívat sami sobě do zrcadla:

„Jaký typ člověka to jsem?“

Hodně lidí potřebuje „střet s realitou“. Žijeme v multidimenzionálním vesmíru, tudíž každý vnímá svět podle sebe. Každý se inkarnuje s jiným účelem, každý je na své evoluční cestě sám.

Akceptujte to, že ne každý vás bude mít rád. Tohle je důležité – neshody jsou pro růst důležité.

Nevěnujte pozornost nepodstatným obavám. Do vašeho vnitřního království nikdo vstoupit nemůže – pokud ho ovšem nepozvete.

Tam venku je hodně lidí, kteří vás nemají rádi, ale vy je milujte, protože vám pomáhají odkrýt váš skutečný charakter.

“Koho zvete do svého domu?“

Když vás někdo otravuje, neoznačujte ho jako „hater“, jinak ho stavíte do pozice nepřítele.

Jak definujeme ostatní určuje to, jak moc energie rozdáváme.

Častokrát podobné konfrontace s lidmi nejsou vůbec naší záležitostí, pouze si to myslíme, ale nakonec při pohledu zpět zjistíme, že jejich problémy existovaly ještě předtím, než jsme je potkali. Lidé se snaží vypořádat se s hodně věcmi, hodně lidí potřebují někoho, na kom si vylijí vztek a frustraci … nenechte, aby jste to byli vy. Rovnováha a nestrannost je pro zachování si vnitřního klidu klíčová.

Děti žijí, aniž by někoho odsuzovaly, u nich neexistuje žádné oddělení … jsou svobodné.

Jak procházíme životem, tak se od přírody odvracíme. Život je smyčka, chodíme v kruhu a jsme zkoušeni, než se vzdáme. Tohle je „Zemská škola“, skončíte tam, kde jste začali – je jedno, kudy půjdete. Jakmile ztratíte svou duši, stanete se něčím jiným, proto tolik lidí soudí …jsme potlačeni.

Mrtvé jídlo z povražděných zvířat plní talíře mnohým lidem. Položte si otázku:

„Kde se nachází srdce lidí, kteří vás soudí?“

Neberte si to osobně.

Někteří lidé si prostě vybrali uzavřít své srdce a stát se chladnými a necitlivými. Lidé, kteří soudí, jsou ztuhlí a nemohou se hnout – když jste plynulí, proudíte jako voda – odpoutáváte se od všech rozsudků.

Možná máte v rodině někoho, kdo nesouhlasí s vaším životním stylem, nezapomeňte: každý vidí, ale ne každý vidí svět stejným způsobem. Vnímáme svět pouze podle našich vibrací.

Se změnou vibrace se změní i prostředí. Mnozí lidé se zaseknou na určité nízké vibraci. Tito lidé budou stále soudit, protože jsou od svého pravého já odděleni.

Nedělejte si s tím starosti a pokud narazíte na člověka, který vás soudí, dýchejte zhluboka. Čím více něčemu věnujete pozornost, tím více to roste. Osvoboďte se od nevytoužených energií a záště druhých lidí. Někdy vás lidé milují, potom nenávidí … potom vás zase milují.

Problémy ostatních s námi nemají nic společného – my sloužíme jako zrcadlo, navzájem si něco zrcadlíme.

Někdo se na vás podívá a vy mu zrcadlíte něco, co nechtějí sami na sobě vidět. Spokojte se s tím, že nemůžete potěšit všechny. Mnozí chtějí, aby nás svět miloval, jsme jako gladiátoři v aréně, kteří křičí: „Copak se nebavíte?“

Je na čase být svobodný a žít šťastný život.

Autor: Ralph Smart

Ukázka z knihy: ŽIJTE NAPLNO

Pozn.: www.jajsem.com Tato kniha bude na těchto stránkách (www.jajsem.com) v nejbližších dnech k dispozici ke stažení.

Webová stránka Infinite Waters : https://infinitewaters.net/

Tryathon web: www.tryathon.com

Youtube kanál: www.youtube.com/infinitewaters

Přeložil David Formánek (Dajw)

www.jajsem.com

Tento článek byl originálně vydán prostřednictvím www.jajsem.com a lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a všemi dalšími uvedenými zdroji, jména autora a překladatele, včetně celé této poznámky.

Celistvost vztahu

Celistvost vztahu

Zuzana Soukupová

úryvek z knihy „VZTAHY NA CESTĚ OSOBNĚ DUCHOVNÍHO ROZVOJE“

Přinést do vztahu větší celistvost znamená být více tím, kým skutečně jsme. Někdy to znamená mít odvahu více mluvit o tom, jak věci vidíme nebo jak se cítíme.

Někdy to znamená, že se odvážíme seznámit se zdroji konfliktu, které byly doposud zameteny z dohledu, abychom je nyní mohli konečně vyřešit ,,venku”, namísto toho, aby nadále zůstávaly uzavřené ,,v přístěnku”.

V každém případě to, co riskujeme, je pro nás jedinečné a je to dědictvím našeho osobního příběhu. Mnozí se – více než čehokoliv jiného – bojí, že odezvou bude hněv. Jiní se zase více než hněvu obávají, že v odpovědi na jejich úsilí se ostatní stáhnou. Někteří již při pouhé vyhlídce na větší upřímnost ve vztahu s každým promítají katastrofická očekávání – očekávání, že vztah samotný se nezdaří a náhle skončí.

Ať již jde o jakýkoliv strach, za účelem žití opravdového života musí být transformován naší ryzí motivací naplnit své nejvyšší poslání zde na Zemi, a to i v našich vztazích a právě jejich prostřednictvím. Cokoliv menšího představuje jen částečnou duchovnost, nikoliv duchovní život.

Zkusit štěstí nebo vstoupit ve vztazích s druhými na nové území vyžaduje oddanost našemu cíli. Také to vyžaduje, abychom v sobě měli určitý pocit vnitřní harmonie, jenž nám umožňuje poznání, že ať již bude výsledek jakýkoliv, budeme v pořádku. To neznamená, že bychom věděli, jak vztah dopadne nebo jaký bude výsledek našeho riskování. Znamená to, že budeme v pořádku – bez ohledu na výsledek.

Tento pocit bezpečí přichází spíše zevnitř nás samotných – od uznání své osobní životní jiskry, než abychom tento pocit bezpečí či zaručení „štěstí“ hledali u jiných osob. Vyžaduje-li naše identita podporu druhých, bude podstupování rizik složité, neboť při každém našem kroku bude hrozit případné zhroucení. Ale pokud naše celistvost a identita závisí na tom, co je v nás, pak můžeme jednat čestně a s odvahou, pokud jsou vyžadovány, neboť při svém úsilí budeme pozvedáni a podporováni zevnitř.

V každodennosti života existuje mnoho příležitostí k riskování, pokud usilujeme o vytvoření větší důvěrnosti s druhými a snažíme se být s nimi způsobem, jenž role přesahuje. Když se například s někým setkáme, máme na výběr chovat se k němu podle role, kterou hraje: zákazník v obchodě, úředník, řidič auta, tesař, školník atd., nebo k té osobě můžeme přistupovat jako k lidské bytosti nám rovné, jako k božské jiskře, jež je součástí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje. Rychlý běh života v nás často v průběhu dní zařadí režim ,,autopilota” a naše dny běží, jako bychom byli probuzeni, avšak ve skutečnosti spíme. Nemůžeme riskovat odstoupením od rolí, neboť jsme ve ,,funkčním módu”, tedy děláme jen to, co je nezbytné. Tento způsob přístupu k druhým způsobuje, že je vnímáme podle toho, co pro nás mohou učinit, místo toho, kým jsou.

Jelikož mnozí lidé působí po většinu času v tomto ,,funkčním módu”, kdokoliv tento mód opustí, riskuje, že něco učiní jinak. Kdokoliv, kdo takto vystoupí z řady, musí být ochoten čelit rozpakům v situaci, jež se vymyká známému a běžnému stavu. Přesto se i rozpaky či trapné situace mohou také stát přáteli, neboť nás upozorňují, že se odehrává něco nového. Když riskujeme, že se změníme, přijímáme důsledky svých vlastních činů. Přijímáme důsledky toho, že jednáme s druhými s větší lidskostí, zájmem, láskou či důvěrností, než od nás očekávají.

Jaké jsou tyto následky?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí, každá z nich záleží na jedinečné situaci, v níž se nacházíme. A přesto není klíčové, jaké jsou či budou následky takové situace, když opustíme to známé a obvyklé, nýbrž jaké jsou předpoklady této situace, základy vědomí uvnitř nás, z nichž povstává způsob, jak k druhým přistupujeme. Právě motivace srdce nám umožňuje vnímat a přát si něco více, jsme-li s druhým člověkem. Z pohledu lidských vztahů je toto důležitější, než jak se situace vyvine. Máme-li odvahu a touhu se podělit s druhým o více ze sebe sama, můžeme učinit onen skok, jenž je vyžadován, máme-li udělat to nečekané. Můžeme se stát osobou, jež přistupuje k druhému na základě jeho lidskosti, nikoliv jeho funkčnosti.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na https://www.reiki-centrumpraha.cz)
28. 1. 2015

Budování zdravých hranic

Budování zdravých hranic

Stanovení a udržování hranic vyžaduje velkou touhu, to je jejich hnací síla. Obvykle víme, co je v životě správné, ale někdy k tomu nemáme motivaci, pokud k tomu nemáme nějaký dobrý důvod. Jde o uzdravení. Někdy nám do cesty přicházejí překážky ze strany druhých nebo uvnitř nás samých. Tady je pár příkladů.

Hněv. Lidé, kteří se na druhé zlobí kvůli stanovením hranic, mají problém ve svém charakteru. Myslí si, že svět je tu jen pro ně a pro jejich pohodlí. Když slyší ne, reagují jako dvouleté dítě, kterému se něco odepře, jako ten druhý „je zlý“, a rozčílí se. Má pocit, že má právo požadovat od druhých různé věci. Chce ovládat druhé lidi, a v důsledku toho nemá vládu sám nad sebou. Když tedy nad někým ztrácí vytouženou kontrolu, je to pro něj citelná ztráta, a tak se zlobí. Jestli hněviví lidé budou chtít, můžou se naučit, co je nenaučila rodina, z nichž pocházejí, a to je respektovat druhé lidi. Hněv je pocit v nitru druhého člověka. Nemůže se dostat na vás, pokud to sami nedovolíte. Je důležité umět si zachovat odstup od hněvu druhého člověka. Nechť hněv zůstane v tom druhém.

Nedovolte, aby pro vás hněv byl pobídkou k neuváženému jednání. Lidé bez hranic na hněv druhých reagují automaticky. „Zachraňují, hledají uznání nebo se sami zlobí. V nečinnosti je velká síla. Nedovolte, aby vás člověk, který se neumí ovládnout, pohnul ke změně směru. Jednoduše ho nechte, ať se zlobí, a sami uvažte, co potřebujete dělat. Zachovejte si láskyplný postoj a mluvte pravdu. „Nedovolím, abys na mě křičel. Půjdu do jiného pokoje, dokud se nerozhodneš mluvit o tom se mnou bez křičení.“ Když budete zachovávat hranice, ti, kdo se na vás zlobí, se budou muset naučit sebeovládání místo ovládání druhých. Když nad vámi nebudou moci mít vládu, najdou si jiný způsob jednání.

Pocit viny. Rozeznejte poselství viny, je to maskovaný hněv. Tyto pocity nemají za cíl náš růst a naše dobro, jejím cílem je manipulace a nadvláda. Ti, kdo vysílají pocity viny, neumějí otevřeně připustit svůj hněv vůči vám za to, co děláte. Spíše se zaměřují na vás a na vaše chování než na to, co cítí. Kdyby se zaměřili na své pocity, dostali by se příliš blízko odpovědnosti. Poselství viny ukrývá smutek a bolest místo, aby lidé tyto pocity vyjádřili a přihlásili se k nim, snaží se směřovat pozornost na vás a na to, co děláte. Počítejte s tím, že poselství viny jsou někdy výrazem smutku, bolesti či potřeby daného člověka.

Pokud na vás poselství viny působí, uvědomte si, že je to váš problém pokud nepřestáváte obviňovat druhé lidi, že vás nutí cítit vinu, stále nad vámi mají moc a v podstatě říkáte, že vám bude dobře jen tehdy, když s tím přestanou. Nic nevysvětlujte a neospravedlňujte se. Vysvětlujte jejich poselství jako výpověď o jejich pocitech „Vypadá to, jako by ses zlobil, že jsem se rozhodl…“Jak se zdá, jsi smutný, že jsem se rozhodl…“Chápu, jak moc jsi nešťastný, že jsem se rozhodl takhle. Je mi líto, že se takhle cítíš…“Uvědomuji si, jak tě to zklamalo.“Asi je pro tebe těžké, když mám na práci jiné věci…“ Mějte pochopení pro nouzi, kterou lidé cítí, ale musí vám být jasné, že je to jejich nouze.

Skutečné potřeby. Možná bude třeba, abyste stanovili hranice i lidem ve skutečné nouzi. Pokud milujete druhé lidi, bude vám pukat srdce, až budete říkat „ne“ někomu, koho máte rádi a kdo je v nouzi. Existují však určité meze toho, co můžete a nemůžete dát, podle toho je třeba říkat „ne“. Jde o případy, kdy vaše zlomené srdce chce dát, ale pokud byste dali, vyhořeli byste. Poznejte, jaké jsou vaše meze, dávejte, co jste se rozhodli dát ve svém srdci, a další lidi v nouzi posílejte tam, kde jim mohou pomoci. Přistupujte k nim citlivě a s pochopením.

Lidská potřeba. Jana si neustále vybírala muže s destruktivním chováním. Zpočátku bylo vše úžasné, zdálo se, že je to, co „vždycky chtěla“, a že jí to přinese, co ve svém nitru postrádala. Po nějaké době se ve vztahu začala „ztrácet“, až zjistila, že se poddává věcem, kterým se poddávat nechtěla, a že dává, co dávat nechtěla. Muži, do kterých se zamilovávala, se vždy ukázali jako velice sobečtí a neschopní vidět její potřeby a respektovat její hranice. Zanedlouho byla nešťastná. Snaha zůstat s těmito muži byla vedena Janinou touhou odvrátit depresi, kterou pociťovala, když byla sama.

Tato deprese vycházela z velice prázdného místa v jejím nitru, které nikdy nenaplnil její otec. Janin otec se velice podobal mužům, které si vybírala – nebyl jí k dispozici a nebyl jí ochoten projevit lásku. Snažila se prostor, který měl naplnit její otec, zaplnit destruktivními lidmi, kteří tuto potřebu nikdy nemohli uspokojit. Janina vnitřní rezistence ke stanovení hranic byla dána touto nenaplněnou potřebou z dětství. Když máme neuspokojené potřeby, potřebujeme si udělat seznam těchto narušených míst ve svém nitru a začít hledat uspokojení těchto potřeb ve své duši, abychom měli dost síly pro tvoření si ráje na Zemi v dospělosti.

Zármutek, ztráta. Zármutek souvisí s odpoutáním se od „špatného“. Když někdo není schopen stanovit si hranice, je to proto, že se nedokáže odpoutat od člověka, s nímž je spjat. Jana se opakovaně snažila získat uspokojení své potřeby mít milujícího a pečujícího otce. Aby však tato její potřeba mohla být naplněna, bude se muset rozloučit s tím, co nikdy nemohla mít – s láskou svého otce. To pro ni bude znamenat obrovskou ztrátu. Můžeme ho „ztratit“, oplakat a odpoutat se od něho, aby nám naše duše mohla dát dobré věci. Máme sklon držet se naděje, že „jednou mě bude mít rád“, a dál se snažit přimět ke změně toho, kdo nedokáže milovat. Toto přání je potřeba oplakat a opustit, aby se naše srdce mohlo otevřít novým věcem, které nám naše duše chce dát.

Stanovením hranic mnohdy riskujeme ztrátu lásky, po které tak dlouho prahneme. Začít říkat „ne“ rodiči, který se nás snaží ovládat, znamená bezprostředně pocítit smutek, z toho, co ve vztahu nemáte, místo toho, abyste se dál ze všech sil snažili to získat. Tato usilovná snaha vás odvádí od zármutku a udržuje vás uvězněné na jednom místě. Podstatou zármutku je však přijetí toho, jaký daný člověk skutečně je, a odpoutání se od přání, aby byl jiný. A to je opravdu smutné. Místo abychom měli hranice, hrajeme si na „kdyby“. Místo abychom se stavěli proti perfekcionistickým požadavkům svých rodičů, si nevědomky říkáme: „Kdybych se jen víc snažila, určitě by mě měl rád“nebo „Když se podvolím jejím přáním a nebudu ji rozčilovat, bude mě mít ráda“. Vzdát se hranic s cílem získat lásku znamená odkládat nevyhnutelné – poznání pravdy o daném člověku, přijetí smutku této pravdy, odpoutání se a vykročení dál.

Přihlašte se k tomu, že vám chybí hranice – přiznejte si skutečnost, že pokud jste ovládáni, manipulováni, problém není, že jste špatným člověkem, a vaše neštěstí není jeho chyba. Problém spočívá v tom, že vám chybí hranice. Neobviňujte nikoho jiného. Uvědomte si svou resistenci – přiznejte si, že si stanovit hranice nechcete, protože se bojíte. Kdyby to bylo tak jednoduché, udělali byste to mnohem dříve. Ale co vaše svoboda? Požádejte o podporu druhých. Určete své přání – v pozadí chybějících hranic je strach ze ztráty. Určete, čí lásky se budete muset vzdát, pokud se rozhodnete žít. Pojmenujte to. Vaše silné pouto k tomuto člověku vás drží v zajetí. Odpoutejte se – v bezpečí svých podpůrných vztahů se postavte tváří tvář tomu, co od daného člověka nikdy nebudete mít nebo co on pro vás ztělesňuje.

Bude to jako pohřeb. Projdete zármutkem. Mluvte s druhými o tom, co už nikdy nedostanete. Vzdát se toho, co člověk nikdy neměl, je těžké. Tím, že to ztratíte, si však zachráníme život. Jedině tak vaše duše může prázdné místo ve vašem nitru naplnit svou láskou a láskou druhých lidí. Vykročte dál – a naleznete to, po čem toužíte, pokud jste ochotni se od toho, co nemůžete mít, odpoutat. Jen pohybující se loď může řídit. Musíte se stát aktivními a začít hledat, co je pro vás dobré. Budete překvapeni, kolik toho můžete změnit ve svém životě, když se nakonec začnete odpoutávat od toho, co nikdy nemůžete mít. Všechny vaše pokusy uchovat si starý život vás stály spoustu sil a otvíraly vás mnohému zneužívání a manipulace druhých lidí. Odpoutání se je cesta ke klidu. Zármutek je stezka.

Vnitřní obavy z hněvu. Tři partneři pracovali na projektu s jinou společností. Během jednání se prezident druhé společnosti na tyto muže velice rozzlobil, protože odmítli dělat to, co chtěl. Dva z těchto mužů nespali a lámali si hlavu, co dál. Byli připraveni změnit plány, ale ten třetí se na ně podíval a řekl: “No a co? Tak se rozčiluje. Co je dál na programu?“ Tito dva jednali jako děti s rozzlobeným rodičem, jako by jejich psychické přetížení záviselo na spokojenosti tohoto prezidenta. Tito dva pocházeli z rodin, kde se hněvu užívalo k ovládání druhých, třetí této taktice nebyl vystaven, proto měl dobré hranice. Ten třetí se postavil prezidentu druhé společnosti a řekl, že když bude moci překonat svůj hněv a bude s nimi chtít spolupracovat, nebudou nic namítat. Ale pokud ne, půjdou někam jinam.

Byla to dobrá lekce. Ti první dva se na prezidenta společnosti dívali z hlediska závislého dítěte. Chovali se, jako by byl jediný člověk na světě, o kterého se mohou opřít, a tak je jeho hněv zastrašil. Třetí z nich viděl situaci očima dospělého a věděl, že pokud tento muž nezmění své chování, mohou jít jinam. První dva odmítli stanovit hranice, třetí je nastavil. Určující faktor byl v nitru muže, který uměl zacházet s hranicemi, a nikoli v rukou rozhněvaného muže. Pokud vás rozzlobení lidé dokážou přimět k tomu, abyste ztratili své hranice, asi máte v mysli nějakého zlostného člověka, kterého se stále bojíte. Je třeba si vzpomenout a tu zraněnou, vyděšenou část vašeho nitra vystavit světlu a uzdravení. Potřebujete lásku, která vám umožní odpoutat se od tohoto zlobného rodiče a postavit se dospělým, kteří na vás vyvíjejí tlak.

Uvědomte si, že je to problém. Promluvte si s někým o svém ochromení. Najděte zdroj svého strachu a začněte poznávat, koho ve vaší mysli daný člověk představuje. Mluvte o svých zraněních a pocitech v souvislosti s těmito situacemi v minulosti. Nevracejte se do starých kolejí a neopouštějte své hranice zlostnými výpady nebo pasivitou. Dopřejte si čas a prostor, dokud nebudete moci správně reagovat. Budete-li potřebovat fyzický odstup, vytvořte si jej, ale svých hranice se nevzdávejte. Až budete připraveni, reagujte. Držte se svým rozhodnutí. Jednoduše znovu opakujte, co uděláte a neuděláte, a nechte druhé, ať se zlobí. Řekněte jim, že vám na nich záleží, ale vaše ne bude platit dál. Buďte dál otevření podpoře druhých lidí a žádejte od nich zpětnou vazbu. Zkoušejte to dál. Za nějakou dobu si budete říkat: „Pamatuji si, že nade mnou měli vládu zlostní lidé. Ale vypořádal jsem se ve svém nitru s věcmi, které to umožňovaly. Je fajn být svobodný.“

Strach z neznáma. Pro někoho je být ovládán druhými bezpečné vězení. Víme, kde jsou všechny místnosti. Stanovení vnitřních hranic a nezávislost nejprve člověka děsí, protože je to krok do neznáma. Změna člověku nahání strach. Útěchou vám může být vědomí, že když se bojíte, jste pravděpodobně na správné cestě – na cestě ke změně a k růstu. Hranice vás oddělují od toho, co jste znali a co nechcete. Otevírají před vámi celou řadu nových možností. Když se budete odpoutávat od starého a známého a vydáte se za něčím novým, budete mít smíšené pocity. Zamyslete se nad novými a tehdy děsivými kroky v minulosti, které vám otevřely větší a lepší světy. Tyto kroky vám naháněly strach, ale uvědomte si, kde jste kvůli nim teď. Získejte to, po čem opravdu toužíte.

Rozvíjejte své nadání. Hranice vytvářejí nezávislost fungování. Svou nezávislost nemůžeme vnímat pozitivně, pokud nerozvíjíme své dovednosti a schopnosti. Choďte na kurzy a na přednášky. Získávejte informace. Rozšiřte si vzdělání a uplatňujte je v praxi. Jak se vaše dovednosti budou rozvíjet, budete se méně bát budoucnosti. Buďte otevření podpoře druhých, kteří cítí, co potřebujete. Přijímejte jejich dary a laskavost, kterou vám poskytují. Otevřete se novému světu. Buďte ve spojení se svou duší a přijměte její podporu.

Důvěřujte své schopnosti učit se. Jakmile si uvědomíte, že jste schopni učit se novým věcem a zvládat nové situace, přestanete se bát budoucnosti. Lidé, kteří se silně obávají neznáma, mají silnou potřebu vědět všechno dopředu, ale nikdo nikdy neví, jak se co dělá, než to udělá. Mnozí lidé v depresi trpí syndromem naučená bezmoc, kdy se naučili, že ať udělají cokoli, na výsledku nic nezmění. Toto se někteří jedinci naučili ve svých rodinách. Když však dospějete a uvidíte jiné možnosti, které budou mít vliv, nemusíte zůstat v zajetí bezmoci, kterou jste si osvojili doma.

Můžete se učit novým způsobům, jak jednat s lidmi a jak žít, to je podstatou osobní moci, po které naše duše touží. Vytvořte si strukturu. Pro mnoho lidí jsou životní změny těžké kvůli ztrátě struktury, kterou tyto změny přinášejí. To, na co jsme ve svém nitru dříve spoléhali, tu najednou není a lidé, místa a časový plán, všechno to, co nám dávalo pocit bezpečí, mizí. To v nás může vyvolat chaos. V těchto chvílích vám pomůže vytvoření nových vnitřních a vnějších struktur. Můžete si vytvořit cokoli, nové hodnoty, principy…Naslouchejte druhým. Neztrácejte odvahu, bude odměněna. Potřebuje však vytrvalost.

Neodpuštění. Odpuštění je těžké, protože znamená zříci se něčeho, co vám někdo „dluží“. Odpuštění je svoboda od minulosti, je to svoboda od člověka, který vámi manipuloval a zraňoval. Je to vyvázání se z dluhu. Vaše matka vás ovládala a dluží vám to dát do pořádku. Pokud jste „pod zákonem“, jste motivováni k tomu, abyste od nich tyto dluhy vybírali. Pokusy o toto vybírání mohou mít mnoho podob. Můžete se snažit zalíbit se jim, abyste jim pomohli se splacením. Myslíte si, že když uděláte ještě trochu víc, zaplatí svůj účet a dají vám lásku, kterou vám dluží. Nebo si můžete myslet, když je důrazně napomenete, uvidí svou chybu a napraví ji. Nebo můžete mít pocit, že když přesvědčíte dost lidí o tom, jak špatně jste se měli a jak špatní byli vaši rodiče, nějak se tím dluh vymaže. Nebo byste si to mohli vynahradit na někom jiném, tím, že byste ten nedostatek zopakovali na někom dalším – případně na nich – a tím vyrovnali skóre. Nebo byste se mohli dál snažit a přesvědčovat je o tom, jak jsou špatní. Myslíte si, že kdyby to jen pochopili, hned by to napravili. Zaplatili by, co vám dluží.

Je v pořádku dát věci do pořádku. K vyřešení dojde odpuštěním. Křivdu nelze odčinit, ale lze ji odpustit, a tudíž odzbrojit. Vymazat ji. Odpoutat se od ní. Roztrhat úpis, prohlásit ho za zrušený. Odpustit znamená, že od daného člověka už nikdy nedostaneme, co nám dluží. A to není tak lehké v momentě, kdy jsme ještě neoplakali to, co nikdy nebude. Smíření a hranice souvisí s budoucností. Hranice střeží můj majetek, dokud se zase nebudu cítit dobře s druhým člověkem v souladu se svými hranicemi. Pak budu odpouštět zase a zase, ale chci mít ve svém okolí lidi, kteří budou selhávat neskrývaně a nebudou neupřímně popírat, že mi ublížili, a nebudou mít žádný záměr něco změnit. To bylo pro mě ničivé. Jestliže se člověk ke své chybě přihlásí, učí se ze svého selhání.

Můžeme to vydržet. Chtějí něco změnit, a odpuštění jim pomůže. Pokud však někdo zapírá nebo jen neupřímně slibuje, že něco změní, aniž by se snažil o změnu nebo hledal pomoc, musím před ním hlídat hranice, i když jsem mu odpustil. Odpuštění mi dává hranice, protože mě odpoutává od toho, kdo mi ubližuje, takže pak mohu jednat odpovědně a moudře. Když někomu neodpustím, zůstávám s ním dál v nevyřešeném vztahu. A ještě jednu věc. Odpuštění neznamená popření. To, co se vám nelíbí, pojmenujte. Přemýšlejte nad tím, pojmenujte to, vyjádřete pocity nad tím. Plačte a hněvejte se. A pak se od toho odpoutejte.

Pohled zaměřený ven. Někteří lidé mají sklon hledat problém někde mimo sebe. Tento pohled zaměřený ven je udržuje v pozici oběti. Říká, že vám nebude dobře, dokud se nezmění někdo druhý. To je podstatou bezmocného obviňování. Můžete pak být vůči druhému morálně nadřazený, ale problém to nevyřeší. Otevřeně se přiznejte svůj strach podívat se na sebe jako na toho, kdo se potřebuje změnit. Odpovědnost začíná pohledem dovnitř, třebaže nemáte žádné hranice, a toto můžete změnit.

Pocity viny. Pocit viny je složitá emoce. Jde o stav vnitřního sebeodsuzování. Tyto pocity nás pak vedou k tomu, abychom něco udělali z pocitu viny a ne z lásky. Tyto pocity se mohou objevit, když jsme neudělali nic špatného, ale porušili jsme nějakou vnitřní normu, která nám byla vštípena. Musíme si dávat pozor, zda budeme naslouchat těmto pocitům viny, protože často samy tyto pocity viny nejsou špatné. Kromě toho, pocity viny stejně nejsou dobrým motivem. Je těžké milovat z pozice odsouzení. Je třeba, abychom se necítili být odsouzeni a mohli se podívat na zranění, které jsme způsobili druhému člověku, a nikoli na to, jak jsme špatní.

Pocity viny zkreslují skutečnost, odvádějí nás od pravdy a od toho, abychom udělali, co je pro nás nejlepší. Hranice jsou žádoucím projevem lásky. I když jsou bolestivé, jsou pro druhé užitečné. Pocity viny vám brání dělat to, co je správné, a drží vás ve slepé uličce. Mnozí lidé bez hranic si stěžují na to, co všechno v nich vyvolává pocit viny, když řeknu ne, jako by nad nimi měl někdo moc. Tato představa pochází z dětství, kdy se rodiče zdáli být tak mocnými. Jsme na našem území a my ho můžeme ovládnout. Pak ho budeme moci ovládnout. Nedovolte, aby pocity viny byly vaším pánem.

Obavy z osamocení: zaujímání pozice ve vzduchoprázdnu. Než si děti začnou osvojovat tvorbu hranic, musí se cítit v bezpečí, aby pro ně učení se samostatnosti nebylo děsivé, ale nové a vzrušující. Vnímají ve svém nitru tolik lásky, že se mohou odvážit stanovit hranice a získávat nezávislost. Když však někdo nemá bezpečné zakotvení v nějakém vztahu, stanovení hranic je pro něho děsivé. Mnozí lidé setrvávají v nevýhodných vztazích, protože se bojí, že budou sami. Mají strach, že když se postaví za svá práva, ocitnou se ve světě úplně sami. Hranice se nebudují ve vzduchoprázdnu. Musí vycházet z pevného zakotvení v bezpečných vztazích, jinak nevydrží. Lidé často kolísají mezi izolací a povolností. Ani jedno není zdravé a dlouhodobě udržitelné. Hospodařte s vlastními silami. Nedělejte si nepřítele z toho, co je skutečné.

Jak měřit úspěch v budování hranic

Syn Denisy se sám rozhodl jít do školy, i když se mu nechce. Manžel jí zavolal, aby jí sdělil, že se mu mění program. „Nezdá se mi to?“ pomyslela si. Nezdálo se jí to. Denisa poprvé v životě zakusila odměnu za stanovení a udržování jasných hranic. Předcházelo tomu spousta úskalí a rizik. Ale stálo to za to. Ale jak se dostala od bodu A (absence hranic) do bodu B (zralé hranice)? Můžeme nějak měřit svůj pokrok v tvorbě hranic?

Zloba – náš signál včasného varování. Jedním ze signálů, že si začínáme tvořit hranice, je pocit podráždění, frustrace nebo hněvu vůči věcem v životě. Tak jako radar signalizuje blížící se cizí raketu, váš hněv upozorňuje na porušování hranic ve vašem životě. Lidé, kteří se neumí zlobit, když se k nim někdo chová lhostejně nebo hrubě, manipuluje jimi nebo se je snaží ovládat, jsou ve skutečné nevýhodě. Nemají žádné výstražné světlo. Naše neschopnost rozzlobit se většinou poukazuje na to, že se bojíte pocitu osamocenosti, který přichází (jak si myslíte), když někomu říkáte pravdu. Když však poznáte, že pravda je vždy vaším přítelem, dovolíte si zlobit se. Zeptejte se: „Smím pociťovat hněv, když se mě druzí snaží ovládat? Uvědomuji si, když se na mě páchá násilí? Vnímám signál včasného varování?“ Pokud ano, jste na správné cestě. Pokud ne, bude dobré, když se pokusíte najít si nějaké bezpečné místo, kde můžete druhým říkat pravdu.

Změna – potkávání lidí, kteří mají rádi hranice. Lidé s nezralými hranicemi často přicházejí do styku s bořiteli hranic. Zamlžování hranic jim připadá normální a to, že to dělají, si ani neuvědomují. Když si však lidé s porušenými hranicemi začnou vytvářet své meze, dojde ke změně. Začnou je přitahovat lidé, kteří dokážou přijmout jejich „ne“, aniž by je kvůli tomu kritizovali, aniž by se cítili ublíženě, aniž by si jejich „ne“ brali osobně, aniž by svou manipulací nebo snahou ovládat je překračovali jejich hranice. Lidé, kteří jednoduše řeknou: „Jasně, budeš nám chybět, uvidíme se příště.“ Kromě svobody říkat „ne“ nacházíme svobodu říkat druhým upřímné, jednoznačné „ano“, motivované vděčností. Začínají nás přitahovat ti, kdo mají rádi hranice, protože u nich nacházíme svolení být otevřenými, pravdivými a milujícími lidmi. Najděte si skupinu, kde budete přijatí a kde potkáte lidi, kteří ve vás věří, což vám pomůže udržovat pevné hranice. Proč? Protože víme, že někde máme duchovní a emocionální domov. Ať je kritika ze strany těch, s kým máme konflikt, sebejízlivější a jejich odmítnutí sebetrvdší, nejsme sami.

Ochrana našich pokladů. Když se s lidmi dostatečně dlouho jedná jako s předměty, začnou sami sebe vnímat jako majetek někoho jiného. Necení si svého vlastnictví, protože k sobě mají stejný vztah jako významní lidé v jeho životě. Mnozí lidé znovu a znovu slyší, že střežit a opatrovat svou duši je sobecké a nesprávné. Naše základní vnímání sebe samých, toho, co je v nás skutečné a pravdivé, vychází z našich prvotních vztahů. Heleny si necenil ani jeden z lidí, kteří si ji mohli cenit a láskyplně opatrovat nejvíce ze všech. V důsledku toho si necenila sama sebe. Když dáváme pozor na své srdce a duši, střežíme je. Máme si svých pokladů cenit natolik, že je chráníme. Bezpečnostní zajištění kolem banky je větší než kolem smetiště. Projděte si seznam svých pokladů – váš čas, peníze, pocity a názory. Jak chcete, aby s nimi druzí nakládali? A jak ne?

Procvičování ne. „Alice, ani nevím, jak ti to mám říct, ale rozčiluje mě, když tu vždy obsadíš to nejlepší místo.“ „Čekala jsem, až něco řekneš. Věděla jsem, že se mnou jednáš s odstupem, ale nevěděla jsem proč. Jsem ráda, že už to vím, a mám pocit, že jsme si trochu blíž…“ Pro Lindu to byl odvážný krok. V její rodině hranice nepřipadaly v úvahu, až ji nakonec úzkost a deprese zbavily vlády nad jejím životem. Lidi ve své reakci na vaši pravdomluvnost vám ukážou svou pravou hodnotu. Buď vás srdečně povzbudí, že jste schopni se jim postavit a nesouhlasit s nimi, nebo vám budou odporovat. Tak či onak se něco naučíte. Dobrý vztah opatruje „ne“, lidé v něm vědí, že pravá blízkost se buduje jen kolem svobody nesouhlasit. Stanovení hranic ve vztahu s významnými lidmi v našem životě je často dlouhodobá práce a dozrávání. Dokud nemáme hranice, nemůžeme skutečně milovat a být produktivní v práci. Jaké konkrétní hranice je třeba pro ochranu těchto pokladů stanovit?

Radost z pocitů viny. Lidé s nejasnými hranicemi se těžko rozhodují sami za sebe, a nejčastěji místo toho odrážejí přání druhých lidí. Často mají příliš tvrdého vnitřního soudce, který rozeznává, co je správné a co ne. Říká: „Nejsi na něj moc tvrdý?“ Nebo „To je ale sobecký nápad.“ Paradoxně je tedy aktivace vnitřního soudce znamením duchovního růstu. Signalizuje, že se možná vzpíráte vnitřním omezením a nesetrváváte v otroctví vnitřního rodiče. Proto vás povzbuzuje, abyste se z těchto pocitů radovali. Poté může přijít radost z absence provinilých pocitů, kdy jste přestali poslouchat svého vnitřního soudce a začali pozitivně reagovat v souladu s láskou, odpovědností a odpuštěním. A tyto hodnoty vám v srdci upevnily mnohé vztahové zkušenosti s lidmi, kteří tyto hodnoty chápou. „Jestli se mnou nezačneš mluvit normálně, strávím dnešní večer u své kamarádky. Tak si vyber.“ Fungovalo to.

Láska k hranicím druhých. Láska k hranicím druhých se staví proti našemu sobectví a pocitu všemohoucnosti. Když nám jde o ochranu pokladu druhých, začínáme mít větší zájem o druhé. Zvyšuje naši schopnost stát o druhé. Máme o druhého člověka opravdový zájem a učí nás to se vcítit do druhého.

Osvobozování svého „ne“ a „ano“. Ten, kdo má zralé hranice, a není si něčím jistý, když nemůže říct „ano“, ať raději řekne „ne“. Když máte k vyslovení „ne“ stejnou svobodu jako je vaše „ano“, jste na výborné cestě ke zralým hranicím. Není tu žádný konflikt, žádné rozvažování, žádné váhání. Někdo vás žádal o to, o čem jste si nebyli jisti, že to můžete dát. Nebyli jste si jisti, že to můžete udělat s radostným srdcem. Protože jste si nebyli jisti, řekli jste „ano“, nebo protože jste si nebyli jisti, řekli jste „ne“. Chce-li někdo stavět dům, nespočítá si nejprve náklad, má-li dost na dokončení stavby? Až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kdo ho uvidí. „To je ten člověk, který začal stavět, ale nemohl dokončit.“ Jedinci s nejasnými hranicemi slibují a pak podrážděně vykonají dobro nebo slib nesplní. Naproti tomu lidé s hranicemi vykonají něco svobodně a rádi, nebo vůbec neslibují. Nechat se v přijímání úkolů vést pocity viny nebo povolností může být nákladné, bolestivé a nepohodlné.

Zralé hranice – hodnotově orientované stanovení cílů. Walter spokojeně pohlédl na svou manželku. Mají za sebou společně strávený den, kdy hodnotili minulý rok a dělali plány na ten další. Mohli tak vnímat, že jejich život má nějaký směr, nějaký cíl. Než si spolu začali určovat cíle, jejich život byl chaotický. Walter byl impulzivní a měl sklon ovládat druhé. Jeho manželka byla povolná a nerada se pouštěla do sporů. Po určování si hranic se stala upřímnější, méně svého manžela obviňovala a byla mnohem méně podrážděná. Walter si začal pěstovat větší odpovědnost vůči své rodině. Dokonce i k manželce pocítil větší něhu, přestože mu kvůli jeho nezodpovědnosti několikrát nadala. „Minulý rok se mi líbil. Něco jsme si koupili, jsme k sobě otevřenější. Máme se radši. A ty už neutíkáš každému pomoci“, řekl manželce. „Už to nepotřebuji. To, co chci, mám tady s tebou, s dětmi a práci“, říká manželka.

Stanovení hranic je proaktivní projev zralosti. Znamená mít vládu nad svým životem. Lidé se zralými hranicemi nejsou ve spěchu ani nejsou zmítáni okolnostmi. Mají ve svém životě směr a krok za krokem postupují ke svým osobním cílům. Plánují dopředu. Odměnou za moudré hranice je radost z naplněných životních tužeb. Člověk se zralými hranicemi si vytváří rezervy a počítá s překážkami. A ví, že když je třeba, v jeho srdci čeká ne, vždy připravené k použití. Ne pro útok. Ne jako trest pro někoho. Ale na ochranu a rozvoj času, nadání a pokladů, které máme dané od své duše.

Zpracováno podle knihy: Hranice – Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Zodpovědnost za svůj život

Převzít zodpovědnost za svůj život

„V životě každého člověka bývají chvíle, kdy nám problémy nedají vydechnout. Kdy se zdá, že čas mládí a radosti nenávratně odešel, o tvoji péči už nikdo nestojí, nikdo ti nerozumí a ty nemůžeš najít východisko ze současné situace. Jasně to vnímáme, hlavně když se objeví vážné problémy se zdravím. Vnější svět nám nemůže v ničem pomoci, a když se obrátíme do sebe, zdá se, že v nás není nic mimo hluché pustiny. Pustiny, ze které je nám smutno a jež se často snažíme zakrýt drmolením televizoru.

Jak potom existovat? Jak se dostat sám k sobě? Dokázat se uslyšet, pocítit sílu ve svém těle, vrátit pocit lehkosti, kterou známe z dětství? Řešením je ZMĚNIT SE. To je onen úhelný kámen, bez něhož nám nikdo nepomůže. Příliš mnoho z nás se brání jakýmkoli změnám jen proto, že nám to dává iluzi ochrany. To co jsme, nám nedovolí být tím, čím chceme být.

Existuje několik faktorů, které na nás mají zničující vliv: je to strach, hněv a nedůvěra. Když plujeme po vlnách strachu, neklidu, nebo dokonce nenávisti k sobě či druhým, náš život se rozpadá na části. Lehce omluvíme jakékoli svoje jednání či nečinnost. Ale stále se omlouvat a vymlouvat znamená utíkat od sebe. Je třeba si přiznat pravdu – a odpustit si. Pocit víny rodí množství komplexů, v první řadě méněcennosti – a nic víc. Proto je tak důležité změnit v první řadě svůj vztah k sobě. Abychom získali svobodu, musíme se nevyhnutelně vymanit z pasti svého „spravedlivého“ hněvu a lítosti k sobě. Když jsme naplněni lítostí k sobě, zoufalou beznadějí, nemůžeme si nikdy pomoci a nemáme na nic sílu.

Abychom získali sílu, musíme se postavit na nohy a přijmout na sebe odpovědnost. Musíme nést odpovědnost sami před sebou za své tělo, zdraví, svůj charakter, osud, za duši i duševní zdraví.
Život je jedinečný a neopakovatelný. Tělo je obal chránící duši. Zdraví těla je závislé na vnějších faktorech: ekologii, rodině, společnosti, způsobu života, systému stravování. Naše duchovní zdraví, celý náš život závisí na našem pohledu na život, životním pocitu, myšlenkách, na našich reakcích na události vnějšího světa v komplexu tvořících charakter. Člověk musí své štěstí vytvořit zevnitř, jako skutečný stav poznání. Proto je nutné se především naučit milovat sám sebe. Láska k sobě, to není egoismus, oddělující člověka od ostatního světa stěnou, ale láska, rodící schopnost cítit svoji i cizí bolest a radost. Právě taková láska obsahuje ohromnou sílu přetvářející člověka, dávající mu zdraví, štěstí a radost. Milovat sám sebe, to je překrásná cesta. Jako bychom se učili létat. A abychom se naučili létat, musíme získat svobodu. Odpuštění je cestou ke svobodě.

Ze „své zvonice“ všichni soudíme, kdo je v právu, kdo je vinen, a není nám zatěžko ospravedlnit své pocity. Přejeme si potrestat druhé za zlo nám způsobené. Ale právě my, a ne oni, omíláme znovu a znovu v mysli vzpomínky na toto zlo. Jak je hloupé ničit se v současnosti za to, že nám v minulosti někdo způsobil bolest! Jestliže si přejeme osvobodit se od minulého, musíme se rozhodnout odpustit, i když ani nevíme, jak to udělat. Odpuštění, to je zřeknutí se mučivých prožívání, rozloučení se s nimi. A není nic krásnějšího než se znovu cítit svobodným, uvěřit sám v sebe. Pouze víra žijící v duši nám dává sílu. Život je jedinečný a neopakovatelný. Je to veliký dar, který jsme dostali od Boha. Kdyby nás život neprověřil, k tomuto poznání bychom nikdy nedospěli. Přišli jsme na tento svět, abychom mnohé prožili a pochopili, kde je v něm pravda a kde lež. Když to pochopíme, vrátíme se ke svým kořenům, ke svému duchovnímu JÁ, naplněni novou moudrostí.“

Petr Uličný

Převzato z: https://plejadskeleceni.blogspot.cz

Přestaň se bát

Přestaň se bát

Abychom mohli praktikovat „Čtyři dohody“ a dosáhnout vítězství lásky, musíme se nejdříve zbavit strachu. Strach je zdrojem všech negativních dohod, které s životem uzavíráme. Může nás připravit o radost, naše přirozené právo. Jestliže se dokážeme podívat na život a svět beze strachu a posuzování, uvědomíme si, že sen, který sníme – realita – může být takový, jaký si přejeme.

Ukázka z knihy Přestaň se bát – Toltécký průvodce ke svobodě a radosti.

Učení Dona Miguela Ruize.

Namluvte si prosím toto cvičení na magnetofonovou pásku. Pak si pusťte záznam, zavřete oči a poslouchejte. Použijte svou představivost ke snění tohoto příběhu.

V tomto snu jsem se v poledne ocitl v nejpůvabnějším lese. Jsem obklopen krásou a cítím se příjemně. Vidím sluneční paprsky ozařující stromy a keře. Vidím motýly a slyším hukot řeky. Přicházím k ní, pod velkým stromem tam sedí starý muž. Muž s bílou bradkou a pronikavýma, laskavýma očima vyzařuje jasnou auru krásných barev. Sedím před ním a čekám, dokud si nevšimne mé přítomnosti a nepodívá se na mě.Ptám se: „Jak můžeš vysílat takové krásné barvy? Mohl bys mě naučit, jak se to dělá?

Usmívá se na mě. „Tvoje žádost ve mně vyvolává vzpomínky, protože kdysi jsem viděl svého učitele dělat totéž a položil jsem mu stejnou otázku. Jako odpověď otevřel svou hruď, vyňal z ní srdce a vzal z něj zářící plamen. Pak otevřel mou hruď a vložil ten plamen do mého srdce. Od toho okamžiku se ve mně všechno změnilo, protože ten plamen byla bezvýhradná láska. Cítil jsem ten plamen lásky, který se rozhořel do stravujícího ohně. Sdílel jsem lásku a poskytoval ji bezvýhradně každé buňce svého těla. Toho dne jsem splynul se svým tělem v jedno.

Rozhodl jsem se milovat svou mysl. Miloval jsem každý cit, každou myšlenku, každý pocit a každý sen. Oheň toho muže mou mysl úplně proměnil a moje mysl zase milovala mě, takže se ve mně oheň rozrůstal ještě víc a já jsem cítil potřebu se ještě víc dělit o svou lásku.

Rozhodl jsem se vložit svou lásku do každého stromu, do každé květiny, každého lístku trávy a do všech rostlin v celém lese. Odpovídaly na ni a také mě milovaly, až jsme splynuli v jedno.

Moje láska se však nadále zvětšovala a rozšiřovala a já jsem měl ještě větší potřebu se o ni dělit. Rozhodl jsem se vložit malý kousek lásky do každého kamene, do hlíny, do každého kovu na zemi, a ony mě také milovaly. Stali jsme se jedním celkem.

Moje láska přesto rostla dál. A tak jsem její část vložil do každého zvířete – do ptáků, koček a psů. Milovali mě na oplátku a chránili mě. Splynuli jsme vjedno.

Moje láska rostla dál, a tak jsem se rozhodl milovat vodu. Miloval jsem déšť, sníh, řeky, jezera a oceány a spojil jsem se s vodou vjedno. Když moje láska rostla dál, rozhodl jsem se milovat atmosféru, vánek, hurikán, tornádo a spojili jsme se vjedno a ony mi lásku vracely.

Ani tam však nekončila. Rostla ještě víc a já se obrátil tváří k nebi, kde jsem viděl Slunce, Měsíc a hvězdy. I do nich jsem se rozhodl vložit kus lásky a ony milovaly mě a splynuli jsme vjedno.

Znovu se moje láska rozšířila a rozhodl jsem se podělit se o ni s každým člověkem, se staršími i mladšími, s každým mužem, ženou a dítětem, až jsme splynuli vjedno.

Ať teď jdu kamkoli, vždy tam na sebe čekám.“

Pak si ten stařec rukama otevřel hruď a před mýma očima z ní vyňal srdce. Vzal z něj plamen a otevřel mou hruď a mé srdce a ten plamen do něj vložil.

Když jsem otevřel oči, cítil jsem, že se z plamene stal oheň. Nyní sdílím svou lásku s vámi.

V tento okamžik si otevírám hruď, vyjímám ze svého srdce malý plamen a otevírám vaši hruď a vaše srdce. Vkládám plamen do vašeho srdce. Ten plamen mého srdce je plamenem Krista. A to je sen.

Kalendář Mandaly Projasnění pro rok 2016

Předlohy mandal k vykreslení, vůně Bohyní, mariánské vůně – vůni Panny Marie, Máří Magdalény, Černé madony a Bohyně Isis, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Kalendář je již vyprodaný, k prodeji jsou mariánské vůně ke kalendáři a předlohy mandal k vykreslení.

Soubor všech předloh mandal včetně návodu k vykreslování stojí 50Kč, poštovné při platbě předem je 60Kč.

Vůně Bohyní, Panny Marie a nové mariánské vůně Máří Magdaléna, Černá madona, Matka Marie a Bohyně Isis, také, 7ml lahvička stojí 160Kč – 180Kč, 13ml lahvička stojí 210Kč –240Kč. Sada vůní všech sedmnácti Bohyní v lahvičkách 7ml stojí 2100 Kč.

Informace o prodeji najdete i zde.

Obrázky mandal z kalendáře najdete na konci této stránky. Informace k jednotlivým měsícům a mandalám najdete pod každým obrázkem od ledna 2016 postupně s každým novým měsícem roku.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Projasnění pro rok 2016

© Světluška Radka Hubeňáková

Vítám vás v pořadí již u čtvrtého mandalového kalendáře, který nás bude svými barevnými mandalami, energiemi i moudrými myšlenkami provázet v roce 2016. Může být vaší podporou, oporou i potěšením v časech, kdy budete potřebovat popostrčit, navést nebo dodat optimismus a naději. Nebo si s ním můžete jen tak odpočinout od běžných denních starostí, zastavit se a vychutnat si radost a lehkost, kterou nabízí.

V tomto kalendáři se spolu poprvé potkávají všechny tři typy mandal z předchozích kalendářů – krystalové mandaly, Bohyně a Cesty lásky, takže vy, kteří jste si předchozí kalendáře zakoupili nebo jste je třeba dostali jako dárek, je určitě poznáte. Pro vás ostatní, kteří se s kalendářem setkáváte poprvé, budou tyto informace o typu mandaly dostupné vždy u rozboru mandaly pro příslušný měsíc na konci této stránky.

Krystaly, Bohyně a Cesty lásky v tomto kalendáři společně vytvořily nové a jemnější vibrace na podporu naší tvořivosti, sebepřijetí a rozvíjení sebelásky, abychom se s jejich pomocí naučili snadněji, rychleji a mnohem lépe využít svůj tvořivý potenciál. Společně s novými mariánskými vůněmi, které se narodily jako další nové podoby vůně Panny Marie, nám společně s ostatními vůněmi Bohyní a vůní Panny Marie, předávají mnoha způsoby svá poselství lásky, naděje a víry, abychom mohli být sami sebou a stali se životem, stali se láskou…

V čem je kalendář jiný

Tvorba tohoto kalendáře probíhala úplně jinak, než tomu bylo u předchozích kalendářů, proto je i jeho nastavení jiné než jak ho známe z dřívějších kalendářů. Vůně tentokrát sehrály velmi důležitou roli v celém procesu jeho tvorby, zejména ve smyslu komunikace a jemné navigace druhých lidí i mě samotné, vedoucí ke zhmotnění toho, co nám Vesmír i Země chtějí v kalendáři předat. Tento kalendář otvírá úplně novou cestu a nové pojetí tvoření a vnímání života a je více, o práci se záměrem a vědomým směřováním energií do svých přání a snů, které už máme v sobě ujasněné. Je tedy mnohem více o vědomé (nikoliv rozumové) práci na sobě, je také o pochopení a přijetí svých zkušeností, o cestě moudrosti a „dovolení si“ být. Název kalendáře, mandaly i vůně v sobě ukrývají mnoho podob a ztvárnění, kterými se budeme mít možnost se v roce 2016 a v následujících letech stát nebo je využít pro svůj další růst. Je jen a jen na nás, co si vybereme. Kalendář v sobě nese, také mnoho překvapení a nasměrování k moudrým objevům, které nám postupně budou během jednotlivých měsíců odhalovány, někdy společně pro všechny a někdy individuálně pro každého z nás, to už ostatně znáte z těchto stránek i z vlastních zkušeností a myslím, že si s nimi opravdu hodně užijeme…

Jedno velmi překvapení s kalendářem jsem si měla možnost zažít už před jeho dokončením a připravila sama Bohyně Isis. Při srpnovém úplňku mi vstoupila do Meditace na hojnost s Mirandou Gray, která byla součástí celosvětovém požehnání ženského lůna, takže opět síla ženské krásy, lásky a moudrosti prováží i tento kalendář, aby mi mimo jiných důležitých věcí, týkajících se hojnosti, prozradila i to, proč se kalendář jmenuje právě Mandaly Projasnění. Projasnění, bude pro mnohé z těch, co jsou teprve na začátku své cesty za štěstím a právě se probouzí z dlouhého spánku a také pro ty, kteří mají ke všemu spíše rozumový přístup a logické zdůvodnění, znamenat možnost pročištění, uvolnění, odevzdání a odpuštění – prostě jak si udělat jasno. Pro ty, co už, co už jsou na své cestě dál, jsou více ve svém srdci a otevírají se víc a víc sebepřijetí a sebelásce, budou mít mandaly úplně jiný a mnohem hlubší význam. Projasnění totiž také znamená ­– pro jas (abychom více zářili svým světlem lásky a radosti) a snění (abychom žili a tvořili své sny). Takže kromě projasňujících mandal najdete i mandaly pro jas a snění, podle toho, nakolik se otevřete sami sobě. Dostáváme nyní tedy možnost žít opravdový a naplněný život a pokračovat v tom, kde jsme kdysi přestali na své cestě lásky.

Všechno to, co nám předchozí kalendáře nabídnuly, platí i nadále, mandaly z těchto kalendářů můžete stále používat pro svou potřebu, ale tyto kalendáře již nebudou propojeny s novými Mandalami Projasnění. O předchozích kalendářích můžeme říct, že byly jakousi předpřípravou na to, k čemu jsme se potřebovali dostat, co jsme potřebovali pochopit. Jejich mandaly mají ve větší míře očistný a motivační charakter a jsou více o obecných tématech, proto při tvorbě předchozích kalendářů také nejprve vždy vznikly obrázky mandal a až potom k nim přišly názvy, poselství a byly přiděleny příslušné měsíce. Zkrátka potřebovali jsme nejprve něco, co upoutá naší pozornost, abychom ji začali zaměřovat více k sobě a svým potřebám a uvěřili, že opravdu můžeme tvořit svůj život. Po tři roky v nás mandaly společně s vůněmi a předlohami mandal probouzely odvahu a touhu po smysluplném žití a bytí a pomaličku nás vedly do našeho vnitřního světa a k našemu srdci. Odvedly skvělou práci a vy jste se díky nim opravdu začali probouzet a posunovat do nového života. Vaše milé ohlasy a poděkování, záplavy emailů, telefonátů i dopisů jsou toho důkazem a pro mě jedním z důvodů, proč kreslit a vydávat další kalendáře a tvořit nové vůně k nim. Je to nádherná, dobrodružná a velmi obohacující společná cesta spolupráce a sdílení lásky, za kterou vám moc děkuji.

Zrození kalendáře

Jedno krásné červnové dopoledne jsem si jen tak seděla a užívala si pěkný den, když jsem ve své hlavě uslyšela větu: „Otevři se svému já“. Tak jsem vzala papír a tužku a zapsala jsem si ji, protože taková moudrost se může kdykoliv hodit. Vzápětí jsem k ní připsala ještě dalších 11 podobně moudrých vět. Když jsem si je pak všechny znovu přečetla, věděla jsem, že mám před sebou 12 názvů pro mandaly do nového kalendáře a tak, jak jsem je zapsala, budou seřazeny i v kalendáři. Takže přede mnou na stole ležela celá nabídka roku 2016. Je to poprvé, co jsem nejprve dostala názvy mandal a jejich měsíců, ke kterým začnu kreslit obrázky. Znamená to, že v polovině roku 2015 jsme udělali obrovský skok – mnoho lidí v sobě pochopilo důležitost práce se záměrem (i když navenek to ještě nemusí projevovat a využívat) a vůně Panny Marie i předchozí kalendáře nám pomohly otevřít se sobě, své velikosti a síle lásky, vzít si zpátky svou moc a sílu, abychom se ji s odvahou a vírou v sebe a své sny učili láskyplně směřovat ke svým záměrům, ke svému dobru – to je přání, které ze sebe vyslalo mnoho z vás a proto přišla tato nádherná nabídka nového kalendáře. Znamená to, že vše, co jsme doposud udělali a vyzkoušeli, mělo a má smysl, i když to ne vždy dopadlo tak, jak jsme chtěli. Uvnitř sebe začínáme chápat podstatu toho, co se nám Panna Marie a Bohyně snažili předat a mystérium života před námi otevírá svou náruč a my jsme rozhodnutí a ochotní jít vstříc životu už sami za sebe, nechat se vést svým vnitřním hlasem srdce a moudrosti duše. Prostě jsme uvěřili, že je to možné a že to jde a půjde. To je převratná změna a je tu konečně to, na co všichni čekáme, začínáme spolupracovat a vzájemně se propojovat a podporovat jako celek a jedno bytí.

První tři mandaly – leden, únor a březen, se narodily začátkem července na naší dovolené v Chorvatsku na ostrově Cres, uprostřed okouzlující a nenarušené přírody, milujících mariánských energií a také s přispěním mořských andělů ­– delfínů, kterých tu zcela volně a svobodně žije v moři na 400. Dá se říct, že vše začalo díky vůním už v létě 2015, kdy jsem v souvislosti s předáním osobní vůně a dotazu: „Tak jaká byla dovolená?“,dostala tip na úžasnou dovolenou na tomto ostrově. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že právě tady to vše začne. Už při kreslení první mandaly se objevil zájemce, který si ji chtěl okamžitě koupit, a to jsem měla nakreslenou teprve jen její malou část. Pak ji obdivovaly i maminky a děti a dokonce jsem na přání nakreslila jednu osobní mandalu k narozeninám, která se těm kalendářovým velmi podobá. Ostatní mandaly se narodily u nás doma v energetické linii archanděla Michaela, za asistence vůní Bohyní a mariánských vůní, jemné navigace mých terapeutických kočičích přátel a průvodců a pečlivého dohledu naší kokršpanělky Enny. K mému překvapení jsem většinu mandal kreslila v našem domě a až teprve ty úplně poslední na naší zahradě, takže další změna. Vysvětlení proč tomu tak bylo, přišlo s poslední mandalou, která je na titulní straně kalendáře – s Mandalou Projasnění. Ta se narodila začátkem září v Bělé pod Pradědem, kam jsme na pár dní odjeli odpočívat a ve chvíli, kdy byla dokončena tato poslední mandala, vše najednou zapadlo do sebe. Celý proces kreslení kalendáře a tvoření nových vůní, vše, co se při tom odehrálo, všechny situace, momenty, lidé, kteří do něj vstoupili a které jsem měla možnost zažít, totiž byly zrcadlením a malou ochutnávkou úžasného procesu znovuzrození, který nás čeká v roce 2016 a kterým si všichni budeme procházet, každý sám za sebe a po svém.

Poselství o roku 2016

Celý proces, kterým si budeme procházet je o jemnosti a zastavení se, ponoření se do svého vnitřního světa bezpečí, klidu a naslouchání, dávání sama sobě a o odpojení se od všech „rušivých“ vnějších vlivů – proto to kreslení v domě. Jen tak totiž můžeme přijít na to, co potřebujeme, co máme nebo nemáme udělat a jen tam můžeme načerpat ze svých vnitřních zdrojů lásky přesně tu podobu, která nám právě teď udělá dobře, můžeme to objevit jedině uvnitř sama sebe. Teprve potom, až se s tím dostatečně seznámíme, co si to takto v sobě upevníme a spojíme se s tím, to můžeme začít projevovat navenek – proto poslední mandaly vznikaly na zahradě, a konečně vidět, slyšet, přijímat to, co nám nabízí vnější svět ­– tvořit a mít nové podoby lásky v sobě i kolem sebe, skutečně je vidět, cítit a vnímat ­– stát se životem – to je hlavní téma roku 2016.

V roce 2016 nás tedy čeká další velký krok směrem k sobě, budeme mít potřebu se mnohem více doslova ponořit do sebe, do svého vnitřního prostoru, do svého bezpečí, moudrosti a klidu, abychom se uvnitř sebe mohli stát sami sebou a spojili se se svojí duší a „seznámili“ se se svými kvalitami a přednostmi, poznali své stíny a strachy a jednou provždy tak propustili vlastní omezení a důvody, které jsme používali pro to, že jsme se báli jít dál. Už je nepotřebujeme, aby nás chránily a zastavovaly, můžeme se s nimi rozloučit a v tichu svého já poznat svoji pravdu a uvidět svou další cestu i svou velikost. V tom všem nám budou pomáhat zvířátka, zejména kočky a psi, kteří nás svou přítomností a moudrou navigací budou doslova popostrkovat dopředu a také budou svým hravým přístupem pomáhat upevňovat naší odvahu a přirozenost, zkrátka učit se vypínat rozum a strach a více používat srdce a intuici.

Dalším aktuálním tématem bude i „práce“ na přijetí a spojení se se svým fyzickým tělem, takže vše, co se týká pohybu, relaxace, dostatku spánku a té „pravé“ výživy právě pro nás. Zkrátka abychom mohli být sobě blíž, potřebujeme si začít věnovat mnohem větší péči než doposud, i to je součástí sjednocení a upevnění stability a osobní celistvosti vedoucí k posílení intuice a vnímavosti. Zvířátka v tomto procesu sehrají v životech mnohých z nás velmi důležitou úlohu.

Takže na nic nebudeme sami, a když budete stále váhat (a nemusíte si to ani uvědomit) a vesmír bude vidět, že už dávno máte být někde úplně jinde, pošle vám do cesty něco, někoho, kdo vás nenápadně nasměruje a navede na tu „správnou cestu“, protože všichni jsme spojeni a jeden pomáháme druhému a posunujeme se navzájem.

Nové mariánské vůně

Přesně tímto způsobem se narodily i čtyři nové mariánské vůně ke kalendáři. Dostala jsem zakázku­ na osobní vůně s přáním, aby podporovaly terapeutickou práci a napojení na energie Máří Magdalény, Černé madony a Bohyně Isis. Za několik dní po tom, co jsem je podle pokynů shora začala míchat, mi bylo jasné, že tyto další podoby Panny Marie patří k novému kalendáři a že to vesmír posílá oklikou přes toto osobní přání. Dotazy na vůni Máří Magdalény dostávám už několik let, stejně tak i na vůni Bohyně Isis, a protože mě mí průvodci naučili společně s archandělem Michaelem nezasahovat do procesu tvoření vůní a být jen prostředníkem zhmotňování jejich podoby, trpělivě čekat, jen jsem to tehdy odevzdala. Zatím nepřišel žádný impulz shora, že by se vůně měly narodit, až teď. A šlo to ještě další oklikou ­– nejprve byly na světě moje osobní mariánské vůně s těmito názvy a protože se v každém kalendáři objevuje i rovnováha čtyřech elementů, ze kterých jsme jako lidé stvoření, přidala se k nim ještě čtvrtá vůně Matka Marie. Pro mě něco nádherného, hlubokého a smyslného, co přišlo v pravý čas. Po tom, co jsem se s vůněmi sžila a seznámila se s jejich hloubkou moudrosti, s podobou lásky, kterou zrcadlí a s tím, s čím nám budou pomáhat – pomohly mi s tím i samotné Bohyně, se teprve mohly narodit jejich podoby pro vás ostatní. Ty moje vůně jsou velmi silné a katalogové podoby potřebují být stejně krásné, voňavé a mnohem lehčí, abyste jim rozuměly a byly vám příjemné. Tak jsem si všechny čtyři Bohyně společně s Pannou Marií „pozvala“ a požádala je o tuto podobu katalogových vůní. Vůně Matky Marie, Máří Magdalény, Černé madony a Bohyně Isis, které se narodily pro vás ostatní, jsou nádherné a jemné, všechny mají základ z růží a posvátného lotosu a nesou v sobě sílu jemnosti a moudrost lásky pro vás v přijatelné a srozumitelné podobě, jak jsem si přála. Čtyři elementy v nich jsou rozděleny na tělo, srdce, duši a vědomí, a také do konkrétních podob lásky. V katalogu vůní na stránkách je najdete pod vůněmi Bohyní a můžete si k nim přečíst všechny informace. Váš nos i srdce poznají a vyberou si tu nebo ty, které vás osloví. Vůně Panny Marie i vůně Bohyní jsou s těmito novými vůněmi propojené, takže je můžete vzájemně kombinovat, když to tak budete cítit.

Vůně Matka Marie – tělo ­– milující a dávající láska ­– tato mariánská vůně podporuje vnímání a harmonizování tělesné roviny a hmoty, zastupuje aspekt mateřství, péče, bezpečí a dávající lásky.

Sladce růžová vůně se čtyřmi druhy růží, s růžovými tóny geránie a palmarosy, s uklidňujícím levandulovým lavandinem a bylinnou levandulí, s podtóny vanilkového benzoe, smyslného ylang ylangu a sladce omamné konvalinky, doplněná sladce květinovými tóny lotosu a medovým nádechem lípy.

Nádherná uklidňující a uvolňující vůně pro harmonii, vyrovnanost, klid a pohodu, která vám nabídne hluboké uvolnění a ve svých sladce teplých tónech navodí pocit bezstarostnosti a bezpečí. S touto vůní se budete cítit jako v hřejivé mateřské náruči a všechny starosti a únava budou rázem pryč. V jejích tónech se skrývá milující něha a podpora, láska a vřelost, soucit a pochopení, které vám mohou pomoci propustit a uzdravit staré zranění a překonat zklamání ze vztahů, odpustit sobě i ostatním. Otevřou vaše srdce lásce a nasměrují vás většímu k naslouchání a lepší péči o sebe, k uvolnění všeho, co vám nedovoluje ponořit se do bezpodmínečné lásky a stát se láskou. V jejích něžných tónech najdete sladkost lásky a objevíte zde i radost života. Vůně vám pomůže napojit se na zdroj radosti a bezpečí v sobě – na své vnitřní dítě a také vám pomůže se lépe propojit s energií matky Země, která vás vyživuje a chrání. Pročistí a uvolní vaši první čakru, vaše nohy a chodidla, naplní vás mateřským teplem. V její náruči najdete dostatek podpory a pochopení pro své nedostatky a rozpory. Uvolní strach, napětí, pochybnosti, rozpustí vzdor a odmítání, pomůže vám otevřít srdce i náruč všem darům života, abyste mohli začít více milovat sami sebe a přijmout se jako láska, která tvoří a plyne a stává se nekonečným zdrojem dobra a radosti pro sebe i ostatní. S její pomocí můžete lépe pochopit mateřský princip dávaní a přijímání lásky a to, čím sami sobě můžete být prospěšní, abyste se sami v sobě, ve svém těle i ve svém životě cítili dobře. Energie milující Matky Marie vám pomohou s odpuštěním a uvolněním staré bolesti uložené ve vaší srdeční čakře, s přehodnocením vztahů a s uzdravením nenaplněné lásky. Budou vám pomáhat s větším pochopením a přijetím svého těla, s podporou péče o sebe. Podpoří váš tvořivý potenciál, otevřou vás větší důvěře a naslouchání, podpoří vaši víru, nezaujatost a nestrannost. Pokud máte nevyřešený vztah se svojí matkou, pomůže vám s pochopením, soucitem a přijetím vzájemných lekcí a učení. Uvolní také váš tvořivý potenciál a zharmonizuje vaši ženskou a mužskou energii, rozum a srdce, duši a tělo. Svými tóny pozvedne vaši náladu i vaše vibrační nastavení do větší radosti. Vnese světlo do vašich dnů a pomůže vám pevně se zakořenit v tom, co vám přináší radost a naplnění, v tom, čím máte vyživovat sami sebe.

Složení: benzoe, ylang ylang, palmarosa, lavandin, geránie, růže damašská, růže De Mai, levandule, lípa, růže francouzská, konvalinka, lotos, růže, mandlový olej

Vůně Máří Magdaléna – srdce – smyslná a naplňující láska ­– tato mariánská vůně podporuje spojení se srdcem, radostí a vášní, silou lásky a moudrostí, zastupuje aspekt přirozené radosti a smysluplného naplnění, přirozeného ženství.

Přitažlivá sladce citrusovo květinová vůně s damašskými růžemi a sladkým lotosem, s tóny medové slaměnky a dřevitobylinného bergamotu, se sladce dřevitým nádechem cedrového dřeva a kafrově balzamického ho-sha, s podtóny vanilkového benzoe, smyslného ylang ylangu a opojného šeříku, doplněná osvěžující citrusovou směsí z tangarinky citronely a litsey cubeby.

Smyslná a naplňující vůně plná radosti a výzev k tvoření života, která vám pomůže s probuzením a rozprouděním energie, podpoří vaši fantazii a bezprostřednost, touhu po smysluplném žití a bytí. V jejích povzbudivých a přitažlivých tónech můžete najít motivaci i inspiraci pro své další kroky. S každým nádechem do vás bude vlévat větší optimismus a smyslnou touhu po naplnění a uspokojení potřeb svého srdce, duše i těla. Pomůže vám sjednotit a uspořádat myšlenky, prožívat naplno sebe sama a uvědomovat si v každém okamžiku svého života nádherný pocit sjednocení se sebou i se životem. Pomůže vám s větší otevřeností, díky které do vašeho života může přicházet více lásky a radosti. Otevře vás hlubokým citům a prožitkům, roztančí ve vás tanec radosti, abyste se mohli naplno ponořit do své vášně a smyslnosti a vychutnali si skutečnou chuť života. Podpoří ženskost, pomůže vyjádřit krásu a něžnost, projevit své touhy a přání, říct si o to, co potřebujete, zharmonizuje a propojí srdce a duši – 4. a 2.čakru, napojí vás na moudrost vaší duše a sílu lásky vašeho srdce. S touto vůní zmizí překážky a předsudky, také potřeba omezovat a zastavovat sama sebe na své cestě za štěstím. Pokud budete chtít a rozhodnete se, tak se s její pomocí můžete znovu stát sebevědomou, milující a milovanou bytostí, přijímat se, se vším, čím jste a co k vám patří, co patří i k vaší jedinečné cestě tvoření a objevování, k vašim novým podobám lásky. Vše, co si zakazujete, čeho se bojíte, co si myslíte, že nemůžete nebo není pro vás, a přitom po tom toužíte ve svém srdci, vám Máří Magdaléna s trpělivostí, lehkostí a moudrým přístupem, pomůže zvládnout a s hlubokým pochopením a soucitem odevzdat, přehodnotit a přetvořit do nových podob, abyste znovu našli sami sebe a spojili se se silou lásky a radosti ve svém srdci, žili svůj radostný a naplněný život.

Složení: slaměnka, benzoe, cedr americký dřevo, tangarinka, růže damašská, ylang ylang, ho-sho, citronela, lotos, šeřík, mandarinka, bergamot, litsea cubeba, mandlový olej

Vůně Černá Madona – duše – přijímající a naslouchající láska – tato mariánská vůně podporuje spojení s moudrostí duše, pomáhá s uvolňováním starých stínů, se změnami, otvírá cestu k mystériím života, podporuje rozšíření smyslového vnímání, zastupuje aspekt moudrosti a tvoření.

Příjemná bylinkově růžová vůně s uklidňující levandulí a sladce květinovým lotosem, s bylinným nádechem heřmánku modrého a damašskými růžemi, se svěžím citronovým čajovníkem a růžovými tóny palmarosy a geránie, s podtóny smyslného ylang ylangu a sladce omamné konvalinky, doplněná osvěžující citrusovou směsí z tónů limety, klementinky, hořce kořeněného grepu a sladké mandarinky.

Tajemná a přitažlivá vůně s hlubokými podtóny klidu a uvolnění, která probudí vaše smyslové vnímání, podpoří intuici a otevře vás naslouchání moudrosti své duše. Vůně pro uvolnění a opuštění starého, pro rozpuštění stínů a potlačených emocí, pro oživení dávných snů a mystérií života, pro smyslnost, vášeň a nadšení v tom, co žijete i tvoříte. S touto vůní můžete bez obav vstoupit do svého nitra a vydat se na cestu osvobození a uvolnění předsudků a přesvědčení, které vám brání naplno projevit kvality své i svého života. Cokoliv vás trápí a má to kořeny v minulosti, vám tato vůně pomůže přijmout a uvolnit přes odpuštění, pochopení a přesměrování myšlenek, představ a vizí. Jako jediná z vůní dokáže najít cestu zpátky přes vaše smyslové vnímání a otevření vaší emocionální paměti, a přitom vše ošetřit a zabezpečit tak, abyste porozuměli a pochopili, co máte udělat, přijmout, odpustit, vnímat…, tak, aby to pro vás bylo to nejlepší. Odhalí stíny vaší duše i života a pomůže vám je jednou provždy přeměnit na světlo a světlé stránky. Naučí vás vidět světlo ve tmě a ve světle tmu. Spojí vaše protipóly do jednoho harmonického a pevného celku, abyste mohli jako tvůrci svého života využívat vše, co jste se doposud naučili. S touto vůní získáte bezpečného průvodce, moudrého rádce a milujícího a oddaného přítele, který vám vždy bude nablízku. Vůně je vhodná pro všechny, kteří touží po změnách a neví, jak začít nebo se stále točí v bludném kruhu a nevidí z něj cestu ven. Pokud máte odvahu ke změnám a jste rozhodnutí pro sebe udělat to nejlepší, pak vám tato vůně pomůže vidět, slyšet a vnímat to, co je pro vás rozhodující a důležité právě teď.

Složení: levandule, heřmánek modrý, limeta, geránie, lemon tea three, palmarosa, mandarinka, ylang ylang, lotos, konvalinka, růže damašská, klementinka, grep, mandlový olej

Vůně Bohyně Isis – vědomí – inspirující a tvořivá láska – tato mariánská vůně podporuje sjednocení, harmonii a rovnováhu, život v pravdě a pravdivosti, pomáhá najít vlastní cestu a způsoby vyjádření svého božství a lásky.

Smyslná vůně se dvěma druhy růží a sladce květinovým lotosem, růžovými tóny palmarosy a medovou slaměnkou, s lehce pudrovým nádechem kosatce a svěžího hořce kořeněného grepu, s podtóny smyslného ylang ylangu, vanilkového benzoe, sladkohořké neroli, balzamického pačuli a pryskyřičného mechu, doplněná osvěžujícím citrusovým nádechem z litsey cubeby a sladké mandarinky.

Podmanivě povzbudivá a přitažlivá vůně pro rozproudění životní síly, otevření intuice a moudrosti. Pro lehkost, empatii a nadšení, pro pochopení života a jeho darů, pro uvolnění mysli, těla, duše a srdečných emocí. Vůně pro podporu vášně, otevřenosti, pravdy a pravdivosti, pro větší stabilitu a rovnováhu v životě, se kterou máte možnost tvořit a žít své sny, tvořit světlem svého srdce. V jejích tónech se skrývá výzva a pobídnutí k uvědomění si svých možností a příležitostí, které byste mohli využít pro svou větší spokojenost a naplnění v životě, pro pozvednutí sebe sama a rozvinutí svých předností. Otevře vám cestu k větší vnímavosti a prohloubí vaše spojení s vnitřním rádcem, abyste se naučili si lépe naslouchat a být více přítomní sami v sobě. Pak si totiž budete i při plném vědomí zachovávat svůj závoj mezi minulostí, přítomností a budoucností stále poodhalený a naučíte se za něj nahlížet a tvořit ve všech rovinách času i svého bytí. Mocná Isis, která umí propojit to, co bylo, s tím co je, i s tím, co teprve bude, vám může ukázat cestu k hojnosti, harmonii a rovnováze těla, mysli, duše i ducha. Ví, že vaše možnosti jsou neomezené a může vám pomoci otevřít dveře k magickým schopnostem tvoření pomocí světla v sobě. Je jednou z bohyní, která dokonale ovládá materializaci a zhmotňování, dohlíží také na rovnováhu a spravedlnost i z pohledu karmy a zákona přitažlivosti. Může vám pomoci obnovit vaše jedinečné schopnosti, pokud se rozhodnete je používat pro dobro všech – sloužit lásce a pomáhat světlu otvírat lidská srdce i vědomí. V její vůni najdete očišťující a uklidňující podporu pro cokoli, co rezonuje s vašimi čistými úmysly a je spojeno i se záměrem vaší duše. Pomůže vám naučit se rozeznat intuitivní informace, odpojit se od nadvlády rozumu a potřeby příliš pomáhat a zachraňovat druhé namísto sebe sama. Otevře vás hlubšímu vnímání souvislostí a dějů, abyste mohli lépe porozumět své roli v tomto životě. Pokud jste stále svázáni sliby a přísahami z minulosti, které teď blokují vaši světelnou cestu, bude vám nápomocna při jejich uvolněním a rozvázání. S její pomocí můžete „najít cestu zpátky“ a navázat tam, kde vaše duše v minulosti skončila své putování. Teď máte příležitost dovést věci do zdárného konce a zcela svobodně a nezávazně rozvinout do krásy, ladnosti, lásky, laskavosti, soucitnosti a dobrotivosti svůj život i sebe sama. Isis vám bude stát po boku a jako strážkyně pravdy vás spolehlivě a včas upozorní, když se zase budete vracet zpátky. Vydejte se s její pomocí za tím nejlepším, co teď můžete mít a žít. Pro všechny ženy bude jako moudrá a laskavá přítelkyně mít dost pochopení a soucitu, pro muže dost mateřské a milující lásky a pro děti kouzelnou energii radosti a smíchu. Je to všestranný pomocník pro šťastný a naplněný život.

Složení: benzoe, růže damašská, růže francouzská, ylang ylang, palmarosa, pačuli, lotos, iris, neroli, mech, grep, mandarinka, slaměnka, litsea cubeba, mandlový olej

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby :

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do

středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně

nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie

procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující afirmace, najdete je pod obrázkem mandaly

a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte

mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posiluje kvality vaší duše

a aktivuje ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou

nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu)

a nechejte ji nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu můžete

používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele, k obkladům

a omývání nemocných míst.

– osobní práce s mandalou – každý měsíc budete mít možnost nahlédnout do toho,

co vám mandala příslušného měsíce nabízí a sděluje.

Na této stránce na konci najdete od ledna 2016, každý měsíc malé zamyšlení

k tématu mandaly pro příslušný měsíc a také malý návod, jak si s tímto tématem

můžete vy sami zkusit pracovat, pokud budete chtít.

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními vůněmi

Prameny života, které vytvářím nebo esencemi Spirit in Nature. Každá mandala

v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při malování používala. Používání

vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost,

uvolňuje emocionální zatížení a napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže

pak mnohem lépe rozumíte tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete

se snadněji rozhodovat a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Zachováváte si

vnitřní klid a rozvahu.

V případě zájmu pro vás esenci i vůni ráda namíchám.

Více informací o vůních Prameny života najdete zde, o mariánských vůních zde , o vůních Bohyní zde, o esencích zde a mandalách zde.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k nim

vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech třinácti předloh mandal obsahuje i návod na práci s předlohami.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám vyhovují. Každý

způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou cestou pro vás.

– Pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si ho koupit, účinky mandaly

jsou pak mnohem silnější

Poděkování

Chtěla bych velmi poděkovat vám všem, za zpětné vazby na informace ke kalendářům,

k účinkům vůní, k zážitkům z vykreslování předloh k mandalám, za vaši podporu, důvěru, inspiraci a nápady, za všechny vaše osobní příběhy, o které jste se se mnou podělili. Díky tomu všemu se narodil další krásný kalendář.

Děkuji Panně Marii, všem Bohyním, Máří Magdaléně, Matce Marii, Černé Madoně a zejména Bohyni Isis a archandělovi Michaelovi, kteří mě při tvorbě tohoto kalendáře nejvíce provázeli a „navigovali“, dále mým světelným průvodcům, matce Zemi a Vesmíru.

Poděkování patří i mým úžasně moudrým zvířecím průvodcům a spolutvůrcům kalendáře – kočičkám Samantě, Elince, Ešlince, Tobimu, Rikimu a Vikimu a naší kokršpanělce Enny, za pomoc při vybírání barviček a názorné moudré zrcadlení toho, s jakou lehkostí a jak snadno se můžeme nechat vést svým srdcem a tvořit a předávat krásu.

Děkuji Lucii Vondrákové za doporučení dovolené na ostrově Cress a cestovní kanceláři NYCAR za úžasné zázemí pro odpočinek a příjemné prostředí pro tvoření prvních mandal.

Děkuji Petře Kuželové za její objednávku vůní, díky, které se narodily nové mariánské vůně ke kalendáři.

Děkuji kmotrům kalendáře Marušce Svatošové a Mirkovi Báťkovi za laskavé požehnání kalendáři a milující jemnost lásky s jakou jsme ho společně vyslali do světa.

Veliké poděkování patří celé „mé rodině“, mým dětem a manželovi za podporu, trpělivost, moudré názory, rady a připomínky, a také vám všem, kteří jste si kalendář zakoupili.

Děkuji, že jsem mohla v tomto kalendář i v nových nádherných vůních pro nás všechny vytvořit zrcadlení lásky a moudrosti, která je v každém z nás.

Světluška

Informace o prodeji kalendáře najdete v mé nabídce služeb zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Texty a informace k jednotlivým mandalám začnou zde vycházet od ledna

2016. Stejně jako v předchozích letech, zde budu postupně s každým novým

měsícem přidávat ohlédnutí a informace k předchozímu měsíci i mandale v kalendáři,

tak, jak budou přicházet.

Stačí kliknout na vybraný měsíc a stránka se vám otevře – aktivní odkazy jsou zelené.

Úvodní Mandala Projasnění

Leden – Otevři se svému já

Poselství mandaly: Když dovolíš svému srdci tančit a zpívat, otvíráš se svému já. Jsi láskou, jsi zářivá síla a duše Tvá prostor má. Spoj svoje Nebe se Zemí, dovol si jen tak být, dovol si projevit vše, co tvá duše touží žít.

S lednovými energiemi jsme vstoupili do poslední a závěrečné fáze našeho duchovního roku 2015, abychom se pokusili si v ní uzavřít vše, co jsme vědomě i nevědomě přijali a zpracovali si v roce 2015. Vstoupili jsme tak do procesu otevírání nových rozhledů a rozletů, opuštění staré reality a vzpomínek, našich starých já. Umožnili jsme sami sobě to, aby to, co jsme se rozhodli z vlastní vůle ukončit a propustit ze sebe i ze svého života, ať už vědomě či nevědomě, se od nás mohlo oddělit, uvolnit, odplout a uložit se do naší minulosti, abychom od února vykročili (obecně řečeno) novým směrem. Naše lednová cesta mohla mít mnoho podob a projevů, protože po celý měsíc leden ještě doznívala témata, která nás provázela už od podzimu. (pokračování zde)

Únor – Mandala Nechej plynout svůj čas

Poselství mandaly: V nekonečném prostoru a čase najdeš dostatek světla a lásky, pro vše, čím teď můžeš být. Nechej plynout svůj čas a nalaď se na svou duši, najdi souznění a vnitřní klid. Naplň sám sebe láskou a radostí.

Měsíc únor nám přinesl proměnlivé počasí i energie a s nimi i mnoho možností k nahlédnutí do sebe a ujasnění si toho, co cítíme, vnímáme a přijímáme do svého života. Již od začátku měsíce k nám začaly proudit osvěžující a povzbuzující vlny radosti a nadšení z nového, ve kterých jsme si mohli užívat své příjemné chvíle uvolnění a plynutí, nalézat radostné zjištění a překvapivé objevy, uvědomovat si své malé i velké okamžiky štěstí, a také se na chvíli zastavit a načerpat další inspirující motivy a nápady, které posílí naději a důvěru v sebe i v život. Vzápětí však tuto pohodu vystřídaly vlny, nesoucí lekce moudrosti a poznání, aby nám pomáhaly rozlišit a oddělit to, co je skutečné a opravdové od toho, kde se opět hraje stará hra na něco a někoho, co je neupřímné, nepravdivé a matoucí. Hra, ve které schováváme svou pravdu, lásku, krásu, radost, přirozenost, ale i bolest, lítost, smutek, vztek, zklamání, prázdnotu, osamění, strach, za masky zdánlivě bezstarostného bláznovství, milého úsměvu, přehnané ochoty, za projevy pochopení (i když ve skutečnosti nechápeme ani sami sebe a tápeme a ztrácíme se i sami v sobě), za přílišnou starostlivost, vtipkování a přehnaný zájem o něco nebo někoho, a přitom uvnitř sebe cítíme, že děláme něco, co vlastně ani dělat nechceme. Tak jak to vlastně s námi je? Na to nám únor pomáhal najít odpovědi. ( pokračování zde)

Březen – Mandala Naslouchej své duši

Duben ­ – Mandala Buď tady a teď

Květen – Mandala Miluj, tvoř a užívej si

Červen – Mandala Raduj se z toho, co máš

Červenec – Mandala Buď sám sebou

Srpen – Mandala Najdi odvahu žít své sny

Září – Mandala Dovol si růst

Říjen – Mandala Měj srdce otevřené

Listopad – Mandala Přijímej s láskou

Prosinec – Mandala Rozdávej světlo radosti

Nech si napovědět

Nech si napovědět

Karel Spilko

Zkušeností rosteš a moudrostí zraješ.
Moudrost je vědět, kudy jít, co zrovna udělat, co říci a kdy mlčet.
Abys to vše poznal, nech si napovědět od své moudřejší části – svého Zdroje – svého Vesmíru v tobě.
Poslouchej jeho jemné nápovědy skrze pocity, které jsou ukazatelé tvého směru.
Tvůj Zdroj je vždy při tobě, vlastně z něj vzniklo tvé tělo i osobnost, kterou se teď nazýváš.
Tvá pravá podstata – Zdroj – Vědomí – je to, co manifestuje tvůj okolní svět a zažívá tak svůj výtvor.
Jediná cesta ke štěstí je být zajedno sám se sebou – se svým Zdrojem.
On ví, kudy máš jít a co je pro tebe nejlepší, abys naplnil svůj záměr ve fyzické realitě.
Na něj se můžeš kdykoliv obrátit při výběru povolání, partnera, životního stylu, správné stravy… prostě pro cokoliv, co zrovna ve své hlavě řešíš.
On totiž už ví, co bude za chvíli a co je přichystáno ve tvé vibrační realitě.

Nadšení, radost, smích a láska jsou jeho ukazatelé, že na to, co zrovna myslíš, co chceš udělat nebo říci, je přesně to, co je pro tebe to nejlepší, co s tebou rezonuje a je v souladu s tvým jedinečným energetickým potenciálem.
Smutek, pochyby, trápení, zlost, žárlivost, netrpělivost, hněv a deprese jsou důrazným znamením, že tvá aktuální myšlenka není v souladu s tebou – s hlediskem Zdroje – s tím, kým opravdu jsi.
Šlápl jsi vedle a skrze pocity můžeš poznat, že to nejsi ty – že to, co zažíváš, jsi nikdy nechtěl a ani jsi neměl ve svém původním záměru.
Je to znamení Zdroje, že nastal čas na přestup – k lepší myšlence, k jinému úhlu pohledu, k jinému postoji… prostě vzít to jinak a jít po znamení ukazující cestu k lepšímu pocitu.
Není to o bušení do vnějšího světa, ale o tvé vnitřní práci.
Pokud tuto jednoduchou pravdu pochopíš, objevíš nepoznané krajiny plné exotické chuti a již nikdy se nebudeš chtít vrátit tam, kde ti nebylo dobře.
Stáváš se tak vědomým tvořitelem, kterým jsi vždy byl, jen si na to trochu zapomněl.

Převzato z: www.novoucestou.cz

Pro vás

Pro vás

„Bůh nám do cesty neposílá jen lidi, jaké bychom sami chtěli.

Posílá k nám lidi, jejichž přítomnost a pomoc na naší cestě potřebujeme.

I když nás zraní, opustí nebo nás milují, je to proto, abychom se díky nim mohli stát takovými, jakými máme být“.

My všichni se účastníme procesu transformace vesmíru a vlastního znovuzrození. Jsme sami sobě tím největším a nejmoudřejším učitelem, všechny odpovědi na otázky máme v sobě a jen my sami víme nejlépe, co je pro nás dobré a po čem toužíme. Rozhodnutí je tedy jen a jen na nás, každý si neseme zodpovědnost za svůj život. Všichni ostatní kolem nás nám mohou být nápomocní v tomto procesu sebeobjevování a proměny. Tím pro vás budeme i my, pokud vyhledáte naše služby nebo se zúčastníte našich seminářů. Ano, každý člověk, který nám přichází v životě do naší cesty má pro nás poselství, tedy i vy je máte pro nás. Na každém z nás už potom záleží, nakolik se mu chceme otevřít a nakolik ho chceme přijmout.

Tam kde je vzájemné naslouchání, otevřenost ke komunikaci je i vzájemná úcta a důvěra, pak to přináší oboustranný prospěch, díky otevřenému srdci nemá ego potřebu kritizovat a soudit a přijímáme sebe takoví, jací jsme. Na tom byly a jsou stále postavené nejen moje terapie, ale veškerá naše práce pro ostatní i pro sebe. Pokud se tedy rozhodneme někomu věnovat, věnujeme mu naplno nejen svoji pozornost, ale i energii a náš čas a i to je součástí ceny za služby. Naše práce je postavená na vzájemné důvěře, naslouchání a otevřenosti. V podstatě každé individuální poradenství, ať je to terapie, masáž nebo třeba numerologický rozbor je jedinečné, přímo na míru pro toho, kdo o to požádá. Pro ty, kteří si chtějí aktivně vyzkoušet cestu k sobě v praxi, jsou tu prožitkově – tvořivé semináře, kde mají možnost čerpat nové informace, učit se přímo v praxi práci na sobě, dostat odpovědi nebo přímo si třeba řešit svůj problém. Využíváme na nich mnohaleté zkušenosti a jsou příjemným doplněním terapií.

Všem, kteří na sobě chtějí opravdu pracovat, jsou naše dveře stále otevřené, těm, kteří pouze očekávají, že něco uděláme a jejich život se změní, aniž by oni museli něco měnit, doporučíme ať se nejprve rozhodnou, co vlastně chtějí. „Není na světě člověk ten, aby zavděčil se lidem všem“, to říká staré přísloví a má s tím zkušenost každý, kdo se někdy pokusil nabídnout pomoc někomu jinému. Nejsme spasitelé a nemůžeme zachraňovat nešťastné lidi, tak jak to někdy mnozí vidí a očekávají. Jsme jen pouhými prostředníky vesmíru k rozhovoru s vaší duší, kterým můžeme být nápomocni k otevření vašeho srdce, pokud se tak rozhodnete, vše ostatní už záleží jen na vás. Nic víc, nic míň. Pokud chcete změnit svůj život, změňte nejprve sami sebe, svůj postoj, své vnímání, své názory, pak vnitřní bude odrážet vnější a všechny tyto změny se promítnou pozitivně do vašeho života, který se bude vyvíjet k vaší spokojenosti. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže, jen vy sami, my vám při tom můžeme být nápomocni. Pokud si chcete řešit problém, který jste odkládali mnoho let, nečekejte, že se vyřeší ze dne na den a bez vaší účasti. Chce to trpělivost a čas, každá terapie má svůj postup a průběh, a pokud to vzdáte, protože se vám zdá že …, je to jen a jen vaše rozhodnutí. Pokud se ovšem rozhodnete jít do toho naplno a vydržet, výsledky se dostaví a někdy mnohem rychleji a v překvapivé podobě, na jakou byste si ani nepomysleli. Když se naučíme naslouchat sobě a jít tam, kam nás vede naše srdce, nastává čas zázraků…

Dnes je potřeba více se věnovat sama sobě a tak objevovat krásy a moudrosti života a snažit se s ním zacházet jako s darem, protože jako dar nám byl dán. Každý máme stále co řešit a učíme se každý den novému poznání. A pokud začneme sami u sebe, budeme tím nejlepším příkladem a inspirací pro ostatní. Tím se snažíme být i my pro vás.

Světluška

Láska a nevěra

Láska a nevěra

Většina problémů v našich vztazích je způsobena tím, že vlastně ani nevíme, co je láska, co to znamená někoho skutečně milovat… Pleteme si lásku s vlastnictvím, očekáváme, že ten druhý se bude chovat určitým způsobem, který potřebujeme k tomu, abychom se cítili šťastní… A když tomu tak není, propadáme zoufalství, trápíme se a máme sklon na lásku rezignovat…

Úžasnou definici lásky jsem našla v knize N.D. Walshe Přátelství s Bohem. Jsem si vědoma toho, že níže uvedené myšlenky budou pro většinu lidí příliš radikální a odvážné, ale mluví mi z duše a jsem přesvědčena, že je třeba tuto pravdu o lásce šířit. Vždyť až budeme umět opravdu jeden druhého milovat, bude se nám na Zemi žít jako v ráji …

„Láska je něco, co si neklade žádné podmínky a co nemá žádné hranice ani potřeby.

Protože si neklade žádné podmínky, nevyžaduje nic, aby byla vyjádřena. Láska nic nevyžaduje.

Protože nemá žádné hranice, nikoho neomezuje. Láska je věčná a neomezená.

Protože nemá žádné potřeby, nechce nic, co není dáváno svobodně. Nechce vlastnit nic, co nechce být vlastněno. Nechce dávat nic, co není přijímáno s radostí.

Láska je svobodná. Láska je to, co je svobodné, neboť svoboda je podstatou toho, čím je Bůh, a láska je Bůh, vyjádřený ve vašem světě.

Kdyby to lidé chápali a kdyby podle toho žili, všechno by se změnilo. …

Láska je svoboda…. Svoboda vyjádřit tu nejradostnější část toho, čím opravdu jste…. část, která ví, že jste totožní se vším a s každým… Ta část, která je pravdou vašeho já a kterou chcete prožívat nejnaléhavěji.

Chceme ji prožívat, kdykoli se setkáme s někým, s kým máme pocit jednoty. Problém je v tom, že takový pocit nemáme jen s jedním člověkem.

Lidé žijí takovým způsobem, v němž jim pocit jednoty se všemi způsobuje problémy…

Problém je v tom, že většina lidí si plete potřebu s láskou. Domnívají se, že láska a potřeba je totéž. Ale tak tomu není. Milovat někoho neznamená potřebovat ho.

Můžete sice někoho milovat a zároveň ho potřebovat, ale nemilujete ho proto, že ho potřebujete. Jestliže milujete někoho jenom proto, že ho potřebujete, pak vlastně nemilujete jeho, ale pouze to, co vám dává.

Když milujete někoho pro to, čím je, ať už vám dává nebo nedává, co potřebujete, pak ho opravdu milujete. Když od něho nic nepotřebujete, pak ho opravdu můžete milovat.

Pamatuj si, že láska si neklade žádné podmínky a nemá žádné hranice ani potřeby. Tak vás miluji já. Vy si však neumíte představit, že byste takovou lásku mohli přijímat, protože si neumíte představit, že byste takovou lásku mohli vyjádřit. A to je velice smutné.

Vzhledem k tomu, že říkáte, že se chcete stát vysoce vyspělými bytostmi, nevěra, jak tomu říkáte, není nic dobrého. To proto, že vám nepomůže dostat se tam, kam se dostat chcete. Být nevěrný znamená žít v neustálé lži, ale vy v hloubi duše víte, že vysoce vyspělé bytosti žijí vždy v pravdě. Pravda není to, co říkají, ale to, čím jsou.

Chceš-li být vysoce vyspělou bytostí, musíš být vždycky věrný. Především musíš být věrný sám sobě, pak druhému a nakonec všem. Jestliže nejsi věrný sám sobě, nemůžeš být věrný nikomu jinému. Takže miluješ-li ještě někoho jiného než toho, kdo si přeje, abys miloval jen jeho, musíš mu to říci – upřímně a jasně a okamžitě.

Na cestu k vlastní dokonalosti se vydáváš v okamžiku, kdy se vydáváš na cestu za svou pravdou. Touto cestou jdeš, jakmile prohlásíš, že vždycky budeš mluvit pravdu. A že budeš žít autentickým životem.

V takovém životě není místo pro nevěru. Říct někomu, že miluješ ještě někoho jiného, není nevěra. Je to upřímnost. A upřímnost je nejvyšší formou lásky.

A říkám, že jakmile se dovíte celou pravdu, vaše rozhodnutí, zda můžete milovat někoho, kdo miloval nebo miluje ještě někoho jiného, záleží na tom, co si myslíte, že od svého partnera potřebujete, abyste byli šťastní.

Říkám, že když nic nepotřebujete, můžete druhého milovat, aniž ho v čemkoliv omezujete. Můžete mu dát naprostou svobodu.

Mistrovství dosáhneš teprve tehdy, až se o formě svého vztahu k partnerovi začneš rozhodovat na základě toho, co považuješ za správné ty, nikoli na základě ustálených společenských konvencí nebo toho, co považují za správné druzí.“

Převzato z: www.silna-zena.cz

Víc času pro sebe

Mějte pro sebe více času

Často slýchám, jak si lidé stěžují na to, že nemají dost času pro své priority. Naprosto tomu rozumím, už s ohledem na to, že v této době jsme vytíženější než kdy dřív! I já rozumím potřebě mít na sebe více času a během svého života jsem objevila několik věcí, které vám mohou pomoci:

1. Využijte drobných volných chvil ve svém dni.
Je nereálné myslet si, že jednou budete mít hodiny a hodiny na to, abyste dohnali své priority. Namísto toho se věnujte svým velkým projektům snadným způsobem, a to tak, že na nich budete vytrvale pracovat během 5 – 15 minut. Na fotce jsem vyfocená, jak využívám 10 minut našeho čekání, než nám obsluha hotelu donesla klíč od pokoje. Doslova sedím na chodbě v hotelu a píšu na svém tabletu. Tyto krátké chvíle, kdy pracuji na svém psaní článků a knih, postupně vytvářejí celé dokončené články a knihy, a přitom zároveň plním i všechny své ostatní povinnosti.

2. Afirmujte si, že máte dostatek času.
Když uvízneme v pocitu, že nemáme dost času, nebo to říkáme nahlas, tak to tak také bude. Když se budete strachovat, že nedostojíte svému rozvrhu, omezujete svou kreativitu a produktivitu, a především své štěstí a radost. Udělejte přesný opak v kontrastu s tímto a všímejte si, jak se cítíte, když říkáte: „Mám dostatek času na všechno, co potřebuji udělat.“ Budete-li si toto afirmovat, brzy se o tom také přesvědčíte.

3. Převezměte zodpovědnost za svůj čas.
Každý den je vám dáno 24 hodin, o jejichž výplni rozhodujete vy sami. Ano, máme své povinnosti. Ale i tak jste to jen a jen vy, kdo rozhoduje o tom, jak tyto hodiny strávíte. Někdy se nás naše ego snaží strachem odradit od toho, abychom naplnili své životní poslání a pomáhali druhým. A tak nám namlouvá, že nemáme oprávnění k tomu, abychom sami rozhodovali o svém čase. Končíme pak tím, že se vzdáme a ponecháme moc nad námi jiným lidem, protože jsme poslouchali diktát svého ega plného strachu.

4. Udělejte své priority bezdpomínečnými.
Je důležité udělat své priority stejně podstatnými, jako jsou aktivity spadající do bezdpomínečné kategorie. Například si každý den čistíte zuby a češete si vlasy. Na to si čas uděláte, protože si ani nedáte možnost tyto aktivity neudělat. Ve stejném smyslu si takto zařiďte i práci na svých prioritách. Já to takto dělám u psaní a fyzického cvičení. Bez ohledu na to, co se děje v mém životě, vždy si udělám čas na denní cvičení a psaní. (Mimochodem, vaše schopnosti psát nebo tvořit jiným způsobem, potřebují být procvičovány denně, abychom je udrželi v dobré formě.)

Já vím, jaké to je být zcela vytížená. Když byly moje děti malé, pracovala jsem na plný úvazek jako sekretářka, chodila jsem do školy a ještě vychovávala své dva syny. Jediný způsob, jakým jsem mohla napsat svou knihu, bylo počkat, než děti usnou, a pak jednu hodinu psát.

Vždy se ve vašem rozvrhu najde něco, co vás o čas pouze okrádá a nemá vlastně žádný smysl. Tento čas můžete místo toho trávit prací na svých prioritách. I pouhých pět minut denně, které strávíte věcmi, na nichž vám záleží, vám pomůže znovu pocítit nadšení pro život a ukáže vám světlo na konci tunelu – něco, na co se můžete s radostí těšit.

Stojíte za to, abyste si na sebe udělali čas!

S láskou,
Doreen

Převzato z: https://andelskydenik.blogspot.cz

Temná noc duše

Temná noc duše

„Temná noc duše“ zní jako děsivý zážitek, jemuž by bylo dobré se vyhnout. Přesto však čtvrtina všech hledajících na své cestě k vyššímu vědomí projde touto temnou nocí. Ve skutečnosti mohou projít i vícerem takových nocí, než opravdu prožijí radost ze své skutečné podstaty.

Mnozí hledající by se odhodlali k prožitku temné noci, kdyby věděli, co to je. Když je však člověk pohlcen temnou nocí, utrpení se mu zdá nekonečné.

Temná noc nastává po značném pokroku k vyššímu vědomí. Obvykle nastává jako nějaké zasvěcení, než bude hledající moci navázat vztah s vyšším vědomím, ponořit se do něj a sjednotit se s ním. I když se pojem temná noc duše používá hodně obecně, ve své podstatě znamená – na poli vyššího vědomí – dlouhotrvající a hlubokou absenci světla a naděje. V temné noci se cítíte být hluboce sami.

Nedokážete zapadnout

Temná noc duše se obvykle vyvíjí takto:

Vy, coby pravý hledající, procházíte mnoha zásadními fázemi, zatímco postupujete k vyššímu vědomí. Vaše víra je silná. Udržujete loajální společenství s dalšími hledajícími a možná jste také našli zvláštního učitele. Zažíváte první známky reality vyššího vědomí a toužíte se s ním sjednotit více. Vidíte principy fungování Vyšší síly ve svém životě. Přesto se však zvnějšku cítíte určitým způsobem bolaví. Cítíte se chyceni mezi svým starým způsobem života, starými sklony a asociacemi, a touto mlhavou, nedosažitelnou říší vyššího vědomí. Z obou míst se cítíte být vyhoštění. Nepatříte do starých časů, do toho starého, prázdného nebo otupujícího způsobu života, ale ani necítíte, že byste zapadali mezi ty nebo nacházeli domov mezi těmi, kdo přirozeně hovoří z vyššího vědomí a jeho reality. Jsou zkušení, jsou v něm vtažení. Jsou to milující, dávající lidé. Ale vy nejste schopni žít celým svým srdcem i myslí tak jako oni. Oni jsou schopni uplatňovat principy vyššího vědomí velmi snadno, ale pro vás je to tak těžké. Oni zhmotňují a dostávají výsledky na denní bázi. Vy se jen prohýbáte jako lidská mula jdoucí za kukuřičným klasem, zatímco se snažíte zbavit těžkého nákladu svých starých sklonů a nechat ho za sebou. Snažíte se být dobří a často vám to nejde. Snažíte se být laskaví a přitom občas zjišťujete, že vaše srdce je jako kámen. Někdy vám vaše plány jen proplují ušima. Neustále se s něčím potýkáte a pořád se vám to nedaří prolomit. Rozumíte cestě radosti a přitom se vám váš život zdát být stále stejně neúrodný měsíc, dva, nebo i déle. Kam se poděla ta dřívější radost a nadšení?

Vytrvávání

Do této chvíle jste prožívali radost, potěšení. Ale nyní se zdá, jako byste jen něco trpěli, odevzdaně trpěli. Vytrváváte, protože už nedokážete upadnout zpátky do svého starého způsobu života. To se nyní zdá být nemožné. Bylo by to jako jít do vězení. Velmi hluboce si přejete radost a naplnění, snadné zhmotňování hojnosti, ale něco nefunguje. Nevíte, co to je, ale něco se zkřivilo a vaše meditace ztratily svůj lesk. Někdy během vzácných meditací prožíváte krátké okamžiky míru. Vaše trýzněná mysl i srdce si při nich odpočinou od turbulencí a dokonce i tyto mizivé okamžiky klidu oceňujete velmi hluboce. Váš lehký tanec života, který trval nějakou dobu, je nyní spíše plahočením se ve zdánlivé zdevastované cizí zemi.

Vaši společníci, další hledající, vás pozorují a projevují svou starost. Jejich laskavých slov si ceníte, ale cítíte, že jaksi nejste schopní na ně dobře odpovídat. Vaše srdce je otupělé. V těchto obdobích se vás vaši přátelé snaží povzbudit. Zvou vás na večeři. Vy vypadáte, že fungujete docela dobře, navzdory prázdnotě, kterou cítíte uvnitř. Co dalšího je třeba udělat? Ptáte se, jestli vůbec máte na jejich společenství právo. Přemýšlíte o odchodu z města, ale kam byste šli? K čemu by vám byla dobrá objížďka?

Několik vašich přátel v tomto společenství na této velké cestě ví, čím procházíte, protože tím prošli také. Cítí, že to hlavní, co mohou udělat, je povzbudit vás, ať pokračujete dál. Vědí, že když vytrváte a neutečete, pak uspějete. Vědí, že kdybyste utekli, bylo by to sebeodmítnutí a vrátili byste se ke starému životu, navždy cizinci, kteří nejsou doma ani tam, ani jinde. Uvědomují si, že vaše vlastní vyšší já, vycházející z lásky, vás povznáší do své náruče. Vidí, jak jste vtahováni do své temné noci, protože:

1. váš vnitřní potenciál má vysokou úroveň

2. vaše zatvrzelé, staré ego vyžaduje, abyste prošli temnou noci, aby mohlo být proměněno.

Cítíte se být úplně sami

Jiní hledající z mnoha různých důvodů nemusejí temnou nocí projít. Vaše cesta však skrze temnou noc vede.

Vaše noc je obtížný čas. Zatímco jedni vám budou jednoho dne závidět váš ohromný růst, který jste prožili v tak krátkém silném období, vy budete díky bolestivosti svého prožitku vždy cítit hluboký soucit vůči těm, které jednoho dne spatříte kráčet podobnou nocí.

Když jste chyceni mezi starým způsobem života a novými možnostmi, váš pocit cizinectví se zesiluje. Váš pocit nepatřičnosti a nevědění, co dělat, se stává mučivě vytrvalým. Máte pocit, že byste udělali cokoli, jen abyste se z tohoto stavu vymanili, ale je to pouze vaše ego, které vás v něm udržuje. To však nejste schopni vidět, když právě procházíte svou dlouhou nocí.

A cítíte se tak úplně sami. Samozřejmě, máte své přátele a vážíte si jich, jste si však zároveň vědomi toho, že nejsou schopni cítit to, co cítíte vy, nebo vědět, čím procházíte. Někdy vám připadají jako klauni, jindy jako by v hlavě neměli vůbec nic, jako by se utápěli v bezvýznamných honbách. Myslíte si, že vůbec nerozumí tomu, jak moc trpíte, nebo jak moc pláčete a hluboce se modlíte až do půlnoci. Zkoušíte jejich rady a doporučení, ale jako by se to zdaleka ani nedotklo jádra věci.

Když se cítíte být ztraceni, začínáte vážně vstupovat do temné noci. V plnosti temné noci nevíte, kde se duchovně nacházíte. Jste odříznuti od Boha i od lidí. Nevíte, kam se obrátit. Vaši přátelé vás milují a přejí vám vše dobré, ale vaše podmínky se nijak nezlepšují.

Temná noc je velmi osobní záležitost. Člověk v temné noci je obecně schopen docela dobře fungovat navzdory svému vnitřnímu utrpení. Vaši známí často vůbec netuší, že procházíte temnou nocí – ani zřejmě nevědí, co to vlastně je. Jen vaši nejbližší – obzvláště přátelé na vaší duchovní cestě – dokážou rozpoznat vaši bolest.

Cítíte se jako prázdná osoba vykonávající životní činnosti bez jakékoli motivace. Zdá se vám, jako byste měli oči hlouběji v hlavě. Jste si hluboce vědomi utrpení lidskosti a mezilidské krutosti. Máte pocit, jako by krutost a negativita dalece převažovala nad láskou a konstruktivními činy.

Vstup do půlnoci

Sami, s přáním vůbec nebýt, neschopni se projevit vůči druhým, vstupujete do půlnoci a největší síly temné noci. Zde dosahujete konečně okamžiku naprosté samoty. V tomto křehkém čase, bez jakýchkoli vyhlídek lásky nebo štěstí, jasně vnímáte, že nic z vnějšího světa se neukázalo být vhodné k uzdravení vašeho stavu. Nikdo, dokonce ani nejbližší přátelé a milovaní blízcí, vás nemůže učinit celistvými. Dokonce i když se o to pokoušeli a milovali vás, nemohli vám dát mír.

Díváte se do knih a uvažujete o přínosu, který jste z těchto nádob pravdy získali. Ale žádná kniha, ani žádná myšlenka tak hluboko do vás, aby se dotkly místa, kde leží vaše neštěstí.

Díváte se na své věci, na svou pokladničku. Ale žádná materiální věc vám nebyla schopna pomoci. Žádné materiální věci nefungovaly. Nic, nikdo z vnějšího světa vám neumožnil vyjít z této temné noci ven.

Ve svém osamění si následně – ve zdánlivě náhodném procesu – všímáte, že žádná z vašich myšlenek se neukázala být adekvátní vůči vašemu utrpení. Žádná z nich – dokonce ani ty 50 000x opakované – nepřerušily tu vnitřní bouři a nevpustily dovnitř světlo. Bůh i vyšší vědomí se vám zdají tak daleko, že možná ani nejsou skutečné. Navzdory vašemu neustálému odevzdání, neudělali nic, co by zmírnilo nebo odstranilo vaši trýzeň. Nic se neukazuje jako účinné. Nic nefunguje.

Není kam se obrátit. Není nic, co by se mělo udělat. Všechny činy, které jste zvážili, jste už vyzkoušeli. Není co si myslet, není co cítit, není co dělat, není kam jít. Zdá se, že musíte přijmout tuto porážku – a nebo nadále vytrvávat v boji proti ní. Na chvíli pokračujete v přemýšlení, vnímání a zkoušení dalších možností, které se vám naskytly. O půlnoci vaší duše však zjistíte, že každou možnost, o které jste věděli, jste již vyzkoušeli.

Přichází mír

Bezmocní, naprosto bezmocní, a tak osamělí jako nikdy, setrváváte v tomto stavu. A přijímáte svou nesnáz. Přijímáte, že už vám nic kromě odříkávání modliteb k Bohu a zbytku otřesené víry, nezbývá.

Sebevražda by byla absurdní. Sebevražda by byla činem arogance a marnivosti. Už jste dalece přerostli takovéto primitivní reakce na svou osobní trýzeň. Ne, není co dělat. V této osamělé bezmoci nic nezbývá. Bez jakýchkoli pochyb zde není nic, co byste mohli udělat.

Vytrváváte. Přijímáte svůj stav. Jak jste se sem dostali? To není důležité. Bez dumání nebo pocitů jen čekáte. Cítíte, že byste takto mohli zůstat navždy, dělat obvyklé každodenní věci, ale v náladě prázdnoty. Nic. Nic.

A pak to přijde. Svatá přítomnost vstoupí do vašeho prostoru – něžně, jemně. Cítíte, že vás naplňuje. Vaše mysl je vyplněna jemným, zářivým světlem. Vaše srdce, vaše klidné srdce, je prostoupeno mírem. Tento mír prochází vaším tělem obdobně jako chladivý pramen horské vody. Proudí vaší páteří, vaším mozkem i pod vaší kůží. Vším.

Tato přítomnost, tento utěšitel, se pohybuje skrze vaši suchou mysl a otupělé srdce jako vánek. Potom, nebo i po pár dnech, začne doutnat oheň radosti. Zde, ve stavu, kdy není co víc udělat, vaše ego odpadává! Vaše ignorantské, arogantní a vystrašené vnímání sebe samých z vás odpadává. Stojíte ve světle – nová bytost, svobodná bytost – proměnění.

Vnímání vašeho ega

Věřte nebo ne, právě o tom je ona temná noc: o proměně. Vaše ego, vaše omezené vnímání sebe samých, váš nevhodný komplex myšlenek o tom, kdo jste, se rozpustil. Začínáte vidět, že vaše ego zatemňovalo vaše vyšší vědomí a vaši skutečnou podstatu. Vaše staré vnímání sebe samých nebylo v souladu s vašimi novými nadějemi a novým postojem. Vaše utrpení sílilo kvůli velkému nepochopení. Byli jste příliš zvyklí přemýšlet o sobě na základě vjemů ze svých předchozích životních zkušeností. Dál a dál v chodu života jste sbírali informace a reakce okolního světa, které určovaly, jakým člověkem jste byli a jste. Tyto povrchní kousky se začlenily do toho, čemu říkáme ego – vaše vnímání sebe samých, vaše vnímání toho, kým jste. Dokud jste dovolovali tomuto nesprávnému nebo jen částečně správnému vjemu o sobě samých, aby vám vládl, nemohli jste poznat ani setrvat ve své skutečné podstatě.

Vnímání vašeho ega je tak mocné – zásobujete ho tolika myšlenkami a pocity – že vaše postoje k životu se začínají zakládat na egocentrické perspektivě. Ego získává neustále větší oporu v celém vašem životě, protože vaše základní postoje vůči své existenci a samotné podstatě jsou s egem silně spojeny. Pak však vaše ego kvůli utrpení nebo omezením v životě zatouží mít více moci nad okolnostmi a mít příjemnější život. Často je motivováno vyšším vědomím a tím také větší schopností mít vládu nad životem. Ne vždy, ale často je to vnímání vašeho ega, které nejdychtivěji usiluje o vyšší vědomí. Chce mít moc; chce manipulovat s událostmi a utvořit život k vlastnímu uspokojení. Avšak dokud má vaše ego vládu, nachází se v kolizi s vaší skutečnou podstatou a vaším vyšším vědomím. Nadejde zkouška změření sil. Bude muset dojít ke konfrontaci, zda se vaše vyšší vědomí ukáže, zda opravdu poznáte kdo jste a čeho jste jako lidé schopni.

A co je o mnoho důležitější, obzvláště k porozumění temné noci duše, je to, že vaše ego, které se neustále utvářelo již od vašeho dětství, je přesvědčeno, že ono je mužem/ženou činu. V podstatě vaše ego usuzuje, že ono rozhoduje o tom, co si vaše mysl bude myslet, co bude vaše srdce cítit. Zdá se, že ono vybírá různé činy a aktivity, které budete dělat. Váš vjem sebe samých, který je přesvědčen, že on je pánem činu, jako by dosahoval čehokoli a všeho ve vašem životě. Vidíte, jak se temná noc rozvíjí? Falešné vnímání sebe samých vám ignorantsky a manipulativně stálo v cestě k osvícení.

Navíc, dokud nejste ukotveni ve vyšším vědomí, vaše ego se může vrátit a znovu získat moc, dovolíte-li mu to. Někdy, když jste unavení nebo když se vám naskytnou zvláštní nové příležitosti v životě, jste zranitelní vůči opětovné vládě ega a jeho názoru, že má moc dělat cokoli. Opět zatemní vaše vyšší vědomí, dokud si neuvědomíte, co se stalo. Pak musíte odvážně a vědomě znovu upevnit svou skutečnou podstatu a vypořádat se s povýšeným, starým egem. Jinak se velmi brzy opět rozvine další fáze temné noci.

Pokusy ega

Člověk, který hledá vyšší vědomí, v konečném důsledku hledá proměnu svého vlastního ega. Snaží se dohledat konce tyranie ega a zůstat ve své skutečné podstatě namísto falešné podstaty vyčarované prostřednictvím zážitků a citových vjemů v průběhu procesu života. I když je pravda, že tyto vjemy mají svou cenu v souvislosti s novými prožitky a učením se jedinečných lekcí, často vám dávají klamný vjem sebe samých. Nejste svými omyly. Dokonce i vrah se může změnit a stát se novou bytostí. Přesto, zatímco pokračujete ke svému vyššímu vědomí, vaše ego nemusí být pokorné a každý den se měnit. Místo toho můžete mít vysoce vyvinuté ego, které si je jisté, že ono samo odkrývá vyšší vědomí kousek po kousku. Vaše ego mohou velmi zajímat vlastnosti vyššího vědomí, meditace a spojení s osvícenými bytostmi. Vaše ego cítí velké uspokojení, když jde kupředu po cestě k vyššímu vědomí.

Vaše ego také může zastávat názor, že díky svému chápání věcí jednoho dne dosáhne – skrze myšlenkový proces a pocity – osvícení a probuzení. Je přesvědčeno, že dosáhne vyššího vědomí. To je však ironické, protože během temné noci je právě ego největší problém; je to překážka ke světu vědomí. Stojí mezi vámi a vaším naplněním. Ve skutečnosti délka vaší temné noci záleží na sveřeposti a mazanosti vašeho ega. Dokáže bojovat dlouhé bitvy, když se bojí, že bude zničeno nebo se bude muset poddat něčemu tak většímu, než je samo.

Vaše ego chce být přítomno v aktu osvícení. Ego chce přivolat vyšší vědomí svými vlastními dramatickými způsoby. Samozřejmě nechce dosáhnout uspokojení nějakou jinou silou. S přesvědčením, že je pánem činu, setrvává vaše ego v celém vašem životě – dokud nenastane ona událost zvaná temná noc duše, při níž se vaše ego probudí do hluboké skutečnosti, že nemůže způsobit ani přinést vyšší vědomí.

Ego nemůže svou vlastní vůlí ani jinými dovednostmi vytvořit celistvost srdce, která ukončí vaše hluboké utrpení. Vaše ego považuje temnou noc za nemoc. Zjišťuje, že svým působením na vaši mysl a srdce je v pokročilé fázi vaší cesty omamovalo a budovalo vysokou kamennou zeď proti světlu. Ego se staví proti naplnění vaší víry a uvědomění si svým nejhlubších tužeb. Nakonec vaše ego najde něco, co nedokáže, a v temné noci duše se naprosto přesvědčí o tom, že je nevhodné. Nedokáže unést vaše utrpení nebo naplnění tužeb vašeho srdce. Nic z toho, co dokáže udělat, myslet si, říct, koupit nebo kam může odjet, nebude nikdy stačit.

Úsvit nového života

V této temné noci celoživotní vjem ega umírá: nemohoucí. Poté, co splnilo svou roli, je nyní slabé a neschopné rozpouštěno – přeměňováno. Z vyššího vnímání, jež se ve vás nyní probouzí, ze sebe svlékáte své falešné já. Nyní už víte, že jste jiní, než jací jste si mysleli, že jste. Vaše ego jen stěží zažívalo některé z vlastností vaší skutečné podstaty, když vám přitom stavělo do cesty překážky.

Po úspěšném průchodu temnou nocí vstupujete do říše vyššího vědomí. Byli jste očištěni od té nejzakořeněnější nemoci: ignorace své skutečné podstaty a svého nesprávného, často naprosto špatného názoru o tom, kdo jste. Nyní uzavíráte svůj vnitřní konflikt a pokojně spočíváte ve své skutečné podstatě. Noc je za vámi. Úsvit nového života ve vyšším vědomí proměňuje váš bezútěšný život minulých měsíců v jedno s nebeskou podstatou. Byli jste vysvobozeni z nepřípustného spoutání egem.

Od nynějška budete kráčet po této zemi čerstvě, žít nový život a setrvávat ve své skutečné podstatě. Stali jste se synem či dcerou vyššího vědomí. Nyní budou vaše slova i činy v souladu s vaším skutečným já. Nyní vyjadřujete inspiraci a útěchu.

Temná noc uplynula. Je za vámi.

* * *

zdroj: https://www.themystic.org/dark-night/
překlad: Magda Techetová

Převzato z: https://andelskydenik.blogspot.cz

Proč mít vyřešenou minulost

Proč mít vyřešenou minulost – O osudu převozníků, kteří pomohou a za to zaplatí.

Prožívala utrpení. Ošklivě ji opustil.

Schoulila se do mé náruče. Co jí scházelo, to jsem jí dal. Co on neměl, na to jsem dbal. Zamiloval jsem se. Abych zachránil ji i sebe – od samoty.

Byl jsem tak šťastný. Tak užitečný. Tak plný života, obětování se, společných plánů.

— Střih v čase

Kde jsem udělal chybu? Proč mi jednoho dne oznámila, že má jiného? Jak může říct, že jeho miluje a nikdy nemilovala? Vždyť jsme přece byli tak šťastni…

Jak to špatné zvrátit? Jak to dobré vrátit? Jak to celé pochopit?

Čím více nemůžeme najít přesnou odpověď v lidech kolem sebe, tím jistější si musíme být, že je v nás. I v tomto strašném případě, který je normálním osudem převozníků.

Převozník je osoba, která druhého převáží ze břehu na břeh. Urychlí jeho přesun přes řeku, který by jinak trval déle a stál by mnoho sil. Ve vztazích takto převážíme jiné vlastní dřinou od neštěstí ke štěstí. Od bezradnosti k cestě. Od negativní minulosti do pozitivní budoucnosti. A stejně jako převozníci na řekách zůstáváme ve své loďce nakonec sami – jen co pasažér vystoupí na druhém břehu. Být převozníkem je ta nejtěžší profese na světě. Za tu službu totiž neplatí zákazník, ale převozník sám. Svým zdravím, zlomeným srdcem a narušenou důvěrou v lidi, ve vztahy.

Převozníci proklínají nebesa. Domnívají se, že za dobrotu, kterým druhým poskytli, sklidili jen hořkost. Jako kdyby ji z druhých tak dlouho vytahovala, až v nich samotných zůstala a zakysala. Téměř vždy se převozníci ptají, co dobrého na tom celém vlastně bylo. Na všem něco pozitivního je. I na tom, když z Vás někdo udělá převozníka. Že si totiž začnete dávat majzla i bacha, abyste tuto chybu ještě někdy opakovali.

Převoznictví je trestem pro ty, kdo honem vstupují do vztahu s člověkem, který nemá vyřešený ten minulý. Jakmile má srdce jinde nebo pouze na půl cesty k Vám, není to žádný partner. Je-li v této chvíli – snad ze slabosti, snad z touhy po zapomnění, snad z vlastního zlého úmyslu ublížit Vám – zatlačen do pozice partnera, sám nedělá správnou věc. Je totiž odtažen od dveří, které vedou do minulosti a které ještě nestihl zavřít. Ano, ty dveře zůstaly otevřené. A jestliže souběžně otevřeme dveře do budoucnosti, co se stane, milí fyzikové? Nastane průvan. Minulost začne proudit do budoucnosti, do každého dne, který prožíváme. Možná i aniž by to ten druhý chtěl, vzpomínky na předchozí vztah se mu neustále vracejí – je to cítit z jeho temných slov, z nepřítomného pohledu, z objetí, které je chladné, odosobněné. I kdyby se ve vztahu s námi snažil dělat správnou věc, nebude ji dělat správně. Protože jediná správná věc, kterou musí udělat správně, je požádat nás o chvíli času na to, aby se mohl pustit našich rukou a odběhl zabouchnout ty staré dveře.

Dělat správné věci je vždycky důležitější než dělat věci správně. Uvědomme si, že lidé se srdcem v minulosti nepotřebují v našem vztahu líbat správně, objímat správně, prožívat společné víkendy správně. Oni se především potřebují vymanit z toho, co je zranilo. Doléčit si ránu. Chce to čas. Nelze předstírat, že žádná rána už v srdci není, když je. Rozveselit zraněného je možné na chvíli, ne na pořád. Protože nezahojená rána stále bolí. A i když už žádnou ránu očima nevidíme, ona se ještě jizví. Jizvení nebývá vidět. Ale zraněného ukrutně svědí. Rána se tím navždy uzavírá. Ale i jizvení potřebuje čas. Vyplatí se počkat. Teprve hotová jizva bude našemu partnerovi vždycky připomínat, jak zle se k němu někdo zachoval, a už nikdy to nebude chtít opakovat vůči nám či jiným. A hlavně si bude vážit naší podpory – v tom, že dostal čas dořešit si minulost. Bez naléhání. Bez výčitek. Bez přetahování.

Pokud nás trápí, že někdo, na kom nám záleží, kvůli minulosti trpí, ano, stůjme při něm, podporujme ho. Ale nezvedejme ho, pokud o to nepožádá, nevoďme ho k jiné cestě. Nechme ho klečet, vyplakat, nadávat, když to potřebuje. Nechme ho tím vypustit všechno zlé, co v něm předchozí vztah zanechal. Nešpuntujme ho. Ale buďme nablízku. Mějme ruku připravenou. Podržet ho, kdyby padal. Obejmout ho, když se cítí sám. Zvednout tou rukou telefon, když zavolá. Musí vědět, že jsme tu pro něj. Ale pokud bude chtít.

Ta poslední věta je klíčová. I jeho krok k nám musí být volba. Je dobré, aby o té možnosti věděl. Ale kroky k nám aby dělal sám. Jinak se začne cítit jako ve vězení. A z vězení se utíká. Při první příležitosti. K prvnímu člověku.

Až moc dobře vím, čím převozníci procházejí. Když ublížíme psovi, může ztratit důvěru k lidem. Když ublížíme člověku, může ztratit víc – důvěru v lásku. Přitom láska nikdy nezklame, zklame vždycky jen člověk. Zklamání v lásce je jako zmrzlá končetina. Můžeme ji vyléčit, ale ve špatném počasí pořád bolí. Pak máme sklon vyčítat si minulost, hledat na sobě či druhých chyby a zůstávat sami, protože máme dojem, že to bude nejjednodušší řešení. Má-li člověk jenom sebe a zklame se, nerozchází se – zdá se nám. Je to iluze. Potřebujeme druhé. Proto máme ústa – abychom s někým mluvili. Uši – abychom někomu naslouchali. Ruce – abychom někoho objali. Sami sebe tak plně obejmout nedokážeme. A hlavně máme oči, paměť a srdce. Abychom viděli, pamatovali si a už nikdy se tolik nezklamali.

Lidé tak rádi věří, že je někdo zvenčí/shůry zachrání. Ne. Nikdo nás udělá šťastnými tolik, jako my sami. A my neuděláme šťastnými jiné, pokud sami budeme plni negací. Jestliže pro výkon určitých zaměstnání potřebujeme lékařské vyšetření, pak vstup do vztahu by měl být podmíněn vyšetřením srdce – zda v něm nejsou pozůstatky minulosti. Zda je člověk oproštěn od předchozích vztahů natolik, aby mohl začít nový. Bohužel tak daleko ještě zdravotnictví není. Pokud tedy vstupujeme do vztahu s člověkem, který má za sebou těžký vztah, musíme mu věřit, že má minulost vyřešenou. A jeho odpovědností je, aby nám nelhal. Protože pak z nás udělá jen převozníka, kterého uprostřed řeky vyklopí a sám v naší loďce pohodlně dovesluje na druhý břeh. Nemít uzavřenou minulost a udělat z člověka jen převozníka, považuji za nejhroznější citovou vraždu. Na osobě, která mu přišla pomoci.

Jestliže zrovna Vy a zrovna teď prožíváte převoznictví a ten, komu jste odevzdali celé své srdce, Vám s tím srdcem utekl, takže se cítíte uvnitř prázdní, pak pro Vás je určeno mých 6 následujících doporučení.

1) Nedovolte, aby to, co je za Vámi, Vás definovalo

Znám ty hryzavé vnitřní otázky: Kdo vlastně jsem? Zač stojím? Jakou mám vůbec budoucnost? K odpovědi na tyto otázky chybně používáme minulost. Domníváme se, že vše špatné, co se nám stalo, předurčuje naši špatnou budoucnost. Byla by to pravda pouze v případě, kdybychom to, co se nám stalo v minulosti, nepřerušili nebo nezměnili v přítomnosti. Když chceme vyložit budoucnost, nemusíme k věštkyni. Stačí se podívat na své současné činy. Přítomnost vytváří budoucnost.

To, že jsme potkali špatného člověka, vyústí ve špatnou budoucnost jen tehdy, pokud s tím špatným člověkem budeme nadále. Jestliže ovšem už není naší součástí, není důvod domnívat se, že naše budoucnost zůstane špatná.

Vy přesto máte strach? Vždy se můžeme bát, že bolestný vztah se zopakuje i s novým partnerem. Ano, bát se můžeme všeho, čemu umožníme, aby nás lekalo. Na špatné zkušenosti je ale jedna pozitivní věc. Že nás (mnohdy drsnými způsoby) učí, jak tu špatnou zkušenost neopakovat. Dáváme si pozor. Pokud jsme v minulém vztahu zjistili, že gamblerství nebo fetování vede ke zhoršování přístupu partnera, tak se při nalezení nového vhodného objektu budeme mimo jiné zajímat, zda negamblí či nefetuje. Protože jsme poučenější – špatnou zkušeností. Jistě, možná nový partner nebude gambler ani feťák, ale alkoholik. Fajn. Tak si příště dáme pozor i na lahve pod skříní.

Najít hned napoprvé vhodného partnera na celý život je jako trefit jackpot na první pokus. Děje se to. Ale daleko častěji se musíme učit z chyb. Má to jednu výhodu. Alespoň si opravdu skvělého partnera, na kterého jsme se načekali, budeme o to víc vážit.

2) Bubáci nejsou

Uvědomme si, prosím, 3 důležitá fakta:

1. Co se stalo, už nezměníme. Ale můžeme za tím zavřít dveře. K čemu? Co vzniklo v minulosti, v té minulosti také zůstane. (Rozplyne se první bubák, který nás pronásledoval po nocích.)

2. Co nám provedl někdo jiný, nemá nic společného s novými lidmi, kteří do našeho života přijdou. (Rozplyne se druhý bubák, který nás pronásledoval po nocích.)

3. Kdo nám ošklivě ublížil, už nikdy nebude součástí našeho života. (Rozplyne se třetí bubák, který nás pronásledoval po nocích.)

Chceme-li se vypořádat s bubáky ve tmě, nepřivolávejme je do svého života. Nesnažme se vracet, co nefungovalo. Vymažme si telefonní číslo na bubáka, který vyjádřil, jak vnímá naši hodnotu, tím, že nás opustil. Nežijme dokolečka v domněnkách, spekulacích, katastrofických vizích. Na bubáky nic nefunguje lépe než – rozsvítit. Posvítit si na ně. Zjistit, co jsou zač. Obvykle jsou směšní, ubozí, krčí se před pravdou. Vytáčejí se, slibují. A tím zůstávají v naší hlavě.

Kdykoli se obáváme o svou budoucnost, uvědomme si, že žádná budoucnost nás netrápí. Protože žádná budoucnost neexistuje. Vlastně vůbec nic na světě člověka netrápí. To jen člověk sám se trápí. Není to vina okolností, událostí, lidí. Je to vina jen naše. Málo se máme rádi.

Obavy přirozeně patří ke každému člověku, dvojnásob když byl ošklivě zraněn. Je to problém, který je nutné vyřešit, protože jinak v přítomnosti zůstane. Ale pochopme, že nikdo nás neodsoudil. Jen my tvoříme svůj život. Hned teď máme veškeré vlastnosti a možnosti pro to, abychom začali budovat nový, který více odpovídá našim přáním.

Jestliže na nás z alba vypadne společná fotka s tím, kdo z nás udělal převozníka, netrhejme ji. Vystavme si ji. Naučme se bubákům dívat do očí a děkovat jim. To oni nás naučili dávat si pozor, abychom už nikdy neopakovali stejnou chybu. A tudíž: přestat se trápit.

3. rada: Proč žádný vztah, který špatně skončil, neznamená selhání?

3) Neberte žádné předchozí vztahy jako selhání

Umí novorozeně chodit? Neumí.

Když se učí chodit, padá? Padá.

Naučí se chodit? Naučí. Díky tomu, že padalo.

Když se tedy dítě učí chodit, je pád negativní zkušenost, nebo pozitivní?

Když nás opustí člověk, který si neuvědomoval naši hodnotu a pohrdal jí, je to událost negativní, nebo pozitivní?

Povím Vám jeden statistický fakt: Všechny vztahy, které jsme kdy měli a již nemáme, skončily. Všichni vlastně vypadáme jako historicky neúspěšní lidé. Každému vyšel maximálně jeden vztah, ten poslední. A někdo na ten vítězný vztah ještě čeká.

Také děti, než se naučí chodit, jsou pouze neúspěšné. Vždycky, když se učíme, máme sklon dobu, po kterou jsme sbírali zkušenosti, považovat za ztracený čas. Ale to by byla chyba.

Neúspěch (neštěstí) je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak člověka přivést na úspěšnou (šťastnou) cestu. Jsme jako to odrážecí autíčko, které když narazí do mantinelu, otočí se a hledá volnou cestu. Zůstat po naražení do mantinelu stát a naříkat, je hloupost. Přece jsme naopak zjistili další místo, kudy cesta nevede. Jsme tedy blíže cíli, ne dál.

Neexistují neúspěšné nebo zbytečné vztahy. Každá osoba, která v nás zanechá stopu, nám dává životně důležitou lekci, díky níž naše budoucí vztahy budou silnější. Není náhodou, že nejsilnější vztahy mají nakonec lidé, kterým bylo v životě nejvíce ublíženo. Je to jako s bohatnutím. Kdo má průměrný plat, má mnohem menší nutkání hledat příležitosti ke zbohatnutí jako člověk s podprůměrným platem. Proto tolik světových miliardů vyšlo z nuzných poměrů. Protože měli sakramentský důvod změnit svůj život. Průměrní lidé se vždy bojí změny. Bojí se, že by ztratili svůj průměr.

Díky špatným partnerům, kteří se od nás odpojili, máme exkluzivní příležitost najít si lepší. Kdo se spálil, ocení hojivou mast. Kdo zažil hořkost, ocení sladkost. Kdo byl ve vztazích potupen, o to víc si váží férového partnera.

4) Nespěchejte do nových vztahů

Chceme-li se někomu pomstít, udělejme z něj převozníka. Chceme-li zničit člověka, který je ochoten nám pomoci a vše nám obětovat, dovolme mu, aby nás vytáhl z bažiny, umyl, osušil a dobře oblékl – abychom bez rozloučení a poděkování odešli novým směrem.

Nenávidím lidi, kteří vstoupí do našeho života a zapomenou maličkost: říci, že jsou tu jen na skok. Převozníci jsou jediní lidé, které druhé osoby trestají za hříchy třetích bytostí. Převozníci jsou jako motýli. Nic špatného nedělají. Ale nezralé děti jim rády trhají křídla.

V lásce platí dva zákony: Nevěř tomu, kdo Tě klame. A nezklam toho, kdo Ti věří. Lidé, kterým můžeme věřit za všech okolností, jsou ohrožený druh jako někteří motýli. Nepotkáváme je na každém rohu. Jsou velmi vzácní. A zranitelní. Existují, ale ne v takovém počtu, abychom jimi plýtvali.

I když jsme tedy jakkoli zahořklí a pomstychtiví, nehledejme další převozníky. Počkejme, až se srdce oklepe. Dejme mu čas. Vždyť tepe neustále. Tu špínu setřese. Jen potřebuje čas.

A raději brečme my, než bychom za pár měsíců donutili brečet druhé. Lepší je chvíli brečet a pak se – s tím samým člověkem, kterého si pustíme k sobě – celý život smát.

Protože kdykoli se vybrečíme, oči jasněji vidí svět. I lidi, kteří stojí kolem nás.

Mnohdy zjistíme, že mají větší hodnotu než přes hořkost a slzavý závoj v první chvíli vnímáme.

5) Nevyhýbejte se šťastným lidem ani párům

Najděte to, co Vám schází. V první řadě radost. Z maličkostí. Zjistěte, že existuje a i Vy jste jí (výhledově) schopni. Hledejte. Nespěchat do nové náruče neznamená uzavřít se před světem. Naopak, je nutné se otevřít. Pokud do nás někdo nahrnul tolik žluči, že toho, koho jsme milovali, stejně silně nenávidíme, musíme tu žluč z těla vymýt. Sami to často nedokážeme.

Lidi, které ovládají negace, provokuje pozitivno. Nešťastné týrá pohled na šťastné. Je tomu třeba správně porozumět: Není to tím, že by nešťastní lidé byli špatní. Špatno je v nich. Určitě by sami rádi byli stejně šťastni, ale je v nich ještě příliš zla. A zlo z těla vymyjeme jen dobrem. Jak to udělat?

Nic na světě samo o sobě není dobré či zlé. To jen my všem okolnostem a událostem dáváme barvu. Tento náš pohled se ovšem může lusknutím prstu změnit. Jen proto, že nám svět momentálně připadá černý, neznamená, že bychom ho nebyli schopni vidět jinak. Život je totiž takový, jaký ho chceme vidět. Na vlastní trapas se můžeme mračit i smát. Úsměv není nic snadného. Naopak. Snadné je nesmát se. Úsměv vyžaduje stáhnout lícní svaly. Jako bychom tím zvedli stavidla štěstí. Uvolníme hormony, které nám udělají dobře.

S odstupem čase nakonec i smutné události vnímáme s nadhledem. Není to proto, že by se změnily ty události. Je to proto, že se změnil náš pohled.

Spokojení lidé nám ukazují, jak lze stejný svět vidět. Podobně jako úspěšní podnikatelé ukazují, jak lze ve stejném světě jinak využít stejné příležitosti. Všeho, čeho dosáhl druhý, můžeme dosáhnout i my. Jen si to musíme dovolit.

Jen lidé silnější než my nás mohou zvednout. Rádi to udělají. Mnozí si prošli stejným stádiem. Rozdíl mezi námi a nimi je pouze v tom, že oni to špatné neprožívají. Je to proto, že když procházeli peklem, nepřestali jít. Protože když přestanete jít, zůstanete v pekle. Když nechcete, aby Vás špatné pálilo, musíte poodejít od ohniska. Od lidí, kteří tu zradu způsobili. Nevracet se k nim. Naopak, už je nikdy k sobě nepustit.

Máme-li zaprášený koberec, také ho neprášíme doma. Ale venku, na svěžím vzduchu. S lidmi, kteří nám pomohou. Kteří nám ukážou, že není nutné žít ve starém prachu. Že když vyprášíme minulost, bude se nám dýchat lépe.

6. rada: Jak zpětně přistupovat k těm, kteří nás zradili?

6) Buďme vděčni lidem, kteří nás posunuli – i tím, že nás zradili

Každému člověku můžeme dát druhou šanci. Třetí. Čtvrtou. Bůhvíkolikátou. Ale je to ztráta času. Jednou zjistíme, že nejde žít vedle těch, kteří život s námi odmítají. Nezabedňujme ve vztahu nikdy dveře. Jen ať partner odejde, kdy chce. Až tehdy poznáme, jakou pro něj skutečně máme hodnotu.

Svoboda je vždycky odpovědnost. Svoboda ve vztahu, kde nejsou mříže, je prověrkou síly partnera. Prověrkou řetězu. Každý řetěz je jen tak silný, jak silné jsou jeho jednotlivé články. Nemá smysl se hroutit z toho, že náš partner byl slabý a zradil. Žadonit, aby se vrátil. Více oslabovat své přednosti, obětovat se mu. Protože tím vším ještě více oslabujeme náš řetěz. Článek, který jednou zradil, může zradit kdykoli. Na takových článcích je těžké budovat odolný řetěz. Buďme rádi za slabost, kterou druzí projevili tím, že odešli. Buďme rádi za každý možný den lží, které nám tím ušetřili.

Čas je nejvzácnější komodita v životě. Proto je vždycky lepší být zklamán, než déle slepě doufat. Ostatně indiáni mají krásné přísloví: Když zjistíš, že je kůň mrtvý, je lepší sesednout.

S lidmi, kteří z nás udělali převozníky, byl vztah mrtvý, už když vznikl. Žil jen v naší fantazii. V naší víře. V našem omylu. Pohled tváří v tvář pravdě vždycky bolí. Ale nikdy ne tak jako pohled do nekonečné lži.

© Petr Casanova

Zdroj: https://www.firstclass.cz/2015/

Manifest pro každý den

Manifest pro každý den od Dale Carnegie

  1. Právě dnes budu šťastný. Řeknu si: „Většina z nás je šťastná natolik, nakolik být šťastná chce“. Štěstí přichází zevnitř, vnější vlivy na ně nijak nepůsobí.

  2. Právě dnes budu vycházet pouze z toho, co je reálné a nebudu okolí nutit brát ohledy na má přání. Budu brát svou rodinu, svou práci a svůj osud takové, jaké jsou a budu se snažit být s nimi v souladu.

  3. Právě dneska se postarám o svůj organismus. Upevním ho fyzickým cvičením, budu pozorně zacházet se svým tělem a budu se správně stravovat. Přestanu ho zatěžovat škodlivými zbytečnostmi. Chci z něj udělat dokonalý stroj k plnění mých potřeb.

  4. Právě dnes se postarám o rozvoj svého intelektu. Budu se snažit poznat něco hodnotného. Přinutím svůj mozek pracovat a přečtu si něco, co vyžaduje rozumové vypětí a koncentraci mysli.

  5. Právě dnes se pustím do zdokonalování své duše. K tomu musím vykonat tři skutky. Způsobím někomu radost, ale tak, aby o tom nikdo nevěděl. A udělám dvě věci, do kterých se mi strašně nechce, čistě kvůli volnímu tréninku.

  6. Právě dnes se budu snažit být člověkem v každém ohledu příjemným. Dám si záležet na svém zevnějšku, obleču se co možná nejlépe, budu hovořit vlídně a k bližním se budu chovat přívětivě, budu štědrý na pochvaly a budu se zdržovat kritiky a poznámek na adresu ostatních včetně jejich „uvádění na pravou cestu“.

  7. Právě dnes se budu snažit žít dneškem a nenechám se zavalit všemi svými problémy najednou. Za dvanáct hodin mohu vykonat několik konkrétních věcí, nejdůležitějších právě dnes. Takové, které kdybych odložil na později, trápily by mě po celý zbytek života.

  8. Právě dnes si sestavím rozvrh dne. Napíšu, co bude potřeba udělat v každou určitou hodinu. Třeba se mi nepovede přesně dodržet tento rozvrh, ale zbaví mě alespoň dvou nejhorších neštěstí na světě: spěchu a nerozhodnosti.

  9. Právě dnes si udělám půlhodinu odpočinku a relaxace. Bude dobře, když v tuto klidnou půlhodinu pomyslím i na Boha – dodá to mému životu pocit perspektivy.

  10. Právě dnes se přestanu bát. Ze všeho nejmíň se budu bát být šťastný, radovat se ze všeho krásného, co je na světě; nebudu se bát milovat a věřit, že také já jsem milován. Budu myslet a jednat jako šťastný člověk – a pocítím, že jsem šťastný.

Dale Carnegie

Převzato z: www.pronaladu.cz

Vztahy z mystického úhlu

LUCIA RENÉ: VZTAHY Z MYSTICKÉHO ÚHLU POHLEDU

Přednáška – telekonference z podzimu 2014, kterou Lucia René přednesla v rámci cyklu MULTIDIMENSIONALITY FOR MYSTICS (Multidimenzionalita pro mystiky). Zakoupila jsem, poslechla a přeložila pro vás všechny, milí čtenáři mého webu, jako vánoční/chanukový dárek. Omlouvám se, že překlad není dokonalý – snažila jsem se být co nejpřesnější na úkor plynulé češtiny.

LUCIA: „Největší blok, který má ve vztazích každý, jeve schopnosti kontrolovat svoji mysl. Nikdo nás to jako děti neučil. Ve věku rozumu byla mysl uctívána. Když chcete duchovně růst, musíte se naučit kontrolovat svoji mysl. Ale nikoli kontrolovat ji v patriarchálním smyslu toho slova. Uvědomte si, že mysl je náš služebník. Obraťte se k ní a poděkujte jí , věřte, že dělá svoji vymezenou práci dobře. A její obsahy zpracovávejte stejně jako zpracováváte cokoliv jiného. Nejrychlejší cestou je přivést mysl k odpočinku. Mysl je nejsilnější blok v sebepozvednutí. Proto meditujeme a zpracováváme (její obsahy), abychom ji uklidnili. Obsahuje názory, posuzování, hodnocení, systémy víry, naše chycení v minulosti, konstrukty o budoucnosti – proto je důležité se na mysl podívat, POODSTOUPIT A STÁT SE SVĚDKEM (witness it) té části nás samých, která je vědomá. Té části, která říká „Já jsem“, „Jsem si toho vědoma, že moje mysl je utíkající králík“. Je potřeba na to dbát (be mindful – být pozorný, soustředěný, věnovat se tomu). To je důležitý termín – dbalost (mindfulness). Celý den jenom pozorujme svoji mysl a opakujme mantru, která je velmi jednoduchá. Říká: „NE.“ (smích). „Rozumím, že chceš sloužit, ale NE.“ A postupně to mysl uklidní.

Nejobtížnější, nejošidnější překážkou je při tom VZTAH. Na někoho myslíme a nelíbí se nám to, naše myšlenky se zacyklují. Děje se to ve všech vztazích, nejen milostných. Když jste dítě, jste naprosto závislé na svých rodičích, zvláště na matce. Nemáte šanci naučit se něco jinak, je to velmi silný vztah. A v patriarchální společnosti závislost pokračuje, i když rosteme. Jako lidské bytosti jsme, co se vztahů týče, skutečně zmateni. Nevíme, jaké je pole (awareness field, dosl. pole uvědomění) druhého člověka? A jaké je naše pole? Jaká je odpovědnost druhých? Jsem já odpovědný/á za druhé? Rozhodně ne! Takto jsem vychováni. A protože mluvíme v mystických termínech, budu hodně hovořit o VAZBÁCH a poutech (lines, také attachment, bound, fixation, tedy připojení, pouto, fixace).

Znakem dobrého mystika, dobrého duchovního hledače, je, že už nemá žádné vazby. Nepracujeme už v zatížení vazbami. Jestliže pracujete s vazbou, stále máte nějaké osobní programy (agenda). Snažme se tedy žít náš každodenní život bez emočních vazeb, pout, fixací na někoho jiného v našem poli. Nikdo nemá právo být ve vašem poli. Samozřejmě tam můžete někoho pozvat, můžete mít s někým dohodu a být navzájem ve svých polích, ve vztahu sdílet a rozpustit se. Např. když se s někým oženíte/ za někoho provdáte, vaše pole se na energetické úrovni doslova promísí. Proto je na duchovní cestě tak důležité dělat vše VĚDOMĚ. Kde není vědomí, je past. Tam se zpomalujete. „Toto si volím.“ „Je zábavné nechat unášet svoji energii, když k někomu cítím lásku.“ A platí to i naopak: vy si VOLÍTE, jaký druh kontaktu s energií někoho jiného proběhne.“

ENERGETICKÉ CVIČENÍ: „Před několika týdny jsem z toho všeho byla trochu unavená (smích) a řekla jsem si: „Chci se podívat jenom na to, co je opravdu důležité.“ Zvu vás k tomu také. Zvolte si jednu osobu ve svém životě, která na vás má právě teď nejsilnější vliv. A pak si prociťte, co se stane ve Vašem poli. Jak se projeví vibrace toho člověka? Jak na vás působí jeho energie? A o jaký druh spojení jde? Pokud cítíte vazby, je to v pořádu, ale především prociťujte společné vibrace (shared vibrations). A potom to pusťte. Ať se ta osoba zcela rozpustí a zmizí. To, co nás zajímá, je: když toto říkám, jaká je vaše reakce? „Líbí se mi to“ nebo „co by se stalo, kdybych ho pustila“? Nebo „chci, aby zůstal“? Naše reakce je to, co je zajímavé a co máme sledovat až ke kořenům – a zpracovat to. Protože vztahy ve své pravdivé podobě jsou, jako byste na dlaň přilákali divokého ptáka. A máte dvě možnosti: buď můžete dlaň přiklopit a zabránit ptáku, aby vám uletěl, nebo se můžete na ptáka podívat na své otevřené dlani a říct: „Ó, to je zajímavé! Mám ptáka na dlani! Jak asi dlouho zůstane?“ Může zůstat po dobu vašeho nádechu. Můžete se s ním oženit a zůstat s ním po celou tuto inkarnaci. Může se vrátit zpět v příštím životě, nebo v mnoha příštích životech. Kdykoli může uletět. A už je tu vazba, přilnutí.

Když se na to podíváte z univerzálního úhlu pohledu (a řekněme, že máte manžela či manželku, zkrátka důležitého člověka), je to jen jedna malá část toho, co máme dělat na planetě Zemi. Je to jen malá část rozpětí duše v evolučním procesu. Je to vlastně nedůležité. To je ta pravá perspektiva. Potřebujeme vztahy, vazby a přilnutí zakusit, stejně jako dítě potřebuje položit svoji ruku na kamna, aby si uvědomilo, že se necítí dobře. Ale nemluvím o vztazích (relationships) – s nimi není problém. Potřebujeme zakusit vztahy. S čím je problém je přílišné přilnutí (attachment), závislost na vztazích. Stále dokola a dokola…

Udělejme si cvičení znovu. Myslete na osobu. Upevněte vibrace. A nyní si zahrajeme malou hru. Nechme odejít vazby, spojení, pouta… S vědomím, že když budeme chtít, můžeme je znovu vytvořit. Ale nyní je pusťme. Jestli se vám to povedlo, okamžitě pocítíte rozšíření a zvýšenou jasnost v poli. A když byste to takto udělali se všemi vztahy, vaše pole by bylo naprosto čisté. A na to máte jako vědomé bytosti na planetě Zemi právo. Máte právo zachovat si integritu/celistvost svého pole. Můžete někoho pozvat a vědomě pozorovat, ale jinak by vaše pole nemělo být zatíženo vazbami. Pokud máte skutečný zájem o osvícení, mělo by být čisté.“

Posluchačka: „Mohla byste trochu promluvit o rozlišení a rozeznávání mezi aspekty naší osobnosti v našem poli a vnějšími osobnostmi jiného jedince?“

LUCIA: „Ano, to je náročné –a je to důvod, proč jsou vztahy tak matoucí a ošidné. Protože VY JSTE vaše pole. Ve vás je vše zahrnuto, včleněno. Je to velmi komplexní a složité. Jste multidimenzionální bytost s mnoha složkami: máte fyzické, mentální, emoční i astrální tělo…. A stejně takový je druhý člověk. A nyní jste vtělená bytost. Vezměte dvě takové bytosti a dejte je dohromady. Uf. To je skutečně náročné. Protože kde vede hranice? Především je tu moje nálož, moje ego struktura (my staff, my ego structure), které do vztahu vkládám. A to je tělo, které může na sobě mít brnění. Kdysi jsem také takové brnění měla a dívala jsem se na svět skrze něj. A to vše se prolíná, překrývá, navzájem se živí a podporuje, a navzájem tvoří síť. Je to uspořádáné jako obrana…a vytvořila jsem to já. A kdokoliv z nás to také vytváří. To je naše osobnost či ego. A my to potřebujeme k přežití ve světě, protože bez něho bychom byli extrémně zranitelní. Cítili bychom všechno, vše by skrze nás procházelo. A to je pro mysl velká výzva. Právě egoistická mysl tuto ochranu stvořila.

A potom je tu osobnost/ego toho druhého člověka, který má svá vlastní témata. No a nyní dojde k propletení těch dvou a nastane velký zmatek. Protože ten člověk možná drží ve své ego struktuře nějaké téma, které způsobuje, že se vzájemně ovlivňujete určitým způsobem. (Navzájem na sebe reagujete, když se témata dotknou.) Samozřejmě, když na sebe navzájem působíte, promítáte na sebe své myšlenky a pocity. Když cítíte tu vibraci, cítíte charakteristický vibrační vzorec (vibrational signature) čehokoliv, co skrze vás prochází. Můžete to velmi rychle zpracovat, nemáte na to vyhrocenou reakci. Ale pokud je vaše egostruktura ještě silná a není zde nic, co by rozpoznalo projekce druhého člověka na vás promítané, potom to začne vibrovat. A to je matoucí: Co je moje a co je jeho? Ale tou dobrou zprávou o vztazích je: vztahy nám pomáhají rozpoznat, co zůstává v naší ego struktuře a potřebuje to být rozeznáno, osloveno, přivítáno, zpracováno a uvolněno. To je ve skutečnosti účel vztahů. Smyslem vztahů je proces vzájemného ovlivňování. Druhý člověk způsobí, že něco v naší ego struktuře začalo vibrovat, a jestliže to můžeme pojmenovat a rozeznat, začneme to zpracovávat, znovu a znovu, při každém setkání. Stále zpracováváme. A nakonec jednoho dne zjistíme, že ten člověk, ať na nás promítá cokoliv ze své vlastní ego struktury, tak nás už tím neovlivní. Z naší ego stuktury už to téma bylo uvolněno. Z jeho nikoliv, ale z naší ano. Nicméně vlastním zpracováváním mu pomáháme, protože UVOLŇUJEME NAPĚTÍ. Ta osoba na nevědomé úrovni pochopí – „Hele, tohle už nefunguje.“

Další posluchačka: „Mohu sdílet svůj proces?“

LUCIA: „Ano.“

Posluchačka: „Myslela jsem na svého manžela. Vizualizovala jsem si odpojování vazeb od něho a náhle jsem se začala usmívat a cítila jsem k němu velikou lásku. Co se asi stane, když by i on uvolnil vazby, které ho váží ke mně?“

LUCIA: „To je jeho odpovědnost.“

Posluchačka: „Ano. Hodně se mi ulevilo.“

LUCIA: „Předpokládám, že jste si vizualizovala něco jako lana, a odpojila se od něho. Ale potom je tu ještě jedno silné spojení – a to mezi nižšími čakrami, zvláště ve fyzických vztazích, které zahrnují sexualitu. Nechte celou tu vazbu, toto spojení, jednoduše odpadnout. Řekněte si v meditaci: „Chci tato pouta vidět.“ Takto můžete v meditaci čistit finanční aspekty vztahu, strach z osamělosti… Pomáhá nám to rozlišit, jaký strach v sobě máme a co nás nutí toto pouto spojení udržovat.“

Další posluchačka: „Děkuji za možnost zbavit se v meditaci nezvaných návštěvníků (squatters). Měla jsem pocit, že mne někdo drží, abych nenaplnila svůj smysl a společenský život.“

LUCIA: „Ano, jsou takoví lidé.Ale přesněji řečeno, my jim to dovolujeme, aby nás drželi a my následně nemohli růst vpřed. Je důležité převzít za tuto skutečnost odpovědnost, i kdybychom to dělali nevědomě.Budu vám vyprávět svůj vlastní příběh. Když mi bylo přes dvacet let, měla jsem vztah. Ten muž byl ženatý. Byli jsme spolu několik let, rozešli jsme se, …staly se různé věci. Nakonec to skončilo. Ale já se v mysli k tomuto muži stále vracela. Každého jiného muže jsem s ním srovnávala. Vnímala jsem ho jako vyjímečného, krásného. O mnoho let později, když jsem studovala se svým duchovním učitelem Ramou, jsme se v konverzaci k tématu dostali. A on se zeptal: „Kdo je ten muž v tvém poli?“ Uvědomila jsem si, o kom mluví. Řekla jsem: „Ano, nejsem schopná ho nechat jít. Myslela jsem na něho – kde žije, zda je ženatý…“ Rama mi řekl: „Tys ho ve skutečnosti pustila. To on se drží tebe.“ Bylo to pro mne jako zjevení – a několik let mi trvalo, než jsem celý ten zmatek rozmotala. A mimo jiné jsem si uvědomila, že kdykoliv jsem v minulosti na své duchovní cestě rostla k větší síle a byla připravena udělat skok ve vědomí, tak jsem měla sen – a v tom snu byl tento muž. A když jsem se probudila, cítila jsem své zlomené srdce a byla jsem smutná, že už s tím mužem nejsem. Nyní jsem si uvědomila, že to byl jeho způsob, jak udržovat spojení mezi námi – a já to dovolila. Nechala jsem to spojení tam, kde bylo. Kdykoli jsem se cítila silnější, tak mne ten sen oslabil.

Ale aby toto někdo mohl dělat, musí znát MÍSTO, KDE JSTE OTEVŘENÍ (your opening, dosl. „vstup“). A u mne je tím místem SRDCE. Vždy jsem měla dobré, pravdivé, otevřené srdce. S tím mužem jsme měli silné pouto, v tomto i v minulých životech. Byla to skutečná láska. Mé srdce bylo pozváním, vstupem. A jakmile jsem to uviděla a probudila se z toho „snu“, změnilo se to. Poznání a pochopení je OSVOBOZENÍM. „Do prdele, ten chlap mi bral moji sílu!“ Okamžitě jsem to pouto mezi námi (na úrovni nižších čaker) zrušila, protože jsem to najednou jasně viděla.

Takže máme takové lidi, kteří rozeznají, že jsme na své duchovní cestě, meditujeme, pracujeme s energií….Lidé jsou v tomto velmi chytří. Pokud jste vtělení na Zemi, nepodceňujte ničí schopnosti (smích). Takže ano, je to pravda, jsou lidé, kteří nás drží,abychom nemohli vpřed. A my to potřebujeme vidět ve svém poli. „Tady je otevření, tady je pozvání…“ „Já nechci pustit tuto vazbu, nechci nechat odejít tento vztah!“ Ale když vidíte JASNĚ a uvědomíte si, co je v nevědomí, uvidíte, jak to vypadá, jaký ten vztah je a zda jste zneužívání. Proč si myslíte, že staří muži navazují vztah s šestnáctiletými, osmnáctiletými dívkami? Je to o energii. Šestnáctiletá dívka úžasně vyzařuje sílu a energii. Ani neví, co s takovým množstvím energie má dělat, dokonce možná nad ní ani nemá kontrolu. Myslí si, že tak to má být a vždy to tak bude. A to je přesně to, co starší muže přitahuje… A to samé se týká duchovních hledajících. Vy jste ti, kdo dělají tu práci: sedí každé ráno v meditaci, procházejí procesem, hrabou se v nevědomí a zpracovávají jeho obsahy. Vy pracujete a zasloužíte si mít z toho výhody – a ne dát výsledky své práce někomu jinému. Takže když nastane situace, že je dáváte někomu jinému, budiž. Ať to trvá jakkoliv dlouho. Ale jste jako to dítě, které si sahá na rozpálená kamna, a teprve potom si uvědomí, že se necítí dobře. A tehdy přerušíte vazbu.“

Další posluchačka: „Dělala jsem cvičení a představovala si svého manžela. A po uvolnění vazeb cítím velký smutek a prázdnotu.“

LUCIA: To je váš proces. Jenom pomyšlení na to, že se vazby vzdáváme, aktivuje tu část ego struktury, která je spojena se strachem. Potřebujeme v procesu projít všemi vrstvami. A to platí především pro ženy, protože v patriarchátu jsme byly učeny, že jsme lidmi druhé kategorie. Máme velký strach, že BUDEME SAMY, strach, že nás nikdo nebude podporovat. V patriarchátu jsme museli najít, nebo spíše svést, toho nejlepšího manžela, provdat se za něho, držet ústa a vydržet to po danou inkarnaci. To byla naše jediná volba. Proto se ženy naučily mezi sebou soutěžit a zneužívat sexuální energii: závisel na tom náš život a život našich dětí. Dnes už to neplatí, ale zpracovat tyto vzpomínky je náročný proces v tomto – a možná i v příštím životě. Použitím tohoto cvičení se staré obsahy vynoří – a je to výživné.“

Posluchačka: „Ano, přesně. Cítila jsem smutek, prázdnotu, strach, že nebudu podporována a skončím na ulici.“

LUCIA: „Ano, jako ženy jsme to všechny zažily, že jsme byly vyhnány před vrata a opuštěny. Neměly jsme peníze, nemohly jsme vlastnit majetek, získat vzdělání, takže když jsme byly vyhnány, strádaly jsme, mohly jsme i zemřít. Je to hluboce zakořeněný strach ze ztráty fyzického života (losing embodiment). A během procesu zpracovávání starých obsahů do tohoto strachu vstupuji a uvolňuji ho z těla. Ale všechno je to jenom hra mysli. Mysl říká: „Ach, ty jsi smutná. Nepouštěj se do toho.“ A když se přesto do procesu pustíte, mysl říká: „Ach, to je prázdné, pusté. Nechoď tam.“ Úkolem mysli je nás bránit a chránit, abychom nic necítili – strach, pochybnosti, touhu… Ale jsou to emoce a ty nám nemohou ublížit. Ani ten nejpalčivější strach nám nemůže ublížit. Co nám skutečně může ublížit je nechat proces být a opustit ho. To má vliv na tělo: většina procesu se odehrává v nevědomí, obsahy vycházejí, a pokud je nerozeznáme na emoční rovině, vstoupí do našeho fyzického těla. Někdy je potom uvolňování náročné, takže potřebujete znát techniky na zpracování a potřebujete někoho, kdo by vás držel za ruku a držel pro vás prostor. Jednoduše „jenom“ ten člověk drží prostor, chrání hranice, dohlíží na vás, abyste se po všech intenzivních emočních prožitcích vrátila. Někdy potřebujeme pomoc a musíme si o ni umět říct.“

Další posluchačka: „Já jsem pracovala s představou svého otce. Máme velmi silné pouto. Chtěla jsem něco vyčistit. A moje otázka se týká spoluúčasti (participation): co je v pořádku a co už není v pořádku. Které naše vnitřní části obejmout a které pustit? Včera jsem se probudila opravdu rozzlobená. A ptala jsem se sama sebe: Je to můj hněv? Část byla moje a část nebyla moje. A když to zpracovávám, pod tím vším cítím zranění.“

LUCIA: „Ano, vespod je pojetí, že ŽIVOT BOLÍ, a i zpracování tohoto programu vede k bolesti a zraňování. Je to o pozornosti : Jak cítíte to zraňování? A když do té bolesti půjdete, co se stane? Zemřete?“

Posluchačka: „Je tu i jiná stránka, a to je velký strach, že budu zabita. Vím, že to je minulost, nikoli přítomnost, ale pořád mám pocit, že když řeknu, co chci, někdo na mne zaútočí a zabije mne.“

LUCIA: „Ano, krásně jste to popsala… Je potřeba pracovat na tom, aby to nebylo v těle. Jinak to zažíváte všude, neboť okolí vám to odráží jako v zrcadle. Ať se podíváte kamkoliv, všude pak vidíte své zranění. Je to jako v příběhu o (indickém učenci, mistru) Maharišim. Když mu bylo 11 let – a to už byl velmi probuzený, cítil, že jeho tělo umírá. A on to přijal. Jeho prvním impulsem bylo: „Dobře, lehnu si a procítím to, jak umírám.“ A prostě si lehl a cítil, co se děje. A nezemřel, žil dlouhý život, jako vynikající mudrc. A zůstala mu ZVÍDAVOST, JEDNODUCHOST A DŮVĚRA VE VĚČNOST, důvěra lehnout si a zemřít. A to máme my všichni. Protože stejně nemáme jinou možnost – můžeme zemřít zítra. Život je jako chvějící se světlo svíce. Nechci snižovat vaši zkušenost. Všichni jsme (v minulých životech) umírali hroznou smrtí, zavražděni, udušeni, utopeni…Muži na bitevních polích… Ale je to jenom tělo. A my jsme plni patriarchálního podmiňování. Když s tím pracujeme, musíme SKUTEČNĚ CHTÍT jít do hlubin našeho zoufalství a ztratit vtělení (lose embodiment – zpracovat závislost na těle).“

Další posluchačka líčí své náročné vztahy. V padesáti letech odešla ze vztahu s manželem, ač ho milovala a vztah pro ni byl „výuková lekce“. Potom potkala jiného muže, zcela odlišného, než by si kdykoliv předtím představovala. Nějaká její část říká, že sama o sobě je dostatečná („I am enough…“), ale jiná část hluboce touží po vědomém vztahu mezi mužem a ženou. „Není to, že bych chtěla být „celistvá“ – vím, že sama o sobě jsem celistvá, ale přesto po tom velmi toužím. (pláče). Dává to smysl?“

LUCIA: „Ano, rozhodně. A jsou tam dvě témata. Rama jednou v rozhovoru, při kterém nás bylo deset žen, řekl: „Tu věc, která vám chybí, hledáte ve vztahu. A ta neexistuje. Je to něco, co jste kdysi znali a pamatujete si ji z jiného cyklu (zrození), ale nyní neexistuje. A proto to nikdy nefunguje…“ V patriarchátu nebylo možné uchovat si integritu vlastního pole, jako tomu bylo např. v Atlantidě.“ (Lucia vypráví o svém vztahu s mužem, kdy si oba pamatovali idylickou – vědomou podobu vztahu svých duší v Atlantidě.) „V patriarchátu jsme se učili v pomalém evolučním procesu zakoušet moc, pracovat s čakrou solar plexu (tj. tématem síly a moci). Rovnováha byla narušena. Bylo to kruté, ale poučné. A staré povědomí, že je možné žít ve vztahu, a zároveň si zachovat osobní integritu, se vytratilo. Ale cítím, že v novém paradigmatu se to vrací. Bude možné změnit naše podmínění patriarchátem. Energie už jsou jiné. Mysl ovšem zůstává a je potřeba zpracovat její programy.

Hlavním tématem je nyní rovnost. Nežijeme ani v matriarchátu, ani v patriarchátu. Ani jedno pohlaví, muž či žena, není důležitější než to druhé. Ztělesňujeme v sobě všechno. A když dva jedince, kteří už mají pole čisté, přivedete k sobě – ano, v tom je touha. Ale je dobré být realistický a říct si, že se to třeba v tomto životě nenaplní.Vztah může být skutečně velmi sladký, ale když se nepovede, jednoduše žijte život dál. Čím více pustíte obsahů ze své ego struktury, tím odlišnější váš život bude.

Druhá věc, kterou posluchačka zmínila, je o hluboké, krásné touze po návratu domů, do celistvosti. To je moment, po kterém všichni toužíme, když usilujeme o osvícení. Vím, že toto jsem já. Jasnost, čistota, ticho, mír. Jsem ve svém jádru, ve své podstatě – vím/cítím, kdo jsem. A právě oddělení (separation) od našeho vlastního jádra, od naší podstaty, způsobuje bolest. Na fyzické úrovni jsme ve chvíli vtělení ovšem s tímto oddělením souhlasili. Stali jsme se osobnostmi. A otázka je: Jak žít život na planetě Zemi s plným uvědoměním si obou našich stránek? Skutečnosti, že jsme jak oddělená osobnost, tak čistá, průzračná energie prázdnoty? Znamená to zůstat v těle, neutéct z něho, a přesto se stát touto průzračnou energií.

Patriarchát říkal, že sex je špatný, tělo je špatné, „vymaňte se z toho, odejděte do jiné dimenze…“ Ne! Na těle ani sexualitě není nic špatného. Je pravdou, že fyzično a vše, co je s ním spojené, je každodenně všední, je to zatížené emocemi, ale to naši lidskou bytost zdůrazňuje. Právě toto je náročná zkouška pro duchovní hledače. Věří, že mohou dosáhnout osvícení za chvíli,za pár dní, za pár týdnů… A potom mají pocit, že osvícení ztratili. Ale jak ho můžete ztratit? Nemůžete! Tělo, mysl, emoce jsou tvořeny čistým vědomím. Toto vědomí může být pod tlakem ideje, systému víry, procesu ego struktur…, ale když si to uvědomíte, přivítáte to, smísíte se s tím, tak se tlak, odpor, naléhavá potřeba, rozplynou a co zůstane, je čisté vědomí. Právě to čisté vědomí, které jako první bylo pod tlakem. A to toužení má jedinečnou hodnotu, protože nás udržuje v procesu hledání a putování.Jednoho dne se ohlédneme a zvědavě se zeptáme na svoji minulost? „Je toto skutečná minulost? A nebo je to idea mého duchovního života?“ V určitém bodě duchovní cesty si uvědomíme, že nás naše minulost definuje. A pak zjistíme, že i to je iluze. Dává to smysl?“

Další posluchačka popisuje svůj současný proces. Má pocit, že když se vydala na cestu změn a rozšiřování vědomí, ztrácí kontrolu nad tím, co se děje. Žádá o radu.

LUCIA: „Vy jste řešení sama zmínila. Je to ztráta kontroly. Bojíte se, že věci jdou příliš rychle. Ale vy se s tím vypořádáte. Koneckonců, proč se nenechat spláchnout? Je to lidské. Není potřeba to posuzovat. Ale přitom se stále více stáváte POZOROVATELEM, který říká: „Dobře. Tohle se děje.“ Vnímáte to, rozeznáváte, uvědomujete, zpracováváte… Mysl se samozřejmě brání, protože se toho děje opravdu hodně. A to je krásné. Teď se věci dějí rychle – ale to jste přece chtěla! Kdo chce navěky trpět? Chceme se z toho dostat. Ale mysl vytváří velmi chytrou obranu. Říká: „Ach, můj bože, můžeš ztratit kontrolu!“ A to je pravda. Ztratíte osobní kontrolu, osobní vůli. Je to konečné čištění. Vše odejde. A přijde něco jiného. A to je vyšší Já, Božský aspekt. Takže to je dobrá a špatná zpráva: je v nás strach ze ztráty kontroly a je v nás touha po ztrátě kontroly. Mysl to na nás hraje: „Uteč! Braň se!“ Ale proč bychom nemohli ztratit kontrolu? Je to jen inkarnace!“ (smích)

Další posluchačka: „Lucio, jak jste odsekla energetické vazby od muže, kte kterému jste byla připoutaná?“

LUCIA se směje: „Ano, nůžkama, ve vteřině.“ (Vážně) „Je to proces a každý má sílu to udělat. PŘILNUTÍ způsobuje, že máme pocit, že je to těžké a nemáme na to sílu. Aby došlo k uvolnění, musíte vyčistit všechny procesy, které přilnutí obklopují. Není na to jednoduchá odpověď, je mi líto. Připoutanost a jeho zpracovávání. Vím, že je to únavné.

Dnešek byl opravdu velmi zajímavý – i tím, že volaly samé ženy, i když tento hovor byl jak pro muže, tak pro ženy! Většina z nás se pracovat se vztahy nenaučí přes noc (možná Mahariši by to dokázal…). Ale můžeme se učit krok za krokem. Věnujte pozornost mysli, ať je otevřená. Nechte proces plynout, pusťte kontrolu! Dívejte se a zkoumejte se zvědavostí dítěte, zkoumejte sami sebe. To vás přivede domů…“

O Lucii René, mystičce a „duchovní bojovnici“, více na jejím webu www.unplugfromthepatriarchy.com
Na tomto webu www.oheladom.cz můžete najít překlady tří kapitol z její knihy „Unplugging the Patriarchy: A Mystical Journey into the Heart of the New Age“ (Odpojování patriarchátu: Mystická cesta do srdce Nové Doby).
Více Luciiny rady, jak zpracovávat programy spojené s patriarchátem, kterém máme ve svém nevědomí, najdete zde:
https://www.unplugfromthepatriarchy.com/teleconferences/how-to-unplug/

Přeložila Terezie Dubinová, PhD. pro www.oheladom.cz

Probuzení

Probuzení aneb Zamilování se do toho, kde jsi

Probuzení neznamená, že budete se vším „v pohodě“, nebo že už nebudete mít nikdy strach, nebo že budete stále uvolnění, nebo cokoliv, co by mělo být „neustále“.

Proč byste přítomný prožitek zatěžovali svými těžkými nároky? Proč byste kladli podmínky bezpodmínečnému a vůbec čí podmínky by to byly? Proč byste žili podle odvozené, na čas vázané představy?

Naštěstí, to, co jste, se nikdy nebude přizpůsobovat žádné představě, jak by probuzení „mělo“ vypadat. Nesčetné vlny stále se pohybující v oceánu tvého bytí nemohou zůstávat „něčím“ neustále, protože jsou živé – milují tanec a hru a vynořují se a mizí stejně spontánně, jako vznikly, nezanechávají za sebou žádnou stopu – a toto poznání je počátek obrovské úlevy kosmických rozměrů pro vyčerpaného hledače „dalšího zážitku“.

Život nemusí odpovídat vaší představě o tom, jaký by měl být, a proto je ve svém nejhlubším jádru tak pokojný. Jednoduše v něm není žádné přání, aby byl současný prožitek jiný, než právě je. Je zde pouze toto – přítomné, úplné, prázdné a plné. Ale, bystrý a inteligentní čtenáři, touto vrozenou dokonalostí není myšlena lhostejnost a apatie. Právě naopak!

Neznamená to „nechat věci plynout“ nebo „nedělat nic“ nebo kázat „neexistuje žádné já“ všem, kteří by tomu naslouchali. Není to mentální závěr nebo odvozená víra, nebo způsob, jak se vyhnout bolesti. Je to spíše živoucí postoj, způsob bytí či vidění. Bez ohledu na to, co v přítomném prožívání vyvstane – myšlenka, pocit, emoce – nezáleží na tom, jak silná nebo neočekávaná, jsou tito návštěvníci ve vás vítáni jako milované a neoddělitelné vlny vás samotných. Život už déle není pouhým rozmarem, ale živoucí, dýchající a opravdovou skutečností. Básníci a mudrcové měli pravdu. Konec násilí je tady uvnitř vás. A z tohoto kreativního a soucitného místa se staneme více zúčastnění v životě než kdy dřív, více živí než kdy dřív, dokonce všechny příběhy a sny o „mém životě“ a „jak by to mělo být“ odpadnou.

Tato láska, toto hluboké a vždy-přítomné ticho, kterým jste, je tak obrovské, že pohltí všechno. Nevěnuje žádnou pozornost představám, jaké by mělo být. Nesnaží se udělat dojem, nezajímá se o odměny, přijetí nebo potvrzení. Nepředstírá, že je nadpřirozené, beze strachu, za bolestí, nemá žádný užitek ze slova „spirituální“ nebo „osvícený“, nejedná, jako kdyby bylo nade vším. Nezná žádné obcházení, žádné chytré triky, žádné způsoby, jak se oblbnout. Špiní si ruce.

Ano, je to nečistá láska. Vše nemilované, nechtěné a nesplněné mu uvízne pod nehty. Chce všechny své děti, ne jen ty hezké. Je to matka, otec, milenec, guru, po kterých jsme vždy toužili. Miluje, protože to je všechno co umí. Vydalo by ze sebe všechno jenom proto, aby bylo tady.

Předstíráme, že jsme beze strachu a nad lidskými starostmi jenom proto, že se bojíme. Předstíráme mírumilovnost a pohodu jenom proto, že uvnitř je bouře. Namáháme se, abychom ukázali druhým, jak daleko za hněv jsme došli, jen proto, že hněv v nás stále zuří a touží po tom, abychom se s ním setkali. Ukazujeme naše perfektní spirituální znalosti na veřejnosti, abychom zakryli své vnitřní pochybnosti. Je to perfektní rovnováha.

Kdo přestane předstírat? Kdo se potká se „stínem“, nepochopenou „temnou stránkou“ života, těmi vlnami nás, které nejsou samy o sobě negativní nebo hříšné nebo temné, pouze zanedbané a opuštěné a toužící po domově? Kdo se chce potkat se sirotky života? Kdo zničí své představy pro potěšení z nevědění? Je to takové úleva, když už déle nemusíme předstírat, že jsme cokoliv – ani „probuzený“, ani „vědoucí“, ani „šťastný zažívající“ ani „spirituální expert“ – a namísto toho znát sebe v hlubší rovině jako domov pro ty osiřelé části zážitků, o kterých jsme si vždy mysleli, že by „měly“ zmizet.

Naše nechtěné děti nemohou zmizet, dokud jim nedáme úplnou volnost, aby se v nás mohly objevit. A když jsou opravdu svobodné, kdo by chtěl, aby zmizely? Když už déle nejsou nechtěné, je někde nějaký problém? I ti nechtění jsou zde chtění v nesmírnosti, kterou jsme. Je zde spousta prostoru.

Za probuzením je tahle milost, nevyslovitelné a srdcervoucí bezčasé přivítání všeho tak, jak to vyvstává. Špiněním sama sebe až dokud už se nejde špinit, láska čistí sama sebe.

————–
Ukázka z nejnovější knihy Jeffa Fostera „Falling in Love with Where You Are„. Přeložila Dáša, děkuji.

Převzato z: https://www.zivotvpritomnosti.cz/

Esence Spirit in Nature

Esence Spirit in Nature – originální květové esence

Autorkou těchto originálních květových esencí je Lila Devi a vyrábí je už 35 let. Žije v podhůří Sierra Nevady v Ananda Village poblíž Nevada City v Kalifornii. V letošním roce 2012 poprvé navštívila Českou republiku a esence – jak ona říká „své děti“, nám přijela představit a podělit se s námi o své zkušenosti a radosti s prací s nimi. Já jsem velmi vděčná, že jsem se s ní mohla osobně poznat a dostala jsem možnost zúčastnit se společně se svou dcerou i jejího semináře o květových esencích v Olomouci, který mě v mnohém obohatil a posunul dál.

Její květové esence výborně doplňují mé přírodní vůně Prameny života a společným užíváním tak mohou přispět ke zvýšení kvality našeho života. Esence i vůně totiž pracují na úplně stejném principu zvyšování našich pozitivních kvalit a patří svým působením do vibrační medicíny, která nádherným způsobem rezonuje s naší duší a otevírá nás hlubšímu porozumění sama sobě i prožívání svého života. Když jsme se loučily a Lila se mě ptala, zda budu s esencemi pracovat, tak jsem jí říkala, že už mi v hlavě běží projekt na společné propojení esencí a vůní. Mé první zkušenosti s jejich účinkem byly překvapivé a vyzkoušela jsem je i na našich kočičkách a jejich zvýšená mazlivost a přítulnost s projevila již za několik hodin. První ohlasy od těch, kteří je již měli možnost vyzkoušet jsou velmi pozitivní a nadšené a já bych vám je ráda představila a nabídla i v mé poradně, tak jak jsem se s nimi měla možnost seznámit a pracovat na semináři a také na základě mých osobních zkušeností a zkušeností mých klientů.

Co jsou vlastně květové esence

Všechny květové esence, které se vyrábí z květů rostlin – zeleniny a ovoce, v sobě nesou energetický otisk pozitivních kvalit těchto rostlin. Protože ovoce i zelenina jsou běžnou součástí našeho jídelníčku, jsou nám blízké i tyto esence. Užíváním těchto esencí v sobě posilujeme pozitivní kvality. Jejich jemné vibrace s námi rezonují a probouzejí v nás ochotu s nimi rezonovat a tak měnit a zlepšovat kvalitu našeho života zcela přirozeným způsobem. Spojují nás s naší pravou podstatou a vracejí nás do stavu rovnováhy, tím se aktivuje naše životní síla a náš vnitřní proces léčení sebe sama. Nezaměřují se tedy na problém samotný, ale aktivováním a rozvibrováním pozitivních kvalit v nás, dochází k řešení problému změnou našeho vnitřního postoje. Jsou výborným doplňkem k terapiím, léčebným metodám a všemu, co je zaměřeno na náš růst a vede ke zlepšení našeho života. Působí zcela nenásilně a přirozeně na dospělé, děti, zvířata i rostliny a jsou naprosto bezpečné.

20 esencí Spirit in Nature

Lila vytvořila celkem 20 květových esencí. Ty dělí na 10 esencí nesoucí ženské energie – jsou orientované směrem dovnitř – projevují se uvnitř nás, zaměřené citově, vyživující, tak, jako to prezentuje ženský princip. A na 10 esencí nesoucí mužské energie – jsou orientované směrem ven – naše projevy navenek, zaměřené rozumově, tvořivé a objevující, tak, jako to prezentuje mužský princip.

Další rozdělení esencí se vztahuje ke čtyřem ročním obdobím – jaru, létu, podzimu a zimě, jsou tedy rozdělené do 4 částí – kvadrantů po pěti esencích, které odpovídají kvalitám a energiím jednotlivých období.

Ke každé esenci existuje afirmace a všech 20 esencí je zobrazeno na kartách s afirmacemi.

Jaro – I. kvadrant

Představuje sílu mladé, svěží energie, která se chce šířit všemi směry, jako všechno, co se na jaře znovu probouzí k životu. Vztahuje se k našemu dětství – k našemu vnitřnímu dítěti a jeho zvídavosti, odvaze, lehkosti, touze objevovat svět a rozšiřovat své hranice. Nese v sobě ženské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Salát

Kokos

Třešeň

Špenát

Broskev

Popisy jednotlivých esencí najdete zde.

Léto – II. kvadrant

Dotýká se lásky, radosti, světla a smíchu, symbolizuje také pohyb, komunikaci, schopnost dávat a přijímat, akceptovat ostatní, takové jací jsou a zůstat vnitřně vyrovnaní. Znázorňuje ohnivou radostnou energii léta, uspokojení, naše mládí. Nese v sobě mužské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Kukuřice

Rajče

Ananas

Banán

Fík

Popisy jednotlivých esencí najdete zde.

Podzim – III. kvadrant

Vyjadřuje touhu a schopnost dotahovat věci do konce, dokončit staré úkoly, včas odejít a opustit to, co už nepotřebujeme. Přináší nám moudrost a naplnění, sklízíme plody, je obdobím dozrávání a sklizně – naší dospělosti. Nese v sobě mužské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Mandle

Hruška

Avokádo

Jablko

Pomeranč

Popisy jednotlivých esencí najdete zde.

Zima – IV. kvadrant

Vnáší stále více světla a tváří v tvář moudrosti a velikosti života se naše bázeň se mění v hlubokou úctu ke všemu, co nás obklopuje. S osvobozením svého nitra si připravíme půdu pro svou vnitřní obnovu a znovuzrození a celý cyklus začne znovu. Zobrazuje nadhled, návrat k naší přirozenosti, dokončení cyklu, moudrost našeho stáří. Nese v sobě ženské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Ostružina

Datle

Jahoda

Malina

Vinná réva

Popisy jednotlivých esencí najdete zde.

Jak si vybrat tu správnou esenci

Způsobů vybírání esencí je několik.Důležité je, na jaké zaměření si esenci chcete vybrat. Můžete si vybrat esenci strategickou – to je taková, která se zaměří na to, co si v současnosti potřebujete pořešit v sobě nebo si můžete vybrat esenci tématickou – to je taková, která nejvíce rezonuje s vašimi pozitivními kvalitami, které vyzařujete, takže je ve vás začne upevňovat. Nejlepším způsobem je užívat nejprve esence zaměřené strategicky pak přejít na vaši tématickou esenci.

Vybrat tu správnou esenci můžete několika způsoby – podle karet k esencím, kineziologickým testem, pokud pracujete s kyvadlem, tak i kyvadlem, nacítěním se na esenci, nebo i tak, že si přečtete popisy k jednotlivým esencím a některá s vámi zarezonuje nebo si vás přitáhne, také i podle afirmací k jednotlivým esencím. Pokud si nevíte rady, můžete zvolit jako první esenci krizovou Hrušku a ona už vás nasměruje dál.

Užívání esencí

Esence se užívají postupně po jedné, Lila na základě svých dlouholetých zkušeností a výzkumů nedoporučuje esence míchat – brát jich více najednou, protože se tak snižuje jejich přirozené působení.

Esence jsou namíchány z pramenité vody, obsahující energetickou esenci příslušného květu a brandy, která esenci konzervuje, v lékovce s kapátkem. Užívají se 4x denně po 4 kapkách přímo do úst – neolizovat kapátko. Je možné esenci nakapat do čisté vody, v dalších nápojích – čaj, džus apod. se snižuje účinnost esence. Pokud by vám vadil alkohol – brandy, je možné esenci nakapat do horké vody a alkohol se odpaří. Ke každé esenci existuje pomocná afirmace – pozitivní utvrzování, která napomáhá účinnějšímu působení esence. Afirmaci na nahlas opakujte při každém užití esence.

V případě potřeby můžete esenci užívat i častěji, třeba každou hodinu – z mé osobní zkušenosti si vás doslova přitáhne a bude vám její užívání dělat velmi dobře. Pak jakékoliv dávkování je správné. Minimální dávkování 4 x 4 kapky je potřeba dodržet, jinak se výsledky neprojeví nebo jen mírně. Zvířátkům se esence kapou do srsti nebo peří, rybičkám do vody a můžete je rovněž nakapat do vody k pití. Rovněž je můžete přidat do vody ve váze či k zalévání květin, udělají dobře i vašim květinám.

Lahvičku s esencemi je dobré nenechávat v blízkosti přístrojů vyzařujících elektromagnetické záření, dodržet vzdálenost aspoň 20cm. Esence je kvalitně zakonzervovaná díky brandy a není nutné ji mít v ledničce.

Esence je také možné vetřít do kůže nebo třeba i přidat několik kapek do olejíčku při masáži.

Propojení esencí s vůněmi Prameny života

Jak jste se už mohli dočíst, esence je možné a velmi vhodné využít i v kombinaci s jinými metodami a terapiemi. Protože již s podobnou prací a kombinacemi mám dlouholeté pozitivní zkušenosti, využívám esence všude, kde to cítím, že podpoří ozdravný proces. Už na semináři s Lilou mi bylo víc než jasné, jak velmi se esence a moje vůně Prameny života ( více o vůních zde) podobají svým působením na nás a kolik toho mají společného. Esence se kapou do úst a vůně se čichají, obojí je možné nanášet na tělo, přidat do vody, používat pro děti, zvířátka, ke každé esenci, stejně jako k vůni jsou afirmace i ke každé esenci, jsou propojené i na barevné působení … a mohla bych pokračovat dál. Je to prostě dokonalý přírodní systém, který nám nabízí tyto dary přírody a na nás je, jak je využijeme. Kombinace esencí a vůní se objeví v katalogu vůní, který připravuji na tyto stránky.

Vhodné esence v případě zájmu pro vás mohu vytestovat. Mohu pro vás namíchat vaši osobní 30ml lahvičku (cena 250Kč) – účinek i užívání u obou typů je stejný a neliší se. Esenci je možné vytestovat i na dálku a zaslat poštou. Potřebuji k tomu znát jméno, příjmení a datum narození. Trvanlivost esence je několik let, díky kvalitnímu zakonzervování v alkoholu. Pokud by vám vadil alkohol, je možné namíchat esenci bez alkoholu, pak je nutné uchovávat ji v ledničce a trvanlivost je značně omezená. Mohu k vaší esenci také vybrat vhodnou vůni Prameny života.

Zpracováno, podle mých poznámek ze semináře s Lilou a volných překladů ze stránek: https://spirit-in-nature.com/

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Esence III.kvadrant

Esence III.kvadrant – Podzim

Vyjadřuje touhu a schopnost dotahovat věci do konce, dokončit staré úkoly, včas odejít a opustit to, co už nepotřebujeme. Přináší nám moudrost a naplnění, sklízíme plody, je obdobím dozrávání a sklizně – naší dospělosti. Nese v sobě mužské energie.

Zastupují ho tyto esence:

Esence Mandle – pro sebekontrolu a morální sílu

Když se naučíme moudře používat svůj čas a energii, budeme se cítit spojení se svým středem. Náš život bude v pořádku a my budeme naprosto otevření tomu, aby se náš život mohl stát vším, čím může být. Naše energie námi bude protékat a my se budeme cítit zdravější a silnější, vědomi si své síly, kterou máme pod kontrolou a přitom budeme žít naplno. Opravdové štěstí spočívá v rovnováze mezi naplněním a sebekontrolou, naše vášeň pro život, se tím posílí a pomůže nám proniknout do obrovských zásob klidu.

Afirmace:

„Jsem pánem svého osudu! S klidem a silou kráčím ke svému konečnému vítězství!„

Podporuje: klid mysli, synchronicitu těla, mysli a ducha, smysl pro pohodu, pořádek a řád, umírněnost, zdravou sexualitu, vyváženost, sebeovládání, schopnost být citlivým partnerem, otevřenost, uvolněnost, sebekontrolu, být ve svém středu, pomáhá dostat se z každé obtížné životní situace.

Vhodné použití: nervozita, nespokojenost, nestřídmost v jídle, v sexu, sebepoškozování, ztráta sebekontroly,

dělat špatná rozhodnutí v souvislosti se zlozvyky, nespokojenost, neklid , o hněv spojený se sexuálními problémy, frustrace, návykové chování, přetíženost činnostmi, emocionální ovlivnitelnost návyky druhých, nechat se zavalit povinnostmi, potřeba aby den měl více hodin.

Přínos mandlí pro zdraví: Mandle jsou úžasným zdrojem mnoha důležitých látek, především jsou bohaté na minerály, mají vysoký obsah hořčíku (až kolem 300mg na 100g), vápníku (cca 250mg na 100g), draslíku, železa, a zinku. Také v nich najdeme řadu nezbytných vitaminů, např. vitamin E a vitaminy skupiny B (riboflavin, thiamin, kyselina listová). Obsahují nezanedbatelné množství tuků, ovšem při jejich rozumné konzumaci se nemusíme obávat, že bychom po nich přibírali na váze, jejich nenasycené mastné kyseliny jsou naopak zdraví velice přínosné. Dále v nich najdeme pro zažívací trakt prospěšnou vlákninu, cenné bílkoviny a menší množství cukrů. Mandle jako potravina pro zdravou pleť, vlasy, nehty, kosti a zuby. Vysoký obsah hořčíku v mandlích je to pravé, co potřebujeme pro pružné a lesklé vlasy, pevné nehty a zdravě vyhlížející pleť. Místo syntetických preparátů pro doplnění hořčíku si můžeme jednoduše dát několik mandlí jako každodenní přesnídávku a už po 1-2 měsících pozorovat zlepšení. Účinek je navíc posílen vitaminy skupiny B a zinkem.Další výhodou mandlí je, že jejich bohatost na vápník se výborně doplňuje se zastoupeným hořčíkem, protože právě hořčík napomáhá k efektivnímu využití vápníku naším tělem. Těmto semenům se také přisuzuje příznivý účinek na srdce a celý krevní oběh. Obsahované látky dokáží snižovat hladinu cholesterolu v krvi a upravovat krevní tlak.Vysoký obsah železa v mandlích je tím pravým pro podporu krvetvorby, tedy i lidé trpící chudokrevností by měli mandle pravidelně zařadit do svého jídelníčku. Mandle obsahují řadu antioxidantů, které naše tělo chrání před volnými radikály a čistí jej. Jsou proto mimo jiné považovány za přírodní prevenci rakovinného bujení. Odborné výzkumy prokázaly i pozitivní působení u lidí trpících diabetes a preventivní účinky v případě Alzheimerovy choroby.

Esence Hruška – pro klid a mír, krizová esence

Když v sobě umíme rozeznat boj a vnitřní konflikt a dokážeme je přijmout jako výzvu, postavit se jim tváří v tvář, uvidíme v nich příležitosti pro náš růst. Pak zůstaneme otevření všemu, co přijde, vědomi si svého klidu, míru a čisté síly. Jsme naprosto soustředění, vyrovnaní a máme pod kontrolou všechny své schopnosti, tak aby se pro nás tváří v tvář mimořádné situaci staly přínosem. Když zůstanete nedotčeni probíhajícími tragédiemi a otřesy života, stanou se z vás pilíře síly a opory pro ostatní v nouzi.

Afirmace:

„S úsměvem vítám obtíže života, vidím je jako zářivé květy na louce, povzbuzující mne k využití těchto příležitostí!„

Podporuje: nastolení vnitřního klidu a míru ve vaší duši, vrací smysl pro rytmus, umožní vám být tady a teď, plně přítomní a vyrovnaní, podpoří schopnost zvládnout jakoukoliv krizi – emocionální nebo fyzickou, dodá stabilitu při velkých změnách, umožní rozlišit svůj vnitřní boj a konflikt, pomáhá přijmout životní zkoušky a neutíkat před nimi, postavit se tváří tvář problému nebo konfliktu a přijmout ho jako výzvu a vidět v něm příležitost pro svůj růst, katalyzátor pro vytváření zdravých vztahů.Krizová esence, dokáže nás podporovat celý den – esence první pomoci.

Vhodné použití: pocit ztráty rovnováhy v jakékoliv situaci, na nehody, nemoci, při operaci nebo porodu, při fyzické nebo emocionální krizi; posiluje auru při aurických poruchách způsobených depresí, strachem, traumaty, šokem, malomyslností; extrémní smutek z nevyřešených vztahů, pro všechny znepokojivé zkušenosti, při nejistotě a nerozhodnosti, při pocitu ohrožení, při hektickém a uspěchaném stylu života.

Přínos hrušky pro zdraví: Hrušky obsahují provitamín A, vitamíny skupiny B a menší množství vitamínu C a vitamínu P. V hruškách je až 80% vody, která rychle doplňuje živiny a pomáhá pročišťovat střeva. Hrušky jsou bohaté na minerální látky, především sodík, měď, draslík, chlor, vápník, hořčík, fosfor, křemík i železo. Dále hrušky obsahují organické kyseliny, flavonoidy, třísloviny a pektiny, které chrání sliznici žaludku a střev a kyselinu listovou, která je příznivá pro krvetvorbu. Hrušky pročišťují střeva a pomáhají při zácpě, působí močopudně a žlučopudně, příznivě ovlivňují i žaludeční potíže a působí mírně dezinfekčně. Hrušky je dobré konzumovat při chorobách krevního oběhu a ledvin i při poruše trávení. Hrušky odvodňují a jsou vhodné při redukčních dietách i pro odtučňovací kůru.

Esence Avokádo – pro dobrou paměť

Když stále dokola opakujeme stejné chyby a omlouváme to tím, že „to nechápeme“, místo abychom se z nich poučili, odráží to kvalitu našich myšlenek. Pokud máme potřebu vyjádřit politování nad něčím ze své minulosti, co už nemůžeme změnit, přestáváme si být vědomi toho, že ztrácíme smysl pro směr a vůli jít dopředu za konkrétním účelem, prostě touhu dělat něco nového a vzrušujícího. Když tedy část energie budeme věnovat na poučení se ze svých chyb, zmizí potřeba je opakovat a my se staneme psychicky odolnější. Zmizí naše mentální bloky, které jsme si vytvořili odmítnutím některých životních zkušeností a zvýší se naše koncentrace i kvalita myšlenek. Uvědomíme si, že každá podoba přítomného okamžiku je příležitostí k poznání a vzpomenutí si na naši vlastní dokonalost.

Afirmace:

„Ochotně přijímám vše, co ke mně přichází, neboť to všechno jsou Boží dary lásky!„

Podporuje: mentální koncentraci, zapamatování si údajů a detailů a ochota věnovat jim pozornost, radost z duševní činnosti, rozvinout lásku k učení, pomáhá při zkouškách, s hádankami, na slovní hry, nové projekty, větší povědomí, postoj „Teď to pochopím“, pochopení minulosti, pomáhá problémy z minulosti vytáhnout na povrch, abychom si je uvědomili a poučili se z chyb, jasnost myšlení, lepší zapamatování si svých snů, zaměření pozornosti na bytí v přítomném okamžiku, zachovat si přehled, pomáhá znát sama sebe i směr, kterým chceme, aby se ubíral náš život.

Vhodné použití: zapomnětlivost, roztržitost, otupělost, chybějící údaje, stav se bez účelu nebo směru, nostalgie, zasněnost, zmatenost, být nepřítomný Duchem, stále dokola opakujeme stejné chyby, žijeme v minulosti, litování toho, co již nemůžeme změnit, dělat více věcí najednou – zmatky.

Přínos avokáda pro zdraví: Avokádo je jedním z mála plodů, které obsahuje organické tuky. Kromě kyseliny olejové obsahuje avokádo draslík, deriváty kyseliny listové, luteiny a beta-sitosterol. Dále zde najdeme celou řadu vitamínů. Nejvyšší zastoupení má vitamín E a C. Vzhledem k derivátům kyseliny listové, které avokádo obsahuje, jej lékaři doporučují těhotným ženám. Dále avokádo snižuje obsah cholesterolu v krvi. Kromě již zmíněných vitamínu E a C obsahuje avokádo také vitamín B1, který přeměňuje uhlohydráty na glukózu a ta zásobuje mozek a celý nervový systém. Kromě toho se dužnina z avokáda uplatňuje v kosmetice jako pleťová maska. Avokádo snižuje hladinu inzulinu, pomáhá s hubnutím a povzbuzuje náš mozek. Většina tuků v tomto ovoci je ale na bázi nenasycených mastných kyselin, které jsou tělem využívány k dalším důležitým procesům a syntézám, neukládají se tak, jako tuky nasycené. Při snaze zhubnout je chvályhodné snížit příjem živočišných tuků, naše tělo však tuk potřebuje a právě nenasycené mastné kyseliny jsou velmi důležité. Látky obsažené v avokádu také snižují hladinu inzulinu v krvi. Najdeme v něm mnoho monosacharidu manózy. Manóza je formou sacharidu, který je okamžitě využíván naším mozkem jako zdroj energie, přispívá tedy k našemu mentálnímu zdraví a psychické pohodě.

Esence Jablko – pro klid, jasnost a vnitřní sílu

Zdravým postojem sami k sobě si vytváříme rovnováhu mezi tělem, myslí a duší. Když v sobě sladíme tyto tři části našeho bytí, je výsledkem náš stav naprosté pohody, zůstáváme klidně aktivní a aktivně klidní. Tento stav pohody podpoříme a obnovíme cvičením, správnou stravou a zdravými návyky. Tak dojde i k vyjasnění naší mysli a srdce, přijmeme své fyzické i duševní zdraví, budeme pro sebe čerpat ze své vnitřní síly, odvahy, moudrosti a štěstí.

Afirmace:

„Přistupuji k životu se „šťávou„ a jasností a dokážu vnímat problémy svou stále jasnou myslí, odhodlanou je vyřešit!„

Podporuje: mentální jasnost; zdravé, přitažlivé postoje, hojnost výživných psychicky posilňujících myšlenek, naději, motivaci, abychom se lépe starali o sebe, pozitivní pohled a přístup, nebojácnost, vyváženost, je vhodná k využití období po operaci, nemoci či nehody, nebo kdykoliv chceme znovu získat jemnou rovnováhu mezi tělem, myslí a duchem, schopnost být klidně aktivní aktivně klidní uprostřed víru životních činností.

Vhodné použití: mentální zmatenost, související se zdravím, starosti, obavy, pochybnosti, nerozhodnosti, sklony k opakování negativních emocí, jako je hněv, žárlivost a strach, pocit fyzické a emocionální zranitelnosti, nezdravé emoční postoje, hypochondrie, při opakujících se problémech, které vyvolávající stavy strachu a obav, staré myšlenkové vzorce, strach o své zdraví.

Přínos jablka pro zdraví: Výhodou jablek je, že na rozdíl od mnoha jiných druhů ovoce nám při správných skladovacích podmínkách vydrží dlouhé měsíce. Jsou vhodnou a zdravou svačinkou nejen pro školáky, ale pro každého. Jelikož 84,4 % obsahu tvoří voda, jablíčko nás nejen zasytí a dodá energii, ale i uhasí žízeň. Navzdory vžitým názorům jablka neobsahují mnoho vitamínu C, ale i tak jsou pro náš organismus přínosem. A to díky obsahu pektinů. Pektiny mají pro náš organismus velký význam, neboť jsou schopny vázat sloučeniny olova a jiných těžkých kovů. Zpomalují množení škodlivých mikroorganismů ve střevech, regulují trávení a podporují vylučování škodlivého cholesterolu z těla. Tím nás chrání před civilizačními chorobami, jako jsou například vysoký krevní tlak, křečové žíly a infarkt. V jablkách najdeme také celou řadu jiných prospěšných látek jako hořčík, železo, vápník, draslík. Právě draslík se podílí na udržení správné hladiny vody v těle, správný přenos nervového systému, zásobování mozku kyslíkem a zachování funkce ledvin a svalů. Jablka také obsahují antioxidanty – karoteny. V neposlední řadě jsou pak jablka bohatá na vlákninu, která je blahodárná pro náš metabolismus.

Esence Pomeranč – pro nadšení, naději a překonávání překážek

Všichni lidé v našem životě nám pomáhají svým jedinečným způsobem s naší transformací. Nejde o to, co jsme s nimi prožili, ale o způsob, jakým se rozhodneme reagovat na tyto lekce. Když máme pocit tlaku a úsilí nebo, že musíme v životě bojovat, je to jen výzva k naší rezignaci a vyjádření naší potřeby „udělat něco se svým životem“. S nadšením můžeme rezignaci a hořkost proměnit na přijetí a pocity ztráty z naší minulosti, se stanou velmi bohatými zkušenostmi, které nás mohou posunout do většího souladu s naším nejvyšším potencionálem. Uvidíme jejich druhou stranu a také světlo na konci tunelu. Žít je radost, milovat je radost, když necháme jít, co bylo.

Afirmace:

„Mé myšlenky tančí vzduchem s kosmickou energií, radostně zpívají a přenášejí mě přes každé slzavé údolí!„

Podporuje: schopnost vypořádat se s energií smutku a melancholie, navodí vnitřní úsměv, přináší lehkost, uvolňuje emocionální napětí, pomáhá vidět světlo na konci tunelu – je to těžké, ale bude to v pořádku, podporuje při řešení konfliktů, dodá sílu k překonání obtíží, podpoří vytrvalost, přináší naději a vitalitu, obnovuje zájem o život, vzbuzuje nadšení, vyrovnává a stabilizuje emoce, pomáhá nám přijmout lekce a nepříjemné zážitky a změnit je v pozitivní zkušenosti a s nadějí a nadšením se dostat do souladu s nejvyšší představou, kterou o sobě máme a projevovat nadšení ze života bez ohledu na obtíže, kterými jsme si prošli nebo procházíme.

Vhodné použití: mírná až těžká deprese, úzkostlivé stavy, beznaděj, zoufalství i dlouhodobé, sebelítost, na minulé i současné problémy související se zneužíváním – fyzické, emocionální nebo sexuální, apatie, pocit vnitřní prázdnoty, netečnost, negativní prostředí, mrzutost, lítostivost, k překonání hluboké bolesti a na dlouhotrvající problémy, kde nemůžeme opustit svůj postoj k nim nebo se zbavit myšlenkového uvažování nad nimi – úmrtí blízké osoby, nehoda, operace, rozvod, myšlenky na sebevraždu apod., také tehdy, když to chceme vzdát – beznaděj a zoufalství, těžký život, potlačujeme své pocity a nevyužíváme svůj potenciál.

Přínos pomeranče pro zdraví: Pomeranče určitě znáte jako výborný zdroj vitamínu C, stejně jako ostatní citrusy. Jeden pomeranč obsahuje kolem 90-ti procent tělem požadovaného množství vitamínu C. Je to jeden z hlavních antioxidantů vůbec obsažený v jídle a primární, ve vodě rozpustitelný antioxidant v lidském těle. Právě to, jak vitamin C působí v těle, je jeden z mnoha důvodů proč se tento důležitý vitamin ukázal být pomocný v redukování některých symptomů astmatu, osteoarthritidy a revmatické arthritidy. Jak volné radikály ničí krevní cévky a mění cholesterol a ucpává jím stěny tepen, tak vitamín C je pomocný při prevenci rozvoje atherosklerózy a diabetického srdečního záchvatu. Vitamin C je velice důležitý ke správné funkci imunitního systému. Takže nějaký extra vitamin C může být užitečný při nachlazeních, chřipkách a stále se vracejících ušních infekcích. Nezaplatitelný užitek vitamínu C pro lidský organismus není tolik překvapující, neboť vědecké výzkumy ukázaly, že konzumace zeleniny a ovoce s vysokým obsahem tohoto vitamínu je spojena se sníženým rizikem smrti způsobený všemi možnými příčinami zahrnujícími srdeční choroby, záchvat a rakovinu. Zdraví prospěšné látky v pomeranči pokračují jejich vlákninou. Jeden pomeranč obsahuje asi 15 procent denní dávky vlákniny, která se ukázala být prospěšná také ke snížení hladiny cholesterolu v krvi a být pomocná při prevenci atherosklerozy. Vláknina také dokáže pomáhat držet hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Také díky tomuto může být pomeranč zdravá pochoutka pro lidí trpící cukrovkou. Navíc přírodní ovocný cukr v pomeranči – fruktóza, může být nápomocná k udržení hladiny cukru v krvi před jeho zvýšením po jídle, příliš vysoko. Vláknina pomeranče dokáže na sebe navázat rakovinotvorné chemikálie a udržet je od vstřebání střevem, což je další pozitivní věc na ochraně proti rakovině. Nadále pomerančová vláknina pomáhá redukovat nežádanou zácpu a/nebo průjem těm, kteří trpí podrážděným střevem.

Zpracováno, podle mých poznámek ze semináře s Lilou a volných překladů ze stránek: https://spirit-in-nature.com/

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Jak prožít skutečný život

Jak prožít skutečný život

Život je proces neustálého tvoření.

Tajemství všech Mistrů je to, že nemění svá rozhodnutí a dělají to, co se rozhodli dělat

Nikdy se nespokojte se zápornou odpovědí.

Přivoláváme to, co si myslíme, cítíme a říkáme.

Život může být procesem vytváření nového nebo opakování starého

Duše tvoří, rozum reaguje

Duše chápe to, co si rozum neumí představit

Nepřemýšlejte o tom, co je pro Vás „nejlepší“ a začněte dělat to, co vyhovuje vaší přirozenosti.

Vaše pocity jsou vaší pravdou. Vaše pravda je pro vás nejlepší.

Myšlenky nejsou pocity. Jsou to vaše představy o tom, jak byste se „měli“ cítit. Když se pocity a myšlenky zamotají, pravda se ztrácí.

Chcete-li se vrátit ke svému cítění, zapomeňte na svůj rozum a vraťte se ke svým smyslům.

Jakmile poznáte svou pravdu, žijte podle toho.

Negativní pocity nejsou žádné pocity, jsou to představy založené na vaší nebo cizí zkušenosti.

Zkušenost není ukazatelem pravdy, neboť čistou pravdu vytváříte v přítomném okamžiku.

Chcete-li změnit své reakce, žijte v přítomnosti, která existuje ještě dřív, než o ní přemýšlíte. Jinými slovy, žijte tady a teď… nežijte v minulosti ani v budoucnosti.

Minulost a budoucnost existují jen v představách. Jedinou realitou je přítomný okamžik.

Hledejte a naleznete.

Dělejte, co je třeba, abyste zůstali ve spojení s Bohem/Bohyní/Pravdou. Nikdy nepřestávejte dělat to, co vás spojuje se vším, co existuje.

Převzato z knihy : Neale Donald Walsch Hovory s Bohem II.

Myšlenky a budoucnost

Myšlenky, které ovlivňují mou budoucnost

Ondra Mergl

Vaše dnešní myšlenky vytvářejí váš zítřejší svět. Zde najdete dvanáct destruktivních myšlenek, které máte vypudit z hlavy:

1. Má minulost naznačuje moji budoucnost. – Neposuzujte neúspěšné pokusy a chyby jako určující prvek vašeho budoucího potenciálu, ale jako součást procesu růstu. Něco nemusí skončit dobře, aby se z toho stala jedna z nejcennějších životních zkušeností. Když přijdou těžké časy, zhluboka dýchejte. Vězte, že nejlepší věci přichází, když je nejméně čekáte. Pracujte na SOBĚ a ono se to samo vyřeší. Porážka je dočasný stav, kapitulace ho činí trvalým.

2. Starám se, co si o mě myslí. – Ignorujte ty neslušné lidi, kteří vás pomlouvají za zády. Tam totiž přesně patří, za vaše záda. Býti silnými neznamená, že vždy musíte bojovat. Opravdovou silou je dostatečná moudrost, abyste odešli od malicherností s hlavou hrdě vztyčenou.

3. Jednou budu dělat to, co mě činí šťastným. – Občas se při svém úkolu udělat všechny šťastnými sami cítíte mizerně. Pamatujte, dnes jste nejstarší, jací jste kdy byli, a nejmladší, jací kdy budete. Trochu děsivé, ale pravda. Pokud existoval perfektní moment pro následování vašich hodnot a cílů, pak je tím momentem „právě teď“.

4. Nemůžu, už je moc pozdě, nejsem dost dobrý, apod. – Nikdy nevíme, kam nás zavede naše cesta. Nicméně víme, kde jsme dnes, a odtud můžeme, s pomocí lásky a naděje, vytyčit naši cestu vpřed. Náš přístup hýbe kormidlem, čímž určuje nejen cílovou destinaci, ale především cestu k ní a zážitky během putování.

5. Je toho tolik, co může být špatně. – Přestaňte se bát, co by se mohlo pokazit, a začněte přemýšlet, co byste mohli udělat správně. Ještě lépe, přemýšlejte o tom, co už je správně. Buďte vděční, že po noci přijde nový den, za přátele, kteří se změní v rodinu, i za minulé sny a cíle, které se staly realitou. Použijte tyto pozitivní prvky k přivolání ještě lepších zítřků.

6. Nikdy ti neodpustím. – Chce to silné srdce milovat, ovšem ještě silnější srdce pokračovat v lásce poté, co byla raněna. Když vás někdo raní, zradí nebo zlomí srdce, odpusťte mu, neboť vám pomáhá učit se o důvěře a důležitosti opatrného chování, když někomu otevíráte své srdce. Jste poté silnější a lépe vybavení najít tu lásku, kterou si zasloužíte.

7. Nemám je rád, protože jsou divní. – Jak rostete, objevujete, že jste byli obdařeni dvěma rukama – jednou pro vlastní potřebu a druhou pro pomoc ostatním. Buďte ti, kdo tvoří a opečovávají s porozuměním a odpuštěním. Buďte ti, kteří hledají v lidech to nejlepší a zanechávají je o trošku silnější, než je potkali. A vždy si dávejte pozor, jak soudíte lidi – nemůžete shrnout celý lidský život na základě jedné události.

8. Jsem moc nešťastný, abych činil druhé šťastnými. – Štěstí je bumerang. Když se cítíte nešťastní, udělejte něco malého, co učiní druhé šťastnými, a zcela jistě, když se usmějí, nebude těžké jim úsměv oplatit.

9. Nemůžu nikomu věřit. – Často necháváme naše srdce zavřená, ne proto, že bychom nevěřili druhým, že nás neopustí, nepotopí nebo nepřestanou milovat, ale protože nevěříme sami sobě, že přežijeme bolest z jejich odchodu, zrady nebo konce jejich lásky. Jak ironické, zvážíme-li, že jenom utrpěním těchto ztrát si uvědomíme jejich opravdovou cenu. Pamatujte, že stejně jako malé semínko, které má vyrůst, i my potřebujeme být hozeni do špíny, zavaleni temnotou, pokropeni studenou sprchou a nuceni se pomalu plazit, abychom dosáhli světla.

10. Každý to dělá, takže to musí být správně. – Žijte VÁŠ život. Nikdy neskrývejte, kdo jste. Jedinou hanbou je stydět se. Postavte se za to, v co věříte. Zpochybňujte, co vám řeknou druzí, pokud vám to nepřipadá správné. Pokud následujete dav, nikdy se nedostanete dále než dav. Ale když kráčíte sami přímo za nosem a vyšlapáváte si svoji vlastní cestičku, pravděpodobně se dostanete na místa, kam nikdo nikdy nevkročil.

11. Nikdy se to nezlepší/nezhorší. – Všechno pomine. Když je život drsný, vzpomeňte si, že nebyl vždy takový. Včas si zapamatujte jeden den. A když bude váš život skvělý, vzpomeňte si, že tomu tak vždycky nebývalo. A proto oceňujte každý skvělý okamžik.

12. Nemám čas snít. – Opravdová životní tragédie neleží v nedosáhnutí vašeho snu, ale v tom, že nemáte žádný sen, kterého byste mohli dosahovat. Odevzdejte se nápadu, ve který věříte. Jděte přímo za nosem. Překonejte váš strach. Pracujte na tom. Snažte se o to. Smějte se. Uskutečněte to. Toto je váš život a váš sen – ne někoho jiného. A pamatujte, nemusíte vidět celé schodiště, jenom musíte dělat jednotlivé kroky.

(zdroj: https://www.marcandangel.com/2012/08/24/12-negative-thoughts-holding-you-back/ )

Převzato z: www.facebook.com/BO.HOVA

Meditace – Petr Chobot

Úplňkové meditace – Petr Chobot

Úplňková telepatická meditace proběhne vždy večer před úplňkem v čase od 21.00 do 22.00

VŠEOBECNÉ INSTRUKCE, platí pro KAŽDOU ÚPLŇKOVOU MEDITACI:

Klíčová vyvolávací mantra je ÓM-KCHÁ. Tuto mantru (je jako vyvolávací kód, jako vytočení telefonního čísla) stačí jednou či vícekrát v duchu vyslovit hned, jak ulehnete (usednete) k meditaci. Ideální je vyslovit ÓM v duchu na NÁDECHU a KCHÁ vyslovit v duchu na VÝDECHU. Zjistíte, že došlo jakoby k „vyladění se“, jako by se něco „sepnulo“. Je to intuitivní pocit, který může následovat, pocit, jako by Vás zalilo teplo nebo pocit bezpečí a zvláštního klidu či odpoutanosti. Intenzívní práce Bytostí, šamanů a PCH začne JAKO VŽDY ve 21 hodin a potrvá do 22 hodin. PCH se snaží být během úplňkových meditací v silových mistech, tentokrát bude pracovat z Filipín z vrcholu posvátné hory na ostrově Luzon. PCH bude v době úplňkové meditace v transovém stavu, kdy je schopen vnímat KAŽDÉHO, kdo se napojí, ve stavu „nahé duše“ disponujeme naprosto odlisným druhem vnímání. Ve 21 hodin je dobré se vyladit na vizi Bílého Světla (ve formě jakoby zářícího slunečního kotouče, oblaku, víru či koule) na zcela uhlově černém pozadí nebo na pozadí kosmického prostoru. Vylaďujte se zcela uvolnění a relaxovaní. Vaši relaxaci nesmírně prohloubí např. technika „propínacích dechů“, kterou PCH vyučuje na seminářích. Jde o to, že na každém nádechu zatněte ruce v pěst, vtáhněte břicho, silně sevřete hýžďové svaly, sevřete chodidla a napněte i svaly obličeje, nohou a paží. Po nádechu zadržíte dech asi na 7 sekund – přitom stále udržujete svaly napnuté! Pak velmi pomalu vždy vydechnete a přitom uvolníte svalovou hmotu do hloubky, do každého svalového vlákna. Po výdechu můžete opět zadržet dech, tak na 4 sekundy – a vychutnejte tělo „měkké na omak po celém povrchu“, naprosto bezvládné… Stačí 20 takovýchto dechů a jste naprosto uvolnění. Nebo použijte JAKOUKOLIV účinnou metodu psychické a tělesné relaxace). Poté, už uvolnění, začněte dýchat energii z Bílého Světla jakoby ústy a veďte ji po těle, nejlépe přes plíce a krevní oběh – VAŠE TĚLO ZVÝŠÍ SVÉ VIBRACE a je vysoká pravděpodobnost, že může být zbaveno i biologických problémů jakéhokoliv druhu, neduhu, nemoci, bolesti i zárodků budoucích neduhů a chorob! Takto pracujte přibližně 20 minut. Poté nadechujte energii do 3. oka (oblast přibližně mezi obočím nad kořenem nosu) hlubokými, co nejpomalejšími dechy s představou, že Bílé Světlo se HROMADÍ v lebce v této oblasti. Takto pracujte asi 10 minut. Pak si představte, že se Vám otevírá temeno lebky a do lebky jakoby „vane“ temenem SVĚTELNÝ VÍTR ze zdroje Bílého Světla. Pak pomozte svými nádechy Světlu vtékat do lebky, až ji CELOU naplní. Poté nechte Světlo zkoncentrovat se uprostřed lebky (v oblasti hypothalamu). Takto pracujte asi 15 min..
Poté nadechujte do srdeční čakry UPROSTŘED hrudi a nechte se dech za dechem jakoby v duchu „zvedat“ ze svého těla ve své jemnější podobě do Kosmu a do Zdroje Bílého Světla. Můžete zadat jakékoliv dotazy Entitám, s nimiž se pravděpodobně setkáte, nebo alespoň pocítíte jejich asistenci a vyzařování. Tyto láskyplné Bytosti Vám mohou pomoci spojit se Absolutnem a Celým Bytím.
Pokud byste z meditace z jakéhokoliv důvodu „vypadli“ či měli problémy s napojením, dýchejte zhluboka a opět ZOPAKUJTE KLÍČOVOU MANTRU. (Pokud znáte podobu PCH, můžete si ho případně vizualizovat, je dobré si přitom živě představit Bilé Světlo v jeho lebce. IDENTIFIKUJTE se následně v duchu s PCH, doslova jako byste byli v tu chvíli jím. PCH Vám tím zajistí okamžitou TECHNICKOU POMOC, vyladíte se totiž silně na jeho vibrace a stav jeho vědomí.
Pokud si budete přát zesílit kontakt se Světlem či Bytostmi, můžete si kdykoliv pomoci vnitřním vyslovováním KÓDOVÉ MANTRY této meditace, tedy ÓM KCHÁ. (Ještě jednou:“ÓM“ vyslovujte v duchu na NÁDECHU a „KCHÁ“ v duchu na VÝDECHU).

Pokud si přejete touto meditací vyřešit jakýkoliv problém životní či zdravotní, formulujte před meditací v duchu jasně TENTO ZÁMĚR asi takto: Meditace, do které vstoupím, plně odstraní můj problém. Můj problém je… vyslovte krátce a jasně (tato práce je prací programátora!!!) svůj problém.
PODMÍNKOU této ani dalších telepatických meditací NENÍ to, aby dotyčný ZNAL PCH!!! V jakémkoliv případě DOJDE k naladění, pokud bude v duchu vyslovena těsně před meditací či během ní KLÍČOVÁ MANTRA!!

Není nutné postupovat striktně dle těchto instrukcí, upravte si je dle svého pokud chcete a použijte TY, KTERÉ VÁM NEJVÍC VYHOVUJÍ. Samozřejmě velmi pomůže řídit se alespoň částečně instrukcemi, týkajícími se jak dechu, tak vizualizace, ale MŮŽETE PRACOVAT I PO SVÉM, jak jste zvyklí. PROTO, PROSÍM, MŮŽETE DO MEDITACE ZAPOJIT LIBOVOLNÝ POČET LIBOVOLNÝCH JEDINCŮ. Mantra slouží k okamžitému vyladění, opakujeme, je to doslova jako vytočit telefonní číslo. Klíčová mantra bude i v dalších meditacích dle instrukcí Bytosti již stále stejná.

Stejně jako během jiných úplňkových telepatických meditací budou opět aktivní inteligence působící směrem od hvězdy Arcturus (pokud bychom chtěli nějak vyjádřit fyzický směr), ale samozřejmě i další kosmické „celky“ a skupiny – „klastry“ takzvaně nehmotných energetických entit. Země nyní dostává velmi mnoho energie, jde o energii TRANSFORMACE a energii zvyšující vibrace všech našich energetických center a polí, z nichž jako bytost sestáváme. Celá Země je touto energií pozvolna měněna v souladu se změnami v jiných dimenzích a v okolním kosmu.

CO je smyslem úplňkových telepatických meditací? Záměrem Bytostí, působících přes PCH, je SNIŽOVAT SYSTEMATICKY UTRPENÍ na planetě ZEMI. Proto jsou úplňkové telepatické meditace zaměřeny na celkovou pomoc každému jedinci, a také na akceleraci jeho evoluce, což je z hlediska Kosmu pomoc největší.
Některé skupiny bytostí z energetického i quasihmotného Kosmu, asistující při této telepatické meditaci, vytvářejí také tzv. „kruhy v obilí“ (agrosymboly, piktogramy). Pokud máte tu možnost, můžete si položit vedle sebe na dobu meditace foto nebo reprodukci jakéhokoliv piktogramu. Pokud vedle sebe umístíte SKLENĚNOU OTEVŘENOU nádobu s vodou, získáte silně nabitou, doslova „živou“ vodu, vhodnou k léčení kohokoliv!!! Můžete zesílit transfer energie tak, že vedle své hlavy umístíte KŘIŠŤÁLY a případně přilepíte leukoplastí na 3. oko VLTAVÍN (pro perfekcionisty…).
Meditujte vsedě v křesle nebo vleže, oči mohou být zakryté nebo by měla být místnost zatemněná, v pohodlném oblečení, nejlépe bílé barvy z bavlny (není nutné) nebo nejlépe NAZÍ, ale tak, abyste cítili komfort a pohodlí, v místnosti by neměla být zima, lze se přikrýt lehkým prostěradlem.
Bytosti doporučují během telepatické meditace také nacházet se ve vaně, naplněné teplou vodou, v temné místnosti, nejlépe tak, že kolem sebe zapálíte pár svíček. Ve vodě může být ponořen křišťál. V případě, že se chcete zbavit nějakých životních omezení či kódů, způsobujících zdravotní problémy, můžete do vody nalít přes síto trochu odvaru z listů šalvěje (vařte 7 min asi hrst na 2 litry). Voda pomáhá akumulovat vám poskytovanou energii.

Důležité: Aby vaše napojení na pole telepatické meditace proběhlo úspěšně, před meditací prosíme NEJEZTE MASO, nepijte nic, co obsahuje KOFEIN a THEIN (čaj, káva) a rozhodně nepijte ŽÁDNÝ nápoj obsahující alkohol!

Úplňkové meditace budou samozřejmě v prvé řadě sloužit svým léčebným a transformačním účelům. Může je využít každý, kdo chce. Kdokoli bude mít zájem podpořit také samu planetu Zemi nebo přispět ke korekci událostí probíhajících na ní tak, aby se snižovala míra utrpení a naopak se zvyšovala všeobecně míra bdění a schopnost soucitu, může se zapojit i do této aktivity. Vše záleží na tom, co chcete. I bez specielního záměru je každá úplňková telepatická meditace pro celou Zemi přínosem. Konkrétní záměr ale může energii lépe nasměrovat do konkrétních oblastí, které potřebují akutně pomoc. Je to jen jiná forma léčení. Stejně jako funguje léčení v individuálním měřítku, funguje i v měřítku celých oblastí, států a podobně… Transfomující a léčivé síly jsou dnes více než k dispozici. Pouze potřebují určitý kanál, pozemského příjemce – aby mohly účinně působit. Na pokyn PCH umisťujeme techniky, které lze použít od této chvíle během každé úplňkové meditace.- najdete je v podčlánku této rubriky.

Převzato z . www.petr-chobot.eu

Předlohy mandal ke stažení

Předlohy mandal ke stažení

Tyto předlohy mandal ke stažení byly převzaty z těchto stránek a knih:

Malování mandal – zdroj klidu, Mandaly světa

www.sweetnews.de, www.funnycoloring.com, www.coliriage-enfants.com, www.reumprace1.estranky.cz, http:/cattycreativ.free.fr, www.terescinotvoreni.cz, www.help24.cz, www.mandaly-obrazky.cz, www.centrum-mandala.cz

Stačí kliknout na vybranou mandalu a obrázek se vám otevře pro tisk, můžete si ji vytisknout nebo uložit.

Afirmace pro tělo

Afirmace pro krásnější a zdravější tělo

Cokoliv máme rádi, může rozkvést do krásy. Jako lidé bychom se měli časem naučit milovat úplně všechno. Učinit krásným celý svět. Začněme dnes tím, že si o něco více zamilujeme své fyzické tělo. Začtěte se teď do proudu afirmací, které vám mohou pomoci váš vztah k vašemu vlastnímu tělu zlepšit. Afirmace jsou pozitivní tvrzení. Když je neustále opakujeme (čteme, píšeme, vyslovujeme) a cítíme u nich i pozitivní emoce, mohou mít léčebný efekt na náš život.

Až jim uvěříme (= dostaneme se s nimi do souladu), začnou takto vyřčená slova pozitivně ovlivňovat přímo naše buňky. Pokud vás následující text zaujme, můžete si ho upravit podle sebe. Některé věty nebo slova – pro vás nemající takový význam – umazat a naopak dopsat pasáže, ze kterých budete nadšení už jen, když je budete psát.

Text je psán v ženském rodě (většina našich čtenářů jsou ženy):

JSEM VDĚČNÁ SVÉMU TĚLU (afirmativní text)

Mé tělo září zdravím.

Jsem ve svém těle šťastná.

Jsem v nejlepší fyzické kondici, co jsem kdy byla.

Mým tělem se prolévají vlny zdraví.

Cítím se ve svém těle báječně.

Mé tělo je v perfektním stavu.

Jsem svému tělu tolik vděčná!

Halím do léčivé lásky každou buňku svého těla.

Své tělo bezvýhradně miluji.

Mé buňky jsou šťastné a zdravé.

Všechny buňky mého těla se radostí usmívají.

Mé tělo si zaslouží, abych ho měla ráda.

Mé tělo je tím nejlepším hmotným vyjádřením mé jedinečnosti.

Už proto své tělo miluji.

Mé tělo je krásné a inteligentní.

Pružně reaguje na mé myšlenky – čím radostnějšími myšlenkami ho sytím,

tím více se stává krásnějším a zdravějším.

Oceňuji, že mé tělo je v perfektním stavu.

Že více než 99, 9 % buněk mého těla je zdravých a vitálních.

Jsem okouzlena schopností mého těla rychle se hojit a uzdravit.

Oceňuji pružnost, ohebnost, sílu a rychlost mého těla.

Mé tělo – navzdory věku – funguje přímo zázračně.

Děkuji za to, že mohu dýchat.

Děkuji za to, že mohu vidět svýma očima během dne tak krásné barvy, vzory a předměty fyzického světa.

Děkuji, že mohu poslouchat.

Děkuji, že mohu cítit.

Děkuji, že mohu chutnat.

Děkuji, že mohu hmatat.

Děkuji, že má pokožka září mládím.

Děkuji, že mé srdce je zdravé a vitální.

Děkuji za zdraví, které koluje v mých trávících, vylučovacích a pohlavních orgánech.

Překypuji energií a je mi stále lépe.

Vyzařuji zdraví, klid, pohodu a krásu.

JSEM KRÁSNÁ A HODNOTNÁ ŽENA.

Miluji to, že je mé tělo tak krásné.

Dovoluji si zcela se uvolnit a mít své tělo ráda.

Dovoluji si být krásnou ženou.

Baví mě psát a číst si o svém těle věty, které mě posilují.

Každý den se na své afirmace těším.

Beru to zlehka. Dělám to pro radost.

Vím, že čím méně tlačím na výsledek, tím rychleji ho dosahuji a jsem zdravější.

Právě dnes prožívám nejlepší den svého života.

Právě dnes jsem za své zářící zdraví vděčná.

Kde najít více afirmací
Afirmační text byl můj vlastní autorský. Mám však ve svém podvědomí tolik afirmačních textů od jiných autorů, že jsem některé původní myšlenky jiných mohl již nevědomě převzít za vlastní.

Kdysi jsem si afirmace vypisoval z různých knih. Speciální afirmace o těle a snižování fyzické hmotnosti najdete např. v knihách Pierra Franckha či díle Peníze a zákon přitažlivosti od Esther a Jerry Hicks. Spoustu afirmací získáte dále např. v knihách Louise Hay (Miluj svůj život, Přítomný okamžik), Vadima Zelanda (Ovlivňování reality – 8. díl), Rhondy Byrne a dalších.

Autor: Mgr. Jiří Hamerský

Zdroj: www.celostnimedicina.cz

Kalendář Mandaly Cesty Lásky 2015

Kalendář je již vyprodaný, vůně Bohyní a vůni Panny Marie, předlohy mandal k vykreslení je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz. Soubor všech předloh mandal včetně návodu k vykreslování stojí 50Kč, poštovné při platbě předem je 60Kč. Sada vůní všech třinácti Bohyní v lahvičkách 5ml stojí 1700Kč, vůně Panny Marie v lahvičce 10ml stojí 210Kč, v lahvičce 5ml stojí 160Kč. Na Slovensko je možné zaslat zboží na dobírku.

Obrázky mandal z kalendáře najdete na konci této stránky, kde si je můžete prohlédnout. Informace k jednotlivým měsícům a mandalám najdete pod každým obrázkem od ledna 2015.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Kalendář Mandaly Cesty lásky pro rok 2015

© Světluška Radka Hubeňáková

„Nechej se vést svým srdcem, naslouchej přáním své duše a tvá cesta bude plná radosti. Když máš odvahu vykročit novým směrem, čeká tě cesta plná objevů a nového poznání, láska vždy bude provázet tvé kroky. Všechno co může naplnit tvé srdce a nasytit tvou duši máš na dosah, stačí se rozhodnout a pustit příležitost do svého života. Pak vše, co do něj vstoupí, bude mít sílu světla a lásky a zázraky se budou dít na počkání. Vesmír má pro tebe připraveno to nejlepší, tak neváhej a vykroč na svou cestu ke štěstí, na svou Cestu lásky“.

Vítám vás u v pořadí již třetího mandalového kalendáře, který se může stát vaším průvodcem i obohacením v roce 2015. Po velikém ohlasu na předchozí kalendáře i vůně Bohyní, které nás podporovaly v roce 2014, je i díky vám na světě další kalendář. Při jeho tvorbě se pro mě staly hodně důležité vaše zpětné vazby o působení mandal i vůní ve vašich životech. Také to, jak informace, které mi každý měsíc přicházejí ke kalendáři i k aktuálním energiím, a vy si je můžete přečíst na mých stránkách, rezonují s vašimi životy, s tím čím si procházíte, co řešíte a jak díky nim mnohem lépe rozumíte sami sobě a lépe zvládáte své žití a bytí. Věděla jsem, že chci v této světelné, a pro mě, velmi radostné a obohacující práci pokračovat, a že chci zůstat otevřená tomu, co mi Vesmír i Zem pošlou do nových mandal k naší cestě v příštím roce 2015. Také jste se stejně jako já ptali, jaký bude a co bude dál s vůněmi Bohyní, na všechno přišly odpovědi s novým kalendářem. Tak uvidíme, kam nás naše zvídavost společně s vůněmi a mandalami dovede. Já už se na to těším a věřím, že vy také, a že si to společně zase užijeme. Kalendář dostal název Mandaly Cesty lásky a je takovým jemnějším pokračováním Mandal Bohyní z roku 2014 – zjemněním toho, co nám nabídly. Proto vůně Bohyní, vytvořené ke kalendáři pro rok 2014, zůstávají dál jako podpora i pro tento kalendář a jeho mandaly. Nově se k nim připojuje nová vůně Panny Marie, jejíž energie nás bude provázet také v mandalách celým kalendářem. Já bych si moc přála, aby vůně, obrázky mandal, i texty pod nimi nás na „ tu naši Cestu lásky“ pomohly nasměrovat.

Nastavení kalendáře a nová vůně Panny Marie

Mým přáním tedy opět bylo, aby to nebyl jen pěkný obrázkový kalendář, ale aby nám všem dodával světýlko naděje, radosti, inspirace, pohlazení, sílu, podporu, lehkost a vědomí důležitosti toho, co se děje právě teď, otvíral naše srdce lásce a odvaze. Protože mnozí to opravdu nemají lehké a hledají sebe i svou cestu stále místo v sobě tak kolem sebe, tak jsem ke svému přání ještě přidala jeden záměr – aby to byla i bezpečná navigace, kterou přijmeme s otevřenou náručí, beze strachu a posuzování, a která nás osloví svou jemností a opravdovostí v našem srdci. Prostě si nás přitáhne a pomůže nám přepnout do vyšších rovin našeho bytí, otevře nám cestu k láskyplnosti a trpělivosti, víře a naději, k lásce, k sobě, k životu… a poslala jsem to všechno „nahoru“ a čekala, co přijde a co se narodí. Týden před začátkem mého letního červencového semináře se jednoho večera jen tak narodila vůně Panny Marie. Nádherná, něžná, radostná, objímající, povzbuzující, uklidňující a velmi jemná a přesto silná, přesně jako mé přání do kalendáře, navíc se po ní někteří z vás, už hodně dlouho ptali. Zvláštní bylo, že celý recept přišel najednou – normálně se vůně skládá postupně a pak zraje. Teď jsem ji prostě namíchala najednou tak, jak to přišlo a za týden už se dala vůně používat, byla hotová. Vnitřně jsem věděla, že to začíná a že ten nový kalendář bude s energiemi Panny Marie. Zázraky, které od té chvíle začaly přicházet, by zabraly dlouhý seznam a stále pokračují. Ti, kteří přijeli na můj seminář si ty zázraky s vůní i Pannou Marií vyzkoušeli a prožili. Dalším překvapivým zjištěním bylo i to, jak tato vůně dává vůním Bohyní, které se staly průvodkyněmi v roce 2014, i dalším mým vůním úplně nový rozměr. I tady jsem začala tušit, že to není jen tak a bude za tím mnohem víc a už jsem se začala těšit na nové mandaly.

Tvoření kalendáře

Dobrodružná cesta s mandalami začala v srpnu na naší dovolené v Náchodě, kde se přímo pod zámkem narodily první dvě mandaly. O Náchodu se říká, že je to vchod do Země, tak jsem to považovala za symbolický začátek, protože naši cestu do Náchoda provázely také povodně – symbolické čištění. Energie Panny Marie i Bohyní mě krásně vedly a celé tvoření mandal mělo také úplně jiný rozměr než u předchozích kalendářů. Takový světelný a velmi jemný, doplněný spoustou radostných okamžiků a také využitím pro mě doposud neznámých a neobvyklých způsobů kreslení, které jsem si okamžitě zamilovala. Kreslilo se mi neuvěřitelně lehce a překvapivě rychle byla první mandala na světě a přišla i informace, že ji mám zařadit do měsíce května. Další symbolický začátek – máj – lásky čas a v něm mandala Splněný sen. Poprvé jsem do svých mandal „hojně“ přidávala bílou pastelku, která je rozsvítila a prosvětlila. K mému překvapení bylo všechno tak jasné a čisté, dopředu jsem věděla, jak bude mandala vyzařovat. U dalších mandal, které už jsem kreslila u nás doma v Hrabišíně, v energetické linii archanděla Michaela a v energiích 11.brány Pravdy a pravdivosti, jsem dokonce měla dovoleno dopředu si zvolit, který měsíc chci zrovna kreslit a už to samo jelo. Ta záplava lásky, která ke mně přicházela, se s velkou rychlostí a lehkostí přenášela přes barvičky na papír a vznikaly nádherné světelné mandaly a k nim rovnou přicházely i názvy a měsíce. Takže žádné skládání kalendáře až nakonec, jak tomu bylo u těch předchozích kalendářů. Archanděl Michael, Panna Marie, všechny Bohyně a světelné bytosti, která u nás v michaelovské energetické linii s námi žijí a s nimi naše kočičky a také naše nová psí průvodkyně – kokršpanělka Enny, mi pomáhali svými nápovědami i byli pro mě velikou podporou. Pečlivě dohlíželi na kreslení, aby vše bylo tak, jak má být a velmi jemně směřovali moji ruku. Prostě dělo se toho tolik, takovou rychlostí a přitom v takovém klidu, že mi to přišlo úplně samozdřejmé a přirozené. Bylo to velmi uvolněné a o to více radostné tvoření. Během měsíce srpna bylo na světě dvanáct mandal, přišel i název kalendáře Mandaly Cesty lásky a zbývala poslední mandala pro měsíc březen. Byl začátek září a nás čekala krátká dovolená na Jižní Moravě kousek od Mikulova, na kterou jsem si přibalila i pastelky. Ta záplava nádherné mariánské energie, která nás tady přivítala mě jen utvrdila v tom, že jsme na správném místě a že poslední mandalu mám začít kreslit právě tady. Začala tedy vznikat mandala Probuzená láska. Dokreslena byla ale až zase doma, na mém zářijovém semináři andělského kreslení mandal Léčivý dotyk lásky, který se do této jarní mandaly přenesl. Další zvláštností kalendáře je to, že pod jednotlivými mandalami tentokrát nenajdete posilující afirmace, jak tomu bylo doposud, ale namísto nich k vám bude proudit podpora prostřednictvím moudrých promluv jednotlivých mandal. Barvičkou, která protéká celým kalendářem je červená barva – barva života, smyslnosti, nadšení, radosti a naplnění, která bude také podporovat naši tvořivost a smysl pro krásu, uzemnění a rozhodnost na naší cestě lásky v tomto roce.

Co nám nabídne rok 2015

Jak jsem tak přemýšlela o tom, jaký by měl být ten náš nový kalendář, začaly mi postupně přicházet jemné nasměrování i nápovědy, jaký záměr mám vyslovit, aby opět rezonoval s tím, co nás čeká. Podle numerologie to bude hodně náročný rok, ve kterém budeme postaveni tváří v tvář svým vnitřním stínům a nezpracovaným tématům, které velmi úzce souvisí s naším strachem, přetvářkou, iluzí, nenasloucháním a překrucováním reality a skutečnosti – tedy tím, kde utíkáme před svojí pravdou, kde ji odmítáme přijmout a žít. To nám zrcadlí číslo 15 na konci letopočtu. Na povrch budou vyplouvat naše vnitřní zábrany a také to, před čím utíkáme a co si v sobě schováváme, čím „podvádíme „ sami sebe. Bude se prověřovat naše vnitřní síla, rovnováha a také schopnost nastavit si ty správné hranice a být pravdiví. Budeme mít možnost vystoupit z bludného kruhu iluzí a přesvědčení, kterým už stejně dávno nevěříme, osvobodit se od minulosti a svého strachu, začít „nový život“. Na druhou stranu všude tam, kde si to dokážeme rozhodnout sami za sebe, máme odvahu udělat změnu, říct ne, přijmout zodpovědnost, to vše vnitřně ustojíme a začnou se před námi otevírat nekonečné možnosti a nové cesty rozvoje a růstu, doslova za dne na den, díky našemu napojení na intuici a naslouchání, které se v tomto roce bude ještě více prohlubovat. Poroste také naše víra a důvěra v sebe a své schopnosti změnit svůj život k lepšímu.Náš život tak dostane nový rozměr i směr, protože když dokážeme využít své předchozí zkušenosti tím pozitivním způsobem a proměnit je v něco mnohem užitečnějšího, laskavějšího a smysluplnějšího než doposud, pak to pro nás bude mít smysl a budeme se cítit mnohem svobodnější, spokojenější a radostnější. Dá se říct, že všichni budeme „prověřováni“ nakolik jsme opravdu spojeni s láskou, důvěrou a přijetím, abychom si uvědomili, že bez tohoto spojení nedovolíme sobě udělat krok vpřed a chopit se příležitostí, které nám život nabízí. Všechny nerovnováhy nám budou pomáhat si uvědomit, co potřebujeme změnit a propustit ze svých životů, abychom udělali místo novému – tomu, co chceme a tomu, co si přejeme. Čekají nás velké lekce ve všech oblastech života, takové životní maturity a nic se nebude dít náhodně, ale to už dobře všichni víme a věřím, že je zvládneme co nejlépe. Nahlédneme hodně hluboko do svého nitra, abychom propustili všechny boje a namísto nich, zvolili jemnou sílu lásky a otevřenosti, kterou máme stále v sobě. Budeme se s ní seznamovat a učit se s ní pracovat, správně ji směřovat i sdílet se sebou i s ostatními. V tom všem nás bude podporovat Panna Marie i všechny Bohyně. Uzdravující síla lásky je odpovědí na všechno s čím se setkáme. Je to klíč k našemu spokojenému a naplněnému životu.

Mariánské poselství ke kalendáři a roku 2015

Rok 2015 bude prověřovat to, co jsme se naučili přijmout na vědomé úrovni, čemu jsme otevřeli své srdce a co chceme žít – opravdově, skutečně a naplno, jaká jsou naše sny a iluze, a jak se my, jako Tvůrci života podílíme na všem, co díky nám vzniká. Odložit iluze, strachy a obavy je někdy nesmírně těžké, ale když se ponoříme do opravdovosti a skutečné lásky ve svém srdci, stávají se nepodstatnými a bez povšimnutí mizí, aby se proměnily v nové jasnější a krásnější podoby lásky. Je to také proces propojení aspektů božského mužství a ženství, přijetí své zodpovědnosti, poctivosti a pravdy, abychom mohli projevit svou dokonalou jedinečnost, přesně tak, jak potřebujeme a jak si přejeme, do krásy a harmonie. Po celý rok se budou hluboce čistit posvátné energie rodičovství, mateřské a otcovské lásky, a také naše spojení se životem. Tak vše, co v něm bylo narušeno, bude moci být vyléčeno a uzdraveno, abychom se mohli znovu spojit v jeden jediný tok lásky. Toto poselství je zakresleno v každé z mandal v tomto kalendáři a je podporováno energiemi ve vůních Bohyní a ve vůni Panny Marie, které nám pomáhají otevřít bezpečnou cestu k jeho naplnění ve svém životě. Když čtete toto poselství a řádky textu pod každou mandalou v kalendáři, znamená to, že jste si dovolili se na chvíli zastavit, nasloucháte a napojujete se na tento proud lásky a také jste ve spojení s mariánskou energií. Zůstaňte v klidu a jen ji nechejte sebou protékat, požádejte, ať teče ke všemu a všem ve vašem životě, co potřebuje pohlazení a naplnění láskou. Také můžete požádat, aby tekla ke všem a všemu, co potřebuje pomoc a uzdravení. Tak jednoduché to je, tak mocné a silné, když se spojí srdce v jedno přání, v jednu myšlenku. To budete dělat v tomto roce velmi často, aniž byste si to mnohdy uvědomovali rozumem a o to více to pocítíte v sobě – ve svém srdci. V nadcházejícím novém cyklu stvoření se buď rozhodnete jít dál s rostoucí silou světla a lásky do úrovně nových zkušeností, a tak si zajistíte potřebné vibrace pro vstup do této úrovně. Nebo budete v tomto roce znovu a znovu opakovat stejné zkušenosti, protože se rozhodnete zůstat na stejné vibrační úrovni jako doposud – tedy nic nezměníte ve svých hodnotách, myšlenkových pochodech, tvoření života a směřování své síly. Pro co se tedy rozhodnete?

Toto poselství je zapsáno tak, jak ke mě přišlo od Panny Marie po dokončení kalendáře.

Propojení kalendáře s Bohyněmi

Mandaly Cesty lásky pro rok 2015, byly vytvořeny tak, aby navazovaly, rozšiřovaly a prohlubovaly naše vnímání, cítění, prožívání a uvědomování si toho všeho, co nám pomohly v roce 2014 otevřít Bohyně se svými mandalami a vůněmi. Mandaly Cesty lásky společně s vůněmi Bohyní a vůní Panny Marie před námi otvírají dosud nepoznané úrovně nás samých. S nimi můžeme vstoupit do těch nejjemnějších podob lásky, krásy a naslouchání, můžeme najít ztracené části svého Já, objevit svoji moudrost, víru, sílu a odvahu tvořit svůj sen – tento nový rozměr v nás bude podporovat mariánská energie a Bohyně nám ho pomohou zakořenit v našem životě i v nás samých. Vy, kteří máte minulé kalendáře si můžete libovolně kombinovat mandaly ze všech kalendářů mezi sebou a tak si více prosvětlit a podpořit svou Cestu lásky. Všechny mandaly i vůně Bohyní tedy můžete využívat libovolným způsobem. Vůně Bohyní budou mít zvýšený účinek ve stejných měsících jako v roce 2014 a kdykoliv k nim můžete použít vůni Panny Marie nebo můžete používat jen tuto vůni samostatně.

Rozdělení vůní bohyní:

Panna Marie – Požádejte ji kdykoliv o pomoc, pomáhá nám skoncovat s iluzí oddělenosti. Živí nás, nechává nás zakoušet, že vše je vzájemně propojeno a dává nám pocit bezpečí a ochrany. Učí nás také starat se o sebe a nalézt správnou míru přijímání a dávání, přistupovat k sobě s jemností a něžností, spojit se s láskyplností a sjednotit se s bezpodmínečnou láskou.

Bohyně Oonagh – Požádejte ji kdykoliv o pomoc s životními změnami, ona vás povede kreativními a kouzelnými způsoby.

Leden – Bohyně Mawu – Stará se o to, aby naše potřeby byly hojně pokryty, aniž by to poškozovalo planetu.

Únor – Bohyně Afrodita – Pomáhá oběma pohlavím prožívat ve vztazích více vášně a dobře vyrovnávat mužskou a ženskou energii.

Březen – Bohyně Kuan Jin – Pomáhá nám nalézt soucítění a milosrdenství k sobě samým i k ostatním. Je také ochránkyní dětí a žen, probouzí zájem o hudbu, hudební nadání, ale i jasnozřivost.

Duben – Bohyně Kordélie – Pomáhá s prolomením ledů v jakékoliv situaci anebo ve vztahu, který se zdá být chladným a neutěšeným.

Květen – Bohyně Brigit – Reprezentuje tři tváře ženy, neúnavně chrání všechny, kteří ji o to požádají, je ženským protějškem bojovné energie Archanděla Michaela.

Červen – Bohyně Pallas Athéna – Můžete ji požádat o pomoc s urovnáním rozepří a také o ochranu. Athéna vám navíc pomůže s tvořivostí, například s psaním, výtvarným uměním a řemesly.

Červenec – Bohyně Dana – Může vám pomoci se zhmotňováním, alchymií a Božskou magií. Může vás také uvést do království elementálních bytostí, především do říše leprikónů a skřítků.

Srpen – Bohyně Pele Může vám pomoci navázat spojení s vaší opravdovou vášní a znovu nalézt vaši motivaci a nadšení.

Září – Bohyně Sulis – Pomáhá s uzdravením, obnovením síly, s uspořádáním časového rozvrhu nebo financí, tak abyste se mohli věnovat činnosti prospěšné pro sebe.

Říjen – Bohyně Ostara – Můžete ji požádat o pomoc se zvýšením vaší úspěšnosti, plodnosti, anebo když se pustíte do nového podnikání.

Listopad – Bohyně Rhiannon – Přivolejte si ji na pomoc se zhmotňováním, komunikací s duchem, životními přechody anebo s uměleckou inspirací.

Prosinec – Bohyně Tara – Mnoho ženských tváří Buddhy a Matky Stvořitelky je zastoupeno různými barvami Tary. Pomáhá nám žít dlouhé a pokojné životy.

K vůni Panny Marie:

Nanebevzatý mistr Panna MarieMatka Marie je pro svou neustávající zázračnou uzdravující práci známá jako „Královna Andělů“. Její energie nám pomáhá skoncovat s iluzí oddělenosti. Živí nás, nechává nás zakoušet, že vše je vzájemně propojeno a dává nám pocit bezpečí a ochrany. Byli jsme vždy přijímáni, byli jsme vždy v lásce a dostáváme vše, co potřebujeme, je na nás, abychom to přijali. Učí nás také starat se o sebe a nalézt správnou míru přijímání a dávání. Tato energie nás vede k jednotě, k bezpodmínečné, všeobjímající lásce bohyně, Matky Země, matky. Marie úzce spolupracuje s kýmkoliv, kdo je ochráncem dětí, učitelem anebo léčitelem. Miluje děti a obětuje se za účelem vytváření bezpečného a šťastného prostředí pro ně. Pokud chcete pomoci dětem, požádejte Matku Marii o Božské požehnání.

Vůně Panny Mariepovzbuzující a příjemně osvěžující bylinková vůně s levandulí a růžovými tóny palmarosy, s bylinkovým nádechem heřmánku římského a svěží mátou luční, s podtóny vanilkového benzoe, pryskyřičné douglasky a sladce dřevitého siamského dřeva, doplněná růžově kafrovým závanem hosha a osvěžující směsí citrusových tónů z litsey cubeby a mandarinky.

Jemná uklidňující a hluboce čistící vůně pro harmonii, klid a sebelásku. Vůně pro nalezení sebe sama, pro podporu jemnosti, smyslnosti a vyjadřování jedinečných podob lásky, které žijeme a tvoříme. V jejích tónech se snoubí vše, co nám může pomoci s obnovením smyslu života, s přijetím sebe, s uvolněním a propuštěním toho, co nás omezuje a zatěžuje. Její uklidňující levandulové pohlazení pro naši mysl, láskyplnost a naplnění růžových tónů pro naše srdce, osvěžující citrusová smyslnost a povzbuzení pro naše tělo, tvoří společně s ostatními esencemi dokonalou kombinaci potřebné přitažlivosti, výzvy a motivace k činům a změnám. Tóny této vůně nám pomohou se sjednocením a upevněním vnitřní stability a rovnováhy. Přinesou uvolnění a potřebnou energii i nadhled, abychom mohli udělat ta správná rozhodnutí a hlouběji rozvíjet schopnost empatie a soucitu k sobě i k ostatním. Spojením moudrosti a lásky v našem srdci probouzí vůně „mateřský přístup“ a pomáhá nám uvědomit si, co nás vyživuje, co nám přináší radost a také posiluje naše spojení s matkou Zemí, podporuje naši intuici a rozhodnost. Harmonizuje a vyrovnává mužský a ženský princip v nás, pomáhá správně směřovat naší životní energii a sílu tak, aby to bylo v souladu s tím, co si uvnitř sebe přejeme. Vůně pročišťuje rodové linie, obnovuje sílu a vyzařování ženské energie, smyslnosti, vášně a naplnění v tom, co děláme, otvírá cestu k našim kořenům a k moudrosti ženských i mužských předků, spojuje nás s naší podstatou a posláním. Přináší pocit bezpečí a sounáležitosti, podporuje přátelský a nezaujatý postoj, pročišťuje, ochraňuje a uzemňuje, dodává sílu i energii potřebnou k tomu, abychom dokázali žít svůj život.

Afirmace: V jemnosti je má síla, v rozhodnosti má moudrost a v otevřeném srdci mám dost místa pro všechno a pro všechny v mém životě. Uvolňuji své tělo a mysl a nechávám sebou protékat lásku. Láska léčí všechny rány a otvírá mi cestu k novým podobám života. Ve všem, co dělám, objevuji a nalézám lásku. Jsem láskyplná a otevřená ke všem podobám lásky, které mi život přináší a ukazuje. Jsem spokojená a šťastná. V láskyplnosti a moudrosti svého srdce nalézám potřebnou podporu i odpovědi na otázky. Dovoluji lásce, aby mě vedla k tomu nejlepšímu, co můžu žít a čím můžu být.

Složení: douglaska, litsea cubeba, benzoe, siam dřevo, máta luční, levandule, palmarosa, mandarinka, hosho, heřmánek římský, mandlový olej

Barevné působení podle Aura Somy: královská modř, modrá, růžová, tyrkysová

Účinky esencí: vůně působí antidepresivně, uvolňuje a stabilizuje psychiku. Je antiseptická, má protizánětlivé a antibakteriální, harmonizující, energetizující a smyslné účinky. Pomáhá při nachlazení, viróze, rýmě, bronchitidě a astmatu, čistí vzduch a dezinfikuje. Mírní bolesti hlavy, migrény, je vhodná při stresu, úzkosti, při nespavosti. Uklidňuje zažívání a syndrom dráždivého střeva, pročišťuje a posiluje slezinu a slinivku, zažívací, dýchací a močovopohlavní systém. Stimuluje imunitní systém, velmi pozitivně ovlivňuje činnost nadledvinek, zahřívá a prokrvuje. Je vhodná na hojení ran a zánětů, na unavené nohy, při artritidě a revmatismu, mírní bolesti, uvolňuje křeče, posiluje krevní oběh. Pomáhá při přílišném přemýšlení a starostech, při depresích, předráždění nervů, smutku, sklíčenosti, při nervovém vyčerpání. Propůjčuje pocit tepla a bezpečí, posiluje duševní schopnosti a podporuje vnímavost. Uvolňuje energetické blokády a vyrovnává citové výkyvy nálad. Má povzbuzující účinky, je vhodná při chronické únavě a duševním vyčerpání, podporuje koncentraci i meditační uvolnění. Zažene pocit stísněnosti, stresu a napětí a vyvolá příjemnou bezstarostnou náladu, pročišťuje a osvěžuje mysl. Pomůže vytvořit pocit klidu a dobré nálady, posiluje ducha, kreativitu a vnímavost.

Více o jednotlivých Bohyních i jejich vůních se můžete dozvědět v povídání u Mandal Bohyní na mých stránkách na tomto odkazu kalendar-mandaly-bohyni-2014. Stejně jako loni budu na mých stránkách každý měsíc přinášet informace k mandale a poselství pro daný měsíc – najdete je u obrázků mandal na konci této stránky a také hned na úvodní stránce mých stránek.

Návod k práci s kalendářem

S kalendářem se dá pracovat několika způsoby:

– pověste si ho na zeď, nejlépe tak, abyste na něj dobře viděli a zadívejte se do

středu mandaly nechejte na sebe její energie působit

– kalendář si položte na stůl nebo do klína a položte na obrázek mandaly své dlaně

nebo je možné se na obrázek mandaly i posadit, zavřete oči a nechejte energie

procházet vaším tělem, zůstaňte v klidu a ponořte se do meditace

– ke každé mandale patří posilující afirmace, najdete je pod obrázkem mandaly

a jejich opakováním nahlas několikrát za den a také, při tom, když necháváte

mandalu na sebe působit, zvyšujete účinky mandaly, posiluje kvality vaší duše

a aktivuje ve vás pozitivní způsob myšlení

– můžete si vytvořit vlastní energetickou esenci – na mandalu postavte otevřenou

nádobu s vodou, nejlépe ze skla (pokud použijete pet láhev, odstraňte z ní etiketu)

a nechejte ji nabít energiemi mandaly, nejlépe přes noc. Takto nabitou vodu

můžete používat k pití, vaření, zalévání rostlin, pro zvířata, do koupele,

k obkladům a omývání nemocných míst – platí to pouze pro obrázky mandal

v zakoupeném originálním kalendáři. Každý výtisk má navíc ještě svou vlastní

energetickou pečeť. Neplatí to pro obrázky mandal na těchto stránkách, které

jsou chráněné nápisem proti zneužití autorských práv ten zeslabuje jejich

účinnost.

– osobní práce s mandalou – každý měsíc budete mít možnost nahlédnout do toho,

co vám mandala příslušného měsíce nabízí a sděluje

– působení mandal je možné ještě prohloubit jejich propojením s přírodními

vůněmi Prameny života, které vytvářím nebo esencemi Spirit in Nature.

Každá mandala v sobě nese otisk těchto energií, protože jsem je při

malování používala. Používání vůní nebo esencí v kombinaci s mandalou

zvyšuje vaši vnímavost a otevřenost, uvolňuje emocionální zatížení a

napomáhá hlubšímu propojení se sebou. Takže pak mnohem lépe rozumíte

tomu, co se děje ve vás, ve vašem životě a dokážete se snadněji rozhodovat

a vybírat si z toho, co je pro vás přínosem. Zachováváte si vnitřní klid a rozvahu.

V případě zájmu pro vás esenci i vůni ráda namíchám. Vůně je možné namíchat

i do menších 5ml lahviček za cenu 110 – 160 Kč podle druhu vůně. Stejně tak je

možné pořídit se celou sadu všech 13-ti vůní Bohyní v menších 5ml lahvičkách

za cenu 1700Kč. Vůně Panny Marie v 10ml lahvičce je za 210Kč, v lahvičce 5ml

je za 160Kč.

Více informací o vůních Prameny života najdete zde, o vůních Bohyní zde,

o esencích zde a mandalách zde.

– k mandalám si můžete koupit i jejich předlohy k vykreslení, které jsem k

nim vytvořila, můžete si tak vytvořit svoji vlastní mandalu. Soubor všech

třinácti předloh mandal na jednotlivých listech A4 obsahuje i návod na práci

s předlohami.

– jinak je možné s mandalami pracovat vašimi vlastními způsoby, které vám

vyhovují. Každý způsob, který vám vyhovuje a dělá dobře je tou správnou

cestou pro vás.

– Pokud byste doma chtěli mít originál některé mandaly, můžete si je koupit,

účinky mandaly jsou pak mnohem silnější

Poděkování

Chtěla bych velmi poděkovat vám všem, za zpětné vazby na informace

ke kalendářům, k účinkům vůní, k zážitkům z vykreslování předloh k mandalám,

za vaši podporu, důvěru, inspiraci a nápady, za všechny vaše osobní příběhy,

o které jste se se mnou podělili. Díky tomu všemu se narodil další krásný kalendář.

Děkuji Panně Marii, všem Bohyním, archandělovi Michaelovi, mým světelným průvodcům, matce Zemi a Vesmíru, všem účastníkům letního semináře , všem, kteří si vyzkoušeli práci s vůní Panny Marie a za velikou a láskyplnou podporu, jemné směřování a úžasné rozhovory, sdílení a prožitky, které jsem měla možnost s nimi prožít.

Poděkování patří i mým moudrým kočičím miláčkům Samantě, Elince, Ešlince, Tobimu, Rikimu a Vikimu a naší nádherné psí slečně Enny, za pomoc při vybírání barviček a názorné kouzelné ukázky toho, jak můžeme snadno a rychle dělat změny. Za báječně naplněný a prožitý společný čas strávený s tvořením mandal.

Děkuji Ivance a Elišce Rajnochovým za společné dotvoření březnové mandaly Probuzená láska.

Děkuji kmotrám kalendáře Hance a Petě Součkovým za inspiraci, pochopení, srdečný přístup a jemné světelné směřování.

Veliké poděkování patří mému manželovi Luďkovi, dcerám Lenče a Haničce, za povzbuzení, pochopení, podporu, trpělivost, moudré názory a připomínky, a také vám všem, kteří jste si kalendář zakoupili.

Děkuji, že jsem mohla tento kalendář vytvořit na různých místech naší krásné české a moravské země a ze se ze-mně v milovaném domově, v linii archanděla Michaela a v energiích 11.brány, narodily tyto obrázky pro radost a lásku pro nás všechny.

Světluška

Informace o prodeji kalendáře najdete V naší nabídce služeb zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek, stejně tak informace k jednotlivým mandalám i obrázky mandal, jsou chráněny autorským zákonem, je možné ho šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Veškeré texty i obrázky zde dostupné, jsou chráněny autorským zákonem a bez svolení autorky a je zakázáno využívat je jinak, než pro své osobní použití.

Texty a informace k jednotlivým mandalám začnou zde vycházet od ledna 2015

Stačí kliknout na vybraný měsíc a stránka se vám otevře aktivní odkazy jsou zelené.

Úvodní stranaMandala Cesty lásky

Leden – Mandala Svítání v duši

Poselství mandaly: Vše, co k tobě přichází, ti pomáhá projevit se v jedinečnosti a kráse. Tvé poznání a moudrosti, jsou zrcadlením lásky v čase. Dovol mi prostoupit tě světlem krásy a hojnosti, naplnit tvůj život vděčností.

Měsíc leden nám přináší Mandalu Svítání v duši, která je jemnější podobou Mandaly Bohatství z loňského ledna. Společně s energií Panny Marie na nás bude mít vliv i energie Bohyně Mawu, která nás bude učit znovu se napojit na svůj zdroj radosti a lásky v našem srdci, uvědomovat si to, co je skutečným bohatstvím našeho života – co tvoří náš zdroj a pevný základ pro život, v čem se potřebujeme více upevnit, zakořenit nebo získat větší jistotu.Čeká nás velmi rozmanitý čas a já bych to asi vyjádřila slovy – jak si to uděláte, tak to budete mít. Pro každého z nás se teď začíná vytvářet ta nejlepší osobní cesta k nastolení rovnováhy, ale úplně jinak, než jak tomu bylo v loňském roce. Už není čas na výmluvy, zahálení, otálení a neustálé odkládání toho, co je opravdu důležité, nikoliv z pohledu rozumového, ale z pohledu naší duše, je čas konat, jednat a tvořit, aktivně i tak, že zůstanete zcela v klidu.(pokračování zde)

Únor – Mandala Okouzlení

Poselství mandaly: Proud lásky, jehož jsi součástí, tě nese přesně tam, kde právě teď potřebuješ být. Chvíle splynutí se vším, co je, ti pomůže objevit krásu života a v jeho okouzlení, najdeš odvahu přijmout změny.

V únoru za námi přichází Bohyně Afrodita, Panna Marie a Mandala Okouzlení. Společně nám budou pomáhat ve spojení s vnitřním dítětem, motivací, inspirací, a také s objevováním a uvědomováním si toho, čím nebo kým se necháváme okouzlit, a jaký to má dopad na náš život. Téma partnerství, které loni Afrodita otevřela, jak ve vztazích, tak hlavně sama k sobě, dostane další hlubší rozměr. Teď v tom s ní budeme pokračovat na hlubší úrovni vnímavosti a chápání, a také v mnohem rozměrnějších a pestřejších podobách našich vztahů, i v partnerství se sebou. Objeví se také téma rodiny a uvědomování si naší role v ní, budou se řešit vztahy rodiče a děti, otázky vzájemného dávání a přijímání, obohacování a naše potřeby. Měsíc únor před nás postaví mnoho výzev a inspirujících okamžiků, které zarezonují s naším srdcem a téma „okouzlení“ bude prověřovat naši ochotu vzdát se potřeby vlastnit z pozice vlastní důležitosti, touhy řídit a ovládat, manipulovat se sebou i s ostatními. Ukáže se naše míra připravenosti vyměnit to za snadné tvoření a plynutí, a také schopnost odevzdání své vůle boží vůli. ( pokračování zde)

Březen – Mandala Probuzená láska

Poselství mandaly: Jsem zářící láska, síla probuzení, nový začátek tvých her a snů. Tak nastav své dlaně andělskému políbení a probuď svou sílu a růst. Tvoř z lásky a pro lásku, světlem se nechej vést, jdi tou nejkrásnější z cest.

Po období klidu a odpočinku, se vše začíná dávat do pohybu a život nám otvírá nové dveře. Je před námi krok do neznáma, který jsme rozhodnutí udělat pro sebe a za sebe, beze strachu a očekávání. V láskyplném a podporujícím objetí, kterému se všichni už od ledna učíme, toužíme nalézt způsob, jak být sami sebou, a jak co nejlépe naplnit své touhy a přání tak, abychom byli klidně šťastní a radostně klidní. Tímto procesem nás v březnu bude provázet Mandala Probuzená láska a společně s Pannou Marií také bohyně láskyplnosti a soucitu Bohyně Kuan Jin. Obě dvě nám budou pomáhat uzavírat staré, uvědomovat si přítomný okamžik i sebe v něm, a také „plánovat“ pozitivní budoucnost. Energie měsíce března budou hodně zaměřeny na změny vnímání, cítění i myšlení, budeme se rozvíjet a učit uvnitř sami sebe řídit a směřovat svoji lásku do těch nejpozitivnějších směrů a podob, které vedou k radosti a naplnění – k novým podobám lásky, učit se věřit, že vše je možné. ( pokračování zde)

Duben – Mandala Hlas srdce

Poselství mandaly: Jsem světlem a vírou, jsem láskou a oporou, jsem tvého srdce hlas. Otvírám dveře, přikryté oponou, k síle lásky, co v sobě máš. Naslouchej a nech se vést, tanči svůj tanec radosti a sdílení na každé ze svých cest.

V měsíci dubnu nás touto cestou bude společně s jarními energiemi provázet Mandala Hlas srdce a společně s Pannou Marií, Bohyní Kordélií a energiemi archanděla Rafaela, nám poskytnou tolik potřebnou podporu a oporu v každém okamžiku našeho proměňování a uvolňování starého.

Dubnové energie přinesou výrazné zrychlení a rozhýbání tvořivosti a ochoty „dělat něco pro sebe“ a více se napojit na své srdce. Vnitřní kompas v našem srdci, na který jsme se v březnu naučili propojit, nás spolehlivě vede tím nejlepším směrem, jenže my to ještě mnohdy nevnímáme tak, jak bychom to potřebovali vidět a cítit – jak to „vidí“ a „cítí“ naše srdce, a tak se v tomto měsíci budeme učit rozeznávat tuto spolehlivou vnitřní navigaci našeho srdce od matoucích myšlenek svého ega, budeme se učit naslouchat a slyšet hlas svého srdce. Pokud se rozhodnete jít „více do sebe“, brzy zjistíte, jak obrovské podpory se vám dostane a kolik situací a zdánlivých problémů se vyřeší nebo rázem ztratí ze své zdánlivé důležitosti. Opouštění starého a loučení se s minulostí, může být provázeno smutkem a lítostí, která k tomuto procesu přirozeně patří. Čím rychleji si to uvědomíte a nebudete se příliš dlouho zabývat tím, co „mohlo být“, co si teď „bez toho počnu“, co budu dělat, co jsem „měla nebo mohla udělat“ – všechno tohle vám podsouvá vaše ego, tím rychleji se k vám dostanou nové energie a podoby lásky a vy se osvobodíte od toho, co vám nedovolovalo ono potřebné zrychlení vašeho procesu. Všechna podpora, o kterou jste si řekli, se teď začne projevovat naplno. ( pokračování zde)

Květen – Mandala Splněný sen

Poselství mandaly: Jsem nekonečný prostor a čas, teď můžeš jen tak být, máš všechno to, co chceš, tak probuď v sobě touhu tvořit a chuť žít. Svůj sen už máš na dosah, je blízko, ty to víš, tvé srdce tě vede k tomu, o čem dávno sníš.

Sladká vůně ve vzduchu a záplava sněhobílých a narůžovělých okvětních plátků pod stromy, jsou neklamným znamením toho, že nám začal lásky čas měsíc květen. V kalendáři nás tímto měsícem bude provázet Mandala Splněný sen s jemnými energiemi Panna Marie a ohnivé Bohyně Brigid, která je, co se týče jejího poslání, takovou ženskou podobou Archanděla Michaela a společně s ní se k naší cestě připojí i Archanděl Sandalfon, o kterém se dozvíte více v rozboru mandaly.

Velké téma měsíce května přímo rezonuje s láskou, která k tomuto měsíci prostě patří, jen se malinko nasměruje více osobně. Tím tématem je sebeláska a všechny možné cesty a způsoby, jak ji prohloubit a mít více rád sama sebe, se budou hlásit o slovo. Souvisí s tím také další zrcadlení a propouštění rodinných vzorců a karmické čištění ve vztazích a s našimi rodiči – vše, co je v nás potřebuje být přijato a pochopeno. Potom to v nás, co nás „svazuje a omezuje na naší cestě“ – tak to mnohdy pojmenováváme, přitom je to to, s čím už nerezonujeme, co jsme dosud žili jen tak napůl v přesvědčení, že nám to tak přece stačí a že je to tak správně, nás přivede k poznání, že nám už nestačí a chceme to, potřebujete to mít jinak, všichni to dobře víme. Jsme připraveni udělat veliký krok nebo spíše možná veliký skok do světa našich snů a přání, ale zcela jiným způsobem, než jak jsme byli zvyklí to dělat – poznáním sebe sama a uvědoměním si mnoha rolí, kterými jsme prošli a díky kterým jsme se „mnohé“ naučili. To „mnohé“, co doposud většina z nás vnímala nebo si uvědomovala jen povrchně nebo jako svou překážku v cestě, se nám právě v tomto měsíci odhalí ve zcela nové podobě a souvislostech, tak abychom si konečně začali uvědomovat, že všechny naše sny a přání, vždy vychází z toho, co právě žijeme a co se vzápětí stane naší minulostí. ( pokračování zde)

Červen – Mandala Křídla andělů

Poselství mandaly: Tvá duše září jasným světlem, já dávám ti andělská křídla pro tvůj let.

Ponoř se do mého klidu a plynutí, objev svůj překrásný vnitřní svět. Dovol si uvěřit, že víš a znáš, co je správné a otevři se tomu, co je teď.

První letní měsíc nás přivítal krásným slunečným počasím, které přímo zve k užívání si všech radostí a darů léta. V kalendáři nás tímto obdobím bude provázet něžná modro – růžová mandala Křídla andělů a uvolňující a osvobozující energie Bohyně Pallas Athény, která společně s Pannou Marií podpoří naše tvoření radosti tím, že nám pomůže měnit naše staré struktury a zbavovat se závislosti na nich. Když si dovolíme propustit to, co je přebytečné, co zjistíme, že už nepotřebujeme, nechceme a prostě už „nemusíme“, otevřou se nám nové možnosti, jak si dělat radost, těšit se ze života a užívat si jeho krás. Přesně to je hlavní téma měsíce června, ve kterém nás čeká mnoho příjemných překvapení a také další mocné popostrčení v podobě slunovratové brány, která nám otevře další možnost mohutného expandování do nových krásnějších a radostnějších rovin našeho bytí.(pokračování zde)

Červenec – Mandala Síla odpuštění

Poselství mandaly: Jsem ve spojení s tvým srdcem a otvírám tě síle lásky a odpuštění, se mnou znovu najdeš sílu, klid a usmíření. Co přijde pak, tě dovede k odpovědím, proč jsi tady a teď, v srdci svém uvidíš rozvitý lásky květ.

Horké letní dny i noci jsou neklamným znamením, že dětem začala doba prázdnin a nám dospělým doba dovolených a odpočinku. Je tu první prázdninový měsíc červenec a s ním vás v kalendáři Mandaly Cesty lásky uvítala další mandala – Mandala Síla odpuštění, která nás v tímto časem společně s energiemi Bohyně Dany bude provázet. Už samotný název mandaly napovídá, že dostaneme nejednu příležitost vyjasnit si záležitosti spojené s naší minulostí a v mnoha případech je definitivně nechat odejít za svého života a úplně jinak, než jak byste čekali. S Letním slunovratem vstoupily do našich životů další nové možnosti tvoření i naší další existence. Brána, která se Slunovratem otevřela nám nabízí vlnu silně očišťujících energií milosti a požehnání pro naši další cestu. Nastává velmi „výživné období“, které potrvá až do měsíce září. Po tuto dobu se budeme učit s láskou přijímat svoji novou podobu vnímání sebe sama. Už to, že nás v tomto měsíci čekají dva úplňky nám nabízí mnoho možností k tomu, jak můžeme využít tento posvátný čas sblížení. Síla odpuštění přichází, aby nám všem přinesla sladkou chuť svobodného tvoření svého života, svobodu slov a myšlenek naplněných tou nejsladší láskou, kterou vám ani ten největší škarohlíd již ničím neotráví a neznechutí, protože vy budete vědět, že je to jeho podoba lásky a díky síle odpuštění a proměně starých vzorců už nebudete mít potřebu si je na sebe přebírat. To je úžasná nabídka, kterou pro nás červenec má, samozdřejmě kromě všech dalších radostí, které k létu a prázdninám patří. A tak možná i když se rozhodnete věnovat tradičnímu způsobu trávení léta, přece jenom v něm shledáte nové okouzlující prvky, která tam před tím nebyly nebo jste si jich předtím nevšimli. (pokračování zde)

Srpen – Mandala Vnitřní bohatství

Poselství mandaly: Jsem poklad a tvé vnitřní bohatství, co tvoříš jen tím, že jsi. Tvým poselstvím lásky a naplněním, je být sám sebou a žít své sny. Každý příběh svůj prožíváš s láskou a vášní, tvůj život je naplněný a šťastný.

Prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a měsíc srpen nás ve svých tropických teplotách přivítal svítivě žlutou Mandalou Vnitřní bohatství, kterou svými energiemi bude podporovat havajská ohnivá bohyně vulkánů a sopek – Bohyně Pele, která pomáhá uvolnit vášně a skutečné touhy našeho srdce. Srpen, který každý rok tvoří spojovací most mezi starým a novým, je letos mimořádně posílený o nové čistící a transformační procesy, které podporují naši smyslnost, vášeň, touhu po kráse a dokonalém splynutí s jednotou srdce, duše i těla. Začíná skutečná cesta k tvořivosti, k proměnám života, které se díky našemu uvědomění si sebe sama budou moci projevit v mnoha rovinách. Zkrátka, čím víc si přejete se stát celistvou bytostí, tím mocnější vliv na vás srpnové energie budou mít, tím hlubší bude vaše otevření a napojení na sebe a Bohyně Pele vám v tom ráda pomůže, když ji o to požádáte.

Naslouchat lásce je bezpečné, důvěřovat sobě je bezpečné, otevřít se životu je bezpečné… to je poselství měsíce srpna a jeho ohnivých energií, protože bez důvěry nemůžeme svou vnitřní sílu ohně a vody udržovat v rovnováze a namíříme ji proti lásce a na místo do podpory míru a plynutí, se objeví boj a překážky, které nás oddělí od krásy a vnitřního bohatství. Tento starý model už končí a nahrazuje ho nový způsob žití v důvěře a naději na ještě lepší možnosti a podoby života, které si vůbec dokážete představit a vysnít. (pokračování zde)

Září – Mandala Pramen poznání

Poselství mandaly:Vedu tvé kroky k prameni poznání, buď sobě darem, otevři se lásce a přijímání, dovol si být svého života králem. Ať světlo tvé duše jasně září do všech stran a brána srdce moudrého, otevře se dokořán.

Dětem začal nový školní rok a to je neklamným znamením, že začal měsíc září, ve kterém vás v kalendáři bude provázet Mandala Pramen poznání a také energie bohyně všech léčivých pramenů a vod, Bohyně Sulis. Září je měsícem sklízení plodů a tak jako na zahrádce sklízíme bohatou podzimní úrodu, čeká vás podobná úroda „plodů a odměn“ i ve vašem životě,třeba i v podobě zjištění, kde je ještě potřeba přiložit ruce k dílu. Tedy za předpokladu, že jste od začátku roku byli pilní a pracovali jste si na sobě a na rozvíjení své sebelásky a porozumění sobě. Tento měsíc přinese mnoho obratů a zvratů, odstartuje hluboké vnitřní změny, které se obrovskou rychlostí stihnou promítnout i navenek a v mnoha případech i zhmotnit. Září otevře nezpracovaná témata v našich rodinách, poukáže na nerovnováhu mužské a ženské energie a na nevyužívání potenciálu radosti a síly odpuštění. Na povrch vyplynou nové úhly pohledů na ně a objeví se i nové možnosti řešení, nové i v tom směru, že prostě zjistíte, že už se dál nemůžete spoléhat na druhé a čekat, až oni „něco“ udělají, ale že se musíte rozhodnout sami za sebe, jednat a konat. Září bude totiž mimo jiné i měsícem, spojování, sjednocování a propojování k hlubokým pravdám a poznáním, odhalováním ve všech směrech a přebíráním si zodpovědnosti. Čeká nás měsíc, ve kterém se vám může poskládat mnoho informací do jednoho celku, dojde vám konečně to, co máte udělat, co potřebujete a možná konečně budete moci dokončit, odevzdat nebo uzavřít další kapitolu svého života. Konat může znamenat třeba i to, že neuděláte vůbec nic a dovolíte si celou situaci pustit a „nechat osudu“, pokud to tak budete cítit. (pokračování zde)

Říjen – Mandala Zázraky života

Poselství mandaly: Jsem rozkvetlou zahradou radosti, jsem duše i srdce hlas. Tvůj průvodce světem zázraků, života a vším, co přináší čas. Tak naber si ze mě do dlaní, vše, co jen chceš, buď láskou v lásce a lásku dostaneš.

Začíná nám druhý podzimní měsíc, ve kterém nás bude svými veselými barvičkami a energiemi provázet Mandala Zázraky života společně s energiemi Bohyně Ostary. Jak již napovídá název mandaly, můžeme očekávat posun k lepšímu v mnoha oblastech života a také v našem myšlení, vnímání i cítění. Zázraky se budou objevovat zcela neplánovaně a v nečekaných podobách, od malých drobných pozorností, až po „velké věci“ a v mnoha situacích budete mile překvapeni i změnou v chování a přístupu lidí a pomocí, které se vám dostane. Prostě vše je v pohybu a řeka života nám bude přinášet a odnášet přesně to, co potřebujeme – co si dovolíme propustit i přijmout. Dá se říct, že přijdou i odměny za to, kolik lásky jsme ze sebe vyslali a předali ostatním nebo jsme ji ochotně vložili do společného procesu přetváření reality přes své srdce v předchozím období. V říjnu se narodí mnoho nového nebo se to aspoň naplánuje do blízké budoucnosti, tak pozor na myšlenky a slova, která říkáte, snažte se je směřovat k pozitivním věcem i plánům. (pokračování zde)

Listopad – Mandala Hvězda přání

Poselství mandaly: Jsem odrazem barevného světla a hojnosti, překrásného světa tvých snů a zdání. Přináším nové výzvy, cesty a možnosti, jak s vírou a požehnáním, teď ve štěstí a radosti si splnit i ta nejtajnější přání.

Vstoupili jsme do listopadu, předposledního měsíce letošního roku, kterým nás bude provázet nádherně vyzařující Mandala Hvězda přání a společně s energiemi Bohyně Rhiannon, nám budou pomáhat otevřít se přijetí, odpuštění a propuštění starých konfliktů, abychom společně mohli vstoupit do světla své vlastní bytosti. Čarodějná bohyně Rhiannon, jak se jí říká, je bohyní pohybu a změn, které v tomto měsíci budou hojně vstupovat do našeho života a když je přijmeme, pomohou nám uvolnit strach a doslova se „ustálit“ v životě i v sobě. S pomocí Rhiannon můžeme úplně stejně jako stromy i my „shodit své staré listí “ a zbavit se tak a uvolnit vše, co už nepotřebujeme, co už nám neslouží a co už má odejít. Pomůže nám mnohem jasněji si uvědomit, jak snadno můžeme své sny převést do reality a skutečně žít to, po čem toužíme, když se přestaneme bát následků své moci a síly tvořit láskou a s láskou.(pokračování zde)

Prosinec – Mandala Klíč k moudrosti

Poselství mandaly: Jsem klíčem a otvírám srdce lásce a moudrosti, jsem tvojí ochranou

i odevzdáním. Nikdy nekončící cesta věčností, jsem hledání a nalézání. Tajemství života a bytí, se ve mně zrcadlí, přichází čas ti je prozradit.

Končí další kalendářní rok a měsíc prosinec otvírá jeho poslední kapitolu. S prosincovými energiemi, které k nám začaly přicházet už s obdobím adventu, který letos začal v listopadu, se nám nabízí jedinečné možnosti ještě lépe vidět, slyšet, cítit, vnímat a chápat sama sebe svým srdcem, spojit se tak hlouběji se svou pravdou a pravdivou představou o sobě i o svém životě. V kalendáři nás prosincem bude provázet Mandala Klíč k moudrosti a společně s energiemi Bohyně Bílé Tary, nám pomohou nahlédnout do hlubších rovin sebe sama i podstaty života, lépe si uvědomovat to, co žijeme a chceme žít. Celé adventní a vánoční období nám nabídne možnost urovnat si rodinné vztahy a získat zpět své místo, které nám náleží, tím, že budeme jednat pravdivě a opravdově se projevovat tak, jak to cítíme. Můžeme prožít mnoho úžasných chvil a okamžiků ve které už jsme ani nedoufali, můžeme také prožít chvíle bolesti při loučení a chvíle radosti při opětovném setkání. Každý dostane tolik možností a popostrčení, kolik bude potřebovat k tomu, aby pochopil, že jeho srdce prostě ví, jak to je a že sám sobě nemá bránit tomu, co prostě musí udělat, co cítí, že je teď potřeba říct, vykonat, udělat, napsat, odpustit nebo vyjádřit jen tak, třeba i mlčky beze slov. Je před námi krásně tvořivé období, které bude pokračovat po celý příští rok, období předávání a sdílení darů, které jsme získali a přijali sami pro sebe a bude jich spousta. Tři budou obzvlášť důležité a mohou sehrát zásadní roli nejen ve vašem životě. Jsou to dar sebelásky, dar sjednocení a svobodného tvoření, dar stanovení priorit. (pokračování zde )

Mandaly

MANDALA

Co je mandala

Slovo „mandala“ pochází ze sanskrtu a znamená „kruh – střed“. Motivem kruhu je lidstvo fascinováno od nepaměti, a není divu – vždyť kruhový princip je ve světě skutečně všudypřítomný, ať už ve tvarech, pohybu nebo v čase. Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu s pevným středem, a zároveň i nekonečno a věčnost.

Slovo mandala pochází sice ze sanskrtu, je tedy východního původu, avšak mandala jako forma má existenci mnohem starší. Sám vesmír je mandalou, skládající se z mnoha dalších – mezi nimi je i Země. Vše živé se skládá z buněk, které jsou mandalami. Když vhodíte kámen do vody, vytvoří soustředné kruhy – tedy mandalu. Když uvidíte pařez, jeho letokruhy tvoří mandalu, a tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Z toho plyne, že mandala jako forma je starší než historie člověka, neboť je stejně stará jako vesmír sám, jehož hranice je nemožné zachytit, stejně tak jako počátek či konec kruhu.

V různých formách můžeme mandalu najít zřejmě ve všech kulturách po celém světě. Mandala se v rámci lidské historie nejzřetelněji zapsala do tibetské tradice. Klasická buddhistická mandala sestává ze soustředných kruhů, čtverců a dalších symbolů, a představuje jednak obraz světa, ale i lidské nitro a ideál lidské existence stejně tak jako cestu, jak dosáhnout životní harmonie.

S mandalou se však setkáváme již v předbuddhistické, brahmanistické Indii v podobě půdorysu chrámů. Stejně tak je součástí například indiánských, afrických i australských kultur. V evropské tradici nalezneme mandaly v řadě gotických katedrál v podobě gotických růžicových oken nebo půdorysu kruhového labyrintu v dlažbě, jenž je metaforou cesty k Bohu. Mandala jako symbol souvztažnosti makrosvěta a mikrosvěta se v západní kultuře objevuje ve středověku také ve schématech alchymistů a zejména astrologů: první ji užívají v globálním pojetí přírodních procesů a jejich symbolické personifikaci, druzí při vytváření analogií hvězdného makrosvěta a mikrosvěta lidských osudů.

Například velká duchovní bytost, léčitelka, spisovatelka a básnířka abatyše Hildegarda z Bingenu již ve 12. století prostřednictvím mandal, které kreslila, hledala způsob komunikace s Bohem. Psala o svých vizích, kde připodobňuje Boha ke kruhu, jenž v sobě všechno uzavírá a všechno přesahuje.

Také Giordano Bruno, renesanční učenec, vytvářel kruhovité obrazy, které měly dokonalou formu. Byly pomůckou při cvičení představivosti a měly člověka udržovat v harmonii. Ve 20. století popisuje známý švýcarský psychiatr C. G. Jung osobní mandalu jako obraz nitra určitého konkrétního člověka. Mandala je podle něj tušení středu osobnosti, určitý centrální bod uvnitř duše, k němuž se všechno vztahuje, podle kterého je všechno uspořádáno. A podobných příkladů by se dalo nalézt mnohem více.

Co nám může poskytnout vytváření mandaly

Mandaly nám poskytují obrovský prostor k tvorbě, která navíc zanechává pozitivní účinky na nás samých. Dalo by se o nich popsat spousta knih a přece by nebylo ještě řečeno vše. Pod našima rukama mohou vznikat stovky obrázků, a přece žádné dva nebudou stejné, stejně jako sněhové vločky, které jsou vlastně jedny z mnoha mandal, které vytvořila sama příroda.

– zpracování emocí – mandala umožňuje dostat se do kontaktu s vlastními pocity a emocemi a dává nám tedy prostor pro jejich zpracování

– zklidnění – kruhový obrazec s harmonicky uspořádanými prvky je předlohou pro duši, která se během kreslení snaží zaujmout stejně harmonický tvar, a proto se zklidňuje

– získání energie – čas strávený sama se sebou ve vlastním rytmu je léčivý sám o sobě a pokud si dovolíte ponořit se do tvoření mandal, dostanete se do prožitku přítomnosti, časplyne zdánlivě rychleji a tělo nabírá sílu a energii

– získání vhledu – podíváním se na to „jak to mám“ (průzkum psychotopu) pomocí některé z psychoterapeutických technik (zpracované arteterapeuticky v mandale) poskytuje následnou možnost změnit to, co mi nevyhovuje

– zpracování šamanské zkušenosti – někdy pochopíme význam symbolů (a často to bývají symboly kruhové) a pocitů až po jejich nakreslení a procítění

– zvýšení sebevědomí – po vytvoření mandaly často přichází pocit seberealizace, sebeocenění a spokojení sama se sebou

– sebeléčení – do mandaly lze vložit energii, kterou právě potřebujete (už to může být léčivé) a výsledek pak můžete na sebe nechat působit

Co nám může poskytnout již hotová mandala

– získání energie, léčení – pokud si najdete čas na rozjímání s mandalou, které má podobný efekt jako její vytváření, můžete pak načerpat léčivou energii vloženou do manadaly, v neposlední řadě nám mandala poskytuje také příjemnou relaxaci

– zklidnění – pokud máte mandalu vystavenou na místě, kde na ni dobře vidíte, může vás

pohled na ni na chvíli zastavit a zklidnit

– přilákání andělů, víl, bytostí světla, harmonizaci místnosti – lze opět využít energii, která byla do mandaly vložena

Když se na jakoukoli mandalu zadíváte, zjistíte, že je velmi dynamická. I zdánlivě statický dvojrozměrný obrázek „ožije“, pokud se zadíváte do jeho středu. Barvy se začnou prolínat, míchat, točit – jakoby celá mandala tančila. Pokud budete tento tanec chvíli sledovat, zjistíte, že váš tep a dech se zklidňují, tělesné napětí se uvolňuje a vy se cítíte lépe. To je léčení mandalou…

Jak vytvořit mandalu

Nejlepší je, když jsme u práce s mandalou sami. A to ať už jde o pouhé pozorování, vybarvování nebo i o samotné vytváření. Pokud mandalu vytváříme sami, můžeme si vybrat, s čím pracovat. Koláže, kresba, malba…prostě cokoli. Je úplně jedno, jak je veliká a jak je barevná, jaké tvary v ní jsou, je prostě dovoleno všechno. Řiďte se svým cítěním nikoliv rozumem. Nesmíme se soustředit na to, abychom mandalu „nezkazili“. Něco jako špatná mandala prostě neexistuje. Tento kreativní projev není nikdy ani špatný ani správný. Je jen takový, jaký je. Toho je třeba se držet, protože jen spontánní kresba se dá objektivně „analyzovat“.

Pokud vytváříte mandalu, do které zpracujete své negativní emoce a pocity, svůj zmatek, zvláště v tomto případě si odpusťte veškerou kritiku. Mandala v tomto případě většinou bývá tmavá s nepravidelnými obrazci, někdy i plná různých čar a čmáranic. To je naprosto v pořádku – vložili jste do ní přece to, co vás tížilo a trápilo. Tyto mandaly není dobré si schovávat ani je nikde vystavovat, aby se energie v nich uložené nešířily zpátky do vašeho života, je dobré se s ní rozloučit a obřadně ji spálit. Když se vám tento způsob čištění svého nitra zalíbí a budete to dělat pravidelně, sami brzy uvidíte jak se tmavé a nesouměrné mandaly začínají měnit v něco krásného, barevného, něžného, prostě nádherného, co ladí a souzní s vaší duší i srdcem a co si rádi doma vystavíte pro radost.

Na procházce v přírodě si můžete vytvořit mandalu přímo z přírodních materiálů, které cestou najdete.

Použití mandaly

O mandalu se můžete zajímat z čistě estetických důvodů, ale také proto, že mandala má svoji léčivou sílu.Mandalu je tedy možné využít i jako podporu při léčení fyzických, psychických a psychosomatických obtížích a problémech. Stejně tak se může stát pomůckou při meditaci a relaxaci, je možné ji využít jako prostředníka k navázání kontaktu s anděly a bytostmi světla.Také může sloužit jako váš průvodce při poznávání a zkoumání různých kultur a jejich bohů či obřadů.V neposlední řadě je výborným prostředníkem i v arteterapii a sebepoznávání. Zkrátka ať už se rozhodnete použít ji jakkoliv, vždy bude obohacením vašeho života a každý způsob využití je právě ten správný pro vás.

Jak s mandalou pracovat?

Mandala působí tam, kde ji umístíte, a to sama o sobě svými energiemi. Chcete-li jí však lépe porozumět a využít jejích energií i k Vašemu osobnímu růstu, můžete s mandalou pracovat. Následující postupy jsou pouze inspirací, každý si samozřejmě může najít svůj vlastní způsob práce s mandalou.

Jednou z možností je meditace. Posaďte se naproti mandale tak, abyste se cítili pohodlně. Můžete si zpříjemnit atmosféru tichou relaxační hudbou a zapálenou svíčkou či vonnou tyčinkou. Zklidněte svou mysl a zahleďte se na mandalu. Snažte se na nic nemyslet, jen vnímejte pocity a asociace, které ve Vás mandala vyvolává. Je dobré si je zapsat.

Další možností je přikládat si mandalu přímo na tělo, na místa kde cítíte bolest, stažení a napětí. Můžete si přitom představovat, jak energie z mandaly vtéká do vašeho těla, celé ho naplňuje a uzdravuje bolavá místa.

Z mandal si také můžete jednoduchým způsobem vyrábět vlastní léčivé esence. Na mandalu postavíte sklenici s vodou (pokud chcete použít pet láhev od minerálky musí být otevřená) a necháte vodu nabít energiemi mandaly. Po 30 minutách máte ve sklenici vytvořenou esenci ( u pet láhve o obsahu 1,5l je doba nabíjení 5 hodin nebo ji nechte stát na mandale přes noc). Vodu můžete pít, omývat si jí bolestivá nebo zraněná místa na těle, nalít si ji do koupele, zalévat jí květiny, vařit z ní, zkrátka využít ji jak vás napadne.

Pro lepší spánek a sny si můžete mandalu umístit na noční stolek nebo si ji v ložnici pověsit tak, aby jste na ni dobře viděli.

Použití a využití mandal je neomezené a cokoliv vás napadne určitě vyzkoušejte, můžete tak objevit svůj vlastní způsob práce a komunikace s mandalou. Předlohy mandal ke stažení najdete zde.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Ceník služeb, zboží

Nabídka služeb a zboží včetně ceníku

Světluška kontakt zde

Nový mandalový kalendář Mandaly Esence lásky pro rok 2021 je vyprodaný. K prodeji jsou předlohy mandal, originály madal a vůně.

V případě zájmu si je můžete objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Prohlédnout si ho můžete zde. Najdete tu i náhled předloh mandal k vykreslení a podrobné informace o kalendáři a také poselství pro rok 2021.

Kalendář je ve velikosti A4 – cena kalendáře je 250Kč.

K zakoupení je kalendáři jsou:

Předlohy Mandal Esence lásky ke kalendáři 2021 k vykreslení – soubor předloh všech třinácti mandal na jednotlivých listech včetně originálního návodu k vykreslování stojí 50Kč

– Originály mandal ve velikosti A4 – cena jednoho originálu je 700Kč

Novou mariánskou vůni ke kalendáři 2021 Láska bez hranic, vůně Bohyní a ostatní mariánské vůně – vůně Zahrada srdce, Příběhy lásky, Spojení lásky, Panna Marie, Máří Magdaléna, Černé madona, Matka Marie, Bohyně Isis, Archanděl Anael, Archanděl Raguel, Síla Krista a Vědomí Krista, stejně jako další katalogové vůně Prameny života nebo vytvoření své osobní vůně na míru pro podporu své cesty v roce 2021, je možné si objednat na emailu radkahubenakova@seznam.cz.

Informace k mariánským vůním najdete zde, ceník a katalog všech vůní najdete zde a zde.

Nová vůně Láska bez hranic ve 13ml lahvičce stojí 290Kč, ostatní vůně v 7ml lahvičce stojí podle druhu 200 Kč – 230Kč, ve 13ml lahvičce stojí 250Kč –330Kč. Cena osobní vůně na míru ve 13ml lahvičce je 330Kč.

V ČR zasílám při platbě předem, základní poštovné je80Kč. Pouze na Slovensko je možné po dohodě možné zaslat na dobírku.

Nabídka mých služeb pro vás – reference najdete zde

Terapie Zrcadlo duše – hlubší metoda než klasická S.R.T. Metoda, kterou je možno odstranit různé psychické bloky, závislosti na jídle, alkoholu, nikotinu, sladkém, jiném člověku, vztahy mezi lidmi, vztahy v rodině, různé typy alergií a dalších zdravotních problémů. Délka dle potřeby, cena 300Kč za hodinu.

Podle závažnosti problému je možná i terapie na dálku. Informace o terapii zde

Emoční homeopatie – Jedná se o ucelený jednoduchý systém, který je založený na propojení homeopatie s kineziologickým barometrem chování. Já k tomuto systému ještě přidávám své dlouholeté zkušenosti a poznatky s metodou práce v terapii S.R.T. – Zrcadlo duše a s odblokováním pomocí automatické kresby. Společně můžeme využít mnoho možností k řešení jakéhokoliv problému, které vás zatěžuje ať už emočně, psychicky, zdravotně nebo tělesně. Informace o terapii zde. Délka dle potřeby, cena 300Kč za hodinu

Tarotová numerologie

Hloubkový písemný numerologický rozbor – písemné zpracování kompletního rozboru v rozsahu přibližně 20 -25 stran A4(záleží na počtu čísel v obou mřížkách) jednoho datumu narození, cena 1500 Kč – částku je potřeba zaslat dopředu na účet, termín zpracování dle dohody. Rozbor posílám emailem ve formátu pdf. nebo poštou s příplatkem za poštovné.

Osobní numerologická konzultace – stručný ústní rozbor jednoho datumu narození, doplněný výkladem v délce 1 hodiny, cena 400Kč, je potřeba se dopředu objednat. Podrobnější informace o numerologii zde.

Výběr vhodného příjmení při sňatku, jména pro miminko, zvířátko, výběr vhodného datumu pro vás důležité události – např. sňatku – písemně emailem nebo při osobní návštěvě v poradně. Doplňuji i vykreslením přes automatickou kresbu. Cena od 400Kč dle rozsahu objednávky a náročnosti zpracování.

Výklad Tarotu, andělských a motivačních karet – délka 1 hodina v poradně, cena 400Kč, za každou další půlhodinu je cena 200Kč. Výklad jako náhled na jakékoliv situace, možnosti, zdraví, příčiny, směřování, karmické záležitosti, apod. Pomůžu vám správně zformulovat otázky pro výklad.

Výklad je možný po domluvě i na dálku – zasílám emailem nebo přes telefon, při platbě předem na účet, cenu stanovuji podle počtu otázek a náročnosti zpracování výkladu.

Kromě toho nabízím i speciální typy výkladů v poradně i na dálku:

Speciální podrobný výklad na vztahy –výklad odhalí současnou situaci ve vztahu, témata oblasti, přístup k nim, ukáže jak to má každý z partnerů postavené ve vztahu rozumově, v srdci a jakou „hru“ spolu vzájemně hrajete a co projevujete navenek, jak reprezentujet vás vztah pro okolí. Ukáže i karmická spojení, pokud ve vztahu jsou a možné společné dluhy a lekce, poradí co s nimi.

Výklad Karetní osobní roční horoskop – podrobný výklad nejbližších 12 měsíců vašeho života – témata, lekce, možnosti, na co si dát pozor, co podporovat, výklad je možné udělat kdykoli během roku nemusí začínat lednem a končit prosincem.

Výklad Vaše cesta současným rokem – z čeho vycházíte (čím jste si prošli ve své nejbližší minulosti, jaké lekce a témata se objevili, co jste měli pochopit a přijmout), kde jste teď ( karty zobrazí vaši současnou situaci na základě pochopení minulosti, odhalí jak jste naložili se svou minulostí, současné lekce a témata, která se objevují, co se přes ně máte naučit, kam je směřovat, kam směřujete sami sebe), co si na základě současného nastavení přitahujete do života ve své nejbližší budoucnosti jaké lekce a možnosti vás čekají, co vám přinášejí a nabízejí, pokud výklad budoucnosti není příliš příznivý – opakujete staré lekce , karty poradí, co je potřeba změnit a udělat v přítomnosti pro cestu a život podle přání vaší duše. Výklad je možné udělat kdykoli během roku.

Informace o tarotu zde.

Automatická kresba – diagnostika automatickou kresbou

Délka dle potřeby – cena 300Kč za hodinu v poradně. Diagnostiku je

možné provést i na dálku a zaslat emailem nebo poštou, cena dohodou

dle náročnosti od 400Kč.

Pomocí automatické kresby je možné nahlédnout na vaše problémy v těle i v duši,

odblokovat je, harmonizovat je v životě, vztazích, a prostředí, místě, kde žijete.

Stejným způsobem je možné zjistit a pročistit stav vašich vztahů, čaker, váš

dům, místa, předměty, firmu, konkrétní situace v minulosti i současnosti, apod.,

a vytvořit po odblokování harmonizační léčivý obrázek pro vás (je již v ceně).

V případě potřeby je možné v poradně doplnit výklad obrázku o další informace,

kombinuji kresbu s výkladem karet nebo numerologií.

Více o automatické kresbě zde. Ukázky obrázků zde.

Automatická kresba – malování mandal a léčivých obrázků na

zakázku, je možno zaslat poštou.

Mandala osobní velikost A4 originál 800Kč, je možný i větší rozměr.

K mandale je přiložen rozbor zapsaný automatickým písmem a návod, jak

s mandalou pracovat. Mohu pro Vás v případě zájmu vybrat z mého katalogu

vůní Prameny života vůni vhodnou k doplnění mandaly tak, aby rezonovala

s vibracemi vaší mandaly a podporovala její působení i vaši práci na sobě.

Stejně tak mohu na vaše přání k mandale namíchat i osobní vůni pro vás.

Ukázky osobních mandal zde, více podrobností k tvorbě osobních

mandal zde.

Mandala z nabídky zde velikost A4 originál 700Kč

Osobní léčivé obrázky pro podporu vašeho života, vztahu, zdraví, práce, pohody

a harmonie, vaší životní cesty, apod.– cena dle velikosti a náročnosti od 400Kč, ukázky zde.

Více podrobností k tvorbě osobních léčivých obrázků zde.

Na vaše přání je možné vytvořit mandaly a obrázky i ve větší velikosti.

Termín dodání je dle domluvy.

Dále je možné si zakoupit:

Předlohy mandal z minulých kalendářů k vykreslení za cenu 50Kč za celý soubor všech 13-ti předloh mandal na jednotlivých listech, včetně návodu, jak s nimi pracovat. Celkový náhled všech souborů zde.

Krystalové mandaly celkový náhled zde, Mandaly Bohyní celkový náhled zde, Mandaly Cesty lásky celkový náhled zde, Mandaly Projasnění celkový náhled zde, Mandaly Inspirace celkový náhled zde, Mandaly Sjednocení celkový náhled zde. Mandaly Sdílení celkový náhled zde. Více informací o kalendářích a mandalách zde, zde, zde, zde, zde , zde a zde.

Originály mandal z kalendářů si můžete koupit za cenu 700Kč,velikost A4.

Předlohy i mandaly si můžete objednat, zašlu poštou, při platbě předem. Na Slovensko je možné zaslat na dobírku.

Andělské světelné energetické masáže délka 1,5 hodiny, cena 550Kč

Při této energetické masáži používám příjemnou hudbu, přírodní vůně Prameny

života, které vytvářím a polodrahokamy. S pomocí andělských a světelných

bytostí uvolňujeme a harmonizujeme energetické bloky v těle, auře, meridiánech

a čakrách, čistíme karmické záležitosti, které jsou dovoleny pročistit, odvádíme

přebytečné duše a bytosti a vytváříme pro vás ochranu. V případě potřeby ještě

dočistím kyvadlem, tibetskými miskami, vykreslením automatickou kresbou nebo

vyložím karty. Masáž je také možné v případě potřeby ještě doplnit terapií

s andělskými tělovými svíčkami.

Gemmoterapie – tinktury Naděje – výtažky z pupenů a bylinek pro vaše zdraví

a očistu. Vyberu pro vás vhodné kombinace a dávkování. Více o tinkturách zde.

Nabídka zboží:

Esence Spirit in Nature jedinečné energetické esence, která vyrábí Lila

Devi z květů ovoce a zeleniny, esence v sobě nesou energetický otisk pozitivních

kvalit těchto rostlin. Spojují nás s naší pravou podstatou a vracejí nás do stavu

rovnováhy.Tím se v nás aktivuje naše životní síla a náš vnitřní proces léčení

sebe sama. Nezaměřují se tedy na problém samotný, ale aktivováním a

rozvibrováním pozitivníchkvalit v nás, dochází k řešení problému změnou

našeho vnitřního postoje. Jsouvýborným doplňkem k terapiím, léčebným

metodám a všemu, co je zaměřeno na náš růst a vede ke zlepšení našeho života.

Působí zcela nenásilně a přirozeně na dospělé, děti, zvířata i rostliny a jsou

naprosto bezpečné. Dají také výborně kombinovat s mými Vůněmi Prameny

života a jejich účinky se vzájemně podporují.

Více o esencích zde.

Vhodné esence v případě zájmu pro vás mohu vytestovat i na dálku a zaslat poštou.

Osobní konzultace a výběr esencí Spirit in Nature při návštěvě poradny

1 hodina – cena 300Kč + cena 30ml lahvičky esence 280Kč. K lahvičce

dostanete popis účinků a působení esence.

Namíchání osobní esence – uživatelské lahvičky bez osobní konzultace

lahvička 30ml – cena 280Kč is popisem účinků a působení esence.

Výběr na dálku je zdarma, účtuji pouze cenu esence. Esence je možné zaslat poštou.

Prameny života – originální přírodní esenciální vůně a přírodní masážní,

koupelové a tělové oleje, šumivé olejové voňky do koupele

Pokud máte rádi přírodní vůně, mohu pro vás namíchat vaši osobní vůni

z kvalitních přírodních esenciálních olejů a mandlového oleje nebo si

můžete vybrat z nabídky již mnou vytvořených vůní nebo přírodních masážních,

tělových a koupelových olejů. Ke každé vůni dostanete informace k jejímu

působení na tělo i duši, jak se mi zapsaly automatickým písmem a také

o jejích účincích podle aromaterapie.

Vůně je možné používat k ošetření těla a čaker, jako parfém, k masážím, do koupele.

Více o vůních zde a zde.

Cena vytvořených vůní z katalogu je 7ml lahvička 200Kč 230Kč,

13ml lahvička je za 250Kč330Kč, aktuální ceník zde.

Vůně je možné namíchat i ve větším obsahu nebo jako masážní olej.

Cena 13ml lahvičky vaší osobní vůně na míru je 330Kč, je možnost namíchat i ve větším obsahu 24ml za 640Kč.

Vůně si můžete objednat i k zaslání poštou, stejně tak i vzorky vůní na vyzkoušení.

Cena vzorků :

vzorek 1ml (skleněný tester) – 38Kč

vzorek 2ml (v 7ml skleněné lahvičce s kapacím uzávěrem)70Kč

Nabídku přírodních Masážních, tělových a koupelových olejů Prameny života včetně cen najdete zde. Podrobné informace k jednotlivým olejům najdete zde.

Jako dárek svým blízkým můžete věnovat Dárkový poukaz na služby Poradenství Světluška na vámi zvolenou částku i službu. Poukaz se vztahuje na všechny mnou nabízené služby.

Nabídka služeb pro vás od mého manžela Luďka:

Luděk – kontakt zde.

Masáže – více podrobností na www.dotykslaskou.webnode.cz, pro objednávky využijte jeho kontakt, nepište prosím přes tyto stránky.

Kov

Kov – přebírání období 15.9.-14.11. nový jin, souvisí se suchem.

Energie roku se od svého středu posouvá dále k elementu kovu a jemu odpovídajícímu zlatému ročnímu období, podzimu. Podzim je doba sklizně , ale také představuje pomalé rozloučení se s létem, smutek. V průběhu každého dne podzim představuje večer. Teplé slunce a doba letních slavností jsou pryč, dny se krátí, rostlin a zvířat ubývá. Je otázkou, co zůstane, když příroda odloží svůj kabát a zmizí pestré listí ze stromů. Zamýšlíme se nad tím, co je v životě podstatné, zda se dokážeme rozloučit a odloučit a opustit i to, co pro nás dříve bylo důležité? K pocitů, s nimiž se konfrontujeme v elementu kovu, patří i smutek, trápení a osamělost. Po jaru a období léta se energie v druhé polovině roku zhušťuje a náš pohled se obrací dovnitř. V zrcadle kovu se tělo mění a podzim života v něm zanechává své stopy. V lidském životě představuje kov období mezi 56 a 75 lety, kdy si stále více uvědomujeme, že naše osobní životní cesta je konečná a v zorném poli se nám objevuje téma pomíjivosti a smrtelnosti. Kov nás přivádí k soustředění na to, co považujeme v životě za podstatné a důležité.

Země nám dá novou úrodu, nové klasy. Ty je nutné vymlátit a oddělit zrno od plev. Nové zkušenosti musíme přetavit, abychom získali zlato (kov) poznání. To, co prožíváme, musíme přebrat. Musíme si uvědomit, co pro nás má skutečnou cenu zlata a co nám neslouží. Nesmíme se však nechat zmást prvním dojmem a nesmíme se vrhnout pro to, co je nejpohodlnější a nejsnazší. Své zkušenosti musíme pořádně zpracovat, abychom se dobrali skutečné hodnoty.

Přijímání – abychom své zkušenosti mohli přebrat, musíme je nejprve přijmout. Často se stává, že se nám některé zkušenosti nelíbí natolik, že popíráme jejich existenci. Pokud si však namlouváme, že nic takového neprožíváme, nemůžeme s tím nic udělat.

Odmítání – přebírání je k ničemu, pokud neodmítneme to, co nám neslouží. Když už jednou usoudíme, že nám to k ničemu není, nemá smysl to ve svém životě zadržovat. Pokud lpíme na nepotřebných věcech, náš život je ucpán neužitečnými krámy a nemáme místo na to, co bychom chtěli a potřebovali.

Charakteristika typu kov – člověk se zdravým elementem kovu dokáže dotahovat věci do konce, umí i včas odejít a opustit to, co už nepotřebuje, a dovede být sám se sebou. Pokud nejsou tyto aspekty vyrovnané, je kov nemocný, což se na psychické úrovni projevuje zejména fanatismem a lpěním na nejrůznějších dogmatech, kdy ztrácíme lehkost a radost své ohnivé složky. Z emocí převládá kuráž, vitalita nebo žal a smutek. Jsou-li však oba podíly ve vyrovnaném poměru, pak nám kov přinese moudrost a naplnění. Dobře na tento typ lidí působí barva bílá.

Zdraví – Zastupujícím elementem je kov a z orgánů jsou to orgán jin plíce a orgán jang tlusté střevo. Plíce hospodaří s vodou. Tlusté střevo vstřebává stopové prvky, které napájí energetický systém. Zdravý kov zaručuje vnitřní čistotu a dobrou obranyschopnost organismu, poruchy se na fyzické úrovni projevují zejména dýchacími obtížemi, nemocemi z nachlazení, kožními problémy, průjmem nebo zácpou. Element kovu se v těle projevuje skrze plíce a tlusté střevo, jejichž úkolem je výměna energie s okolním světem a vytváření rovnováhy mezi přijímáním a dáváním. Základem tohoto principu dávání a přijímání, roztahování a stahování je rytmus celého vesmíru, který se odráží v nadechování a vydechování plic. Dýcháním se přes plíce spojujeme s celým vesmírem, tlusté střevo naopak uzavírá proces trávení a asimilace potravy a pomáhá nám dovést do konce to, co jsme započali, a zbavovat se nepotřebného jak fyzické tak i na duchovní úrovni. To je velmi důležité, protože místo pro cokoliv nového vznikne jen tehdy, když nejprve vyřešíme a ukončíme staré záležitosti. Symbolicky jde o to, jak dokážeme věci uzavírat, vytvářet si od nich odstup, jak se od nich dovedeme oddělit a rozloučit se s nimi.

Ze smyslů zde převládá čich. Chuť v ústech bývá pikantní, pálivá. Kontrolkou pro funkci jater a tlustého střeva je kůže. Jakýkoliv problém na kůži typu akné, ekzému, vitiliga, mateřských znamének je signalizací jejich nesprávné funkce. Z otvorů sem patří nos, jsme náchylní na rýmu.

Strava v raném podzimu by měla odpovídat období dozrávání a sklizně. Element kovu je

ve stravě vyjádřen ostrou chutí, která rozproudí energii v organizmu. K typickým potravinám elementu kov patří například zázvor a nápoje z něj. Obecně se na podzim a v zimě mají podávat především jídla delší dobu vařená. Nejvhodnější kuchyňskou úpravou je delší vaření. Příroda nám nabízí především své kulaté plody podporující energii našeho středu a vnitřní vyrovnanost – zelí, kapustu, dýně, kedlubny a podzimní ovoce. A tak může být podzim pestrý a rozmanitý nejen v přírodě, ale i v našem jídelníčku. S postupujícím chladem a vlhkem opět přizpůsobujeme svou potravu okolním vlivům, zvyšujeme podíl zahřívajících složek potravy, konzumujeme zase více kořenové zeleniny a tuků, přidáváme do své potravy více soli a bílkovin, jak rostlinných tak živočišných. Energii kovu podporujeme pikantní chutí, například křenem, cibulí, česnekem, a nezapomínáme ani na kvašenou zeleninu, podporující trávení. Teplo tělu také dodáme i častější, ale šetrnou přípravou jídel na tuku při pečení a smažení.

Příklad potravin typických pro element kov:

Obiloviny: dlouhozrná rýže

Luštěniny: bílé fazole

Zelenina a ovoce: ředkvičky, ředkve, pórek, kedlubny, cibule, křen, pažitka, česnek

Živočišné bílkoviny: sýry s modrou plísní, zaječí maso

Ostatní: mátový čaj, chili,

Pro www.cestakduze.webnode.cz. zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části může být dále šířen a kopírován pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.

Vyšší Já

Co je Vyšší Já

Vyšší Já představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, kteří stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel.

Jsou to duše, které prošli mnohými fyzickými inkarnacemi. Tyto duše pracují ve vyšších dimenzích, kde čas, tak jako ho známe, neexistuje a proto mohou pracovat s energiemi vytvořenými v našich minulých, paralelných i budoucích životech. V těchto dimenzích není ego, negativní princip, který vlastní každý člověk inkarnovaný. Neustále nás testuje, jak daleko jsme v našem chápaní sebe samých a nakolik sami aktivně vytváříme negativní energie, které se z venku prezentují jako strach, hněv, rozčílení, nenávist, závist, odsuzování a podobně.

Každý člověk má své Vyšší Já. Počet bytostí ve Vyšším Já není pevně stanoven. Snaží se nám pomáhat. Tichým, vnitřním hlasem intuice se nás snaží vést po správné cestě v naší inkarnaci. Přímo však Vyšší Já pomáhá člověku, jen když je o to požádané. Je to proto, aby se člověku zachovala možnost svobodné volby v jakékoliv situaci.

Vyšší Já má přístup k akašickým záznamům naší duše. Má též přístup k nehmotným tělům a čakrám člověka, dokáže přezkoumat jejich stav a vzájemně zharmonizovat. Vyšší Já na požádání vyhledává v akašických záznamech informace související s negativními, blokujícími energiemi, které obvykle pocházejí z traumatických zážitků a následně umožňuje tyto energie vyčistit a nahradit pozitivními. Podobně může čistit i negativní energie rostlin a zvířat.Vyšší Já jako bytosti, které pracují bez ega a nevytvářejí negativní energie, nejsou schopné člověku škodit a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem naší duše.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Jsme jedno srdce lásky

Jsme jedno srdce lásky

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007985-b00a1b1036/laska_2.jpg

Jsme vším a přitom ničím,

jsme den i noc,

jsme zrození i smrt

jsme JEDNO,

VŠE JE V NÁS A MY JSME VE VŠEM

jsme Boží přítomností, Boží moudrostí, Boží láskou,

jsme nekonečným světlem Božím

jsme stvořeni Moudrostí a nekonečnou bezbřehou láskou Otce Stvořitele a velké Matky Vesmíru,

jsme tady a teď!

jsme tady už po věky věků a vždy tu budeme protože JSME

jsme Boží děti, děti Matky přírody,

jsme ve Vesmíru i na Zemi,

prostě jsme!

jsme v sobě, ukotveni láskou ve svých srdcích,

tak poslouchejme sami sebe, svou duši, své Božství

a dojdeme tam a vytvoříme to,

pro co jsme sem sami přišli, abychom to vykonali,

jsme LÁSKOU V LÁSCE PRO LÁSKU,

JSME JEDNO SRDCE LÁSKY V NEKONEČNÉM VESMÍRU,

pro sebe, lidi kolem sebe, pro celý vesmír

TADY TO BYLO, JE, A NA VĚKY VĚKŮ BUDE!

s láskou v úctě Ivana Batová

Prvním krokem je naučit se uvědomovat si své myšlenky;

přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte.

Když se přistihnete,

že přemýšlíte o něčem negativním –

začněte přemýšlet znovu!

Chci, abyste to dělali doslovně.

Když jste sklíčení, když jste v těžkostech,

přemýšlejte znovu.

Máte-li dojem, že svět je špatný,

přemýšlejte znovu.

Máte-li dojem, že se váš život hroutí

a že ho nikdy nedáte dohromady,

přemýšlejte znovu.

Celý svůj život jsi neznal Boha takového, jaký opravdu je. Teď ho poznat můžeš.
Celý svůj život jsi nedůvěřoval Bohu tak, jak sis přál. Teď mu důvěřovat můžeš.
Celý svůj život jsi nemiloval Boha tak, jak sis přál. Teď ho milovat můžeš.

Lidé se domnívají, že Bůh nemá smysl pro humor, že se neumí smát a že se v jeho přítomnosti musí každý chovat velice zbožně. Měli byste být veselejší. Všichni. Měli byste se smát sami sobě. Kdosi jednou řekl: „Dospělým se staneš tehdy, až se zasměješ sám sobě.“

Neberte se příliš vážně. Dopřejte si trochu legrace. A dopřejte legraci i druhým.
„Říkám, že to je nejdůležitější postoj. Radostný postoj činí všechno možným. Bez radosti není nic.
Říkám, že život bez humoru nemá smysl. Říkám, že smích je nejlepší lék. Říkám, že radost je dobrá pro duši.
A půjdu ještě dál. Radost je duše. Duše je to, čemu říkáte radost. Čistá radost. Nekonečná radost. Upřímná, neomezená radost. Radost je přirozeností duše.
Úsměv je oknem do duše. Smích je dveřmi.“
„Nebojíte-li se umřít, nebojíte se žít“.
Neboť tohle je můj slib: Ještě než mě zavoláš, budu s tebou.
„Odmítáš mě pokaždé, když tě něco napadne a ty to ignoruješ. Odmítáš mě pokaždé, když dostaneš příležitost skoncovat s něčím špatným a když to neuděláš. Odmítáš mě pokaždé, když neodpovíš úsměvem na úsměv neznámého člověka, když jdeš nádhernou nocí a nepodíváš se na oblohu, když jdeš kolem květinového záhonu a nevidíš jeho krásu.
Odmítáš mě pokaždé, když slyšíš můj hlas nebo cítíš přítomnost zesnulého milovaného člověka a myslíš si, že je to pouhá představa. Odmítáš mě pokaždé, když cítíš lásku ve své duši, když slyšíš píseň ve svém srdci nebo vidíš něco krásného ve své mysli a ignoruješ to.
Odmítáš mě pokaždé, když čteš dobrou knihu nebo slyšíš dobré kázání nebo sleduješ dobrý film nebo potkáš dobrého přítele ve správný čas a připisuješ to „šťastné náhodě“.
Řeknu ti tohle: skutečná láska si neklade žádné podmínky. To znamená, že když opravdu miluješ, snášíš i to nejhorší chování. Znamená to ještě víc. Znamená to, že žádné chování neoznačuješ za „špatné“.“
V tomto dialogu to znovu a znovu vysvětluji jazykem tak srozumitelným, abyste to dokonale pochopili a už nikdy to nemohli ignorovat. Abyste jednou provždy odmítli myšlenku, že někteří z vás jsou lepší než jiní.
Znovu opakuji: Přestaňte si myslit, že jste lepší.
Tohle je nové evangelium: Žádná rasa není nadřazená. Žádný národ není největší. Žádné náboženství není jediné pravé. Žádná filozofie není dokonalá. Žádná politická strana nemá ve všem pravdu. Žádný ekonomický systém není morálně nadřazený. A žádná cesta k Bohu není jediná.
Na všechny tyto myšlenky zapomeňte. Odstraňte je ze svého života, neboť vás vždycky vedly k tomu, abyste zabíjeli jeden druhého. Jediné, co vás může zachránit, je tato pravda:

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU.

O lidských vztazích N. D. Walsch

Všichni máme vztahy. Máme vztah ke všemu a ke všem, stále. Máme vztah k sobě, k rodině, k okolí, k práci, jeden k druhému. Vše, co o sobě víme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Z tohoto důvodu jsou vztahy – všechny vztahy posvátné. a někde v nejskrytějších hlubinách svých srdcí a duší to víme. Proto tolik po vztazích toužíme – po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly. To je také, bezpochyby, důvod, proč s nimi máme takové problémy. Opravdu nic nezpůsobilo lidstvu více problémů, nepřineslo více bolesti, nevyvolalo více utrpení, či dokonce nemělo za následek více neštěstí než to, co nám mělo přinášet největší radost – naše vzájemné vztahy. Oč tady tedy jde? O čem to tady mluvíme? Myslím, že to vím. Ne že bych byl nějaký génius, ale jsem dobrý posluchač. Velmi dlouho jsem se jenom ptal. Není nutné, aby jste se mnou sdíleli víru ve zdroj odpovědí jenom proto, abyste z nich mohli z těchto odpovědí mít prospěch. Postačí, abyste dokázali připustit, že – pokud jde o vztahy – může existovat něco, čemu většina z vás nedokáže porozumět, pokud to ale dokážeme, můžeme změnit všechno. A což vám nakonec umožní prožívat vztahy, jenž jsou zdrojem radosti

Z knihy PŘIJÍMÁNÍ BOHA – D.N.Walsh

„Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoli jste svým skutečným Já.

Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete:

Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

Buďte dobří a laskaví také k sobě.

Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

Buďte jeden k druhému štědří.

Buďte štědří také k sobě.

Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým.

Neboť nikomu nemůžete dát něco, co sami nemáte.

Buďte jeden druhému věrní.

Buďte věrní také sobě.

Jste-li věrni sami sobě, nemůžete být nevěrni druhým.

Uvědomte si, že zradit sám sebe jen proto, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

Pamatujte si, že láska je svoboda.

Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak. Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyjadřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět. Žijete ve snu, který si sami vytváříte. Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neodmítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

Představujte si svět, ve kterém milujete v každém okamžiku, ve kterém je láska odpovědí na každou otázku a reakcí na každou situaci.

Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodnotou Život a všechno, co jej podporuje.

Představujte si svět,ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života,ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

Představujte si svět,ve kterém mají všichni lidé stejné možnosti,ve kterém je každému zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí,ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém není strach prostředkem k získání úcty.

Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy každé jeho části.

Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společné bohatství.

Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a nenávist.

Představujte si svět, ve kterém neexistuje egoismus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

Představujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě,ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

Představujte si tohle všechno a ještě víc.

Přejete si to?

Tak si to představujte a nakonec se to stane.

Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší současné reality.

Můžete si zvolit nový svět.

Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

Už mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich básníků,vůdců a filozofů:

„Jsou lidé, kteří vidí to, co je,a ptají se ,,proč?“ A jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají ,,Proč ne?“

Co říkáte vy?……….

N. Donald Walsch

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

Převzato z: https://tredoxe.blog.cz/

Mapa pokladu

Mapa pokladu

„Mapa pokladu“ je výborná technika jak dosáhnout vytoužené reality. Pomáhá nám vytvořit si jasnou představu toho, co si přejeme, a přitahuje a soustřeďuje energii na náš cíl… Pomáhá nám vytvořit si jasnou představu toho, co si přejeme , přitahuje a soustřeďuje energii na náš cíl. Je velmi účinná a zároveň zábavná. Mapu pokladů můžete nakreslit nebo namalovat, sestavit v podobě koláže s využitím obrázků a slov vystřižených z časopisů, a to vše doplnit fotografiemi, písmem, kresbami. Měla by navodit vaši ideální představu plně uskutečněného cíle.

Zde je několik záchytných bodů, které vám pomohou vytvořit nejúčinnější mapy pokladů:

1. Zhotovte mapu pokladů pro jednoduchý cíl nebo oblast svého života, kde jste si jisté, které základní prvky zařadíte, tak, aby nebyla příliš komplikovaná. Možná byste mohly vytvořit jednu mapu pokladů pro své vztahy, jednu pro svou práci, jednu pro svůj duchovní růst atd.

2. Mapu si zhotovte v takové velikosti, jaká vám bude vyhovovat. Třeba ji budete chtít uschovat do deníku, pověsit na zeď nebo nosit v kapse či peněžence.

3. Nezapomeňte na účast sebe samých. Velmi účinně působí použití vlastní fotografie. Nebo se nakreslete. Znázorněte, jak prožíváte, děláte či vlastníte svůj cíl – třeba jak cestujete kolem světa, nosíte nové šaty, jste hrdou autorkou nové knihy atd.

4. Znázorněte situaci v její plné a ideální podobě, jako by již existovala. Nemusíte naznačit, jak se to stane. Neznázorňujte nic negativního či nevhodného.

5. Ve své mapě pokladů použijte hodně barev, zvýší to její moc a účinek na vaše vědomí.

6. Použijte takový symbol nekonečna, který považujete za důležitý a působí na vás. Může to být „Óm“, kříž, Buddha, zářící slunce nebo cokoli, co představuje univerzální inteligenci nebo Boha. Jde o uznání a připomenutí, že vše pochází z nekonečného zdroje.

7. K mapě pokladu připojte i potvrzení. Například: „Řídím svůj nový vůz. Mám z něho radost a rovněž mám dost peněz na jeho údržbu.“

Nezapomeňte na kosmické potvrzení: „Toto nebo něco lepšího se pro mě i všechny zúčastněné právě teď uskutečňuje naprosto uspokojivým a harmonickým způsobem.“

Mapě pokladů stačí věnovat denně několik minut klidného pohledu a občas si ji představit.

Převzato z knihy: Tvůrčí představivost – Shakti Gawain

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Dřevo

Dřevo – prospěch – období 14.2.-14.5. – nový jang. Vyjadřuje aktivní funkce a růst, souvisí s větrem.

Cyklus začíná elementem dřeva, vyjadřujícím sílu mladé, svěží energie, která se chce šířit všemi směry. Je v ní pružnost, pohyb a výraz. Energie dřeva se projevuje ve východu Slunce i v nesmírné síle jara, která každým rokem vyvolává v přírodě naprostou explozi.

Je v dítěti, které neustále se zvědavostí a odvahou objevuje svět a snaží se rozšiřovat své hranice. Energie dřeva v sobě stále nese svůj cíl a určení. Jako první z pěti fází proměny dřevo rozhodujícím způsobem spoluurčuje další tělesný a duševní vývoj mladého člověka, z pohledu lidského vývoje porodu a dětství. V rámci dne jaro představuje ráno. Je charakterizováno rychlým růstem a vývojem. Dlouho trvá, než vyroste strom a než můžeme využít jeho dřevo, a dlouho trvá, než nám naše úsilí přinese očekávaný prospěch. Avšak pokud jsme tohoto prospěchu dosáhli v rovnováze s univerzálními zákony, nemusíme se bát, že bychom o výsledek svého snažení přišli. Naše dílo je totiž postaveno na znalostech a schopnostech, kterých jsme v průběhu procesu dosáhli, a proto ho kdykoli dokážeme vytvořit znovu.

Výměna – Když vyroste strom, poskytne nám dřevo. Ze dřeva můžeme vytvořit celou řadu užitečných věcí, které nám dlouho vydrží. Nakonec však dřevěné věci zestárnou a přestanou přinášet žádaný prospěch. Je třeba je vyměnit za nové. To, co pro nás bylo prospěšné dříve, nemusí být užitečné i nadále. Čas se mění a s ním se měníme i my a naše potřeby. Musíme vyměnit své cíle, abychom ze svých aktivit mohli mít prospěch i nadále.

Udržování – celá řada starých dřevěných věcí stále dobře slouží i přes své stáří. Stejně tak je i mnoho postupů, které jsou prospěšné, i když je používáme třeba od dětství. Bylo by nemoudré měnit to, co se osvědčilo, jenom pro výměnu samotnou. Užitečné věci je třeba udržovat.

Charakteristika typu dřevo – člověk, který má zdravým elementem dřeva se vyznačuje velkou trpělivostí. Spočívá sám v sobě a lidé v jeho okolí vnímají jeho schopnost vcítění a soucitu. Má zdravé sebevědomí a dokáže být chápající a tolerantní vůči druhým. Je spojen s pramenem své vnitřní síly a kreativity a se svou intuicí. Je zdravě podnikavý a optimistický a těší se z vlastního sebevyjádření v nejrůznějších kreativních činnostech. Je dobře uzemněný a propojený s energií svého středu, vnitřně vyrovnaný a pevný, a tak dokáže zvládat a řešit i obtížné životní situace.

Pokud je element dřeva oslabený, trpí postižený člověk často přemírou expanzivní jangové energie v horní části těla. Projevuje se příliš hlasitě, bývá netrpělivý a nedokáže se ovládat, ztrácí svou energii vzdorem a výbuchy hněvu. Lidé bývají choleričtí, mají zlost, nafouklé břicho, kyselou chuť v ústech, pálení žáhy. Lidem typu dřevo bude dělat dobře zelená barva.

Zdraví – Párovými orgány dřeva jsou játra (jin) a žlučník (jang). Úkolem jater v organizmu je příjem a zpracování energie a játra podle TCM také řídí svalové napětí a zrak, který je kontrolkou pro jejich špatnou funkci. Objeví se například různé poruchy vidění, rozšířené žilky v očích. Princip dřeva se tedy orgánově manifestuje v játrech a žlučníku, v očích a zraku, v slzách, nehtech a trvale hlasitém, jakoby ukřičeném zvuku hlasu. Ze soustav sem patří imunita. Játra zodpovídají za čistotu organismu, s očistou těla je dobré začít hned 14. února. Játra se starají o plynulý tok krve a energie v těle a zásobovat jí všechny důležité orgány. Játra mají také za úkol zpracovávat dojmy a vyrovnávat stresové situace. Pokud jsme delší dobu vystavováni nadměrnému vnějšímu či vnitřnímu podráždění, energie jater začíná stagnovat. Proto je potřebné naučit se játra vyživovat a ošetřovat. Kromě příslušným tělesných, dechových a energetických cvičení můžeme energii našeho těla podporovat i vhodnou stravou, kterou přizpůsobujeme příslušnému ročnímu období. Na jaře se příroda pomalu probouzí, začínají rašit zelené lístky a kvetou první květy. Je to období, kdy převládá vzestupná energie, která žene všechno vzhůru a všude kolem nás je převaha zelené barvy symbolizující prvek dřeva. V tomto období probíhá největší čištění organismu, při němž hrají játra stěžejní roli. Proto bychom je neměli přetěžovat nevhodnou stravou, ale naopak je podpořit v jejich práci.

Strava v jarním období by měla být jiná, než v zimních měsících. Na jaře je ideální lehce stravitelná potrava kyselé chuti, která podporuje energii jater. Při sklonech k napětí až stagnaci jaterní energie jsou potom vhodné i potraviny přirozeně sladké chuti. Ideální podporou jater a žlučníku na jaře jsou také odlehčovací dny s vyloučením mléka a mléčných výrobků. V tomto ročním období je třeba omezit solení. Nejvhodnější kuchyňskou úpravou je napařování. Tak jako začíná stoupat energie v přírodě, i my potřebuje ke svému rozvoji na jaře stoupající energii. Proto přidáváme do svého jídelníčku zejména zelenou zeleninu, petrželku, pórek, pažitku, ale i pampeliškové listy či kopřivy. S rostoucím teplem zeleninu stále méně tepelně upravujeme a přijímáme jí dostatečné množství i v syrovém stavu. Další stoupající energii najdeme v klíčcích, kterými můžeme rovněž v menším množství obohatit svůj jídelníček. Játra potřebují ke své činnosti kyselou chuť, již tělu dodáváme nejlépe formou kvašené zeleniny. Na jaře klesá potřeba masa, soli, tuků a pečených pokrmů, které v zimě dodávaly tělu potřebné teplo. V tomto období můžeme k pročištění těla zařadit podle své kondice i částečný či úplný půst.

Příklad potravin typických pro element dřevo:

Obiloviny: pšenice, špalda

Zelenina a ovoce: klíčky, čerstvé bylinky, saláty, ovoce kyselejší chuti (jablka, višně)

Živočišné bílkoviny: zakysané mléčné produkty

Ostatní: šípkový, meduňkový nebo slézový čaj

Pro www.cestakduze.webnode.cz. zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části může být dále šířen a kopírován pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.

Modlitby Doreen Virtue

Andělské modlitby Doreen Virtue z knihy Léčení s anděly

Modlitba za nalezení duchovního partnera

Drahý Bože,
prosím tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, jež by mě snad od velké lásky zrazovaly. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, jež mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji

Modlitba za vyléčení stávajícího milostného vztahu
Nejdražší Bože,
prosím Tebe a anděly, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochotná zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a svému partnerovi chovám, a žádám, aby mě andělé ihned očistili od veškeré zlosti či vzteku. Prosím, pomozte mně i mému partnerovi nahlížet na sebe očima lásky. Chci, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte i s mým partnerem, aby mezi námi zavládla harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost a velká láska. Prosím, obnovte naši lásku. Děkuji

Modlitba za početí dítěte
Drahý Bože,
máme na rozdávání spoustu lásky a chtěli bychom se o ni podělit s děťátkem. Žádáme Tebe i anděly, abyste nám pomohli s početím. Prosíme, pošlete do našeho života jednu z vašich nejzářivějších a nejšťastnějších duší a umožněte této bytosti, aby se stala naším dítětem. Děkujeme


Modlitba za uzdravení vztahu mezi rodiči a dětmi
Nejdražší Bože,
prosím pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu. Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav, jež nám brání v tom, abychom si dokázali navzájem projevit lásku. Prosím pomoz mým dětem soustředit se a radovat. Prosím pomoz mým dětem přijmout mě i život, jaký žiji. Žádám Tebe a anděly, abyste mně a mým dětem pomohli zbavit se ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému. Prosím pomozte nám k láskyplnému a blízkému vztahu. Amen

Modlitba za lepší chování dítěte
Drahý Bože,
prosím pomoz mi porozumět mému dítěti. Žádám Tě, abys obklopil mé dítě láskou, moudrostí a inteligencí. Prosím pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování. Žádám Tě, abys je vedl k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu. Žádám tebe a Archanděla Michaela, abyste očistili mé dítě od vazeb a zábran, které by mu mohly bránit ve štěstí. Děkuji.

Modlitba za ozdravění vztahů v rodině
Drahý Bože,
vím, že můj příbuzný i já máme své strážné anděly. Žádám, aby nám tito strážní andělé pomohli napravit naše rozepře a neshody. Prosím pomoz nám zbavit se zloby a neschopnosti odpouštět. Žádám, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány a zapomenuty všemi, jichž se to týká. Prosím pomoz mi zbavit se všech předsudků, které mám vůči sobě samé nebo vůči ostatním. Žádám, aby nám strážní andělé jasně sdělili Tvé rady, protože vím, že Ty nám přeješ usmíření. Děkuji Ti.

Modlitba za příbuzné
Nejdražší Bože,
prosím pomoz mému příbuznému pocítit klid a štěstí. Žádám Tě, abys k němu/k ní vyslal další anděly, kteří jej/ji utiší. Prosím obklop celou naši rodinu oblaky své Boží lásky. Pomoz nám uvolnit se a udržet si víru a důvěru. Dej nám prosím znamení své lásky, abychom mohli odhodit všechny strany. Děkuji Ti za všechnu Tvou léčivou lásku.

Modlitba za přátelství, jež je u konce
Milovaný Stvořiteli,
hluboko uvnitř cítím, že mé přátelství s …je u konce. Žádám tě, abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu. Žádám Tebe a anděly, abyste mi pomohli být laskavý/á a zároveň upřímný/á k sobě i k mému příteli. Prosím pomoz mi uvědomit si pravdu tak, aby mé kroky vycházely z lásky namísto strachu, pocitu viny nebo závazků. Prosím utěš mého přítele, abychom mohli oba přijmout tuto změnu pozitivně.

Modlitba za nalezení nového přítele
Nejdražší Bože,
představuji si, že jsem obklopen/a milujícími přáteli, se kterými toho mám hodně společného. Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejícími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy. Prosím, veď mě za novými lidmi, kteří jsou pozitivně, duchovně naladění, zdravě sebevědomí a zábavní. Prosím pomoz mi uvědomit si, že si lásku a pozornost těchto nových přátel zasloužím.
Moc Ti děkuji.

Modlitba za navýšení životní energie
Archanděli Michaeli,
žádám tebe a tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mě všechno, co mi bere sílu. Pomoz mi znovu získat ztracenou energii. Děkuji Ti.

Modlitba za odčinění následků minulých činů
Nejdražší andělé,
pochybil jsem tím, jak jsem nakládal se svým tělem, a žádám nyní, aby veškeré následky těchto chyb byly vymazány a zapomenuty na celé linii času a všemi zúčastněnými.

Modlitba za zdraví a uzdravení
Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen

Modlitba za zdraví našich milovaných
Milovaný Bože,
Děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá

Modlitba při potížích s váhou a chutí
Nejdražší Bože,
dnes jsem se rozhodl/a , že od teď budu mít chuť pouze na zdravé a nízkotučné potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mne nadále poctil Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti, amen.

Modlitba při potížích se spánkem
Můj Stvořiteli,
prosím dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím, sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze strany severní, jižní, východní i západní. Představuji si svůj dům obklopený božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochoten/a předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím sešli mi andělské utěšitele, abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.

Modlitba za motivaci ke cvičení
Drahý Bože,
prosím, dopomož mi k získání motivace starat se pořádně o své tělo. Žádám Tě o pomoc při naplnění svých předsevzetí cvičit, zdravě jíst a pořádně odpočívat. Prosím, pomoz mi získat víru ve vlastní schopnost vylepšit a udržet si dobrou fyzickou kondici. Prosím doveď mně k poznání těch nejlepších způsobů, jak se o sebe starat. A až mé odhodlání poleví a lenost mě bude pokoušet, prosím, pomoz mi vrátit se ke svým předsevzetím. Děkuji Ti, amen.

Modlitba za vyléčení závislosti
Milovaný Bože, Duchu svatý, Andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštění. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoli závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky. Amen.

Modlitba za uzdravení konfliktů v zaměstnání
Drahý Bože,
z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost, a žádám Tě, abys mi pomohl najít v ní klid. Prosím pomoz, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očisti mě prosím ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám, abys mě Ty a andělé vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastná a těším se do práce. Prosím Tě o pomoc při zhmotňování této představy. Amen.

Modlitba za nalezení svého životního poslání
Všem, kdo nade mnou dohlíží,
zdá se, že jsem zapomněl/a, jaký je můj Božský životní úděl, a žádám tedy o vaši pomoc, se kterou bych si vzpomněla na pohnutku, která mě sem tentokrát přivedla. Jsem ochoten/a odhodit veškeré strachy, jež mi brání rozpomenout se na svůj životní úděl, včetně strachu z úspěchu a selhání. Vím, že jsem schopen/a svou misi dokončit, a žádám o vaši neustávající pomoc při hledání cesty, na níž bude mé srdce zpívat. Prosím pomozte mi rozlišovat mezi radostí a strachem, abych se mohl/a pustit do smysluplných činností, které ostatním pomohou a mně přinesou radost. Děkuji mnohokrát.

Modlitba za novou práci
Milovaný Stvořiteli,
vedl jsi mě k tomu, abych si nalezl/a nové zaměstnání a já Tě žádám, abys mi pomohl poznat ty dveře, jež mi teď otevíráš. Žádám o jasná a nezpochybnitelná znamení, jež mě zavedou k nové práci, v níž smysluplným způsobem uplatním své nadání a zájmy. Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si zasloužím skvělé nové zaměstnání, a utiš mou nervozitu při nástupních pohovorech. Žádám o další anděly, aby mi dodali sebevědomí i odvahu a pomohli vědomě si udržet víru, že o mě pečuješ. Amen.

Modlitba za vyléčení stresu
Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,
zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Děkuji vám. Amen

Modlitba za uzdravení zvířete
Drahý Bože,
žádám , abyste Ty, Archanděl Rafael a andělští léčitelé zahrnuli mé zvířátko Svou léčivou energií lásky. Prosím, pomozte mému zvířátku i mně pocítit klid, aby léčení mohlo započít. Prosím, sešlete nám zázrak, vždyť ve Vašich očích je vše dávno uzdravené. Žádám vás, abyste mi dopomohli k víře a důvěře, a já tak mohla ihned pocítit Vaši lásku ve svém zvířátku i v sobě. Děkuji Vám

Modlitba za ztracené zvíře
Nejdražší Bože,
vím, že nikdo a nic se ve skutečnosti nemůže ztratit, neboť jsi všudypřítomný a vidíš každou věc i každého tvora. Opakuji si, že nic není v Božích očích ztraceno. Žádám, abyste mi Ty, Archanděl Michael, Archanděl Rafael, přírodní andělé a také moji andělé strážní pomohli hned teď se znovu setkat s mým miláčkem. Volám strážné anděly svého zvířátka, aby mi poslali signál a já ho mohla najít. Nyní jsem klidný/á, protože vím, že Bůh, andělé i mé vyšší já už komunikují s mým ztraceným zvířátkem. Děkuji

Modlitba za vyléčení zármutku
Drahý Bože,
Vím, že můj zemřelý milovaný je s Tebou doma na nebesích. Prosím, abys jej opatroval a povzbuzoval svou láskou. Prosím pošli mu další anděly a pomoz mu, aby si v nebi zvykl, cítil se báječně a byl šťastný. Prosím, aby i mně poslal další anděly a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl/a vrátit k životu, který by mi můj zemřelý milovaný přál. Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych vědě/la, že můj milovaný je v Tvých rukou. Amen.

Modlitba Posla Světla

Rozhoduji se zůstat zakotvena ve vědomí lásky, Boha a svého pravého Já. V tomto středu podobně jako ve středu hurikánu, je všechno klidné, v bezpečí a pokojné. Má síla, moudrost a mír pocházejí ze zakotvení v tomto středu a žádám o duchovní pomoc od Boha a Jeho andělů v tom, aby má mysl byla v souladu s pravdou. Ochotně přestávám lpět na materiálním světě, protože vím, že tak mohu pomáhat druhým. Důvěřuji tomu, že mi Bůh poskytne vše, co potřebuji a nechávám se vést Jeho všemohoucí moudrostí na všech cestách.

Přijímám stálou stravu lásky a radosti, neboť vím, že si zasloužím štěstí a zdraví. Ochotně a láskyplně se zříkám všech soudů ega týkajících se mne i druhých lidí, jelikož vím, že všechno, co chci, pochází z mého rozhodnutí zakoušet jednotu veškerého života. Vím, že mám být léčitelkou a učitelkou v Boží službě a nyní plně přijímám své poslání bez odkladů a bez výhrad. Vzdávám se jakéhokoli chování, které by mi bránilo slyšet můj vnitřní hlas, a šťastně důvěřuji svému vnitřnímu vedení, že mě povede po cestě poslů světla, na které s radostí sloužím jako nástroj lásky. Zříkám se jakýchkoli pochybností nebo obav, které by na mne mohly doléhat ohledně naplňování mého Božského poslání, a zavazuji se teď, že si budu neustále uvědomovat svůj vnitřní hlas. Vím, že tohle je jediný nástroj, který kdy budu potřebovat ke svému vlastnímu vyléčení i k vyléčení světa. Amen

Afirmace na Rozvoj jednoty

Afirmace pro Rozvoj Jednoty

Tyto afirmace vám mohou pomoci spojit se s vaší vnitřní bytostí a se všemi aspekty vaší duše, pomohou vám rozvíjet jednotu se sebou a vším kolem vás, být v jednotě uvnitř i navenek. Přišly ke mě od archanděla Michaela.

Co si přeji,aby se stalo ? Co mi brání to získat?

Jsem bytost s mocnou energií světla.

Mohu rozvíjet, transformovat a tvořit kdykoli a cokoli, po čem toužím z vůle boží.

Rozpouštím strachy a pochybnosti ze změny a poznávám svou sílu a své schopnosti.

Přepisuji svůj systém přesvědčení a otvírám se proudu energie uvnitř mé bytosti.

Žádám o vymazání všech strachů ze mě, z mé energie, z mého vědomí, z mé bytosti.

Jsem za jedno se sebou, spojuji se se sebou, se svou pravdou, se svou duší.

Jsem šťastná ve své vlastní energii, ve svém vlastním těle, jsem v harmonii sama se sebou.

Vytvářím jednotu uvnitř svého bytí a otvírám se uvědomění si všech mých aspektů a energií.

Spojuji se se všemi aspekty své energie, které jsou přítomné v mém tady a teď, v mé současné realitě.

Umožňuji si poznat svou sílu a moudrost.

Naslouchám své duši a soustředím světlo mé duše a slaďuji ho se všemi aspekty mé bytosti, těla i aury.

Propouštím všechny nepotřebné energie.

Tvořím jednotu uvnitř, ztělesňuji jednotu navenek.

Sjednocuji svou vlastní bytost a uvědomuji si všechny aspekty své bytosti.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Zeptej se ticha

Kdo mluví, nemůže naslouchat… aneb zeptej se ticha

Když se nacházíme ve složitých životních situacích, či když máme osobní problémy a nevíme si rady, necítíme se jisti svým vlastním úsudkem…hledáme pomoc. Každý po svém.

Mnozí se obrací na Boha (Stvořitele, Hospodina, Otce…etc) Žádají o pomoc, přesto mívají pocit, že jejich prosby nejsou vyslyšeny. Čekají, že jim Bůh řekne, co mají dělat, jak se mají rozhodnout. Očekávají podobný způsob komunikace, chtěli by, aby odpovědi byly jasné a zřetelné, nejlépe „černé na bílém“…

Celý život mluvíme, říkáme tomu, že „KOMUNIKUJEME“. Ve skutečnosti jen více či méně podléháme svému Egu. Neříkám, že to je špatné. Je to pouhé konstatování. Pokud to jako špatné vnímáte, pak je tento odraz pro vás.

Velkým problémem ve vztazích je neschopnost naslouchat. Umíme sdělit, co se nám nelíbí, někdy i to co se nám líbí. Chceme slyšet odpovědi na své otázky, ale jsme neustále vystaveni hluku – zvenčí i hluku uvnitř. Obklopujeme se elektronikou a dalšími technickými vynálezi, hudbou, prací, přáteli, mluvíme a ticho vnímáme při usínání.

Kdo má v hlavě velký „neřešitelný“ problém, často má problém s usínáním. Právě to ticho je nejtíživější. Přicházejí myšlenky a čím víc pozornosti jim věnujeme, tím míň času zbývá na spánek.

Aby člověk mohl obdržet odpověď, potřebuje naslouchat. Naučit se naslouchat je velmi přínosné. Naslouchat nejen Bohu, ale i jeden druhému. Tím, že nasloucháme druhým, umožňujeme sami sobě vnímat svět druhého člověka. Máme příležitost poznat nitro druhého.

Na každou naši žádost, kterou vyšleme směrem ke Stvořiteli, je odeslána odpověď. Nikdy nejsme zanecháni na pospas našemu osudu. Naše vnitřní vedení, někdo mu říká VYŠŠÍ JÁ může přijímat každou vteřinu odpovědi. Proč je tedy neslyšíme?
Protože nejsme potichu. Protože nenasloucháme.
Nemůžeme slyšet odpovědi, pokud si neuděláme čas na jejich vyslyšení.

Problém není v tom, že by nám Stvořitel nechtěl nebo nemohl odpovědět a poradit, problém je v tom, že ho neslyšíme. A tak si myslíme, že jsme žádnou odpověď nedostali.

Způsob, který používám sama u sebe, je ztišení. Když mě něco trápí nebo si s něčím nevím rady, něco mi „sedí“ v hlavě, ztiším se. Vyhledám si prostor, kde mohu být sama a nerušená. Často to je doba, když zbytek rodiny spí.

Lehnu si, zavřu oči a soustředím se na svůj dech. Myšlenky stále přichází, ale já jim nevěnuji pozornost. Jakmile se nějaké myšlence podaří mě přilákat a já jí podlehnu, v momentě uvědomnění se opět soustředím na dech. Nebo na počítání. A myšlenka „odfrčí“.

Často pak usnu, ale i tak se mi dostává odpovědí, které potřebuju. Cítím se být vedena tím nejlepším průvodcem. Když naslouchám jeho radám a dokážu odolat nástrahám svého ega, které se pokouší mě mít ve své moci, je mi chůze velmi lehkou. Všechno se zdá být jednoduché, dokonalé a perfektní. Všechno do sebe zapadá. Jedno přivádí druhé. Když pak někdy zapomenu a dovolím egu, aby mě na nějaký čas „přemluvilo“ a dovolím mu mě vést, hned poznám ten rozdíl. Při vedení Bohem se cítím být lehká, milovaná a milující, jsem plná energie, entuziasmu, jsem „nabitá“. Když mě vede ego, cítím propady, vnímám problémy, cítím potřebu neustále něco řešit, jeden problém přivádí druhý. Vnímám samu sebe jako „v kolečku“, které jede jako perpetum mobile. Takové bytí mě vysává, cítím se bez energie, do úsměvu se nutím a takové bytí mě ubíjí.

ZEPTEJ SE TICHA, CO MÁ PŘIJÍT A ČEKEJ NA ODPOVĚĎ.
TA PRVNÍ, CO PŘIJDE, JE TA SPRÁVNÁ.

Krásný čas všem,

Jolana

www.jolanadominguez.cz
www.nova-cesta.com

Nový model pro nové generace

Nový model pro nové generace – U svých dětí se vyhýbáme opakování svého dětství

Jennifer Hoffman

Když jsem dospívala, vytvořila jsem si mentální seznam věcí, kterým nikdy své děti nevystavím, což zahrnovalo všechno, co dle mého názoru mí rodiče dělali špatně. Dala jsem si záležet, abych svým dětem řekla, o co lepší to mají než já a jak moc se snažím být ,,lepším” rodičem. Jsem si jista, že existují věci, které jsem udělala a o nichž mé děti říkají, že je nikdy neprovedou svým vlastním dětem, takže cyklus pokračuje. Později jsem si uvědomila, že jsem strávila spoustu času řečněním o věcech, které by vlastně nikdy nepoznaly (takže jim chybí referenční bod), tudíž jsem řadu z tohoto dělala pro sebe, nikoliv pro ně.

Věřím, že každá generace si myslí, že může zlepšit rodičovský přístup, jehož se dostalo jí samotné, a ačkoliv motivace některých rodičů je opravdu sporná, vlastně odvádějí správnou práci pro své děti, podle dohod duší. Jakmile si všimneme, čemu se u svých dětí chceme vyhnout, nastavujeme nový model pro nové generace. Obzvláště důležité je to pro indigové a křišťálové děti, což je přesně ten důvod, proč se tolik snažíme být bdělými, angažovanými rodiči, kteří jsou vždy k dispozici. Ale ve své snaze být lepšími rodiči, než byli ti naši, se pokoušíme komunikovat se svými dětmi způsobem, jemuž nerozumějí, protože my jsme těmi jedinými rodiči, které znají… a náš způsob rodičovství je ten jediný, s nímž jsou obeznámeny.

Zatímco svým dětem vykládáme, jak moc se kvůli nim snažíme být ,,lepšími” rodiči, vlastně jim sdělujeme, že nebudou muset projít tím, čím jsme prošli my.Jenže to byla stejně naše dohoda duší, ne jejich. Když jim připomínáme, oč jsme pozornější a oč více je podporujeme, mluvíme sami k sobě, protože dohoda s našimi dětmi zahrnovala právě schopnost nabídnout tyto kvality. A jestliže zajišťujeme, abychom nijak neomezovali sny nebo potenciál svých dětí, je to proto, že naši rodiče nám to dělali. Naše děti však nemají tušení, o čem mluvíme, protože my plníme svou dohodu s nimi, a to je vše, co můžeme dělat.

Být dobrým rodičem je pro vás důležité a čím více si myslíte, že vaši rodiče vás ,,nechali ve štychu”, nevyhověli vašim potřebám, dost vám nepomáhali a nepodpořili vás, tím více se budete soustředit na to, aby vaše děti netrpěly stejně. Což stejně nehrozí, protože vy jste se již rozhodli je vychovávat jinak.

Vězte, že jste pro ně dokonalými rodiči, že všechno, co činíte, je v souladu s vaší společnou dohodou duší a vy jste právě tím rodičem kterého potřebují a vybraly si ho, aby je připravil na život, jenž budou žít. Samozřejmě, bez ohledu na to, co uděláte, vždy budou existovat věci, které se jim nebudou líbit nebo si jich nebudou vážit, avšak to pouze znamená, že oni to zase doladí pro své děti a naplní v rolích rodičů potřeby další generace.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13.11.2013

Tolerance a upřímnost

Tolerance a upřímnost

Kurt Tepperwein

Příčinou mnoha partnerských problémů je přesvědčení, že partner dělá něco špatně, že není dost dobrý nebo že zaujímá takové postoje a chová se tak, že to je na překážku harmonickému soužití.

Z tohoto hlediska pak toho druhého kritizujeme a snažíme se jej změnit. Když se to nepodaří, dříve či později vidíme jediné řešení v odluce.

Tolerance

Tolerance je často chápána špatně. Neznamená, že budeme toho druhého pokládat stále za báječného a budeme jej obdivovat. Znamená to jen přijmout, že ten druhý je, jaký je, a je jedno, zda je silný nebo slabý.

Když někoho netolerujeme, znamená to, že ho chceme změnit. Jinými slovy to znamená, že ten druhý nemá být takový, jaký je. Protože ale takový je, pak to domyšleno do důsledků znamená, že by neměl být vůbec.

Tolerance znamená, že partnera bereme, jaký je, a že dokonce uznáme, že je hotový takový, jaký je. Nepokoušíme se mu ani nic přidat, ani ho jinak změnit.

Když si uvědomíme, že jsme si partnera vybrali, abychom se společně s ním rozvíjeli, pak také víme, že nastavuje zrcadlo nám samým a že nám tak je v libovolném momentu ideálním partnerem.

Z toho, j ak si poradíme s partnerem, můžeme rovněž poznat, j ak daleko jsme se dostali na cestě akceptace sebe sama. Když neumíme přijmout sebe samy takové, jací jsme, pak se také budeme pokoušet změnit partnera. Toleranci nelze předstírat, ta vyplyne z toho, jak se sami máme rádi. v té míře, jak máme rádi sebe samy, jsme také tolerantní vůči svým bližním.

Upřímnost

Upřímnost je v naší společnosti zvlášť citlivým tématem. Lidé o ní nemluví rádi, protože se v nich přitom zpravidla probouzí vlastní špatné svědomí. Vždyť kdo může o sobě říci, že je vždy a za všech okolností upřímný. A přitom neupřímnost nemá výhradně jen negativní pověst. Přitom neexistuje žádný jednoduchý návod, jak bychom si měli s upřímností poradit. Bezmezná upřímnost je leckdy označována za nežádoucí, resp. ztotožňována s beztaktností a dokonce i s bezohledností. V našem životě je „milosrdná lež”, jak se jí krásně říká, na denním pořádku.

V obchodě se jí už vůbec neříká neupřímnost, ale daleko spíše je označována za taktiku, jež je nezřídka podmínkou úspěchu. Kdybychom skutečně důsledně dodržovali požadavek upřímnosti, náš politický a hospodářský systém by mohl sotva existovat.

V obecném povědomí se neupřímnost týká jen verbálního vyjadřování lidí. Jen nepravdivý výrok, lež, platí za neupřímnost. Ale jednání, které je v rozporu s tím, co člověk právě cítí, se za neupřímné označuje málokdy. Smějeme se, i když je nám často do pláče. Hněv a agresi raději spolkneme, vždyť se přece pro dospělého, rozumného člověka nehodí. Přijmeme pozvání, i když nás to otravuje, a píšeme radostné blahopřání k narozeninám, i když máme dotyčného plné zuby. I to je součástí kapitoly o upřímnosti.

Upřímnost znamená nejen říkat pravdu, ale být vždy svůj; vyjádřit to, co doopravdy cítíme. Špatnou náladu nebudeme skrývat za úsměvem, a ani hněv a zlost nemusíme vždy potlačovat.

Předpokladem upřímného jednání je, že si uvědomíme, jací právě jsme. Pro mnoho lidí to nebude právě snadné. Po celá léta nechtěli vidět svou nejistotu, hněv a smutek a skrývali je, a tak teď není divu, že nejsou schopni si uvědomit sebe sama. Je mnohem snazší své jednání ospravedlňovat a bránit než hledat skutečnou příčinu. Útok je nejlepší obrana, říká lidové úsloví. A tak mnozí lidé raději zaútočí, než aby si něco přiznali.

Upřímnost je věcí odvahy, přiznat něco, co vlastně ani nechceme, co v nás svými důsledky budí dokonce strach. Každou neupřímností dáváme vlastně najevo, že máme před něčím strach a také ho tím zároveň živíme. Jistě, vždycky najdeme rozumné a pádné důvody, jak své chování před sebou samými ospravedlnit. Nejoblíbenějším argumentem bývají „ohledy”, neboť bezohlednost skutečně není ta pravá cesta, kterou bychom se měli vydat. Nemůžeme svým bližním bez obalu říkat věci, které by j e zraňovaly, j en proto, že je právě taková skutečnost.

Přesto to koneckonců nemění nic na skutečnosti, že hlavním důvodem naší neupřímnosti je strach. Často to bývá strach před odmítnutím, strach, že nebudeme oblíbeni. V zásadě se však všechny tyto obavy dají shrnout v jedno: ve strach, že eventuálně nebudeme schopni se s danou situací vypořádat.

To je důvod, proč je upřímnost pro nás tak velkou výzvou. Chceme-li být upřímní, musíme se postavit každé obavě, a to chce hodně odvahy.

Je to jediná cesta, jak můžeme být doopravdy štastní. Svých strachů se zbavíme pouze tehdy, postavíme-li se jim čelem. Jedině tak poznáme, jak jsou bezpředmětné a že se nám ve skutečnosti nemůže nic stát. Upřímnost tu je klíčem.

Naším nejtoužebnějším přáním je, abychom byli milováni takoví, jací jsme. Nedokážeme se předělat, ani dělat věci, které neodpovídají naší povaze. Jak však můžeme čekat od ostatních, že nás budou přijímat, jací jsme, když to sami nedokážeme ? Jak nás mají akceptovat v naší skutečné podobě, když ji ani neumíme dát najevo ? Chceme být zcela upřímní k lidem, kteří jsou pro nás podnětní a kterých si vážíme, ale zároveň bychom si chtěli být jisti, že nás budou mít ještě rádi. Ale něčeho takového je schopen jen člověk, který sám učinil tento krok a akceptuje se takový, jaký je. A tak mnozí čekají, že ten první krok udělá právě ten druhý.

V partnerském vztahu to můžeme pozorovat velice Často. Učiňme tedy my první krok, přiznejte se k sobě samým, vyzvěte partnera a motivujte ho k upřímnosti. Upřímnost je základem důvěry, a důvěra je základem skutečného partnerství. Právě partnerský vztah je bází, jež nám dovoluje ukázat po všech stránkách, jací jsme. Dává nám pocit, po kterém všichni tolik toužíme: „Můžu být takový, jaký jsem ve skutečnosti, a budu milován takový, jaký jsem.”

Vzniká tak pocit bezpečí, že zde se mohu uvolnit a nabrat sil. Proto je upřímnost tak důležitá. Kde chybí upřímnost, nedostává se ani důvěry. Chybí základna, a naše touha po bezpečí zůstává nenaplněna. V takovém vztahu nemůžeme nabrat sil, naopak, setrvávat v něm stojí hodně energie.

Partnerský vztah poskytuje optimální půdu, abychom byli stále upřímnější a více sví. Oboustranná láska vydrží i takové výzvy, před nimiž bychom se jinak spasili útěkem. Každá krize, každý konflikt jsou výzvou k upřímnosti. Každé přitakání sobě samým je krůček dál na cestě za naplněním naší nejvnitrnější touhy.

Stejně jako v sobě nosíme tuto touhu po míru a štěstí, tak v sobě nosíme i cestu k jejich dosažení. Ale když neakceptujeme, co je v nás, a neumíme to vyjádřit, jak pak máme dosáhnout vytouženého cíle ? Náš potenciál se rozvíjí automaticky a sám, stačí mu jen poskytnout dostatečný prostor. Nemusíme dělat nic jiného než jen přitakat tomu, co tu beztak je. Neboť: „Pravda osvobozuje.”

Křišťálové děti

Křišťálové děti

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu. Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože tato doba byla nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti se narodily dříve, což byla první generace křišťálových dětí.

První, co vás na křišťálových dětech upoutá, jsou jejich oči: velké, pronikavé a na svůj věk neobyčejně moudré. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané. Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později. Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělích, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské stravě. Jsou to nebojácní badatelé.

Vrozené dary křišťálových dětí a jejich schopnost telepatie jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých 3 – 4 let. Tyto děti jsou často kontaktní a komunikativní jiným způsobem. Jsou totiž obdařeny moudrostí a duchovním nadáním a jsou velmi laskavé a vnímavé. Často spontánně objímají lidi v těžkých situacích. Učí nás přijímat lásku. Jsou přirozeně optimističtí. Mají ve svém srdci tolik lásky, že jejich pouhá přítomnost má léčivý efekt. I velmi malé křišťálové dítě instinktivně ví, jak řídit energii rukama, myšlenkami a krystaly, aby zesilovaly účinky léčení. Jedna pětiletá holčička řekla svým rodičům, že pracuje s Archandělem Rafaelem, který ji učí, jak léčit lidské tělo. Také mluvila o tom, jak vidí stíny okolo nemocných lidí. Tyto děti mají výjimečnou víru ve své léčitelské schopnosti a to je bezpochyby důvodem, proč jsou v něm tak dobří.

Křišťálové děti kontaktují jejich maminky ještě před početím, že se narodí. Těhotenství maminky s křišťálovým dítětem je spojeno se spirituálními zážitky a osobním růstem matky. Jedna žena během celého těhotenství měla sny o kněžkách a další se během těhotenství vyléčila z tělesné nemoci. Další matka říká, že cítila silnou energii vyzařující z jejího břicha. Křišťálové děti působí jako malí veleknězi a velekněžky. Jsou naladění na Boha. Toto poznání si přinášejí z minulých životů. Mají charisma a přitažlivost. Moc, kterou uplatňují, nepřichází skrz hrubou sílu, ale z jejich odhodlanosti a křišťálově čistých úmyslů. Láska vyzařující z křišťálového dítěte je neodolatelná. Tyto děti rozdávají léčivou dávku lásky kdekoliv se ocitnou. Jsou to přirození léčitelé a spontánně přitahují lidi.

Umí číst myšlenky svých rodičů. Jedna matka například schovala malý nůž, se kterým si chtěl její syn hrát. Ten však šel najisto a tento předmět si opět vzal. Nebo osmnáctiměsíční dcera sebejistě ohlašuje „táta“ chvíli předtím, než otec přijde domů. Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety. Když se masy lidé začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má něco podstatného změnit, tyto děti jsou depresivní nebo rozrušení. Také cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Jsou velmi citlivé na hluk, na davy lidí, na teplo, na zmatek, chaotické prostředí a chemikálie.

Na druhé straně jsou nebojácné a často jednají, jako kdyby neměly žádný strach. Přelézají přes všechno možné s lehkostí. Jsou přirozené a instinktivní. Lépe chápou své tělo. Čtyřletá dcera viděla poprvé videokazetu s jógou a ihned provedla všechny pózy. Cvičila celých 70 minut a při jednotlivých pózách říkala matce: “Mami, tohle je pro tebe moc dobré. Měli bychom to cvičit každý večer před spaním.“ Tyto děti jsou silně propojeny s energií Země, přírody, Měsíce a hvězd. Některé mají schopnost pohybovat předměty pomocí vůle a silných emocí už jako malí. Někdy v jejich přítomnosti se přeruší elektrická energie spotřebičů nebo baterií.

Mají silné propojení se zvířaty a kameny. Komunikují se spirituálními bytostmi. Křišťálové děti rády kreslí, malují, tvoří a hrají divadlo. Dokážou se zabavit úplně obyčejnými věcmi. Zatímco u předchozí generace se zdálo, že pouze složité a drahé hračky je udrží šťastné, tyto děti se spokojí s květinou, štěnětem, propiskou a papírem nebo noční oblohou. Tato generace oceňuje jednoduchost. Tyto děti jsou neobyčejně smířlivé. Během konfliktu se podvolí. Neumí bojovat. Díky své citlivosti mohou být až úzkostlivé, vybíravé až rozmazlené, zejména v jídle. Spousta druhů jídla jim prostě nechutná. Křišťálové děti mají mimořádnou vazbu na jednoho ze svých rodičů nebo prarodičů – na kohokoli, kdo jim může porozumět na hluboké duševní úrovni. Jak se jednou vazba vytvoří, křišťálové dítě bývá nerado odloučeno od této osoby. Jsou závislí na útěše tohoto dospělého, na jeho pochopení a laskavost. Těchto dětí se může vyvinout úzkost ze strachu z odloučení, protože se bojí, že ostatní lidé jim nebudou rozumět.

Křišťálově děti jsou silně propojeny s energií země, přírody, Měsíce a hvězd. Jsou fascinováni hvězdnou oblohou a úplňkem. Možná jejich velká citlivost způsobuje, že si přesně uvědomují mocné léčivé vlivy měsíce. Mnoho křišťálových dětí vidí měsíc a hvězdy ještě před tím, než se zviditelní zraku dospělých. Není divu, že křišťálové děti jsou fascinovány krystaly a kameny. Jsou velmi vnímavé k životní energii. Tyto děti vědí, že království minerálů je stejně tak živé jako jiná božská království. Pro křišťálové dítě si zaslouží nádherný kamenný útvar stejnou pozornost a náklonnost jako člověk nebo zvíře. Všechno jsou to žijící božské bytosti v očích křišťálových děti.

Jak se chovat ke křišťálovému dítěti. Křišťálové děti jsou vizuální – mohou zpracovávat informace jinak než vy. Mají paměť založenou na vizuálních vjemech, ne na sluchových. Například si zapamatují, jak slova vypadají, spíše než jak zní. Vysvětlete, nenuťte – nenuťte je mluvit, je s nimi možné komunikovat mnohem instinktivněji. Začnou mluvit, až budou připraveni, až budou mít potřebu vyjádřit se slovy. Žij a nech žít – Dovolte jim být, kým jsou. Instinktivně ví, jaké jsou jejich povinnosti a dělají je. Hádky nebo křik nejsou funkční. Cesta k nim se otevírá přes upřímnost a přímočaré jednání. Oni vám to budou oplácet svou láskyplností a laskavostí. Potřebují svobodu, aby mohli cítit své pocity. Pečujte o sebe. Zpívejte jim na dobrou noc. Naučte je meditovat. Nepoučujte je – nemají rádi poučování nebo povýšené jednání. Potřebují respekt. Vyberte pro ně vhodnou školu – kde respektují děti, dávají jim hodně prostoru pro kreativitu a podporují je v jejich nadání. Východní cvičení – Tai chi, jóga, karate apod., kde se mohou naučit, jak používat svou vnitřní sílu, jak si vytvořit ochranné silové pole kolem svého těla. Potřebují se naučit, jak se pevně spojit se zemí a jak se energeticky čistit. Buďte pozorní a říkejte pravdu – vnímejte je a říkejte pravdu, poslouchejte, co vám sdělují.

Trpělivost – nenuťte je zapadnout do představy společnosti o tom, jaké děti mají být. Důslednost – potřebují pravidelný režim. Cítí se bezpečněji, když vědí, co mohou očekávat. Učte se od nich – my je můžeme učit, jak fungovat v této trojrozměrné realitě, a oni nám mohou dávat podněty k hlubšímu zamyšlení. Pokud nejednáte od srdce, tyto děti to poznají a nenavážou s vámi hlubší vztah. Pokud očekáváte od dětí darebáctví, budou darebáci. Sledujte vlastní integritu a svá očekávání. Umí ve vás číst jako v knize a hrát si s tím. Představivost – mají velmi dobrou představivost, a proto jim můžete pomoci zvládnout jejich nálady a ukázat jejich záměry použitím vizualizačního cvičení. Například jedna učitelka požádá děti, aby zavřely oči a aby si představily kouzelné růžové světlo na spodu chodidel, které putuje celým tělem a zahaluje je jako teplá přikrývka. Požádá je, aby si v tomto kouzelném světle něco přály a vdechly jej do sebe. Děti po této vizualizaci jdou mnohem klidnější, spokojenější a láskyplnější. Bezpodmínečně je milujte.

Léčení pomocí krystalů: Pokud vaše dítě trpí nočními můrami nebo nespavostí, pořiďte mu ametyst, který dejte na noční stolek nebo pod polštář. Při hlubokém žalu či zármutku přidržte růženín nad srdcem dítěte nebo mu jej pořiďte jako přívěšek na hrudi. Při problémech týkající se sebevědomí použijte citrín, který může být nošen jako prsten nebo náhrdelník nebo může být umístěn kdekoli v pokoji. Pro lepší koncentraci a studium užijte karneol, pro jasnost zmatené mysli užijte sodalit a dejte ho do míst, kde se dítě učí. Při přetížení emocemi užijte měsíční kámen, který může být nošen jako přívěsek nebo kamenem třete čelo a spánky. Pro trpělivost užijte rodonit, dítě tento kámen může držet v dlani, když pociťuje neklid. Pro lepší komunikaci užijte tyrkys, zvláště pokud dítěti dělá problém požádat o pomoc, modrý krajkový achát pro nenásilnou komunikaci, amazonit pro posílení odvahy mluvit pravdu.

Převzato z knihy Křišťálové děti od Doreen Virtue.

Posvátný prostor v srdci

POSVÁTNÝ PROSTOR V SRDCI

V našem Srdci je prostor. Nejedná se o fyzický prostor, ale o prostor samotného vědomí, přímou přítomnost Božství. V tomto vnitřním prostoru zřídka přebýváme. Stává se tak jedině v hlubokém spánku, kdy se do něho nevědomky vracíme, abychom si odpočinuli a osvěžili síly.
Když se díváme do naší mysli, vidíme uvnitř prázdnotu. Nejsme rádi sami, zvláště když se máme vypořádat s vnitřní prázdnotou, která zpochybňuje naší existenci. Jsme zvyklí se dívat ven a uvádět se ve vztah. Máme za to, že když jsme sami, nejsme nikým, nejsme s ničím ve vztahu a nemáme žádnou stimulaci a důležitost. Prcháme před vnitřním prostorem a utíkáme se k vnějším pocitům a zapojení. Naplňujeme se věcmi světa a zaměstnáváme se věcmi mysli. To způsobuje, že náš vnitřní prostor nám připadá hrozný. Lekáme se ho, jakoby představoval velké utrpení a temnotu.

Ale prostor v Srdci je nejúžasnější ze všech záležitostí. Prostor v Srdci obsahuje všechno. Je v něm celý vesmír, všechen čas, prostor i stvoření. Je tam minulost, přítomnost i budoucnost. Všechny naše vzpomínky, vzpomínky na všechny věci a vše, čím se můžeme stát, to vše je tam uloženo v dokonalé harmonii. Všechny světy a všechny bytosti přebývají v tomto vnitřním prostoru a od nejmenšího k neomezenému jsou utkány do tvaru lotosu. Klíč ke splnění všech přání nespočívá ve vnějším usilování, ale ve sledování jejich esence ve vnitřním prostoru.
Náš vnitřní prostor je naplněný světlem, jaké vydává snad tisíc sluncí. Obsahuje vnitřní slunce čirého vědomí, jehož je vnější slunce pouhým odrazem. Drží neuhasitelný plamen naší vlastní bytosti, uvědomování duše, která přetrvává po všechna naše vtělení. V našich duších přebýváme všichni okolo našeho vnitřního ohně, podobni dětem shromážděným kolem matky, kolem plamene, který vše vyživuje. Tam prodlévá původní životní síla, která poskytuje vitalitu a naději všem bytostem.

Život dlí v prostoru našeho Srdce. Nejen náš osobní život, ale všechen tep a vibrace vůbec. Naše pravé Já přebývá v prostoru uvnitř Srdce, vždy plné míru, vzdálené od veškerého trápení mysli a sporů ega. Prostor uvnitř našeho Srdce je naším pravým domovem, ve kterém můžeme nechat všechno volně běžet, včetně našeho těla a naší totožnosti, a stát se úplně volným.
Prostor v Srdci se podobá rozlehlému oceánu a všechny vesmíry jsou na tomto oceánu pouhými vlnami. Z prostoru vychází zvláštní melodie, prvotní zvuk, který stvořuje světy. Obsahuje nejvyšší stav vyjádření, projevu. Obsahuje svrchované ticho, které je odhalením „Jsem, který Jsem“. Je počátkem i podporou všech manter, zde se všechny mantry stanou jedinou a univerzální. Přicházíme zde do styku s hlasem prvotního učitele či gurua, který je zdrojem veškerého pravého vedení a všech pravých Písem, se slovem Božím. Zde objevujeme své pravé předky a náš rodokmen, mudrce, kteří pomáhali lidstvu od nepaměti. Zde vstupujeme ve styk s nejvýše Milovaným, s Božským Otcem a Božskou Matkou, které z důvodů jejich milosti hledáme. Prostor Srdce je nebe pravé oddanosti, je nad všemi tvary, je nad veškerým rozdělením a omezením, kde všichni bohové a bohyně se stávají jedno Jediné.

Ti, kdo neznají prostor Srdce, těm se nepodařilo najít nejdůležitější věc v životě. Odsoudili se, že budou stále hledat a usilovat a nikdy nedojdou klidu. My se totiž bojíme být ničím a stále se nutíme být něčím. Opouštíme Ducha, který je nehmotný, a padáme do hmoty, která tím, že je formovaná, je smrtelná, omezená a nejistá. Ztrácíme svůj vnitřní prostor a stáváme se vnější věcí, pouhým tělem, osobou upoutanou několika kilogramy masa. Vzdáváme se našeho světla a stáváme se stínem, tím, co si o nás jiní lidé myslí.

Pravá meditace představuje návrat k prostoru Srdce. Spočívá v odtažení a ponoření mysli do prostoru Srdce, ve kterém se mysl ztrácí a rozpouští jako kapka v moři. To však vyžaduje, abychom se ponořili hluboko do sebe a vše vnořili do jádra bytosti.
Ačkoli je toto snadné pojmově chápat a není nesnadné to emociálně pociťovat, přece není kompletní ponoření do prostoru nitra snadné. Tím, že je to nejpřímější, je to také nejobtížnější ze všech praxí, protože představuje ovoce všeho. Několik málo pokročilých jogínů je schopno toto po letech praxe završit. Abychom se pohnuli směrem k duchovnímu Srdci, to vyžaduje, abychom svou pozornost zcela odtáhli od pole, kde vládnou smysly, a nasměrovali veškerou energii dovnitř. K docílení toho je třeba nesmírného ohně praxe. Vyžaduje to vnitřní smrt a přeměnu, zatímco tělo je naživu. Abychom se opravdu vrátili do našeho duchovního Srdce, vyžaduje to naprostou energizaci celého našeho života a vědomí. Nicméně každý kontakt s duchovním Srdcem, ať je sebenepatrný, zasévá semeno konečné realizace.

Abychom otevřeli prostor uvnitř nás, musíme uvolnit uzly strachu a tužeb, které nás vážou k vnějšímu světu. Musíme rozpustit veškerý stres a napětí, které kolem sebe tvoříme tím, že usilujeme o udržení osobního života a podporu své totožnosti. Prostor je naší pravou přirozeností. Své Srdce musíme otevřít vnitřnímu prostoru čirého uvědomování. To je nejvyšším cílem všeho života, začátek a konec všeho, z čehož my však známe pouhý stín.

Autor Dr. David Frawley (USA) je ředitelem Amerického institutu pro studium véd a Americké rady védické astrologie. Je autorem více než 20 knih věnovaných józe, ajurvédě a védické astrologii.
Tento text je kapitolou jedné z jeho knih.

Převzato z : www.caduceus.cz

Dechové cvičení

Dechové cvičení k harmonizaci

Následující dechové cvičení je velmi jednoduché a slouží k harmonizaci jak našich těl, tak napomůže i k celkové světové harmonii. Může se provádět v jakémkoli prostředí. Postup je následující:

Představujte si, že nadechujete ze středu Země a veďte dech nahoru přes hýždě až do středu hrudníku do srdečního centra – 4. čakry

Soustřeďte se na okamžik na vnímání této čakry

Pak začněte vydechovat do horní části vašeho těla tak, aby ve vaší představě vytvořil spirálu podle obrázku a nadechnutá energie zemská naplnila vaši horní část těla

Dalším nádechem přijímáme energii vesmírnou, kterou vedeme přes zadní část hlavy do středu hrudníku opět do srdečního centra

Soustředíme se opět na okamžik na vnímání této čakry

Začneme vydechovat směrem do dolní části našeho těla tak, aby dech v představě tvořil spirálu v dolní části našeho těla a plnil ji energií vesmírnou

Dalším nádechem čerpáme opět energii zemskou jak je popsáno na začátku našeho cvičení atd.

Tímto cvičením nejen vydatně prospíváme našim tělům, protože jim přinášíme v harmonickém poměru jak energii zemskou, tak vesmírnou, ale zároveň se stáváme jakýmsi energetickým sloupem, který spojuje Zemi s Vesmírem, což je v této současné době nesmírně záslužná činnost.

Převzato z knihy: Proměny Země a osud lidstva – Marek Pogačnik

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

S.R.T.

SRT (Spiritual Response Therapy)

Přicházíme na svět, jako malý, bezbranný, krásný drobeček. V okamžiku našeho narození však nejsme „kniha nepopsaná“. Máme za sebou stovky jiných prožitých životů, ve kterých se naše duše učila a získávala zkušenosti. Tyto životy často nebyly moc jednoduché. Byli jsme proklínáni, skládali jsme přísahy a sliby. Prožívali jsme hodně utrpení, ubližovali jiným lidem, umírali v bolestech sami nebo byli zabiti, zavražděni, upáleni, ukřižováni. Naše utrpení však nekončilo naší smrtí. Naše pocity, strach, hrůza, vše špatné co jsme udělali nebo co jiní udělali nám, nezmizelo, zůstalo s námi ve formě různých negativních energií. Tyto energie si sebou přinášíme na svět v novém životě. Ovlivňují náš život, přispívají ke vzniku některých nemocí. Hrůzné zážitky z minulých životů jsou i příčinou různých fobií. Některé situace v našem životě nám tyto zážitky připomenou a my zažíváme pocity nezměrné úzkosti a nevíme proč. Tyto energie ovlivňují i naše spolužití s ostatními lidmi. S někým je nám hned příjemně, bezpečně. K někomu nás to sice „táhne“, ale přesto nejsme s ním šťastni. I tady se projevuje naše spolužití s těmito lidmi v minulých životech.

Lidská duše si volí ve svém příštím životě často těžké úkoly, ale zbavit se negativních energií, které přitom získá, není pro ni snadné. Láska ve všech pozitivních podobách, jí od tohoto břímě ulehčuje. Ale může někdy trvat hodně životů, než se některé negativní energie zbaví. Ale současně může na sebe vázat v těchto životech nové negativní energie. Každý chybujeme a neuděláme napoprvé vždy vše správně. Tak si vytváříme emocionální bloky a negativní programy ovlivňující naše chování, které pak projeví i na úrovni fyzické na našem zdraví a duševní pohodě. SRT nám umožňuje odstranění těchto programů a bloků a tím i vyčištění od negativních energií, které je způsobily. Člověk takto očištěný, nemusí věnovat další své inkarnace pokusům, zbavit se těchto negativních energií a duše může využívat zkušeností, které mnohdy s velkými obětmi a utrpením získávala a připravovat se na další úkoly a při kterých nabyde další cenné zkušenosti. Těchto souvislostí si nejsme většinou vědomi, protože poznáváme a vnímáme svět prostřednictvím svých pěti smyslů. A vynášíme na jejich základě soudy, co je správné nebo špatné, dobré nebo zlé a tak se často nerozhoduje správně. Netušíme co všechno, se také projevuje v našem zdraví, chování a spolužití s ostatními lidmi. Cílem našeho života není hromadit hmotné statky, ale poučit se a získat další vědění, aby naše duše, která shromažduje vědění, které získáváme ve všech svých životech, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet dokonalé „Světlo“, jímž podle Ježíše jsme.

Základem práce SRT (Spiritual Response Therapy) je proto proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního univerza a dokonce i budoucích životů. Přinášející u většiny lidí mentální, emocionální a duchovní uzdravení. Jen v případech, že „očištěný“ člověk není schopen hned změnit své velmi hluboké vědomé návyky, neprojeví se očista tak pronikavě. Ale i tak je duši umožněn rychlejší rozvoj.

Výhody metody SRT:

* značná rychlost práce, široký záběr a nebývalá hloubka čištění
* práce s minulými životy na Zemi i v jiných dimenzích, s paralelními životy, souběžnými životy, budoucími životy…
* očista negativních programů ve vědomí, podvědomí, duši i těle člověka
* možnost odhalení negací, kterých si člověk není vůbec vědom
* odstraňování prokletí a jiných komplikovaných bloků řádově v desítkách sekund nebo max. v několika minutách
* blesková práce s diskarnáty (přivtělenými dušemi a dušemi v auře), bludnými dušemi, vícenásobnými dušemi, rodinou duše, extra dušemi, spirituálními parazity a jinými entitami
* možnost vyhledat a odstranit stovky dalších negativních programů, energií a bloků, ovlivňujících život člověka

Na SRT jistě velmi oceníte možnost očišťovat místnosti, domy, odstraňovat škodlivé zóny, čistit mezilidské vztahy, pracovat pro kohokoliv na libovolnou vzdálenost a v libovolném čase, čistit zvířata, rostliny, atd.

SRT se vymyká všem doposud známým a užívaným metodám. Při této práci je terapeut v přímém kontaktu s Vyšším Já (tj. soubor duchovních bytostí), které má přístup k energetickým a informačním polím nás všech, může proto vyhledat v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, motivacích apod. a dokáže je následně odstranit. Kromě informace o negativních záležitostech je možné do značné hloubky zjistit i příčiny problémů a přispět tak k pochopení situace a poučení. Současně při poučení na vědomé úrovni však probíhá poučení na úrovni duše člověka, což je podstatně důležitější!Terapeut vyhledá pomocí kyvadla programy, které působí problémy a potíže klienta a pro usnadnění komunikace s Vyšším Já používá sadu více jak třiceti vějířových tabulek, jejichž autorem je pan Robert E. Detzler. Po zjištění negativního bloku se v případě potřeby zjišťují detaily, kdy vznikl blok, v kolika minulých životech, za jakých okolností atd. Klient tak dostane řadu informací, které mu na vědomé úrovni pomohou vyznat se v příčinách problémů.

Dopis autora metody SRT, pana Detzlera, všem zájemcům o terapii

Vážený kliente,
očista metodou SRT je velmi silný proces vyhledání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního universa a budoucích životů. Práce, kterou děláme, má u většiny lidí obvykle značný efekt. Díky tomu už došlo k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením. Přesto se u některých lidí zdá, že jim SRT na pozorovatelné úrovni nepomohlo tak moc, jako ostatní. Když se ptáme Ducha, proč tomu tak je, dostává se nám informace v tom smyslu, že onen člověk má velmi hluboký vědomý návyk, který je nutno změnit, aby se mohly projevit pozitivní účinky očisty. My jako terapeuti nemůžeme změnit Vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. Změna vědomých návyků, negativního myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky.Někteří lidé očekávají, že mávneme kouzelnou hůlkou a vše v jejich životě bude absolutně skvělé. Přáli bychom si, aby to byla Pravda. Někdy to tak opravdu funguje, někdy ale ne. Pamatujte si, že tato planeta je stejně jako ostatní jen školní třídou, kam jsme se inkarnovali, abychom se učili. Život je naše lekce a někdy si naše duše vybere opravdu těžké studijní úkoly. To, čím procházíme inkarnaci za inkarnací, je naše individuální volba. Nezabýváme se žádným z Vašich pozitivních životů, protože ty Vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit. Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti. Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních návyků. Také je nutné vědět, že dokud nejsou odstraněny všechny vrstvy negativních programů, mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.Cílem našeho každého života je poučit se a získat vědění, aby naše duše, která toto vědění shromažďuje, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet to dokonalé „Světlo,“ jímž pode Ježíše jsme. Obvykle se ukazuje, že když jsou programy člověka vyčištěny, už se nemusí a nebude inkarnovat, protože dokončil práci a získal vědění a moudrost, potřebné pro práci v jiných duchovních, neviditelných říších. Testováním se ukázalo, že pokud programy člověka, které si vybral ke zpracování, nejsou vyčištěny, musí se člověk opět inkarnovat. Tudíž pokud si nejste na vědomé úrovni vědomi žádného efektu z očisty SRT, přesto jste získali hodně – jste osvobozeni od nutnosti vracet se sem a pracovat na nedořešených programech. Stále se učíme a SRT se zdokonaluje, doplňuje, rozvíjí a stále rostou jeho možnosti, jak pomoci našim klientům. Za posledních 16 let Duch pokračovat v předávání důležitých informací, které přispívají ke zvyšování účinnosti SRT. Pomozte nám vytěžit z této práce maximum tím, že budete rozvíjet a udržovat pozitivní myšlení, emoce a slova. Naší prací je očistit Vás a na Vás zůstává starat se o to, abyste byli co nejpozitivnější. Žehnáme tomuto Vašemu úsilí. Robert E. Detzler

Převzato ze stránek: www.psychoterapeutka.eu

Učit se chápat nemoci

Učit se chápat nemoci

Mary Magdalene prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, jsem tu, naplněna respektem k cestě, na které se nacházíte. Jsem Máří Magdaléna a byla jsem také na Zemi v lidském těle. Zakusila jsem zmatení, emoce a temnotu, která může být v lidském životě přítomná. Zakoušela jsem však také světlo, ony chvíle vhledu a hluboké extáze, kdykoli jsem vnímala přítomnost své duše. Tato zkušenost mě povznesla nad zmatení a osamělost pozemského života.

Toto vracení se tam a zpět mezi světlem a temnotou je pro bytí člověka charakteristické. Je taktéž smyslem pozemského života seznámit se a respektovat tyto protiklady, které se objevují jak v nás, tak ve světě. Světlo stejně jako temnota nesou poklady. Z pohledu jednoty, která překračuje dualitu pozemského života mezi světlem a temnotou, neexistuje konflikt. Mezi těmito dvěma protiklady je pouze dynamika.

Prostřednictvím temnoty sestupujete do hloubek, které je možné takto prožívat jen v lidském těle, mysli a emocích lidského bytí. Z těchto hloubek se může zrodit světlo, které přidává něco nového do Stvoření, Vesmíru, Kosmu. To, co činíte, zatímco jste na Zemi, je velmi drahocenné. Být rozpolcený mezi pocity bolesti, osamělosti a zmatení a extází, lehkostí a radostí je součástí bytí v pozemské říši duality. Přijměte příliv a odliv, neboť když tak činíte, život je tak mnohem lehčí.

Velmi často proti těmto vlnám bojujete, protože se chcete vyhnout pocitům neštěstí a vrátit se zpět do světlého pólu, jak nejrychleji to jde. Z tohoto odporu vůči temnotě vyvstává mezi světlem a temnotou, mezi dobrem a zlem, vykonstruovaná oddělenost. Stávají se tak protiklady: světlo je dobré, temnota je špatná. Toto nepřátelství však vytváří dualitu, která je mylná a nepravdivá. Temné emoce mají také svou hodnotu a nesou významná poselství. Světlo samo není dostatečné. Temnota představuje nesmírnou sílu, neboť odtud přichází možnost být nezávislou osobou, která činí rozhodnutí a volby. Prozkoumává nové věci, sílí a je si vědomá sama sebe. Celá evoluce vaší duše je závislá na vašem poznání temnoty, tudíž s ní můžete pracovat a proměňovat ji.

Tohle je velmi očividné, když procházíte nemocí s fyzickými symptomy, které narušují a převracejí váš každodenní život a zvyky. Přítomnost těchto symptomů vás nutí do temnoty se ponořit, neboť pod bolestí a fyzickou úrovní těchto nemocí leží celá zásoba emocí, které chtějí být spatřeny a které byly po nějaký čas potlačeny. Právě tyto hlasy v temnotě často vyvstávají s nemocemi. Jelikož jste prostřednictvím výchovy a společností převzali mnoho předsudků ohledně dobrého a špatného, toho, co by mělo a nemělo být, tato poselství od nemocí jste potlačili a často se zaměřujete na fyzickou úroveň, která je takříkajíc vnějším aspektem nemoci.

Pozývám vás, abyste na nemoc pohlédli hlouběji a způsobem, který odloží všechny předsudky ohledně dobrého a špatného, jež jsou pro vnitřní zkoumání, prozkoumávání sebe sama, vskutku škodlivé. Nemoc není v mravním slova smyslu špatná. Pochopitelně, že je otravná, nepohodlná, bolestivá a v tomto světle je přirozené, že toužíte po harmonii a zdraví. Nemoc sama o sobě však špatná není. Je výsledkem vnitřního procesu a dynamiky mezi potlačováním a potřebou být spatřena. Tato dynamika se pak projevuje skrze tělo.

Vnímejte své tělo jako čistý nástroj. Zatímco je vaše hlava plná morálních předsudků o dobrém a špatném, tělo zůstává vůči tomu vně. Tělo je důležitější a je mimo říši předsudků a morálky. Je samo o sobě zázrakem. Tělo nebude lapeno a sjednoceno hlasy předsudků, strachu a morálky. V tomto smyslu je tělo tím nejčistějším nástrojem, který máte k dispozici tady a teď.

Nepovažujte tělo jen za fyzickou věc, jen za kus hmoty, ale za komplexnější projevení a fenomén. Tělo je ze všeho nejdřív energetickým polem. Vnímejte se od hlavy k patě, jak tu nyní sedíte. Uvědomte si korunu své hlavy a vaše chodidla a prsty a pociťte, že tu kolem vás existuje všeprostupující pole. Toto pole nekončí na povrchu vašeho těla, přesahuje dál a je mnohem větší než je vaše tělo.

Toto pole, o kterém hovořím, vaše energetické pole, je velmi blízce spojeno s buňkami a orgány, které tvoří vaše tělo na fyzické úrovni. Tělo a jeho pole jsou velmi úzce propletené. Jedno nemůže existovat bez druhého. Vnímejte živoucí pole uvnitř a kolem vás a spojte se s ním. Nadechujte do svého břicha a uvolněte se. Toto pole obsahuje pravdu o vás samých a je tak blízko, že vás prostupuje a obklopuje. Přesto se k němu často nemůžete dostat, protože vaše myšlenky působí jako bariéra, která vás drží od jeho impulsů a signálů, od pravdivosti vašeho těla.

Tato myšlenková bariéra je sestavena ze soudů a pravidel, jak by věci měly být, co je dovoleno a co ne. Tato bariéra funguje jako přetínací meč, neboť vás odděluje od vašich prožitků a pocitů do škatulek, a hladký proud jednoty celku se poškozuje a rozpadá. Pokuste se vnímat toto pole bez toho, aniž byste o něm přemýšleli. Jednoduše mu dovolte existovat. Řekněte „ahoj“ svému tělu, tomu sofistikovanému a vyladěnému poli energie, kterým je. Vaše duše je v tomto poli tak přítomná jako fyzické buňky vašeho srdce, vašich orgánů, vaší krvi – všechny jsou důvěrně propojené. To, co vás odděluje od tohoto živoucího pole, jsou vaše myšlenky, které rozdělují a soudí. Nechejte je nyní odejít tak, že přivítáte sami sebe. Běžte proti těmto stoletým starým předsudkům tím, že řeknete svému srdci, svému břichu, všem svým emocím, které si uvnitř nesete, takzvanému dobrému a špatnému, „ano“ a vnímejte je jako celek. Buďte svobodní! Předpokládejte, že vše, co je živé a existuje v tomto poli, je dobré, vítané a má svou hodnotu.

Představte si, že vyhledáváte okraje tohoto pole svým vědomím. Pozorujte, zda dokážete vnímat, kam dosahuje, kde se cítí dobře, jak velké vaše pole je. Představte si, že velmi lehce kloužete podél těchto okrajů svým vědomím a utvrzujete se: „Ano, tohle jsem já. Tohle jsem nyní já a je to tak správně. Vše je povoleno.“ Taktéž prosím určete, zda toto pole dosahuje pod vaše chodidla a zda má kontakt se Zemí. Pokud tomu tak zcela není, běžte svým vědomím právě pod svá chodidla a vnímejte, jak vás energie Země vítá.

Podporující a vyživující síla Matky Země vám pomáhá cítit se víc uvolněně a tišeji uvnitř svého vlastního energetického pole a činí tak bez souzení. Země a vaše tělo patří k sobě. Fungují ze stejné dynamiky, ze stejné moudrosti. To je počátek propojení se s energií nemoci či neduhu. Osvoboďte se od předsudků a přijděte k sobě domů. Vnímejte, jak potřebujete toto spojení a jak jste ho postrádali. Neustálé posuzování a srovnávání se s ostatními škodí, vytváří napětí a nervozitu.

Abyste se naučili chápat nemoci, je nezbytné přijít k sobě domů a říci „ano“ tomu, kým jste, a vstoupit do pole neposuzování, které je kolem vás a ve vašem těle přítomné. Představte si, jak se zklidňujete. Ve stavu tichého pozorování a nechání všeho tak, jak je, se před vašim vnitřním zrakem vámi objevuje brána. Za touto bránou je část vás, kterou jste skrývali, kterou jste nechtěli vidět. Vaše tělo prožívá potíž nebo disharmonii, protože jste chtěli tuto část držet pod zámkem. Propusťte své myšlenky, jaká část by to mohla být, a představte si nyní tuto bránu otevřenou. Díky vaší pozornosti a tiché přítomnosti, může nyní tato energie, tato část vás, vystoupit. Už nemusíte cítit potřebu držet ji stranou. Jen pozorujte, co se objeví, co vystoupí. A pamatujte – vše je v pořádku!

Pokud se ocitnete v tom, že děláte soudy, nebo když začnete pochybovat, že proces postupuje, znovu tyto myšlenky propusťte. Nemusíte také vidět nic, jen jednoduše vnímejte, co proudí ven z brány, a řekněte tomu „ano“. Když cítíte tíži, jistou náladu, nebo když vidíte obraz či barvu, která z brány vychází, zeptejte se, kam ve vašem těle patří. To, co vychází ven, je emocionální energie, kterou jste potlačili. Nyní se zeptejte, kde se toto potlačení odehrává ve vašem těle. Objevuje se výš nebo níž ve vašem těle, v určitém orgánu nebo v určité oblasti ve vašem energetickém poli? Jednoduše hledejte něco, co v energetickém poli, kterým jste, zachytí vaši pozornost. Nechte k vám své tělo promlouvat. Chce k vám promlouvat, dát vám doporučení, umožnit, abyste něco zahlédli. Otevřete se. I když jste zpočátku neuspěli, učiňte to znovu, až budete sami a uvolnění.

Spojte se s tímto polem, které nezná soudy. Představte si, že je tam brána, přes kterou se chce projevit a ukázat něco, co vám náleží a co jste potlačovali. Umožněte svému vědomí a světlu, aby proudili k této části ve vašem těle, která tímto potlačením trpěla. Nezáleží přitom na tom, zda tento proces spojování se se svým tělem vyvolává ihned viditelné výsledky. To, proti čemu bojujete, jsou letité staré tradice nahlížení na věci na základě soudů a strachu. Abychom napravili čisté intuitivní spojení se svým tělem, vyžaduje to, že se zas a znovu před sebou skloníte do stavu ticha a nesouzení. Když tohle činíte pravidelně, začnete vnímat, jak účinné to je. I když k vám zpráva nepřijde ihned, je pořád dobré být na této velmi čisté úrovni sami se sebou.

Nakonec vás chci ještě jednou požádat, abyste pocítili sílu Země pod vašimi chodidly a také to, jak je přítomna ve vašem těle. Vnímejte tuto přirozenou sílu a nepřítomnost hodnocení. Země instinktivně ví, co potřebujete k uzdravení, jak fyzicky, tak na emocionální úrovni. Přijměte tuto sílu nyní a buďte otevření Zemské síle uvnitř svého těla.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Několik poznámek na téma láska

Několik poznámek na téma LÁSKA

Igor Chaun

Byl jsem na prahu čtyřicítky. V okamžicích, kdy jsem tápal a hledal kdo jsem, pracovně, v téhle společnosti, kdy postupně vyprchávala má naděje, kdy jsem budoval vztahy, které byly prospěšné či zajímavé, ale ne trvalé, a kdy téma lásky jako by v mém životě dočasně ustupovalo… Náhle se, zdánlivě náhodou a mimochodem, objevila nabídka, abych s malou skupinkou spřátelených lidí odjel do Amazonie, do srdce brazilského pralesa. Na několik měsíců. Že prý se modlit, po tamním způsobu. Jen částečně jsem věděl, do čeho jdu. Brazílie má snad největší počet registrovaných církví na světě. Některé mají jen pár set či dokonce pár desítek členů, a přece jsou funkční, většinou hledají Boha – a nalézají, v přímé komunikaci, pro nás sotva myslitelné. Po mnoha dnech putování letadlem, busem a v posledku na kánoi, dojel jsem do malé vesnice a žil v dřevěné chatrči uprostřed hadů a opic a – džungle. Ve vesnici se nalézal dřevěný kostel, který byl centrem jejich víry. Kostel měl kruhový půdorys a středobodem byl prostý šesticípý stůl.

Postupně jsem začínal chápat, jaký zázrak se stal.

Chodili jsme s domorodci do kostela a spolu s nimi se modlili, zpívali v portugalštině písně o Panně Marii, o Ježíšovi, o bytostech nebeského dvora, o Slunci, o hvězdách, o Měsíci, o kráse světa … o potřebě lásky, o Přírodě, o údělu člověka, který spočívá v práci a v postupném očišťování sebe, v pozvedávání se k Bohu.

Hlavním nositelem energie, a našeho pozdvihování, byl zpěv písní. Ale rituál měl přísně dodržovaný postup a všemu předcházely dlouhé ochranné modlitby, taktéž v portugalštině. Měl jsem u sebe jejich překlad v češtině a jevily se mi nejnádhernějším lidským projevem, jaký jsem kdy slyšel…

KLÍČ HARMONIE

Přeji Harmonii, Lásku, Pravdu a Spravedlnost všem svým bližním.

Se sjednocenými silami tichých vibrací našich myslí jsme silní, zdraví a šťastní a tvoříme tak jednotu universálního bratrství.

Jsem spokojen a smířen s celým vesmírem a přeji si, aby všechny bytosti dosáhly svých nejvnitřnějších přání.

Děkuji svému neviditelnému Otci za dar Harmonie, Lásky, Pravdy a Spravedlnosti mezi jeho všemi dětmi.

Tak buď, Amen

Tyto texty je možné pouze přelétnout očima a pokračovat v četbě, s tajnou myšlenkou, že snad bude následovat něco záživnějšího… Ale doporučuji řádky, které přepisuji přímo z ohmataného zpěvníku, přečíst vnitřně a tak je i prožít. Jsou neobyčejné. … Navíc byla při našem rituálu jejich síla neuvěřitelně navýšena – čistotou místa, duchovní zkušeností většiny přítomných a celkovými okolnostmi v kostele uprostřed pralesa. Zatímco zde, v našich končinách, se podobných textů zmocňujeme především rozumem, TAM jaksi přirozeně oslovovaly hlubinné vrstvy v člověku, ostatně jim byly dávnými pisateli určeny. A z těchto hlubinných vrstev v člověku zároveň i vyšly, jako návod pro další užití – cesty k Bohu, k možnosti napojování se a léčby Duše…

Slova především následující modlitby neobyčejně přesně vystihují atmosféru, posvátnost a podstatu oslovování Božského, ke kterým v kostele docházelo. A zároveň čistoty a prosté jedinečnosti rituálu, ke kterému jsem se řízením Prozřetelnosti v pralese nachomýtl. Opakuji, že podle mé osobní zkušenosti jsou v člověku hlubinné vrstvy víry a vztahu k Bohu, které, jsou-li správně aktivovány, ožívají. Následující text patří k takovým pokladům. Aktivuje dobro… Dokonce jsem váhal, mám-li svolení jej uvést. Ale udělám to. Prosím o nejniternější vnitřní pozornost, o vážnost a soustředěnost vůči každému slovu…

Zároveň je citlivému a otevřenému čtenáři následující text snad klíčem, proč v kostele mohlo docházet k věcem, které budu dále popisovat…

SVĚCENÍ MÍSTA

V nekonečném kruhu Božské Přítomnosti, která mne zcela obklopuje, prohlašuji:

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je HARMONIE, která rozechvívá všechna srdce radostí a štěstím. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí vibrace Božské Harmonie.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je LÁSKA. Bůh je Láska, jež zahrnuje všechny bytosti jedním pocitem jednoty. Toto místo je naplněno přítomností Lásky. V lásce žiji, pohybuji se, existuji. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí čistou a posvátnou přítomnost Lásky.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je PRAVDA. Vše co zde existuje, vše co je vysloveno, vše co je myšleno, je vyjádřením Pravdy. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí přítomnost Pravdy.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je SPRAVEDLNOST. Spravedlnost vládne v této místnosti. Vše, co se stává zde, je inspirováno a vedeno Spravedlností. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí přítomnost Spravedlnosti.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je přítomnost Boha, DOBRA. Žádné zlo sem nemůže vstoupit. V Bohu není žádné zlo. Bůh, Dobro, zde žije. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí Božskou přítomnost Dobra.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je přítomnost Boha, ŽIVOTA. Bůh je základem Života všech bytostí, základem Zdraví těla i mysli. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí přítomnost Života a Zdraví.

Je zde pouze jedna přítomnost, tou je přítomnost Boha, BLAHOBYT. Bůh je Blahobyt, neboť působí růst a blahobyt všeho. Bůh se projevuje skrze blahobyt všeho, co je poznáno v jeho jménu. Ti, kdo se rozhodnou vstoupit, pocítí Božskou přítomnost Blahobytu a Hojnosti.

Skrze esoterický symbol BOŽSKÝCH KŘÍDEL jsem v harmonickém souznění s universálními proudy MOUDROSTI, SÍLY a ŠTĚSTÍ. Přítomnost Božského Štěstí je hluboce pociťována všemi, kdo sem vstoupí…

V nejlepším spojení svého nižšího já a svého vyššího já, kterým je BŮH VE MNĚ, zasvěcuji toto místo dokonalému projevení Božských kvalit, které jsou ve mně a ve všech bytostech.

Vibrace mých myšlenek jsou síly Boha ve mně, které jsou uloženy zde a vyzařují ke všem bytostem, čímž vytvářejí z tohoto místa střed vydávání a přijímání všeho, co je DOBRÉ, RADOSTNÉ a HOJNÉ.

Vstoupil jsem… A posléze pochopil, že hodnoty, které modlitba vzývá, jsou skutečné. Není to abstrakce nebo symbol. Je to cosi, co je vždy a všude kolem nás. Jenom si to neuvědomujeme. Navíc, tyto hodnoty nejsou přítomny nějak bezděčně, jaksi mimochodem a okrasně. Jsou pravou a vlastní podstatou všeho, hybatelem. Modlitba v kostele je tedy jedním řešením. Ale pokročilí lidé, světci, znali tu možnost pobývat v modlitbě stále. Stala se jim rozpoložením ducha.

Ó, jak se mi jen hodila má buddhistická výbava. Byl jsem dojatý při shledání každé podobnosti. Jistěže jsem potřeboval podporu. Následující modlitba, která je ostatně závěrem modlitby předchozí, by mohla být samostatným buddhistickým textem…

Ostatně, na podobnost mezi Buddhovým učením a učením Kristovým poukazuje dalajlama velice často. Jistě častěji než papež na Svaté stolici římské…

MODLITBA

Děkuji ti, ó Bože, neboť toto místo je naplněno tvou přítomností.

Děkuji Ti, neboť žiji a hýbám se pro Tebe.

Děkuji Ti, neboť žiji ve Tvém ŽIVOTĚ, PRAVDĚ, ZDRAVÍ, BLAHOBYTU, MÍRU, MOUDROSTI, RADOSTI a LÁSCE.

Děkuji Ti, že všichni kdo vstoupí budou naplněni Tvou přítomností.

Děkuji Ti, neboť jsem v HARMONII, LÁSCE, PRAVDĚ a SPRAVEDLNOSTI se všemi bytostmi.

Jakkoliv tyto texty mohou působit nábožensky, posléze, když člověk zjistí, že se neobrací k abstraktním veličinám, ale silám dostupným, jsou už spíše praktickou technologií, jak uvolnit potřebné síly vědomí, a zaměřit je jistým směrem. Posléze se to stane věcí praxe a důvěry… A zdůrazňuji, že to píše člověk, který ještě před touto brazilskou zkušeností hovořil o sobě jako o věřícím bez jakéhokoli spirituálního zážitku… Došel jsem předtím k tušení existence Boha jen důvěrou (instinktem) v knihy moudrých a osvícených, a dále rozumovou úvahou, totiž pozorováním absurdního rozměru lidského bytí a Života vůbec -pokud nezahrneme v úvahu Boha. Tak jest. Nedává to bez něj smysl.

Možná to byla správná výbava. Protože…

Protože musím říci, že jsem zažil smršť událostí, které zcela obrátily můj dosavadní náhled, mé životní názory, má očekávání. Nejúžasnější poznatek jsem si zformuloval takto: Když se odhodláte a správně vytočíte směrem nahoru telefonní číslo, oni vám to nahoře zvednou. Vím, že to možná není zcela srozumitelné. Já, zdánlivý mistr vyjádření a vždy chválený za svůj verbální projev, zůstávám mlčet v kajícné bázni a nejpokornějším úžasu nad smyslem téhle věty… Co to znamená? – Za určitých okolností vám tam nahoře váš telefonát prostě opravdu zvednou. A to je ŠOK! … A pak se dějí věci… Od té chvíle je všechno jinak a zažíváte dosud nepředstavitelné. Asi se to nestane nepřipravenému. V těchto slovech není pýcha. Přes všechnu hrůzu a plytkost svého předchozího konání, přes ztrátu času, nekonečné paření a deprese z veletoče vlastních chyb a vlastní slabosti, zároveň jsem si i mnohé spirituálně odpracoval… A pak, já chtěl, já strašně moc chtěl… Poznat Boha, nastavit mu tvář a srdce, poznat Lásku, namísto hry na temné struny harfy… Vždyť i ve své slabosti, došel jsem za Láskou a za Bohem až do brazilského pralesa, abych je pak dokázal pocítit doma, občas, na Letné… Paradox spatřuji v tom, že je to těžké zprostředkovat tomu, kdo se nedotkl, kdo to nezažil, byť jen na letmý okamžik, a přece je povinností o tom podávat zprávu, šířit tu zvěst, roznášet naději. – Náhle jsem zjistil, že věta „Bůh neexistuje“ je nejabsurdnějším výmyslem člověka… Viděl jsem ho a cítil všude. Cítil jsem se dítětem nesmírné vůkolní inteligence, která nás absolutně a bezmezně provází. Ale ponechává nám svobodnou vůli. To proto existují hrůzy světa – a hrůzy lidských činů. Poměr dobra a zla ve vesmíru jsem v početní nadsázce spatřil jako padesát jedna ku čtyřiceti devíti. V zásadě má tedy dobro vždy navrch! To proto se stačí k němu obrátit a pomoc může přijít, i ve zdánlivě neřešitelné situaci. Ale síla temnoty je velká, jen o kousek menší. Proto upadáme do dlouhých období bolestí, nelásky a smutku, proto může temnota na dlouhé roky vést, hrát prim, sužovat jedince i svět… Náhle jsem pochopil, že vše je mnohem snadnější, než jsem si myslel. Vědomí, že Bůh je, už nikdo a nic nevymaže z mého srdce. Není to víra, je to konkrétní znalost. A neplyne z ní jen potěšení, je v tom i bázeň, je to závazek. Odpovědnost každého z nás za svůj život je mnohem větší, než si běžně přiznáváme. A jsme Bohu mnohem blíže, než si přiznáváme, běžně uvědomujeme…

Že mělo být tohle pojednání o Lásce? Ale Bůh je Láska. To právě je to nejdůležitější, na co jsem přišel. Láska je cesta, kterou dojdeme k Bohu. Láska je takové zvláštní mazadlo, které zprovozní úplně vše, i lidské vehikly už zdánlivě odepsané. Láska je živá, tetelí se, je všude. Proto je možné se na ni v kterémkoli okamžiku napojit. Láska je naše naděje, proto tu ještě jsme, proto nás to ještě neodfouklo, právě proto, že jsme tvorové mocní lásky a tu a tam ji ve svém srdci stále ještě někdo probouzí. Pokud si tuto FUNKCI v sobě udržíme, vesmírná vědomí budou i nadále přicházet do lidských těl, do těch krásných budov, důmyslných pochystávek pozemské přírody, abychom zažívali zkušenost lidského života – jedinečnou v kontextu celého vesmíru. To nejsou velká slova. To jsou vize rozepjatého vědomí. To jsou podmínky zachování. Jsme jako mraveniště, ve kterém by si každý jeden mravenec řekl, že je důležitý především sám o sobě. Co by se přihodilo? Nastal by příšerný chaos, zavládla panika a postupný rozklad celku. Mravenečci by byli frustrováni a postupně by upustili od víry ve vyšší smysl svého mraveniště a svého lesního či pralesního mravenčení, přestali by čistit les a dávat život celku. … Tohle hrozí nám. Cestou do pralesního kostela hleděl jsem vždy s úctou a chlapeckým úžasem na ty drobné tvory, energeticky propojené v jedno vědomí, v jeden prospěch… Já, městské dítě, plakal jsem pralesně nad krásou přírody, sehnutý nad genialitou mraveniště.

A pak, v kostele, při zpěvu, zjistil jsem opakovaně, že tady nejsme bez ochrany. Zvláštní forma tamního náboženství, přímé duchovnosti, propojuje zcela plynule krásu křesťanství s bytostmi a entitami pralesa, ochrannými a spřátelenými duchy. Rozum nám říká, že to není možné. Ale rozum je jen nástrojem vědomí. Je vůči vědomí podřízený. Jakkoli se rozum – spolu se sestrou myslí – povětšinu času příčí a má tendenci diktovat a našeptávat. Je dobré si tady připomenout, rozum je jen podřízeným služebníkem, protože přišel až druhý. Nejdřív tu bylo vědomí, pak se dostavila intuice, a až mnohem později začal růst nástroj jménem rozum… To jak se svět komplikoval…. A pak se to stalo, zejména tady, v našem krásném západním chaosu, že si každý mravenec usmyslel, že je důležitější než celek sám…

Když jsem se v kostele ztišil a modlil se a pokoušel zpívat v tom neznámém krásném jazyce, s pomocí zpěvníku, jednoduše jsem odhodil ten naučený pohled a viděl jsem a cítil věci, o kterých jsem předpokládal, že je mi souzeno o nich v tomto životě pouze jen číst. Viděl jsem, kolik dobrých bytostí přichází, je-li naše prosba o pomoc opravdová a vroucná. Viděl jsem tu zvláštní zabydlenost vesmíru, to množství vibrací a energií, tu sílu podivuhodných „civilizací“, které sdílejí tenhle vesmír a někdy i náš prostor, tuto Zemi. Vše, co se píše v pohádkách a mýtech a bájích, je pravda. Proto to bylo zapsáno. Ale my už myslíme, že jsou to jen povídačky pro malé děti, snad abychom jim zavčasu rozvíjeli fantazii. Ale ve skutečnosti je právě v těchto kořenech skryta pravda o našem propojení se vším okolo, počínaje Božskou oživovací energií, nazývejme ji třeba pránou, přes univerzální propojenost všech dějů, jejichž počátek vždy sahá nepředstavitelně dalece do příčin v nehmotném světě, až po úžasnou zabydlenost Země různými bytostmi, jež nazývají pohádky vílami, skřítky, šotky, rarášky – to vše jsem viděl, bydlí to vážně tady okolo nás. Zjistil jsem, že oni sem taky patří. Taky tady bydlí. Taky tady mají své úkoly… A pak jsou jiné roviny, jiné dimenze, vysoko ve vesmíru, kde svou nehmotnou pouť žijí jiné kultury, svou cestu k Bohu, k Sjednocení, k Lásce. Vesmír je prosycen Božími tvory. Ti vyšší o nás vědí. Zajímáme je střední mírou. My o nich víme jen občas – a jsme užaslí. Prostupnost je z vyššího dolů, ne naopak. Viděl jsem jejich energetická těla, podobná fosforeskujícím amébám z mořských hlubin, či odvážným výtvorům hollywoodských specialistů.

Jestli si myslíte, že jsem z tohohle všeho měl radost, tak neměl. Zdůrazňuji, že jsem to nechtěl vidět, nebyl jsem na to naprogramován a má mysl byla uvyklá spíše hledání a přemýšlení v mantinelech přísného a asketického buddhismu. A také musím říci, že to samozřejmě nepřicházelo najednou, ale postupně zesilovalo. A taky, že přes všechen údiv jsem jako pozorovatel měl neobyčejný pocit, že to všechno nějak znám, že se jedná o jakousi podivnou repatriaci vědomí, proces, který jistě probíhá po smrti těla a kterým se lidské vědomí vrací, odkud přišlo. A znovu se jen těžko dostává slov… Proto jsem to vše zkoprněle pozoroval a stále znovu si jevy ověřoval. Je to zvláštní, ale ono si to ověřit bylo lze… Posléze jsem to přijal za realitu a i když dnes, pokud se s takovým projeven setkám (či jen prostě s přítomností Božského – a ta je všude a stále, jde jen o to přepnout mysl a uvědomit si to), tak vždy znovu nejprve užasnu a dostaví se naučená nevěřícnost „západního člověka“. Ale domorodci tohle už samozřejmě vědí. Nediví se tomu. Znají to i naše malé děti. A ví to i mnoho dospělých. … Ale většinou o tom nemluví, ze zjevných důvodů…

Zjistil jsem tam, jak je důležité myslet na Boha. Viděl jsem, že lidské vědomí je nejvyšší forma organizované energie ve hmotném světě… A proto může být – a má být! – zvatelem Božského do tohoto rozměru. Jako by bylo účelem lidí zalévat Zemi Bohem, prostřednictvím lidských myslí, technikou jménem modlitba – myšlenka, pokora, poděkování… Doslova jsem viděl, jako kdyby po každé myšlence na Boha zůstal nějaký sloup, který přivádí z nebes světlo. A že bychom, obrazně řečeno, měli provrtat oblohu modlitbou, jako zrání provrtá ementálský sýr… Ta modlitba zůstává a je zdrojem i pro jiné, vychyluje světový poměr mezi dobrem a zlem ve prospěch dobra, i poté, co myšlenkově člověk už odchází, věnuje se jinému…

Chtěl bych zdůraznit, že jsem si – byť s vynaložením jisté námahy – zachoval zdravý rozum. Sdílím případný úžas nad závěrem svého příběhu o hledání lásky, a přece budu vděčný za reakci nikoli jen výsměšnou. Mnohem raději bych stavěl tohle vypravování, které končí pro někoho v rozměru téměř pohádkovém, jako nějaké etnografické říkánky o domorodých zvycích. Ale bohužel, lhal bych. Je to realita. Viděl jsem to. Byť zrakem především vnitřním. Ale s přesností na setinu milimetru, s každým detailem, v neuvěřitelné preciznosti, a především opakovaně! Se stále silněji se vyjevující vnitřní logikou a provázaností! Není to jen tam, v pralese, je to i tady. Teď už to umím občas poznat, pocítit. Ale tam, v té čisté džungli, se to člověk spíše naučí. Nějak se promažou kontakty, které v sobě máme. Vzpomeneme si… A kdo získá napojení, má ho jednou provždy. Jako když se naučíte plavat … nebo jezdit na kole. Pak už to prostě JE.

A vychází z toho jednoznačně, s prominutím: LÁSKA JE ZÁKLADEM VŠEHO.

Je to hybná síla ve vesmíru. Entity směřují k Bohu… Nejen ty lidské. Nejsme v tom sami. Je i hodně zla, ale to k našemu rituálu v amazonském pralese naštěstí nedolétalo… Zlé síly tam neměly přístup. Proto mluvím hlavně o světle a lásce. Modlitby a spirituální um těch krásných domorodců, jejichž oči, vstřícnost a mlčenlivá chápavost převyšují většinu vzdělaných i nevzdělaných našinců, dokázaly vytvořit hradbu proti silám zla, byť několik letmých náletů démonů jsem zažil… Ale neměl jsem čeho se bát. Jediné negativní bylo, co jsme objevovali v sobě my sami, co se nám vyjevovalo a čistilo v průběhu rituálu. Byl k dispozici rostlinný čaj, který pomáhal rozepnout vědomí. Ale nebyl důvodem toho všeho, co popisuji. Byl jen průvodcem a pomocníkem.

Technologicky vzato bylo to tak, že prostřednictvím rituálu se naše vědomí stonásobně pozdvihlo, zcitlivělo – díky zpěvu a lidskému kruhu kolem magického stolu s dvojitým křížem – a posléze nad námi vznikal jakýsi světelný sloup, propojení k silám nebeským a snad i přímo Božským. Někdy se nebesa doslova rozestoupila a já měl co dělat, abych neomdlel. Jednou jsem spontánně padl na kolena, před tou SILOU, tak jsem byl malý, tak jsem byl nicotný proti té Síle, která se vyjevila, jsouce absolutní… Je to nejmocnější lidský zážitek, je to okamžik, kdy se zpřítomňuje základ onoho tajemství jménem lidské bytí. Každý buďme v pozoru a úctě. Síla je tak nezměrná, že se nevejde do všech popisů světa. Ale pro každého zde je. Je náručí připravenou.

Rituály v kostele byly velmi časté. Později, v průběhu týdnů, se pocit výlučnosti tohoto konání začal vytrácet a napadalo mne, že takhle si lidstvo přece pomáhalo odjakživa! Byl jsem svědkem mystéria, propojování malé lidské komunity s Bohem a s bytostmi nebeského dvora, propojování, které je staré jako lidstvo samo… Vždy lidé věděli, že jsou provázeni Bohem, že jsou děti Boží a chráněnci andělů a dobrých sil… Pouze si to v průběhu časů uvědomovali někdy více, někdy méně. Teď, myslím si, to není žádná sláva. Proto o tom nyní mluvím, i když napůl s omluvným tónem, vlastně se omlouvám, že s tím obtěžuji. Možná by bylo veselejší vyprávět o pitkách famáckých, o balení žen, o vynalézavosti a drzém čele v oboru „život užívat a žít“. Vážně mě to mrzí… Ale já teď musím hovořit o tomhle. Aby se ten poměr lidí, co o tom ví, nebo to prostě aspoň tuší, duši si pro to otevírá … aby se zvětšoval.

A protože dění v kostele trvalo vždy velice dlouho, někdy i více než dvanáct hodin, mysl a rozum usínaly a vědomí bobtnalo a nalézalo, sebe samo, ve vesmírných souvislostech, o jakých se nám běžně ani nesní. Podle charakteru zpívané písně přicházely různé energie. Některé prosebné, jiné očistné, anebo uzdravující. Přicházely bytosti a léčily nás. Nad hlavami nám létali andělé. S úsměvem, že tohle čtenář už asi neunese, konstatuji, že domorodé ženy vytahovaly píšťalky a pískaly na anděly, jaksi jim přidělovaly a upravovaly letové dráhy nad našimi hlavami. Viděl jsem namodralá mlžná skupenství, která vířila nad námi v prostoru. Některé ženy upadaly do extáze a rukama mávaly k obloze, ke střeše kostela, jako nějaké dispečerky na anglickém letišti Heathrow, tak nějak srovnatelně kontrolovaly letovou dráhu přítomných nebeských sil… V jednu chvíli mi dvě víly seděly na zádech, mezi lopatkami. Myslel jsem, že zůstanou navždy, ale po chvíli jsem zaznamenal, že zmizely, a já se zastyděl: i víly bys chtěl vlastnit…? Přicházeli předci černých otroků, jejichž potomci tvořili většinu v tom krásném průvětrném kostele. Viděl jsem náhle staré africké náčelníky, kteří stáli v uličce po mém boku a pozoroval jsem kazajku jednoho z nich, byl na ni hrdý, a já věděl, že se jí kdesi v africké vesnici honosí, tehdy před stovkami let, viděl jsem prýmky na ramenou, věnoval mu ji bílý lodní důstojník při obchodu, či ji černý muž bílému důstojníkovi uzmul… Viděl jsem neuvěřitelné věci. Viděl jsem propojení nás lidí s věčným tokem života na zemi, naši odpovědnost za jeho pokračování. V jistém smyslu jsem tam dospěl v muže. Opustil jsem svou dlouholetou roušku chlapectví, při které jsem zneužíval své juvenilní tváře, a našel odvahu přijmout, že jsem muž… Došlo mi s údivem, že dospělost nepřichází automaticky. Že mnozí v mém pražském okolí si tohle neuvědomili a nedospěli nikdy… Že mnozí dospělí v západním světě zůstali jen bolavými dětmi… Viděl jsem, že je normální propojovat se s předky. To proto černí náčelníci a dávní otroci přicházeli v průběhu rituálu za svými potomky. Sdíleli. Sdíleli lidství. Přicházeli se ohřát a posílit – a předat lásku. Je to pro mne stejně neuvěřitelné, jako pro čtenáře, který se s těmito věcmi dosud nesetkal. Je to pro mne neuvěřitelné právě proto, že to myslím do posledního slova vážně.

Že to popírá většinu z toho, v co normálně věříme, to není můj problém. To je potíž nás jako celku – kam jsme došli, co jsme se sebou udělali, jak jsme se vzdálili smyslu lidství na téhle planetě, jak jsme, s odpuštěním, ztupli. To vše, o čem mluvím, lidé dříve věděli. Jsou o tom záznamy. My to však dnes považujeme za pověry, v lepším případě za folklór… Lidé dřív žili pospolu s ostatními entitami na Zemi… Bylo to samozřejmé. Odešlo to s nástupem rigorózního křesťanství a vymícením takzvaného pohanství, později s pálením „čarodějnic“ a následným věkem osvícenectví a rozumářství. Zvolili jsme hmotu a stali se vězni vlastní existence. Čím více se vzdalujeme původní Pravdě, tím se nám jeví neuvěřitelnější…

K tomuhle všemu jsem přišel na své cestě za definicí lásky, a při svém hledání smyslu života. Ten příběh nekončí. Těším se. Jsem narozen v poslední den lva. Prý mám v horoskopu, že se budu měnit – z vládce se stanu služebníkem. Líbí se mi to… V jistém ohledu jsem měl štěstí. Vše mohlo skončit mnohem hůř. Se mnou, s mými pokusy se ničit a vzápětí pozvedávat… Ale výuka stále pokračuje. Teprve hledám, jak s tím naložit.

Tak mi odpusťte, že jsem se rozpovídal.

V podstatě cítím ještě potřebu dodat, že jsem se setkáním s tímhle vším trochu zklidnil.

I když nejdřív strašně polekal. Už vím, že láska je nápoj, který teče shůry. A my můžeme ten nápoj pít. A jakýmsi zázrakem, který souvisí se samotným smyslem našeho bytí, můžeme lásku dokonce i množit, rozšiřovat. Můžeme láskou naplnit sebe, celý svět. Láska je lék. Láska je nádech a výdech pradávných plic…

Už vím, že láska je prostředek, jak zachovat život na Zemi. Ve smyslu biologickém, jakožto rodičovství, i ve smyslu duchovním, jakožto záchrana nás všech. Předat štafetu života je výsadou živých tvorů. Budu-li toho schopen, udělám to. Kdo tohle ví, už nechce být nevěrný. Už ví, že sebepotvrzení šukem je jen cukrová vata pro hlupáky. … Spojit se s milovanou bytostí je jako sjednotit všechnu sílu Vesmíru. Splynutí je možné, věřím v ně. Boha je možné hledat se ženou společně. Jinak bychom zůstali hermafrodity…

A pokud lásku, ve kterou věří, pisatel těchto řádků nenajde a zůstane sám, i tak bude jeho život bohatý. Strachů i otázek má stále ještě dost…

S láskou, váš Igor…

Původní text převzat ze stránek : www.blisty.cz , dovolila jsem si z Igorova článku vyjmout tu část, která se vztahuje k nádherným modlitbám. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že mají velikou sílu a dokáží spolehlivě ochránit. Také vám vyčistí prostor pro práci a naplní vás klidem a „spojí vaše nebe se zemí“. Pro mě jsou také vyjádřením úcty k matce Zemi a poděkováním za dar života, že smíme být tady a teď…

Jednotlivé modlitby najdete samostatně zde.

Další zajímavá Igorova videa, můžete shlédnout na www.youtube.com/user/Gossscha1 .


Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezměněné a nezkrácené podobě, pokud bude připojena tato poznámka: pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Mnich a král

Mnich a král

(OSHO Kniha o EGU)

Krále velice zaujal prostý nevinný život jednoho budhistického mnicha a postupně ho přijal jako svého učitele. Nechal jej sledovat – byl to velmi rafinovaný muž. Pak se zeptal na mnichův charakter: „Existují v jeho životě nějaké trhliny?“ Jeho detektivové jej informovali: „V životě toho muže nejsou žádná temná místa, je naprosto čistý, prostý. Je skutečně svatý, je to budha.“ Král šel za mnichem, dotkl se jeho nohou a řekl: „Pane, zvu vás, abyste přišel do mého paláce a žil tam. Proč žijete tady?“
Král ve svém nitru cítil a očekával, že třebaže toho světce pozval do svého paláce, mnich to odmítne, že například řekne: „Ne, jsem prostý muž. Jak bych mohl žít v paláci?“ Přesto ho však zval! Všimněte si, jak komplikovaná je lidská mysl. Král ho pozval a očekával, že kdyby mnich pozvání přijal, velmi by ho to potěšilo. V jeho mysli však byl i jakýsi spodní proud, který ho přesvědčoval o tom, že mnich, pokud je opravdový světec, odmítne a že řekne: „Ne, jsem prostý muž, budu žít pod stromem – to je můj život. Opustil jsem svět, vzdal jsem se jej a nemohu se k němu znovu vrátit.“ Mnich byl však opravdový světec – musel to být budha. Odpověděl králi: „Dobře, kde mám kočár? Poskytni mi svůj kočár a já do tvého paláce přijedu. Člověk, který přichází do paláce, musí mít samozřejmě jistý styl. Nabídni mi svůj kočár.“
Král byl naprosto šokován. Říkal si: „Ten muž je nejspíš podvodník, šejdíř. Zdá se, že všechnu svou prostotu pouze předstíral, aby mě získal na svou stranu“. Jenže už bylo příliš pozdě. Pozval ho a nemohl vzít zpět své slovo. Byl to muž – samuraj, válečník, velký král. Řekl si: „Dobře, prohrál jsem. Ten muž nestojí za nic – dokonce se ani nesnažil, abych jej přesvědčoval. Měl to odmítnout!“ Nechal přivést kočár, nebyl však šťasten ani neměl radost. Zato mnich se radoval! Posadil se do kočáru jako král. Král se posadil do kočáru a byl velmi smutný. Vypadal poněkud hloupě. Lidé na ulicích jej sledovali: „Co se to děje? Ten nahý fakír?!“ A mnich skutečně seděl jako císař, zatímco král vypadal ve srovnání s ním velmi nuzně. Mnich překypoval radostí, byl přímo v extázi. A čím byl nadšenější, tím byl král smutnější. Říkal si: „Jak se teď toho člověka zbavím? Chytil jsem se do jeho sítí. Všichni ti detektivové a špehové jsou hlupáci – nepoznali plán toho člověka. Seděl pod stromem celá léta, aby krále upoutal!“ Všechny tyto myšlenky krále napadaly.

Král nechal pro světce připravit tu nejlepší komnatu, kdyby se rozhodl přijít do jeho paláce. Jenže nevěřil tomu, že by přišel. Tady vidíte rozpolcenost lidské mysli: „děláte jednu věc, ale předpokládáte, že se stane něco jiného. Kdyby byl ten muž lstivý, prostě by odmítl. Řekl by: Ne! “Král nechal připravit nejlepší komnatu. Světec do ní vstoupil – předtím proseděl tři roky pod stromem – a pravil: „Přineste mi toto a tamto. Když máte žít v paláci, musíte žít jako král!“ Král byl čím dál víc zmatený. Samozřejmě pozval toho muže, takže ať si řekl o cokoliv, bylo mu to přineseno. Pro krále to však bylo těžké, každý den těžší, protože ten světec začal žít jako král – ve skutečnosti žil ještě lépe než král, neboť král měl starosti, zatímco světec žádné. Užíval si zahrady a bazénu a neustále jen odpočíval. A král si myslel: „Ten muž je parazit!“
Jednoho dne to pro něj začalo být neúnosné a řekl o tom onomu mnichovi. Světec vyšel ze zahrady na ranní procházku. Král šel za ním a pravil: „Chci vám něco říct.“
Světec odpověděl: „Ano, já vím. Chtěl jste mi to říct, jakmile jsem přijal vaše pozvání. Proč jste tak dlouho čekal? Zbytečně jste trpěl. Vidím, že jste posmutnělý. Už za mnou nechodíte. Nepokládáte mi obtížné metafyzické, náboženské otázky, které jste mi pokládal, když jste sedával pod stromem. Já vím – jenže proč jste promarnil šest měsíců? Měl jste se mě na to zeptat okamžitě a věci by se uspořádaly. Vím, na co se mě chcete zeptat, ale ptejte se!“

Král řekl: „Chci se zeptat pouze na jednu věc. Jaký je nyní rozdíl mezi mnou a vámi? Žijete ještě luxusněji než já! Já musím pracovat, mám starosti, mám veškerou zodpovědnost, zatímco vy nepracujete, nemáte starosti ani žádnou odpovědnost. Žárlím na vás! A přestal jsem za vámi chodit, protože si myslím, že mezi mnou a vámi není žádný rozdíl. Já jsem majetný, ale vy jste majetnější než já! Každý den vyžadujete, aby vám připravili zlatý kočár! Chcete se procházet přírodou. Chcete, aby vám donesli to a ono! A jíte jen delikatesy. Oblékl jste se a nosíte ty nejlepší šaty. Tak jaký je mezi námi dvěma rozdíl?“
Světec se zasmál a řekl: „To je otázka, kterou mohu zodpovědět, jedině pokud se mnou půjdete. Pojďme se projít mimo hlavní město.“
Král ho následoval. Přešli řeku a pokračovali dále. Král se znovu a znovu ptal: „Co to má za smysl chodit ještě dál? Proč mi neodpovíte teď?“

Světec na to říkal: „Chvilku počkejte. Hledám správné místo, kde bych vám mohl odpovědět.“
Nakonec došli až k úplné hranici země a král řekl: „Už je čas, abyste mi odpověděl, jsme na hranici říše.“

A světec řekl: „To jsem přesně celou dobu hledal. Nyní se už nevrátím. Jdete se mnou, nebo se vrátíte zpátky?“
Král odvětil: „Jak bych mohl jít s vámi? Mám své království, svůj majetek, své manželky a děti – jak bych mohl jít s vámi?“

A světec mu odpověděl: „Už vidíte ten rozdíl? Já prostě jdu a ani se nepodívám zpět. Byl jsem v paláci, žil jsem obklopen všemožným přepychem, ale nejsem majetnický. Vy jste majetnický. A v tom je ten rozdíl. Já odcházím.“
Svlékl se do naha, podal králi oděv a pravil:„ Vezměte si šaty, které jste mi půjčil, a buďte znovu šťasten.“
Král pochopil, že byl hloupý. Ten muž byl mimořádný, vzácný drahokam. Padl mnichovi k nohám a prosil: „Nechoďte pryč. Vraťte se. Nerozuměl jsem vám. Dnes jsem pochopil, v čem spočívá rozdíl mezi námi dvěma. Ano, jste opravdu svatý muž.“
Světec odpověděl: „Mohu se vrátit, ale pamatujte si, že budete znovu smutný. Já nevnímám rozdíl mezi tím, zda půjdu sem nebo tam, jenže vám to přinese znovu smutek. Nechte mě, ať z vás udělám šťastného člověka. Nepůjdu s vámi, odcházím.“

Čím pevněji trval mnich na tom, že odejde, tím naléhavěji jej král žádal, aby se s ním vrátil zpět. Světec ale řekl: „Jednou to stačilo. Poznal jsem, že jste hlupák. Mohu jít s vámi, ale ve chvíli, kdy to vyslovím, uvidím ve vašich očích staré myšlenky. Možná mě chcete zase jen ošálit. Třeba je to jen prázdné gesto, když mi dává své šaty a říká, že odchází. Chce mě znovu ohromit. Pokud půjdu s vámi, znovu propadnete zoufalství. A já z vás nechci udělat zoufalého člověka.“

Zapamatujte si ten rozdíl: rozdíl nespočívá v majetku, který vlastníte, nýbrž ve vztahu k tomuto majetku – ve vaší majetnickosti. Prostý není člověk, který nevlastní nic, prostý je člověk, jenž není majetnický, který se nikdy neohlíží zpátky.

Advent – doba druhých šancí

Advent otvírá dobu druhých šancí, dotkněme se duše

Advent je z esoterického pohledu časem, kdy bychom se měli ohlédnout za končícím se rokem. Být vděčni za jeho dary a v klidu se rozloučit se vším, co je staré a nepotřebné. K tomu je nezbytné zklidnit svoji duši, zpomalit životní tempo a vnímat energie kolem sebe. Zkuste to taky – stojí to za to!

Na co myslet při zapalování první svíčky na adventním věnci? A na co při zapalování té druhé?

Rozhovor – Ve velké části českých rodin se dnes večer rozhoří první svíčka na adventním věnci. Víte, co tato první a každá další svíčka symbolizuje? Na co bychom měli při jejím zapalování myslet? Odpověď přináší rozhovor Aktuálně.cz s autorkou nové knihy, která nechává nahlédnout do dávných tradic českých Vánoc.

Jak je důležité vybrat barvu pro rodinný adventní věnec? Co by měl Mikuláš přinést dospělým? A proč se skrze dodržování zvyků můžeme v adventu a o Vánocích dotknout své duše?

Ladislava Sůvová sepsala letos knížku, která pojednává o českých tradicích. Nejrozsáhlejší, první kapitola v ní pojednává o Vánocích, respektive šestitýdenním období poskládaném z adventu, Vánoc a doby povánoční.

Aktuálně.cz: Napsala jste knížku o české tradici a procházíte v ní celým rokem. Přestože jsou Vánoce až na konci kalendářního roku, tak jimi začínáte. Proč?

Protože náš nový rok začíná 1. lednem a toto datum z hlediska tradice spadá do vánočního období, které se váže k zimnímu slunovratu. Je to období, které má svůj průběh a nedá se dělit.

A.cz: Vánoce jsou ale první ještě i v jiném smyslu. Společnost je vnímá jako nejvýznamnější svátky v roce, rodiny k nim upínají největší pozornost. Proč hrají tak dominantní roli mezi všemi svátky?

To je druhý důvod, proč jsem je zařadila na začátek. Jde o svátky, které slaví nejvíc lidí a národ si je prakticky od počátku své existence dochoval v téměř původní podobě. Vánoce jsou nejkouzelnější svátky, vztahuje se k nim nejvíc pohádek, pověr, pořekadel.

O knize

Ladislava Sůvová, autorka knížky Naše tradice, která vychází krátce před začátkem vánočních svátků, se dlouhodobě věnuje studiu českých tradic.

V knížce jednoduchým a srozumitelným způsobem vyjadřuje skutečný smysl jednotlivých dní v roce, které jsou pro nás významné. Kniha je určena všem, kteří chtějí porozumět české tradici, porozumět jejímu smyslu a znát kořeny svého původu.

Knihu je nyní možné zakoupit v pražském knihkupectví U Džoudyho (Jugoslávská 7, Praha 2) nebo v e-shopu.

A.cz: Je to, že lidé takto Vánoce vnímají, dáno tím, že je s nimi spojeno určité kouzlo?

Na lidi působí velmi silně slunovrat. Jde o něco, co člověka obrací naruby, co startuje jeho sebepoznávání. A není to náhoda. Lidé si to ani neuvědomují. Spolu s adventem přicházejí určité energie, atmosféra, která mění chování lidí. Lidé začnou jinak přemýšlet. Kdo se umí ztišit, tak si tento okamžik uvědomí. Že mu začnou přicházet myšlenky na domov. Že se dívá víc na věci kolem sebe. Že si chce víc povídat s přáteli. V tom spočívá ono kouzlo.

A.cz: Píšete v knížce, že Vánoce jsou čas zastavení, rozjímání, pokání, že celé období adventu, Vánoc i povánoční doby jsme dostali k zamyšlení se nad svým životem. Není ten předvánoční i vánoční shon pravým opakem? Není to jen způsob, jak lidé před tímto úkolem utíkají?

Advent je úžasný v tom, že nás od první neděle týden po týdnu vede k jednomu cíli. Dotknout se smyslu života. Záměrem této doby je přijít si na určitou hodnotu, na to, kde děláme chybu a celý rok jsme ji dělali. Proto i shon může být projevem hodnot, které vyznáváme. Je naší volbou, zda se nad tím zamyslíme.

A.cz: Jaký význam jednotlivé týdny adventu mají?

Každý týden má svůj příběh a navzájem se doplňují. První adventní neděle patří lásce k domovu, národu, zemi. Tím, že se začneme věnovat výzdobě svého domova, tak i když má hospodyně shon a začne gruntovat, začne se skrze práci věnovat sama sobě. Musí se zastavit a být s tím úklidem a sama se sebou. Když je domov naklizen a vyzdoben, každý člověk je v něm spokojený a šťastný.

A.cz: Druhý adventní týden nese jiné poselství?

Druhá adventní neděle nás vede k zamyšlení se nad vztahy mezi lidmi a představuje okamžik, kdy se soustředíme na lidi, které máme rádi, a proto pro ně začneme vyrábět a shánět dárky. Tím, že jim vybíráme dárky, jsme nuceni přemýšlet o jejich povaze, o tom, jací jsou, jak je vnímáme, čím bychom jim udělali radost. V tom okamžiku jsme srdcem s nimi. Zatoužíme je vidět. Dárky jsou forma poděkování a úcty k člověku. I to je důmyslně vymyšlené.

A.cz: Byl bych skeptičtější než vy k tomu, že každý si v těch úkolech najde onen klid a naplnění předvánočního času. Jakou byste dala radu lidem, kteří to vnímají čistě jako tlak na sebe a zdroj stresu?

Ať si položí otázku, jestli chtějí pro někoho a pro sebe něco udělat. Jestli jim to stojí za to. Je hodně důležité uložit si do mysli, jestli mám někoho rád, jestli chci někoho obdarovat, někoho navštívit. Stojí mi to za to, věnovat se Vánocům, věnovat se sama sobě? Na to už si musí každý odpovědět, jestli mu jeho život stojí za to, aby se aspoň jednou v roce zastavil. Takto veliké zastavení je jen o Vánocích. Jde o šestitýdenní zastavení, o největší období rozjímání, které v roce máme.

A.cz: Řada zvyků spojených s Vánoci se udržela, některé prakticky vymizely. Co ale hlavně vymizelo, je jejich smysl. V knížce píšete, že při jejich dodržení se dotkneme své duše. Jak to chápat?

K tomu nás vede hlavně třetí a čtvrtý adventní týden, neboť ten třetí je o úctě sama k sobě. Ženy se odpradávna uvnitřňovaly skrze rukodělnou práci. Vyšívaly slavnostní ubrus, muži vyřezávali ozdoby, vyráběli je ze slámy. Každá činnost, kterou děláme sami pro sebe a naši radost i radost v okolí, nás vtáhne do sebe. Skrze práci se tak můžeme dotknout své duše. Přijde okamžik, kdy se propadneme sami do sebe a uvidíme se tam v čisté podobě. Jde o určitou formu meditace. A to jde nejlépe v tomto čase, protože máme veškerou podporu univerza.

A.cz: Jakou roli v tom hraje Štědrý den?

Štědrý den je druhý okamžik, kdy se dotkneme své duše. Stane se tak, když už máme zkušenost s porozuměním sami sobě. Ne každý se pochopitelně dobere radosti. Lidé mohou mít v sobě bolavá místa a v životě tragédie. Kdo se dotkne sám sebe, může mu tato tragédie vyvstat před očima a nebude mu vůbec dobře. Všechno o Vánocích není radostné a krásné. O Vánocích je spousta žalu a bolesti. Když se duše dotkneme, ona nám něco sdělí a dá určitou odpověď, čímž nás vede opět k činu: potkat se s někým, odpustit někomu… Věci zkusíme znovu, Vánoce jsou období druhých šancí.

A.cz: To, že v tomto čase končí spousta životů, řada z nich tragicky, souvisí právě s tím, co popisujete?

Když se někteří lidé dotknou duše a je tam něco bolavého, nevydrží stav, který potom nastoupí. Neustojí příval emocí, lítosti nebo zloby. Nedokončí příběh Vánoc a už se nedozvědí, že na konci je řešení a naděje. To je moudrost tradice.

A.cz: Vánoce jsou svátky, kdy se navštěvují i širší rodiny. Ve své knížce to dovádíte dál, hovoříte o potřebě uvědomit si, že stojí za to usilovat o vzájemné sdílení, pospolitost a slavit společně jako celý národ. Co konkrétně kolem Vánoc by mělo tuto potřebu v lidech probouzet?

To se projevuje už v prvním adventním týdnu, kdy si lidé při přemýšlení o domově uvědomí, že nejde jen o rodinu, ale také o zem, ve které žijí. Najednou začnou pracovat pro lidi kolem sebe, přispívat v rámci charitativních koncertů. Lidé se mají v čase předvánočním potkat, udělat druhému radost. Jednou za rok jde něco udělat jen tak pro radost ze sdílení a slavit tím jako celý národ. A člověk pocítí, že někam patří.

A.cz: V knížce vysvětlujete, že každá barva, do níž se nazdobí adventní věnec, něco vyjadřuje. Jak je důležité, pro jakou se rozhodneme?

Vzala bych to jako hru. Rodina se vždy rozhodne podle povah v ní, podle toho, k čemu její členové inklinují. Tam, kde budou malé děti, vyberou si zlaté svíčky, budou chtít vše hodně zelené, protože zelená je přirozenost. Když je rodina vážná, plná pokání, tak si vybere těžší barvy jako fialovou, nebo si vyberou červenou symbolizující sílu. Pokud jsou to lidé, kteří milují oslavy, sáhnou po růžové či bílé barvě.

A.cz: Jak je důležité to, zda si rodina vyrobí svůj adventní věnec sama?

Není to klíčové. U adventního věnce se ponořujeme do sebe, když zapalujeme svíčky. Kdo je šikovný, ať si ho vyrobí, ale já bych spíš byla pro jeho pořízení. Ale ať si lidé zakoupí sami svíčky a dají si na věnec ty, které se jim líbí. Klidně na každou neděli jinou.

A.cz: Řada žen, které mají velké vytížení v zaměstnání, se rozhodne nepéct cukroví a zakoupit ho. O co sebe, resp. své rodiny připravují? Je to velká chyba?

Já bych v dnešní době ženám neříkala, že je to velká chyba. Rozumím jim. Ony se ale ochudí o tu krásu, když pečou. O atmosféru rodinné radosti, kdy spolu něco tvoří. Zvlášť když mají děti a ty se na tom chtějí podílet. Když se podaří do pečení vtáhnout celou rodinu, tak ji to velmi sblíží.

A.cz: Už příští týden nás čeká Mikuláš. Obecně je vnímán jako svátek dětí a pro děti. V čem spočívá jeho význam pro dospělé?

Je to den víry a bohatství. Den, jenž nám symbolizuje bohatství, které si neseme v sobě. Začínáme si uvědomovat, že něco v sobě se nám otvírá. Lidé si tradičně začali v předvečer Mikuláše dávat pamlsky, neboť nejvíc se obohatíme skrze jídlo. Tímto svátek uctili. Dítě by mělo stejně jako dospělý porozumět prospěšnosti poslušnosti, skutečnému smyslu poslušnosti. Když budu poslušný, příští rok se mi to vrátí v obdarování od Mikuláše. Děti se tím vychovávají k respektu před něčím, co je víc než rodiče. V hodnotu slušnosti a úcty.

Převzato z: https://aktualne.centrum.cz

Poučení od motýla

Poučení od motýla

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007855-8dd4a8ece4/mot%C3%BDli.jpg

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek. Člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě. Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak mohl a že už se dál dostat nemůže.

Člověk se tedy rozhodnul motýlovi pomoci. Vzal nůžky a zámotek rozstřihnul. Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl svraštělá křídla.

Člověk pokračoval v pozorování, protože čekal, že se křídla každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby byla schopna nést tělo motýla a aby byla pevná.

Nic z toho se nestalo. Motýl ve skutečnosti strávil zbytek svého života lezením se svraštělými křídly. Nikdy nebyl schopen létat.

Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že omezující zámotek a zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes otvůrek, je způsob, jakým příroda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho křídel, aby byl schopen létat, až se jednou ze zámotku osvobodí.

Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě potřebujeme. Pokud by nám bylo umožněno jít životem bez překážek, tak by nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom tak silní, jak bychom mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni létat.

Chtěl jsem sílu a dostal jsem potíže, aby mě posílily.

Chtěl jsem moudrost a dostal jsem problémy, abych je řešil.

Chtěl jsem blahobyt a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl pracovat.

Chtěl jsem odvahu a dostal jsem překážky, abych je překonal.

Chtěl jsem lásku a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal.

Chtěl jsem výhody a dostal jsem příležitosti

Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl, ale dostal jsem všechno, co jsem potřeboval….

Nepřestaň nikdy dávat

Nikdy se nesnaž nic hromadit. Nech vše volně plynout. Ať je to láska, nadání, peníze nebo majetek, nech je plynout, udržuj je v pohybu. Když tak učiníš, zjistíš, že vše tisíckrát vzroste. Životní síla v tvém těle nemůže být zadržována; musí být v pohybu, v oběhu, protože pouze tak můžeš získat novější, čerstvější a ještě větší životní sílu a stát se živou bytostí. Tak je to se vším: nech vše v pohybu a nikdy nezadržuj plynulý tok. Sleduj život, jak se před tebou odvíjí v pravé dokonalosti. Pohleď, jak každá tvá potřeba je uspokojována přesně v pravou chvíli. Očekávej, že se vše naplní, a nepřipusť nikdy ve svém vědomí žádnou pochybnost. Ke všemu měj pozitivní přístup, bez ohledu na to, jak obtížné se ti mohou jevit vnější podmínky, a uvědomuj si, jak tvé lakotné myšlenky mizí, jsou-li nahrazovány myšlenkami na růst a hojnost. Měj absolutní víru, že všechno je velmi, velmi dobré a že vše vychází dokonale, protože vše je v Mých rukou.

Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra

Zdroj: Přišlo emailem

Pro www.cestakduze.webnode.cz upravila Světluška

Buďte soucitem

Buďte soucitem, v praxi uplatňujte laskavost

Soucit je kvalitou duše, která se na Zemi projevuje prostřednictvím laskavosti. Vlastnosti duše se vyjadřují ve třetí dimenzi v podobě emocí, a s tímto vyjádřením přichází potenciál ke zneužití těchto energií. Je-li soucit vyjádřen v podobě nižší frekvence, stává se lítostí, která není laskavostí a ani není prospěšná, představuje jen váš souhlas s něčí slabostí a bezmocí. Jestliže udržíte energii soucitu, dovolujete její frekvenci, aby se vyjádřila skrze vaše jednání s druhými, a stáváte se světlem soucitu, vyjádřeného na vaší stezce a v rámci vaší frekvence v podobě laskavosti.

Pakliže používáte laskavost při svém jednání s druhými lidmi, dáváte jim dar přijetí, lásky a soucitu. Laskavost je něco více, než jen to, že jste k ostatním milí, je to stav duchovní ohleduplnosti, kde dovolujete své duchovní podstatě, aby zářila a osvítila životy lidí kolem vás. Pokud praktikujete laskavost, vaše světlo září jasněji než jakákoliv temnota kolem vás. Jste-li laskaví k druhým, v každé situaci, umožní vám to setrvat pevní, ve své síle, a vybrat si, jak s jednotlivými lidmi kolem sebe budete jednat. Laskavost vzešlá ze soucitu vytváří stezku pro průběžné, bezpodmínečné odpouštění a osvobození od soudů, strachu a omezení.

Být laskavý znamená být jemný k druhým, uznávat je a pomáhat jim, avšak ne tím, že bychom je litovali nebo se kvůli nim trápili. Někdy akt laskavosti zahrnuje fakt, že jednoduše odcházíme od určitých situací nebo konfrontací, do nichž bychom se za jiných okolností zapojili.

Jste laskaví sami k sobě, když si vyberete to, co podporuje vaši nejvyšší stezku a klid, lásku a radost, jež si přejete mít ve svém životě. Pokud se rozhodnete být laskaví, můžete se i vyhnout karmě s druhými, neboť tak můžete uplatňovat odpuštění. K aktu laskavosti patří ohleduplnost a takt projevené ke druhým, včetně toho, že berete ohled na stupeň jejich duchovního růstu a chápání a na to, jak to ovlivňuje jejich jednání vůči vám.

Jestliže jste laskaví k ostatním, vytváříte energii, s níž se oni musí spojit, když jsou s vámi v kontaktu. Takto se laskavost stává energetickou hranicí, která k vám laskavost zve a přitahuje. Jste-li laskaví k druhým, dělíte se s nimi o své duchovní dary. Oni je mohou přijmout (anebo ne) podle svých možností. To, zda jejich odezva je podobná či odlišná, je nepodstatné, váš dar laskavosti otevírá dveře novým druhům vzájemného jednání, které jsou prosty sporů a strachu.

Jestliže si zvolíte laskavost jako energetickou frekvenci, kterou chcete sdílet s ostatními, vytváříte léčení pro sebe sama a dar léčení nabízíte i jim. Též tuto frekvenci vytváříte pro svět kolem sebe a pro planetu, protože každý váš individuální čin je ve světě zesílen a projeven.

Představte si, jaký by mohl být svět, kdyby všichni byli k sobě navzájem laskaví. Je to něco, co můžete vytvořit pro sebe i pro svět, jste-li laskaví jeden k druhému. Udržujte tuto vizi a vězte, že každý laskavý čin je důležitý pro léčebný proces, jenž v současnosti zakouší Země i lidstvo. Naučíte-li se vzájemné laskavosti jako způsobu vyjádření aspektu soucitu vaší duše, je to dar, jenž můžete věnovat sami sobě a též druhým, a to každý den.

Jennifer Hoffman

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Naše vnitřní krása

Naše vnitřní krása

Jsme bytosti nesmírné kvality a hodnoty, které jsou schované pod svými starými systémy přesvědčení, které jim to neumožňují spatřit. Jsou schované pod svými negacemi a věcmi, které zatím nerozeznali, že jim velmi škodí. Kteří ještě neprohlédli zatím clonu lži a nepravdy a sobě a světě.

Jsme moudré bytosti, ale častokrát věříme tomu, co není pravda.

Jsme nádherné bytosti a přesto si toho nevážíme a nevěříme tomu. Snažíme se vylepšit různými způsoby, ať fyzickými tak psychickými, pořád něco hrajeme a předvádíme a pak nám chybí přirozenost, ta přirozená krása ducha i těla. Hledáme na sobě nedostatečnosti, místo abychom se přijali a žili se sebou v míru.

Naše vnitřní bohatství je neomezené – tolik lásky, pravdy, dokonalosti, svobody, harmonie, laskavosti, míru, přijetí, porozumění, pochopení, uznání, důstojnosti, vznešenosti, ušlechtilosti a posvátnosti – to vše v sobě máme, to vše je naše. Jen je třeba si to uvědomit a poskytovat to v našem jednání, myšlení a mluvení sobě i druhým.

Jsme velmi laskavé bytosti toužící si pomáhat, radovat se a těšit se ze života.

Naše dary, které si nese s sebou naše duše, souvisí přímo s naším životním úkolem tady na Zemi. Naše duše se chce zde projevit v tom nejvyšším smyslu. Chce pomáhat a předávat své bohatství. U každého je to něco jiného, skrze co se chce jeho duše vyjádřit. Někdo vyjádří krásu své duše v hudbě, ve zpěvu, v malířství, někdo v tanci, baletu, poezii, v románu a někdo skrze jednoduché a tvořivé věci, kam přidá s láskou svoje nápady a vylepší věci pro druhé, např. skrze vaření, zahradničení, pletení, šití, péče o druhé, technické věci aj. a přinese tím užitek i ostatním.

Všichni jsme tu pro druhé, ani když o tom nevíme. Vše co děláme ovlivňuje druhé.

Vše co děláme má určitý záměr s jakým to děláme.

Snažme se vždy dělat s láskou a s nejvyšším možným záměrem pro dobro své i druhých do jednoty nás všech, do jednoty vyspělých, vědomých bytostí.

Nové vzory chování v lásce a konstruktivní spolupráce v rovnosti nás k tomu dovede.

To je hodno bytostí jakými opravdu jsme. Abychom si sebe mohli vážit a podívat se sami sobě do očí i druhým.

Lidské bytosti mají tolik vnitřní krásy, kolik jsme ji schopni jen vidět.

Naše vnitřní krása odráží krásu našeho ducha. Láska a světlo = krása. Máme sílu ve své lásce a kráse, která nás povznáší a zušlechťuje. Máme půvab a grácii.

A proto se snažme vyjadřovat svou vnitřní krásu za všech okolností, ať z toho mají užitek všichni okolo nás i celý svět.

Každý má své vnitřní světlo a je třeba ho udržovat, aby svítilo. Nedopustit, aby zhaslo.

Co bychom pak vyzařovali, co bychom pak předávali – prázdná slova, prázdná gesta, nesmyslné požadavky, nelaskavé chování a to bychom lidským bytostem kazili reputaci.

Uzdravme sebe svým vlastním světlem a uzdravujme jím i naše vztahy. Pomáhejme svým světlem ostatním i světu, neboť to všichni velmi potřebujeme.

Hodnota tohoto poznání, kým opravdu jsme a uvědomění si našich schopností, nám otevírá cestu do nového života. Svou vnitřní krásu přenášíme do svého života a tvoříme z ní svůj život, který je plný hojnosti ve všech rovinách. Tím také tvoříme nový, krásný a laskavý svět pro nás všechny. A to je velmi záslužná práce.

Krása v nás

Kdo z nás se v životě nepozastavil nad krásou západu slunce, nad krásou květiny, nad krásou dětských očí?

V tu chvíli nás vnější podnět vynesl až do nebes a my jsme se cítili povzneseni, dojatí a šťastní.

Poznali jsme v tu chvíli, že existuje krása, dobro, nádhera a že jsme se dotkli něčeho božského, nadpozemského, něčeho, co nás převyšuje.

Krása s námi ladí na hluboké úrovni ducha. Ladí s naší podstatou a přirozeností.

Skrze krásu můžeme vnímat jinou realitu světa, opravdovou realitu.

Krása nás oblažuje, povznáší nás, sytí naši duši a ukazuje nám jinou dimenzi života.

Krása nám umožňuje být ušlechtilejšími, vznešenějšími, ctnostnějšími, pokornějšími, milejšími, více chápajícími a lepšími.

Člověk sám touží vyhledávat krásu, aby mu naplňovala duši a činila ho šťastným.

Lidé tvoří a do své tvorby se sami snaží vkládat krásu, kterou objevili, snaží se svojí tvorbou stvořit to krásné, zhmotnit to v reálném světě a předat to druhým lidem.

Proto velmi záleží na nás, co do své tvorby vložíme. Zda obraz svého ducha a srdce, či pouze svou mysl, to znamená rozum a chtění.

Krása je prostá. Prostě je a existuje.

Vyjadřuje podstatu našeho ducha, se všemi jeho nejušlechtilejšími hodnotami. Proto je to krásné a proto nás to povznáší do vyšších vibrací, do božské nadčasové roviny.

Každý z nás má svou krásu v sobě. Souvisí s naší vnitřní podstatou, se kterou jsme jako lidé byli stvořeni, souvisí s naší přirozeností.

Skrze vnější krásu a přirozenost poznáváme svoji vlastní krásu a podstatu, poznáváme svého ducha a poznáváme své opravdové bohatství. Poznáváme, že jsme spojeni se vším – v jednotě celku.

Každý máme své bohatství v sobě, ze kterého nám nikdy neubude, ze kterého můžeme neustále rozdávat druhým, pomáhat jim i utěšit je.

Toto bohatství se nám pak začne v životě v dobrém vracet.

Přesně jako dítě, které rozdává bez podmínek ze své lásky, radosti, přirozenosti a podstaty, kterou je. Dítě si na nic nehraje a nic nepředstírá, pouze nezištně dává.

Krása je jiný druh skutečnosti v nás – vyšší dimenze –, je z oblasti nehmotné a my ji přesto zažíváme, cítíme a vnímáme.

Položme si proto nyní otázky: „S čím já ve svém životě souzním? Co mi naplňuje duši a dělá mě šťastným? Čím se cítím povznesen? Jak mohu druhé udělat šťastnými, jak je mohu povznést?“

Krása nám umožňuje se pohybovat ve vyšší realitě vědomí a umožňuje nám si uvědomovat, jakými jsme vznešenými a ušlechtilými bytostmi.

Objevená krása nám ukazuje, kolik krásného a pozitivního můžeme ostatním lidem předat k jejich pochopení sama sebe, k pochopení jejich života i k jejich uzdravení.

Převzato z: www.rokzmen2012.cz

Usmívejte se

Usmívejte se bez přestání

Ondra Mergl

Máme tendenci se zabrat do plnění denních úkolů, jsme zavaleni urgentními záležitostmi či rušivými elementy na Internetu. A zapomínáme se usmívat. Ve víru dne, ve stresu z budoucího vývoje udál…ostí ztrácíme potěšení z přítomných okamžiků.

Šťastní můžeme být bez přestání. Nepotřebujeme být štěstím bez sebe, plní radosti, nadšení nebo radostní každou vteřinu našeho života. Kdo stojí o takový tlak? Ani nejde o to, že bychom nemohli nikdy cítit smutek, vztek či stres. Jde o to, že jsme schopni cítit štěstí v jakémkoliv momentu, dokonce i veprostřed stresu či smutku.

A je to neobyčejně jednoduché. Stačí, když se nezapomeneme usmívat. Usmívat se můžete v jakémkoliv okamžiku.

Fajn, nemusíte mít úsměv na tváři po celý den – váš obličej by se unavil. Ale můžete se obecně více usmívat, a v mezičase se usmívat alespoň vnitřně.

Zkuste si vnitřní úsměv právě nyní: Uklidněte se, neusmívejte se navenek, ale myslete na zázrak přítomného okamžiku a najděte si myšlenku, která ve vás vyvolává smích. Prožijte si pocit vnitřního úsměvu – není to úžasné?

Kvůli čemu se máte usmívat? Pár nápadů:

Máte v životě někoho, komu na vás záleží.
Krása je všude okolo vás, v různých formách.
Jste štědří, soucitní a dobrosrdeční.
Máte někoho, komu můžete pomoci.
Už jste dnes jedli.
Můžete se hýbat.
Můžete vidět zářící slunce.
Můžete ocenit listy v korunách stromů, padající déšť, foukající vítr.
Můžete ochutnat čokoládu.
Můžete trávit čas s někým, koho milujete.
Máte v životě hudbu.
Můžete něco tvořit.

A tak dále. Možná nemáte úplně vše, ale kdybyste měli jenom jedno, je to víc než dost dobrý důvod k úsměvu.

Zapomínáte se smát, neboť se vaše mysl zatoulá do minulosti či stresu z budoucnosti. Nic z toho se neděje právě teď – to se vám jenom v mysli přehrávají příběhy.

Uvědomte si místo toho, co se děje právě teď – hledejte v tom krásu, důvod k úsměvu. A pak se smějte – navenek i vnitřně.

To vám změní celý den, protože místo uvíznutí ve stresu a myšlenkách budete přítomní a šťastní. Můžeme být spokojení s každým okamžikem. To nám změní celý život, protože mu příliš často zapomínáme věnovat pozornost a zapomínáme na schopnost se usmívat.

(zdroj: https://zenhabits.net/smile/ )

Převzato z: www.facebook.com

A ještě pár citátů na téma úsměv

Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.

Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

Když se ti někdy zdá, že je život příliš těžký, zkus trochu napodobit klauna, kterému sice srdce pláče, ale který přece se smíchem hraje na housle pro jedno dítě, aby se vyléčil ze slz svého srdce.

Přeji si, abyste byli šťastni… abyste se smáli, zářili a radovali se, tak aby jiní skrze vás byli šťastní.

Usmívejte se za každé situace a na každého a rozzáříte celý svět

Světluška

Šalamounovo podobenství

Šalamounovo podobenství

Jedno z nejmoudřejších podobenství Šalamounových.

Je v něm obsažena všechna moudrost světa…

Jednou, když král Šalamoun sešel dolů z hory, kde vítal východ slunce, lidé shromáždění na jejím úpatí se ho tázali:

– Jsi zdrojem našeho osvícení. Tvá slova dokážou měnit lidská srdce. A tvoje moudrost zasáhne každý rozum. Dychtíme ti naslouchat.

Řekni nám, pane, kdo jsme?

Král se usmál a řekl jim:

– Jste světlem světa. Jste hvězdami. Jste chrámem pravdy. V každém z vás je celý vesmír. Usídlete rozum ve svých srdcích, ptejte se svých srdcí a naslouchejte prostřednictvím své lásky.

– V čem je smysl života?

– Život je cesta, cíl i odměna. Život je tancem lásky. Jste předurčeni zářit. BÝT je veliký dar světu. Váš život je příběhem Vesmíru. Proto je život krásnější nade všechny teorie. Pokládejte život za svátek, neboť život je cenný sám o sobě. Život se skládá z přítomnosti. A smyslem přítomnosti je být v přítomnosti.

– Proč nás pronásledují neštěstí?

– Co jste zasili, to také sklízíte. Neštěstí jsou vaší volbou. Bída je lidský výtvor. A žal je plodem nevědomosti. Obviňujete a ztrácíte sílu, přejete si a rozséváte štěstí. Probuďte se, neboť ubohý je ten, kdo si není vědom sám sebe. Chudý je ten, kdo nadarmo plýtvá časem. Neměňte svůj život ve zkřehlé bytí. Nedovolte davu, aby zahubil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.

– Jak se dá překonat neštěstí?

– Neodsuzujte sami sebe. Jste božská stvoření. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Buďte za vše vděčni. Radujte se, vždyť radost činí zázraky. Milujte se, protože kdo miluje sebe, toho milují všichni. Buďte vděčni za nebezpečenství, neboť smělí získávají blaženost. Přebývejte v radosti a neštěstí vás mine. Vyslovujte přání, ale nesmlouvejte s Bohem. A vězte, že vděčnost je nejlepší modlitbou a štěstí tou nejlepší potravou duše.

– Jaká je cesta ke štěstí?

– Šťastni jsou milující, šťastni jsou vděční. Šťastni jsou mírumilovní. Šťastni jsou ti, kdo nalezli ráj v sobě samých. Šťastni jsou ti, kdo s radostí dávají a také ti, kdo s radostí dary přijímají. Šťastni jsou ti, kdo hledají. Šťastni jsou, kdo se probudili. Šťastni jsou ti, kdo naplňují své předurčení. Šťastni jsou ti, kdo poznali soulad. Šťastni jsou, kdo přebývají v harmonii. Šťastni jsou ti, kdo uzřeli krásy světa. Šťastni jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastni jsou, kdo plynou jako řeky. Šťastni jsou, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastni jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastni jsou, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastni jsou, kdo milují sami sebe. Šťastni jsou ti, kdo chválí život. Šťastni jsou ti, kdo tvoří. Šťastni jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastni jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

– Váš život je největším pokladem v klenotnici světa. Vaše vnitřní bohatství je nevyčerpatelné a hojnost kolem vás nekonečná. Svět je sdostatek bohatý, aby byl bohatý každý z vás. Proto čím více dáváte, tím více dostáváte. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti. A změňte všechno ve zlato života. Šťastní lidé nacházejí bohatství sami v sobě.

– Jak máme na světě žít?

– Pijte z každého okamžiku svého života, vždyť neprožitý život rodí smutek. A vězte, že co je uvnitř, to je i venku. Mrak světa je zplozen mrakem v srdci. Štěstí je východem slunce. Osvícení je září tisíce sluncí. Šťastni jsou ti, kdo dychtí po světle.

– Jak máme získat harmonii?

– Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Pochyby ať vás očišťují a nezbavují vás síly. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvorbě, ne kvůli uznání. K bližním se chovejte jako k pokladům. Minulost změníte, když ji zapomenete. Přinášejte světu jen nové věci. Naplňte své tělo láskou. Staňte se silou lásky, neboť láska vás oduševní nejvíce ze všeho. Kde je láska, je i štěstí.

Jak dosáhnout dokonalosti života?

– Šťastný člověk dokáže proměnit mnoho jiných. Nešťastní zůstanou otroky, neboť štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Naučte se umění být šťastným. Otevřete se světu a svět se otevře vám. Kdo mu přestává čelit, stává se vládcem.

Poté král s láskou pohlédl na ně na všechny a dodal: Mnohé vám napoví mlčení… Jen buďte sami sebou!

Žijte v harmonii! Buďte sami sebou!

www.pronaladu.cz

Převzato z: http:tredoxe.blog.cz

Modlitba za sebelásku


Modlitba za sebelásku

Stvořiteli vesmíru,

pomáhej nám přijímat sebe takové, jací jsme.

Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi.

Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí.

Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.

Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reakce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce.

Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a radost.

Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dost inteligentní.

Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle názorů druhých.

Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme.

Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádné odpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy.

Kéž děláme všechno s pomocí sebelásky.

Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sami sobě neškodili.

Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali.

Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme.

Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadla.

Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje naši vnitřní i vnější krásu.

Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychom měli radost ze své vlastní přítomnosti.

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu trestat a neuvědomujeme si tvou lásku.

Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě.

Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život.

Kéž naše sebeláska změní všechny naše vztahy počínaje vztahem, který máme sami k sobě.

Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými.

Kéž jsme šťastni a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli.

Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpustit každému, kdo nám v životě ublížil.

Dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bezpodmínečně.

Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako jeden tým.

Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit.

Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem.

Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když odmítáme sebe, odmítáme tebe.

Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši sebelásku.

Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů a nebát se milovat.

Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo.

Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil.

Amen.

Převzato z knihy: Don Miguel Ruiz – Láska vztahy, přátelství


O útisku ženské polarity

Inelia Benz – O útisku ženské polarity … a jak ji osvobodit

Pátrali jste někdy, co se skrývá za útiskem naší ženské polarity?


Je snadné uvíznout v kruhu oběť/agresor, když přemýšlíme o útlaku ženského pólu reality. A nemyslím tím jenom útlak našich vlastních osobních ženských rysů, ať jsme muž nebo žena, ale fyzický a často brutální útlak žen a mužů se silnou ženskou stránkou po celém světě. Je snadné podlehnout zuřivosti, hněvu, frustraci, strachu a beznaději, když otevřeme oči a podíváme se, co se děje kolem nás. Jak říkáme našim chlapcům, aby „byli muži“, neplakali, neběhali, nesmáli se, nehráli si „jako holka“. Jak programujeme naše děvčata, aby byla pasivní, bezmocná, submisivní, krásná, a soutěžila o pozornost mužů (která byla až donedávna – a v mnoha zemích stále je – podmínkou fyzického přežití jich samých i jejich dětí).

Útlak žen nenastal náhodou ani soubojem o „přežití silnějšího“. Je to program, který do nás všech a na nás všechny byl krutě vložen před tisíci lety. A tento program nyní končí. Pokud znáte moji práci, víte, že vám řeknu: „Jste věčné božské bytosti, mocné nad všechny představy, Stvořitelé této reality.“ Vězte, že je to pravda. V tuto chvíli jsou mnozí z nás na mostě od reality, kde byl útlak žen nezbytný k udržení fungování paradigmatu duality světla/temnoty, k realitě, kde toto staré paradigma už neexistuje. Vše, co potřebujeme udělat, je uvědomit si různé klíčové aspekty, „kotvy“, které drží staré paradigma při životě, a rozhodnout se je rozpustit.

Tím, že si uvědomíme, kde máme tyto kotvy v našich vlastních energetických polích, v našich vlastních myslích, v našich vlastních tělech a systémech víry, se stáváme průkopníky vytyčujícími cestu pro kolektivní rozpuštění jednoho z nejzákeřnějších a nejvíce zotročujících programů známých lidstvu. Můžeme si uvědomit tyto programy (které jsou obvykle spojené s našimi představami o mužích nebo ženách a zvláště o určitém daném pohlaví), když cítíme, myslíme nebo vnímáme emoci, myšlenku nebo pocit, který „není dovolen“. Něco, co automaticky potlačujeme. Něco, o čem jsme byli učeni, že je to zlé, špatné, nemravné, zakázané. Něco, co bylo ve stejnou chvíli vloženo do našich těl a spojeno s energií vystavení, podoby nebo účelu. To nám brání ve vyjádření naší plné síly, protože se bojíme, že tato konkrétní věc se vynoří ve chvíli, kdy budeme silní, a nepůjde zastavit.

Ale co je podstatné je skutečnost, že lidé jsou jedni z mála zvířat na planetě, která nereagují pouze podle programů. Jsme jedni z mála druhů, kteří mohou chtít, myslet, cítit, toužit. Můžeme být programování k reakci na vnější podnět,ale MŮŽEME SI VYBRAT a udělat místo naprogramované reakce něco jiného.A když si dovolíme cítit, myslet, vnímat, toužit nebo se bát, ať je to cokoli, ale nereagujeme na to a místo toho tuto energii uvnitř nás jednodušePOZORUJEME, program se ROZPUSTÍ.

Zvu vás ke sledování sebe sama v zrcadle. Představte si, věřte tomu a poznávejte to, že jste opačného pohlaví než je vaše současné fyzické tělo, nejméně deset minut každý den po celý týden. Také vás zvu ke zkoumání někoho, kdo je vám blízko, ať už je to partner, kolega, příbuzný nebo přítel, a nejméně deset minut VĚZTE, že jsou opačného pohlaví než je jejich současné tělo. Můžete začít tato cvičení dodržovat nejprve několik sekund a postupně se propracujte až k deseti minutám.

Jiným cvičením je přečíst si následující větu a sledovat svoji reakci: „Inelia Benz je silná, velmi vlivná a nebojácná žena. Co cítíte? Co si pomyslíte? Jak to vnímáte? Zvláště u těchto kombinací slov: „silná žena“, „velmi vlivná žena“, „nebojácná žena“. A nyní si přečtěte jinou větu a sledujte, zda je ve vašich reakcích nějaký rozdíl: „Dalajláma je silný, velmi vlivný a nebojácný muž.“ Cítíte nějaký rozdíl? Zvláště u kombinací slov „silný muž“, „velmi vlivný muž“, „nebojácný muž“. Zajímavé, ne? Když budete dělat tato cvičení, sledujte a zkoumejte své reakce, ať už emoční, mentální, fyzické, energetické, či reakce ega. Můžete se psát deník….a žasněte.

TEPRVE AŽ SE VYMANÍME ZE SVÝCH PROGRAMŮ, můžeme začít konat na společenské úrovni.Výsledkem útisku naší ženské strany není jen podřízenost žen.

Je to také z velké části důvod, proč většina lidských bytostí, muži i ženy, přijímá válku, týrá zvířata a necítí empatii k živým bytostem a k planetě jako celku.

Když jedna probuzená bytost – VY – rozpustí své programy útisku, vytváří energetickou mapu, rezonanci, která začne aktivovat ženskou stránku stovek dalších lidí. A když jsme aktivní na společenské úrovni a podílíme se na nové definici chování vůči ženám, zvířatům a dalším týraným bytostem, děláme to z pozice NEBOJÁCNOSTI A PLNÉ INTEGRITY, KTERÁ JE NEPORAZITELNÁ. Už nejsme jejich „zachránci“, nepřidáváme se k jejich šikaně tím, že je považujeme za oběti. Doslova zastavíme, co se děje, protože to nepatří do námi zvolené reality.

Jak to uděláme? To je na nás! Můžeme se sdružovat a organizovat s druhými, používat sociální i osobní nástroje, které máme k dispozici. Ale NEJPRVE musíme osvobodit sebe sama, svá vlastní těla, energetická pole, mysli a emoční těla od těchto zotročujících programů. Pojďme v následujících měsících zkoumat naše sobecké programy přežití a troufněme si aktivně zlomit tento článek v řetězu otroctví. Vyveďme naši ženskou stránku ven z její klece! Co říkáte? Jste ve hře?

Originál: https://ascension101.com/cs/home/free-articles/87-february-2014/393-have-you-wondered-what-is-behind-the-oppression-of-our-femenine-side.html

Převzato z: www.oheladom.cz

Afirmace

Afirmace

Každý má sílu a moc řídit svou MYSL a ŽIVOT.

Afirmace je každá myšlenka, která vás napadne a každé slovo, které vyslovíte.

Louise L.Hay

Proč afirmace

V letošním roce kolem mě vzrůstá velký zájem o afirmace a hodně lidí mě žádá, abych pro ně vytvořila afirmace „na míru“ a naučila je používat. Všichni toužíme po lepším a krásnějším životě a čím dál víc si to začínáme uvědomovat, proto nás afirmace začínají přitahovat. Tak jsem se rozhodla podělit se s vámi o mé zkušenosti s afirmacemi a vytvořit soubor návodů a rad, jak na to. Na vás už je, zda si z toho něco odnesete a použijete ve svém životě.

Pro ně osobně jsou afirmace slova plná síly a lásky, která když je začnete používat vám mohou pomoci změnit váš život k lepšímu a významně podpoří váš růst. Pokud se rozhodněte je používat a vydržíte počáteční „boj“ s vaší hlavou, stanete se vědomým tvůrcem svého života. Každý z nás má právo na šťastný, spokojený a naplněný život a právě afirmace mohou být jednou z cest jak ho začít tvořit. A jak říká Louise L. Hay „ Každý má sílu a moc řídit svou mysl a život “. Dnes jsou afirmace nedílnou součástí mého života, který se i díky nim hodně změnil k mé spokojenosti. Afirmace používám i pro ostatní, při terapiích a vytvářím podporující afirmace přímo na problém a situaci, kterou si přejí řešit. Na seminářích afirmace také hojně používáme a učíme se je i vytvářet, pak už je na lidech, zda je budou dál používat. Z osobních zkušeností i zkušeností ostatních máme vyzkoušené, že opravdu fungují, pokud se pravidelně opakují a věříte jim. Zpětné vazby jsou někdy tak rychlé a překvapivé a jsou tím nejlepšímpotvrzením, že změny v životě jsou možné.

Mě k používání afirmací přivedly zdravotní problémy, které přetrvávaly a nemohli jsme najít cestičku, jak z nich ven. O afirmacích jsem věděla a občas některé použila, protože se ale nic neměnilo, moc jsem jim nevěřila a neměla jsem tedy důvod ani potřebu je používat každý den. Najednou jsem však byla v situaci, která se nelepšila a já byla ochotná udělat cokoliv, co by můj stav změnilo k lepšímu. Když jsem vyzkoušela vše od klasické medicíny přes alternativní způsoby a nic moc se nelepšilo, uvědomila jsem si, jak se na celou situaci včetně sebe dívám „černě“ a podobně i uvažuji. Tak jsem si vytvořila několik vlastních afirmací na podporu mého uzdravení a začala je opravdu opakovat několikrát denně, kdykoliv k tomu byla vhodná příležitost a hezky nahlas, abych je i slyšela. Ze začátku se mi hlavou honily různé myšlenky typu – stejně je to hloupost, podívej se, že se nic neděje, stejně se nic nezmění, není to k ničemu. To už jsem znala z dřívějška, ale rozhodla jsem se tentokrát vydržet. Afirmace jsem si napsala na lístečky, ty rozvěsila doma, abych je měla na očích a jeden jsem stále nosila v kapse. Asi po dvou týdnech už se mi afirmace říkaly mnohem lépe a tak nějak snadněji a začaly se dít věci. Postupně jsem začala objevovat souvislosti s mým zdravotním problémem a nakonec jsem sama odhalila i jeho příčinu. Začaly se totiž kolem mě dít věci a situace, které mi přinášely potřebné informace a odpovědi, ty jsem postupně skládala do sebe. A můj zdravotní stav se postupně lepšil a já se za několik měsíců uzdravila úplně a nemoc už se nikdy neobjevila. Změnilo se i mé myšlení a názory, pohled na sebe život, který žiju. Afirmace jsem si oblíbila natolik, že už natrvalo zůstávají v mém životě jako slova plná síly a lásky a účinný a jednoduchý prostředek proměny a předávám tento způsob práce na sobě dál.

Co jsou afirmace

Slovo afirmace pochází z latinského slova, které znamená posílit. Energií podpořená věta může pozitivně ovlivnit změnu negativního přesvědčení nebo postoje. Jestliže si například říkáte, že jste nešikovný, neschopný, nic nedokážete, hloupý, tlustý, ošklivý apod. a skutečně tomu věříte, tak si ve svém životě postupně vytvoříte odpovídající negativní stav. „Čemu věřím , tím se stávám“- vaše negativní přesvědčení se uloží ve vašem podvědomí a vy podle nich jednoduše začínáte „fungovat“, aniž byste si to uvědomili. Pokud však tuto negativní myšlenku odmítnete a nahradíte ji upřímnou pozitivní afirmací, můžete si ve svém životě vytvořit pozitivní změnu.

Afirmace se řídí duchovním stanoviskem, že život funguje směrem zevnitř ven. Tak pokud se zaměříte na své pozitivní vlastnosti, afirmace vám pomůže udržet vaše vědomí nasměrované k vašim cílům. „Na co se zaměřuji, to roste“. Afirmace jsou něco, co vytváříme všichni, jsou to slova a věty, které běžně říkáme a používáme každý den, neustálým opakováním se z nich stávají afirmace. Vytváříme je tedy od rána do večera. Vzpomenete si, jaká byla vaše poslední myšlenka včera večer před usnutím? Právě tato myšlenka přispěla ke kvalitě vašeho spánku a vašich snů. Co si říkáte nebo na co myslíte jako první, když se ráno probudíte. Ano, i tohle je afirmace, která může ovlivnit celý váš den. Je to, co se vám honí hlavou pozitivní nebo negativní?

Jak afirmace fungují

Každá myšlenka, která proběhne naší hlavou, každé slovo, které vyslovíme, je afirmací. Příliš často používáme negativní afirmace, protože nevíme o tom, jak velmi ovlivňují náš život a že jsme to my, kdo určuje jaké budou. Když takovou afirmaci vyslovíte poprvé, není to pravda, tou se stává až časem, pokud ji začnete opakovat, vkládáte do ní svou energii a ona „roste“. To platí jak pro ty negativní, tak i pro ty pozitivní afirmace. Pozitivní afirmace je jako semínko, které když zasadíte do země – vašeho podvědomí potřebuje čas, než vyroste do celé své krásy. Čím častěji afirmaci opakujete, tím rychleji vaše sazenička roste a je také potřeba abyste ji „zalévali“ vaší důvěrou. Pokud totiž v afirmaci, kterou opakujete, nemáte důvěru, nebude to fungovat, vyberte si nebo si vymyslete jinou, kterou dokážete přijmout a procítit. Vybírejte si pouze takové afirmace, které obsahují pozitivní výroky a jsou směřované k dosažení pozitivní změny ve vašem životě. A vydržte , buďte trpěliví, chce to cvik a chvíli trvá, než afirmace začne účinkovat a začne se něco dít.

Pozitivní afirmace vnesou do vašeho života něco nového a lepšího a pomohou vám zbavit se toho, co vám již nevyhovuje. Někdy jsou právě krátké afirmace ty nejúčinnější a čím jasněji vyjádříte to, co chcete, tím rychleji se změna může uskutečnit. Lze je opakovat stále dokola a je snadné si je zapamatovat. Můžete si je také stále dokola zapisovat nebo třeba i prozpěvovat. Je dobré si zvolenou afirmaci zapsat na kartičku a tu si dát třeba na ledničku, na monitor počítače, na noční stolek, do koupelny apod., abyste ji měli přes den na očích a mohli si ji čít, než si ji zapamatujete. Jakou metodu zvolíte je na vás, afirmace se uloží ve vašem podvědomí a tam budou znít. Budou fungovat, pokud je necháte působit a nahradí předešlý nevyhovující a negativní postoj nebo přesvědčení.

Účelem afirmace je osvobodit se a vytvořit si lepší život. Afirmace by pro vás neměly být trestem ani nepříjemností. Říkejte si je s nadšením a radostí a budou účinkovat. Dávejte si pozor na to, co říkáte, protože to všechno jsou „vaše afirmace“.

Jaké afirmace zvolit

Dospěli jste k závěru, že chcete vyzkoušet používat afirmace ve svém životě? Pak jistě budete stát před otázkou zda použít již osvědčené obecné afirmace, které vytvořil někdo jiný nebo se pustit do vytváření vlastních afirmací. V případě první volby afirmace získáte tak, že si například pořídíte knížku s afirmacemi či afirmační karty nebo vám je doporučí známý, kterému se osvědčily, dnes je taková nabídka všech možných podob a úprav afirmací, že si opravdu vybere každý.

V případě druhém, malé doporučení – pokud nemáte žádné zkušenosti s tím, jak pracovat s myšlenkami, pak bych doporučila nejprve se s afirmacemi seznámit a využít možnosti, které jsem zde vyjmenovala a možná vás napadnou ještě další zdroje afirmací. Budete mít totiž jistotu, že afirmace mají správnou podobu a jsou opravdu pozitivní a až s nimi získáte zkušenosti, můžete se pustit do vytváření vlastních afirmací. A nemějte obavy, že nenajdete ty správné, zákon přitažlivosti k vám přitáhne takové afirmace, které přesně odpovídají vašim myšlenkám a možná budete překvapeni až si je budete číst a budete si říkat – To snad není možné, přesně to potřebuji, o tomhle jsem právě přemýšlela, to tedy sedí… Podobné úžasy jsou hodně často slyšet na mých seminářích, zákon přitažlivosti totiž opravdu funguje a platí pro nás všechny – co vysíláme, to si přitahujeme.

Jak vytvořit vlastní afirmace

Vytváření vlastních afirmací může být dobrodružné a zábavné, je to proces, při kterém v sobě spouštíte své vnitřní proměny. Díky tomuto procesu získáte postupně jiný pohled na sebe a svůj život a taky budete nuceni se podívat na své stíny a to, co nepřijímáte, neslyšíte a nevidíte. Začne pro vás sebepoznávací cesta, na které můžete potkat různé podoby vašeho já, máte šanci uvědomit si co nechcete a tím zjistíte to, co chcete a možná to poprvé v životě odvážně řeknete nahlas. Stojí to za to, protože objevíte své skryté poklady, rozvinete svou tvořivost a zjistíte jak jste úžasní, dokonalí

a skvělí. Nebojte se při vytváření a používání vašich afirmací zapojit vaši fantazii a představivost a staňte s tvůrcem zázraků svého života.

Tady máte můj návod jak na to, ale můžete si zvolit svůj vlastní způsob a postup.

– dopřejte si dostatek času na vytvoření afirmací, není nutné vytvořit afirmace za jediný den,

tento proces může trvat i několik dní nebo týdnů

– buďte trpěliví a nespěchejte

– připravte si papíry a něco na psaní

– zapalte si svíčku, uvařte dobrý čaj, v klidu se posaďte a zavřete oči, buďte chvíli sami

se sebou a zcela se uvolněte, nechte odplynout všechny své rušivé myšlenky

– otevřete oči a napište první seznam „Co nechci“ – napište jasně všechno co nechcete,

čeho se chcete zbavit, teď jste připraveni si ujasnit co vlastně chcete

– napište druhý seznam“Co chci“ – napište všechno, po čem toužíte a co si přejete

– vezměte si další papír a seznam „Co chci“, z jeho jednotlivých položek začněte tvořit

afirmace

– nespěchejte a každou vytvořenou afirmaci si několikrát nahlas zopakujte a prociťte si ji,

vnímejte jak na vás působí

– afirmace, se kterými nejste spokojeni měňte tak dlouho, až s nimi budete spokojeni

– vytvořené afirmace si můžete přepsat na krásný papír nebo na kartičky, použijte barevné

propisky, klidně i barevné papíry, můžete je doplnit hezkými obrázky, zapojte svou fantazii

a představivost

– seznam nebo seznamy afirmací si umístěte na různá místa tak, abyste je měli stále

na očích

– přečtěte se je pomalu nahlas hned ráno, nejlépe ještě v posteli

– opakujte každou minimálně 3x

– čtete si je i během dne a nezapomeňte si je přečíst večer před spaním, vždy pomalu

a srozumitelně, říkejte si je s láskou, otevřete jim své srdce

– můžete si také jednotlivé afirmace přepsat na papírky, které složíte a uložíte do krásné

krabičky, každé ráno si jeden vytáhnete a začnete afirmací , která na něm bude svůj den

Zde je několik rad, na které byste měli pamatovat při vytváření afirmací:

– afirmace má vždy být pozitivní

– vyhýbejte se všem předponám ne, naše mysl nezná předponu ne a neumí si ji představit

(nechci být nemocná = chci být nemocná)

– afirmace formulujte v přítomném okamžiku,nepoužívejte budu, bude

– jasně formulujte a definujte svůj záměr někdy kratší afirmace bývá účinnější; než vytvoříte

afirmaci, musíte skutečně vědět, co chcete

– nevkládejte do afirmací žádné podmiňování – až, kdyby, kéž, snad, doufám, mohla bych

– afirmace fungují pokud jim věříte, otevřete své srdce a říkejte je s radostí a nadšením

– jakmile si vytvoříte afirmace je potřeba s nimi začít pracovat, aby je vaše podvědomí

začalo používat

– když už si je říkáte, myslete pouze na ně a plně se soustřeďte na to, co říkáte, vnímejte,

co říkáte, a jak to říkáte

– pokud vám dělá potíž vyslovit nahlas afirmaci, které se vám líbí a nechcete ji vyměnit

za jinou, říkejte si ji nejprve v duchu a zkuste ji říct nahlas příště

– může se vám stát, že vaše fyzické tělo bude reagovat na vaši afirmaci (tlak v žaludku, stažený krk apod.), přijměte tyto projevy, ukazuje vám ta místa, kde máte uloženou blokující energii. Je to normální projev a vaše tělo vám pomáhá si tyto bloky uvědomit, abyste je mohli očistit. V takovém případě máte dvě možnosti, buď afirmaci nahradíte jinou afirmací, nebo můžete vyzkoušet můj způsob léčení – zkuste zavřít oči a představte si při vyslovování afirmace, že se slova, která říkáte proměňují v proud jasného světla. Tento proud světla vtéká do vašeho srdce a vy ho ze srdce posíláte přímo do místa ve vašem těle, které se takto projevuje. Opakujte tento postup tak dlouho, až tlak v místě poleví, někdy to trvá i několik dní, když vytrváte, uleví se vám a vaši afirmaci budete vyslovovat s radostí a bude vám s ní dobře.

Na následujících podstránkách Afirmace I. a Afirmace II., najdete příklady afirmací, pro různé oblasti života. Některé jsou převzaté, některé jsem vytvořila, mohou vám poskytnou inspiraci pro vytvoření vašich vlastních afirmací.

Každý den máte možnost se rozhodnout zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli. Zvolte si radost. Zvolte zdraví, lásku, úspěch, prosperitu a štěstí. Zvolte si cokoli chcete vy sami. To co držíte ve své mysli a věříte tomu, že se to stane, to budete skutečně držet i ve svých v rukách. Pokud mu budete věnovat láskyplnou péči, bude každý váš den radostnější než ten předchozí. Proč si tedy nevytvořit lepší a naplňující život tak, že začnete používat pouze pozitivní afirmace. S afirmacemi je to jako se sázením rostlin a váš život lze přirovnat k obdělávání zahrádky.

Světluška

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Krása ženy

Krása ženy

Malý chlapec se zeptal mámy: „Proč pláčeš?“
„Protože jsem žena,“ řekla mu.
Nerozumím! „, řekl syn.
Jeho máma ho jen objala a řekla: „A nikdy ani neporozumíš.“

Později se chlapec zeptal svého otce: „Proč se mi zdá, že máma pláče bez důvodu?“
„Všechny ženy pláčou bez důvodu,“ bylo všechno, co mohl otec odpovědět.
Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl, proč že pláčou. Nakonec zavolal Bohu a když se dovolal, zeptal se: „Bože, proč se ženy rozpláčou tak lehce??“
Bůh odpověděl: „Když jsem udělal ženu, musela být výjimečná. Udělal jsem jí HRUĎ dost silné na to, aby unesla váhu světa, ale natolik jemné, aby poskytovaly pohodlí“.

Dal jsem jí vnitřní SÍLU, aby vydržela porod dítěte a odmítnutí, které častokrát zažije od svých dětí.

Dal jsem jí TVRDOST, která jí pomůže stále pokračovat, když se všichni ostatní vzdávají a starat se o svoji rodinu navzdory chorobám a únavě, bez stěžování si.

Dal jsem jí CIT milovat svoje děti za všech okolností, dokonce a když ji její dítě hluboce ranilo.

Dal jsem jí SÍLU přijmout svého manžela navzdory jeho chybám a zformoval jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce.

Dal jsem jí MOUDROST, aby věděla, že dobrý manžel nikdy nezraňuje svou ženu, ale někdy zkouší její sílu a rozhodnost stát vedle něho bez výhrad.

A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou uroní, která je výlučně její, aby ji použila kdykoliv ji bude potřebovat, aby to zvládla. Slza je její způsob pro vyjadřování radosti, smutku, její bolesti, jejího rozčarování, její samoty, jejího žalu i hrdosti.

Na tu slzu má opravdu právo, nikdo nevydrží bez slova tolik jako žena!
Krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě, kterou má, ani vspôsobe jakým si češe vlasy. Krása ženy musí být v jejích očích, protože ty jsou branou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska.

Dejte si velký pozor, abyste nerozplakali ženu, protože Bůh počítá její slzy! Žena vyšla z mužova žebra, nikoli z jeho nohou, aby byla pošlapána, ne z jeho hlavy, aby byla povýšená, ale z jeho boku, aby mu byla rovnou …
Z místa pod ramenem, aby byla chráněna, a vedle srdce, aby byla milovaná …

Jaké jsou tedy ženy?

Ženy mají sílu, co okouzlí muže.

Nosí děti, nosí utrpení. Nosí povinnosti, ale přitom drží pohromadě štěstí, lásku a radost.


Usmívají se, když chtějí křičet.


Zpívají, když chtějí plakat.


Pláčí, když jsou šťastné a smějí se, když jsou nervózní.


Perou se za všechno, čemu věří.


Postaví se proti nepravosti.


Neberou „Ne“ jako odpověď, když věří v lepší řešení.


Nepotřebují nové boty, aby je mohly mít jejich děti.


Jdou k lékaři s ustaranou přítelkyní.


Milují nepodmínečně.


Pláčí, když jejich děti excelují, a radují se, když jsou jejich přátelé oceněni.


Jejich srdce se lámou, když zemře přítel.


Trápí se při ztrátě člena rodiny, ale stále jsou silné.


I když si myslí, že už jim žádná síla nezůstala.


Vědí, že pohlazení a polibek vyléčí zlomené srdce.


Ženy jsou různých velikostí, barvy a tvarů.


Budou řídit, létat, chodit, běhat.


Srdce ženy je to, co způsobuje, že se svět otáčí.


Ženy dělí od mužů mnohem víc než jen porod – nosí radost a naději.


Nabízí soucit a ideály.


Ženy mají vždycky co říct a co darovat…

Chlupáčci

Chlupáčci

Kdysi dávno, byla jedna země, kde všichni lidé žili šťastně. Přátelili se, měli se rádi, děti si spolu hrály a neubližovali si, všichni si pomáhali. Byli zdvořilí, srdeční a ohleduplní. I venku, na ulici, když museli čekat ve frontě na poště, stejně jako na úřadech nebo na školních chodbách. Přirozeně za tím vězelo tajemství. Při narození totiž každé dítě dostalo pytlík plný heboučkých plyšáčků – ochmýřených kuliček – chlupáčků. Chlupáčci měli pro každého velkou cenu. Všichni, kdo je dostali, byli laskaví a pociťovali teplo vzájemné náklonnosti, spříznění s druhými. Ti, kdo chlupáčky nedostali, nakonec onemocněli, chřadli a někdy umírali.

V té době však bylo snadné si chlupáčky opatřit. Kdo si je přál, přiblížil se k někomu a požádal: „ Rád bych dostal chlupáčka!“ Ten druhý sáhnul do svého pytlíčku a vytáhnul měkoučkou ochmýřenou kuličku, velkou jako dětská dlaň.

Kdo ji dostal, přiložil si ji jemně k srdci, na tváře a na ruce. Hned cítil, jak ho zaplavuje vlna tepla a příjemné duševní i tělesné pohody. Lidé si chlupáčky stále vyměňovali, a protože tyhle heboučké kuličky byly k mání úplně zadarmo, mohl jich mít každý, kolik chtěl. Tak žili skoro všichni šťastně a chovali se k sobě mile a přátelsky. „Skoro všichni.“ Existoval, však někdo, komu se ani trochu nelíbilo dívat se na to, jak si lidé vyměnují své chlupáčky. Belzefa, zlá a zákeřná čarodějnice, neustále rozhněvaná a vzteklá. Vymyslela si ďábelský plán.

Jednou ráno vpadla i s koštětem, na němž přiletěla, do domu jedné rodiny a usadila s vedle otce. Ten právě četl noviny a ukazoval v nich něco mamince, která držela ochmýřenou kuličku a mazlilka se s nejmladší holčičkou.

„Nevidíš, kolik chlupáčků dává tvoje žena dětem? Když to tak půjde dál, pro tebe už nezbudou žádné!“

Muž s zarazil: „Chceš říct, že když budeme chlupáčky dávat ostatním, v našich pytlících žádní nezbydou?“

„Jistě“, přikývla čarodějnice. „V určité chvíli bude s chlupáčky konec!“

A nasedla na své koště a odletěla. Otec vzal Belzenina slova vážně. Od té doby, vždycky když viděl svou ženu, jak dává chlupáčky dětem, pociťoval smutek a znepokojení. „Co když měla Belzefa pravdu?“

Řekl o tom manželce a ta dostala strach. Domluvili se, že je nutně potřeba s chlupáčky šetřit.

Muži, ženy i děti s přestali usmívat, přestali být milí a pomáhat si.

Ale stalo s něco zvláštního. Do té smutné země přišla dívka se zářícíma očima a něžným, upřímným úsměvem. Vypadalo to, že se k ní nedonesly zrádné řeči čarodějnice Belzefy. Rozdávala chlupáčky plnými hrstmi a vůbec s nebála, že se jí nebudou dostávat. Dávala je všem zadarmo; stačilo, aby ji kdokoli poprosil. Děti ji měly velmi rády, protože jim s ní bylo dobře. A také začaly rozdávat chlupáčky všem, kdo je chtěli.

Dospělí vydali zákon, který měl zabránit plýtvání chlupáčky a rozdávání na všechny strany. Ale děti na to nedbaly a dávaly si je dál.

A protože je jich víc než dospělých, snad se jim podaří zvítězit.

Abyste se to dozvěděli, musíte se jen dívat kolem sebe.

Z knihy Bruna Ferrera Hvězdy Pro duši.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Devět kroků ke štěstí

Devět kroků ke štěstí

Myslíte, že trvalé štěstí neexistuje? Nebo, že zrovna vás osud k němu nepředurčil? A co když to tak není, co když se dá celoživotnímu štěstí naučit a zvládne to každý? Poradíme, jak na to!

Známe to všichni. Zklamání, ztráty, zrady, naše nenaplněné sny a očekávání. Zažili jsme to a asi i stále, ve větší či menší míře, zažíváme. Proč pak ale někteří z nás i přesto dokážou brát svůj život s lehkostí, úsměvem, optimismem? Narodili se tak? Mají optimismus v povaze, v genech? Německý herec, režisér, moderátor a nyní především kouč a autor řady publikací osobního rozvoje Pierre Franckh tvrdí, že to tak není. „Neexistuje žádný důvod k tomu, abychom byli nešťastni,“ píše v knize Jednoduše buďte šťastni (nakl. Anag) a dodává: „Ledaže bychom se k tomu rozhodli.“ Nevěříte? Pojďme se tedy podívat podrobněji na jeho životní přístup a názory a zkusme je po jednotlivých krocích aplikovat na náš život.

1. Pochopte, co štěstí znamená.
Není pravda, že někdo se šťastný narodí a jiný ne. Je to totiž jen otázka víry a my, dokud o tom nezačneme smýšlet jinak, věříme tomu, čemu nás někdo naučil věřit. Ze začátku to byli rodiče, od nichž jsme odkoukali jakousi vlastní strategii přežití. A přežít už jako malé děti vnímáme jako to nejdůležitější. A tak jsme začali jejich strategii přebírat. Stejně tak jako jejich názory, představy o světě i nás samých. Pokud jsme byli takoví, jako si rodiče přáli, byli jsme milováni, když jsme zkoušeli jít jinou vlastní cestou, byli jsme potrestáni. A to se hluboko vrylo do našich myslí a tím i vytvořilo v našem mozku program, který popřel nás samé a nastolil takovou naši představu o tom, co je dobré, jak ji vnímali jiní. A tím i JEJICH představu o tom, co je to štěstí. A to je možná právě ta první příčina, proč šťastní nejsme. Nejdeme totiž cestou NAŠEHO štěstí, toho, co NÁS skutečně uspokojí. A vlastně ani nedokážeme říct, co to je.

Co je tedy ve skutečnosti štěstí? Obvykle je ztotožňováno s takzvanou šťastnou náhodou. A tak spousta lidí třeba celý život jen sedí a čeká a doufá, že je jednou štěstí potká. „Opravdové štěstí ale nepřichází zvenku. Dokud budeme hledat štěstí ve vnějším světě a doufat, že se odrazí v našem nitru, nikdy se tak nestane,“ říká Pierre Franckh. Určitě jste toužili po novém bytě, novém autě, novém partnerovi, nové práci… Ale když jste toho dosáhli, udělalo vás to trvale šťastnými? Uspokojováním našich hmotných požadavků prožíváme úžasné okamžiky… do té chvíle, než se nám nová věc omrzí.

Štěstí skutečně neznamená něco zcela konkrétního. Štěstí je totiž stav mysli. A můžeme se ho prý naučit! Tak, že si náš mozek zkrátka přeprogramujeme. Tedy, pokud se začneme zabývat tím, co je pozitivní, aktivujeme jinou mozkovou část, než když budeme myslet negativně. Je to podobné jako v posilovně, zkrátka budeme takto cvičit a posilovat tu správnou část mozku. A stačí začít jednoduše – co nejvíce se usmívat.

2. Dovolte si změny.
Změny nás většinou děsí. Řada změn totiž pro nás znamenala spoustu nepříjemného. Změnu dáváme do souvislostí s rozchody s partnerem, ztrátou zaměstnání, přátel, bydlení… A to všechno třeba hodně bolelo. A tak raději trávíme život v něčem, co nám nevyhovuje, ve stereotypu, nudě, jednotvárnosti, než abychom si dovolili objevit něco nového.

Jenže život vždycky budou provázet změny, ať chceme, či nechceme. A když jim budeme naopak otevřeni, lze je využít jako šanci. Žít život totiž také znamená být zvědavý, objevovat nové věci, nové podněty… A nemusí to být nijak složité. Stačí jen začít malými krůčky a tím se to učit: Zvolte jinou cestu do práce, zkuste si v restauraci objednat zcela jiné jídlo, začněte objevovat jiný sport, vyrazte na netradiční dovolenou… A v tom všem objevíme i nové možnosti pro náš další život. Jedním z největších zabijáků štěstí je totiž lpět na tom starém a nepřipustit to nové. A v tom nám pomůže další krok.

3. Naučte se oprostit se.
Je spousta věcí, na kterých lpíme, a zbytečně. Tou nejzákladnější a nejškodlivější je právě naše představa o štěstí, kterou jsme si vytvořili v dětství nebo dospívání. Tehdy jsme si vysnili, jak by vypadal náš ideální život, tedy jakého jsme chtěli partnera, rodinu, práci… Jenže ono to je většinou úplně jinak. Náš život nás zavedl na jiné cesty. A my pak cítíme smutek z toho, že se nesplnily naše dětské sny. A to je největší kámen úrazu.

To, že nám vnější okolnosti nebo naše vlastní ‚neschopnost‘ zabránily splnění našich snů o ideálním životě, vnímáme jako velkou křivdu, jako bezpráví. Jenže to tak není. Je třeba si uvědomit několik věcí. Tou první je otázka, jestli by to, co jsme si přáli před x lety, nás takové, jací jsme teď, tedy kam jsme dospěli, dorostli, šťastnými skutečně udělalo. Další je ta, že zabývat se neustále minulostí, to znamená zapomínat prožívat současnost a netěšit se do budoucnosti. Co bylo, to bylo a nic s tím neuděláte! A také, kdo kdy řekl, že vaše údajná selhání skutečně selháními byla? Není to spíše tak, že jste kdykoli ve svém životě udělali to nejlepší, co jste dokázali? Kdybyste dokázali něco lepšího, udělali byste to přece! V tomto duchu pak takzvaná selhání nabírají úplně jiný rozměr. Jak říká Pierre Franckh: „Každá promarněná šance nabídla vždy novou příležitost. A v každém neštěstí je ukryto štěstí. Může totiž přinést něco nového, hezkého, i když třeba odjinud.“

4. Nesuďte, neposuzujte.
To hodně souvisí s předchozími body. Tedy především s uzavřením naší minulosti. Spousta z nás totiž stále nosí v sobě neschopnost odpustit někomu, kdo nás hluboce ranil. Toužíme po tom, aby za to zaplatil. Ale to se většinou nestane. Platit za to naopak budeme stále my. Tím, že nám to bude bránit žít, prožívat. Zůstaneme nedůvěřiví, úzkostní, zahořklí a vzteklí. Můžeme mít pak také strach si k sobě někoho pustit, aby nepřišlo nové zranění. Jenže, bez odpouštění není možné začít znovu. Když nedovolíme naší minulosti, aby odešla, budeme si ji tahat stále s sebou a budeme hodnotit vše a všechny jen tímto jejím pohledem. A přitom odpustit neznamená vůbec schválit to, co se nám stalo, ani nevyvodit z toho důsledky. Odpustit znamená jenom říct všemu, co se stalo: ANO. Tedy přijmout to jako skutečnost – bez emotivníhozabarvení – a jít dál.

Přijmout v životě to pozitivní znamená ale také to pozitivní v souvislosti s druhými. Tedy, druhé posuzovat, soudit není dobré pro naši duši, náš mozek. Ten totiž nevnímá to, že mluvíme takto o druhých, pro něj je to jenom impulz negace – a opět jsme v těch jeho negativních programech. A to nám ubírá energii a schopnost být pozitivně naladěni. Posuzovat druhé bychom neměli ani v souvislosti s námi, tedy ve smyslu srovnávání. Srovnávat se s druhými totiž u nás může vyvolat pocit méněcennosti. Díky srovnání s druhými ztratíme z očí sami sebe. A s tím souvisí další bod:

5. Milujte sami sebe.
„Štěstí je úzce spojené s pocitem lásky. A láska začíná láskou k sobě,“ tvrdí Pierre Franckh. Člověk je tvor společenský a potřebuje být milován. Jenže trvalého štěstí není možné dosáhnout nejen tehdy, když nás nikdo nebude mít rád, ale především, když se nebudeme mít rádi my sami. Jak by nás mohl druhý milovat, jak by si druzí mohli o nás myslet něco hezkého, když se sami nemilujeme, když si sami o sobě nic dobrého nemyslíme? Jenže jak na to? Opět si uvědomit, že jde jen o program, který do naší mysli někdo vložil. A tisíckrát opakovaná lež se prostě jednou stane pravdou. A tak jsme třeba už v dobách našeho dětství přijali za své, že jsme nešikovní, neschopní, hloupí a… Doplňte si sami.

S tím vám může pomoci jedno malé cvičení: Vezměte si papír A4, rozdělte ho tužkou na výšku na polovinu, hluboce se zamyslete a vlevo si zapište pod sebe jednotlivá negativní tvrzení o vás samých. Zkrátka, co jste v dětství špatného slýchali, co vám řekli druzí o vás i v dospělosti, co ve vás zanechalo negativní pocity. Až to budete mít, začněte psát naopak na druhou stranu. Jako protipól toho, co bylo napsáno vlevo. Tedy to, co byste o sobě chtěli slýchat. A až to budete mít, roztrhněte papír v naznačené polovině. A tu negativní – levou roztrhejte na nejmenší kousíčky a potom demonstrativně, ideálně s radostným výkřikem vyhoďte do vzduchu. Tu druhou – pravou polovinu naopak uschovejte někam, kde ji budete mít stále při sobě. A dívejte se na ni každý den. Pomůže vám to vložit do vašeho mozku nový, správný program, směřující ke štěstí.

6. Odevzdejte se.
Ke štěstí je třeba lásky. Náš život plný není, nebude-li nikdo, kdo ho s námi chce láskyplně sdílet, ideálně partner. Jenže s ním přichází také náš strach otevřít se. Otevřením se totiž vyplují na povrch staré a hluboce uložené strachy a opět vzorce chování. Často toho druhého k sobě nepustíme jen z obavy, že bychom nezvládli, kdyby se s námi pak rozešel, či že by nás v našem vztahu (opět) zraňoval. „Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Právě proto, že si netroufáme věřit, vyvíjí se náš partnerský vztah tak, že nás vede přesně k tomu, čeho se bojíme,“ říká Pierre. Svému partnerovi pak nedokážeme dát, co by ho učinilo šťastným. Ale když není šťastný on, nebudeme ani my. A naopak.

To nejkrásnější, co můžeme druhému dát, je to, že jsme šťastni. Jak na to? Opět odložit všechny naše dávné vzorce, v tomto případě také masky. Teprve, když budeme autentičtí, budeme schopni prožívat skutečnou blízkost. A vpustíme do našeho života lásku a s ní i štěstí. Jenže, jak si ji pak udržet? I na partnerský vztah platí výše uvedená pravidla. Třeba to o změně. Teprve, když se oba budete měnit, vyvíjet a žít naplno, zůstane váš vztah živý a nepropadnete každodenní rutině. Nelpěte na starých strukturách, hledejte nové cesty a vzájemně se jimi obohacujte. Štěstí totiž také znamená i moci na druhém stále objevovat něco nového, ale pozitivního! Pamatujte, že v lásce platí, že když vyhraje jen jeden, prohrávají oba.

7. Rozhodněte se.
Svému štěstí musíte jít naproti. A vzít svůj život do vlastních rukou. Trvalé štěstí není jedno, je proudem mnoha věcí. A většinu z nich si můžeme sami ovlivnit. Tvrdíte, že to není možné? Že okolnosti a běh světa nás často přivedou do velmi smutných a těžkých situací? Jistě. Jenže vzpomeňme na řadu handicapovaných lidí. Často vůbec nehořekují nad svým údělem, ale naopak dokážou rozesmát a pozitivně naladit i nás – zdravé.

Štěstí je jen o našem rozhodnutí být šťastni, o našem vnitřním postoji. A začít s tím můžete právě teď. Třeba jednoduše, že budete pozorně vnímat vše, co se právě děje. To se nám většinou nedaří… Stále myšlenkami někde poletujeme – v minulosti (posuzujeme, přemýšlíme, co by mohlo být jinak) či v budoucnosti (co ještě musíme, co bychom chtěli, aby se jak stalo), a tím jednoduše zapomínáme žít. Když se soustředíme na tento okamžik, začneme pozorně prožívat i ty nejobyčejnější věci, naplno vnímat sami sebe, své tělo, duši, zjistíme, jak velkou radost nám může způsobit maličkost – vůně, slunce, hezké slovo, píseň…

8. Zapomeňte na ‚Někdy‘.
Když se rozhodnete prožívat štěstí v každé vteřině, přestaňte používat slova jako ‚někdy‘ či ‚jednou‘ nebo ‚až‘. Určitě znáte příběhy lidí, kteří celý život šetřili, že jednou budou bohatí a dopřejí si. Jenže pak to prostě z jakéhokoli důvodu nestihli. Prožívání štěstí je zbytečné odkládat, a jak už víme, není třeba k němu mnoho hmotného. Stačí jen naplno žít každý přítomný okamžik. Jak na to? Stačí zaměřit pozornost na věci, jež nám přinášejí příjemný pocit. Třeba teď v tuto chvíli, když čtete tento článek, slunce se opírá do okenních tabulek a vytváří na nich krásné obrazce. Nebo ta hudba, kterou si pouštíte, je moc hezká a nejde odněkud příjemná vůně? A co vaše tělo, co když se teď na pohovce jen příjemně natáhnete nebo protáhnete s hlubokým nádechem? A už jste si dnes udělali radost? A co někomu druhému?

9. Myslete na druhé.
Tohle opět přímo souvisí s pozitivním aktivním přístupem k životu, stejně tak jako s prožíváním tady a teď. Zkuste si prostě jeden den, kdy se budete na ostatní usmívat, pustíte je do dveří, pomůžete s kočárkem do autobusu, pustíte někoho sednout, pochválíte kolegyni účes nebo budete ohleduplní i ve složitém dopravním provozu… A uvidíte, co se stane. Nejenže vám váš úsměv (opět aktivace pozitivní části mozku) přinese dobrou náladu, ale je neuvěřitelně, stejně jako dobré skutky, nakažlivý. Tak s úsměvem do toho!

Převzato z: www.jenprozeny.cz

Hranice a přátelé

Hranice a přátelé.

Přátelství je jiný než milostný vztah, který je založen spíše na vzájemné náklonnosti než na společné funkci. Je to vztah lidí, kteří chtějí být spolu jen kvůli sobě samým.

Problémy v přátelství

Povolný člověk x Povolný člověk. Výsledkem vztahu „příliš laskavých“ lidí je, že ani jeden z nich nedělá, co doopravdy chce. Oba se bojí říci druhému pravdu, že ji neříká ani jeden z nich. Symptomy – oba dva jsou nespokojení, mají pocit, že dovolili něco, co dovolit neměli. Kořeny – tito lidé pocházejí z rodin, kde se naučili vyhýbat slovu „ne“, aby druzí byli spokojeni. Protože kořeny těchto lidí jsou podobné, je pro ně těžké si navzájem pomoci. Konflikt – oba zdvořile popírají své hranice. Oba si potřebují přiznat, že se svou laskavostí navzájem ovládají. Co potřebují – mít podpůrné vztahy, jejich strach, že druhého člověka zraní, jim ztěžuje stanovení hranic. Začít v maličkostech a upřímně říkat, co se jim líbí a co ne. Je možné, že si budou muset připustit, že jejich zájmy nejsou tak shodné, možná se budou potřebovat víc oddělit, což způsobí odloučení nebo to pomůže jejich přátelství.

Povolný člověk x Agresivní ovládač. Povolný člověk se cítí být zastrašovaný a méněcenný a agresivní ovladač má pocit, že ho povolný člověk jen popichuje. Agresivní ovladač trvá na využívání určitého části času, nadání či pokladů povolného – „potřeboval jsem to“. Většinou je povolný v tomto vztahu nešťastný. Symptomy – povolný má zlost, agresivní se cítí dobře kromě popichování. Kořeny – povolný vyrostl v rodině, která ho učila vyhýbat se konfliktům, agresivního nikdo nenaučil odkládat uspokojení svých přání a nést za sebe odpovědnost. Konflikt – neschopnost povolného stanovit jasné meze a neschopnost agresivního respektovat hranice. Povolný svou moc nabízí agresivnímu na stříbrném podnosu. Povolný ovládá agresivního tím, jak mu vyhovuje a doufá, že ho uspokojí a přiměje ke změně chování. Agresivní se musí naučit respektovat povolného „ne“ a přijat odpovědnost za to, co chce, a žádat to po někom jiném a dokonce vidět, že mu to může přinést užitek. Povolný se může naučit říct: „Až mě příště budeš zastrašovat, odejdu“. Agresivní potřebuje vědět, že povolného jeho nadvláda zraňuje a poškozuje přátelství.

Povolný člověk x Manipulující ovladač. „Evo, jsem v průšvihu a ty jsi jediná, na koho se můžu spolehnout, že mi pomůže.“ Symptomy – povolný pociťuje zlost a manipulující má pocit, jako by jejich přátelství byla samozřejmost. Kořeny – manipulující vytahovali rodiče z každé nepříjemnosti, žila ve velice „odpouštěcím světě“, kde byli hodní lidé, kteří jí vždy pomohli. Nikdy nemusela čelit své vlastní nezodpovědnosti a nedostatku discipliny a plánování. Povolná by udělala cokoliv, aby nemusela vidět ublížený výraz matky, nikdy jí neřekla „ne“. Manipulující nepřijímá odpovědnost za svůj časový rozvrh a povolná vždy přispěchá na pomoc. Povolné nekonečné „ano“ přispívá k manipulující iluzi, že nemusí plánovat dopředu. Je třeba, aby se povolná přestala cítit jako oběť a přijala odpovědnost za „ne“, měla by ho více procvičovat. Příště může vyjádřit manipulující, jak se cítí být využívaná, má vyjádřit, že by si přála mít vzájemnější vztah.

Povolný člověk x Nereagující člověk. Povolný dělá veškerou práci, zatímco nereagující se vůbec nenamáhá. Jedna strana cítí zklamání a zlost, druhá si říká, v čem je problém. Symptomy – povolný prožívá depresi, zlost a připadá si nedůležitý, nereagující má pocit viny. Kořeny – povolný se bojí, že když své důležité vztahy nebude ovládat tím, že bude všechnu práci dělat sám, zůstane opuštěný – místo lásky si zvolil práci. Konflikt – povolný na sebe bere příliš velkou odpovědnost, nenechává svého přítele nést jeho vlastní náklad a nereagující nenese dostatečnou odpovědnost za jejich přátelství. Povolný si potřebuje uvědomit, že jeho snaha plánovat, volat a dělat všechnu práci je skryté ovládání. Povolný je vždy ten aktivní, vždy se ohlásí, že by se mohli setkat. Řešení – povolný sdělí nereagujícímu, že mu už nebude volat a příště se bude muset ohlásit on. I kdyby došlo k nejhoršímu a jejich přátelství kvůli nereagování ochladne, povolný pozná, že nešlo o vzájemný vztah a může si najít skutečné přátele. Každé přátelství musí být založeno na náklonnosti, zálibě a lásce, a ta je tím jediným, co nemůžeme ovládat. Je rozdíl mezi přátelstvím a službou.

Hranice a partner

Člověk s poškozenými hranicemi do milostného vztahu v dospělosti vnáší nezralé, nedostatečně vyvinuté aspekty své povahy. V oblasti slabého závazku a vysokého rizika hledá bezpečí, pouto a pevnost, jež potřebují jeho zranění. Svému partnerovi se příliš rychle svěří, protože to velice naléhavě potřebuje. A když „to nevyjde“, zničí ho to. Je to, jako kdybychom tříleté dítě poslali do předních bojových linií.

Jedním z nejdůležitějších prvků, které prohlubují důvěrný vztah dvou lidí, je schopnost přijímat odpovědnost za své pocity. Když se na někoho zlobíme, je naší odpovědností jít za ním a říci mu, že se zlobíme a proč. Pokud si myslíte, že váš hněv je jeho problém a že s ním má něco udělat on, můžete čekat celé léta. A váš hněv se může proměnit v hořkost a to může zničit vztah. I když někdo má pocit, že ten druhý je tím, kdo ho zraňuje, musí přijmout odpovědnost za svou vlastní bolest a hněv. Touhy jsou další součástí osobnosti, za kterou oba partneři musí nést odpovědnost každý sám.

Váš partner stále chodí pozdě a vám to vadí. Tím, co vás zraňuje, je vaše zklamaná touha, a nikoli to, že přichází pozdě. Je to vaše přání, nikoli jeho. Za jeho splnění jste odpovědný vy. To je pravidlo života. Nedostáváme všechno, co chceme, a všichni musíme cítit smutek nad svým zklamáním, místo abychom za to trestali druhé. Vy chcete trávit čas spolu, on v práci. Nikdo není sobecký, oba dva máte své potřeby, jde jen o to sladit protichůdné přání. Problémy vznikají, když na někoho druhého svalujeme odpovědnost za své potřeby a přání a když ho obviňujeme za své zklamání.

Dospělý člověk dává podle toho, jak se ve svém srdci rozhodl. Manželé často dělají víc, než skutečně chtějí, a mají na toho druhého vztek, že jim v nadměrném dávání nezabrání. „Proč se zlobíte?“ „Protože toho po mě tolik chce. Nemůžu si najít volný čas pro sebe.“ „Co myslíte tím, že nemůžete? Nechtěl jste spíš říci, že si ho prostě nenajdete?“ „Ne, nemůžu. Naštvala by se, kdybych tu práci neudělal.“ „To je ale její problém, to je její hněv.“ „Ano, ale já to budu muset poslouchat.“ Tento muž chce, aby na něho jeho partnerka přestala mít požadavky, místo aby se naučil říkat ne.

Pro řešení problémů jsou přirozené důsledky nutností. Žena potřebuje svému nadměrně kritickému manželovi říci, že pokud jí nepřestane nadávat, půjde do jiného pokoje a zůstane tam, dokud si o problému nebudou moci promluvit racionálně. Když se člověk podvoluje partnerovým požadavkům či manipulaci a přebírá tak odpovědnost za jeho hněv, trucování či zklamání, ničí tím lásku v manželství. Je třeba, abychom přestali přebírat odpovědnost za ty, které milujeme, a zachraňovat je z důsledků jejich chování, a místo toho se vůči nim začali chovat zodpovědně.

Člověk, který svého partnera kvůli nějakému nedostatku popichuje, jen daný problém utvrzuje. Lepší cestou je přijmout druhého člověka takového, jaký je, respektovat jeho rozhodnutí být takový a pak ho nechat zakusit odpovídající důsledky. Co je pro vás lepší? „Přestaň na mě křičet. Musíš být hodnější.“ nebo „Můžeš dál křičet, jestli chceš. Ale půjdu pryč, když se budeš takhle chovat.“ „Prostě musíš přestat pít. Ničí to naši rodinu. Prosím tě poslechni. Ničíš nám život.“ nebo „Jestli chceš, můžeš se rozhodnout, že s tím pitím nic dělat nebudeš. Ale já tomuhle chaosu už sebe a děti vystavovat nebudu. Až budeš příště opilý, půjdu s dětmi přespat k … a řekneme jim, proč jsme přišli. Pít je tvoje rozhodnutí. To, co budu tolerovat, je na mě.“

Manželé, kteří jsou moudří a milující, hranice přijmou a budou se vůči nim chovat odpovědně. Partneři, kteří jsou nezralí a snaží se druhé ovládat, budou reagovat hněvem. Hranice stanovíte proto, abyste řekli, co budete dělat a co ne. Hranice znamenají vzdát se snahy o nadvládu nad svým partnerem a začít milovat a vašemu partnerovi to umožňuje přijmout odpovědnost za jeho chování. Je důležité dávat své hranice jasně najevo. Pasivní hranice, jako například stažení se, vytváření trojúhelníků, trucování, mimomanželské vztahy a pasivně-agresivní chování, jsou pro vztah ničivé. Pasivní způsoby, jak lidem ukazovat, že nad vámi nemají žádnou moc, nikdy nevedou k důvěrnému vztahu. Nikdy druhému neřeknou, kým skutečně jste, pouze vám pomohou se od nich odcizit. Hranice jsou třeba sdělovat nejprve slovně a pak i činy. Je třeba, aby byly jasné a neobsahovaly žádné prvky omluvy.

Podřízenost je vždy svobodnou volbou jednoho vůči druhému. Jeden se rozhodne podřizovat vůči druhému. Kdo miluje svého partnera, miluje sebe. Když jeden z partnerů začne budovat jasné hranice, tak tomu druhému partnerovi již nedává prostor pro jeho nezralé chování. Když jeden stanoví hranice, ten druhý začne růst. „Nemůžu ho přimět, aby byl taky chvíli se mnou.“ „Jestliže chcete, aby k vám začal tíhnout více, potřebujete se od něj oddálit a vytvořit tak určitý prostor pro touhu.“ Každý systém se snaží najít rovnováhu.

V manželství je potřeba vyvažovat moc, sílu, blízkost, sex atd. Problémy se objevují tehdy, když místo toho, aby partneři měli své úlohy přiměřeně a spravedlivě rozdělené, je jeden z nich u moci, zatímco ten druhý je vždy bezmocný, jeden je silný, druhý slabý, jeden chce blízkost, druhý touží po samotě, jeden chce sex, druhý ne atd. V každém z těchto případů manželé dosahují rovnováhy, ale není to vzájemná rovnováha. Hranice pomáhají vytvořit vzájemnou rovnováhu namísto rovnováhy rozštěpené. Pomáhají manželům požadovat od sebe navzájem odpovědnost. Když někdo nemá hranice a začne za někoho dělat jeho práci, například začne ve vztahu vytvářet veškerou blízkost, je na cestě ke spoluzávislosti. Jeho partner pak bude žít na opačné straně trhliny. Hranice pomocí důsledků zachovávají odpovědnost obou partnerů a vedou k tomu, že se rovnováha stává vzájemnou.

Je nutné učinit pevné rozhodnutí a nést rizika, jenž vedou ke změně. Postavte se proti tvrdému chování, řekněte „ne“ nerozumným požadavkům. Bez rizika a překonání strachu by nebylo možné růst. Být úspěšný není tak důležité jako vykročit a zkusit to. Místo, abyste někomu druhému umožňovali, aby vás ovládal, promyslete si, co chcete dělat, vytyčte si směr a držte se ho. Rozhodněte si, co budou vaše meze, na čem se budete chtít podílet, co již nebudete snášet a jaké důsledky z toho vyvodíte. Definujte se proaktivně, a až přijde čas, budete své hranice schopni udržet.

Zpracováno podle knihy: Hranice – Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Dětské předlohy mandal ke stažení

Dětské předlohy mandal ke stažení

Tyto předlohy mandal ke stažení byly převzaty z těchto stránek a knih:

Malování mandal – zdroj klidu, Mandaly světa

www.sweetnews.de, www.funnycoloring.com, www.coliriage-enfants.com, www.reumprace1.estranky.cz, http:/cattycreativ.free.fr, www.terescinotvoreni.cz, www.help24.cz, www.mandaly-obrazky.cz, https://duhovaposelstvi.blog.cz

Stačí kliknout na vybranou mandalu a obrázek se vám otevře pro tisk, buď si ji můžete vytisknout nebo uložit..

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200005000-e1249e4126/86.JPG

Posvátný prostor v našem srdci

Posvátný prostor v našem srdci

V našem Srdci je prostor. Nejedná se o fyzický prostor, ale o prostor samotného vědomí, přímou přítomnost Božství. V tomto vnitřním prostoru zřídka přebýváme. Stává se tak jedině v hlubokém spánku, kdy se do něho nevědomky vracíme, abychom si odpočinuli a osvěžili síly.
Když se díváme do naší mysli, vidíme uvnitř prázdnotu. Nejsme rádi sami, zvláště když se máme vypořádat s vnitřní prázdnotou, která zpochybňuje naší existenci. Jsme zvyklí se dívat ven a uvádět se ve vztah. Máme za to, že když jsme sami, nejsme nikým, nejsme s ničím ve vztahu a nemáme žádnou stimulaci a důležitost. Prcháme před vnitřním prostorem a utíkáme se k vnějším pocitům a zapojení. Naplňujeme se věcmi světa a zaměstnáváme se věcmi mysli. To způsobuje, že náš vnitřní prostor nám připadá hrozný. Lekáme se ho, jakoby představoval velké utrpení a temnotu.
Ale prostor v Srdci je nejúžasnější ze všech záležitostí. Prostor v Srdci obsahuje všechno. Je v něm celý vesmír, všechen čas, prostor i stvoření. Je tam minulost, přítomnost i budoucnost. Všechny naše vzpomínky, vzpomínky na všechny věci a vše, čím se můžeme stát, to vše je tam uloženo v dokonalé harmonii. Všechny světy a všechny bytosti přebývají v tomto vnitřním prostoru a od nejmenšího k neomezenému jsou utkány do tvaru lotosu. Klíč ke splnění všech přání nespočívá ve vnějším usilování, ale ve sledování jejich esence ve vnitřním prostoru.
Náš vnitřní prostor je naplněný světlem, jaké vydává snad tisíc sluncí. Obsahuje vnitřní slunce čirého vědomí, jehož je vnější slunce pouhým odrazem. Drží neuhasitelný plamen naší vlastní bytosti, uvědomování duše, která přetrvává po všechna naše vtělení. V našich duších přebýváme všichni okolo našeho vnitřního ohně, podobni dětem shromážděným kolem matky, kolem plamene, který vše vyživuje. Tam prodlévá původní životní síla, která poskytuje vitalitu a naději všem bytostem.
Život dlí v prostoru našeho Srdce. Nejen náš osobní život, ale všechen tep a vibrace vůbec. Naše pravé Já přebývá v prostoru uvnitř Srdce, vždy plné míru, vzdálené od veškerého trápení mysli a sporů ega. Prostor uvnitř našeho Srdce je naším pravým domovem, ve kterém můžeme nechat všechno volně běžet, včetně našeho těla a naší totožnosti, a stát se úplně volným.
Prostor v Srdci se podobá rozlehlému oceánu a všechny vesmíry jsou na tomto oceánu pouhými vlnami. Z prostoru vychází zvláštní melodie, prvotní zvuk, který stvořuje světy. Obsahuje nejvyšší stav vyjádření, projevu. Obsahuje svrchované ticho, které je odhalením „Jsem, který Jsem“. Je počátkem i podporou všech manter, zde se všechny mantry stanou jedinou a univerzální. Přicházíme zde do styku s hlasem prvotního učitele či gurua, který je zdrojem veškerého pravého vedení a všech pravých Písem, se slovem Božím. Zde objevujeme své pravé předky a náš rodokmen, mudrce, kteří pomáhali lidstvu od nepaměti. Zde vstupujeme ve styk s nejvýše Milovaným, s Božským Otcem a Božskou Matkou, které z důvodů jejich milosti hledáme. Prostor Srdce je nebe pravé oddanosti, je nad všemi tvary, je nad veškerým rozdělením a omezením, kde všichni bohové a bohyně se stávají jedno Jediné.
Ti, kdo neznají prostor Srdce, těm se nepodařilo najít nejdůležitější věc v životě. Odsoudili se, že budou stále hledat a usilovat a nikdy nedojdou klidu. My se totiž bojíme být ničím a stále se nutíme být něčím. Opouštíme Ducha, který je nehmotný, a padáme do hmoty, která tím, že je formovaná, je smrtelná, omezená a nejistá. Ztrácíme svůj vnitřní prostor a stáváme se vnější věcí, pouhým tělem, osobou upoutanou několika kilogramy masa. Vzdáváme se našeho světla a stáváme se stínem, tím, co si o nás jiní lidé myslí.
Pravá meditace představuje návrat k prostoru Srdce. Spočívá v odtažení a ponoření mysli do prostoru Srdce, ve kterém se mysl ztrácí a rozpouští jako kapka v moři. To však vyžaduje, abychom se ponořili hluboko do sebe a vše vnořili do jádra bytosti.
Ačkoli je toto snadné pojmově chápat a není nesnadné to emociálně pociťovat, přece není kompletní ponoření do prostoru nitra snadné. Tím, že je to nejpřímější, je to také nejobtížnější ze všech praxí, protože představuje ovoce všeho. Několik málo pokročilých jogínů je schopno toto po letech praxe završit. Abychom se pohnuli směrem k duchovnímu Srdci, to vyžaduje, abychom svou pozornost zcela odtáhli od pole, kde vládnou smysly, a nasměrovali veškerou energii dovnitř. K docílení toho je třeba nesmírného ohně praxe. Vyžaduje to vnitřní smrt a přeměnu, zatímco tělo je naživu. Abychom se opravdu vrátili do našeho duchovního Srdce, vyžaduje to naprostou energizaci celého našeho života a vědomí. Nicméně každý kontakt s duchovním Srdcem, ať je sebenepatrný, zasévá semeno konečné realizace.
Abychom otevřeli prostor uvnitř nás, musíme uvolnit uzly strachu a tužeb, které nás vážou k vnějšímu světu. Musíme rozpustit veškerý stres a napětí, které kolem sebe tvoříme tím, že usilujeme o udržení osobního života a podporu své totožnosti. Prostor je naší pravou přirozeností. Své Srdce musíme otevřít vnitřnímu prostoru čirého uvědomování. To je nejvyšším cílem všeho života, začátek a konec všeho, z čehož my však známe pouhý stín.

Autor Dr. David Frawley (USA) je ředitelem Amerického institutu pro studium véd a Americké rady védické astrologie. Je autorem více než 20 knih věnovaných józe, ajurvédě a védické astrologii.
Tento text je kapitolou jedné z jeho knih.