Cesta k duze

Rubriky

1.čakra

První čakra: Muladhára – Kořenová, 4 okvětní lístky

Základní čakra spojuje člověka s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně pozemskou rovinu. Zároveň proudí první čakrou energie Země do celého systému energií. Přes tuto čakru máme kontakt s “duchem Matky Země”, zažíváme její sílu, lásku a trpělivost.

Do působnosti první čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Je-li tato čakra otevřená, pak mezi její “dary” patří pozitivní “ano” k životu na Zemi, k fyzické existenci a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich.

Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita – tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní a zde také začínají tři hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingala. První – základní čakra je centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje.

První čakra by měla být v rovnováze s čakrou sedmou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Barva: ohnivě červená (Achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín, avanturin, hematit, rutil, sardonyx)

Éterické oleje: kořen anděliky, nard, vetiver, skořice

Symbol: čtverec – lotos se čtyřmi okvětními lístky.

Umístění: perineum – mezi konečníkem a genitáliemi

Prvek: země

Hlavní zaměření: přežití

Téma, úloha: praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a materiálnímu světu, síla prosadit se, vůle žít ve fyzické realitě

Základní princip: tělesná vůle být

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: uzemnění, stabilita, správné stravování, úspěšnost, sebeúcta, fyzické i psychické zdraví

Disharmonie: odloučenost od země, nejistota, nedostatek opory, problémy s koleny, ischias, obezita, zácpa, nechutenství, onemocnění kostí, neschopnost koncentrace a být v klidu, lenost, křečové žíly, onemocnění krve, stavy vyčerpání

Právo první čakry : mít vše, co potřebuje k přežití

Odpovídající žláza: nadledvinky

Smyslová funkce: čich

Vyživované oblasti těla: ledviny a páteř

Části těla: všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, tlusté střevo, konečník, stavba buněk

Jídlo: bílkoviny a maso

Mantra: lam

Afirmace: „Cítím s bezpečně na tomto světě“

Cvičení K.Sherwooda

Odblokování čaker – cvičení pana K. Sherwooda

Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.

1. cvičení: Kontrakce první čakry

Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.

Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.

Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.

2. cvičení: Kontrakce bránice

Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo “mravenčení”. Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar – plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.

Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.

3. cvičení: Kontrakce krku

Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.

Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné “žhnutí” v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.

Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.

Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.

Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.

Převzato z: https://www.eldhwen.sk

4.čakra

Čtvrtá čakra: Anáháta – srdeční – centrum neznělého zvuku, 12 okvětních lístků

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními -duchovními. Úloha srdečního centra je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Tyto projevy jsou zřetelné i v opačném případě – smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky apod.

Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky. Lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné “mít” nebo “ztratit”. Ve spojení s horními čakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží. Vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu.

Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné “ano” naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. (Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Vyzkoušejte si to někdy.)

Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým potenciálem transformace a uzdravování. A to jak pro nás samotné, tak i pro ostatní. Centrum srdce vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí také čakra čela.)

Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také ve zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá, prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

Srdeční čakra je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Pomocí ní se také můžeme spojit s univerzální částí naší duše.

Barva: zelená, také růžová a zlatá (smaragd, malachit, zelený turmalín, olivín, fluorit, růženín, opál, chryzopras, jadeit, kunzit, rodochronit, rodochrozit)

Éterické oleje: Geranium, magnolie, meduňka, mimóza, neroli, růže

Symbol: davidova hvězda – lotos s dvanácti okvětními lístky.

Umístění: ve výši srdce, uprostřed hrudi

Prvek: vzduch

Hlavní zaměření: láska

Téma, úloha: rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se, spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování

Základní princip: oddanost

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: soucit, vyrovnanost,láska, starostlivost,bezpečí, srdečnost, svoboda, volný prostor, kreativita, vymezení, schopnost akceptovat svět jaký je, milovat sám sebe, má energetický základ a ochranu v dobře fungující 3. čakře, její síla je spjata s 2. čakrou

Disharmonie: osamělost, bezcitnost, uzavřenost, zoufalství, závislost na jiných, dogmatismus, fanatismus, černo-bílé myšlení, netolerance, mocenské návyky a nároky– miluji tě, protože…, sebelítost, posedlost, čistí se přes bolest – nevyhýbat se jí, srdce je pojistka do vesmíru – pokud tam nemáme srdce, nedostaneme se k nejvyšší energii, je nutné zpracovávat si svůj stín, brzlík, imunita, krevní oběh, tenké střevo, dechové problémy, krevní tlak

Právo čtvrté čakry: milovat a být milován (bezpodmínečně)

Odpovídající žláza: brzlík

Smyslová funkce: hmat

Vyživované oblasti těla: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Části těla: horní část zad, srdce, hrudní a hrudní dutina, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce

Jídlo: zelenina

Mantra: yam

Afirmace: „Miluji a přijímám sebe“

Série cviků na uvolnění a harmonizaci čaker

Cvičení na harmonizaci čaker

Toto je série cvičení a cviků, které uvolní a nabijí jednotlivá centra. Uvolní energii, která je zablokována v jednotlivých čakrách. Jakmile se tato zablokovaná energie uvolní, nastane veliký vnitřní pohyb. Můžete vidět barvy, nebo ucítíte jak se uvolňuje energie. Ale je důležité, abyste se nesoustředili na tyto jevy. Ve skutečnosti nejsou důležité a nesmíme na nich ulpívat, pouze je s klidem pozorujte. Jenom těmto projevům dejte prostor a pokračujte v technice. Uvolněná energie bude mít přirozenou tendenci stoupat vzhůru a bude napomáhat otevírání vyšších center. Po cvičení se usaďte do sedu s rovnou páteří. Tato část je důležitá, aby se usadila uvolněná energie a aby si našla nové stezky proudění. Aby se energie harmonicky usadila v čakrách. Nakonec si v klidu lehněte a relaxujte.

Cvičení na první čakru:

Zmáčkneme ruce silně v pěst a zvedneme ruce vysoko nad hlavou. Prudce stáhněte ruce dolů, směrem k pánvi, použijeme veškerou sílu, jako bychom chtěli do první čakry udeřit. Použijeme silný zvuk Hu, pustíme ho přímo do první čakry. Představte si jako by vaše ruce byly kladivo a zarážely energii do první čakry. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Cvičení na druhou čakru:

Položte ruce na druhou čakru a předkloňte se. Prudce se nadzvedněte, otevřete paže a vydejte silný zvuk Ha, jako byste chtěli veškerou energii z centra vypudit. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Cvičení na třetí čakru

Položte si ruce na bříško a smějte se břišním smíchem. Měli byste se rozesmát tak, jako byste se za břicho popadali a uvolnit bránici.

Čtvrtá čakra:

Nadechněte se z pánve, použijte obě dlaně, jako byste pomocí dlaní vynášeli energii vzhůru. Nadechněte se nosem. Nadechněte se z pánve až do hrudníku. Potom se uvolněně předkloňte, a uvolněte veškerou energii dolů. Uvolněte v předklonu ramena, ruce i hlavu. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Pátá čakra:

Dejte obě dlaně do úrovně krku, jako byste chtěli z krku zavolat. Vydávejte hlasitý zvuk Ahhh, jako byste volali z hrdla do prostoru. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Šestá čakra:

Spojte si ruce dlaní k sobě, přiložte je palci na třetí oko doprostřed čela. Zavřete oči, přiložte jazyk na patro, zavřete zuby těsně k sobě. Vydávejte do středu čela zvuk Humm, hmm. Lehce se palci dotýkejte čela, jako byste jej chtěli masírovat. Nechejte, ať vibrace vstoupí do třetího oka. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Sedmá čakra:

Lehce přiložte dlaně nad temeno hlavy. Vnímejte malé místo na temeni, odkud vystupuje energie do vesmíru. Můžete si představovat malou spirálu. Nechejte jí vystoupat nad hlavu, kam až dosáhnete pomocí rukou a potom jí na sebe nechte stéci jako vodotrysk z fontány. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.

Posaďte se do sedu s rovnou páteří a vnímejte tok vlastní energie. Nakonec si lehněte a uvolněně relaxujte. Čím více se Vám podaří nabít nižší centra, tím snadnější bude potom proudění energie. Dejte proto větší důraz na první dva cviky a pozorujte, vše co se stane.

Jak se zbavit strachu

Jak se zbavit strachu

„Jako odpověď na mnohé vaše modlitby bychom vám chtěli nyní doporučit očištění a odblokování vaší třetí čakry – solaru plexu. Důvod je naprosto jednoduchý. Solar plexus je centrum, v němž sídlí vaše síla. Máte-li strach ze své vlastní síly anebo se bojíte někoho či něčeho jiného, tato čakra se zablokovává a energie vámi nemůže proudit tak, jak by jinak mohla. Ať už máte blok v jakékoli čakře, vždy to ovlivní i všechny ostatní. Avšak momentálně bychom chtěli, abyste se zaměřili na tuto třetí a obklopili se žlutými odstíny barev, zapálili si žluté svíce, poslouchali hudbu určenou pro tuto čakru nebo dělali cokoli jiného, co vás ještě napadne. Cokoli, co vám pomůže uvolnit tíhu pod vaším srdcem, v oblasti žaludku, je zcela jistě dobré.

Strach – a následně i jím zablokovaná čakra solaru plexu – ovlivňuje všechny ostatní oblasti vašeho života.

Ovlivňuje první, kořenovou čakru a s ní související pocity bezpečí, i finanční a materiální zajištění. Máte-li třetí čakru zablokovanou strachem, vztekem či jinými negativními pocity, odráží se to v pocitech ohrožení, nejistoty a nedostatku, které vám následně do života přitahují odpovídající zážitky.

Rovněž má vliv na druhou, sakrální čakru, a tedy i na vaše vztahy, včetně vztahu k sobě samým a své sexuální podstatě. Když jste pod vlivem strachu, jednáte omezeně, vnímáte omezeně (situace i osoby) a ve vašich vztazích se vytvářejí bloky. Bojíte se být sami sebou, bojíte se, že vás druzí budou odmítat, soudíte a obviňujete, potlačujete svoji sexualitu, propadáte pocitům hanby nebo studu, apod. a toto všechno pak ovlivňuje dění ve vašich vztazích i vaši vlastní přitažlivost.

Nemůže-li proudit energie vaší třetí čakrou, ani dvě čakry ležící pod ní nemohou správně fungovat, neboť nejsou správně napojeny na horní čtyři.

Máte-li zablokovanou třetí čakru, vaše srdce není ve spojení s vaším vlastním pocitem svobody, síly, bezpečí a jistoty, a plní se strachem, lítostí, smutkem a jinými emocemi, které mu brání vás správně vést a rovněž vám brání plně milovat. Dovolíte-li, aby vás ovládal strach a vytvořil pod vaším srdcem kámen, nedokážete pak vnímat ve svém srdci vedení, které vám pomáhá kráčet po vaší cestě. Bojíte se mu naslouchat, bojíte se jednat, bojíte se i cítit. Vaše srdce se uzavírá. A protože máte uzavřené srdce, ovlivňujete tím také stav svého fyzického těla, které začne potlačené emoce projevovat prostřednictvím nemocí a nebo vás začne upozorňovat na nedostatek vlastní lásky a radosti strádáním životně důležitých látek a minerálů.

Když máte strach z vlastní síly nebo ze síly druhých, ani vaše pátá, krční čakra nemůže fungovat úplně správně. S tímto blokem v solaru plexu budou z vašeho hrdla vycházet slova nejistá, nejasná a ovlivněná strachem. Ze strachu můžete potlačovat upřímné vyjadřování a druzí lidé tuto neupřímnost vycítí. To vám pak následně vytváří mnohá nedorozumění, konflikty a problémy v komunikaci.

Šestá čakra, třetí oko je vaším strachem ovlivněno taktéž. Když se bojíte, váš vnitřní zrak je uzavřen, neboť odmítáte vidět skutečnost. Bojíte se prozření, a tak si místo jasných vizí vytváříte iluze a negativní, nejasné vize. Váš vnitřní pohled zůstává zakalený a zkreslený. Vše, na co pak pohlížíte skrze toto „špinavé okno“, vám pak připadá ošklivé a špatné a vyvolává to ve vás další, i když neopodstatněný strach.

Necháte-li strach, aby měl nad vámi kontrolu, nezůstane jeho vlivu ušetřena ani sedmá, korunní čakra. V důsledku toho se pak odpojujete od Boha/Vesmíru, odpojujete se od Vyšší lásky a získáváte dojem, že jste opuštěni a zatraceni, že je na vás zapomenuto a že jediný, na koho se můžete spolehnout, je váš rozum. Rozum však pod vlivem strachu vytváří všechny možné negativní scénáře a omezuje vám vaše možnosti, neboť spoléhá výhradně na logická řešení – a velká spousta řešení je přitom mimo dosah vaší logiky. Když máte třetí čakru zablokovanou strachem, vaše hlava až příliš přemýšlí. A protože není napojena na Božství, nemohou k vám chodit ani Božské ideje a nápady, které by vám mohly pomoci.

Právě proto bychom si přáli, abyste se soustředili na třetí čakru. Strach je lidskou epidemií a je to nejčastější příčina všech vašich problémů, ať už v jakékoli oblasti. Pokud vyléčíte svůj strach a projasníte svou čakru solaru plexu, dostanete se opět do kontaktu se svou skutečnou silou. Vaše síla je krásná. Není to ten druh moci, který omezuje a kontroluje. Síla ve vašem nitru je samotná láska. Láska nikdy nevytváří nic špatného. Když máte svou třetí čakru čistou a jasnou, vycházíte z této láskyplné síly, nikoli ze strachu. Potřeba ovládat a řídit okolnosti vychází ze strachu. Když budete vycházet z lásky, nic takového potřebovat nebudete. Když budete v kontaktu se svou vlastní krásnou sílou, budete vědět, že nemáte absolutně žádný důvod něčeho se bát. Budete sebejistí a budete mít důvěru i v život sám. A toto odblokování třetí čakry následně ovlivní i všechny ostatní oblasti, které jsou pro vás důležité – od pocitu bezpečí a materiálního dostatku, přes vztahy, city, komunikaci a vidění až k Božské moudrosti.

Zbavíte-li se strachu a chopíte se vlastní síly, brány ke splněným přáním se vám otevřou, protože vaše vnímání bude čisté a nezkalené obavami. Pamatujte, že i kdybyste snad někde zabloudili, vždy existuje cesta zpět. Vždy se můžete o kousek vrátit a najít znovu ten správný směr. Nemusíte se ničeho bát. Budete-li s čímkoli potřebovat pomoci, stačí říct. Vždy jsme s vámi a žádná vaše žádost pro nás není příliš velká.“ Emotikona heart

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Převzato z: https://andelskydenik.blogspot.cz

Harmonizace čaker pomocí kreslení

Harmonizace čaker pomocí automatické kresby

Úkol pro první čakru: nakresli obrázek JSEM V BEZPEČÍ

Použij v něm hodně barev, kolik budeš chtít. Použij hodně červené barvy a představuj si oheň v krbu. Teplo, které z něho sálá a praskání dřeva, zahleď se do plamenů a pozoruj žhavé uhlíky. Představ si vůni večeře, kterou vaří tvá maminka. Představ si její objetí, když tě vítá doma a vzpomínku na domov, jak na něj vzpomínáš, když jsi hodně daleko. Vnímej tu sílu a energii, která vychází z tvého nitra, plného vůle chtění. Víš, že tvá vůle je nezdolná a řídíš ji jenom ty a nikdo jiný s ní nemůže a neumí manipulovat. Je to síla tvého bytí, tvých kořenů, tvého ukotvení tady na Zemi, je to síla tvého bezpečí… ztvárni své pocity v obrázku “Jsem v Bezpečí“

Úkol pro druhou čakru: nakresli obrázek MÁM RADOST

Vyber si libovolné množství barev a nezapomeň kreslit tak, aby převažovala oranžová barva. Vzpomeň si na radost ze setkání s partnerem, přítelem, člověkem, kterého máš rád a se kterým se cítíš dobře. Vybav si rozkoš milostných doteků, soulad celého tvého těla a smyslů, slast, naplnění, svoji sexualitu, vnímej své tělo. Vzpomeň si na svůj tělesný pocit, když prožíváš vášeň, radost, naplnění svého snu. Pokud jsi žena, vybav si pocity s jakými jsi přivítala na svět své dítě, které z tebe vzešlo. Představuj si jak ho vítáš, jemně ho hladíš a mazlíš se s ním, uvědomuj si každý dotyk, jeho vůni. Představuj si zázrak zrození, vnímej tu sílu, probuď svoji fantazii a uvědom si, že ty jsi součástí tohoto zázraku stvoření. Raduj se z každého dne svého života a každého doteku a setkání se silou zrození… ztvárni své pocity v obrázku “Mám Radost

Úkol pro třetí čakru: nakresli obrázek KDO JSEM JÁ

Můžeš kreslit libovolným množstvím barev a v tomto obrázku by měla převažovat žlutá barva. Představ si své odhodlání a odvahu, jak je vkládáš do svých plánů, do všeho o co usiluješ. Představ si všechno co se ti povedlo, co jsi dokázal a to, na čem právě pracuješ s trpělivostí a odhodláním. Představ si své vítězství, pocit hrdosti, sebevědomí, ctižádosti a jedinečnosti. Vychutnej si pocit úspěchu a vnímej to světlo uvnitř tebe, jeho sílu a zář, která ven vyzařuje pohodu, úsměv a štěstí. Vnímej pocit lehkosti, důvěry a zodpovědnosti za své činy, vnímej tu sílu svého mocného Já a to jak za všech okolností díky spojení s touto silou zůstáváš sám sebou… nakresli tento pocit do obrázku “Kdo Jsem Já“

Úkol pro čtvrtou čakru: nakresli obrázek MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE

Můžeš použít všechny barvy, které máš a nejvíce zelenou a růžovou, které by měly převažovat. Představ si své srdce a nahlédni do něho – jaké je, co je uvnitř, jaké skrývá pocity – je plné lásky, touhy, uspokojení, radosti, úzkosti, bolesti, odmítnutí…je tak křehké a zranitelné a přitom silné a milující. Představ si jak se tvé srdce naplňuje smaragdově zelenými paprsky lásky, které lemují růžovězlaté paprsky bezpodmínečné a všeobjímající lásky a vycházejí z tvého srdce do všech stran. Cítíš jak tě láska zalévá, zaplňuje celé tvé nitro a jak kolem tebe vytváří pohodu a klid. Jaká je – vášnivá, něžná, hladivá, léčivá, odpouštějící, vzrušující, osvobozující. Vnímej, jak léčí tvé srdce, které se naplňuje klidem a mírem. Vnímej sám sebe, jak se naplňuješ soucitem, upřímností, pokorou a jak se ty sám stáváš proudem bezpodmínečné lásky, vnímej její sílu…. nakresli všechny své pocity do obrázku “Miluji a přijímám sebe“

Úkol pro pátou čakru: nakresli obrázek MLUVÍM A JSEM SLYŠEN

Použij tolik pastelek, kolik budeš chtít, měly by převažovat blankytně modré a tyrkysové odstíny. Použij je na všechno, co chceš říct, co jsi ještě nevyslovil, máš teď možnost nakreslit pomocí barev a tvarů na papír. Můžeš barevně vyjádřit sám sebe – co se ti líbí, co nelíbí, co by jsi chtěl, s čím souhlasíš, co tě zlobí, co tě naplňuje, kresli se takový jaký jsi, nakresli svoji barevnou zpověď. Barevně vyjádři jedinečnost nádherné bytosti, kterou jsi a která dokáže vyjádřit každý svůj pocit, ať je jakýkoliv. Ztvárni a namaluj vše, co vyjadřuje sdílení a naslouchání, co ti přináší tvou rovnováhu. Barevně vyjádři všechno to, co v tobě žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, tvé vnímání vnitřního světa, čím mluví tvé srdce… dovol promluvit hlasům Stvoření v obrázku “Mluvím a jsem slyšen“

Úkol pro šestou čakru: nakresli obrázek VÍM, UMÍM A VĚŘÍM

Rozprostři si před sebe všechny pastelky. Na chvíli zavři oči a soustřeď se na svůj dech, vnímej jak s každým výdechem a nádechem přichází uvolnění. Začni se soustředit na svůj střed, své nitro, představuj si indigově modrou barvu a začni vybírat barvy pro tento obrázek, měly by převažovat odstíny indigové a tmavě modré. Ve svém nitru najdi svá přání a sny a přenes je pomocí barev na papír. Ztvárni své nejtajnější sny, svoji moudrost, své vize, objevuj svoji moc je vidět. Zkus být smělý a namaluj i to, na co by jsi se ani neodvážil pomyslet. Nech se vést svojí intuicí, vírou a plně se jim odevzdej, důvěřuj, využij své představivosti a schopnosti projevit svou pravdu o sobě, svém bytí, své moudrosti …tyto pocity nakresli do obrázku “Vím, umím a věřím“

Úkol pro sedmou čakru: nakresli obrázek JSEM POZNÁNÍ A JEDNOTA

Před tím než začneš kreslit tento obrázek se zkus na chvíli zcela ponořit do ticha, pokus se splynout s nekonečnem a vnímej pouze své bytí ve všech jeho rovinách, úrovních ve všech časech – v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vnímej sám sebe jako součást nekonečného vesmíru, jako součást božího plánu, jako součást světla , bezpodmínečné lásky a jednoty sám se sebou a se vším co je. Nic neočekávej a představ si sám sebe jako nekonečné bytí jako součást všeho a všech, jako nekonečnou cestu vesmírem mezi miliardami hvězd, miliardami duší, tak rozdílných a přesto tak stejných, propojených stejným zázrakem a jeho pochopením, pochopením života. Ničím se nerozptyluj a vnitřním zrakem sleduj své vnitřní pocity, zůstaň ve svém středu a začni kreslit obrázek, tak, jak to cítíš. Nechej se vést svojí intuicí. Můžeš použít jakékoliv barvy a nezapomeň na odstíny fialové, které můžeš kombinovat se zlatou a bílou. Zkus ztvárnit své bytí tady na Zemi, právě teď. Zkus nakreslit sebe jako zázrak stvoření, své poslání, svůj smysl života… v obrázku „Jsem poznání a jednota“

Cviky na stimulaci čaker

Cviky na stimulaci čaker a správné držení těla, spojené s dechovým cvičením

1. čakra

Sed na patách, ruce položené na stehnech, blíže ke kolenům. Při nádechu prohneme páteř dopředu, při výdechu dozadu. Několikrát opakujeme.

2. čakra

Cvik č.1 – Posadíme se na podložku do zkříženého sedu. Rukama se uchopíme za kotníky, zhluboka se nadechneme a prohneme páteř dopředu. Hrudník zvedneme a pánev vysadíme dozadu. Při výdechu prohneme páteř dozadu a pánev podsadíme dopředu. Cvik několikrát opakujeme.

Cvik č.2 – Při druhém cviku si lehneme na záda, lokty máme na podložce a podpíráme si jimi horní polovinu těla. Nohy máme natažené, zvednuté nad podložkou, špičky máme napnuté, střídavě jimi stříháme jako nůžkami. Cvik několikrát opakujeme.

3. čakra

Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce položíme na ramena, prsty směřují dopředu a palec dozadu. Při nádechu se otáčíme doleva, při výdechu se otáčíme doprava. Dýcháme pomalu a zhluboka, cvik několikrát opakujeme.

Cvik č.2 – Opakujeme celý cvik č.1, ale ve výchozí pozici budeme sedět na patách.

Cvik č.3 – Při dalším cviku si lehneme na záda, nadechneme se, nohy máme natažené, špičky jsou napnuté, ruce podél těla, s výdechem ruce předpažíme před sebe, zvedáme horní polovinu těla, ruce protahujeme směrem ke kolenům. Nohy a bedra zůstávají na podložce. Cvik několikrát opakujeme.

4. čakra

Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v oblasti srdce, lokty míří do stran. Pomalu lokty pohybujeme, pravý loket jde nahoru, levý dolů a obráceně. Dýcháme zhluboka pomalu v souladu s pohybem. Několikrát zopakujeme.

Cvik č.2 – Odpočineme si a cvičení si zacvičíme znovu, tentokrát v sedu na patách.

5. čakra

Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce jsou položeny dlaněmi na kolenou. Začneme ohýbat – rolovat páteř postupně shora dolů. Při nádechu rolujeme páteř dolů, při výdechu nahoru. Několikrát opakujeme.

Cvik č.2 – Přidáme k pohybu ramena – při nádechu rolujeme páteř dolů a zároveň zvedáme ramena, při výdechu ramena klesají a páteř narovnáváme. Několikrát opakujeme.

Zastavíme se v nejvyšším místě a na 15 sekund zadržíme dech, pak se uvolníme.

Cvik č.3 – celé cvičení opakujeme v sedu na patách.

6.čakra

Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v úrovni šesté čakry, nadechneme se a zadržíme dech. Sevřeme anální svěrač a svaly břišní stěny a tlačíme energii nahoru. Spojené ruce zvedáme nad hlavu a vydechujeme energii přes korunní čakru nahoru. Několikrát opakujeme.

Cvik č.2 – Celé cvičení opakujeme v sedu na patách.

7. čakra

Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce spojíme propletenými prsty nad hlavou. Ukazováčky míří nahoru, ostatní prsty jsou překřížené. Při nádechu zatáhneme břicho okolo pupku a vyslovíme v duchu „sat“ , s výdechem břicho uvolníme a řekneme „nam“. Dýcháme tímto způsobem v rychlém tempu několik minut. Při nádechu tlačíme energii ze spodní části páteře do hlavy, na chviličku zadržíme dech, pak uvolníme svalové napětí a odpočineme si.

Cvik č.2 – Celý cvik opakujeme v sedu na patách, místo vyslovování manter „sat“ a „nam“, rychle dýcháme nosem.

Zpracováno podle knihy Jarmily Riegrové – Učebnice základů Reiki

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

2.čakra

Druhá čakra: Svadhisthana – křížová – sakrální, 6 okvětních lístků

Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořící rodicí síly. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje druhá čakra mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Barva: oranžová (Karneol, achát, sluneční kámen, ohnivý opál, zlatý topas, hesonit, avanturin,hyacint,vanadinit)

Éterické oleje: pačuli, pomeranč, ylang-ylang

Symbol: půlměsíc – lotos se šesti okvětními lístky.

Umístění: nad stydkou kostí asi tři prsty pod pupkem

Prvek: voda

Hlavní zaměření: sexualita, emoce

Téma, úloha: prapůvodní pocity, radost ze života

Základní princip: tvořivé rozmnožování, bytí

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: potěšení, uvolnění, přizpůsobivost, vitalita,dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti, vnímání vlastního těla, otevřenost změnám, schopnost navazování a udržování vztahů, projevy lásky k opačnému pohlaví, spánek

Disharmonie: sexuální problémy, nízké emoce – nenávist, stres, nevědomé šoky a strach, smutek – přání, která nejdou splnit, sebekontrola – ochrana před zraněním druhých, zbavení se závislosti, únava, apatie,ledvinové problémy, onemocnění močových cest, menstruační potíže, impotence

Právo druhé čakry: cítit a projevovat emoce

Odpovídající žláza: varlata – vaječníky, prostata, pohlavní orgány

Smyslová funkce: chuť, sladké

Vyživované oblasti těla: reprodukční systém

Části těla: oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – krev, míza, trávící šťávy, sperma

Jídlo: tekutiny

Mantra: vam

Afirmace: „Má sexualita a orientace v životě je v pořádku“

6.čakra

Šestá čakra: Adžna – čelní- třetí oko- řídící centrum, 96 lístků

Základním principem šesté čakry je poznání bytí.

Šestá čakra je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Otvírá se dopředu.

Vlastní barva šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavě modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným tónem. Šestá čakra je sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení , až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou ovládat.

Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

Zároveň získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasno – viděním, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Barva: indigově modrá, také žlutá a fialová (safír, turmalín, sodalit, lazurit, ametyst, opál, suggilit, lepidolit,aragonit, jadeit )

Éterické oleje: eukalyptus, heřmánek, limeta, šalvěj muškátová

Symbol: kruh se dvěma křídly – lotos s 96 okvětními lístky.

Umístění: na čele mezi obočím

Prvek: vědomí

Hlavní zaměření: intuice

Téma, úloha: funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se

Základní princip: poznání bytí

Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva

Harmonie: tvůrčí myšlení, představivost, snášenlivost se všemi lidmi, fantazie, otevřenost myšlenek, důvěra, víra, může se rozvíjet pouze tehdy, když jsou akceptována, prožívána a milována nižší centra, pokud tvé oči vidí jako jedno – je tam světlo – jsi naplněn světlem, když se otvírá je cítit aktivita na chodidlech a v dlaních

Disharmonie: potřeba ovládat druhé lidi, halucinace, noční můry, problém se spánkem, egoismus, oslabení koncentrace, problém s orientací, nesmyslnost života, žádný vztah k Bohu, mnoho nápadů, ale neschopnost je realizovat, bolesti hlavy, očí, onemocnění mozku, citlivost dutin

Právo šesté čakry: vidět vše takové, jaké je ve skutečnosti

Odpovídající žláza: spodní část mozku, levé oko, uši, nos a nervový systém

Smyslová funkce: všechny smysly i nadsmyslové vnímání

Vyživované oblasti těla: hypofýza

Části těla: malý mozek, uši, nos, dutiny, čelo, obličej, část nervového systému

Jídlo: to nejnutnější (jíme více pohledem)

Mantra: óm

Afirmace: „Jsem otevřená poznat pravdu“

Dechové cvičení na harmonizaci čaker

Dechové cvičení

V klidu si sedněte a vizualizujte si zářivé bílé světlo posázené zlatými tečkami.
Nechte toto světlo proudit jakoby trychtýřem korunní čakrou dolů do vaší hlavy.
Světlo se zde stává stříbřitě bílým, prostupuje celou hlavu.
Dále postupujte ke krku a nechte ho také prostoupit světlem.
V těchto prvních krocích jste přivedli vyšší sílu nebes do svého vědomí.
Nyní je potřeba pracovat na čarách odspoda nahoru.
Přeneste své vědomí do první čakry.
Vizualizujte si ji jako vír červeného světla.
Tento vír je přímo pod vámi a vstupuje vám do první čakry…nadechujte červenou barvu, při výdechu nevizualizujte…
Přesuňte se v mysli do druhé čakry,která je umístěna asi 3 cm pod pupíkem.
Představte si dva víry energie.
Jeden na přední straně těla, druhý na zadní straně těla.
S nádechem jde zepředu vír energie jasně oranžové barvy do těla…s výdechem jde vír oranžové barvy zezadu z těla ven.
Přesuňte se do třetí čakry (solar plexu), umístěné 3 cm nad pupíkem, barva žlutá, vizualizujte dva žluté víry.
Vdechujte žlutou zepředu, vydechujte žlutou zezadu.
Přesuňte se k srdci, v čakře pozorujte zelené víry, vdechujte a vydechujte zelenou barvu.
Nyní se přesuňte ke krční čakře, představte si opět dva víry, cechujte i vydechujte světle modrou.
Následuje čakra třetího oka, mezi obočím a v místě pod zátylkem hlavy vizualizujte a nadechujte i vydechujte indigovou barvu.
Potom se přesuňte ke korunní čakře.Má opalizující bílou barvu, je umístěna na vrcholku hlavy.
Při nádechu nevizualizujte nic, při výdechu vizte gejzír světelné bíle opalizující energie, která vyvěrá z vaší korunní čakry.
Může se stát, že při nádechu vidíte barvu příslušné čakry zcela zřetelně, ale při výdechu je barva světlejší nebo zakalená…potřebujete čakru pročistit nebo posílit.
Pomůže, když budete toto cvičení opakovat tak dlouho, dokud nebudou obě barvy stejné při nádechu i při výdechu.
Platí pro všechny čakry.

7.čakra

Sedmá čakra: Sahasrára – korunní – čakra temene hlavy, tisíce okvětních lístků

Základním principem čakry je čiré Bytí.

Korunní čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem.

Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím.

Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se “nádobou”.

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její “květ” se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Barva: fialová, také bílá a zlatá (ametyst, měsíční kámen, křišťál, diamant, fluorit, čaroid, selenit, kalcit)

Éterické oleje: jasmín, kafr, kadidlo, máta peprná

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Umístění: temeno hlavy

Prvek: světlo Nejvyššího vědomí

Hlavní zaměření: porozumění

Téma, úloha: dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí

Základní princip: čiré bytí

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: jednota se všemi a se vším, správné chápání Vesmíru, moudrost, znalosti, duchovní spojení, čím hlouběji je otevřené srdce, tím hlouběji je otevřená tato čakra, osvícení, duchovní seberealizace, univerzální vědomí, léčitelské schopnosti

Disharmonie: depresivní pocity, odcizení, apatie, zmatení, příliš intelektuální, všechno bereme jako samozřejmost – nespokojenost, nevděčnost, pověry, černá magie, útěk před realitou, duchovní vyčerpanost, bolesti hlavy, oslabení imunity, duchovní zmatenost, choroby mozku, ochrnutí, záchvaty mrtvice

Právo sedmé čakry: znát – vědět a být pravdivě informován

Odpovídající žláza: epifýza

Smyslová funkce: není

Vyživované oblasti těla: vrchní část mozku a pravé oko

Části těla: velký mozek, lebka

Jídlo: Skoro žádné, zdravý půst

Mantra: aum

Afirmace: „Děkuji“

Vedlejší čakry

Vedlejší čakry:

Dvě vedlejší čakry v dlaních
– řídí kontakt s vedlejším (okolními) světem
– umožňuje přenos vitální (životní) energie
– energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou

Ovlivňuje duševně
Barva: průzračná, bílá, šedá a černá ( křišťál, diamant, záhněda, achát, magnezit)


Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
– řídí kontakt se zemí
– umožňuje příjem energie od země
– umožňuje odvádění energetického odpadu do země
– energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)

Ovlivňuje fyzicky
Barva: černá a bílá (obsidián, skoryl, onyx, magnetit)


Dvě vedlejší čakry – dva prsty pod středy klíčních kostí
– ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
– energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v kolenech
– ovládají schopnost učit se a vyučovat
– určují naši pružnost (pružně reagovat)
– jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
– dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
– energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v loktech
– ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
– energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3.čakrou

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Náš čakerní systém je naše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to náš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval naši existenci v jednotě s ním.

Všechny aspekty našeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem nás, se zvyšuje. Naše čakry jsou pro nás velmi důležité a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze naše bytí. Někdy zažíváme v určitých čakrách blokace a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abychom se nad ním zamysleli a zlepšili je.

Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a flapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžeme ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách našeho bytí.

Proto je jejich ochrana čistoty a síly zásadní, máme-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžeme povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo naším čakerním systémem k udržení a ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém našem bytí.

Můžeme požádat Archanděla Michaela o pomoc s čištěním našeho čakerního systému následujícím způsobem:

„Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozená z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a šířící se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách, jako blažený, nenucený proces probuzení. Děkuji.“

Představte si, že Archanděl Michael stojí za vámi a organizuje a instruuje koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo.

Když procházíme procesem hlubokého čištění, je potřeba zaměřit se na dech, protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí.

Aktualizace našeho čakerního systému je zaměřena na to, aby nám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele v naší realitě.

Když nám toto pomáhá, abychom si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abychom mu plně rozuměli. Můžeme použít meditaci, abychom podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu našich čaker.

MEDITACE:

„Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímalo a přijalo. Prosím ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyslalo vědomé uvědomění si mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji.“

Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje a ochraňuje.

S láskou Blaženka.

Převzato z: www.tesenisis.cz

Sedm pečetí

SEDM PEČETÍ

Sedm pečetí a jejich otevření, znamená 7 klíčů, které duše dostává k otevření všech čaker a k jakémusi vlastnímu probuzení a pochopení. Nemusí to být náhlý proces, ale je tu jasný pocit, že něco je jinak.

První pečeť – Probuzení touhy milovat, pomáhat a vidět Boha v každém člověku

Druhá pečeť – Probuzení k touze stát se Bohu podobným a jít po duchovní cestě

Třetí pečeť – Léčitelské schopnosti, schopnosti uzdravování a práce s energií

Čtvrtá pečeť – Odstranění všeho, co svazuje a zabraňuje v duchovním růstu

Pátá pečeť – Vědomí své vlastní síly ducha, moci slov, dar vyjadřování

Šestá pečeť – Otevření intuice a jasnozřivosti, která je každé duši přirozená

Sedmá pečeť Napojení na nejvyšší Vesmírné energie

5.čakra

Pátá čakra: Višudha – krční – centrum čistoty, 16 okvětních lístků

Základním principem páté čakry je rezonance s Bytím.

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou, protože jsou svými funkcemi úzce spjaty.

Pátá čakra také vytváří velmi důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně. Propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, naše vnímání vnitřního světa.

Přiřazený element čakry – éter je také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních. Éter je pojímán jako prostor (Akáša), ve kterém “hustší” elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry.

Pátou čakrou nasloucháme vnitřním hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším, uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.

Barva: světle modrá, také stříbrná a zelenomodrá (lapis lazuri, tibetský tyrkys, akvamarín, Chalcedon, safír, topaz, modrý fluorit, chryzokol)

Éterické oleje: bergamot, kajeput, fenykl, grapefruit, levandule, šalvěj

Symbol: kruh- lotos se šestnácti okvětními lístky.

Umístění: v oblasti hrtanu, tři prsty nad jamkou hrudní kosti

Prvek: éter , prostor, akáša

Hlavní zaměření: komunikace

Téma, úloha: komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí

Základní princip: rezonance bytí

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: jasně srozumitelná komunikace, rozumná logika, pozitivní tvořivost, melodický zvuk, jistota v řeči a tónu, výraz, víra, důvěra, klid a mír, jsme schopni s ní tvořit jasné vztahy – partnerská komunikace bez emoční potřebnosti a projekcí, jedinečnost, přirozená schopnost vyjádřit se, přijímání zodpovědnosti za potřeby své i druhých, držení těla, řeč, mimika , jsou přes ni vyjadřovány kvality ostatních čaker

Disharmonie: nesmělost, špatná komunikace, zaujatost, nepřizpůsobivost, žárlivost, srovnávání, negativní myšlení, neklid, strach ze samoty, role oběti, negativní a zmatené představy o realitě, nemoci hrtanu, hlasivek, štítné žlázy, krk, mandle, šíje, řeč, uši, kosterní svalstvo

Právo páté čakry: mluvit svobodně i slyšet pravdu

Odpovídající žláza: štítná žláza, příštítná tělíska

Smyslová funkce: sluch

Vyživované oblasti těla: průdušky, plíce, zažívací a hlasový aparát

Části těla: plíce, průdušky, hltan, ústrojí hlasu, hrdlo, šíje, čelist, uši

Jídlo: ovoce

Mantra: ham

Afirmace: „Mluvím ze srdce a jsem slyšena“

Vizualizace

Chrám uzdravení

Kromě meditací můžete k očištění čaker využít také svou představivost. Vizualizace může tvořit skvělý doplněk meditace, je však plnohodnotnou očistnou technikou i sama o sobě…

Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a představte si před sebou dvě zářivé, světelné bytosti. Tyto bytosti vás hluboce milují a vy intenzivně vnímáte, jak k vám proudí jejich nepodmíněná láska prostá jakýchkoliv posudků. Znají vás a vy znáte je.

Vezmou vás za ruku a vy se jimi necháte vést. Podíváte se dolů pod nohy a zjistíte, že se všichni tři vznášíte ve vzduchu. Místnost, v níž jste se nacházeli, zmizela. Jediné, co vnímáte, jsou t ydvě světelné bytosti. Pak si všimnete, že jste oděni do zářivě bílého roucha. Jsou to ty nejpohodlnější a nejpřirozenější šaty, jaké jste kdy měli na sobě.

Najednou se ocitnete v nádherném chrámu s klenutými stropy a světelné bytosti vás dovedou k vyvýšenému, kruhovému pódiu. Zaujmou vás vysoká okna s lomenými oblouky lemující celý chrám. Tabulky skla na každém z nich mají jinou barvu. Najednou dovnitř zasvítí paprsek světla červeným oknem a vy se ocitnete zalití červeným světlem.

Světelné bytosti vás pobídnou, abyste se zhluboka nadechli. Jakmile vydechnete, paprsek se přesune k dalšímu oknu a zalije vás oranžovým světlem. Světelné bytosti vás otáčí kolem dokola okolo vaší osy tak, aby bylo ozářeno celé tělo. Jakmile dokončíte otočku, paprsek pronikne dovnitř žlutým oknem. Vaše tělo teď září jako slunce, je vám teplo a cítíte, že jste milováni.

V dalším okamžiku začne světlo proudit skrz zelené okno a vy se kocháte pohledem na své ruce, které září jasně zeleným odstínem. Vzápětí dovnitř pronikne světlo světle modrým oknem a vy tonete v záplavě nebeské modři jako v křišťálově čistém jezeře. Světelné bytosti vám připomenou, ať nepřestáváte zhluboka dýchat. Světlo mezitím prozáří okno v barvě berlínské modři. Tento tmavý odstín vás celé zahalí a vy jen žasnete, jak kouzelně v něm vypadá vaše róba.

Další louč světla k vám přijde skrz červenofialové klenuté okno a vy cítíte, jak vás silná energie této barevné záře obklopuje a nadnáší. Potom k vám světlo pronikne skrz purpurové okno a vy náhle slyšíte, jak se chrám plní hudbou. Když všichni tři zvednete hlavu, uvidíte kolem sebe létat stovky andělů cherubínů, kteří se na vás sladce a láskyplně usmívají. Také se na ně usmějete. Světlo mezitím obklopí celý chrám, začne dovnitř proudit všemi okny zároveň a vy můžete ohromeni sledovat, jak se duhové světlo vine kolem andílků, světelných bytostí i vás.

Světelné bytosti roztáhnou ruce a odnesou vás pryč, zpátky do vašeho pokoje. Uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. A když otevřete oči, uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. Když otevřete oči, uvědomíte si, že jste právě prošli osvěžující léčebnou kůrou v chrámu uzdravení.

Čakry

Čakry

Čakry jsou hlavní energetická centra energie, nacházející se v našem lidském těle. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a volný překlad je „kolo či disk“. Tato kola, či kruhy energie vyzařují na 7 místech středem našeho těla z centrálních nervových ganglií páteřního kanálu. Každá jednotlivá hlavní čakra je symbolizována lotosovým květem s určitým počtem okvětních lístků. Kresby těchto lotosů jsou převzaty z indických systémů jógy.

7 hlavních čaker je vhodné si představit jako praobrazy, představující základní síly, které nás od nepaměti stále ovlivňují. Tyto základní síly jsou – země, voda, oheň, vzduch, zvuk, světlo a myšlenka. Takto si lze představit energetické vyjádření každé hlavní čakry. Např.: země (1. čakra) je těžká a pevná; voda (2. čakra) je tekutina; oheň (3. čakra) hřeje – vyzařuje a to, co zapálí, to přetváří; vzduch (4. čakra) je pružný; zvuk (5. čakra) komunikace, projev; světlo (6. čakra) zviditelňuje, odhaluje a spojuje nás se zdrojem; myšlenky (7. čakra) jsou pozitivní i negativní, což je v nás uchováno jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni.

. Čakry psychologicky také odpovídají hlavním oblastem našeho současného života zde na Zemi: 1. čakra – přežití • 2. čakra – sexualita • 3. čakra – síla, energie • 4. čakra – láska • 5. čakra – komunikace • 6. čakra – představivost, intuice • 7. čakra – duchovno a vyšší myšlení.

V každé jednotlivé čakře je zabudován určitý program a ten nás informuje, jak máme zvládnout různé situace v našem životě. Takže, pokud jsou naše čakry plně funkční a v harmonii, se v našem životě nevyskytují žádné větší problémy a pak již kráčíme přímou cestou k poznání sebe sama a následně již pochopíme odkud jsme přišli, kdo jsme, co zde na Matičce Zemi máme vykonat a jakého poznání a zkušeností se nám má dostat a pak již pochopíme, kam se po ukončení své mise zde na Zemi vracíme.

Každý z nás má zabudovaný odlišný program, a proto jsou naše chování, reakce a doladění našich programů a následné zabudování co nejdokonalejšího programu u každého jedince značně rozdílné.
Takže za tímto účelem vlastně musíme neustále pracovat s našimi hlavními i vedlejšími čakrami. Naše sebezdokonalování a vývoj nikdy nekončí a stále se vyvíjíme ve vyšší a vyšší bytosti. Nikdy se však nedomnívejte, že jste již dosáhli svého vrcholu.
Uvědomte si, že jste součástí všeho a všechno je součástí Vás.
Uvědomte si, že uvnitř každé bytosti je Světlo Lásky.
Uvědomte si, že jste láskyplné bytosti plné Světla, které z Vás neustále vyzařuje.

Proudění energie

U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů. Jsme duchovními bytostmi v lidském těle a toto tělo je uzpůsobeno tak, že jim může proudit vesmírná životodárná energie, bez níž bychom nemohli existovat. Jeden hlavní proud energie přijímáme horní částí těla a od 7. čakry plyne dolů k 1. čakře. Druhý hlavní proud energie přijímáme od 1. čakry a plyne směrem nahoru k 7. čakře. Představte si systém sedmi čaker. Energie proudící z vesmíru proudí od 7. čakry směrem k 1. čakře zároveň s myšlením. To je první hlavní proud. Myšlení vstupuje do vědomí a propracovává se od 7. čakry až k 1. čakře. Čím se dostává níže, tím je hutnější a hutnější.
Takže napřed je myšlenka, která se stane obrazem v mysli, pak se vyřknou slova, projeví se činnost a vyvine se aktivita a pak se již vytváří výsledek.
Nakonec se tedy myšlenka zhmotní a projeví v hmotném světě. Cesta dolů od 7. čakry k 1. čakře se nazývá Cesta projevu. Došlo zde ke zhuštění čehosi abstraktního (nehmotného) a bylo vytvořeno něco konkrétního (hmotného).
Druhý hlavní proud energie směřující směrem nahoru – proudí od 1. čakry k 7. čakře a ten se nazývá Cesta osvobození.
Tato energie se propracovává od 1. čakry nahoru k 7. čakře a zde nastává opačný proces, tzn. z čehosi konkrétního (zhmotnělého) se zase pozvolna stává abstraktní (nehmotné). Po získání určitých poznatků ve zhmotnělém světě se zhmotnělá energie začne zase přetransformovávat a dostávat se do vyšších vibrací a nakonec až do naší mysli, vědomí a vyššího vědomí.
Dá se to krátce říci tak, že se energie, uchována ve hmotě, uvolnila.
Chceme-li se v dnešním světě dobře orientovat a být plně funkční, tak musí být Cesta projevu i Cesta osvobození plně průchozí a bez blokád. Takže musíme být dobře uzemněni a musíme mít i dobré spojení s Vesmírem.
Takže zablokování Cesty projevu směřující dolů může zapříčinit zdravotní problémy, zeslabení soustředění a můžeme se dostat až mimo kontakt z okolním světem.
Zablokování Cesty osvobození směřující nahoru může vést k nechuti měnit své zkostnatělé názory, k nudě, depresivním stavům, ba i k tyranii, k připoutanosti (k zemi, k něčemu, k někomu atd.) i k nedostatku vitality.
Jak již víme, kontakt s okolním světem nám vytváří naše hlavní čakry a na nich hlavně záleží, jak budeme reagovat na náš vnější i vnitřní svět, který se v nás nachází. A za tím účelem jsou velice vhodné meditace.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program (který je u každého jedince jiný) a je-li čakra zablokována, tak nemůžeme být v harmonii ani s okolím, ani v sobě samém. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, tak nemůže nic přijímat, ani nic vyjadřovat. Proto se budeme našim hlavním čakrám věnovat a pracovat na nich různými způsoby. Budeme se snažit dosáhnout jejich co nejlepší funkčnosti a otevřenosti. Tím také můžeme dosáhnout harmonie na všech námi dostupných úrovních.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost své srdeční čakře!

Otevřené konce hlavních čaker v první vrstvě aury (éterická aura) mívají 13 cm v průměru a jsou taktéž 2,5 cm vzdáleny od těla. Každá hlavní čakra od 2a až po 6a má svůj protějšek na zadní straně těla, čili 2b až 6b. Jsou to aspekty (projevy) téže čakry. Přední aspekty souvisí s pocity a zadní s vůlí. První a sedmou čakru bychom mohli považovat také za dvojici, poněvadž jsou jakýmisi otevřenými konci vertikálního proudění energie, proudící nahoru a dolů podél páteře a tam jsou všechny čakry zaústěny. Místa, kde se čakry připojují k hlavnímu proudu energie se nazývají kořeny, nebo srdce čaker. Uvnitř srdcí jsou uzávěry, které řídí proudění energie mezi jednotlivými vrstvami aury i proudění mezi čakrami.
Každá ze sedmi čaker má sedm vrstev! Aby energie mohla proudit skrze každou čakru z jedné vrstvy do druhé, musí projít přes uzávěry v jejich kořenech.

Umístění sedmi hlavních čaker

Bližší pohled na čakry vpředu a vzadu. Jsou v přímém spojení s páteří a centrálním nervovým systémem.
Není-li páteř ve správné poloze, energie je fyzicky zablokována.

3.čakra

Třetí čakra: Manipura – Solar plexus – město drahokamů, 10 okvětních lístků

Základním principem třetí čakry je utváření bytí. Je centrem, kterým přijímáme sluneční energii a která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobení se společenským normám.

Důležitým úkolem třetí čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar – plexu je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaném také polem “přání” nebo “žádosti”. Vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, “stráveny” a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřená, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce.

Barva: žlutá (Tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín, heliodor,chalcedon,kalcit)

Éterické oleje: saturejka, kardamon,myrha, citron

Symbol: trojúhelník – lotosový květ s deseti okvětními lístky.

Umístění: tři prsty nad pupkem, v trojúhelníku mezi žebry

Prvek: oheň

Hlavní zaměření: energie, síla

Téma, úloha: Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností.

Základní princip: výstavba a bytí, transformace osobnosti – kdo jsem já

Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava

Harmonie: rozdělení energií, síla vůle směřována dobrým směrem, vitalita, pozitivnost, vědomé touhy, hluboce naplněný emocionální život, odvaha být tvůrcem, vědomá péče o zdraví, čest, hrdost

Disharmonie: přílišná emocionalita – city přerůstají přes hlavu, závislost na lásce druhých, bezcennost, posuzování, odsuzování, starosti a obavy – jsou konkrétní, ovládání mocí – ponižování, zesměšňování, nespokojenost zklamání,nemoci zažívání, slinivky, kyselé – překyselení organismu, svaly, nervový systém, oči

Právo třetí čakry: jednat z vlastní vůle

Odpovídající žláza: Slinivka břišní

Smyslová funkce: zrak

Vyživované oblasti těla: žaludek, játra, slezina, žlučník a nervový sytém

Části těla: spodní část zad, břišní dutina, trávicí sytém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém

Jídlo: vyvážená kalorická strava

Mantra: ram

Afirmace: „ Žádný člověk ani situace nemá nade mnou moc, má síla vychází zevnitř“