Cesta k duze

Rubriky

Systém čaker

Systém čaker

Čakry jsou podle hinduismu energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům (často připodobňovány lotosovým květům), které se neustále točí v podobě víru. To způsobuje, že potřebná okolní energie je vtahována dovnitř a ta nevhodná zase vyfukována ven. Většinou se čakry otáčejí doprava a jejich průměrná velikost je u zdravého jedince 10–15 cm. Každé čakře je přiřazena jedna odpovídající barva.Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.
1. čakra – Kořenová, Základní, v sanskrtu Muladhara (Muladára)
2. čakra – Sexuální, Křížová, v sanskrtu Swadhisthana (Svadištána)
3. čakra – Solar plexus, v sanskrtu Manipura (Manipúra)
4. čakra – Srdeční, v sanskrtu Anahata (Anaáta)
5. čakra – Krční, v sanskrtu Vishuddha (Višuda)
6. čakra – Třetí oko – Čelní, v sanskrtu Ajna (Adžna)
7. čakra – Korunní, Temenní, v sanskrtu Sahasrara (Saásrara)
PRVNÍ ČAKRA
Muladhara nazývá se též čakra kořene nebo základní čakra.
Symbol: čtverec – lotos se čtyřmi okvětními lístky
Barva: červená
Element: Země
Smyslová funkce: čich
Základní princip: tělesná vůle – být
Hlavní zaměření: přežití
Téma, úloha: praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a materiálnímu světu, síla prosadit se, vůle žít ve fyzické realitě
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo první čakry: mít vše, co potřebuje k přežití
Mantra: lam
Afirmace: „Cítím s bezpečně na tomto světě“
Části těla: vše pevné – tzn. kosti, zuby, páteř, nehty; tlusté střevo, prostata, tvorba krve, stavba buněk, konečník
Žláza: nadledvinky – produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Také mají vliv na vyrovnávání teploty v těle.
Vyživuje: tlusté střevo a pohybový aparát
Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává sílu prosadit se a vytrvat. Převádí kosmické energie na tělesno-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému. Působí na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud je čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly.
Harmonická funkce
Je-li první čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváte hluboké osobní spojení se Zemí a jejími tvory, spokojenost, vitalitu, stabilní a vnitřní sílu. Cítíte se být zařazeni do přirozeného běhu života. Zažíváte zemi, kde můžete dostat všeho co je zapotřebí – jídlo, bezpečí, ochranu. Tím se jí otvíráte a vše co se vám dostává přijímáte s vděčností.
Disharmonická funkce
Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a jistot, stejně jako kolem smyslových požitků – jídla, alkoholu, sexu. To, co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž byste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte podrážděně a hněvivě, zuřivě či agresivně. Disharmonická funkce základní čakry je také spojována s nesmírným prosazováním vlastních přání.
Nedostatečná funkce
Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je vaše tělesná konzistence slabá a máte málo duševní i fyzické síly na překonání čehokoliv. Mnoho věcí vám v životě dělá starosti. Možná máte také pocit, že ztrácíte půdu pod nohama nebo se cítíte zcela nepřítomni. Proto vám život připadá jako břímě, ne jako život.
Řeč těla
Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku, moč. měchýře a pohlavního otvoru. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama. Obtočené nohy kolem sebe značí hlubokou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Tito lidé mají často obranné postavení, odmítají nové myšlenky, které by jim mohly otřást jejich vratkým životem. Nevyrovnanost také můžete vidět u lidí, kteří nejsou schopni klidně stát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že neumějí stát pevně na zemi. Také oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, vyjadřují potřebu ochrany v těchto místech. Rozměrnější pozadí znamená přání být ochraňován, být v bezpečí, silné nohy (hlavně u žen) slouží jako zátěž někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odrážejí nejistotu a přecitlivělost.
Nemoci spojené se základní čakrou: zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, nepravidelná frekvence močení, zánět močového měchýře, osteoartróza kyčelního kloubu, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence či vrozené deformace chodidel.
JAK ČISTIT A H ARMONIZOVAT PRVNÍ ČAKRU
Pozorováním krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího slunce.
Účinky zvuků: je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.
Účinky barev: první čakra se aktivuje jasně svítící červenou barvou
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Achát – podporuje vážnost, pevnost, vyrovnanost, pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalickou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu životu ve vás bezpečí a ochranu (ať tělesnému nebo duchovnímu). Dodává důvěru, ulehčuje porod.
Hematit – dává pevnost, sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly, pomáhá při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci.
Krvavý jaspis – zeleno-červený jaspis tě spojuje s elementární silou Země. Učí nesobeckosti, skromnosti, posiluje krev, půjčuje vitalitu, stabilitu, trpělivost. Pročišťuje tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí.
Granát – dává životní sílu, vůli, úspěch. Povzbuzuje sexualitu. Pomáhá při nemoci pohlavních orgánů, posiluje krevní oběh.
Červený korál – dodává životní sílu a energii, podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a pružnost.
Rubín – to je energie, harmonie mezi tělesnou a duševní láskou, což přináší nové zážitky, čistí pleť.
ÚČINKY VŮNÍ
Hřebíček – olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat všechny úzkostně vzniklé struktury z ochrany a bezpečnosti a otevřít se tak čerstvým energiím.
Cedr – vůně cedru se spojuje se zemitými silami a podstatou přírody, dodává klid a bezpečí.
DRUHÁ ČAKRA
Svadhisthana, nazývaná i sakrální čakra nebo centrum kříže
Symbol: půlměsíc – lotos se šesti okvětními lístky
Barva: oranžová
Element: Voda
Smyslová funkce: chuť
Základní princip: tvořivé rozmnožování bytí
Hlavní zaměření: sexualita, emoce
Téma, úloha: prapůvodní pocity, radost ze života
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo druhé čakry: cítit a projevovat emoce
Mantra: vam
Afirmace: „Má sexualita a orientace v životě je v pořádku“
Části těla: hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – míza, krev, sperma, trávicí šťávy
Vyživuje: střevní trakt, ledviny, močově-pohlavní systém
Žlázy: varlata, vaječníky, prostata
Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu Vody, ze kterého povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, který projevujeme skrze pocity a tvořivé jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje, to se projevuje v oblasti detoxikační a vyměšovací. Na úrovni duševní to prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů.
Harmonická funkce
Harmonická funkce se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jste vůči lidem, a hlavně kvůli druhému pohlaví přirození a otevření. Sexuální spojení s druhým člověkem je radost a láska v jednom.
Disharmonická funkce
Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství. Jiný možný následek této disharmonie je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a používáte ho nesprávným směrem.
Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost.
Řeč těla
Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění anebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit.
Nemoci spojené s křížovou čakrou: dráždivý tračník, nepravidelný menstruační cyklus, premenstruační syndrom, silné menstr. krvácení, cysty na vaječnících, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty.
JAK ČISTIT A HARMONIZOVAT DRUHOU ČAKRU
Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc obzvlášť v úplňku stimuluje pocity. Tiché posezení u čisté vodní hladiny, koupel v ní nebo pár doušků čistého pramene pomáhá očistit vaši duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit.
Účinky hudby: K aktivování se hodí plynulá hudba vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody.
Účinky barev: Druhou čakru aktivuje jasná oranžová barva, která zprostředkovává oživující energii. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Karneol – spojuje tě s krásnou a tvořivou silou Země. Pomáhá prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci.
Měsíční kámen – otvírá vlastní bohatství pocitů. Zbavuje strachu a působí harmonicky na citovou rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému a u žen vyváženost hormonálního hospodářství.
ÚČINKY VŮNÍ
Ylang ylang – je jedno z nejznámějších afrodiziak. Otvírá se smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dodává pocitu bezpečí. Nahromaděné a zadržované emoce se rozplynou.
Santal – používá se na zlepšení sexuality. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z činnosti.
TŘETÍ ČAKRA
Manipura, nazývaná též čakra solar plexu, čakra sleziny, žaludku, jater či čakra pupku.
Symbol: trojúhelník – lotosový květ s deseti okvětními lístky
Barva: žlutá a zlatožlutá
Element: Oheň
Smyslová funkce: zrak
Základní princip: výstavba a bytí, transformace osobnosti – kdo jsem já
Hlavní zaměření: energie, síla
Téma, úloha: Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností.
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo třetí čakry: jednat z vlastní vůle
Mantra: ram
Afirmace: „ Žádný člověk ani situace nemá nade mnou moc, má síla vychází  zevnitř“
Část těla: spodní část zad, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, dutina břišní, žlučník, nervový systém
Žláza: slinivka břišní (játra) – hraje důležitou roli při zpracování a trávení potravy
Vyživuje: játra, slezinu, zažívací orgány
Třetí čakra je sídlem emocí – hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Je přiřazena elementu Ohně, což znamená teplo, energii, aktivitu. Čakra přestavuje naše centrum síly. Skrze tuto čakru přijímáme sluneční energii, která vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy.
Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání či žádosti, které je nositelem naších emocí. Odpovídající funkci nalezneme na těl. úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávícím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitou oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak dodávají na příslušná místa. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí – čakra se stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to ale v případě, máme-li hodně světla v sobě, které vytváří kolem nás ochranný obal.
Harmonická funkce
Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie a jste spokojeni s postavením v životě. Můžete být sami se sebou vyrovnáni a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání váš před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se vám vaše přání, protože jste úzce spjati se silou světla – platí tedy, že co si přejete přitahujete jako magnet.
Disharmonická funkce
Disharmonická funkce se projevuje při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili málo uznání a potvrzení sebe sama, proto jste si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí vám vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřáhnout a uvolnit se. Také lehce vybuchnete, ve vaší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, který jste během času spolykali a dál nezpracovali.
Nedostatečná funkce
S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poraženi. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. V dětství ze strachu, abyste neztratili uznání vychovatelů, rodičů či učitelů jste potlačili své pocity a spolkli jich víc, než jste dokázali zvládnout. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.
Řeč těla
Solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou člověk vnímá změny vibrací v atmosféře, zvlášť pokud se týkají emocí. Ruce překřížené na žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i že je vám někdo nesympatický. V tomto případě ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem.
Nemoci spojené se solar plexem:
cukrovka, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflux, celiakie (tenké střevo), onemocnění sleziny
JAK OČISTIT A HARMONIZOVAT TŘETÍ ČAKRU:
Účinky přírody: Sluníčko koresponduje se světlem, teplem, silou čakry solar-plexu. Pozorování ozářeného pole zralého obilí nebo řepky dá zážitek hojnosti a odezvu na teplo a sílu Slunce.
Účinky hudby: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita orchestrální hudba. Při hyperaktivitě je vhodná každá uvolňující hudba.
Účinky barev: Třetí čakru aktivuje žlutá sluneční barva. Oživuje nervovou činnost myšlení, podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu únavy, dává veselost, volnost, uklidňuje duševní problémy a onemocnění.
ÚČINKY POLODRAHOKAMŮ:
Tygří oko – podporuje vnější a vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznat vlastní chyby a těžit z nich.
Jantar – dává teplo, naději, radost, ukazuje, jak život realizovat, propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí systém, posiluje a čistí játra.
Topas – zlatožlutý topas vás naplňuje silou slunce, prohlubuje vědomí, bdělost, jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů, temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a podporuje tělesné trávení.
Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději, pomáhá zpracovat životní zážitky a integrovat je do osobnosti. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost, podporuje vás při uskutečňování cílů. V tělesné rovině podporuje vylučovat jedovaté látky, oživuje nervovou činnost.
ÚČINKY VŮNÍ
Levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivitu třetí čakry.
Rozmarýn – rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry, oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání.
Bergamont – vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamont, v sobě mají mnoho světla. Jeho vůně posiluje životní energie. Dodává sebedůvěru a sebejistotu.
ČTVRTÁ ČAKRA
Anaháta, nazývaná také čakra srdce
Symbol: davidova hvězda – lotos s dvanácti okvětními lístky
Barva: zelená, růžová, zlatá
Element: Vzduch
Smyslová funkce: hmat Základní princip: odevzdanost
Základní princip: oddanost
Hlavní zaměření: láska
Téma, úloha: rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se,  spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo čtvrté čakry: milovat a být milován (bezpodmínečně)
Mantra: yam
Afirmace: „Miluji a přijímám sebe“
Část těla: srdce, hrudní dutina, spodní část plic, krev, krevní oběh, kůže
Žláza: brzlík – reguluje růst, řídí mízní systém v těle, povzbuzuje a posiluje imunitní systém
Vyživuje: srdeční a cévní systém, hrudní koš, páteř a ruce
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník. Elementem je Vzduch a smyslem hmat, což naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky, které není možno mít či ztratit. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí.
Harmonická funkce
Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat váš svět, sjednocovat a usmiřovat. Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota jsou pro vás samozřejmostí.
Disharmonická funkce
Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. Např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, no nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.
Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.
Řeč těla
Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal jedním z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože v dnešní době je bohužel mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ ČTVRTÉ ČAKRY
Účinky přírody: Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.
Účinky zvuků: klasická hudba
Účinky barev: Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzují pocit lásky a něhy.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibracemi, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Vaše duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.
Turmalín – růžovo-červený turmalín vás vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce. Léčí.
Kuncit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.
Smaragd – je kámen všeobjímající lásku, posiluje a harmonizuje ji. Dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.
Nefrit, Jadeit – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu a podporuje klidné sny.
ÚČINKY VŮNÍ
Růžový olej – jeho něžná láskyplná vůně hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.
PÁTÁ ČAKRA
Višuddhi, nazývá se také krční čakra nebo komunikační centrum
Symbol: kruh- lotos se šestnácti okvětními lístky
Barva: světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá
Element: éter
Smyslová funkce: sluch
Základní princip: rezonance s bytím
Hlavní zaměření: komunikace
Téma, úloha: komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo páté čakry: mluvit svobodně i slyšet pravdu
Mantra: ham
Afirmace: „Mluvím ze srdce a jsem slyšena“
Části těla: oblast krku (šíje), týlu, spodní partie čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, paže, průdušky
Žláza: štítná žláza – hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu, tím také způsob a rychlost, jak přeměňuje výživu v energii a jak tuto energii spotřebováváme. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.
Vyživuje: dýchací orgány, krk, orgány sluchového aparátu, kůži
V čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti, strach, vztek, lásku, naše přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimiky a uměleckými projevy (tanec, kreslení, hudba, …)
Harmonická funkce
Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujete bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jste schopni ukázat svoji sílu i slabost. Vaše vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje v přímosti vašeho jednání. Máte schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobností. Avšak také umíte mlčet, je-li to zapotřebí. Máte také dar naslouchat druhým, naslouchat srdcem. Váš hlas je plný a příjemný. Nenecháváte se příliš ovlivňovat jinými lidmi, naopak si zachováváte svou nezávislost a svobodu. Z vaší vnitřní nezávislosti a ze svobodného projevu celé vaší bytosti vám vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.
Disharmonická funkce
Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. V takovém případě budete zatěžko reflektovat své vlastní pocity, budete projevovat své zadržované emoce v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Tuto disharmonii se pokoušíte zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova ale nemají hlubší význam. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíte se stát za každou cenu silným. Tak se dostáváte pod velký tlak. Výsledek je  ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, abyste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem.
Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Vaše vnitřní poznání se neodvažujete nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.
Nedostatečná funkce
Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech.
Když se musíte projevit máte pocit „knedlíku v krku“ a váš hlas je stísněný. Ještě častěji, než v disharmonické funkci zde nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Vámi vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál je velmi úzký, za jedinou realitu považujete vnější svět.
Řeč těla
Stažené hrdlo, pocit „knedlíku v krku“, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného, sklon k červenání, to jsou některé z příznaků, které symbolizují nedostatečnou funkci páté čakry. Takové příznaky mívají lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.
Nemoci těla: astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, onemocnění trávicí soustavy, afty, bolesti zubů, mentální anorexie, roztroušená skleróza.
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ PÁTÉ ČAKRY
Účinky přírody: Jasná modrá barva nebe vyvolává rezonanci ve vaší krční čakře. Abyste mohli plně vnímat, lehněte si v přírodě a pozorujte modrou oblohu. Pocítíte jak se v krční čakře a jejím dosahu postupně uvolní vaše úzkosti a fixace. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na vaše pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln přináší poselství vašich skrytých emocí.
Účinky zvuků: Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální i meditativní zpěv působí na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem (ozvěnou).
Účinky barev: 5. čakře přináleží jasná modrá barva. Tato barva dává klid a otevírá duchovní inspiraci.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Akvamarín – světle modrá barva akvamarínu má povzbuzující účinek na duši. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno do duše. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku.
Tyrkys – pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.
Chalcedon – působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otevírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebevyjádření slovem a písmem.
ÚČINKY VŮNÍ
Šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuchliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.
Eukalyptus – čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.
ŠESTÁ ČAKRA
Adžňa, čakra čela, také nazývaná třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra
Symbol: kruh se dvěma křídly – lotos s 96 okvětními lístky
Barva: indigo (modrá), také žlutá a fialová
Smyslová funkce: všechny smysly, také nadsmyslové vnímání 
Základní princip: poznání bytí
Hlavní zaměření: intuice
Téma, úloha: funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo šesté čakry: vidět vše takové, jaké je ve skutečnosti
Mantra: óm
Afirmace: „Jsem otevřená poznat pravdu“
Části těla: obličej, oči, uši, dutiny, centrální nervový systém, malý mozek
Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza) – svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Zajišťuje harmonickou souhru všech žláz.
Vyživuje: orgány hlavy, kromě toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigo (modrá), žlutá a fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.
Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo můžou být zdrojem poznání skutečnosti.
 Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.
Harmonická funkce
Čakra funguje harmonicky, i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých filozofických pravd.
Pravděpodobně máte také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápete mnohé souvislosti intuitivně. Váš duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozorujete, že se vaše myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Disharmonická funkce
Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem pro vás platí jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti.
Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.
Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.
Nedostatečná funkce
Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro vás namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomětliví. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, abyste se dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.
Řeč těla
Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči či ruce zakrývající oči. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie. Tito lidé jsou citliví na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.
Nemoci spojené s třetím okem:
tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin.
JAK OČISTIT A HARMONIZOVAT ŠESTOU ČAKRU
Účinky přírody: Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.
Účinky zvuků: Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry, jako například skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J.S. Bach.
Účinky barev: Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Lapis lazuli – dává hloubkovou radost ze zázraku života a vesmíru. Zprostředkovává duši zážitek z kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede vašeho ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a pomáhá k poznání vyšších souvislostí.
Indigový (modrý) safír – otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.
Sodalit – rozjasňuje rozum, vede ho k hlubokým myšlenkám. Dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá odstraňovat zavedené způsoby myšlení. Dává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přináší ideje a poznatky do běžného života.
ÚČINKY VŮNÍ
Máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezených myšlenkových struktur. Posiluje sílu koncentrace.
Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.
SEDMÁ ČAKRA
Sahasrára – také korunní čakra, čakra temene hlavy
Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky
Barvy: fialová, bílá a zlatá Základní princip: čiré bytí 
Prvek: světlo Nejvyššího vědomí
Základní princip: čiré bytí
Hlavní zaměření: porozumění
Téma, úloha: dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo sedmé čakry: znát – vědět a být pravdivě informován
Mantra: aum
Afirmace: „Děkuji“
Části těla: velký mozek, lebka
Žláza: šišinka mozková (epifýza) – vlivy nejsou jednoznačné. S největší pravděpodobností působí na celý organismus
Vyživuje: mozkové žlázy, vrchní část mozku a pravé oko
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.
Harmonická funkce
V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života, vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké, v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.
Projevy uzavřené sedmé čakry
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíři svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.
Řeč těla
Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.
Nemoci spojené s korunní čakrou:
deprese, Parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ SEDMÉ ČAKRY
Účinky přírody: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí vašeho osobního života. 
Účinky zvuků: Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.
Účinky barev: Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá .
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Ametyst – dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inspiraci.
Křišťál – vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.
ÚČINKY VŮNÍ
Kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.
Lotos – vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.
Částečně převzato z: https://www.magicke.cz/vyznamy-caker/
VEDLEJŠÍ ČAKRY
Dvě vedlejší čakry v dlaních
– řídí kontakt s vedlejším (okolními) světem
– umožňuje přenos vitální (životní) energie
– energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou
Ovlivňuje duševně
Barva: průzračná, bílá, šedá a černá ( křišťál, diamant, záhněda, achát, magnezit)
Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
– řídí kontakt se zemí
– umožňuje příjem energie od země
– umožňuje odvádění energetického odpadu do země
– energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)
Ovlivňuje fyzicky
Barva: černá a bílá (obsidián, skoryl, onyx, magnetit)
Dvě vedlejší čakry – dva prsty pod středy klíčních kostí
– ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
– energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou
Dvě vedlejší čakry v kolenech
– ovládají schopnost učit se a vyučovat
– určují naši pružnost (pružně reagovat)
– jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
– dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
– energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou
Dvě vedlejší čakry v loktech
– ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
– energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3.čakrou
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Čakry

Čakry

Čakry jsou hlavní energetická centra energie, nacházející se v našem lidském těle. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a volný překlad je „kolo či disk“. Tato kola, či kruhy energie vyzařují na 7 místech středem našeho těla z centrálních nervových ganglií páteřního kanálu. Každá jednotlivá hlavní čakra je symbolizována lotosovým květem s určitým počtem okvětních lístků. Kresby těchto lotosů jsou převzaty z indických systémů jógy.
7 hlavních čaker je vhodné si představit jako praobrazy, představující základní síly, které nás od nepaměti stále ovlivňují. Tyto základní síly jsou – země, voda, oheň, vzduch, zvuk, světlo a myšlenka. Takto si lze představit energetické vyjádření každé hlavní čakry. Např.: země (1. čakra) je těžká a pevná; voda (2. čakra) je tekutina; oheň (3. čakra) hřeje – vyzařuje a to, co zapálí, to přetváří; vzduch (4. čakra) je pružný; zvuk (5. čakra) komunikace, projev; světlo (6. čakra) zviditelňuje, odhaluje a spojuje nás se zdrojem; myšlenky (7. čakra) jsou pozitivní i negativní, což je v nás uchováno jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni.
. Čakry psychologicky také odpovídají hlavním oblastem našeho současného života zde na Zemi: 1. čakra – přežití • 2. čakra – sexualita • 3. čakra – síla, energie • 4. čakra – láska • 5. čakra – komunikace • 6. čakra – představivost, intuice • 7. čakra – duchovno a vyšší myšlení.
V každé jednotlivé čakře je zabudován určitý program a ten nás informuje, jak máme zvládnout různé situace v našem životě. Takže, pokud jsou naše čakry plně funkční a v harmonii, se v našem životě nevyskytují žádné větší problémy a pak již kráčíme přímou cestou k poznání sebe sama a následně již pochopíme odkud jsme přišli, kdo jsme, co zde na Matičce Zemi máme vykonat a jakého poznání a zkušeností se nám má dostat a pak již pochopíme, kam se po ukončení své mise zde na Zemi vracíme.
Každý z nás má zabudovaný odlišný program, a proto jsou naše chování, reakce a doladění našich programů a následné zabudování co nejdokonalejšího programu u každého jedince značně rozdílné.
Takže za tímto účelem vlastně musíme neustále pracovat s našimi hlavními i vedlejšími čakrami. Naše sebezdokonalování a vývoj nikdy nekončí a stále se vyvíjíme ve vyšší a vyšší bytosti. Nikdy se však nedomnívejte, že jste již dosáhli svého vrcholu.
Uvědomte si, že jste součástí všeho a všechno je součástí Vás.
Uvědomte si, že uvnitř každé bytosti je Světlo Lásky.
Uvědomte si, že jste láskyplné bytosti plné Světla, které z Vás neustále vyzařuje.
Proudění energie
U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů. Jsme duchovními bytostmi v lidském těle a toto tělo je uzpůsobeno tak, že jim může proudit vesmírná životodárná energie, bez níž bychom nemohli existovat. Jeden hlavní proud energie přijímáme horní částí těla a od 7. čakry plyne dolů k 1. čakře. Druhý hlavní proud energie přijímáme od 1. čakry a plyne směrem nahoru k 7. čakře. Představte si systém sedmi čaker. Energie proudící z vesmíru proudí od 7. čakry směrem k 1. čakře zároveň s myšlením. To je první hlavní proud. Myšlení vstupuje do vědomí a propracovává se od 7. čakry až k 1. čakře. Čím se dostává níže, tím je hutnější a hutnější.
Takže napřed je myšlenka, která se stane obrazem v mysli, pak se vyřknou slova, projeví se činnost a vyvine se aktivita a pak se již vytváří výsledek.
Nakonec se tedy myšlenka zhmotní a projeví v hmotném světě. Cesta dolů od 7. čakry k 1. čakře se nazývá Cesta projevu. Došlo zde ke zhuštění čehosi abstraktního (nehmotného) a bylo vytvořeno něco konkrétního (hmotného).
Druhý hlavní proud energie směřující směrem nahoru – proudí od 1. čakry k 7. čakře a ten se nazývá Cesta osvobození.
Tato energie se propracovává od 1. čakry nahoru k 7. čakře a zde nastává opačný proces, tzn. z čehosi konkrétního (zhmotnělého) se zase pozvolna stává abstraktní (nehmotné). Po získání určitých poznatků ve zhmotnělém světě se zhmotnělá energie začne zase přetransformovávat a dostávat se do vyšších vibrací a nakonec až do naší mysli, vědomí a vyššího vědomí.
Dá se to krátce říci tak, že se energie, uchována ve hmotě, uvolnila.
Chceme-li se v dnešním světě dobře orientovat a být plně funkční, tak musí být Cesta projevu i Cesta osvobození plně průchozí a bez blokád. Takže musíme být dobře uzemněni a musíme mít i dobré spojení s Vesmírem.
Takže zablokování Cesty projevu směřující dolů může zapříčinit zdravotní problémy, zeslabení soustředění a můžeme se dostat až mimo kontakt z okolním světem.
Zablokování Cesty osvobození směřující nahoru může vést k nechuti měnit své zkostnatělé názory, k nudě, depresivním stavům, ba i k tyranii, k připoutanosti (k zemi, k něčemu, k někomu atd.) i k nedostatku vitality.
Jak již víme, kontakt s okolním světem nám vytváří naše hlavní čakry a na nich hlavně záleží, jak budeme reagovat na náš vnější i vnitřní svět, který se v nás nachází. A za tím účelem jsou velice vhodné meditace.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program (který je u každého jedince jiný) a je-li čakra zablokována, tak nemůžeme být v harmonii ani s okolím, ani v sobě samém. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, tak nemůže nic přijímat, ani nic vyjadřovat. Proto se budeme našim hlavním čakrám věnovat a pracovat na nich různými způsoby. Budeme se snažit dosáhnout jejich co nejlepší funkčnosti a otevřenosti. Tím také můžeme dosáhnout harmonie na všech námi dostupných úrovních.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost své srdeční čakře!
Otevřené konce hlavních čaker v první vrstvě aury (éterická aura) mívají 13 cm v průměru a jsou taktéž 2,5 cm vzdáleny od těla. Každá hlavní čakra od 2a až po 6a má svůj protějšek na zadní straně těla, čili 2b až 6b. Jsou to aspekty (projevy) téže čakry. Přední aspekty souvisí s pocity a zadní s vůlí. První a sedmou čakru bychom mohli považovat také za dvojici, poněvadž jsou jakýmisi otevřenými konci vertikálního proudění energie, proudící nahoru a dolů podél páteře a tam jsou všechny čakry zaústěny. Místa, kde se čakry připojují k hlavnímu proudu energie se nazývají kořeny, nebo srdce čaker. Uvnitř srdcí jsou uzávěry, které řídí proudění energie mezi jednotlivými vrstvami aury i proudění mezi čakrami.
Každá ze sedmi čaker má sedm vrstev! Aby energie mohla proudit skrze každou čakru z jedné vrstvy do druhé, musí projít přes uzávěry v jejich kořenech.
Umístění sedmi hlavních čaker
Bližší pohled na čakry vpředu a vzadu. Jsou v přímém spojení s páteří a centrálním nervovým systémem.
Není-li páteř ve správné poloze, energie je fyzicky zablokována.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Cviky na stimulaci čaker

Cviky na stimulaci čaker a správné držení těla, spojené s dechovým cvičením
1. čakra
Sed na patách, ruce položené na stehnech, blíže ke kolenům. Při nádechu prohneme páteř dopředu, při výdechu dozadu. Několikrát opakujeme.
2. čakra
Cvik č.1 – Posadíme se na podložku do zkříženého sedu. Rukama se uchopíme za kotníky, zhluboka se nadechneme a prohneme páteř dopředu. Hrudník zvedneme a pánev vysadíme dozadu. Při výdechu prohneme páteř dozadu a pánev podsadíme dopředu. Cvik několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Při druhém cviku si lehneme na záda, lokty máme na podložce a podpíráme si jimi horní polovinu těla. Nohy máme natažené, zvednuté nad podložkou, špičky máme napnuté, střídavě jimi stříháme jako nůžkami. Cvik několikrát opakujeme.
3. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce položíme na ramena, prsty směřují dopředu a palec dozadu. Při nádechu se otáčíme doleva, při výdechu se otáčíme doprava. Dýcháme pomalu a zhluboka, cvik několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Opakujeme celý cvik č.1, ale ve výchozí pozici budeme sedět na patách.
Cvik č.3 – Při dalším cviku si lehneme na záda, nadechneme se, nohy máme natažené, špičky jsou napnuté, ruce podél těla, s výdechem ruce předpažíme před sebe, zvedáme horní polovinu těla, ruce protahujeme směrem ke kolenům. Nohy a bedra zůstávají na podložce. Cvik několikrát opakujeme.
4. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v oblasti srdce, lokty míří do stran. Pomalu lokty pohybujeme, pravý loket jde nahoru, levý dolů a obráceně. Dýcháme zhluboka pomalu v souladu s pohybem. Několikrát zopakujeme.
Cvik č.2 – Odpočineme si a cvičení si zacvičíme znovu, tentokrát v sedu na patách.
5. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce jsou položeny dlaněmi na kolenou. Začneme ohýbat – rolovat páteř postupně shora dolů. Při nádechu rolujeme páteř dolů, při výdechu nahoru. Několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Přidáme k pohybu ramena – při nádechu rolujeme páteř dolů a zároveň zvedáme ramena, při výdechu ramena klesají a páteř narovnáváme. Několikrát opakujeme.
Zastavíme se v nejvyšším místě a na 15 sekund zadržíme dech, pak se uvolníme.
Cvik č.3 – celé cvičení opakujeme v sedu na patách.
6.čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, ruce spojíme v úrovni šesté čakry, nadechneme se a zadržíme dech. Sevřeme anální svěrač a svaly břišní stěny a tlačíme energii nahoru. Spojené ruce zvedáme nad hlavu a vydechujeme energii přes korunní čakru nahoru. Několikrát opakujeme.
Cvik č.2 – Celé cvičení opakujeme v sedu na patách.

7. čakra
Cvik č.1 – Zkřížený sed, napnuté ruce spojíme propletenými prsty nad hlavou. Ukazováčky míří nahoru, ostatní prsty jsou překřížené. Při nádechu zatáhneme břicho okolo pupku a vyslovíme v duchu „sat“ , s výdechem břicho uvolníme a řekneme „nam“. Dýcháme tímto způsobem v rychlém tempu několik minut. Při nádechu tlačíme energii ze spodní části páteře do hlavy, na chviličku zadržíme dech, pak uvolníme svalové napětí a odpočineme si.
Cvik č.2 – Celý cvik opakujeme v sedu na patách, místo vyslovování manter „sat“ a „nam“, rychle dýcháme nosem.
Zpracováno podle knihy Jarmily Riegrové – Učebnice základů Reiki
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Série cviků na uvolnění a harmonizaci čaker

Cvičení na harmonizaci čaker

Toto je série cvičení a cviků, které uvolní a nabijí jednotlivá centra. Uvolní energii, která je zablokována v jednotlivých čakrách. Jakmile se tato zablokovaná energie uvolní, nastane veliký vnitřní pohyb. Můžete vidět barvy, nebo ucítíte jak se uvolňuje energie. Ale je důležité, abyste se nesoustředili na tyto jevy. Ve skutečnosti nejsou důležité a nesmíme na nich ulpívat, pouze je s klidem pozorujte. Jenom těmto projevům dejte prostor a pokračujte v technice. Uvolněná energie bude mít přirozenou tendenci stoupat vzhůru a bude napomáhat otevírání vyšších center. Po cvičení se usaďte do sedu s rovnou páteří. Tato část je důležitá, aby se usadila uvolněná energie a aby si našla nové stezky proudění. Aby se energie harmonicky usadila v čakrách. Nakonec si v klidu lehněte a relaxujte.
První čakra
Zmáčkneme ruce silně v pěst a zvedneme ruce vysoko nad hlavou. Prudce stáhněte ruce dolů, směrem k pánvi, použijeme veškerou sílu, jako bychom chtěli do první čakry udeřit. Použijeme silný zvuk Hu, pustíme ho přímo do první čakry. Představte si jako by vaše ruce byly kladivo a zarážely energii do první čakry. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Druhá čakra
Položte ruce na druhou čakru a předkloňte se. Prudce se nadzvedněte, otevřete paže a vydejte silný zvuk Ha, jako byste chtěli veškerou energii z centra vypudit. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Třetí čakra
Položte si ruce na bříško a smějte se břišním smíchem. Měli byste se rozesmát tak, jako byste se za břicho popadali a uvolnit bránici.
Čtvrtá čakra:
Nadechněte se z pánve, použijte obě dlaně, jako byste pomocí dlaní vynášeli energii vzhůru. Nadechněte se nosem. Nadechněte se z pánve až do hrudníku. Potom se uvolněně předkloňte, a uvolněte veškerou energii dolů. Uvolněte v předklonu ramena, ruce i hlavu. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Pátá čakra:
Dejte obě dlaně do úrovně krku, jako byste chtěli z krku zavolat. Vydávejte hlasitý zvuk Ahhh, jako byste volali z hrdla do prostoru. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Šestá čakra:
Spojte si ruce dlaní k sobě, přiložte je palci na třetí oko doprostřed čela. Zavřete oči, přiložte jazyk na patro, zavřete zuby těsně k sobě. Vydávejte do středu čela zvuk Humm, hmm. Lehce se palci dotýkejte čela, jako byste jej chtěli masírovat. Nechejte, ať vibrace vstoupí do třetího oka. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Sedmá čakra:
Lehce přiložte dlaně nad temeno hlavy. Vnímejte malé místo na temeni, odkud vystupuje energie do vesmíru. Můžete si představovat malou spirálu. Nechejte jí vystoupat nad hlavu, kam až dosáhnete pomocí rukou a potom jí na sebe nechte stéci jako vodotrysk z fontány. Pokračujte v intenzivním cvičení pět minut, nepovolujte.
Posaďte se do sedu s rovnou páteří a vnímejte tok vlastní energie. Nakonec si lehněte a uvolněně relaxujte. Čím více se Vám podaří nabít nižší centra, tím snadnější bude potom proudění energie. Dejte proto větší důraz na první dva cviky a pozorujte, vše co se stane.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Cvičení K.Sherwooda

Odblokování čaker – cvičení pana K. Sherwooda
Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.
1. cvičení: Kontrakce první čakry
Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.
Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.
Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.
2. cvičení: Kontrakce bránice
Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo “mravenčení”. Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar – plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.
Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.
3. cvičení: Kontrakce krku
Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.
Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné “žhnutí” v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.
Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.
Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.
Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.
Převzato z: https://www.eldhwen.sk

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Náš čakerní systém je naše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to náš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval naši existenci v jednotě s ním.
Všechny aspekty našeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem nás, se zvyšuje. Naše čakry jsou pro nás velmi důležité a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze naše bytí. Někdy zažíváme v určitých čakrách blokace a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abychom se nad ním zamysleli a zlepšili je.
Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a flapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžeme ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách našeho bytí.
Proto je jejich ochrana čistoty a síly zásadní, máme-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžeme povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo naším čakerním systémem k udržení a ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém našem bytí.
Můžeme požádat Archanděla Michaela o pomoc s čištěním našeho čakerního systému následujícím způsobem:
„Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozená z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a šířící se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách, jako blažený, nenucený proces probuzení. Děkuji.“
Představte si, že Archanděl Michael stojí za vámi a organizuje a instruuje koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo.
Když procházíme procesem hlubokého čištění, je potřeba zaměřit se na dech, protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí.
Aktualizace našeho čakerního systému je zaměřena na to, aby nám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele v naší realitě.
Když nám toto pomáhá, abychom si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abychom mu plně rozuměli. Můžeme použít meditaci, abychom podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu našich čaker.
MEDITACE:
„Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímalo a přijalo. Prosím ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyslalo vědomé uvědomění si mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji.“
Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje a ochraňuje.
S láskou Blaženka.
Převzato z: www.tesenisis.cz

Dechové cvičení na harmonizaci čaker

Dechové cvičení

V klidu si sedněte a vizualizujte si zářivé bílé světlo posázené zlatými tečkami.
Nechte toto světlo proudit jakoby trychtýřem korunní čakrou dolů do vaší hlavy.
Světlo se zde stává stříbřitě bílým, prostupuje celou hlavu.
Dále postupujte ke krku a nechte ho také prostoupit světlem.
V těchto prvních krocích jste přivedli vyšší sílu nebes do svého vědomí.
Nyní je potřeba pracovat na čarách odspoda nahoru.
Přeneste své vědomí do první čakry.
Vizualizujte si ji jako vír červeného světla.
Tento vír je přímo pod vámi a vstupuje vám do první čakry…nadechujte červenou barvu, při výdechu nevizualizujte…
Přesuňte se v mysli do druhé čakry,která je umístěna asi 3 cm pod pupíkem.
Představte si dva víry energie.
Jeden na přední straně těla, druhý na zadní straně těla.
S nádechem jde zepředu vír energie jasně oranžové barvy do těla…s výdechem jde vír oranžové barvy zezadu z těla ven.
Přesuňte se do třetí čakry (solar plexu), umístěné 3 cm nad pupíkem, barva žlutá, vizualizujte dva žluté víry.
Vdechujte žlutou zepředu, vydechujte žlutou zezadu.
Přesuňte se k srdci, v čakře pozorujte zelené víry, vdechujte a vydechujte zelenou barvu.
Nyní se přesuňte ke krční čakře, představte si opět dva víry, cechujte i vydechujte světle modrou.
Následuje čakra třetího oka, mezi obočím a v místě pod zátylkem hlavy vizualizujte a nadechujte i vydechujte indigovou barvu.
Potom se přesuňte ke korunní čakře. Má opalizující bílou barvu, je umístěna na vrcholku hlavy.
Při nádechu nevizualizujte nic, při výdechu vizte gejzír světelné bíle opalizující energie, která vyvěrá z vaší korunní čakry.
Může se stát, že při nádechu vidíte barvu příslušné čakry zcela zřetelně, ale při výdechu je barva světlejší nebo zakalená…potřebujete čakru pročistit nebo posílit.
Pomůže, když budete toto cvičení opakovat tak dlouho, dokud nebudou obě barvy stejné při nádechu i při výdechu.
Platí pro všechny čakry.

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Harmonizace čaker pomocí kreslení

Harmonizace čaker pomocí automatické kresby

Úkol pro první čakru: nakresli obrázek JSEM V BEZPEČÍ
Použij v něm hodně barev, kolik budeš chtít. Použij hodně červené barvy a představuj si oheň v krbu. Teplo, které z něho sálá a praskání dřeva, zahleď se do plamenů a pozoruj žhavé uhlíky. Představ si vůni večeře, kterou vaří tvá maminka. Představ si její objetí, když tě vítá doma a vzpomínku na domov, jak na něj vzpomínáš, když jsi hodně daleko. Vnímej tu sílu a energii, která vychází z tvého nitra, plného vůle chtění. Víš, že tvá vůle je nezdolná a řídíš ji jenom ty a nikdo jiný s ní nemůže a neumí manipulovat. Je to síla tvého bytí, tvých kořenů, tvého ukotvení tady na Zemi, je to síla tvého bezpečí… ztvárni své pocity v obrázku “Jsem v Bezpečí“
Úkol pro druhou čakru: nakresli obrázek MÁM RADOST
Vyber si libovolné množství barev a nezapomeň kreslit tak, aby převažovala oranžová barva. Vzpomeň si na radost ze setkání s partnerem, přítelem, člověkem, kterého máš rád a se kterým se cítíš dobře. Vybav si rozkoš milostných doteků, soulad celého tvého těla a smyslů, slast, naplnění, svoji sexualitu, vnímej své tělo. Vzpomeň si na svůj tělesný pocit, když prožíváš vášeň, radost, naplnění svého snu. Pokud jsi žena, vybav si pocity s jakými jsi přivítala na svět své dítě, které z tebe vzešlo. Představuj si jak ho vítáš, jemně ho hladíš a mazlíš se s ním, uvědomuj si každý dotyk, jeho vůni. Představuj si zázrak zrození, vnímej tu sílu, probuď svoji fantazii a uvědom si, že ty jsi součástí tohoto zázraku stvoření. Raduj se z každého dne svého života a každého doteku a setkání se silou zrození… ztvárni své pocity v obrázku “Mám Radost“
Úkol pro třetí čakru: nakresli obrázek KDO JSEM JÁ
Můžeš kreslit libovolným množstvím barev a v tomto obrázku by měla převažovat žlutá barva. Představ si své odhodlání a odvahu, jak je vkládáš do svých plánů, do všeho o co usiluješ. Představ si všechno co se ti povedlo, co jsi dokázal a to, na čem právě pracuješ s trpělivostí a odhodláním. Představ si své vítězství, pocit hrdosti, sebevědomí, ctižádosti a jedinečnosti. Vychutnej si pocit úspěchu a vnímej to světlo uvnitř tebe, jeho sílu a zář, která ven vyzařuje pohodu, úsměv a štěstí. Vnímej pocit lehkosti, důvěry a zodpovědnosti za své činy, vnímej tu sílu svého mocného Já a to jak za všech okolností díky spojení s touto silou zůstáváš sám sebou… nakresli tento pocit do obrázku “Kdo Jsem Já“
Úkol pro čtvrtou čakru: nakresli obrázek MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE
Můžeš použít všechny barvy, které máš a nejvíce zelenou a růžovou, které by měly převažovat. Představ si své srdce a nahlédni do něho – jaké je, co je uvnitř, jaké skrývá pocity – je plné lásky, touhy, uspokojení, radosti, úzkosti, bolesti, odmítnutí…je tak křehké a zranitelné a přitom silné a milující. Představ si jak se tvé srdce naplňuje smaragdově zelenými paprsky lásky, které lemují růžovězlaté paprsky bezpodmínečné a všeobjímající lásky a vycházejí z tvého srdce do všech stran. Cítíš jak tě láska zalévá, zaplňuje celé tvé nitro a jak kolem tebe vytváří pohodu a klid. Jaká je – vášnivá, něžná, hladivá, léčivá, odpouštějící, vzrušující, osvobozující. Vnímej, jak léčí tvé srdce, které se naplňuje klidem a mírem. Vnímej sám sebe, jak se naplňuješ soucitem, upřímností, pokorou a jak se ty sám stáváš proudem bezpodmínečné lásky, vnímej její sílu…. nakresli všechny své pocity do obrázku “Miluji a přijímám sebe“
Úkol pro pátou čakru: nakresli obrázek MLUVÍM A JSEM SLYŠEN
Použij tolik pastelek, kolik budeš chtít, měly by převažovat blankytně modré a tyrkysové odstíny. Použij je na všechno, co chceš říct, co jsi ještě nevyslovil, máš teď možnost nakreslit pomocí barev a tvarů na papír. Můžeš barevně vyjádřit sám sebe – co se ti líbí, co nelíbí, co by jsi chtěl, s čím souhlasíš, co tě zlobí, co tě naplňuje, kresli se takový jaký jsi, nakresli svoji barevnou zpověď. Barevně vyjádři jedinečnost nádherné bytosti, kterou jsi a která dokáže vyjádřit každý svůj pocit, ať je jakýkoliv. Ztvárni a namaluj vše, co vyjadřuje sdílení a naslouchání, co ti přináší tvou rovnováhu. Barevně vyjádři všechno to, co v tobě žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, tvé vnímání vnitřního světa, čím mluví tvé srdce… dovol promluvit hlasům Stvoření v obrázku “Mluvím a jsem slyšen“
Úkol pro šestou čakru: nakresli obrázek VÍM, UMÍM A VĚŘÍM
Rozprostři si před sebe všechny pastelky. Na chvíli zavři oči a soustřeď se na svůj dech, vnímej jak s každým výdechem a nádechem přichází uvolnění. Začni se soustředit na svůj střed, své nitro, představuj si indigově modrou barvu a začni vybírat barvy pro tento obrázek, měly by převažovat odstíny indigové a tmavě modré. Ve svém nitru najdi svá přání a sny a přenes je pomocí barev na papír. Ztvárni své nejtajnější sny, svoji moudrost, své vize, objevuj svoji moc je vidět. Zkus být smělý a namaluj i to, na co by jsi se ani neodvážil pomyslet. Nech se vést svojí intuicí, vírou a plně se jim odevzdej, důvěřuj, využij své představivosti a schopnosti projevit svou pravdu o sobě, svém bytí, své moudrosti …tyto pocity nakresli do obrázku “Vím, umím a věřím“
Úkol pro sedmou čakru: nakresli obrázek JSEM POZNÁNÍ A JEDNOTA
Před tím než začneš kreslit tento obrázek se zkus na chvíli zcela ponořit do ticha, pokus se splynout s nekonečnem a vnímej pouze své bytí ve všech jeho rovinách, úrovních ve všech časech – v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vnímej sám sebe jako součást nekonečného vesmíru, jako součást božího plánu, jako součást světla , bezpodmínečné lásky a jednoty sám se sebou a se vším co je. Nic neočekávej a představ si sám sebe jako nekonečné bytí jako součást všeho a všech, jako nekonečnou cestu vesmírem mezi miliardami hvězd, miliardami duší, tak rozdílných a přesto tak stejných, propojených stejným zázrakem a jeho pochopením, pochopením života. Ničím se nerozptyluj a vnitřním zrakem sleduj své vnitřní pocity, zůstaň ve svém středu a začni kreslit obrázek, tak, jak to cítíš. Nechej se vést svojí intuicí. Můžeš použít jakékoliv barvy a nezapomeň na odstíny fialové, které můžeš kombinovat se zlatou a bílou. Zkus ztvárnit své bytí tady na Zemi, právě teď. Zkus nakreslit sebe jako zázrak stvoření, své poslání, svůj smysl života… v obrázku „Jsem poznání a jednota“
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Vizualizace

Chrám uzdravení

Kromě meditací můžete k očištění čaker využít také svou představivost. Vizualizace může tvořit skvělý doplněk meditace, je však plnohodnotnou očistnou technikou i sama o sobě…
Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a představte si před sebou dvě zářivé, světelné bytosti. Tyto bytosti vás hluboce milují a vy intenzivně vnímáte, jak k vám proudí jejich nepodmíněná láska prostá jakýchkoliv posudků. Znají vás a vy znáte je.
Vezmou vás za ruku a vy se jimi necháte vést. Podíváte se dolů pod nohy a zjistíte, že se všichni tři vznášíte ve vzduchu. Místnost, v níž jste se nacházeli, zmizela. Jediné, co vnímáte, jsou t ydvě světelné bytosti. Pak si všimnete, že jste oděni do zářivě bílého roucha. Jsou to ty nejpohodlnější a nejpřirozenější šaty, jaké jste kdy měli na sobě.
Najednou se ocitnete v nádherném chrámu s klenutými stropy a světelné bytosti vás dovedou k vyvýšenému, kruhovému pódiu. Zaujmou vás vysoká okna s lomenými oblouky lemující celý chrám. Tabulky skla na každém z nich mají jinou barvu. Najednou dovnitř zasvítí paprsek světla červeným oknem a vy se ocitnete zalití červeným světlem.
Světelné bytosti vás pobídnou, abyste se zhluboka nadechli. Jakmile vydechnete, paprsek se přesune k dalšímu oknu a zalije vás oranžovým světlem. Světelné bytosti vás otáčí kolem dokola okolo vaší osy tak, aby bylo ozářeno celé tělo. Jakmile dokončíte otočku, paprsek pronikne dovnitř žlutým oknem. Vaše tělo teď září jako slunce, je vám teplo a cítíte, že jste milováni.
V dalším okamžiku začne světlo proudit skrz zelené okno a vy se kocháte pohledem na své ruce, které září jasně zeleným odstínem. Vzápětí dovnitř pronikne světlo světle modrým oknem a vy tonete v záplavě nebeské modři jako v křišťálově čistém jezeře. Světelné bytosti vám připomenou, ať nepřestáváte zhluboka dýchat. Světlo mezitím prozáří okno v barvě berlínské modři. Tento tmavý odstín vás celé zahalí a vy jen žasnete, jak kouzelně v něm vypadá vaše róba.
Další louč světla k vám přijde skrz červenofialové klenuté okno a vy cítíte, jak vás silná energie této barevné záře obklopuje a nadnáší. Potom k vám světlo pronikne skrz purpurové okno a vy náhle slyšíte, jak se chrám plní hudbou. Když všichni tři zvednete hlavu, uvidíte kolem sebe létat stovky andělů cherubínů, kteří se na vás sladce a láskyplně usmívají. Také se na ně usmějete. Světlo mezitím obklopí celý chrám, začne dovnitř proudit všemi okny zároveň a vy můžete ohromeni sledovat, jak se duhové světlo vine kolem andílků, světelných bytostí i vás.
Světelné bytosti roztáhnou ruce a odnesou vás pryč, zpátky do vašeho pokoje. Uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. A když otevřete oči, uvědomíte si, že se cítíte báječně a jste neuvěřitelně lehcí. Když otevřete oči, uvědomíte si, že jste právě prošli osvěžující léčebnou kůrou v chrámu uzdravení.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.