Cesta k duze

Rubriky

Andělské příběhy

Andělské příběhy
jsou moudré, inspirující, usměvavé někdy i smutné, ale všechny v nás pomáhají rozsvítit světýlko naděje a víry. Možná v nich najdete odpovědi, vysvětlení nebo novou naději…
Stačí se kliknout na následující odkazy a začíst do příběhů na této stránce a andělé vám budou na blízku…
Starý příběh
O maličkém andílkovi
Povídka o andělovi
Anděl správných cest
Duhový andílek

Starý příběh

Starý příběh
Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl:
„Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“
Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě.
Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První muž měl všechno a ty jsi mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a ty jsi dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč?
“Věci nejsou takové, jakými se zdají být“ odpověděl starší anděl.
„Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“
Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy – a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují!
Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná!
Přišlo emailem.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Povídka o andělovi

Povídka o andělovi

Jedna smutná vdova bydlela v chaloupce pod strání. Měla pět dětí a nemohla je uživit. Prala pro lidi od úsvitu do úsvitu, ale co to stačilo na tolik hladových krků. Sama sobě odpírala, jen aby jim najíst dala, ale když někdy nebylo na kus chleba v chalupě, žalovala Bohu a prosila ho, aby si aspoň jedno děcko vzal k sobě, aby se ostatním ulevilo.
Když jednou večer šli zase hladoví spát, tluče kdosi na dveře a prosí o nocleh. Vdova mu otevřela, ať si lehne na pec, ale k jídlu mu nemá co dát. Pocestný byl pěkný mládenec, měl zlaté vlasy, modré oči a přes rameno mošnu, pobíjenou zlatými křížky a stříbrnými hvězdičkami. Usmál se na děti a pravil, že není hladový, jídla má dost a ještě mu zbývá. Otevřel mošnu a podělil děti bílými buchtičkami, zlatými oříšky, cukrovými perníčky a červenými jablíčky. Děti ani nedýchaly, takové pamlsky v životě neviděly. Ani se jim nechtělo spát, také to chvíli trvalo, než je matka uložila na pryčnu do slámy.
Když konečně pousínaly, pravil ten mladý poutník vdově: „Volala jsi k Bohu o pomoc a Bůh mne posílá, vyplní tvoje přání. Vezmu jedno dítě s sebou do nebe. Vyber si, které má jít se mnou do nebeské slávy.“ Vdova leknutím padla na kolena, děkovala andělovi za tu milost, ale anděl ji dovedl k dřevěné pryčně, spěchal, aby se mohl vrátit na nebesa. Vdově se třásly ruce, když se skláněla nad svými dětmi, hladila je po vláskách a po ručkách, nemohla se rozhodnout.
Anděl jí nabízel, že si vezme tu nejstarší, Aničku, ale matka se bránila, že jí Anička pomáhá poklízet, hlídá ty mladší, bez ní by nemohla být. Tak prý tu druhou, Růženku, ale matka div nevykřikla, Růženka byla její mazlíček. Běhala s ní k potoku, když prala. Vedle Růženky ležela dvojčata, Petr a Pavel, držela se ve spaní kolem krku a když si anděl chtěl jedno vybrat, matka se zděsila, mají se tak rádi, že jeden bez druhého neudělá ani krok, kdyby jeden odešel, druhý by umřel žalem.
U zdi v koutku se choulil pětiletý Jan, vyhublý, zkřivený a vedle něho ležely berličky. Anděl ho vzal do náruče a pravil: „Dobře, tak toho mrzáčka! Má se celý život ploužit jen o berlích? Tomu bude nejlépe v nebi.“ Ale vdova se vrhla na anděla jako lvice, vytrhla mu děcko, až je vzbudila, líbala ho po žlutých tvářičkách a volala „můj drahý Janečku, co jsem si s tebou zkusila, vždyť ty jsi mé nejmilejší dítě a tebe mi chtějí vzít, moji jedinou radost na světě.“ Anděl se usmál, až se rozzářilo v jizbě a vzlétl k nebesům, oznámit Bohu, že není děťátka, kterého by matka neměla ze všech nejradši.
Vdova se plahočila dál, už nikdy nevzpomněla, že by některé dítě ztratit chtěla. Pracovala do úpadu, až se sama rozstonala, lehla a Bůh poslal anděla svého, aby odnesl její duši do nebe. Anděl v tiché noci slétl k zemi, zjevil se vdově v nebeském jasu, oznámil jí, že přichází, aby ji dovedl do věčné slávy. Vdova jen vzdychala, dívala se kalnýma očima po dětských hlavičkách vedle sebe a zaplakala: „Bože, kdo bude živit mé děti?“
Anděl zatesknil, poprvé od stvoření světa nesplnil Boží vůli, vzlétl k nebesům a prosil Boha, aby se nad vdovou smiloval, nenechával její děti bez ochrany.
Nebesa se zatemnila těžkými mraky a světem zahřměl hlas: „Ponoř se do mořské tůně a vynes kámen z nejhlubšího dna.“
Anděl sjel jako blesk do mořských vln, až vzkypěly varem, vynesl kámen ze dna a stanul s ním před Božím trůnem.
Tu slyšel znovu hlas volající: „Rozlom ten kámen.“ Když kámen rozlomil, hemžily se v něm drobní červíci, zdvíhaly černé hlavičky a protahovali bílá tělíčka.
A hlas zněl: „Vidíš, i o těch červíčcích v kamenu na dně mořském vím, zahynout jim nenechám a mé lásce k dětem nevěříš? Jdi na zem sloužit lidem, až se přesvědčíš.“
Nebe se rozjasnilo a anděl stál na mezi u šípkového keře, slyšel v oblacích skřivánky, kolem něho voněla tráva, slunce vycházelo a z dvorce na stráni vyváděli stádo na pastvu. Anděl šel do statku, prosil aby ho přijali za čeledína. Hospodáři se mladý chasník líbil, nechal si ho, jestli by se nehodil za kočího. Na druhý den, v neděli, jeli do města na trh, koně novému kočímu jen hráli, letěli jako srnky. Když jeli vesnicí, slyšeli umíráček a u hřbitova potkali pohřeb tak chudý, až žalost pohledět: dvě děvčátka táhla na káře truhlu, sbitou z prken, vzadu tlačili dva chlapečkové a za nimi se belhal hošík o berličkách. Hospodář se zarmoutil, vzpomněl si, jak ta vdova bývala pilná pracovnice, dobrá matka, nikdy nenaříkala, s málem se spokojila. Smekl klobouk a chtěl zastavit, ale kočí zapráskal vesele bičem, smál se radostí a jen přelétl s vozem na silnici. Hospodáře zamrzelo, že je ten čeledín tak necitelný, nevidí bídu a chtěl mu navečer domluvit.
Když dojeli do města, šel hospodář nejdřív do kláštera na mši, chválil kočímu, jak krásně tam hrají a zpívají u oltáře. Všecko jen hoří ve zlatě a v hedbáví a celé město se tam schází ve svátečních šatech podívat se na tu slávu, na tu nádheru. Ale kočí o slávu nedbal, sotva smekl, když vešli dovnitř a sedli do lavice. Při kázání spal a když nejkrásněji pěli, varhany zněly, dal se do takového smíchu, že se lidé obraceli a kostelník ho vyvedl z kostela. Hospodář se styděl za svého čeledína, ale když vyšel po mši z kostela, stál čeledín venku jakoby nic, měl ruce v kapsách a hvízdal. Hospodář si umínil, že mu doma pořádně vyčiní, ale zatím mlčel a šel na trh nakupovat.
U kožešníka potkali starostu, byl to nejbohatší sedlák ze vsi, veliký lakomec. Hospodář ho uctivě pozdravil, starosta se s ním dal do řeči, chlubil se mu novým kožichem, lacino prý koupil a dobře udělal. Kožich je pevný, vydrží na celý život, hodí se do práce i do kostela. Hospodář obdivoval kožich, ale kočí se smál, až se starosta urazil, co prý je mu k smíchu. Kočí povídal: „A nic, to já jen tak, ale snad by se vám hodil spíš rubáš, ten vydrží navěky.“ Hospodář se tak rozzlobil na kočího, že se rozhodl že ho propustí. Co s takovým bohaprázdným člověkem. Spěchal s nákupem, aby dojeli ještě za světla, přece se však zdrželi, a než dojeli k chaloupce pod strání, bylo už šero.
Hospodář se bál, aby se ve tmě na hrázce nesvrhli do rokle a pobízel kočího ke spěchu. Ale kočí u chaloupky zastavil, skočil z vozu a ztratil se ve tmě. Hospodář zachytil opratě, volal – po kočím ani slechu. Díval se k chaloupce a tu spatřil kočího, jak klečí u světlého okénka a vroucně se modlí. Nešlo mu na rozum, co je to za divného člověka, ale kočí se po chvíli vrátil, a už zase jeli, jako když hřmí. Kočí projel po horské cestě v temnu tak hladce jako za bílého dne, nezavadil ani o kámen.
Hospodář to večer nechal tak, ale ráno si ho zavolal a povídá: „Josefe, rozumíš koním jako nikdo, ale jsi neřádný člověk, z pohřbu se raduješ, v kostele se směješ, urážíš starostu, utíkáš od vozu – takového čeledína já potřebovat nemohu.“
Kočí se jen usmál: „Hospodáři, vy nevíte, ale já vím. O pohřbu jsem viděl anděla, jak nese duši té vdovy k nebesům, a když letěl nad námi, dotkl se prstem vašeho srdce, že zaplanulo láskou k těm sirotkům jako svíce na oltáři – jak bych se neradoval? V tom klášteře není žádné zbožnosti, tam kněží pějí jen svou vlastní chválu a lidé tam chodí jako do divadla. Za oltářem jsem viděl čerta, jak si zapisuje všechny ty hříšníky na býčí kůži, bylo jich tolik, že mu kůže ani nestačila, chtěl ji povytáhnout v zubech, táhl, až ji přetrhl a praštil se hlavou o zeď – jak bych se mu nesmál? A ten váš starosta byl opravdu k smíchu se svým kožichem, když se těšil, jak ho užije na léta, a měl přece na čele napsáno, že dne nepřežije – rubáš by byl pro něho lepší.“
Než kočí dopověděl, slyšeli ze vsi zvonit umíráček, děvečka přiběhla, starosta prý je v pánu, napil se na trhu a spadl s vozem do rokle u hrázky. Hospodář se díval na kočího celý nesvůj, teprve po chvíli se zeptal: „Proč si u chaloupky utekl od vozu?“
„Protože tam v té chaloupce se konala vpravdě služba Boží, děti se modlily za svoji maminku, a taková modlitba proráží nebesa. Pomodlil jsem se s nimi i za vás hospodáři, a řekl jsem jim, aby se nestaraly, že jste si usmyslil vzít si je do statku za své. Už na vás čekají.“
Hospodáři jako by se rozsvětlilo v duši: „To jsi pověděl dobře, Josefe, celý den jsem neměl nic jiného na mysli. Pojďme do chaloupky.“
Šli do chaloupky, přivedli sirotky do statku a sedlák se ženou se o ně starali, však vlastních dětí neměli. Josef zůstal na statku nadobro. Co vzal do ruky, všechno se mu dařilo, statek jen kvetl, sedlák bohatl, ani nevěděl jak, a děti rostly jako z vody, i ten mrzáček Jeníček ozdravěl, ve škole nebylo nad něho. Všechny děti milovaly Josefa jako bratra, sedlák by se s ním nerozloučil za celý svět, jen jedno mu bylo divné, že ten čeledín s léty nestárne. Děti už dorostly, byli z nich páni, sedlák sám se nahrbil, sotva stářím vláčel nohy, ale chasník Josef zůstával dále svěží, růžolící, jako by mu bylo dvacet let.
Konečně sedlák cítil, že se blíží jeho hodina, už nevstával ani z lože, zavolal k sobě celou rodinku, se všemi se rozloučil a Josefovi děkoval, že svůj úkol vykonal, prosil ho, aby je neopouštěl. Tu se jizba rozzářila jako v ohni, země se třásla, strop se rozevřel, v jizbě stanul anděl, planul jako ohnivý sloup až k nebi a jeho hlas zněl jako zvony: „Služebníče věrný, o své se nestarej, je nám oběma odpuštěno, pojď se mnou k Otci nebeskému.“
A anděl se vrátil s duší sedlákovou na nebesa.
Převzato z: www.istvanek.cz

Anděl správných cest

Setkání s andělem správných cest

Jednoho dne se chystal navštívit jeden poutník svého zahraničního přítele, ale bohužel přítel na něho na smluveném místě nečekal. Jenže náš poutník se vydal do světa bez mobilu, bez mapy ani nevlastnil kontakty na další přátele. Co dělat? Nevěděl, šel a šel, blížil se večer, stmívalo se a poutník šel stále bez cíle. Vzpomněl si na maminku, která mu před odchodem říkala: „Nechodˇ do světa, čeká tam na Tebe jenom nebezpečí.“
Náhle uvidí ženu v zelených šatech, která ho pozdraví ho a osloví: „Kam jdeš? Jak Ti mohu pomoci?“
Poutník si pomyslil, stal se zázrak, Bůh vyslyšel mé prosby a začal vypravovat svůj příběh….
Žena odpověděla: „Jsem andělem správných cest a z mé duhové kuličky jsem vyčetla, že potřebuješ pomoc, jsem tady.“
„To je zajímavé, vždy jsem si myslel, že andělé chodí pouze v bílých šatech, ale ty máš zelené… proč?“
„Naše oblečení je oboustranné – podle andělských sekcí. Pouze u nás v Rajské zahradě chodíme v bílé barvě – boží barvě čistoty a věrnosti a při hře s duhovými kuličkami poznávám, kde je nás potřeba. Potom zaměníme barvu oblečení dle andělské odbornosti a vydáme se do světa k lidem. Mé oblečení pro práci s lidmi je zelené barvy, je to barva přírody, ale i duchovní obnovy, barva, která řeší i srdeční záležitosti, andílek ticha má modré šaty, protože modrá je barva klidu, andílek odvahy oranžové, aby dokázal povzbudit, anděl akce činnosti červené, anděl lásky růžové i též trochu zelené a andílek jógy fialovou – to je barva duchovna. Naše andělské ubytování je obyčejně s anděly, s kterými nejvíce spolupracujeme, já například bydlím s andílkem jógy.“
„Říkáš, že bydlíš s andělem jógy? Co má společného anděl správných cest s jógou? Vždy jsem si myslel, že při józe se buď cvičí nebo sedí při meditaci, ale, že by se cestovalo…“
„Milý poutníku, musím opravit Tvůj názor, často jogíni cestují za svými spřízněnými dušičkami po celém světě, aby se mohly svěřit a rozdělit o své pocity a názory a vůbec nejhůře se hledá cesta do vlastního nitra, jsou to hotové labyrinty, které mohu vyřešit pouze s andělem jógy. Nedávno jsem jel s tímto andělem jogy i se skupinou joginu cestujících za jogou u moře, posunuli jsme jim odjezdy autobusu, aby nebyli svědky nepříjemné havárie rekreantů cestujících rovněž za rekreací u moře.“
„Asi máte paní pravdu, často jsem si při svém cestování všiml, že občas nerozumím sám sobě, ale vždy se objeví n ě c o co záhadně pomůže k pochopení,“
„Vidíš, to je právě mé zaměření mých pomocí – najít druhému správnou cestu ve vnitřním i vnějším světě. Často mě lidé ani nevidí, ráda vstupuji do myšlenek a slov lidských přátel a lidé tomu potom říkají náhoda, nebo stal se zázrak…..“
A tak si povídali a bavili se, když náhle jde proti nim přítel, kterého očekával náš poutník. Poutník zvýšeným hlasem se zeptal: „Proč jsi na mě nečekal?“
„Vždyť jsem TI volal, že nebudu moci přijít ve smluvený čas, ale Ty jsi neodpovídal…“
„Zapomněl jsem doma mobil i Tvoji adresu, ale při svém bloudění jsem naštěstí potkal anděla správných cest, dovol mi, abych Vás vzájemně přestavil. Otočil se, ale po andělovi – po ženě v zeleném již nebylo ani stopy, svůj úkol zdárně splnila a již jí nebylo třeba
Poutníkovi i nám zůstalo krásné poučení.
Naše životní cesta od kolébky ke hrobu je provázena boží láskou a stálou ochranou našich andělů, važme si ji a buďme za ni stále vděčni!!!! Jenom si přiznejme, že andělé to mají s námi lidmi poslední dobou stále těžší….. a proto navrhuji – nezapomínejte na svých životních cestách i tzv. banální věci jako jsou mapy, mobily, kontakty, kompasy, používejte bezpečnostní pomůcky na svých cestách ve vnějším i vnitřním světě, ušetříte sobě i jim čas k řešení důležitějších situací, které nás později převedou ke snadnějšímu výstupu na naše životní vrcholy. Važte si všech svých řidičů a duchovních vůdců na svých vnějších i vnitřních cestách, protože jejich akce mají své andělské naplnění!!!
Převzato z : www.labutipirka.cz

Duhový andílek

Duhový andílek
Ráda bych vám představila kouzelnou pohádkovou knížku mé kamarádky Judity Procházkové. Tato milá a moudrá knížka si ke mně před několika lety našla v pravý čas cestu. Je to knížka nejen pro děti, které s v ní najdou, ale i pro nás dospělé. My dospělí, si v ní můžeme najít ztracenou a zapomenutou část vnitřního dítěte a také si uvědomit, co je pro nás vlastně důležité a co chceme žít…
Bylo nebylo…
V době, kdy na Zemi žijí spousty malých kluků a holčiček, tak stejně vesele a někdy i smutně si žijí na Nebi spousty malých Andílků a Andělek. Radují se a dovádějí stejně jako tady na Zemi, jenom když běží a zakopnou, nedají si pořádnou ránu, ale propadnou obláčkem do modrého nebe a musí honem rychle začít mávat křídly, aby se v tom modru nepropadli až k nám. Ne, že by jim návštěva u nás nějak vadila, to ne. Jen nemají rádi tu neplánovanou a způsobenou nějakou skopičinou. Jinak Andílci i Andělky nás navštěvují velice často a někdy s námi dokonce i žijí tady u nás. Mají nás rádi a pomáhají nám. Jenže ne všichni o nich vědí. Ty i já o nich víme a já Ti teď povím o tom, co se stalo jednomu nezbednému Andílkovi. Tedy jestli chceš…
Nahoře mezi obláčky žil jeden Andílek, který rád chodil do nebeské kuchyně a nasával tam nádherné vůně všech dobrot, které se tam připravovaly. V nebeské kuchyni se vaří samé úžasnosti a speciality pro příjemno všech na Nebi i na Zemi. Jedna z takových lahůdek je i duhová marmeláda. Tu měl Andílek nejraději. Nevaří se moc často, jen několikrát do roka. Pro její výrobu je potřeba hodně dešťových kapek, čerstvá květinová a trávová vůně, hodně slunečních paprsků, aby dobře hořelo pod kotlem, a pak barevná kvítka všeho druhu, aby daly marmeládě chuť a duhovou barvu. Neumíš si představit, jaká je to nádherná vůně, když se takhle marmeláda vaří. Někdy se stane, že jsou z té vůně všichni tak omámení a tolik se na marmeládu těší, že zapomenou pořádně míchat, a marmeláda pak přeteče. No a to my potom tady na Zemi vidíme duhu. Vědci si myslí, že se to nějak zvláštně odráží světlo v kapkách deště, ale ve skutečnosti je to duhová marmeláda, která přetéká z hrnce v nebeské kuchyni. O tom se ale moc neví, a bude to naše tajemství..
Jednoho dne se zase chystali k výrobě nové várky duhové marmelády; všechny přísady už byly v kotli, sluníčko zatápělo a z nebeské kuchyně se začala šířit známá duhová vůně. Náš Andílek ji ucítil až ve škole. (Nemysli si, Andílci i Andělky taky musí chodit do školy.) Dalo mu hodně práce, aby se soustředil na to, co měl, a vydržel sedět ve třídě až do konce vyučování. Hned, jak škola skončila, rozběhl se do nebeské kuchyně. Tam si sedl ke kotli a díval se, jak si barvičky v marmeládě hrají, míchají se dohromady, a čichal tu nádhernou vůni. Přišel až k okraji hrnce, stoupl si na stoličku, aby mu z té vůně něco neuteklo, zavřel oči a jen si to užíval a nechal se opájet vůní a barvami duhové marmelády. Jenže ne moc dlouho…
Do kuchyně totiž přišli Andělé s dávkou nových barevných kvítků do marmelády, měli je ve velké nádobě, a aby mohli projít dveřmi, jeden z nich musel couvat. A jak pořádně neviděl na cestu, strčil do našeho Andílka –
a ten se ze stoličky poroučel rovnou do kotle, do kterého se vzápětí sesypala záplava barevného kvítí. Andílek chvilku nevěděl, co se stalo. Pak si uvědomil, kde je, a hodně rychle se snažil dostat z kotle. Nakonec se mu to nějak podařilo a zůstal stát vprostřed nebeské kuchyně, celý zplihlý, kapala z něj marmeláda a barvičky na něm jenom hrály. Bylo mu do breku. Když ho uviděli ostatní, nejdřív mu chtěli vynadat, ale jak tam tak stál jako hromádka neštěstí, soucítili s ním a jenom ho honem poslali pod horkou sprchu, než na něm marmeláda ztuhne.
Všichni potom zůstali v kuchyni, aby se poradili, co dál. Oni totiž už věděli to, co Andílek i ty zjistíte za chvilku. Andílek ze sebe zatím poctivě smýval duhovou marmeládu, drhl se kartáčem, ale ať dělal, co dělal, barvičky nešly dolů. Když už měl pocit, že se musí každou chvíli rozpustit, a barvy přesto držely a nechtěly vyblednout, zavřel vodu, osušil se, oblékl a vrátil se smutně do kuchyně. Tam nikoho nepřekvapilo, že byl celý barevný.
Duhová marmeláda, abys věděl, nejenom že krásně voní a výborně chutná, ona také slouží k tomu, že barvy tady u nás na Zemi nikdy nevyblednou a že růže jsou pořád krásně červené, tráva zelená a nebe modré. V noci, když se chystáš do postýlky a sluníčko se taky chystá spát, můžeš vidět na obloze červánky. Jsou vidět i ráno.
V tu dobu Andělé nesou z Nebe na Zem duhovou marmeládu, pro všechny, kdo potřebují oživit svoje barvičky.
Ať už jsou to kvítka nebo lidé, potřebují přebarvit svůj svět a špatný den na růžovo. Duhová marmeláda vrací barvy do života a dělá jej krásným.
Andílek byl smutný a celý nesvůj. Všichni se na něj koukali. Už věděl, že barvy umýt nepůjdou a že se bude navždycky od ostatních lišit. Nebylo mu z toho dobře. Za to, že se toulal v nebeské kuchyni, nedostal žádný trest; stačilo, co se mu stalo. Dřív se mohl schovat do davu ostatních Andílků, ale teď budou jeho duhová křídla a hlava vidět úplně všude a z dálky. Vrátil se domů a přemýšlel, co dál. Nechtělo se mu do školy, nechtěl vidět nikoho z kamarádů. Život se mu obrátil naruby a on nevěděl, co dál…
Večer nemohl dlouho usnout, a když se mu to konečně podařilo, měsíc stál vysoko na nebi a svítil na cestu holčičce, které se zdálo, že putuje v Nebi a jde navštívit duhového Andílka. Ta malá holčička hledala někoho, kdo by jí mohl pomoci, a tak se ve snu dostala až do Nebe a k Duhovému Andílkovi. Byl to právě on, kdo by jí mohl pomoct. Holčičce bylo na Zemi smutno; když šla po ulici a dívala se na lidi kolem, všechno bylo tmavé, šedivé. Lidi na sobě měli většinou tmavé barvy – černou, modrou, šedou, jen občas se objevila červená, nebo nějaká veselejší barvička. I ulice a domy měly stejné smutné barvy.
Ta malá princezna si přála, aby bylo veselo a barvy zářily všude kolem. Navíc se blížila zima, kdy ani sluníčko nemělo moc síly, aby prosvítilo den. Holčička probudila Andílka a řekla mu o tomhle svém trápení. Andílek měl radost, že mu důvěřuje, a slíbil, že zkusí něco vymyslet. Domluvili se, že se spolu zase ve snu potkají. Rozloučili se a každý se zase zachumlal do peřin a čekal, až ho přijde sluníčko probudit do dalšího dne.
Ráno se Duhový Andílek vyklubal z postele, a když se v koupelně podíval do zrcadla, usmál se na sebe a řekl:
No, kdo jiný než ty, Duhový Andílku, může pomoct malým holčičkám a klukům a přinést jim veselí a radost do života? Ty – díky svým duhovým barvičkám. Nikdo lepší neexistuje!“ Díky svému snu a malé pozemské holčičce pochopil, že jeho neštěstí a pád do kotle s duhovou marmeládou mu pomohlo najít to, čemu se chce dál v životě věnovat. Chce dávat radost pomocí barev! Teď už jen vymyslet, jak na to..
Andílek už věděl, co chce v životě dělat. Věděl, že chce lidem pomáhat najít radost, jen pořád nevěděl jak. Andělé, kteří dodávali duhovou marmeládu červánky na Zem, ho nepotřebovali, bylo jich dost, a jiný způsob zatím nenašel. Potřeboval se s někým poradit. Šel ven, našel si jeden opuštěný obláček, na který si sedl, a jen tak – do větru – začal mluvit. Kdyby ho někdo slyšel, myslel by si, že je blázen a že mluví sám se sebou, ale jemu to bylo jedno. Pověděl, co ho trápí, a pak zůstal mlčet a čekal, jestli odněkud přijde odpověď. Jak tak čekal, přepadl ho zezadu spánek, přemohl ho a Andílek usnul, ani nevěděl jak. Odpověď, na kterou čekal, přinesl sen.
Zdálo se mu, že šel do hlavního nebeského města a kroky ho přivedly až k jednomu parku. Na lavičce tam seděl milý pán a vyhříval se na sluníčku. Dělal si zrovna přestávku v práci. Pozval Andílka, ať si k němu sedne a, jestli chce, poví, co ho trápí. Andílek nechtěl pána obtěžovat svými problémy, ale tolik ho tížily, že mu všechno vypověděl. Zatímco povídal, sluníčko, pán i všechno kolem se začalo víc a víc usmívat, protože cítilo, že to, co se chystá, je moc dobré. Andílek skončil a překvapeně se rozhlédl, protože všechno kolem zářilo a mělo mnohem výraznější a veselejší barvu než dřív.
Pán se usmál a řekl: „Vidíš, ty jsi mluvil a přitom přesvědčoval vše kolem, že vše je krásné, veselé, barevné.
Že uvnitř všeho je plamínek, světýlko, které září a které může dávat radost – a dávat radost je to nejkrásnější.
Všechno kolem Tebe si na tohle vzpomnělo a září. I na Zemi to bude stejně zářit, až jim pomůžeš vzpomenout si na tuhle pravdu.“
Andílek byl překvapený a nějak nemohl pochopit, že ta krása kolem je jeho dílo.„Ale jak? Jak lidem pomůžu rozzářit svět?“
„Můžeš je navštěvovat ve snu,“ řekl pán.
„Budeš mít vždycky dost síly a energie, abys dělal, co je dobré. Nemusíš se bát. A potom bys mohl na Zem přinést příběhy. Lidi rádi čtou, třeba by to byl dobrý způsob. Ale barev je hodně… Něco s tím..“
Pán přemýšlel nahlas. Měl pravdu, barev pro příběhy je opravdu hodně. Bylo třeba vybrat jen některé…
Společně s Andílkem začali mluvit o barvách, dovolili sluníčku, kvítkům i dalším, aby se vmísili do debaty, a nakonec vybrali sedm barev. Sedm barev, které spolu s příběhy přinesou pohlazení a radost lidem na Zemi.
Je to:
• Červená – barva srdce, růží a lesních jahod.
• Oranžová – barva veselá a hravá, barva měsíčků zahradních a slaďoučké mrkve ze zahrádky.
• Žlutá – barva sluníčka, která prozáří i nejsmutnější den, a barva pampelišek – zlatých penízků rozházených po trávě.
• Zelená – barva naděje, která se ukáže vždy znovu čerstvá a svěží po zimě, kdy se vše zazelená.
• Tyrkysová – barva letního nebe bez mráčku a barva pomněnek u potoka.
• Modrá – barva lučních zvonků, barva moře a klidného snění.
• Fialová – barva tajemná, která zve na setkání červenou a modrou. Barva, která se ukazuje k večeru mezi červánky, když noc přichází.
Andílek se probudil ze sna, byla mu trošku zima a s leknutím zjistil, že spal několik hodin. Pak si vzpomněl, co se mu zdálo, a toho času, co prospal, nelitoval. Odpočinul si a pán (měl takový dojem, že to byl sám Bůh, ale nikdy ho neviděl, tak si nebyl jistý) mu pomohl najít řešení jeho problému. Napíše příběhy o barvách! Rozběhl se rychle domů, aby si napsal, co se mu zdálo, a nezapomněl seznam barviček, který spolu pro příběhy vybrali.
Bylo hodně pozdě, když tohle dokončil, a ještě musel udělat nějaké věci do školy. Už tam zase chodil rád, už mu nevadilo, že je duhový, a ostatní si na to taky zvykli. Teď už necháme Andílka jeho školním povinnostem a pak dalším duhovým snům…
Andílek slíbil, že barvičkové příběhy lidem donese, tak nezbývá než čekat, až se objeví. A jestli nechceš čekat, tak zkus pozvat Duhového Andílka k sobě do snů. (Nebo vezmi štětec a namaluj si svět, třeba na růžovou.)
Hezký čas a pozdravení od duhového Andílka jen pro Tebe …
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška.

 

 

 

Andělské léčení zubů – Systém Dental_Shakti

Systém Dental Shakti
Tento systém byl vytvořen pro udržení zdraví zubů a sestává ze tří zasvěcení:
1. První zasvěcení se nazývá „Dental Shakti“ a podporuje všeobecnou čistotu a posílení
2. Druhé zasvěcení se jmenuje „Hluboké Dental Shakti“ a jde hlouběji do fyzické podstaty zubní medicíny
3. Třetí zasvěcení se jmenuje „Příjemné umrtvení“ a používá se pouze při bolestech
Přečti si následující popis energií a dozvíš se, co tato zasvěcení všechno ovlivňují.
Zasvěcení do Dental Shakti nenahrazuje čištění zubů, používání zubní niti nebo jiných pomůcek na čištění. Čisti si prosím zuby 2x denně a vyhledej
1x nebo 2x do roka zubního lékaře k preventivní prohlídce.
Dental Shakti
Tyto energie jsou vedeny tvými Anděly zubů, kteří pracují s tvým Vyšším Já. Aktivují pouze ty energie, které opravdu potřebuješ, a pokaždé, když aktivuješ Dental Shakti, vybírají správné složení/kombinaci, sílu a délku působení.
Zasvěcení sestává z následujících energií:
Čistící pole
Toto je energetické pole, které proniká a obklopuje zuby. Brzdí růst infekce, bakterií, plísní, virů, parazitů, zubního plaku/povlaku, zubního kamene, zvápnění, mineralizace a zkostnatění. Toto pole zasahuje oblasti kam se nedostane kartáček na zuby a zubní nit. Energie, které jsou zodpovědné za vytvoření infekcí, bakterií, plísní, zubního kamene atd. budou ze všech fyzických energetických systémů (meridiány, čakry, aura, subtilní těla, všechna jiná energetická pole, dráhy, centra a akumulace) odfiltrovány a všechny energetické systémy budou od těchto energií vyčištěny. Budou aktivovány a vloženy energie, které léčí infekce a brzdí vznik bakterií, parazitů, plaku, zubního kamene atd.
V čistícím poli je obsažena ještě druhá energie, která rozruší již existující infekce, bakterie, parodontózu, plísně, viry, parazity, plak, zubní kámen atd. natolik, že se promění na jemný prášek a odpadnou ze zubů. Mrtvé bakterie, viry, zubní kámen, kaz atd. budou slinami odplaveny a eliminovány a vyloučeny přes lymfatický systém a krevní oběh.
Shakti ústní dutiny (Anti-cavity/gingivitis Shakti)
Tato energie neutralizuje kyseliny, bakterie nebo jiné substance, které jsou zodpovědné za vznik zánětů, např. gingivitidy (zánět dásní). Jen ty fyzikální substance, bakterie, kyseliny a jejich energie, které jsou za zánět zodpovědné, se přemění v jemný prášek a budou vyloučeny. Kyseliny a bakterie jsou přirozenou součástí trávení a flóry v ústech, proto tyto potřebné složky nebudou narušeny.
Pole proti rozkladu/hnilobě
Toto energetické pole ničí zbytky potravy nebo jiné substance v ústech, které by mohly začít rozkládat a přispět k potížím s dásněmi, kořeny a nervy.
Pole strukturální celistvosti
Tato energie posiluje stavbu/strukturu zubů, dásně, nervy a kosti. Posiluje zdravý energetický „modrotisk“/záznam celé oblasti ústní dutiny a tím podporuje fyzickou strukturu.
Revitalizační energie
Tato energie je základní revitalizační energií. Pracuje na všech energetických stupních, aby revitalizovala ústní dutinu. Když bude tato energie používána po delší dobu, přinese do úst novou vitalitu zubům, dásním, kostem a nervům.
Obnovující Shakti
Toto je energie k opravě a k obnově. Pomáhá při tvorbě dásní např. po vytržení zubu a opravuje v ústech špatné oblasti, včetně zubů, dásní, kostí a nervů.
Hluboké Dentální Shakti
Tyto energie jsou vedeny Anděli zubů ve spolupráci s tvým Vyšším Já. Aktivují jen ty energie, které opravdu potřebuješ. Vždy, když tuto shakti aktivuješ, naleznou správnou kombinaci, sílu a délku působení.
Při zasvěcení obdržíš tyto energie:
Detoxikační Shakti
Tato energie osvobozuje tělo od všech nepotřebných a nezdravých forem fluoridu. Potřebné množství pro zdravé silné zuby zůstane v zubech. Zbytek se rozpadne na své atomy a bude eliminován. Totéž nastane se všemi nezdravými/škodlivými chemickými látkami, minerály a drogami, které souvisí se zdravím zubů.
Dentální Shakti víru myšlenek
Tato energie se pohybuje jako vír nebo červ tvými myšlenkami a pocity, aby vyhledala ty myšlenky, které podporují špatné zdraví zubů. Stejně tak vyhledává tato energie myšlenkové a pocitové/emoční vzorce, které jsou zodpovědné za ztrátu zdraví zubů. Tyto jsou odstraňovány ze všech fyzických a energetických vrstev (meridiány, aura, čakry, podvědomí, všechna jiná energetická pole, dráhy, centra a akumulace atd.) a Vyšším Já přeměňovány na Světlo. Podporující energetické systémy, které jsou blokovány nebo potřebují opravu, jsou tímto zasvěcením opět aktivovány a vytvářeny.
Shakti k odstranění entit/bytostí
Andělé zubů vyhledávají bytosti a entity, které souvisejí s dentální medicínou a s problémy se zuby. Jsou s respektem odhaleny a je jim dáno to, co hledají, aby tě opustily a nekonaly žádnou škodu. Pokud byla bytost přilákána potřebami osoby, najdou Andělé zdravější a lepší cestu pro uspokojení potřeb osoby tak, aby osoba mohla bytost popř. problémy se zuby propustit.
Orální karma
Toto Shakti se spojí s Vyšším Já a prosí o vymazání karmických událostí, které negativně ovlivňují ústní dutinu (zuby, dásně, kosti a nervy).
DNA, rasová a rodinná Shakti
Tato energie opravuje genetická poškození DNA, která jsou zodpovědná za potíže se zuby, a pracuje také na rasových nebo rodinných informacích, které jsou do DNA nahrány.
Anděl zubů
Tato část tohoto energetického systému volá tvé osobní Anděly, kteří pracují na tvém celkovém zdraví, zvláště ty, kteří mají na starosti zdraví zubů. Tito Andělé dohlížejí na fungování obou zasvěcení (Dental Shakti a Hluboké Dentální Shakti) a spolupracují s tebou na tvém dentálním wellnes. Pracují velmi individuálně a precizně na zdraví zubů.
Příjemné umrtvení
Tato energie tlumí bolesti zubů a pracuje na příčině bolestí.
Použití těchto zasvěcení:
Pro aktivaci vyslov anebo pomysli: „Dental Shakti“ nebo „Hluboké Dentální Shakti“ se záměrem uvést energie do toku. Tvůj záměr je mnohem důležitější než slova, která použiješ. Když např. zapomeneš název některého z Shakti, ale máš záměr je aktivovat, bude to fungovat.
Můžeš každé využívat kdykoli a jak často chceš. Mé doporučení je aktivovat Čistící Shakti při každém čištění zubů nebo po/při jídle, když víš, že se v nejbližší době k čištění zubů nedostaneš. Bude aktivováno asi na 20 minut. Hluboké Dentální Shakti může být používáno vícekrát týdně, podle potřeby. V prvních měsících po tvém zasvěcení budeš velmi často vnímat aktivitu energií. To by se pak mělo usadit, protože si na energie zvykneš. Hluboké Dentální Shakti bude aktivní asi na 20 – 30 minut.
Můžeš používat jednu nebo i více energií současně. V tomto případě by mělo být vysloveno zasvěcení (Dental Shakti nebo Hluboké Dentální Shakti) a energie, které chce člověk použít. Ostatní energie jsou pro tuto chvíli vypnuty. Pokud chceš použít např. Detoxikační Shakti, tak jednoduše řekni „Hluboké Dentální Shakti – Detoxikační Shakti“.
Tento systém byl nainstalován tak, abys se záměrem samozasvěcení mohl/a být při čtení následujícího odstavce zasvěcen/a do systému. Tento odstavec můžeš poprvé pročíst i bez záměru zasvěcení, pro ujištění, že bys tento systém také skutečně chtěl/a.
Každé zasvěcení musí být provedeno separátně. Potřebuješ pouze přečíst zasvěcovací odstavec pro první zasvěcení „Čistící pole – Shakti“. Pro dalších dvanáct energií poprosíš Anděle zubů a své Vyšší Já o zasvěcení. Každé zasvěcení probíhá asi 20 minut. Můžeš je stáhnout všechny za sebou nebo v průběhu dne anebo vícero dní. Když budeš stahovat jedno za druhým, dej pozor na přebití. Dbej na své pocity. Doporučuji nedělat za den více než 3-6 zasvěcení. Pro zasvěcení nemusíš být v meditativním stavu, dbej na vhodný rozestup mezi zasvěceními, pokud je budeš dělat v jednom dni. Během práce nebo třeba jízdy autem prosím dbej na respekt a vděčnost za energie.
Zasvěcení
„Prosím Boha, své Vyšší Já a všechny duchovní pomocníky, kteří v zájmu mého nejvyššího blaha se mnou pracují na léčení a zdraví, o jejich podporu a o nejvyšší a nejčistší kvalitu těchto zasvěcení a aby byly tak efektivní, jak je lidsky a božsky možné. Prosím pošlete mi Anděle, Bohy, Mistry, energie nebo bytosti, které tento systém aktivují a podporují.
Prosím o neomezené léčivé energie, síly a inteligence, prosím Boha, mé Vyšší Já, mé duchovní pomocníky a průvodce, Mistry, Anděle a jiné bytosti, které spolupracují s lidmi na léčení, o jejich podporu, prosím o všechny léčivé energie a systémy (např. Reiki), všechny léčivé symboly, mantry, přírodní zdroje jako energie bylin, krystalů, minerálů, květin, pět elementů, světlo, barvy, tóny, homeopatické přípravky, vitamíny, enzymy, proteiny atd. o jejich pomoc prostřednictvím Dental Shakti.
Prosím zajistěte, aby byly z tohoto systému vyloučeny všechny energie, bytosti a myšlenkové a emocionální formy, které jsou nižší povahy a mohly by způsobit škodu. Mnohokrát děkuji.“
Jak se zasvěcení předávají dál
Nejlepší způsob, jak zasvětit někoho dalšího do Dental Shakti, je dát mu přečíst skripta. Každý, kdo je do této energie zasvěcen, ji může samozřejmě také prostřednictvím čistého záměru předávat dál na další osoby. Dát zasvěcení prostřednictvím čistého záměru je v každém případě účinné, ale chybí informace obsažené v těchto skriptech.
Světlo a Lásku
Richard Eisenberg
Přeložila Martina Mangová
Převzato z : www.channeling.wbs.cz

Andělé a vůně

Andělé a vůně

Jedním z nejúčinnějších nástrojů, kterým můžete přilákat pozornost andělů, je nádherná vůně zejména v podobě éterických olejů. Éterické oleje jsou známé především tím, že podporují změny nálad a přechod mysli do klidného stavu. Jsou to vysoce koncentrované, přirozenou cestou získávané vonné látky, které se vyrábějí z celé řady rostlin a vyrábějí se téměř ve všech zemích světa, kde mají dlouhou tradici, jak ve výrobě, tak i v používání.
Vůně je jemná nadpřirozená forma komunikace, která zvyšuje úroveň našeho vědomí, protože v sobě nese duši oné rostliny. Tím, že se rostliny obracejí na smysly prostřednictvím vůně., komunikují s námi na hluboké úrovni instinktů. Naše receptory vůně sídlí v nejstarší části mozku, která se řídí intuicí a není ovládána myslí jednající na základě logiky.
Existuje mnoho různých způsobů použití éterických olejů při práci s tělem, myslí a duchem. Protože éterické oleje jsou vysoce koncentrované látky, ředí se do základního – nosného oleje. Doporučované množství se může zdát nepatrné a jejich vůni lze v některých případech sotva postřehnout, účinky se přesto projevují. Receptory v mozku si na přítomnost vůně rychle zvyknou a my sami pak na ni již nemyslíme a vůně s námi pracuje.
Použití éterických olejů:
Masáž – 5 kapek oleje smíchejte se lžící kvalitního nosného rostlinného oleje např. mandlového, meruňkového, hroznového
Koupel – 8 kapek oleje smíchejte se lžící kvalitního rostlinného oleje např. mandlového nebo neutrálního koupelového oleje a nalejte do koupele, 2 kapky kápnete na mycí houbu a po osprchování si jí potřete celé mokré tělo a zhluboka dýchejte.
Inhalace – do misky s horkou vodou kápněte 2 kapky oleje. Obličej držte asi 20cm nad miskou a hlavu si přikryjte ručníkem, zavřete oči a dvě minuty zhluboka vdechujte nosem.
Aromalampy a difuzéry – naplňte misku vodou a kápněte až 6 kapek oleje, zapalte svíčku nebo zapněte zdroj tepla. Olej také můžete kápnout na papírový ubrousek nebo kosmetický odličovací tampónek a dát na teplý radiátor.
Rozprašovače – do 50ml vody v rozprašovači přidejte 5 kapek oleje, promíchejte a stříkejte vysoko do vzduchu, pozor na nábytek.
Provonění prádla – kapkou oleje si můžete provonět oblečení, polštáře nebo ložní prádlo, či si navonět kapesník.
Nabídku mých přírodních Archandělských a mistrovských vůní Prameny života najdete zde.
Specifické zaměření vůní
Léčení – archanděl Rafael
Pro otevření srdeční čakry a přivolání andělů, kteří pomáhají při léčení, omlazení, regeneraci a obnově, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Borovice, citron, heřmánek, hřebíček, jalovec, karafiát, levandule, máta peprná, mimóza, neroli, nové koření, růže, palmarosa, santal, tymián.
Meditace – archanděl Cafkiel
K otevření korunní čakry a čakry třetího oka a přivolání andělů při meditaci, rozjímání a zkoumání duše, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Levandule, lipový květ, fialka, fenykl, šalvěj.
Duchovní moudrost – archanděl Zadkiel
K otevření center vyšších čaker a přivolání andělů duchovního vědomí, vědomostí, soudnosti a božského pochopení, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Benzoe, cypřiš, heřmánek, lipový květ, myrha, rozmarýn, růžové dřevo, santal, mrkev – semeno, šalvěj.
Vidění – archanděl Raziel
K pročištění centra třetího oka, odhrnutí závoje halícího tajemství kosmu a k rychlému přivolání andělů duchovního vidění, proroctví a zjevení, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Benzoe, jasmín, lipový květ, mimóza, myrha, narcis, neroli, růže, růžové dřevo, santal, mrkev – semeno, skořice, šalvěj, tuberóza, verbena, vavřín.
Andělské sny – archanděl Gabriel
Tyto oleje a jejich směsi mají vysoké vibrace a přivolávají anděly osudu, aby během spánku povznesli duši a nabídli andělské sny a rady.
Anýz, bazalka, benzoe, elemi, kopr, koriandr, lipový květ, máta peprná, meduňka, mimóza, myrha, narcis, neroli, růže, ravensára, andělika, skořice, šalvěj, vavřín, verbena.
Andělská komunikace – archanděl Haniel
K vytvoření dlouhotrvajících pout s andělskou inspirací a zvýšení komunikačních schopností pročištěním krční čakry, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Citron, grapefruit, heřmánek, karafiát, lipový květ, mandarinka, myrha, neroli, růže, pomeranč, santal, vavřín.
Věstění – archanděl Raziel
Pro zajištění snazšího přístupu k vyššímu rádci a pro pomoc s vzbuzováním zvýšených stavů vnímavosti, které zlepšují schopnosti související s prorokováním a pozvednou vás na novou duchovní úroveň (včetně andělského porozumění), používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Benzoe, hřebíček, lipový květ, máta peprná, mimóza, myrha, narcis, růžové dřevo, santal, andělika, mrkev – semena, skořice, šalvěj, tuberóza, vavřín.
Vnitřní dítě – archanděl Chamuel
Tyto éterické oleje shromáždí na vší straně anděly, kteří vám pomohou dosáhnout uzdravení a posílení všech vašich vztahů. Tito milující andělé pomáhají spojit se opětovně s vaším vnitřním dítětem. Přinesou vám tak uzdravení, útěchu a odpuštění. Pomáhají vyjasnit věci po zneužití, opuštění a odmítnutí.
Benzoe, heřmánek, hyacint, levandule, mandarinka, meduňka, neroli,, růže, pelargónie.
Přechod – archanděl Metatron
Po celé věky lidé zapalují kadidlo kolem těch, kteří přešli ze života do smrti.Věřilo se, že nádherná vůně přiláká anděly a že dým hořícího kadidla nebo posvátných bylin odnese duši do nebeské říše. K přivolání andělů archanděla Metatrona, kteří mají na starosti nanebevzetí, urychlení cesty duše k Božskému a pomáhají s odproštěním se od hmotného světa, které je nutné ke klidnému přechodu, používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Benzoe, cedrové dřevo, cypřiš, heřmánek římský, jalovec, jasmín, kadidlo, levandule, lipový květ, mandarinka, neroli, růže, pačuli, pelargónie, santal, lemongrass.
Samota – archanděl Jofiel
Deprese, samota, žal a melancholie mohou čas od času postihnout každého z nás. Jejich příčinou bývají vnější podměty. Následující oleje pročistí tělo, mysl i ducha a přivolají anděly osvícení, slunečního světla a radosti.
Benzoe, bergamot, citron, limetka, citronela, lemongrass, slaměnka, heřmánek, narcis, neroli.
Očista – archanděl Zadkiel
S očištěním sebe a aury proměnou negativní energie v pozitivní pomáhá archanděl Zadkiel, strážce fialového plamene. Použití levandulového oleje pomáhá zahánět negativní emoce jako je zlost, nenávist, zášť nebo trpkost. Současně pomáhá opravovat poškozenou auru. Negativní emoce snižují frekvence vibrací a jako magnet přitahují negativní energii. Používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů:
Bazalka, borovice, cedrové dřevo, citron, lemongrass, cypřiš, čajovník, eucalyptus, jalovec, kafr, kajeput, kozlík lékařský, levandule, limetka, máta peprná, meduňka, mimóza, myrha, nard, neroli, niaouli, růže, rozmarýn, santal, šalvěj, tymián, vavřín, verbena, yzop.
Vysvěcení – archanděl Zadkiel
Pro vysvěcení posvátných objektů a k vytvoření prostoru pro meditaci, rituál nebo k práci se sny, si přivolejte na pomoc archanděla Zadkiela. Pomůže vám v tom použití některých z následujících olejů:
Anýz, bazalka, borovice, cedrové dřevo, citron, levandule, máta peprná, meduňka, niaouli, rozmarýn, fenykl, šalvěj, verbena, yzop.
Ochrana – archanděl Michael
Pro ochranu, bezpečnost, posílení, překonávání překážek a zbavování se strachu, včetně pochybností o sobě, si zavolejte archanděla Michaela a jeho andělské legie. Pomůže vám v tom použití některých z následujících olejů:
Anýz, borovice, čajovník, černý pepř, elemi, hřebíček, jalovec, kajeput, karafiát, kmín, kozlík lékařský, levandule, květ lípy, mimóza, myrha, nard, niaouli, nové koření, palmarosa, pelargónie, rozmarýn, řebříček, fenykl, šalvěj, lemongrass, tymián, yzop, zázvor.
Vyvážení – archanděl Jofiel
Pro vyvážení, nalezení rovnováhy, obnovení vnitřního světla a harmonie používejte tyto éterické oleje a směsi z těchto olejů, které přivolají archanděla Jofiela:
Amyris, cedrové dřevo, citron, grapefruit, levandule, mandarinka, pelargónie, pomeranč, růžové dřevo, ylang-ylang.
Soustředění – archanděl Jofiel
K soustředění, obnovení jasnosti myšlení a ke zlepšené paměti použijte následující éterické oleje:
Bazalka, cedrové dřevo, čajovník, jalovec, kajeput, mech, mandarinka, máta peprná, nard,
neroli, palmarosa, pomeranč, rozmarýn, fenykl.
Vyhnání negativity – archanděl Michel
K vyhnání negativity a odstranění úzkosti, fóbií a obav, použijte některý z následujících éterických olejů, který vám pomůže přivolat archanděla Michaela:
Bergamot, eucalyptus, heřmánek, kafr, levandule, květ lípy, mandarinka, neroli, růže, santal, majoránka, šalvěj, ylang-ylang, yzop.
Vnitřní mír – archanděl Uriel
K obnovení vnitřního míru, harmonie duše a dosažení k zemi připoutané reality, použijte některý z následujících éterických olejů, který přivolá archanděla Uriela a on rychle zareaguje na vaši žádost:
Heřmánek, hyacint, kafr, levandule, mandarinka, meduňka, mytha, neroli, růže pettigrain, santal.
Sebedůvěra – archanděl Jofiel
Pro zvýšení sebedůvěry, sebehodnocení a podporu kreativity k sobě povolejte archanděla Jofiela. Pomůže vám v tom použití některých z následujících olejů:
Bazalka, bergamot, citron, grapefruit, heřmánek, jasmín, květ lípy, litsea cubeba, mandarinka, pomeranč, rozmarýn, ylang-ylang.
Odvaha – archanděl Uriel
Ke zvýšení osobní odvahy, síly, houževnatosti a výdrže povolejte archanděla Uriela stimulací základní čakry, některým z následujících olejů. Uriel vám rovněž pomůže překonat iracionální strach, paranoiu a návaly paniky:
Bazalka, černý pepř, grapefruit, hřebíček, kafr, řebříček, majoránka, fenykl, tymián, zázvor.
Afrodiziaka – archanděl Chamuel
Následující oleje jsou vynikající afrodiziaka, která zvyšují smyslnost. Povolejte archanděla Chamuela, aby vám pomohl se všemi vztahy, zejména pokud jde o zvýšení vaší pozornosti energii kundalini. Jasmín se tradičně používá při tantrických rituálech. Použijte některý z následujících éterických olejů:
Jasmín, kardamon, kmín, růže, pačuli, mrkev, tuberóza, vanilka, ylang-ylang, zázvor.
Přilákání lásky, radosti, štěstí nebo spřízněné duše – archanděl Chamuel
K otevření a vyléčení srdeční čakry a přilákání lásky do vašeho života, k objevení radostného, šťastného a milostného vztahu nebo k přivábení spřízněné duše, použijte některý z následujících éterických olejů a požádejte archanděla Chamuela, aby vám při hledání pomáhal:
Hřebíček, jasmín, koriandr, lipový květ, mimóza, myrha, palmarosa, pomeranč, růže, řebříček, skořice, vanilka, ylag-ylang.
Přilákání štěstí – archanděl Jofiel
Někteří lidé k sobě přitahují štěstí. Mají rozvinuté vědomí úspěchu. Pro pochopení zákonů, na jejichž základě se toto vědomí projevuje, přivolejte archanděla Jofiela a použijte kombinaci dvou nebo tří následujících éterických olejů, které odstraní zablokování v základní nebo sakrální čakře, stejně jako v čakře solar plexus:
Borovice, hřebíček, kmín, mech, meduňka, myrha, nard, nové koření, santal, skořice, lemongrass.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Meditace s anděly

LÉČIVÉ MEDITACE S ANDĚLY

Posvátný andělský kruh
Tento rituál a vzývání čtyřech velkých archandělů vám může pomoci vrátit se zpátky do centra svého bytí. Pomůže vám zbavit se bolesti spojené a minulostí, abyste dokázali dosáhnout vnitřního klidu a harmonie. Pokud se totiž neustále ohlížíte zpátky a vzpomínáte na těžké chvíle a okamžiky, které jste v minulosti prožili, tak zastavujete svůj růst, omezujete své schopnosti, svazujete si vaši životní energii a omezíte si svou schopnost mít se v budoucnu lépe. Svým negativním duševním rozpoložením si také můžete svoji minulost idealizovat a tím si oslabujete spojení se svým současným životem. Přestáváte být tady a teď a přestáváte si uvědomovat vaši realitu.
Tento kruh z krystalů Matky Země, je jejím symbolem, je symbolem života, ve kterém je posvátné vše živé a vše si je navzájem rovno. Kruh je posvátný obrazec ve většině tradic a představuje cestu životem, vytváří Kruh síly.
Z malých svíček a krystalů si vytvořte kolem sebe kruh nebo si ho představte jako ohnivý kruh.
Posaďte se do jeho středu tak, aby vaše tvář byla obrácená k východní straně.
Postupně vyvolávejte každého ze čtyř velkých archandělů – můžete to dělat nahlas nebo jen v duchu. Vždy, než vyvoláte dalšího archanděla vyčkejte do okamžiku, až budete cítit, že předchozí archanděl je již ukotven.
Používejte následující invokaci:
„Volám tebe archanděli Rafaeli, anděli východu, prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Děkuji.“ Představte si ho v podobě žlutého světla s fialovou aurou před sebou.
„Volám tebe archanděli Gabriel, anděli západu, prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Děkuji.“ Představte si ho v podobě modrého světla s oranžovou aurou za sebou.
„Volám tebe archanděli Michaeli, anděli jihu, prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.“ Představte si ho v podobě červeného světla se zelenou aurou po své pravici.
„Volám tebe archanděli Urieli, anděli severu, prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět.
Děkuji.“ Představte si ho v podobě zeleného světla s rudohnědou aurou po své levici.
Soustřeďte se na srdeční čakru, uvidíte v ní symbol Davidovy hvězdy – dva do sebe propletené trojúhelníky, symbol rovnováhy v srdeční čakře.
V duchu požádejte tyto čtyři archanděly, aby vám pomohli odpoutat se od minulosti a pomohli vám vybudovat si pozitivní přítomný a budoucí život. Poděkujte jim a dovolte, aby se tyto energie rozpustily.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Andělský chrám
Každý anděl má svůj duchovní domov neboli chrám světla zakotvený nad energetickými víry, které vznikly činností duchovní hierarchie pod odhledem archandělů. Každý chrám má jiný účel, díky němuž vám může pomoci na pouti životem. Jednotlivé chrámy jsou zasvěceny „kosmickým ctnostem“, které střeží jednotliví archandělé. Pokud během meditace nebo spánku navštívíte některý z chrámů, dostanete inspiraci a léčení tohoto chrámu.
Archandělé a jejich sféry vlivu
Archanděl Michael – víra, ochrana, vůle boží, pravda
Archanděl Jofiel – osvícení, moudrost, vytrvalost, obnova energie
Archanděl Chamuel – láska, čistá radost, důvěra, vztahy, soucit
Archanděl Gabriel – čistota , naděje, vzkříšení, rada, očista
Archanděl Rafael – pravda, uzdravení, koncentrace
Archanděl Uriel –osvobození, přivádí k mistrovskému Já, životní cesta, mír
Archanděl Zadkiel – vnitřní a vnější svoboda, transformace
Archanděl Muriel odpuštění, soucit, bezpodmínečná láska, vnitřní mír vnímání sama
sebe, práce s delfíny a dalšími mořskými živočichy,
Archanděl Haniel otevření se novému, tvořivost, odpovědnost za sebe sama,
skupinová energie, komunikace
Archanděl Natanael – odevzdání se božímu vedení, víra, zázraky, kontakt s anděly
Archanděl Metatron – spojení lidského s Božským, zpřístupnění vnitřního
vědění, uskutečnění Kristova vědomí, aktivace světelného těla
Archanděl Bariel – soucítění, vnímání ostatních forem života, naplnění,
nevyčerpatelná hojnost
Archanděl Raguel stabilita jemněhmotných těl, spojení se s prasilou stromu,
otevření sebelásce a sebeúctě, materiální hojnost
Archanděl Camael – rozpuštění strachu, smíření protikladů, rozvoj životní odvahy
Archanděl Anael – rozpouštění kolektivních traumat, transformace nižších pudů,
pokrok, rozhodnost, prosazení
Matka Sofie – znovunalezení ženské prasíly, vzájemné smíření ženského a
mužského pólu, moudrost
Archanděl Sandalfon – hledání dvoupaprsku, spojení Boha a Bohyně v nás
– dokonalý stav, realizace snů
Archanděl Raziel – probuzení mistrovského Já, sluneční zasvěcení, charisma,
úspěch, kosmický Otec, mystéria vesmíru
Archanděl Cafkiel – Kosmická Matka, rozjímání, výživa
Archanděl Oriel – božské ženství, měsíční magie, fáze života
Posaďte se do pohodlné meditační polohy. Uvolněte celé tělo a začněte se soustředit na svůj dech. Dýchejte zvolna a hluboce. Pomalý nádech a ještě pomalejší výdech.
Přivolejte archanděla, jehož chrám chcete navštívit. Požádejte ho, aby během meditace přenesl pozornost do vašeho vědomí.
Vnímejte, jak se přivolaný archanděl blíží k vám. Nechejte se obklopit jeho energií a dovolte, ať vás přenese do svého duchovního domova – archandělského chrámu léčení.
Když se ocitnete uvnitř chrámu, požádejte o to, co si přejete prostudovat nebo v čem potřebujete podpořit a dodat síly.
Archandělé s vámi budou pracovat a dají vám znamení, až nastane čas vrátit se zpátky. Bezpečně vás přenesou nazpět do vašeho těla a do vaší přítomnosti. Nezapomeňte jim poděkovat.
Můžete také vámi vybraného archanděla oslovit těsně před tím, než ulehnete ke spánku a požádat o návštěvu chrámu během spánku. Archandělé s vámi pak budou pracovat během vašeho spánku a vy budete schopní i takto získané informace uplatnit a využít ve vašem životě.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Meditace s andělskými košíky
Jedná se o úžasnou meditaci vhodnou pro chvíle, kdy vás něco rozzlobí nebo jakkoliv vyvede z rovnováhy.
Začněte s tím, že se zhluboka nadechnete a vydechnete.
Zavřete oči a představte si, že před vás andělé postavili velký košík. Stoupnou si vedle něj a požádají vás, abyste do něj odložili, vše co vás trápí, tíží nebo nějak obtěžuje.
Odložte do něj všechny strachy a obavy týkající se peněz, práce, zdraví, domova, vztahů nebo závislostí. Pak pokračujte negativními myšlenkami ohledně vašeho těla a tělesného zdraví, vzpomínkami a emocemi spojenými s konflikty a hádkami a nezapomeňte ani na všechny bolestivé zážitky a zklamání.
Pak do košíku hoďte všechny pocity viny, sebeoviňování, strach a obavy z budoucnosti, z úspěchu i ze selhání, všechny pocity méněcennosti a nedostatečnosti, a také vztek nebo zášť, jež můžete cítit vůči členům nějaké církve nebo náboženské skupiny. Nakonec do košíku odložte i svůj odpor vůči Bohu, ať už v jakékoliv formě.
Pokud vás napadne ještě něco, čeho byste se rádi zbavili, udělejte to. Nic si zbytečně nenechávejte na příště, raději si ulevte hned teď. Uvidíte, jak lehko vám bude na těle i na duši.
Dívejte se za anděly, jak odnášejí plný koš. Budou se na vás usmívat a odnesou vaše starosti Stvořiteli, zdroji nekonečné moudrosti, kde se všechny problémy vyřeší ve váš prospěch. Poděkujte Bohu i andělům za pomoc. Dovolte si ji přijmout, zasloužíte si to. Uvědomte si, že zároveň s vaším uzdravením se uzdravuje celý svět.
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Poslání duše
Nachystejte si pero a papír. Zavolejte archanděla Uriela, aby požehnal tuto meditaci, ochránil ji a dohlédl na její průběh. Požádejte ho, ať vám svítí na pouť životem. Řekněte mu, že hledáte, jaké má vaše duše poslání v tomto životě.
Pohodlně se posaďte, papír s perem si položte vedle sebe tak, abyste mohli zapisovat informace, které k vám přijdou. Soustřeďte se na svůj dech a zhluboka dýchejte. S každým nádechem a výdechem se postupně uvolňujte.
Masírujte si čakru solar plexu vpředu i vzadu pohybem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nepocítíte silné štípání.
Teď přeneste svou pozornost ke korunní čakře na temeni hlavy. Představte si, jak vám do temene hlavy vstupuje nádherná koule zlaté barvy. Tuto světelnou kouli vám posílá archanděl Uriel.
Posuňte zlatou kouli až do čakry solar plexu. Dovolte si, aby se tato koule ve vás zcela rozplynula. Vnímejte všechny vjemy a obrazy, které k vám během meditace přicházejí.
Až se budete cítit připraveni, zapište si všechno, co k vám přišlo na připravený papír. Je důležité, abyste nic neměnili a vše si poznamenali přesně tak, jak to k vám přišlo. Nechte prostě plynout slova na papír.
Poděkujte archandělovi Urielovi za pomoc, a pokud chcete, ještě setrvejte v těchto příjemných energiích a pak se vraťte zpátky do plného vědomí.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Meditace s fialovým plamenem transformace – karmické léčení
Tato meditace přivolá na pomoc archanděla Zadkiela, strážce fialového Zadkielův fialový plamen má nejvyšší vibrační frekvenci, která v případě jejího dosažení, přinese duši volnost a radost nad tím, že jste se uvolnili z hranic omezujících vaše chování a zbavili se nepříjemných pocitů spojených s vaší karmou. Tento plamen očišťuje karmická centra a přináší úlevu od návyků a jejich projevů. Zesiluje a uzdravuje duchovní energii. Pokud bude nasměrován archandělem Zadkielem, prolomí zablokovanou nebo stagnující energii způsobenou strachem, nenávistí, lítostí, hořkostí, žárlivostí, nesnášenlivostí nebo pocitem viny. Chrání před příliš silnými a nepříjemnými pocity, které sídlí ve vašem emocionálním těle.
Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dovolte svému tělu, ať se uvolní.
Jakmile se uvolníte, přivolejte si archanděla Zadkiela těmito slovy: „Archanděli Zadkieli, zaměř energii fialového plamene transformace do všech částí mého těla a aury, dokud nebudu očištěn od všeho negativního a nezískám všechnu sílu.
Uvolněte se a nechte prostoupit mocnou energii fialového plamene. Užijte si nádherného pocitu, když se bude tělo i aura koupat a pročišťovat ve fialovém plameni, který promění všechno negativní a pročistí vám všechny části vašeho těla, mysli a aury. Okamžitě pocítíte, jak pročištění čakerních center přinese úlevu od závislostí a jejich projevů.
Vnímejte, jak plamen odstraňuje a proměňuje zablokovanou, stagnující nebo zastavenou energii. Nechte mysl uklidnit a aktivujte božskou jiskru ve svém nitru. Tím přispějete k duchovnímu růstu a proměně negativní karmy.
Když uvidíte, jak fialový plamen pohasíná, meditace skončila. Dopřejte si dostatečný čas na návrat to vaší přítomnosti a k normálnímu každodennímu vnímání.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Meditace s růžovým plamenem Hvězdy srdce
Tato meditace slouží k rozvoji srdeční čakry a má zásadní důležitost pro uskutečnění pevných a skutečných kontaktů s anděly. Umožňuje s nimi komunikovat vyšší úrovni vědomí. Meditace přirozenou cestou vytváří kanál, kterým plyne andělská energie a umožňuje, aby se naše vědomí bez námahy spojilo s vědomím andělským.
Zapalte si růžovou svíčku a pusťte si příjemnou hudbu.
Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dýchejte zhluboka a dovolte vašemu tělu, aby se zcela uvolnilo.
Otevřete se a nechte vše procházet vaším nitrem.
Dovolte vašemu vědomí, aby přesáhlo pozemskou úroveň.
Zavolejte archanděla Chamuela a anděly lásky s posvátným růžovým světlem a požádejte je, aby vás obklopili. Vnímejte, jak vás obklopuje hřejivé světlo navozující pocit důvěry.
Levou rukou se lehce dotkněte své srdeční čakry uprostřed vaší hrudi. Představte si ji jako lotos s dvanácti okvětními lístky. Jak se vaše ruka dotýká lístků, lotos se rozvíjí a vy vstupujete do chrámu uvnitř vašeho duchovního srdce. Uprostřed chrámu spatříte oltář – je to nejposvátnější kout vašeho vědomí. Uprostřed oltáře spatříte růžový srdeční plamen. Začněte vyslovovat zvuk mantry „jam“.
Pozvěte anděly lásky, ať vstoupí do vašeho srdce. Sledujte, jak se plamen mění v nádhernou zlatorůžovou šesticípou hvězdu. Dovolte této nádherné energii, aby prostoupila celým vaším tělem a aurou a pak pokračovala ven do okolního světa. Tak pošlete lásku každému, kdo ji bude ochoten přijmout.
Po ukončení meditace si poskytněte dostatek času pro návrat do přítomnosti.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Jak vydechnout citový neklid
Archanděl Chamuel dokáže uvolňovat napětí a jeho růžový paprsek odebírá „horkost“ z našeho citového napětí. Nastoluje rovnováhu, aniž by potlačoval uvolňování. Zajišťuje uvolnění a schopnost přijmout to, kde se v životě nacházíte a co musíte udělat, aniž by dovolil falešným představám utvrzovat ve vás vztek, nenávist a lítost. Působí rovněž stimulujícím způsobem, protože člověka zbavuje pocitu samolibosti, kterou proměňuje v mírumilovný poklid.
Pohodlně se usaďte o samotě tak, aby vás nic nerušilo.
Zavolejte si archanděla Chamuela a požádejte ho, ať vám pošle růžovou kouli energie, která léčí city, uvolňuje citový stres, napětí a neklid.
Představte si nebo vnímejte, jak růžová koule sestupuje na tu část vašeho těla, která strádá citovou bolestí. Pokud si nejste jisti, kde je citová bolest uložena, požádejte ho, ať kouli sešle na vaši srdeční čakru.
Zatímco se zvolna zhluboka nadechujete, představte si nebo vnímejte, jak vzduch proudí přes růžovou kouli energie. S každým nádechem z vás bude růžová koule postupně uvolňovat stres, neklid a napětí.
S každým výdechem vnímejte, jak se vytrácejí uložené emoce.
Až bude léčení dokončeno, vnímejte, jak se ve vás posiluje andělská léčivá láska. Sledujte, jak jste obklopeni teplou zlatavě zářivou růžovou koulí. Zůstaňte s tou energií tak dlouho, jak vám to bude připadat vhodné a příjemné. Požádejte archanděla Chamuela o ochranu a uzemnění. Poděkujte mu.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška.Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Andělské modlitby

Andělské modlitby

z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona
Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání
Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem. Andělé požehnejte každý okamžik mého života. Žehnejte mým myšlenkám, pocitům i rozhodnutím. Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům. Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu. Obdařte mne nadšením, odvahou a radostí, abych dokázal dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám. Kéž umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu. Kéž je každé mé nadechnutí spojeno s dechem božím. Děkuji za život a za požehnání andělů.
Modlitba-spojení se zázraky
Prosím, abych se sjednotila se zázračnou povahou vesmíru. Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků. Kéž jsem obklopena zázraky a kéž se mi dostává z říše andělů požehnání. Kéž se můj život stane božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět. Jsem připravena na zázračné změny ve všech oblastech svého života. Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl. Prosím, abych pomáhala druhým dělat jejich zázraky. Kéž bych byla pro všechny lidi příkladem působení zázraků.
Modlitba-andělé uzdravení a pomoci
Kéž mi andělé poskytnou boží ochranu. Kéž jsem obklopena léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoliv. Prosím, abych mohla být prostředníkem duchovního uzdravování. Prosím, aby se mi neustále dostávalo andělského uzdravování. Můj duch je neustále uzdravován anděly, kteří o mně pečují. Moji strážní andělé mne vždy přivedou k těm léčitelům, lékařům a terapeutům, kteří mi poskytnou tu nejlepší péči. Děkuji svým andělům za to, že proměňují moji duši. Prosím, abych se naučil léčit sám sebe, abych pozitivněji smýšlela a duchovně se vyvíjela. Kéž bych mohla obdarovávat životy druhých léčivou silou a ochranou andělů.
Modlitba k andělům úspěchu
Andělé úspěchu, požehnejte mi, ať je můj duchovní růst a můj materiální úspěch v rovnováze. Kéž má práce odráží můj duchovní záměr. Kéž mne můj duchovní záměr vede ke vhodné a uspokojivé práci. Kéž snadno nabudu peněz, které potřebuji k životu plnému radosti a hojnosti. Kéž jsem vedena ke všem příležitostem, které přinesou užitek mně i těm, které miluji a na kterých mi záleží. Kéž jsem vedena ke všem příležitostem, které mi pomohou být k užitku širší společnosti lidí i andělů. Dejte mi sílu, odvahu a inspiraci proměnit všechny mé možnosti v úspěch. Kéž peníze, láska a klid mysli proudí do mého života se stejnou hojností. Děkuji za svůj úspěch a požehnání andělů.
Modlitba-jak k sobě přitahovat andělskou lásku
Kéž mne andělé zahrnují spoustou láskyplných vztahů. Kéž jsou všechny mé vztahy požehnány božskou láskou a harmonií. Prosím, abych se sblížil s lidmi, jejichž duchovní záměr doplňuje můj. Prosím, abych pomáhal probouzet andělské přednosti v ostatních a u sebe je posiloval. Neustále mne obklopují andělé v lidské podobě. Moji strážní andělé mne vždy přivádějí k milujícím a ochotným lidem. Děkuji svým andělům za dar smíchu ve všech mých vztazích. Prosím, abych dokázala přitahovat andělskou lásku v každém denním či nočním okamžiku. Prosím, abych dokázala vnášet andělskou lásku a smích do života druhých.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Éterické odsekávání pout

ÉTERICKÉ ODSEKÁVÁNÍ POUT

Jsme-li připoutáni k nějakému člověku či předmětu na základě strachu, vytváříme spirituální vodící šňůry, které této osobě či předmětu brání odejít z našeho života nebo se změnit.. tyto šňůry vypadají jako chirurgické hadičky a rostou v závislosti na délce a intenzitě daného vztahu. Tudíž nejdelší vlákna nás poutají k rodině, potomkům a dalším dlouholetým, intenzivním vztahům.
Tato pouta jsou jako duté trubice, jimiž energie proudí tam a zpět mezi dvěma vzájemně připoutanými osobami. Jsou to na strachu založená pouta, která jsou vždycky nezdravá, jelikož vycházejí z dysfunkce. Nemají nic společného s láskou nebo zdravou součástí vztahu. Přetnutí pout neznamená opuštění nějakého člověka, ani rozvod. Jde jen o uvolnění nezdravé části vztahu. Éterická vlákna rovněž nesouvisejí se stříbrným vláknem, které k sobě vzájemně poutá tělo a duši. Láska a stříbrné vlákno nemohou být náhodně přeseknuty.
Řekněme, že máte vlákno, jímž jste připoutáni k příteli nebo příbuznému, který trpí depresí nebo jinak strádá. Tento člověk z vás bude čerpat energii, podobně jako násoska na pohonné hmoty u benzínové pumpy. Budete se cítit unaveni, aniž budete vědět proč. Žádné množství kávy, cvičení ani spánku nedokáže regenerovat vaši energii, je-li zdroj odčerpáván skrze éterické vlákno. Jsem pevně přesvědčena, že chronický únavový syndrom postihuje lidi, kteří jsou vysáváni skrze éterické trubice. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, opětovně získali svou energetickou kapacitu pouze prostřednictvím využití této jednoduché metody přetínání pout.
Jakmile se osoba, k níž jste étericky připoutáni rozzlobí, její vztek se bude řítit éterickými vlákny rovnou do vašeho těla a čaker. To může vyústit ve fyzickou bolest, která se zdá být zcela bez příčiny a žádná léčba na ni nezabírá.
Lidé, pro něž je pomáhání profesí, jako jsou léčitelé, poradci a léčitelé, často mívají velké množství vláken, jimiž jsou spojeni se svými studenty a pacienty. (Totéž platí i pro ty jedince, kteří neustále pomáhají přátelům a příbuzným v nouzi.)
Proto je důležité přeseknout vlákna po každém sezení, kdy někomu pomáháme, nebo kdykoliv pocítíme bez zjevného důvodu fyzickou bolest či otupělost. Vlákna mohou opět narůst, jestliže se vztah obnoví za původních podmínek založených na strachu. Nicméně, nové trubice jsou již tenčí, takže z vás může být odčerpáváno, nebo do vás vléváno, menší množství energie.
Přetínání pout s archandělem Michaelem
Michael nosí s sebou meč, který přetíná jakoukoliv připoutanost k negativitě. Jednoduše se upněte na myšlenku: „Obracím se teď na tebe, archanděli Michaeli. Prosím tě, přesekni pouta strachu, která mě připravují o moji sílu a vitalitu“. Zatímco Michael přetíná vlákna, tiše vyčkávejte. Skrze odseknuté trubice pošle vám, i tomu druhému člověku léčivou energii. V okamžiku, kdy Michael odsekne trubice, pocítí senzitivní lidé změny v těle a v tlaku vzduchu, po nichž následuje nárůst energie a zmírnění nebo vymizení bolesti.
Přetínání absolutních pout
Kromě dvou metod uvedených výše doporučuji projít následujícím krokem: S úmyslem přeseknout pouta strachu s nimi spojená vybavte si tyto konkrétní jednotlivce: matku, otce, potomky a minulé či současné partnery, jednoho po druhém. To jsou specifické vztahy, které s sebou nejčastěji nesou vlákna související s fyzickou bolestí.
Anti-sentimentální nepřilnavá pěna Brissy
Při pobytu v Brisbaně (které bývá důvěrně nazýváno „Brissy“) v Austrálii jsem si všimla, že vlákna vznikající při nových citových vztazích se podobají pavoučí síti, protože jsou slabá a lepivá. Michaelův meč v těchto vláknech uvízne jako nůž procházející sítí. Požádala jsem o pomoc archanděla Rafaela, a on mi poradil tento postup:
„Vizuálně či pocitově si představte, jak se k vám přibližuje archanděl Rafael s čistící pěnou ve spreji, kterou rozprašuje všude kolem vašeho těla. Tato pěna podobná čistidlu na houževnaté nečistoty, okamžitě rozpouští vlákna založená na strachu, související s novými nebo krátkodobými němostmi. Jakmile pěna dokonale rozpustí vlákna, Rafael smyje zbytky čistící pěny proudem zeleného léčivého světla. V tom okamžiku jste osvobozeni ode všech tenkých vláken a na energetické rovině byste měli pocítit příval energie.“
Přetínání pout závislosti
V poloze vsedě přemýšlejte o jakémkoliv návykovém chování nebo situacích, jichž byste se rádi zbavili. Buďte si jisti, že se jich opravdu chcete zbavit, protože tato metoda je velmi působivá. Po provedení této techniky buď vysadíte z ničeho nic, nebo podlehnete ještě poslednímu záchvatu závislosti, který vyústí v konečné zanechání návykového chování.
Dalším krokem je představit si veškeré věci či situace s touto závislostí spojené, ve vašem klíně. Následně si vizuálně nebo pocitově představte, jak se vznášejí asi třicet centimetrů před vaším břichem. Všimněte si sítě vláken šířících se z vašeho břicha směrem k návykovému chování. Tato vlákna vypadají jako kořeny stromu. V duchu požádejte archanděla Rafaela, aby tato vlákna dočista odsekl. Jakmile jsou vlákna odťata, pozorujte, jak snadno od vás tyto návyky odpadají.
Poté Rafael prostoupí vaše břicho smaragdově zeleným světlem, aby dokonale uzdravil všechny staré rány. Zatímco zhluboka dýcháte, Rafael odseknutými vlákny vlévá léčivou zelenou energii do vašeho těla. Jak se nadechnete, veškerá dřívější prázdnota či úzkost je nyní naplněna, vyléčena a harmonizována mocnou léčivou energií archanděla Rafaela. Poděkujme Rafaelovi za tuto léčbu.
Přetínání pout k hmotným předmětům
Neklamným znamením toho, že jste étericky připoutáni k nějakému hmotnému předmětu, je to, že se nedá za žádnou cenu prodat. Mnozí lidé, s nimiž jsem pracovala, jsou vlákny připoutáni ke svým domům a automobilům, protože jedna jejich část tuto věc nechce prodat.následkem toho nezabírá ani masivní reklama, ani snižování ceny.
Vlákna vůči předmětům obvykle vyrůstají z chodidel a jsou spojena s tou částí předmětu (nebo místností domu), k níž je člověk nejvíc poután. Pokud opravdu chcete danou věc prodat, požádejte archanděla Michaela, aby od chodidel vašich nohou ta vlákna odsekl, a buďte si jisti, že něco lepšího tuto věc nahradí. Dělejte to s vědomím, že vaše „oproštění se“ od této věci přinese prospěch jejímu budoucímu majiteli.
Převzato z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Čistění čaker

Čistění čaker bílým světlem

Představujte si vizuálně nebo v duchu paprsek bílého světla, jak vstupuje temenem do vaší hlavy a šíří se hluboko do vašeho těla. Prociťujte, jak bílé světlo čistí, leští a rozšiřuje nejprve vaši rubínově červenou kořenovou čakru na konci. Pak si představte nebo pociťujte, jak bílé světlo čistí a rozšiřuje vaši oranžovou sakrální čakru, která je uprostřed mezi vaším pupkem a kořenovou čarou. Následně bílé světlo pročisťuje žlutou čakru solar plexu, přímo za vaším pupkem.
Poté bílé světlo zahřívá vaši hruď a zvyšuje velikost a jasnost smaragdově zelené srdeční čakry. Potom bílé světlo otevírá, čistí a rozšiřuje vaši světle modrou krční čakru v oblasti Adamova jablka (ohryzku). Následně bílé světlo aktivuje, pročišťuje a rozšiřuje vaši indigově modrou čakru třetího oka a pročisťuje vaše ušní čakry, které se nacházejí nad obočím. Konečně bílé světlo opět vychází ven vaší korunní čarou v barvě královského purpuru na temeni vaší hlavy. Všechny vaše čakry jsou teď co do velikosti stejné a všechny zevnitř září bílým světlem.
Hloubkové pěnové čištění čaker s archandělem Rafaelem
Vizuálně či pocitově si představte, jak skrze korunní čakru, rozevírající se na temeni hlavy, vléváte do těla džbán bílého pěnového tekutého čistidla. Pozorujte a prociťujte, jak tato pěna proudí kolem a dovnitř každé čakry. Pěna rychle a do hloubky čistí každou čakru zevnitř i vně od veškerých nečistot, usazenin a odpadu. Pak požádejte archanděla Rafaela, aby do vás vlil zelené světlo, které smyje všechnu pěnu a odplaví zbytky nečistot – dokud nejsou vaše čakry zářivě čisté.
Převzato z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
Očištění třetího oka od minulosti
Mnozí si stěžují, že necítí své třetí oko, nebo že jím nevidí žádné obrazy. Tito zdánlivě „nevizuální“ lidé většinou v minulých životech zemřeli násilnou smrtí kvůli svým jasnovidným schopnostem. Lidé, kteří byly pro svou schopnost vidět víc než ostatní byly upáleni na hranici během honů na čarodějnice nebo jim svatá inkvizice dala setnout hlavu. Lidé kvůli svým „nadpřirozeným“ schopnostem umírali i v dávné Atlantidě. Dnes se bojí používat jakoukoliv dovednost, jež je dříve dovedla k záhubě.
Navíc mnoho lidí bylo kvůli jasnozřivosti perzekuováno i v jejich současném životě. V dětství byli například trestání a odsuzováni za „ďábelské“ vidiny nebo jim bylo zakazováno mluvit o svým „neviditelných“ kamarádech, což byli ve skutečnosti andělé a duchovní průvodci.
Nezáleží na tom, kdy strach z jasnozřivosti vznikl, vyléčit lze téměř okamžitě jednoduchou meditací pro odstranění strachu z otevření čaker, jež s jasnozřivostí souvisí:
Začněte tím, že se třikrát zhluboka nadechnete a vydechnete. Pak si potichu nebo nahlas přečtěte tento odstavec: „Chci se zbavit všech strachů a obav, jež jsem získal/a během tohoto nebo minulých životů a které mi brání vidět budoucnost. Zbavuji se vědomě všech strachů spojených s „nadpřirozenými“ psychickými schopnostmi. Chci zapomenout na každého, kdo mě kdy kritizoval, pronásledoval, opustil, zmrzačil, nebo zabil kvůli mým zvláštním schopnostem. Odpouštím si všechna rozhodnutí, jež jsem kdy udělal/a, protože jsem vždy dělal/a to nejlepší co jsem mohl/a. Zbavuji se také strachu, že mi bude v budoucnu kvůli mým strachům ublíženo. Jsem vyléčený/á a v bezpečí.“
Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue
Ranní cvičení s anděly Slunce
Toto cvičení přináší rovnováhu a harmonii, pomáhá aktivovat všechny čakry a dodává jim energii. Mělo by se provádět při východu slunce. Vnese harmonii do vašeho dne a otevře vám oči, abyste dokázali vnímat krásu Země a hojnost, která na ní panuje. Přivolání ranních andělů vám pomůže naplnit vaše tělo optimismem a radostí do začínajícího dne.
Postavte se zpříma a několik minut se zhluboka nadechujte a vydechujte.
Spojte ruce dlaněmi k sobě jako při modlitbě před svým hrudníkem tak, abyste se jimi dotýkali své srdeční čakry.
Zhluboka se několikrát nadechněte a nechte své tělo uvolnit. Uvědomujte si své tělo i své nohy na podlaze. Dávejte pozor, aby váha vašeho těla byla rovnoměrně rozložena na obou nohách. Uvolněte kolena, aby v těle nebylo napětí a energie v něm mohla hladce plynout.
Při dalším nádechu zvedněte ruce (dlaně máte stále spojené u sebe) nad hlavu. Mírně se zakloňte, abyste si protáhli páteř a podívejte se nahoru na ruce.
Při výdechu se předkloňte v kyčlích a dotkněte se dlaněmi nebo špičkami prstů podlahy (pokud je to nutné, pokrčte kolena) a spojte se s Matkou Zemí.
Při nádechu se postavte rovně a roztáhněte ruce do stran, představte si, že objímáte celý svět.
Při dalším nádechu dovolte, aby energie andělů Slunce zaplnila celé vaše tělo a auru světlem, teplem a optimismem.
Zůstaňte v této energii tak dlouho, jak budete chtít. Vnímejte andělské požehnání, které prochází vaším tělem a přináší sílu do každé vaší buňky.
Až budete připraveni, spusťte ruce dolů k bokům a vydechněte.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Večerní čištění s anděly Měsíce
Svůj den můžete zakončit tím, že uvítáte anděly večera. Když se začne sluneční světlo vytrácet, požádejte anděly Měsíce, ať zahalí vás, celou Zemi a všechny děti Země svou ochranou stříbrnou košilí. Archanděl Oriel (anděl osudu) a archanděl Gabriel (anděl přinášející rady) jsou ze všech andělů nejtěsněji spojeni s Měsícem. Možná, ale najdete i jiné anděly, kteří vám přinesou na hebkých měsíčních paprscích a v inspirujících snech požehnání.
Měsíční andělé pomáhají při práci s podvědomím a hluboko usazenými vzpomínkami, zejména ve spánku. Učí nás, že pokud se budeme koupat v jejich světle, získáme kontrolu nad hlubinami své duše. Ta se rozpadne, jestliže ji nedokážeme spojit do jednoho celku.
Postavte se vzpřímeně a několik minut se zhluboka nadechujte a vydechujte.
Spojte ruce dlaněmi k sobě jako při modlitbě před svým hrudníkem tak, abyste se jimi dotýkali své srdeční čakry.
Zhluboka se několikrát nadechněte a nechte své tělo uvolnit. Uvědomujte si své tělo i své nohy na podlaze. Dávejte pozor, aby váha vašeho těla byla rovnoměrně rozložena na obou nohách tak, aby se mohla vaše kolena uvolnit a aby nevzniklo napětí a energie mohla nerušeně proudit.
Při dalším nádechu zeširoka roztáhněte ruce do stran, abyste objali energii Měsíce. Vnímejte, jak je vaše tělo zaplavováno mírumilovnou a přesto silnou energií andělů Měsíce.
Požádejte anděly o noční ochranu. Jestliže toužíte po snech, které by vám přinesly vhled do vašeho nitra, požádejte anděly i o ně.
Pří následujícím nádechu zvedněte ruce nad hlavu a dejte je k sobě tak, že se dlaně téměř dotýkají navzájem. Představte s, že mezi rukama máte kouli zářivého měsíčního světla.Lehce ji houpejte a sledujte, jak se z ní stává třpytivý měsíční prach.
Při následujícím výdechu dejte ruce půlkruhovým pohybem dolů. V té chvíli si představujte, jak se vaše celá aura pokrývá mihotavě zářícím prachem a vytváří vám dokonalou ochranu.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Ranní meditace čištění čaker
Zhluboka se nadechněte, vydechněte a otevřete se léčivému světlu ve svém nitru. Jste dokonalá celistvá bytost a nemusíte k sobě nic přidávat, abyste naplno mohli využít svůj potenciál. Nanejvýš se musíte zbavit několika bloků, jež vám brání zakusit a vychutnat si svou božskou podstatu. Probuďte v sobě schopnost léčit sebe, své blízké i každou situaci, do níž se dostanete. Objevte dary duchovního vhledu, jež vám jsou vlastní, neboť jste svaté dítě nekonečné moudrosti vesmíru.
Zaměřte svou pozornost na věčný plamínek zářivě čistého, božského světla v oblasti vašeho žaludku a chvíli ho vnímejte. Je to plamínek vaší pravé podstaty, božské esence. Pokud se na něj soustředíte a rozhodnete se, že ho chcete rozdmýchat a zvětšit, můžete to udělat hned teď. Představujte si a vnímejte, jak se božské světlo z plamene ve vašem nitru šíří a postupně vyplňuje nejen vaše tělo, ale i auru. Vnímejte jeho teplo a nechte se prostoupit božskou láskou a klidem.
Pak přesuňte svou pozornost ke spodnímu konci páteře. Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte na zářivě červený kotouč točící se po směru hodinových ručiček. Vypadá jako zapnutý stropní ventilátor s překrývajícími se lopatkami a nádherně zářícím, rubínově červeným odstínem. Je to vaše kořenová čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory souvisejících s penězi a pocitem fyzického bezpečí.
Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte, zda tam nejsou nějaká tmavá místa vzniklá následkem strachu a starostí. Takové pocity jsou zcela běžné a není třeba se za ně odsuzovat. Je jen třeba se jich zbavit, očistit se a dovolit božskému světlu, aby je transformovalo. Nadechujte se a vydechujte zhluboka přes první vnitřní čakru a požádejte Ducha svatého, jehož světlo nosíte ve svém nitru, aby vás očistil a rozpustil temnotu v čakře kořene slovy: „Dovoluji božskému světlu, aby rozpustilo všechny mé strachy, obavy a starosti týkající se peněz, bezpečnosti a bezpečí.“
Prociťte si nebo zkontrolujte vnitřním zrakem, zda vaše čakra kořene je dokonale čistá, zářící a plná božského světla. Nadechněte se velmi zhluboka a proneste očistnou afirmaci: „Vím, že jsem v naprostém bezpečí a že všechny mé potřeby budou vždy plně uspokojeny.“
Znovu se zhluboka nadechněte a přeneste pozornost do míst zhruba 10 až 15cm nad první čakrou. Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte oranžový kruh rotující jako nádherně prozářený oranžový ventilátor. Nyní sledujete tuto sakrální čakru, energetické centrum řídící myšlenky a postoje týkající se chuti a tužeb. Hledejte, jestli na ní nejsou tmavé skvrny strachu a obav.
Nechte všechny stopy strachu a temnoty rozplynout ve Svatém Duchu božského světla pomocí afirmace: „Nechávám všechny své touhy a chuti rozpustit v božském světle, aby se mohly dokonale sladit s vůlí mého vyššího já a Boha.“
Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte, prociťte si, jak vás dech očišťuje a proneste tuto afirmaci: „Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, podpory a lásky, jež vyvěrá ze zlatého pramene světla v mém nitru. Všechny mé touhy jsou nyní v dokonalé rovnováze.“
S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti břicha. Tam naleznete nádherný, otáčející se žlutý kruh podobný malému slunci. Je to vaše čakra solar plexu, energetické centrum řídící myšlenky a názory související se silou a mocí. Prociťte si nebo najděte vnitřním zrakem jakákoliv tmavá místa, která uvnitř tohoto žlutého kruhu zanechal strach. Při dalším očistném nádechu nechte všechnu temnotu a strach rozpustit v Duchu svatém a božském světle se slovy: „Vzdávám se všech svých strachů a snah týkajících se moci a ovládání a nechávám je rozplynout v nádherném, léčivém světle v mém nitru. Mám k dispozici veškerou moc a sílu, kterou v tento okamžik potřebuji.“
Prociťte si nebo vnitřním zrakem zkontrolujte, jestli je vaše čakra solar plexu očištěná, a proneste tuto afirmaci: „S vděčností přijímám a bez obav využívám svou sílu. Tato moc pochází z jednoty s Bohem a veškerým stvořením a má jediný smysl: milovat a sloužit veškerému životu. Dnes si dopřeji nádherný, láskyplný den a všechna setkání s ostatními budou prozářena světlem z tohoto zdroje.“
Při dalším hlubokém nádechu přesuňte pozornost do oblasti srdce. Tady ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte nádherný smaragdově zelený zářící kruh rotující jako malý ventilátor ze světélkujícího nefritu. Je to vaše srdeční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory týkající se lásky a vztahů. Prozkoumejte tuto čakru, citem nebo vnitřním zrakem, a zjistěte zda na ní nejsou nějaká tmavá místa poznamenaná strachem. Pokud je najdete, zcela nezaujatě si je prohlédněte a nechte je jednoduše rozplynout v Duchu svatém a božském světle slovy: „Zbavuji se všech strachů a obav spojených s dáváním a přijímáním lásky. Žádám Ducha svatého a věčné světlo, aby mi pomohly uvolnit všechny bloky, jež mi brání v hlubokém prožívání lásky.“
Nyní se opět velmi zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji si bez zábran dávat a přijímat lásku. Jsem v bezpečí a milovaný/á. JSEM MILOVANÝ/Á. MILUJI. Miluji, miluji, miluji, miluji.“
S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti krku, kde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte nádherný bleděmodrý rotující kruh. Je to vaše krční čakra, energetické centrum řídící myšlenky a názory související s mluvenou i psanou komunikací. Pokud jste v poslední době měl/a strach říkat pravdu, pravděpodobně nyní na své krční čakře ucítíte nebo vašim vnitřním zrakem uvidíte tmavé skvrny. Nechte všechny komunikační bloky rozpustit v božském světle slovy: „Odhazuji všechny zábrany, které mi brání v komunikaci, a nechávám je rozplynout ve světle. Zbavuji se všech strachů, jež by mi dnes mohly bránit láskyplně sdělovat svou pravdu.“
Poté se znovu zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci: „Dovoluji mému vyššímu já a Duchu svatému, aby dnes skrze mě hovořili, kdykoliv k tomu bude příležitost. Ustupuji do pozadí a předávám Duchu svatému vládu nad svou komunikací. Každý s kým se dnes potkám, bude mít z mých slov prospěch.“
Následuje další hluboký nádech. Nyní se zaměřte na oblast uprostřed vaší hlavy těsně nad ušima. Zde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte dva rotující červeno-fialové ventilátory s překrývajícími se listy namířené nahoru v úhlu přibližně 30°. Jsou to ušní čakry, jež vám umožňují naslouchat hlasu Boha a duchovních sfér. Pokud jste měli poslední dobou pocit, že přestáváte slyšet svůj tichý vnitřní hlas, vaše ušní čakry budou mít zřejmě temnější odstín.
Projasnit je můžete tím, že se zhluboka nadechnete a zamíříte pozornost na božské světlo ve svém nitru. Toto světlo veďte vědomě, pomocí své vůle do levé i pravé ušní čakry. Sledujte, jak rozpouští staré strachy spojené s duchovním sluchem. Po hlubokém nádechu proneste tuto afirmaci: „Zbavuji se strachu naslouchat Bohu, mému vyššímu já, andělům nebo jiným bytostem duchovních sfér. Odpouštím také všem, kteří mi kdy řekli něco nepříjemného.“
Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem proneste: „Nyní jasně slyším, přijímám a následuji vše, co je mi sdělováno pro mé nejvyšší dobro. Naslouchám hlasu Ducha svatého a vždycky budu.“
S dalším hlubokým nádechem přeneste pozornost do oblasti mezi očima. Vnitřním zrakem tam uvidíte točící se tmavomodrý kruh, který se občas bíle a fialově zableskne. Při pohledu na tento kruh možná přímo před sebou spatříte cosi oválného. Je to vaše třetí oko, vaše brána k jasnozřivosti a duchovním vizím. Vyzvěte své třetí oko, aby se otevřelo dokořán a umožnilo vám vidět vše pravdivě a jasně. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechno, co blokuje váš duchovní zrak se slovy: „Už se nebojím budoucnosti a nebráním se vidět pravdu.“
A po dalším hlubokém nádechu upevněte svůj duchovní zrak touto afirmací: „ Dovoluji svému vyššímu já vidět pravdu. Je to bezpečné. Mé vize jsou dokonale vedeny a prostoupeny láskou.“
Opět se zhluboka nadechněte a zaměřte se na oblast těsně pod temenem hlavy. Zde se nachází vaše korunní čakra, energetické centrum související s vaším vyšším já a univerzální, všeobjímající myslí. V těchto místech ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte majestátní fialový kruh, rotující jako nádherný, exotický stropní ventilátor. Pokud v korunní čakře zaznamenáte jakákoli tmavší místa, můžete je nyní pročistit slovy: „Dovoluji světlu Duchu svatého, aby rozpustilo všechny překážky, jež mi brání v čerpání božské moudrosti a odevzdání se vyššímu vedení. Nebojím se naslouchat svému vyššímu já, Bohu ani andělům.“
Opět se zhluboka nadechněte a proneste afirmaci: „Vím, že když budu naslouchat rady svého nitra, jsem v bezpečí. Dovoluji mu, aby mi skýtalo spoustu skvělých příležitostí projevit svou skutečnou podstatu – být silnou a milující duchovní bytostí. Naslouchám, důvěřují a nechávám se vézt. Naslouchám, důvěřuji a nechávám se vézt. Věřím.“
Nyní jste skrz naskrz prozáření a připraveni na den, v němž naplno využijete svou duchovní moudrost. Dalšími hlubokými nádechy a výdechy během dne se můžete dobíjet energií a udržovat své čakry v rovnováze a čisté.
Vzdejte dík Bohu, andělům a Duchu svatému za tuto znovuzískanou duchovní sílu a řekněte si nahlas, že máte právo oddat se plně svému pravému já, se vší jeho hřejivou krásou. Jste dokonalí a celiství. Jste obklopeni a prostoupeni láskou!
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Večerní meditace na čištění čaker
V této chvíli plné klidu, kdy máte čas pečovat sami o sebe, soustřeďte svůj dech a své myšlenky na to, abyste se oprostili a očistili od událostí dne a připravili se na ničím nerušený spánek. Čas oddechu a uvolnění si zasloužíte. Vaše mysl nyní vyhoví vaší vůli a zaměří se na léčivou energii lásky ve vašem nitru
Než se pustíte do čištění a harmonizace kořenové čakry je dobré začít několika hlubokými, očistnými nádechy a výdechy. Při každém nádechu vnímejte, jak jste stále uvolněnější a klidnější. S každým výdechem se zbavujete starostí, které vás přes den trápily. Nechte odplynout všechny obavy a strachy uložené v buněčné paměti a aurickém poli.
Nyní si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte na spodním konci páteře svou čakru kořene. Vypadá jako nádherně čistý, rubínově rudý ventilátor vyzařující jasné božské světlo a proneste tuto afirmaci: „Všechny mé potřeby, byly uspokojeny. S vděčností přijímám, že Bůh, zdroj veškerého dobra, vždy dokonale uspokojí všechny mé fyzické potřeby. Jsem v bezpečí a milovaný/á.“
Během dalších hlubokých nádechů a výdechů si možná všimnete, jak se začínají uvolňovat vaše vnitřní orgány a ucítíte, jak se vám po těle – zvenčí i zevnitř – rozlévá slastný pocit. V tomto okamžiku je vhodné odhodit všechny zbývající bariéry, jež vám brání naplno prožívat vaší pravou, božskou podstatu. Nebojte se vzdát všech svých plánů, tužeb a ambicí a nechat je rozpustit v léčivém světle ve vašem nitru. Jedině pak se mohou všechny vaše potřeby sjednotit v dokonalé harmonii. Nebojte se nechat rozpustit všechny pocity strachu, nebo viny, jež vám brání naplnit váš božský smysl života, tady a teď.
Deset centimetrů nad čakrou kořene si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte svou sakrální čakru podobnou dokonalému oranžovému šperku zářícímu pronikavým bílým světlem. Pak proneste tuto afirmaci: „ Přijímám svého vnitřního průvodce, jenž mi ukazuje božský smysl svého života, a vím, že má vůle je v dokonalém souladu s vůlí boží, což mi přináší největší štěstí. Plně přijímám Jeho podporu v manifestaci svého nádherného života ve světě forem.“
Nyní si v duchu vybavte a nechte rozpustit všechny vzpomínky na vaše dnešní setkání s lidmi. Pošlete je svým andělům, Duchu svatému a Bohu, abyste se od nich osvobodili a více se jimi nezatěžovali. Přiznejte si upřímně, ale bez hodnocení a soudů, jaký jste měli ze sebe pocit. Pak ho nechte jednoduše odplynout s vědomím, že už samotným přiznáním vlastních chyb jste se od nich očistili a transformovali je v zájmu společného vývoje a vyššího dobra. Chyby vyžadují nápravu, nikoli trest, a proto je nyní přijměte jako zkušenost, jež je součástí dokonalého božského řádu.
Pokud máte pocit, že vám kdokoliv ubírá energii, odstřihněte v duchu jemnohmotné mentální vlákno, které vás s ním spojuje. Snažte se mu odpustit, že vás zdánlivě vysává, a odevzdejte ho božskému světlu, tady a teď. Přestaňte se soustřeďovat na svou vlastní osobnost a osobnosti druhých a zaměřte se místo toho na pravou jednotu své duše s duší Boha.
Až se přestanete soustředit na osobnosti a zdánlivě oddělené tělesné schránky, prociťte nebo vnitřním zrakem najděte vaší čakru solar plexu, zářící stále čistěji a jasněji, až vypadá jako nádherné malé slunce za jarního úsvitu. Pokud máte pocit, že vás dnes nějaký člověk podráždil nebo rozzlobil, proneste tuto léčivou afirmaci: “ Osvobozuji tuto část sebe, která mě dráždí, když na tebe pomyslím. „
Pak se zhluboka nadechněte a proneste další afirmaci: „Všichni lidé mě podporují v mé snaze opravdově milovat. Nosím v sobě světlo Ducha svatého stejně jako každý božský tvor. Žiji v harmonii a jednotě s veškerým životem – a děkuji za toto poznání. „
Nyní požádejte archanděla Michaela, aby obklopil vaše srdce svou léčivou energií a sňal z něj všechnu temnotu. Andělé žijí v časově a prostorově neomezeném rozměru, takže mohou být s mnoha lidmi na různých místech najednou. Jakmile Michaela požádáte o pomoc, objeví se po vašem boku. Odevzdejte mu všechnu temnotu, tíži a neschopnost odpustit, aby je mohl očistit a transformovat v božím světle.
Prociťte si nebo vnitřním zrakem sledujte, jak vaši srdeční čakru zalévá teplé, zářivé světlo boží lásky. Vnímejte svou čakru jako nádherný, smaragdově zelený svítící kruh, jenž rotuje dokonalým plynulým pohybem. Pak proneste tuto afirmaci: „Odpouštím sobě i všem ostatním všechny negativní myšlenky, jež nás během dnešního dne napadly. Raději než tyto chyby uvolnit jako další negativní myšlenky, volím klid a mír. Modlím se za to, aby všechny omyly byly odpuštěny a zapomenuty všemi zúčastněnými.“
Po dalším hlubokém nádechu a výdechu si prociťte nebo vnitřním zrakem sledujte, jak jste obklopeni několika milujícími anděly. odevzdejte jim všechny vzpomínky, všechno, co jste si dnes mysleli, řekli, slyšeli nebo četli. Odhoďte všechny vzpomínky na komunikaci stejně snadno, jako vyhazujete včerejší noviny. Už je nepotřebujete, stejně jako staré zprávy. Dovolte andělům, ať je odnesou ke světlu, kde je dokonale očistí a vrátí vám je prodchnuté láskou.
Citem nebo vnitřním zrakem najděte svou krční čakru. vypadá jako rozzářený bleděmodrý kruh, který se neustále otáčí, poháněný světlem a upřímnou komunikací. Sny během noci vám mohou pomoci odblokovat vaše komunikační kanály. Nadechněte se proto zhluboka a proneste tuto afirmaci:„Přeji si a vědomě žádám o to abych měl/a dnes v noci sen, ve kterém se navždy zbavím všech bloků, jež mi brání v plnohodnotné komunikaci s Bohem. Přeji si, abych si celý sen do všech detailů pamatoval/a. Dále prosím o to aby se ve všech časových rovinách zharmonizovala má karma týkající se komunikace.“
Nyní, když jste uvolnění a připraveni na ničím nerušený spánek, proneste tuto afirmaci: „S radostí příjmu všechny rady a lekce, jichž se mi v dnešních snech dostane. Vědomě se zbavuji všech zábran a strachů jež by mi mohli bránit v přijetí a plném pochopení duchovního vhledu. Žádám své anděly, aby mi pomohli vidět vše, co je skutečné, pravdivé a pochází z lásky.“
S dalším hlubokým nádechem a výdechem uvolněte svůj duchovní sluch, aby byl vnímavý k harmonickým zvukům boží moudrosti, hlasu vašeho vyššího já, božské hudbě nebeských sfér a andělské lásky. Proneste tuto afirmaci: „Jasně slyším a vnímám slova lásky. nadšeně následuji vyšší princip a pokyny Boha. Otevírám svůj duchovní sluch, tady a teď.“
Dále si prociťte nebo vnitřním zrakem najděte přímo před sebou své třetí oko, otevřené dokořán, čisté a plné lásky a sledujte, jak se na vás dívá s vědomím, že jste jedna duše. Vnímejte jeho tmavomodrou barvu se záblesky bílé a fialové, v dokonalém souladu, očištěnou a vyváženou. Proneste tuto afirmaci: „Vidět je pro mě bezpečné. Miluji barvy léčivého, andělského světla. Věřím tomu, co vidím, protože vím, že mi to pomůže.“
Až necháte Ducha svatého rozpustit všechno zbývající napětí ve vašem nitru, stanete se mírumilovnou a milující bytostí, jakou ve skutečnosti už dávno jste. Po dalším, úžasně osvěžujícím hlubokém nádechu jste připraveni otevřít svou korunní čakru, nebeskou klenbu vašeho fyzického, aurického i éterického těla. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vychutnejte si, že jste navěky spojeni se vším živým.
Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte svou korunní čakru, dokonale očištěný, zářící fialový kruh těsně pod temenem, a proneste tuto afirmaci: „Důvěřuji boží moudrosti a nechávám ji neustále proudit do svého vědomí i ven. Miluji a vítám její vedení a jsem odhodlaný/á následovat ho v jakékoliv situaci. Zasloužím si lásku. Zasloužím si úspěch.“
Nyní jste připraveni na ničím nerušený, léčivý spánek plný podivuhodných, krásných snů a povznášejících moudrosti. Prociťte si nebo vnitřním zrakem pohlédněte na váš dům obklopený bílým světlem a požádejte anděly strážné, aby nad ním v noci bděli. Láskyplný dohled těchto spolehlivých andělů nepustí dovnitř nic škodlivého. Nyní jste v bezpečí a můžete se zcela uvolnit. Poděkujte andělům, svému vyššímu já, Duchu svatému a Bohu za všechno, čím jste a co máte. Jste připraveni na klidný spánek, z něhož se ráno probudíte dokonale osvěžení a plní síly.
Dobrou noc a sladké sny!
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Andělské dýchání

Andělské dýchání

1. Pohodlně se posaďte a volněte se, třikrát až čtyřikrát se zhluboka dechněte a vydechněte. Nadechujte se nosem vydechujte ústy. Vyprázdněte svoji mysl, propusťte svoje myšlenky, uvolněte všechny svaly.
2. Představte si, že vzduch, který dýcháte je stvořený z malých bílých světelných molekul. Tyto světelné molekuly vypadají jako malá kartáčky na vymývání lahví s jasně svítícími štětinkami…a ty se pohybují vaším energetickým kanálem a čistí ho.
3. Pomalu nyní přibližte své dlaně k sobě. Když budou obě dlaně tak 10cm od sebe, pocítíte malý odpor. Představte si, že mezi dlaněmi držíte malý energetický míč o velikosti pomeranče, který má oranžovou barvu. Zcela zřetelně ho cítíte mezi dlaněmi a nechejte ho nejdříve hravě kroužit mezi dlaněmi. Váš dech a vaše myšlenky tento energetický míček sledují.
4. Při následujícím nádechu si představte, jak míček umístíte do své 3. čakry solar plexus.
5. Potom vydechněte a nechte energetický míček pohybovat se spodní částí těla (projde druhou a první čarou a pak z těla ven) až do středu Země. Tam se ještě jednou přetransformuje a naplní všemi minerály, stopovými prvky, vitamíny a energiemi, které vaše tělo potřebuje.
6. Nyní se znovu nadechněte a jako strom, který si bere výživné látky ze země, vysávejte energetický míček dechem ze Země. Potom si představujte, jak se energetický míček rychle pohybuje vaším tělem přes vaše čakry nebo váš energetický kanál až k temeni hlavy.
7. Vydechněte a představte si, jak energetický míček letí vaší korunní čarou až do středu vesmíru, k Božskému prameni. Tam se naplní Božskou energií.
8. Při opětovném vdechování energie poproste Boha, aby vám poslal v tomto energetickém míči také ony andělské energie, které v tomto okamžiku nejvíce pomáhají vám nebo vašim klientům. Anděly, které znáte, můžete také oslovit jejich jménem.
9. Vydechněte a představte si přitom, jak andělská energie jako jasné bílé nebo barevné světelné paprsky případně kuličky z vašeho energetického míče prochází vaším energetickým kanálem a vystupují z vašich rukou. Vnímejte jak je kolem vás mnoho andělů. Kteří léčí vás nebo vašeho klienta.
Opakujte dvakrát kroky 4 až 9 a představujte si přitom, že se energetický míč stále zvětšuje a rozprostírá dva až tři metry nad vaším psychickým tělem. Vnímejte, jak andělské energie nabývají formy a jak anděl nebo andělé položí své ruce na vaše, a jak tím vzniká ještě intenzivnější energetické pole. Teď se od tohoto obrazu odpoutejte. Během celého cvičení dýchejte tak, jak je popsáno. Energetický míč – váš dech vámi pravidelně prochází od středu Země až k Božskému prameni a vystupuje opět z vašich rukou. Regulujte intenzitu dýchání podle svého osobního uvážení. Nechte proudit dech zcela přirozeně podle svého rytmu a dbejte na to, abyste při výdechu cítili protékat energii svýma rukama.
Zpracováno podle knihy Kvantová andělská terapie – Eva –Maria More

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Andělská cvičení

ANDĚLSKÁ CVIČENÍ

Všechna tato cvičení vám mohou pomoci probudit vaši fantazii a povzbudit andělské schopnosti ukryté ve vaší mysli. Klíčem úspěchu je při těchto cvičeních hravost a pravidelné opakování. Pokud máte v některém cvičení odpovídat na otázky, snažte se odpovídat bez váhání a první napsanou verzi neměňte. Odpověď, které se z počátku může zdát nesmyslná nebo bezvýznamná, se může záhy stát klíčem k významné andělské radě nebo vnuknutí. Nesnažte se být k sobě přísní, naopak, ponechte své mysli volnost. Pamatujte si, že čím více si budete s vizualizací hrát, tím lepší výsledek se dostaví. Nezapomínejte také přizpůsobovat veškeré obrazy měnícím se potřebám a preferencím. Po nějaké době zjistíte, že se vaše představivost rozšiřuje a zahrnuje je.
Jak utkat síť lásky
Když zaměříme svou pozornost na lásku a radost, přitahuje k sobě lásku andělů.
Tím, že zaměříme svou pozornost a na lidi a věci, které milujeme, automaticky se přiblížíme andělskému životu. Andělé chtějí, abychom byli šťastní. Těší je naše radost a chtějí být s lidmi, kteří se snaží naplnit život láskou. Čím více se soustředíme na lásku a radost, tím je pro anděly snadnější spojit naše životy s životy milujících lidí, vzrušujícími příležitostmi a pocity duchovního naplnění.
Najděte si pohodlné, klidné a tiché místo, kde vás nikdo nebude rušit. Posaďte se a připravte si blok a pero k zaznamenání informací, které k vám budou přicházet jako odpovědi na následující otázky. Pokud si odpovědi nechcete zapisovat můžete si je nahrát na diktafon.
Začnete se zhluboka nadechovat a vydechovat a představte si, jak jste obklopeni září jasného zlatého světla.S každým nádechem se více a více uvolňujete a začínáte v duchu vyslovovat následující otázky, na které chcete znát odpovědi.
Co milujete a co se vám líbí?
Koho milujete?
Co děláte nejraději?
Kde nejraději pobýváte?
Co byste nejraději dělali, kdybyste k tomu měli příležitost?
Jak můžete druhým dávat více lásky?
Jak můžete v životě dostávat více lásky?
Jakým způsobem můžete nejlépe pochválit svůj život?
Co můžete udělat proto, abyste se dokázali více radovat ze života?
Co můžete udělat proto, abyste do života druhých lidí vnesli více lásky?
Co láskyplného můžete udělat sami pro sebe během příštího týdne?
Po zakončení toho to cvičení zavřete oči a představte si, jak kolem vás andělé spřádají síť lásky. Můžete si ji představit jako zlatou síť protkanou stříbrnými nitkami nebo jako záři láskyplných pocitů, hřejivých, jemnějších a měkčích než peřina. Celí se do ní ponořte a užívejte si své pocity.
Toto cvičení opakujte každý den a přidávejte další otázky, které vás napadnou. Zaznamenejte si myšlenky, vize i pocity, které se objeví a snažte s podle nich jednat. Pokud jsou mezi nimi praktické rady, díky nimž byste mohli dávat a přijímat více lásky do svého života, pak se snažte řídit těmito radami.
Jsem andělem
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení. Několikrát se zhluboka nadechněte, oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
Představte si sami sebe, jak sedíte u krásné tůně. Není to ale tůn s vodou, místo vody je naplněná zářivým tekutým zlatým světlem. Ve vaší blízkosti se vznáší spousta andělů, aby vám při koupání v tůni pomáhali probouzet vaši andělskou podstatu. Představte si, jak si svlékáte šaty a pomalu se noříte do tekutého světla.. Vstupujete do zlatavé záře, rozprostírající se před vámi, andělé vám pomáhají. Když ponoříte své tělo do tůně, cítíte, jak vás zalévají pocity blaženosti a vroucího přijetí, a vy se začínáte měnit. Je to, jakoby se každičká buňka vašeho těla přetvářela, nabývala své původní andělské podoby a poté na sebe brala svůj nejvyšší duchovní potenciál a rozvíjela jej.V duchu si opakujte:
„ Prosím anděly, aby probudili mou skutečnou andělskou povahu a posílili mé andělské vlastnosti. Prosím, aby se naplno projevila má andělská podstata.“
Prociťujte svěžest a představte si, jak vás andělé hladí jemným balzámem svých hlasů. Slyšíte jejich povzbudivá a uklidňující slova a nasloucháte jejich písním lásky. Vzduch kolem vás je prosycen vůní jasmínu a růží, které hladí váš čich, naplňují vaše plíce vyvolávají ve vás nadšení z nádherných pocitů. Až budete připraveni, andělé vám pomohou vyjít z tůně ven a vy vidíte sami sebe, jak tam stojíte a třpytíte se zlatem.
Vyzvěte jednoho ze svých ochránců, aby vstoupil do vašeho těla a probudil vaši skrytou andělskou podstatu. Představte si tohoto anděla, jak do vás vstupuje a jak se vaše těla prolínají. Cítíte, jak se buňky ve vašem těle přetvářejí stále rychleji, až se stanete tím, čím jste byli stvořeni.Představte si, jak se ztotožňujete se svým nejvyšším duchovním záměrem
a představte si sami sebe jako ztělesnění anděla, kterým jste odjakživa měli být. Vidíte svůj vlastní obraz, který se začíná měnit podle toho, jak si představujete sami sebe v andělské podobě. Když je vaše proměna dokončena, představte si, jak váš strážný anděl odchází a vrací se i s ostatními zpět, aby se mohli radovat z vaší krásy.
Vzývání andělské ochrany
Kteroukoli představu z tohoto cvičení můžete vyvolávat vždy, když cítíte potřebu andělské ochrany. Například nacházíte-li se v prostředí, které se vám nezdá bezpečné, jako je třeba špatně osvětlená ulice nebo temné parkoviště, měli byste rychle požádat o andělské ochránce, aby vás obklopili. Bude lepší, když toto cvičení začnete nejprve praktikovat v pohodlí svého domova a ještě dříve než budete ochranu potřebovat. Aby bylo účinnější myslete vždy raději na klid a bezpečí než obavy z napadení, nehody, násilí a bezpráví. Budete-li pevně věřit tomu, že jste vždy v bezpečí a zcela pod ochranou svých božských strážců, pak vám andělé zajistí stálé bezpečí, které se stane součástí vašeho života. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení.
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Několikrát se dlouze a pomalu nadechněte a vydechněte. Oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
Představte si, že jste zabaleni v obalu ze zlatavé energie. Můžete si ji představit jako světelnou bublinu utkanou ze zlatých světelných vláken nebo jako štít z ryzího zlata, který vás ochraňuje ze všech stran. Vytvořte si představu tohoto zlatého obalu. Uvnitř se cítíte bezpečně, jste stabilní a silní, nohama stojíte pevně na zemi.
Představte si, jak vás obklopují čtyři andělé, kteří vás chrání. Máte-li pocit, že jste zcela bezbranní a že potřebujete ještě větší ochranu, představte si, že to jsou čtyři Archandělé.
Představte si Rafaela jak kráčí před vámi a požádejte ho, aby představoval vaše oči a uši a očistil cestu před vámi. Představte si Gabriela, jak stojí za vámi, ochraňuje vám záda, podporuje vás a osvětluje místa, na která vy nevidíte. Poproste Michaela, aby stál po vašem pravém boku, tasil svůj meč pravdy, odehnal jím vaše obavy a objasnil vaši situaci. Nalevo si představte Uriela s hořící pochodní duchovního ohně, kterým rozhání temnotu.
Vaši strážní andělé vám teď přinášejí světelnou hůl, a tím zajišťují další ochranu. Představte si sami sebe, jak míříte holí před sebe a pak se otočíte proti směru hodinových ručiček o 360 stupňů tak, abyste s její pomocí nakreslili imaginární kruh, kterým spojíte čtyři body, na kterých stojí andělé. Tím kolem sebe vytvoříte kruh duchovního ohně, který vás bude chránit. Představte si, že jste chráněni zlatým světelným obalem, čtyřmi strážnými anděly a ohnivým kruhem. Světelný obal vás obdaří magnetickou silou. Budete pak k sobě přitahovat pozitivní, milující lidi, harmonické situace a zkušenosti,které odrážejí váš vyšší duchovní potenciál. Vaše magnetická síla současně odpuzuje vše, co by pro vás mohlo být nevhodné, negativní či destruktivní. Andělé jsou zde, aby vás chránili, vedli vás do bezpečí a posílili vaše smysly, především pak intuici. Ohnivý kruh zesiluje a upevňuje vaši sílu způsobem, který vám umožňuje vytvářet patřičné meze ve vašich vztazích.
Anděly můžete rovněž požádat o ochranu pro někoho, na kom vám záleží. Pokud například víte, že vaše dospívající dítě má z něčeho strach nebo je dlouho do noci někde venku, pak si jej můžete jednoduše představit, jak je obklopeno světlem a střeženo svými anděly. Nemusíte se mu o tom zmiňovat. Poté, co anděly požádáte o pomoc, pokuste se na vše zapomenout a uvolnit se. Tím, že se budete strachovat, nepomůžete ani sobě, ani tomu, o koho se bojíte. Raději k němu vyšlete láskyplné myšlenky a poskytněte mu nějakou vhodnou praktickou pomoc.
Když toto cvičení dokončíte, otevřete oči, poděkujte andělům, za jejich neustálou ochranu. Prospěje vám, když si toto cvičení budete pravidelně opakovat.
Andělská pyramida – vzývání andělů
Metody vizualizace a pozitivního myšlení se soustřeďují na to, co chceme prožít a na ten nejdůležitější vztah – vztah k sobě samému. Díky této metodě se můžeme zbavit stresu a napětí, uvolnit se, předcházet chorobám, upevnit si své zdraví, probudit v sobě intuitivní schopnosti a nadání, urychlit svůj duchovní růst a vybudovat most mezi sebou a anděly.
Zlehka zavřete oči, pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. S pomocí představivosti si vybavte obraz (navoďte pocit či si vymyslete slovní popis) toho, jak stojíte uprostřed pyramidy zlatého světla. Tato pyramida má čtvercovou základnu se čtyřmi stranami a čtyřmi rohy, které s nahoře sbíhají v jednom středovém bodě. V pyramidě je dost místa, takže se v ní můžete volně pohybovat a zlatá energie vás naplňuje pocitem tepla a blaha.
Vyzvěte archanděla Uriela, aby hlídal severní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v ohnivé záři.Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako žhavou kouli duchovního ohně, lidskou bytost, jasné světlo nebo jako okřídleného anděla. Také ho můžete vidět jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako hluboký a uklidňující zvuk bubnu.
„Urieli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím silami andělské inspirace.“
Vyzvěte archanděla Rafaela, aby hlídal východní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné smaragdové záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete ho vidět jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako hada nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako veselý zvuk píšťalky nebo flétny.
„Rafaeli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím darem léčivých andělských sil.“
Vyzvěte archanděla Michaela, aby bděl nad jižním rohem vaší pyramidy, a představte si ho, jak se vám zjevuje v nádherné modro-zlaté záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost s ocelovým mečem v ruce a v modrém plášti. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří, kteří drží v ruce váhy nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako lva nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako čistý a jasný zvuk houslí či violy.
„Michaeli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím andělskými silami vidění a schopností rozpoznávat.“
Vyzvěte archanděla Gabriela, aby bděl nad západním rohem vaší pyramidy, a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla se sněhobílými křídly a zlatou svatozáří s lilií v ruce nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako jasný a čistý zvuk zvonu.
„Gabrieli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím darem andělské komunikace.“
Soustřeďte se na vrchol své pyramidy a představte si , jak se proměňuje ve zlatobílou hvězdu plnou energie, která září a pulsuje neskonale velkou silou. Tato hvězda je skutečným mostem mezi vaším obvyklým bdělým vědomím a vaším vyšším vědomím. Umožňuje vám, abyste se v kterémkoli okamžiku bezpečně dostali do andělského království a mohli využívat rady a pomoc, které z něho přicházejí, aby se váš život mohl změnit k lepšímu.
„Andělé, otevřete prosím mou mysl a pomozte mi udělat praktické kroky potřebné pro změny k lepšímu životu.“
Vstupujete-li do andělského království, požádejte v duchu archanděly, aby vám poskytli ochranu a bezpečí. Přijměte jejich rady, jak se nechat vést strážnými anděly, a také poproste, aby vám ve chvíli, kdy objevujete vlastní andělskou podstatu, umožnili zůstat v klidu a pohodě. Ještě než otevřete oči a pomalu svou mysl přivedete zpět do reálného světa, snažte se chvíli uvědomovat si a vychutnávat své pocity, vnuknutí a nápady, kterých se vám pod ochranou archandělů dostalo.
Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a pomalu otevřete oči.
Andělská nástěnka
Na deset až patnáct minut se pohodlně usaďte a uvolněte se. Zavřete oči, zhluboka dýchejte a představte si, že máte vlastní andělskou nástěnku. Je to tabule, na niž můžete vyvěšovat svá přání, potřeby a touhy tak, aby je viděli všichni andělé, kteří budou mít cestu kolem. Představte si ji a vymyslete nejlépe, jak můžete. Není nutné, abyste si představili skutečnou nástěnku. Pro toto cvičení vám postačí nabýt pouhého dojmu nebo náznaku nějaké nástěnky. Může vám pomoci, když si představíte barvu vaší nástěnky, materiál, z něhož je vyrobena, i její výzdobu. Představte si ji tak velkou, aby na ní byl dostatek místa pro všechna vaše přání a abyste sem mohli andělům vyvěšovat dlouhé dopisy. Nástěnka by měla být pro anděly dobře viditelná a umístěná tak, aby si jí všimli. A k tomu všemu si představte, že tato nástěnka nádherně andělsky voní podobnou vůní jasmínu nebo růži a všude kolem zní krásná hudba.
Představte si sami sebe, jak píšete následující slova:
Přitahuji k sobě andělské vztahy.
Vyvěste je na svoji nástěnku.
Chcete-li vyzdvihnout andělské přednosti svých současných vztahů, představte si sami sebe, jak píšete příslušné nápisy, které pak přidáváte na nástěnku k ostatním. Když si například budete přát, aby mezi vaším partnerem došlo k většímu duchovnímu sepětí, představte si, jak na nástěnku věšíte tato slova:
Toužím po větším sblížení a duchovním sepětím se svým mužem / ženou / přítelem / přítelkyní/partnerem.
Třeba si přejete, aby došlo k většímu duchovnímu porozumění mezi vámi a ostatními členy rodiny, vašimi rodiči, dětmi, nebo sourozenci. V tomto případě si představte, jak píšete následující větu:
S požehnáním andělů nyní vytvářím větší duchovní porozumění mezi mnou a mou matkou/dcerou/ synem/bratrem atd.
Samozřejmě musíte používat slova týkající se vašeho vztahu a vašich konkrétních potřeb a tužeb. Během této činnosti pozorně naslouchejte poselstvím, kterých se vám dostává formou obrazů, myšlenek, slov, pocitů nebo vnuknutí. Během následujících dnů budete možná cítit potřebu vykonávat nějakou praktickou činnost, která usnadní dosažení vašich cílů. Toužíme-li po změně ve svém vztahu, měli bychom nejprve začít sami u sebe.
Pokud si k sobě přejete přitahovat nové lidi, kteří mají podobný andělský záměr, můžete k tomu využít svou nástěnku. Toužíte-li po skupině přátel s podobným duchovním zaměřením, jaké máte vy, nebo toužíte po tom, aby vám andělé pomohli najít mimořádnou bytost, s níž byste chtěli sdílet svůj život, představte si sami sebe, jak píšete:
Jsem vždy obklopena ochotnými lidmi s podobnými zájmy a podobnou duchovní představou, jakou mám já.
Nebo můžete napsat:
Nyní k sobě přitahuji vhodného muže/ ženu, který/která touží po láskyplném, příjemném, romantickém vztahu, požehnaném anděly.
Ať už si přejete vylepšit již existující vztah nebo vytvořit nový, nezapomínejte, že andělé nemohou nikoho přinutit udělat cokoliv, co by on sám nechtěl, a ani to nikdy neudělají. Vaši andělští poslové postoupí vaše přání do vyššího vědomí každého, koho se to týká a pomohou usnadnit změny jeho myšlení, nálad, činů a komunikace, nezbytné k dosažení úspěchu. Některé prosby mohou být vyplněny okamžitě, kdežto jiné až za nějakou dobu. To, kdy se to stane, obvykle závisí na vašem prvotním duchovním záměru a vaší ochotě následovat své nejvyšší duchovní vedení.
Pravidelně se vracejte ke své nástěnce a vyvěšujte na ni další napsaná přání, odrážející vaše neustále měnící se potřeby. Nezapomeňte andělům poděkovat za každou zázračnou změnu, ke které ve vašem vztahu dojde. Nezáleží na zdánlivé nesouvislosti těchto změn.
Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Uzdravující světlo

ANDĚLSKÉ UZDRAVUJÍCÍ SVĚTLO

Zdravé lidského těla zrcadlí perspektivu člověka-což nazýváme duší nebo charakterem. Duch je vždy jasný, ale duše může klesat pod tíhou starostí a obav. Nedokáže pak plně odrážet božské světlo, takže se jeví potemnělá jako zaprášená žárovka. Vzývání andělů je ve skutečnosti voláním po světle. Světlo andělů násobí naše vlastní, což nám pomáhá opět nalézt svůj směr. V mnohém, jako když za nás občas učitel autoškoly převezme řízení, dokud nejsme sami schopni korigovat směr jízdy.
Barevná andělská ochrana
Vytvořit si ochranný energetický štít znamená, že jste obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a chrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je vždy božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou jakkoliv nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěli). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly.
Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit. Znovu zdůrazňuji, že vám ochrana nebude nikdy odepřena. Kdokoliv o ochranu požádá, bude mu poskytnuta. Bez výjimky. Pokud by vám někdo tvrdil opak, mluví z něj ego a ješitnost a proto takové hlasy neposlouchejte. Ke své ochraně můžete používat následující barvy světla:
Bílé světlo: přivolává anděly, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout.
Růžové světlo: byste si měli zavolat na pomoc, kdykoliv jste s negativním člověkem, který je posedlý svými problémy. Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného, než pozitivní myšlenky a láskyplná energie.
Smaragdově zelené světlo: představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoliv cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek.
Fialovo-červené světlo: představte si, jak jste obklopeni fialovo-červeným světlem, které zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Světlo této barvy také odráží všechny druhy nízké energie, odpuzuje nízké bytosti a duše z astrálního světa.
Duhové světlo: představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace podpoří vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.
K ochraně můžete použít i několik barevných vrstev světla současně, abyste využili všech blahodárných účinků ochrany najednou.
Takto můžete chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedete, své město, zemi nebo celý svět. Postup je stejný, jen si při něm místo sebe představíte osobu nebo věc, místo či oblast, kterou do léčivého světla chcete zahalit.
Převzato z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
Andělský výklad barev
Necítite-li se dobře, lehněte si a představujte si, že spočíváte na obláčku obklopeni spoustou andělů. Vizuálně nebo pocitově vnímejte, jak andělé rukama pročesávají vaši auru a zbavují ji jakéhokoli psychického odpadu. Několik z nich drží křišťálové svítilny, které ozařují vaše tělo léčivými barvami. Snažte se postřehnout, jakou barvu na vás vysílají. S potěchou se koupejte v záři těchto barev a vstřebávejte je do sebe s každým nadechnutím. Dovolte si ten luxus, že je o vás dokonale pečováno, a klidně se nechte na chvíli unést spánkem.
Potom si zrekapitulujte, jakými barvami vás andělé osvěcovali. Tyto barvy poukazují na to, co je ve vašem životě v nerovnováze a co vám schází.
BÍLÁ. Navažte kontakt se svými anděly, ať už s pozemskými anděly vašeho života nebo s anděly nebeskými. Povězte jim o svém trápení a přijměte jejich pomoc a lásku.
PURPUROVÁ. Modlete se, meditujte a dopřejte si chvíli klidu sami pro sebe, stranou hluku a ostatních lidí. Momentálně je pro vás hluboce léčivé pobývat jistý čas na nějakém krásném místě na čerstvém povětří a naslouchat hlasům přírody.
FIALOVÁ. Potřebujete, abyste byli přijímaní a vyslyšeni s důvěrou a bez posuzování.
TMAVĚ MODRÁ. Důvěřujte vlastní intuici a nenechte se odradit názory druhých lidí.
SVĚTLE MODRÁ. Váš život právě teď postrádá kreativitu a je potřeba ji naplnit prostřednictvím vlastního uměleckého projektu nebo obohacením vašeho prostředí hudbou nebo nějakým novým uměleckým dílem.
TYRKYSOVÁ. Potřebujete podporu a pomoc ostatních. neváhejte žádat o pomoc a pověřovat ostatní, je-li to nutné.
SMARAGDOVĚ ZELENÁ. Právě teď je vám zapotřebí odpočinku a spánku, spolu s detoxikací a očištěním stravy a energie, které do sebe pojímáte.
SVĚTLE ZELENÁ. Potřebujete být k sobě upřímní, pokud jde o vaše opravdové pocity, bez odůvodňování, viny nebo strachu.
ŽLUTÁ. Postarejte se o záležitosti týkající se zaměstnání nebo studia, které je pro vás ztrátové a vyžaduje neodkladnou změnu.
ORANŽOVÁ. Potřebujete zkulturnit své domácí prostředí, aby bylo uklidňující , léčivé a pohodové.
RŮŽOVÁ. Toužíte po lásce, pochopení a objetí.
ČERVENÁ. Odevzdejte svůj hněv a starosti Nebi, to ony vytvářejí fyzickou nerovnováhu, když je dusíte v době.
Kombinace barev poukazuje na prolínání potřeb a zájmů, proto je třeba na všechny brát zřetel.
Převzato z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
Naplnění svého těla a svého já láskou
Můžete to pro začátek zkusit pouze s nějakou částí svého těla, která potřebuje vaši pomoc nebo kterou nemáte rádi, odmítáte ji, či se za ni stydíte. Pouze se na ni soustřeďte a nasměrujte do ní svou lásku. Laskavě k ní mluvte, naplňte jí energií. Pokud vás něco bolí, věnujte tomuto místu obzvláštní péči. Namísto toho, abychom od něho utekli (děláme to všichni, když nás něco bolí), vědomě vstupte do této části těla a poskytněte jí pozornost plnou lásky. Teď udělejte to samé pro své celé Já. Jenom se na sebe zkoncentrujte. Obraťte svou lásku na sebe, stejně jako to dělají ti, co vás milují. Pokud rádi pracujete s barvami, použijte jako první zelenou, pak růžovou, zlatou a bílou. Naplňte své tělo těmito barvami.
Převzato z knihy Zjevení světla od Barbary Ann Brennan
Ochrana andělských křídel
Lidé, kteří se spojují s andělskou říší, si vytvoří duchovní auru. Vnitřní duševní zrak ji vnímá v podobě světelných křídel. Jakmile se nám podaří andělská křídla rozvinout, můžeme pro ně najít celou řadu různých využití. S jejich pomocí se můžeme okamžitě naladit na andělskou říši a rozjasnit svou vibrační frekvenci. Můžeme se do nich sami zahalit a najít v nich ochranu před nepříznivou situací. Každý máme jiná křídla. Liší se i jejich záření, které vychází z božské jiskry, která sídlí ve vaší srdeční čakře.
Vytvořte si andělská křídla
Postavte se rovně bosými chodidly vnímejte podlahu pod sebou. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
Zvedněte paže nad hlavu a představte si sami sebe, jak stojíte s nohama pevně na zemi a s hlavou až v nejvyšším nebi..Vnímejte jak vaše tělo spojuje nebe a zemi.
Natáhněte prsty nahoru a poté vnímejte, jaks e k vám dolů natahují ruce vašeho anděla strážného. Je to mimořádný zážitek a pokud v tomto kontaktu budete chtít chvíli setrvat, tak si to dopřejte. Toto spojení s vaším andělem strážným otevírá čakru vašeho srdce.
Až budete připraveni, nechte si v prostoru mezi lopatkami vyrůst andělská křídla. Vnímejte jak rostou nahoru a ven. Uvědomujte si jaký ve vás vyvolávají pocit a podívejte se, jak vypadají.
Nechte svá andělská křídla plně roztáhnout, vy je už vnímáte a vaše tělo si potřebuje zvyknout na pocit, že má křídla. Cítíte posun ve vašem energetickém poli, protože se zvyšují vaše vibrační frekvence a vy si stále více zvykáte na pocit, že máte křídla.
Teď si vyzkoušejte, zda můžete křídly pohybovat.
Požádejte, aby se vašim křídlům dostalo požehnání.
Roztáhněte svá křídla a zahalte se do nich, aby vás chránila. Spolu tím, jak si na ně zvykněte, cítíte posun ve vlastní rovnováze.
Zhluboka se nadechněte a vydechněte a otevřete oči. Poděkujte.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Andělské afirmace

ANDĚLSKÉ AFIRMACE – SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

Pozitivní myšlení je dar, který byl lidem seslán z říše andělů. Pozitivní myšlenky jsou součástí řeči ohně a světla, a když je používáme, promlouvají ke každičkému atomu a molekule, z nichž jsme stvořeni a proměňují je tak z lidských na andělské. Pokud zní má slova až příliš nadšeně, je to proto, že jako učitel pozitivního myšlení mám zkušenosti s radostným nadšením, ke kterému nás může dovést právě pozitivní způsob myšlení. Zároveň mohu dosvědčit řadu zázraků, které se staly nejen mně, ale i jiným, a které byly výsledkem pozitivních změn postojů. Myslíme-li pozitivně, vyzdvihujeme své vědomí na andělskou úroveň.
Naše myšlení dokáže jako magnet přitáhnout vyšší míru andělského působení.
Energie následuje myšlenky. Naše myšlenky i víra nás přitahují pouze k některým zážitkům. Myslíme-li pozitivně, jako magnet přitahujeme vyšší míru andělského působení. To ovšem neznamená, že bychom si měli vyčítat, když naše mysl upadne zpět k negativním myšlenkám. Naopak, je třeba, abychom sami sobě dokázali odpustit a nenásilně se přiměli myslet pozitivněji a konstruktivněji. Černé myšlenky se tak změní v myšlenky příjemné, sebekritika ve chválu a nekompromisní, zatvrzelé myšlení ustoupí duševní flexibilitě.
Mezi zákony andělského působení patří mimo jiné i zákon mentální karmy. Andělé ochotně zajišťují lidským bytostem podporu, která odpovídá našim vzorům myšlení, přesvědčení, očekávání a představ. Jednoduše řečeno, andělé nás mohou obdařit jen těmi pocity, zkušenostmi, příležitostmi a dary, které jim náš stav mysli dovolí. Tím, že myslíme pozitivně a nebojíme se snít, poskytujeme andělům ohromnou příležitost k tomu, aby nám i našim touhám požehnali.
ANDĚLSKÉ AFIRMACE
Tyto afirmace můžete říkat samostatně, ale také pro zvýšení účinnosti cvičení Andělská nástěnka.
Jak dosáhnout andělského požehnání
Andělé lásky stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem.
Andělé požehnejte každý okamžik mého života.
Žehnejte mým myšlenkám, pocitům a rozhodnutím.
Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům.
Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu.
Obdařte mně nadšením, odvahou a radostí, abych dokázala dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám.
Umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu.
Každé mé nadechnutí je spojeno s dechem božím.
Děkuji za život a za požehnání andělům.
Navázání kontaktu s anděly
Nyní zvu do svého života anděly.
Žádám anděly o pomoc a s vděčností ji přijímám.
Upevňuji pouto mezi sebou a svými strážnými anděly.
Otvírám svou mysl radám andělů.
Snadno komunikuji s andělskými silami.
Můj život je spjat s anděly.
Vytvářím telepatické spojení mezi sebou, anděly a posly vyšší moci.
Má představivost je mostem vedoucím do říše andělů.
Toužím po přítomnosti andělů ve svém každodenním životě.
Mí andělé mě naplňují andělskou inspirací.
Jak přivítat své strážné anděly
Vědomě zvu do svého života strážné anděly.
Vítám své strážné anděly a děkuji jim za jejich láskyplnou péči a podporu.
Prosím své strážné anděly, aby ve mně navodili pocit štěstí.
Prosím své strážné anděly, aby mě bezpečně doprovázeli na mé duchovní cestě.
Mým strážným andělům se dostává požehnání za to, že žehnají mně. Oni se duchovně vyvíjejí za to, že mi pomáhají v mém vývoji.
Koupu se ve světle svých andělských strážců a nechávám se inspirovat jejich andělskou láskou.
Děkuji svým ochráncům za to, že na mne dohlížejí v každém okamžiku mého života.
Prosím mé strážné anděly, aby mně i nadále vedli a podporovali, ať jsem kdekoli.
Zázračná moc svobodného rozhodování
Vždy se rozhoduji pod vedením andělů.
Milostí andělů se vše může změnit k lepšímu.
Volím zázraky svobodné vůle a pozitivního konání.
Měním svou vůli, abych změnila svůj osud.
Nyní prožívám zázračné změny vědomí.
Svobodné rozhodování je pro mě snadné.
Volím lásku, svobodu a andělskou moudrost.
Rozhodnula jsem se přilákat hojnost andělských zázraků.
Má mysl je plná zázraků.
Vidím zázrak v každé situaci svého života.
Spojení se zázraky
Prosím, abych se sjednotila se zázračnou povahou vesmíru.
Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků.
Jsem obklopena zázraky a z říše andělů se mi dostává požehnání.
Můj život se stává božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět.
Jsem připravena na zázračné změny ve všech oblastech mého života.
Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl.
Prosím, abych mohla pomáhat druhým dělat jejich zázraky.
Stávám se pro všechny lidi příkladem působení zázraků.
Andělská prosperita
Jsem požehnána andělskou prosperitou.
Andělé mne navždy vedou k mé největší radosti.
Přitahuji k sobě andělskou prosperitu.
Přitahuji k sobě prosperitu všeho druhu.
Zasloužím si boží lásku i hojnost.
Andělé mi neustále dopomáhají k tomu, aby se mi dařilo.
Jsem vždy po zásluze odměněna za to, že jdu za svým božským cílem.
Andělé mne s radostí zahrnují úspěchem.
Snadno a jistě dosáhnu všeho, co potřebuji.
S milostí andělů jsem vždy v bezpečí.
Andělé úspěchu
Andělé úspěchu požehnejte mi, ať jsou můj duchovní růst a můj materiální úspěch v rovnováze.
Má práce odráží můj duchovní záměr a můj duchovní záměr mně vede k vhodné a uspokojivé práci.
Snadno získávám peníze, které potřebuji ke spokojenému životu v radosti a hojnosti. Jsem vedena ke všem příležitostem, které přinesou užitek mně i těm, které miluji a na kterých mi záleží.
Dejte mi sílu, odvahu a inspiraci proměnit všechny mé možnosti v úspěch.
Peníze, láska a klid mysli proudí do mého života se stejnou hojností.
Děkuji za svůj úspěch a za požehnání andělů.
Andělé lásky
Andělé lásky nyní otevírají mé srdce božským silám.
Mé vztahy jsou vždy ochraňovány a inspirovány božskými silami.
Snadno vnímám andělské bytosti u druhých lidí.
Přitahuji k sobě andělské lidi.
Všechny mé vztahy jsou andělské.
Mé vztahy jsou inspirovány božským záměrem.
Miluji anděla, který je v tobě a velebím anděla, který je ve mně.
Andělé se vzájemně přitahují.
Jsem neustále obklopena andělskými přáteli.
Jak k sobě přitahovat andělskou lásku
Andělé mně zahrnují spoustou láskyplných vztahů.
Všechny mé vztahy jsou požehnány božskou láskou a harmonií.
Prosím, abych se sblížila s lidmi, jejichž duchovní záměr doplňuje můj.
Prosím, abych pomáhala probouzet andělské přednosti v ostatních a u sebe je posilovala.
Neustále mně obklopují andělé v lidské podobě.
Mí strážní andělé mně vždy přivádějí k milujícím a ochotným lidem.
Děkuji mým andělům za dar smíchu ve všech mých vztazích.
Prosím, abych dokázala přitahovat andělskou lásku v každém denním či nočním okamžiku.
Prosím, abych dokázala vnášet andělskou lásku a smích do životů druhých.
Jak získat andělskou ochranu
Jsem vždy v bezpečí, milována a chráněna.
Andělé mně ochraňují, ať jsem kdekoli.
Andělské světlo je mým ochranným štítem.
V každé situaci k sobě přitahuji pokoj a milost.
Věřím, že mé instinkty mi zajistí bezpečí.
Důvěřuji andělům, že mně budou po celý den ochraňovat.
Když spím, mí andělé nade mnou bdí.
Vyhledávám a přijímám andělské útočiště.
Jsem pod ochranou andělské lásky.
Mí andělé vnášejí do mého života klid, uvážlivost a uzdravení.
Přitahování andělských léčivých sil
Jsem otevřena andělským léčivým silám.
Láska andělů proměňuje můj život k lepšímu.
Moji andělé mne vedou za tím nejlepším léčitelem/lékařem/terapeutem/poradcem, jakého potřebuji.
Nechávám anděly léčit mého ducha.
Přitahuji k sobě své ochránce i anděly uzdravení.
Vždy se mi dostane uzdravení, které potřebuji.
Andělé mi pomáhají utužovat mé fyzické, emocionální i duševní zdraví.
Můj duch roste ve své celistvosti.
Z mého nitra vyzařuje léčivé světlo.
Jsem zdravá, celistvá a úplná.
Andělé uzdravení a ochrany
Andělé mi poskytují boží ochranu.
Jsem obklopena léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoli.
Prosím, abych mohla být prostředníkem duchovního uzdravování.
Prosím, aby se mi neustále dostávalo andělského uzdravování.
Můj duch je ustavičně uzdravován anděly, kteří o mě pečují.
Mí strážní andělé mne vždy přivedou k těm léčitelům, lékařům a terapeutům, kteří mi poskytnou tu nejlepší péči.
Děkuji svým andělům za to, že proměňují mou duši.
Prosím, abych se naučila léčit samu sebe, abych pozitivněji smýšlela a duchovně se vyvíjela.
Obdarovávám životy druhých léčivou silou a ochranou andělů.
Probouzení anděla v sobě
Stát se andělštějším je pro mne bezpečné a snadné.
Mé andělské vědomí vyzařuje z mého nitra.
Vyrůstám v lásce, světle a božském záměru.
Prosím, abych dokázala být pozitivním přínosem pro tento svět.
Miluji svou lidskost a přijímám svou andělskou záři.
Mí andělé mi pomáhají růst do jejich krásy.
Zrodila jsem se ze světla a mé světlo pomáhá měnit tento svět.
Pouštím se do nádherného andělského dobrodružství.
Moje kariéra, vztahy a životní zkušenosti, to vše pozvedává můj duchovní vývoj na vyšší úroveň.
Jsem anděl, otevírám křídla a letím.
Jsem anděl
Jsem andělem ve všem, co si myslím, co říkám a co dělám.
Mé světlo září do celého světa a přináší naději, víru a osvícení.
Prosím, abych rostla v radosti a smíchu.
Prosím, abych k sobě přitahovala ty, kteří si zvolili stejnou duchovní cestu.
Mí andělé mne vedou a povzbuzují na každičkém kroku mé cesty.
Mí andělé mne milují, když vyzařuji svou lásku k druhým.
Jsem anděl, uzdravuji samu sebe.
Jsem anděl, pomáhám uzdravovat svět.
Děkuji za nádheru svých andělských schopností.
Probouzení andělského potenciálu
Snadno objevuji svou andělskou podstatu.
Přijímám svou lidskost a přivykám svým andělským možnostem.
Miluji sám sebe a přijímám andělskou lásku.
Toužím po tom, abych byla naplněna andělským světlem.
Můj andělský život je mi nejvyšší radostí i úspěchem.
Jsem anděl. Andělé mě vedou životem.
Mám schopnost uzdravovat svou duši a vyzařovat do světa lásku.
Spolehlivě dokážu vyjádřit svou andělskou přirozenost.
Prosím, abych dokázala rozeznat svou božskou jiskru svého andělského potenciálu.
Prosím, abych dokázala rozeznat božské vlastnosti v ostatních lidech.
Jsem neustále přitahována k lidem s mocným andělským cílem.
Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Andělská čísla

Andělská čísla
Andělé dělají co mohou, aby upoutali naši pozornost a navázali s námi kontakt. Tím pomáhají vyléčit naše životy. Andělé nám svá poselství často sdělují prostřednictvím číselných řad, nebo kombinací čísel. Dělají to dvěma způsoby. Buď nám jemně zašeptají do ucha, takže zvedneme oči právě v čas, abychom zaznamenali čas na hodinách nebo telefonní číslo na billboardu. Andělé doufají, že si uvědomíme, že stejnou číselnou řadu, kombinaci vidíme už poněkolikáté.
Druhým způsobem, jak nám andělé ukazují významné číselné řady, jsou fyzické zásahy, kdy například zařídí, aby před námi jelo auto se specifickou poznávací značkou, jíž si máte všimnout. Ti, kdo si tento fenomén uvědomují, se stávají odborníky na výklad smyslu různých poznávacích značek. Tímto způsobem vám andělé předávají podrobné vzkazy.
Andělské vzkazy často obsahují kombinace dvou nebo více čísel. Čísla kolem nás upozorňují na to, jak je důležité vidět nebeská poselství trojrozměrně, abychom tak pochopili lekce, které se máme naučit, příležitosti k růstu i vedení obsažené v každé naší zkušenosti.
Andělé říkají, že každá kombinace čísel má specifický význam. Když například uvidíte tři nebo více čísel, zaměřte se na prostřední z nich. Andělé říkají, že toto číslo představuje „jádro věci“.
Pokaždé když uvidíte nějakou řadu číslic několikrát po sobě nebo vás nějaké číslo jen zaujme, podívejte se na výklad. Naslouchejte, co vám při tom andělé sdělují prostřednictvím vašich myšlenek, pocitů a vizí. V případě, že vám smysl poselství není jasný, požádejte anděly o objasnění tím způsobem, že jim v duchu nebo nahlas řeknete: „Vysvětlete mi to prosím tak, aby mi to bylo jasné.“ Podobně jako u každého divinačního nástroje, považujte za svou nejvyšší autoritu své vlastní vnitřní poznání. Jinak řečeno, jestliže ve vás vzniknou nějaké pochybnosti, důvěřujte svému vnitřnímu pocitu. Pokud se na vaši situaci vztahuje jiný význam, vaši vlastní andělé vám jej osvětlí. Zeptejte se jich: „Co se mi snažíte říct?“ a oni vám s radostí poskytnou další informace, které vám pomohou rozluštit význam jejich číselných poselství.
Základní významy různých číselných řad najdete na následujících podstránkách – stačí kliknout na vybraný odkaz.
Základní významy číselných řad
Obecný význam čísel 0-100
Kombinace čísla 0 s dalšími čísly
Kombinace čísla 1 s dalšími čísly
Kombinace čísla 2 s dalšími čísly
Kombinace čísla 3 s dalšími čísly
Kombinace čísla 4 s dalšími čísly
Kombinace čísla 5 s dalšími čísly
Kombinace čísla 6 s dalšími čísly
Kombinace čísla 7 s dalšími čísly
Kombinace čísla 8 s dalšími čísly
Kombinace čísla 9 s dalšími čísly
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámka a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Základní významy číselných řad

Základní významy číselných řad
Andělé nám svá poselství často sdělují prostřednictvím číselných řad. Doufají, že si uvědomíme, když stejnou číselnou řadu vidíme už poněkolikáté. Např. můžeme často vídat čísla 111 a mít pocit, že kdykoliv se podíváte na hodinky, bude na nich 1:11 nebo 11:11.
Pokud se ve vašich vzkazech vyskytují tři nebo více čísel, spojte dohromady výklady příslušných číselných kombinací. Když například opakovaně zaznamenáte číselnou řadu 312, použijte výklad číselné kombinace 3 a 1 plus kombinace 1 a 2.
Nebo můžete čísla sečíst. Sčítejte všechna další čísla tak dlouho, až vám zůstane jen jedno jediné číslo. Poté si najděte jeho význam v předchozím seznamu číselných řad, které obsahují vždy tři stejná čísla.
Číselné řady trojmístných kombinací čísel.
111-pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.
222-vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat, a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy-nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.
333-jsou vám na blízku nanebevzetí mistři, a ti chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště, když okolo sebe vidíte kombinace čísla 3. mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.
444-jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.
555-držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujete vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.
666-vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném „Kázání z hory“ vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.
777-andělé vám aplaudují-gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.
888-určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že „úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji“. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.
999-dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: „Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje.“
000-připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.
Čtyřciferná čísla
Když si vykládáte čtyřciferné číslo, rozdělte je na trojciferné a jednociferné číslo a přečtěte si nejprve význam trojciferného čísla. K němu pak přidejte výklad posledního čísla, a tak získáte smysl celé řady. Kdybyste si například chtěli vyložit číslo 2048, začněte s jeho první trojcifernou částí a přečtěte si význam čísla 204. Poté si přečtěte význam poslední, jednociferné části, jež je v tomto případě 8.
Pěticiferná čísla
Podobně si můžete vykládat i pěticiferná čísla. Vezměte nejprve první, trojcifernou část čísla a vyhledejte si její význam. Poté si přečtěte význam posledních dvou čísel v řadě. Složte oba významy a spojte je
Číselné řady s osobním významem
Podobně si můžete rozložit také číselné řady, které pro vás mají nějaký osobní význam, jako například datum narození, výročí, telefonní čísla a podobně. V takových případech vám andělé dávají ještě důležitější vzkaz. Nejprve se soustřeďte na člověka, jehož se toto konkrétní číslo týká (když například vidíte datum narození kamarádky). Potom požádejte anděly o další informace, týkající se poselství pro danou osobu. Naslouchejte dojmům, které k vám přicházejí prostřednictvím vašich myšlenek a pocitů.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Čísla 0-100

Obecný význam čísel 0 – 100
00
Stvořitel ti zdůrazňuje tento vzkaz a žádá tě o pozornost a řízení se radou bez průtahů.
0
Nula se vztahuje k modlitbám nebo meditační praxi a všeobsažnému Božímu zdroji. Promlouvá k tobě Bůh.
1
Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.
2
Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.
3
Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) jsou ti nablízku. Slyšeli tvé modlitby a
chtějí ti pomoci.
4
Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.
5
Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací a alchymií. Něco ve tvém životě se mění nebo se začíná měnit k lepšímu.
6
Číslo 6 se vztahuje k pozemským materiálním záležitostem, jako je majetek, témata týkající se planety a konkrétních hmatatelných věcí. Pečlivě vyvažuj své myšlenky nebo starosti o hmotné záležitosti soustředěním a vírou v duchovní skutečnost.
7
Jsi na správné cestě. Pokračuj v dobrém díle!
8
Nyní k tobě přichází finanční hojnost.
9
Tvůj božský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.
10
Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl(a), jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.
11
Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvé modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.
12
Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.
13
Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, bohyni a intuitivní stránku, protože v roce je třináct lunárních cyklů.
14
Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.
15
Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.
16
Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání týkajících se materiálních záležitostí a všechny potřeby se naplní.
17
Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.
18
Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době velice rychle uskutečňují a zhmotňují.
19
Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.
20
Stvořitel tě žádá, abys měl(a) víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.
21
Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.
22
Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!
23
Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.
24
Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnost ti pomáhat.
25
Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.
26
Věř, že všechny tvé pozemské potřeby se naplňují nyní i v budoucnu. Odevzdej všechny své materiální starosti Duchu a řiď se božským vedením, které tě pobízí k jednání.
27
Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.
28
Měj víru v hojnost vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve tvém životě.
29
Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!
30
Bůh a nanebevzatí mistři jsou tady, aby ti pomohli. Požádej je, ať ti pomohou zajistit cokoli, co tobě a tvým blízkým přinese mír a co ti pomůže na tvé životní cestě.
31
Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.
32
Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.
33
Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.
34
Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myš­lenek, znamení a vnitřních signálů.
35
Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.
36
Nanebevzatí mistři ti chtějí pomoci s tvým materiálním životem, zvláště tak, že tě podpoří ve tvém životním poslání a že pomohou tvým blízkým. Nanebevzatí mistři tě žádají, ať se soustředíš na Ducha a nevěnuješ zbytečně příliš pozornosti hmotnému světu.
37
Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cestě. Obrať se na ně v meditaci i modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral(a), se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.
38
Nadchází ti čas větší hojnosti a nanebevzatí mistři tě chtějí ubezpečit o finanční pomoci ve tvém životě. Všímej si opakovaných zpráv, které ti předávají prostřednictvím tvých myšlenek, pocitů, slov a vizí.
39
Nanebevzatí mistři říkají: „Chop se práce, služebníku Světla!“ Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.
40
Bůh a andělé chtějí, abys věděl(a), že jsou s tebou a že vedou každý tvůj krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.
41
Andělé říkají: „Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.“ Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš na pomoc.
42
Tví andělé tě žádají, abys stále věřil(a), že tvé modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny. Jestliže potřebuješ, popros anděly, aby zvýšili úroveň tvé víry.
43
Andělé a nanebevzatí mistři jsou s tebou, podporují tě a milují. Mluv s nimi v duchu o svých nadějích, snech nebo obavách a žádej je o pomoc. Objeví se vždy, když je zavoláš.
44
Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci, jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.
45
Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.
46
Andělé ti chtějí pomoci s materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o po­moc.
47
Andělé říkají, že jednáš správně a že jsi na dobré cestě. Chtějí, abys věděl(a), že na tvé cestě jsou s tebou na každém kroku a že ti mohou pomoci ještě více, když je požádáš o konkrétní pomoc.
48
„Andělé hojnosti“ jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.
49
Andělé tě žádají, abys neodkladně přistoupil(a) k práci na svém božském poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby ses mohl(a) začít věnovat svým skutečným prioritám.
50
Bůh a svět duchů tě naléhavě vyzývají, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že tobě i tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny boží pomoci.
51
Soustřeď se v myšlenkách na pozitivní výsledek během této doby životní změny. I když si možná nebudeš zcela jist(á), co ti přinese budoucnost, můžeš si být jist(a), že věci směřují k lepšímu. Mysli na své záměry a cíle i nadále pozitivně.
52
Jediná věc, která je stálá, je změna. Věř této pravdě a neboj se změn, které provádíš a zažíváš. Když se jedny dveře zavírají, otevírají se druhé k něčemu lepšímu.
53
Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.
54
Andělé tě ujišťují, že změna, o níž uvažuješ nebo kterou zaží­váš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.
55
Připoutej se bezpečnostním pásem, když procházíš (nebo se chystáš projít) velkou životní změnou. Je čas opustit, co už nefunguje, a uzdravit nebo nahradit to něčím lepším.
56
Zatímco procházíš touto důležitou a velice potřebnou životní změnou, dostává se ti nových požehnání a příležitostí. O všechny tvé potřeby je v této přechodné době postaráno.
57
Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu- důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.
58
Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Obrať se na „anděly hojnosti“ o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.
59
Tvůj život se začíná stabilizovat a vyjasňuje se ti představa o tvé životní cestě. Přijmi ji plně bez odkladů a pusť se po ní, protože je teď velice vhodná doba pro tebe i tvé poslání.
60
Stvořitel ti pomáhá s tvými materiálními záležitostmi. Připomíná se ti, že máš nejprve hledat království Boží, a všechno ostatní ti bude přidáno. Soustřeď se srdcem a myslí na od­měnu v nebesích a věz, že o tvé potřeby je vždy postaráno.
61
Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je peč­livě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.
62
Měj víru v tento svět. Věř, že lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Buďsi jist(a), že Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky.
63
Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty
můžeš pomoci Zemi vystoupit do zlatého věku prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.
64
Nebeští a pozemští andělé ti pomáhají s hmotnými záležitostmi. Ujišťují tě, že o tvé potřeby je postaráno, zvláště když se soustředíš na svou duchovní cestu. Čím víc vděčnosti cítíš vůči andělům, tím více se otevíráš pomoci.
65
Porozhlédni se ve svém životě po změně související s materiálními záležitostmi, například se stěhováním nebo změnou zaměstnání. Je to změna k lepšímu, i když je zpočátku možná nepříjemná.
66
Soustřeď se v této době ve svých myšlenkách stále na nebesa a vyhýbej se přílišným starostem o hmotné věci nebo posedlosti jimi.
67
Co se týče tvé cesty služby a hmotných záležitostí, jsi vyrovnán(á). Uplatňuješ svou duchovní moudrost při pomoci Zemi a jejím obyvatelům. Pokračuj v dobré práci!
68
Jsi ztělesněná hojnost. Udržuj tento proud dáváním na účely, ve které věříš. Otevři svou náruč a vděčné srdce vůči přijímání. Čím víc si dovolíš přijímat, tím více zdrojů budeš mít k dispozici na pomoc druhým.
69
Toto číslo se vztahuje k rovnováze podobající se jin a jang. Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy tím, že vynaložíš čas a námahu na obojí. O všechny tvé potřeby je postaráno, věnuješ-li se plně svému božskému životnímu poslání.
70
Tohle je poselství od Stvořitele, že jsi na správné cestě. Bud i nadále v kontaktu se svým středem prostřednictvím modliteb a meditací.
71
Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.
72
Důvěřuj své cestě a pokračuj v ní. Tvůj optimismus je opodstatněný! Kabalisté znají 72 Božích jmen, takže také toto číslo může potvrzovat a povznést tvé jasné spojení se Stvořitelem.
73
Nanebevzatí mistři říkají, že jsi na dobré cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.
74
Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydala(a), a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.
75
Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!
76
Jsi na dobré cestě a tvé materiální potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. Odevzdej jakékoli pozemské starosti Duchu a otevři se přijímání.
77
Přijmi blahopřání! Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.
78
Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel(a), tak sklidíš. Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a vynakládáš tímto směrem svou energii a úsilí. Nyní se těšíš z odměn, které ti plynou z tvého správného jednání.
79
Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.
80
Stvořitel ti naděluje velkou hojnost- ani ne tak jako odměnu, ale na základě božského zákona příčiny a následku. Vzhledem k tomu, žes pracoval(a) na programu prosperity pod vedením Světla, může na tebe Světlo vyzařovat více pomoci.
81
Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že Zdroj všeho je v tobě. Nyní se ocitáš v pozici, kdy se tvé myšlenky o penězích okamžitě projevují navenek.
82
Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, „jak“ je uspokojit.
83
Tvá hojnost je uspíšena tvými duchovními kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.
84
Andělé ti pomáhají s větší hojností tvých financí. Na „anděly hojnosti“ se kdykoli obrať o radu a vedení ve finančních záležitostech.
85
Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a bud ochotna/ochoten dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.
86
Odevzdej jakoukoli materiální starost Duchu, protože z nebes ti plyne nová, neočekávaná hojnost. Pozorně si všímej a přijímej mnohé dary a požehnání, jež se ti nabízejí.
87
Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledech se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na „zlatou žílu“ tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.
88
Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále víc prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden(a).
89
Tvé božské životní poslání je hojně a všestranně podporováno Vesmírem.90Bůh podporuje tvůj posvátný smysl života. Pros a vždy dostaneš Boží vedení a pomoc pro tvé poslání.
91
Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Bud pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.
92
Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.
93
Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť když se týká tvého božského životního poslání.
94
Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání.
95
Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.
96
Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven a tvé poslání je potřebné.
97
Jsi na dobré cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku.
98
Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.
99
Pusť se do práce, služebníku Světla! Tvého božského životního poslání je nyní potřeba více než kdy jindy, a pokud můžeš čímkoli přispět k tomu, aby bylo ve tvém světě víc světla a lásky, je nutné to udělat. Příprava na tvou životní práci je nyní završena.
100
Nechť jsou tvé myšlenky zcela v souladu s Boží láskou a světlem. Tvé pozitivní myšlenky a činy mají velký dopad- zvláště pak v této době.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 0

Kombinace čísla 0 s dalším číslem
Čísla 000
Připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.
Čísla 0 a 1, např. 001, 011, 010, 101
Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.
Čísla 0 a 2, např. 002, 022, 020, 202
Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost „Božského načasování“. Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.
Čísla 0 a 3, např. 003, 033, 030, 303
Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.
Čísla 0 a 4, např. 004, 044, 040, 404
Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.
Čísla 0 a 5, např. 005, 055, 050, 505
Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy v souladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.
Čísla 0 a 6, např. 006, 066, 060, 606
Toto poselství od stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tyto číselné sekvence, je věta: „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“
Čísla 0 a 7, např. 007, 077, 070, 707
Povzbudivé „do toho!“ přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
Čísla 0 a 8, např. 008, 088, 080, 808
Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.
Čísla 0 a 9, např. 009, 099, 090, 909
Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám-skrze vaši vlastní moc danou od Boha-přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivnhttp://www.cestakduze.webnode.cz/í odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 1

Kombinace čísla 1 s dalším číslem
Čísla 1 a 0, např. 110, 100, 101, 010
Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.
Čísla 111
Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.
Čísla 1 a 2, např. 112, 122, 121, 212
Naše myšlenky jsou důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!
Čísla 1 a 3, např. 113, 133, 131, 313
Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou tito nanebevzetí mistři nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Především vás však utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.
Čísla 1 a 4, např. 114, 144, 141, 414
Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní. Číslo 411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.
Čísla 1 a 5, např. 115, 155, 151, 515
Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že změníte své myšlení.
Čísla 1 a 6, např. 116, 166, 161, 616
Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného nedostatku. Číslo 611 znamená: Požádejte o pomoc s tím, co vás v tomto okamžiku na hmotném světě irituje nebo štve.
Čísla 1 a 7, např. 117, 177, 171, 717
Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke svým myšlenkám ještě přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary, kterých se vám v životě dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování vašich přání.
Čísla 1 a 8, např. 118, 188, 181, 818
Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.
Čísla 1 a 9, např. 119, 199, 191, 919
Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory.
Opusťte vše staré, neboť bude, v souladu s vašimi touhami, nahrazeno novým.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 2

Kombinace čísla 2 s dalším číslem
Čísla 2 a 0, např. 220, 022, 020, 202
Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost „Božského načasování“. Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.
Čísla 2 a 1, např. 221, 122, 121, 212
Naše myšlenky jsou důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!
Čísla 222
Vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy- nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.
Čísla 2 a 3, např. 223, 322, 323, 232
Nanebevzetí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí. Že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi vašeho života.
Čísla 2 a 4, např. 224, 422, 424, 242
Jak se píše v duchovním textu zvaném Kurz zázraků: „Andělé ochraňují váš čerstvě narozený záměr.“ Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od vašich andělů, kteří tak dávají najevo, že s vámi v současné době spolupracují.
Čísla 2 a 5, např. 225, 522, 525, 252
Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby vás náhlé splnění vašich přání překvapilo. Možná k tomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru. Často promlouvejte k Bohu a žádejte Jej o ujištění.
Čísla 2 a 6, např. 226, 622, 626, 262
Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.
Číslo 2 a 7, např. 227, 722, 727, 272
Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.
Čísla 2 a 8, např. 228, 822, 828, 282
Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zavírají. Je důležité, abyste v této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.
Čísla 2 a 9, např. 229, 922, 929, 292
Pokud jste v nedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd.), můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro vás, i když se třeba mnoho věcí děje v zákulisí a vy máte pocit, že na vás Bůh zapomněl. Nebojte se! Vnímejte energii svého života, který se právě teď pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto toho vás vesmír připravuje na něco nového.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 3

Kombinace čísla 3 s dalším číslem
Čísla 3 a 0, např. 330, 033, 030, 303
Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.
Čísla 3 a 1, např. 331, 133, 131, 313
Nanebevzatí mistři s vámi spolupracují na vašich myšlenkových procesech. Učí vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají vám energii, která vás zachrání před pocity zmaru, a dodávají vám odvahu soustředit se na skutečné cíle vaší duše. Navíc vám mohou tito nanebevzetí mistři nabídnout rady, vedení a návrhy k vašemu životnímu poslání. Především vás však utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky nebo nápadu. Požádejte je, aby vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.
Čísla 3 a 2, např. 332, 233, 232, 323
Nanebevzetí mistři vystupují v roli spolutvůrců vašeho nového projektu. Říkají vám, že sdílejí vaše nadšení a vědí. Že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi vašeho života.
Čísla 333
Jsou vám na blízku nanebevzetí mistři a ti chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště, když okolo sebe vidíte kombinace čísla 3. mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.
Čísla 3 a 4, např. 334, 433, 434, 343
Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzetí mistři a andělé jsou tady, aby vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako je oni natahují k vám.
Čísla 3 a 5, např. 335, 533, 535, 353
Nanebevzetí mistři vás chtějí připravit n blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že vás budou během této změny držet za ruku a že všechno dopadne dobře. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které s sebou přináší.
Čísla 3 a 6, např. 336, 633, 636, 363
Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde o peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste mohli učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat ostatním.
Čísla 3 a 7, např. 337, 733, 737, 373
Nanebevzetí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí s cestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí, a dopřávali si nebeskou radost, které jsou součástí vašeho božského dědictví a zvolené cesty.
Čísla 3 a 8, např. 338, 833, 838, 383
„Pokračujete“, vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám i pocitům energii a směr. Přehodnoťte svůj postoj-dopomůže vám to k vědomí, že jste jedno s Bohem, s každým stvořením a veškerým životem.
Čísla 3 a 9, např. 339, 933, 939, 393
Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace, které nejsou poctivé nebo už posloužili svému účelu. Nelpěte na nich jen ze strachu.vězte, že v každém okamžiku je o vás postaráno. Je důležité, abyste se na svou budoucnost dívali pozitivně. Takový postoj totiž vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry, aby vám pomohli vybírat vaše myšlenky z pozice lásky.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 4

Kombinace čísla 4 s dalším číslem
Čísla 4 a 0, např. 004, 044, 040, 404
Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.
Čísla 4 a 1, např. 114, 144, 141, 414
Andělé vás naléhavě upozorňují, abyste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí vám, ať si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se vaše myšlenky okamžitě zhmotní. Číslo 411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.
Čísla 4 a 2, např. 224, 422, 424, 242
Jak se píše v duchovním textu zvaném Kurz zázraků: „Andělé ochraňují váš čerstvě narozený záměr.“ Toto je znamení, že vám shora pomáhají, abyste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od vašich andělů, kteří tak dávají najevo, že s vámi v současné době spolupracují.
Čísla 4 a 3, např. 334, 433, 434, 343
Právě teď se okolo vás nachází spousta pomocníků! Nanebevzetí mistři a andělé jsou tady, aby vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako je oni natahují k vám.
Čísla 444
Jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.
Čísla 4 a 5, např. 554, 455, 454, 545
Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve vašem životě právě probíhají.
Čísla 4 a 6, např. 664, 466, 464, 646
Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti, aby mohli zasáhnout. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi spojenými se zemí. Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s Božským.
Čísla 4 a 7, např. 774, 477, 474, 747
Andělé vám gratulují a říkají: „Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť to přináší výrazný a pozitivní efekt.“
Čísla 4 a 8, např. 884, 488, 484, 848
Takto vám vaši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, abyste věděli, že až k tomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.
Čísla 4 a 9, např. 994, 499, 494, 949
Andělé vás upozorňují, že je na čase zbavit se všeho, co už je za vámi. Připomínají vám, že když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte. Prosím požádejte své anděly, aby vám pomohli věřit, že tyto konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 5

Kombinace čísla 5 s dalším číslem
Čísla 5 a 0, např. 005, 055, 050, 505
Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy v souladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.
Čísla 5 a 1, např. 115, 155, 151, 515
Vaše myšlenky jsou tím, co mění váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že změníte své myšlení.
Čísla 5 a 2, např. 225, 522, 525, 252
Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby vás náhlé splnění vašich přání překvapilo. Možná k tomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru. Často promlouvejte k Bohu a žádejte Jej o ujištění.
Čísla 5 a 3, např. 335, 533, 535, 353
Nanebevzetí mistři vás chtějí připravit n blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že vás budou během této změny držet za ruku a že všechno dopadne dobře. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které s sebou přináší.
Čísla 5 a 4, např. 554, 455, 454, 545
Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve vašem životě právě probíhají.
Čísla 555
Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujete vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.
Čísla 5 a 6, např. 556, 655, 656, 565
Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna-možná získáte nový dům, auto nebo majetek.
Čísla 5 a 7, např. 557, 755, 757, 575
Tato čísla potvrzují, že se k vám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické, emocionální nebo intelektuální stránce-popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí okolo vás.
Čísla 5 a 8, např. 558, 855, 858, 585
Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během toho přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.
Čísla 5 a 9, např. 559, 955, 959, 595
Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada vás žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od toho starého.
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 6

Kombinace čísla 6 s dalším číslem
Čísla 6 a 0, např. 006, 066, 060, 606
Toto poselství od stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tyto číselné sekvence, je věta: „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“
Čísla 6 a 1, např. 116, 166, 161, 616
Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného nedostatku. Číslo 611 znamená: Požádejte o pomoc s tím, co vás v tomto okamžiku na hmotném světě irituje nebo štve.
Čísla 6 a 2, např. 226, 622, 626, 262
Na obzoru se rýsuje koupě nebo získání něčeho nového.
Čísla 6 a 3, např. 336, 633, 636, 363
Vaši nanebevzatí mistři vám pomáhají zhmotňovat věci, které potřebujete ke svému Božskému životnímu poslání. Ať už jde o peníze na zaplacení školného nebo nalezení místa, kde byste mohli učit nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat ostatním.
Čísla 6 a 4, např. 664, 466, 464, 646
Vaši andělé vás varují, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Žádají vás, ať jim odevzdáte své starosti, aby mohli zasáhnout. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi spojenými se zemí. Vězte, že se vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s Božským.
Čísla 6 a 5, např. 556, 655, 656, 565
Ve vašem materiálním životě se chystá zásadní změna-možná získáte nový dům, auto nebo majetek.
Čísla 666
Vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš soustředěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném „Kázání z hory“ vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.
Čísla 6 a 7, např. 776, 766, 767, 676
Potvrzení, že vaše myšlenky a práce s materiálním světem jsou přesně takové, jaké mají být. Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši. Nepolevujte ve skvělé práci!
Čísla 6 a 8, např. 886, 688, 686, 868
Zanedlouho se rozloučíte s čímsi z vašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte v úmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to za znamení, že se vaše přání brzy splní.
Čísla 6 a 9, např. 996, 699, 696, 969
Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli posedlostí po konkrétním druhu majetku. Tato číselná řada vás žádá, abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco, co jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším. Buďte otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť jste na toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 7

Kombinace čísla 7 s dalším číslem
Čísla 7 a 0, např. 007, 077, 070, 707
Povzbudivé „do toho!“ přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.
Čísla 7 a 1, např. 117, 177, 171, 717
Ta vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, tak kráčejte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky a že byste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke svým myšlenkám ještě přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary, kterých se vám v životě dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování vašich přání.
Čísla 7 a 2, např. 227, 722, 727, 272
Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy nebo půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají vás, abyste nepolevovali a nekolísali ve své víře.
Čísla 7 a 3, např. 337, 733, 737, 373
Nanebevzetí mistři září radostí. Oni nejenže vidí vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí s cestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí, a dopřávali si nebeskou radost, které jsou součástí vašeho božského dědictví a zvolené cesty.
Čísla 7 a 4, např. 774, 477, 474, 747
Andělé vám gratulují a říkají: „Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť to přináší výrazný a pozitivní efekt.“
Čísla 7 a 5, např. 557, 755, 757, 575
Tato čísla potvrzují, že se k vám nezadržitelně žene změna, a ta vás obohatí buď po fyzické, emocionální nebo intelektuální stránce-popřípadě to bude kombinace všech tří. Pokračujte zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují váš vlastní život i život lidí okolo vás.
Čísla 7 a 6, např. 776, 766, 767, 676
Potvrzení, že vaše myšlenky a práce s materiálním světem jsou přesně takové, jaké mají být. Podařilo se vám vyrovnat myšlenky a aktivity tak, abyste pečovali o svou mysl, tělo i duši. Nepolevujte ve skvělé práci!
Čísla 777
Andělé vám aplaudují-gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.
Čísla 7 a 8, např. 778, 788, 787, 878
Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná končí? Toto je potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní k lepšímu nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je to jakkoliv, tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde k vyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž bude brzy o dost jednodušší.
Čísla 7 a 9, např. 779, 799, 797, 979
Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které k vám už nepasují. Žijete opravdovějším životem, v souladu se svým nejlepším svědomím. Tato číselná řada vyjadřuje pochvalu za vaše rozhodnutí žít upřímně.

Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 8

Kombinace čísla 8 s dalším číslem
Čísla 8 a 0, např. 008, 088, 080, 808
Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.
Čísla 8 a 1, např. 118, 188, 181, 818
Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.
Čísla 8 a 2, např. 228, 822, 828, 282
Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zavírají. Je důležité, abyste v této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta vás povede ke krokům, které vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.
Čísla 8 a 3, např. 338, 833, 838, 383
„Pokračujete“, vzkazují vám mistři. Dodejte svým myšlenkám i pocitům energii a směr. Přehodnoťte svůj postoj-dopomůže vám to k vědomí, že jste jedno s Bohem, s každým stvořením a veškerým životem.
Čísla 8 a 4, např. 884, 488, 484, 848
Takto vám vaši andělé vzkazují, že se určitá fáze vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, abyste věděli, že až k tomu dojde, budou s vámi a pomohou vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat vašim potřebám, přáním a cílům.
Čísla 8 a 5, např. 558, 855, 858, 585
Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během toho přechodu, který nastane velmi brzy, se vám dostane podpory i lásky.
Čísla 8 a 6, např. 886, 688, 686, 868
Zanedlouho se rozloučíte s čímsi z vašeho materiálního světa, třeba prodáte část majetku. Pokud nechcete nic ztratit ani prodat, můžete změnit své myšlenky, a tím i tuto tendenci. Pokud ale máte v úmyslu prodat nebo propustit něco ze svého hmotného života, považujte to za znamení, že se vaše přání brzy splní.
Čísla 8 a 7, např. 778, 788, 787, 878
Máte pocit, že nějaká etapa vašeho života, třeba pracovní nebo milostná končí? Toto je potvrzení, že vaše pocity jsou správné. Konec může znamenat, že se daná situace významně změní k lepšímu nebo že se určitá část vašeho života chýlí ke svému konci. Ať je to jakkoliv, tato číselná frekvence přináší dobré zprávy o přicházející pozitivní změně, díky které dojde k vyřešení napjaté situace. Vytrvejte, váš život totiž bude brzy o dost jednodušší.
Čísla 888
Určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto znamení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že „úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji“. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.
Čísla 8 a 9, např. 998, 988, 989, 898
Důležitá fáze vašeho života se chýlí k závěru a v souvislosti s ní skončí i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, s lehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, v němž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny jsou nezbytné k tomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.

Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Kombinace čísla 9

Kombinace čísla 9 s dalším číslem
Čísla 9 a 0, např. 009, 099, 090, 909
Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám- skrze vaši vlastní moc danou od Boha- přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.
Čísla 9 a 1, např. 119, 199, 191, 919
Coby důsledek vašich myšlenek se před vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, v souladu s vašimi touhami, nahrazeno novým.
Čísla 9 a 2, např. 229, 922, 929, 292
Pokud jste v nedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd.), můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro vás, i když se třeba mnoho věcí děje v zákulisí a vy máte pocit, že na vás Bůh zapomněl. Nebojte se! Vnímejte energii svého života, který se právě teď pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto toho vás vesmír připravuje na něco nového.
Čísla 9 a 3, např. 339, 933, 939, 393
Toto je naléhavá výzva, abyste ze svého života vyloučili situace, které nejsou poctivé nebo už posloužili svému účelu. Nelpěte na nich jen ze strachu.vězte, že v každém okamžiku je o vás postaráno. Je důležité, abyste se na svou budoucnost dívali pozitivně. Takový postoj totiž vytváří to, co budete prožívat. Proto požádejte mistry, aby vám pomohli vybírat vaše myšlenky z pozice lásky.
Čísla 9 a 4, např. 994, 499, 494, 949
Andělé vás upozorňují, že je na čase zbavit se všeho, co už je za vámi. Připomínají vám, že když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé vám pomáhají otevírat nové dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte. Prosím požádejte své anděly, aby vám pomohli věřit, že tyto konce a začátky jsou odpovědí na vaše modlitby.
Čísla 9 a 5, např. 559, 955, 959, 595
Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada vás žádá, abyste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před vašimi dveřmi a čeká na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od toho starého.
Čísla 9 a 6, např. 996, 699, 696, 969
Znamená oproštění se od hmotných statků, zvláště pokud jste trpěli posedlostí po konkrétním druhu majetku. Tato číselná řada vás žádá, abyste se jej vzdali a oprostili se od něj. Je to také vzkaz, že něco, co jste prodali nebo ztratili, bude brzy nahrazeno čímsi lepším. Buďte otevření novým věcem, a ty předčí vaše očekávání, neboť jste na toto povýšení připraveni. Zasloužíte si to nejlepší!
Čísla 9 a 7, např. 779, 799, 797, 979
Gratulujeme! Zbavujete se starých částí vašeho života, které k vám už nepasují. Žijete opravdovějším životem, v souladu se svým nejlepším svědomím. Tato číselná řada vyjadřuje pochvalu za vaše rozhodnutí žít upřímně.
Čísla 9 a 8, např. 998, 988, 989, 898
Důležitá fáze vašeho života se chýlí k závěru a v souvislosti s ní skončí i další záležitosti. Jako vlak dojíždějící na konečnou se nejprve zastaví první vagón a po něm, s lehkým zpožděním, zastaví i ty zbývající. Tato číselná řada vás upozorňuje, že procházíte řetězem událostí, v němž se mnoho částí vašeho života zpomaluje a zastavuje. Ale nebojte se, protože tyto změny jsou nezbytné k tomu, aby mohly nastat nové skutečnosti a okolnosti.
Čísla 999
Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: „Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje.“
Podle knihy Andělská čísla Doreen Virtue a Lynnette Brown pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámky a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky

Andělské karty Doreen Virtue

Andělské karty – vykládací karty od Doreen Virtue, Ph.D

Tato sada 44 andělských vykládacích karet vám pomůže komunikovat s vašimi anděly a získat od nich rady a odpovědi na otázky týkající se vašeho milostného života, zaměstnání, zdraví a rodiny, ale i osobního a duchovního růstu. Na každé kartě je krásný obraz anděla a jeho sdělení. V této sadě nejsou žádné negativní karty, protože andělé nám vždy radí z pozice lásky.
Andělé nám každodenně připomínají, že nás nejen hlídají, ale můžeme je kdykoli s otevřeným srdcem požádat o radu, poprosit je o sejmutí břímě svých starostí a obav. Hlavním poselstvím je však uvědomit si, že nikdy nejste sami, milovat sami sebe, což se pak projeví i na vztazích s ostatními lidmi a jak se k vám budou chovat, umět dávat, ale i brát, kromě plnění povinností si dopřát i odpočinek a zábavu a hlavně smýšlet pozitivně, což je vůbec nejdůležitější krok ke splnění vašich snů a přání a k dosažení pocitu štěstí.
Jak používat karty
Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Uvolněte se, soustřeďte se a pomyslete na anděly, kteří vás teď provázejí. Poproste je o zodpovězení otázky, či ukázání správného směru. Proneste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, viděl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třebaže by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“
Rada na dnešní den
Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den? Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den.
Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla přijmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi andělská rada pro vás, která vám přinese odpověď.
Možnosti výkladu:
Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Svým andělům můžete položit konkrétní nebo obecnou otázku nebo je poprosit o vedení v určité životní oblasti.
Následuje několik příkladů pro inspiraci:
Pokud je žádáte o obecný výklad, může znít vaše prosba například takto:
Ukažte mi prosím všechno, co potřebuji vědět.
V případě konkrétních otázek mohou mít vaše otázky takovéto formulace:
Co bych měl/a vědět o této osobě?
Co mi naznačuje daná situace, vztah, konflikt…?
Co mám přijmout nebo pochopit?
Co se potřebuji naučit?
Co mám propustit?
Pomocí karet můžete získat odpověď na jakoukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.
Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:
První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.
Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.
Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.
Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.
Pokud si zvolíte více karet, nedívejte se na jednotlivé karty izolovaně, ale všímejte si, jak souvisí s ostatními. Zkoumejte například, jaký vztah má karta přítomnosti s kartou nedávné minulosti. Najděte červenou nit spojující všechny vyložené karty a dovolte andělům, ať vám něco poví o každém vzorci, který se ve vašem výkladu objeví. Při výkladu karet si také bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit odpověď ještě lépe.
Další rady a doporučení k výkladu:
Jestliže karty neodpovídají přímo na položenou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závislosti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.
Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abyste získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat soustavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte anděly, aby vám dali nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.
Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako odpověď, stačí kliknout na vámi vybraná čísla a otevře se vám andělská odpověď. Andělé strážní pro vás mají poselství, která vám mohou pomoci uzdravit každou oblast vašeho života.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ,
30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Znamení

Znamení
Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které vám nyní andělé předávají. Žádali jste o znamení a dostáváte je. Všímejte si jich a důvěřujte jim!
Prosili jste nebesa, ať vám pomohou. Teď je na vás, abyste věnovali pozornost důkazům jejich pomoci. Touto kartou se vás andělé snaží upozornit na znamení. Mohou požádat motýla nebo ptáka, aby prolétl před vašima očima. Nebo vás přimějí vícekrát si poslechnout určitou píseň. Mohli by vám také dát do cesty nějaký předmět, abyste si ho všimli. Rovněž vytažení této karty je znamením od andělů. Snaží se na sebe upozornit všemi možnými způsoby – nepřehlížejte to prosím!
Můžete své anděly požádat, aby vám dali znamení pokaždé, když před sebou budete mít nějakou otázku nebo obtížné rozhodnutí. Obvykle platí, že není dobré určovat, jaký typ znamení to má být. To nechte na andělech. Umí na svou přítomnost upozornit velice dobře.

Zhmotněná přání

Zhmotněná přání
Materializovali jste si nové možnosti a hojnost. Vězte, že tyto dary můžete vychutnat právě teď!
Cíle vašeho úsilí, do něhož jste vkládali své naděje, máte na dosah ruky. Mohou se objevit v jiné podobě, než jste čekali, ale odměny, po kterých opravdu toužíte – jako je pocit pokoje, bezpečí a štěstí – se uskutečňují přesně tak, jak jste chtěli. Požádejte své anděly, ať ve vás posílí víru ve schopnost materializovat vaše přání. S touto vírou můžete vy a Bůh dokázat všechno!
Život je proces, v němž se všechny myšlenky proměňují do hmatatelných forem: Zpočátku jsou jen představou či nápadem zrozeným z božského zdroje. Potom se tento nápad setkává s pocitem. Pokud je to pocit lásky a péče, vznikne z nápadu a pocitu embryo materializace. O svou novorozenou myšlenku se postaráte tak, že v ni budete věřit a krok za krokem budete následovat vedení, které vám Bůh a andělé poskytují prostřednictvím vašich pocitů, snů a vizí.

Zázraky

Zázraky
Právě teď se všude kolem vás dějí zázraky. Začněte si jich všímat a zažijete jich ještě více.
Prostřednictvím této karty vám andělé říkají, že můžete očekávat zázrak. Možná máte pocit, že byste právě teď nějaký potřebovali, protože si nedokážete představit žádný jiný způsob řešeni. Otevřete se možnosti dovolit Bohu, aby vám pomohl vyřešit problémy překvapivým způsobem. Zázrakům otevřete dveře dokořán v okamžiku, kdy jste ochotni odevzdat své obavy Bohu. Představujte si, jak andělé odnášejí danou záležitost, a pociťujte, jak vám na pomoc přichází Boží moudrost a tvořivost.
Když se uvolníte a odevzdáte Zdroji, můžete si být jisti, že vás v tu chvíli obklopí požehnáni. Buďte otevřeni zázrakům, které vám přijdou do cesty.

Záměr

Záměr
Vaše záměry vytvářejí vaše zkušenosti. Co chcete, aby se dělo? Postarejte se o to, aby vaše myšlenky a pocity odrážely vaše skutečné záměry.
Vytažením této karty vás andělé žádají, abyste provedli inventuru svých očekávání. Co čekáte, že se dnes, zítra nebo v budoucnosti stane? Tato očekávání jsou semínky vašich záměrů. Záměr znamená, že jste si stanovili cíl a máte v úmyslu jej dosáhnout.
Vaše záměry určují, jaké budou vaše zkušenosti. Andělé vás žádají, abyste se rozhodovali s láskou a láskou své záměry také naplňovali. Dívejte se na sebe i na druhé jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou vaše záměry vycházet z tohoto pozitivního duchovního rozpoložení, pomůžete tím sobě i druhým. Andělé vám mohou pomoci nahradit negativní myšlenkové návyky, pokud je o to požádáte.

Vyslyšená modlitba

Vyslyšená modlitba
Neboj se, milovaný! Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny.
Všechny vaše modlitby jsou vždy vyslyšeny. Někdy vám to tak možná nepřipadá, protože se odpověď dostaví nečekaným způsobem. Možná začnete mít určitý intuitivní pocit nebo se objeví nová příležitost – nebo z poličky vypadne kniha. Andělé velmi často odpovídají na naše modlitby tak, že nám vnuknou nápady nebo informace právě tímto „obyčejným“ způsobem.
Pokud jste si vytáhli tuto kartu, vyžadují od vás andělé mimořádnou pozornost. Všímejte si všeho, co slyšíte, říkáte, myslíte si a cítíte. Zvláště ostražití buďte vůči pomoci, které se vám dostane, a určitě tuto pomoc přijměte. Zasloužíte si ji a Bůh nejednou zapojuje lidi, aby vám v roli pozemských andělů přinesli odpověď na vaše modlitby.

Uzdravení

Uzdravení
Situace, kvůli níž si děláte starosti, se napravuje. Máte od přírody dar uzdravovat a vaše léčivé myšlenky se již konkrétně projevily.
Někdy nelze situaci uzdravit, dokud se daného problému zcela nepustíte – aby do něj mohlo vstoupit uzdravující světlo. Vaše obavy se brzy rozplynou, protože tato karta naznačuje, že dochází k uzdravování. Abyste si však toto uzdravení uvědomili, musíte se napřed přestat zaměřovat na to, „co je špatně“, a místo toho si zopakovat: „Všechno je právě teď v Božím a dokonalém pořádku.“
Máte přirozenou schopnost uzdravovat a tato karta vám naznačuje, že prostřednictvím vás jako pozemského uzdravujícího anděla pracuje BŮH. V každé situaci, která potřebuje uzdravení, se držte myšlenek lásky. Vizualizujte si již nyní tuto situaci jako vyléčenou. Potom vzdejte díky Bohu za uzdravení a vše úplně přenechte jemu a andělům. Výrazné výsledky vaší léčivé práce budou mít vliv na mnoho lidí.

Svoboda

Svoboda
Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.
Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, po vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalářníky, kteří se kdy vyskytli ve vašem životě, jste pouze vy sami. Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní, bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.
Když příště začnete větu slovy „Musím…“, zaražte prosím. Poproste Boha a anděly, aby vám ukázali jiné možnosti. Buď vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako pasti, nebo vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.

Studium

Studium
Zabýváte se právě nyní učením a studiem. Vaši andělé vás vedou, abyste si udělali čas na čtení, naslouchání a osobní rozvoj.
Tato karta potvrzuje, že právě prožíváte velice významné období, kdy se máte seznámit s novými myšlenkami nebo se naučit novým dovednostem. Možná máte pocit, že byste se měli zapsat do nějakého kurzu nebo školy, a karta „Studium“ tento pocit potvrzuje. Jestliže již školu navštěvujete, andělé chtějí, abyste ve studiu pokračovali.
V době, kdy se nacházíme v životní fázi učení, někdy pocítíme silnou touhu si své nové znalosti vyzkoušet. Místo dalšího učení už chceme nedočkavě v praxi uplatňovat, co jsme se naučili. Není však nad správné načasování a tato karta vás vede, abyste do akce nespěchali. Raději se těšte z procesu učení se. Z růstu, který doprovází zkušenosti učením, je možno se radovat, připomínáme-li si, že je třeba se neustále zaměřovat na přítomný okamžik.

Soustředění

Soustředění
Přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete. Sledujte pečlivě své myšlenky, protože vytvářejí vaše zkušenosti.
Někdy se zdá, že si naše myšlenky vybírají nás, místo, abychom si my vybírali je, ale není tomu tak. Každý z nás si volí své myšlenky, a to neustále. Naše myšlenky mají vždy nějaký účinek a žádné neutrální myšlenky neexistují. Před půl sekundou jste se v mysli zabývali určitou myšlenkou; rozhodli jste se jí zabývat. Své myšlenky se můžete cvičením naučit sledovat a měnit. Znamená to chopit se volantu svého života.
Možná jste přesvědčeni, že vaše schopnost soustředění není valná, přesto vězte, že ve vaší mysli sídlí neomylná mysl Boží. V koncentraci můžete dosáhnout pozoruhodných výkonů, jestliže si budete opakovat následující afirmaci:
„Dokážu se teď soustředit podle vlastní vůle. Držím se jen láskyplných myšlenek a mí andělé působí jako mí strážci, když pro mne vytvářejí nepřetržitý proud myšlenek plných lásky.“

Sny

Sny
Věnujte právě teď pozornost svým snům. Pořiďte si deník a zaznamenávejte si je.
Prostřednictvím snů se vám dostává důležitých sdělení. Někdy se možná probouzíte s pocitem, že jste ve spánku cestovali nebo dostali nějaký pokyn. Ptali jste se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Poselství vašich snů a zkušenosti v nich zažívané se nikdy zcela neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se naopak součástí vašeho nevědomí, aby tak vaše činy byly vedeny moudrostí a láskou vašeho vyššího já.
Sny si snáze zapamatujete, když si bezprostředně po probuzení zapíšete všechno, na co si vzpomenete. Zapište si každý fragment, který máte v čerstvé paměti, zbytek snu se vám pak spíše vybaví. Záznamy svých snů si často pročítejte a hledejte v nich určité vzorce a témata. Motivy, které se ve snech opakují, naznačují poselství, které se vám snaží předat vaše vyšší já a vaši andělé.

Síla

Síla
Nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu. Být silní vás neohrožuje, protože víte, že svou sílu projevujete s láskou.
Máte v sobě veškerou sílu svého Stvořitele! Všechna síla božské lásky, moudrosti a inteligence je vám k dispozici. Máte duchovní jasnozřivou sílu vidět anděly a budoucnost. Máte intelektuální sílu čerpat z univerzální moudrosti Jediné mysli. Máte citovou sílu soucítit s druhými i fyzickou sílu, která je ve skutečnosti neomezená.
Andělé vás žádají, abyste jim odevzdali všechny obavy spojené s vaší silou a mocí. Vaši andělé vidí tichý a krásný aspekt vaší skutečné síly pocházející jediné síly ve vesmíru: Boží lásky. Dovolte si zářit touto jasnou láskou, tak aby se vaše skutečná síla mohla zázračně šířit do celého světa.

Sebepřijetí

Sebepřijetí
Jste dokonalými dětmi Božími a všechno na vás je úžasné. Vaši andělé vás vedou, abyste se zbavili negativního sebeposuzování a právě teď se radovali z toho, že jste!
„Jste na sebe moc přísní,“ říkají vám andělé touto kartou. Přestože máte rádi vysoká měřítka, je důležité, abyste se na sebe dívali očima lásky. Když si budete spílat, vašeho ducha to bude srážet k zemi. K sebezdokonalování dochází naproti tomu na základě pozitivního rozpoložení.
Podívejte se na sebe očima svých andělů a spatříte bytost, která je dokonalým a svatým dítětem Božím. Přestože jste v minulosti dělali chyby, nic z toho, co jste kdy řekli, mysleli si nebo provedli, nemůže zmenšit Boží lásku k vám. Andělé přehlížejí vaše vnější chyby; vidí ve vás tlukoucí srdce Boží lásky. Milují vás bezpodmínečně a chtějí, abyste stejně tak vy milovali sami sebe!

Samota

Samota
Věnujte určitý čas tichému zamyšlení o samotě. Vyčistěte svou mysl a zaměřte se na svou pravdu a své priority.
Nekladeš na sebe příliš velká břemena, milované dítě Boží? Andělé nám připomínají, že odpočinek patří u všech živých tvorů k přirozenému rytmu života. Pomyslete na silný dub, který roste vždy v krátkých intenzívních údobích a pak odpočívá. Čerpá živiny z hloubi země a dává si načas, než zase začne růst dál. Stejně tak je i pro vás důležité, abyste čerpali živiny z duchovní a citové „stravy“.
V době odpočinku si najděte čas na přemýšlení o tom, co skutečně cítíte a po čem v hloubi svého srdce toužíte. Prostřednictvím vašeho srdce k vám hovoří vaši andělé, a když nasloucháte svým pocitům a respektujete je, kráčíte ruku v ruce s Bohem anděly. Zda jde skutečně o Boží vedení, a nejen vaší fantazii nebo přání, poznáte podle toho, ž Boží vedení vždy souvisí s vaší touhou něco ve světě změnit k lepšímu.

Rovnováha

Rovnováha
Není váš režim v poslední době nevyvážený? Postarejte se o rovnoměrné rozdělení svého času mezi práci, hru, spiritualitu, cvičení a vztahy.
Andělé vědí, že máte velmi mnoho práce. Chtějí vám s vašimi povinnostmi pomoci prostřednictvím procesu rovnováhy. Když náš rozvrh přestane být rovnoměrný, ubývá nám energie. Menší množství energie vytváří iluzi, že nám čtyřiadvacet hodin denně nestačí, a výsledkem je začarovaný kruh nedostatku času.
Vaši andělé vás žádají, abyste si do svého rozvrhu zařadili pravidelné dávky meditace, cvičení a hraní. Vědí, že vyvážené rozložení vašeho života mezi práci, hru, spiritualitu, fyzický pohyb a vztahy vám pomůže se vyvíjet a radovat. Jestliže máte pocit, že vás vaše povinnosti pohlcují, neváhejte a požádejte Boha a své anděly, aby vám vaše břemeno ulehčili.

Romance

Romance
Andělé vás upozorňují na vaše potřeby v oblasti milostných vztahů. Požádejte o andělskou pomoc v těchto záležitostech a tuto pomoc přijměte.
Tato karta znamená, že vaši andělé vědí o vaší touze po romantickém vztahu. Poznali, jak vaše srdce touží po lásce. Vaše požadavky se k nim dostaly a oni na ně odpovídají.
Nyní budete spolupracovat s anděly na tom, aby se vytoužený milostný vztah objevil. Andělé vás povedou velice konkrétně, aby zajistili, že se vám dostane toho, co si tolik přejete. Možná pocítíte silné nutkání jet na určité místo a až tam dorazíte, potkáte tam skvělého člověka. Nebo získáte pocit, že se máte účastnit akcí zaměřených na osobní růst a vývoj, takže například začnete chodit na cvičení, přednášky o zdravé výživě nebo na různé semináře a kurzy. Řiďte se tímto vedením a objevíte partnera, jakého hledáte.

Příroda

Příroda
Je důležité, abyste pobývali sami v přírodě. Dokonce i pouhých pět minut na zahradě na vás může mít v tuto dobu ozdravný účinek.
Andělé vás žádají, abyste pobývali častěji, pokud možno denně, v přírodě a vzájemně s ní na sebe působili. Tato karta rovněž naznačuje, že byste byli možná šťastnější, kdybyste žili v přírodnějším prostředí. Jestliže jste uvažovali o tom, že se odstěhujete z města, považujte tuto kartu za dodatečné potvrzení. Tato karta pro vás může také znamenat povzbuzení k tomu, abyste si zvolili zaměstnání, které souvisí se zvířaty nebo rostlinami. Mohlo by se vám například líbit zahradničení, chovatelská nebo svět komunikace se zvířaty.
Vaši andělé a andělé přírody vám pomáhají objevovat a předávat své dary světu. Tím, že budete trávit více času v přírodě, jim pomůžete, aby vám mohli pomoci ještě více.

Přátelství

Přátelství
Dochází ke změnám ve vašich vztazích s kamarády a přáteli. Buďte právě teď s láskou upřímní k sobě i ke svým přátelům a važte si toho, jak uzdravující účinky má skutečné přátelství.
Neměníte se jen uvnitř, mění se i váš vnější život! Mezi oblasti, které se mění, patří i vaše vztahy kamarády a přáteli. Možná máte strach z toho, že některými starými kamarády již nebudete sdílet společné zájmy. Nebo se možná zabýváte otázkou, zda se seznámíte s novými přáteli, kteří by se vám mohli stát blízcí.
Změny v přátelských vztazích jsou přirozené, andělé chtějí, abyste jim svá přátelství odevzdali. Vězte, že nad vámi a vašimi přáteli bdí Bůh i andělé. Vám všem v tomto přechodném období pomáhají svou láskou. Tato karta rovněž znamená, že jste otevřeni novým přátelským vztahům s lidmi, kteří zrcadlí vaše zájmy a ambice.

Pravé Já

Pravé Já
Vaše pravé já – zářící, silné, úspěšné a inteligentní – nyní prosvítá pod povrchem. Dovolte, svému pravému já, ať se zviditelní i pro druhé, protože tím povznesete a inspirujete i je.
V mnoha ohledech budíte úctu a začínáte více věřit své skutečné povaze a snáze ji projevovat. Kdysi jste si možná mysleli, že své pocity musíte před druhými (a možná i před sebou!) tajit. Teď si však uvědomujete, jak životodárné a přitažlivé je projevit své autentické já.
Vaši andělé vás vedou k tomu, abyste respektovali své skutečné pocity tím způsobem, že je dáte najevo druhým i sobě. Andělé vám pomohou mluvit s láskou o svých pocitech, tak aby nevzniklo žádné nedorozumění s vašimi přáteli nebo nejbližšími lidmi. Vaši andělé vás nikdy nepovedou k tomu, abyste udělali nebo řekli něco, co by mohlo vám nebo někomu jinému ublížit. Až dovolíte, svému pravému já vyjít najevo a hrát si, postarají se také, aby se váš život dostal na novou úroveň vnitřního klidu.

Pravda a integrita

Pravda a integrita
Jste vedeni k tomu, abyste k sobě byli velice upřímní a pravdiví ve všem svém jednání a činech.
Andělé vám říkají:
„Opusťte všechno, co není autentické, i všechny aktivity, jež neodrážejí vaše nejvyšší záměry.“ Jestliže ve vašem životě něco nefunguje, buďte ochotni odevzdat to Bohu a andělům.
Když otevřeme ruce a nemocnou situaci pustíme ze svého sevření, může do ní vstoupit božské světlo. K zázrakům dochází vždy, když obtížnou situaci odevzdáme. Zjistíte, že zaměstnání, vztahy, otázky zdraví nebo jiné okolnosti se rychle uzdravují způsobem, o jakém se vám ani nesnilo. Celou dobu vás andělé budou neomylně vést k činům, které napomohou buď tomu, že situaci dokážete nahradit něčím lepším, nebo k jejímu úplnému uzdravení. Když se rozhodnete být k sobě pravdiví, očekávejte zázrak.

Požehnání

Požehnání
Bůh a andělé vám právě teď pomáhají. Žádejte je o pomoc i nadále a až přijde (a ona přichází vždy), přijměte ji.
Andělé chtějí, abyste věděli, že se vám právě teď dostává mimořádného požehnání. Možná jste se v poslední době setkali s určitými problémy nebo právě prosíte o mimořádnou pomoc. V každém případě vás nyní andělé zahrnují ještě větší Boží láskou než kdykoli předtím. Vězte, že při vás stojí další andělé a dávají vám porci lásky a světla navíc.
Někdy možná máte pocit, že vás Bůh i andělé opustili. Tato karta se vám snaží připomenout, že neodešli a že vás nikdy ani opustit nemohou. Pouze náš strach nás zaslepuje a ohlušuje vůči přítomnosti našich andělů. Nicméně vaši andělé mohou váš strach rozptýlit, pokud je o to požádáte a dovolíte jim to. Dostalo se vám skutečného požehnání a Bůh i jeho andělé vás velice milují.

Pomocníci

Pomocníci
Bůh, andělé a neviditelní duchovní učitelé, kteří vás milují, ochraňují a vedou, nad vámi právě v této chvíli bdí. Nejste sami. A jste v bezpečí!
Tato karta vás ujišťuje, že jste součástí úžasného a mocného týmu dobrotivých bytostí. Neustále vás obklopují, vedou a milují. Když se nacházíte v nebezpečí, zasáhnou svým varováním nebo tak, že učiní opatření vedoucí k záchraně vašeho života. Jestliže se bojíte, uklidní vás energií božské lásky. A když jste zmateni, zašeptají vám do ucha, co máte dělat.
Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás vaši andělé a průvodci žádají, abyste s nimi mluvili častěji. Hovořte s nimi v duchu o všem a brzy spatříte důkazy jejich existence. Zakrátko vás povedou andělé k tomu, abyste i vy pomáhali druhým. Pokud jste někdy pochybovali o své schopnosti druhým pomáhat, požádejte anděly, aby vám pomohli se těchto obav zbavit.

 

Péče o tělo

Péče o tělo
Andělé na vás naléhají, abyste pečovali o své fyzické tělo. Chce se od vás, abyste jedli zdravé potraviny, pravidelně cvičili a vyhýbali se jedům.
Vaši andělé vás žádají, abyste věnovali pozornost svému fyzickému tělu. Možná se tomuto vedení vzpíráte a andělé za vámi kvůli této otázce přicházejí opakovaně. Připomínají vám, že tělo je nástroj, který, když je dobře naladěn, vyzařuje větší harmonii. Váš duch je jako hudba koncertního křídla a andělé chtějí, abyste toto křídlo udržovali čisté a naladěné.
Když svému tělu věnujete požadovanou péči, budete se cítit nádherně. Odměnou vám bude více energie a pocit štěstí. Andělé vám pomohou najít čas a motivaci ke cvičení a mohou vám pomoci i s rozpuštěním závislostí na nezdravých látkách. Otevřete se radosti z nově nalezených potěšení, která jsou výsledkem vyčištění fyzického těla, a je ho udržování.

Partner duše

Partner duše
Vaše prosba o vztah s partnerem duše – s člověkem, který by byl vaší druhou polovinou – byla vyslyšena. Řiďte se vedením, kterého se vám dostává, abyste se mohli těšit z daru božské lásky.
Vaše srdce touží po velké lásce. Vzhledem k tomu, že se nacházíte na duchovní cestě, toužíte po partnerovi, který by měl podobnou filozofii, a s nímž byste sdíleli společné zájmy. Možná se ptáte, zdaje však možné prožívat vášnivý vztah i duchovní souputnictví s jednou a touže osobou? Tato karta vám říká, že odpovědí na vaši otázku je: „Ano!“ Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás vaši andělé žádají, abyste jim důvěřovali a řídili se jejich vedením.
Andělé slyšeli vaše modlitby o velkou lásku a vedou vás krok za krokem tak, aby se tato touha realizovala. Jestliže již máte vztah, vaší andělé vás žádají, ať tento vztah odevzdáte do jejich rukou. Tímto způsobem jej mohou povznést na úroveň partnerství dvou dokonale se doplňujících duší, nebo vám jej pomohou citlivě ukončit, tak aby do vašeho života mohla vstoupit nová láska. V každém případě vám budou stále nablízku připraveni pomoci a jasně vám ukážou, jaké kroky podniknout.

 

Oslavy

Oslavy
Dobrá zpráva! Existuje důvod k oslavám a nastal čas, abyste se radovali z plodů své práce.
Andělé chtějí, abyste věděli, že ve vašem životě nastaly dobré časy. Pracovali jste na změnách a vaše záměry se nyní projevily v realitě. Nadešla chvíle, kdy máte naplnit své srdce hřejivým pocitem vděčnosti.
Andělé vás prostřednictvím této karty žádají, abyste zůstali v této vděčnosti pevní. Podobáte se zahradnici, která sází semena a stará se o ně, protože má víru, že její práce přinese plody. I nadále zalévejte svá semínka a bděte nad nimi a brzo uvidíte, jak vyklíčí na povrch. Andělé jsou vašimi spoluzahradníky, kteří vám pomáhají pěstovat úrodu.

Okouzlení

Okouzlení
Chopte se znovu svého dětského smyslu pro úžas a údiv. Dívejte se na svět znovu jako na kouzelné místo.
Pamatujete se, jak se vám zdál svět úžasný, když jste byli děti? Pocit okouzlení představuje rozpoložení našeho vnitřního dítěte. Neztratili jste někde cestou svůj smysl pro zázraky?
Andělé vás žádají, abyste oprášili svůj smysl pro tajemno a rozpomněli se, že vás obklopuje zázračná síla. Poproste Boha a anděly, ať vám pomohou s čímkoli, ať je to malé nebo velké. Nebojte se – když anděly žádáte o pomoc v běžných záležitostech, neodvádíte je od „důležitějších“ úkolů. Skutečně vám chtějí být oporou, abyste se nemuseli ničeho obávat. Takto z vás bude vyzařovat radost a údiv dětí, kteří se s důvěrou spoléhají na to, že se o ně někdo stará. A když máte radost, inspiruje vaše božské světlo každého, kdo vás uvidí.

 

Odpuštění

Odpuštění
Zanechte hněvu a zášti a ciťte se uzdraveni. Nemusíte druhému člověku odpustit jeho skutek, odpusťte jenom jemu – tak abyste měli klid.
Vytažením této karty vás vaši andělé vedou k tomu, abyste zanechali hněvu a přestali být podráždění. Uvědomují si, že se možná zlobíte zcela oprávněně. Přesto chtějí, abyste se podívali, jak vysokou cenu platíte za to, že jste se stali nádobou plnou hněvu.
Odpuštění neznamená: „To, co jsi udělal, je podle mne v pořádku.“ Jednoduše znamená: „Už v sobě nechci chovat bolest jako reakci na tvé jednání.“ Když máme ve svých srdcích neodpuštění, trestáme, konec konců jenom sami sebe. Vaši andělé vám chtějí pomoci.

 

Odevzdání

Odevzdání
Pusťte se všeho, co vás trápí a dovolte Bohu a andělům, aby vám pomohli. Všechno, co odevzdáte, bude buď nahrazeno něčím lepším, nebo se k vám vrátí uzdravené.
Když některou oblast vašeho života, která nefunguje, pevně svíráte ve svých rukou, nemá prostor k uzdravení. Ať už se trápíte svým milostným životem, finanční situací, kariérou, domácností nebo zdravím, tato karta po vás chce, abyste toho nechali. Pokud lpíte na některých aspektech svého života kvůli obavám jako např.: „Co když nenajdu nikoho nebo nic lepšího?“, bude se vše jen zhoršovat.
Budete-li ochotni pustit se situace a odevzdat ji, nastane jedna ze dvou možností: bud z vás bude vše tíživé smyto a stávající situaci nahradí nová, lepší, nebo se problém zázračně uzdraví. Prostřednictvím této karty vás andělé žádají, abyste se nesnažili mít kontrolu nad tím, jak to vše dopadne. Odpoutejte se a dovolte Bohu, ať vám pomůže!

 

Nové začátky

Nové začátky
Ve vašem milostném životě začíná nová kapitola, ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.
Otevřete své srdce novému přílivu božské lásky, která k vám přichází prostřednictvím partnera. Andělé vás připravují na to, že si máte dobře všímat nových lidí objevujících se ve vašem životě, protože váš nový partner se nutně nemusí podobat vašim předchozím partnerům. Buďte otevřeni změnám ve svých existujících vztazích a nelpěte urputně na svých představách ohledně toho, jak by měl vztah podle vás vypadat. Nastal čas nádherných změn ve vašem milostném životě a po vás se chce, abyste důvěřovali Bohu a svým strážným andělům, že zařídí vše tak, aby to bylo k vašemu nejvyššímu dobru.
Změny v oblasti lásky mohou být bolestné jedině v případě, že jste ve svém myšlení nebo chování nepružní. Jestliže splynete s proudem lásky, zjistíte, že se vám po dřívějším milostném životě už nestýská. Brzy jej nahradí nové aspekty, které vám způsobí radost. Možná, že existující vztahy skončí, nebo v nich nastane nova fáze plná vášně a obnovené lásky. Nebo je možné, že potkáte nového partnera, což do života vás obou přinese velké štěstí.

Nová láska

Nová láska
Ve vašem milostném životě začíná nová kapitola, ať už ji představuje nový partner nebo znovu zažehnutá láska v již existujícím vztahu.
Otevřete své srdce novému přílivu božské lásky, která k vám přichází prostřednictvím partnera. Andělé vás připravují na to, že si máte dobře všímat nových lidí objevujících se ve vašem životě, protože váš nový partner se nutně nemusí podobat vašim předchozím partnerům. Buďte otevřeni změnám ve svých existujících vztazích a nelpěte urputně na svých představách ohledně toho, jak by měl vztah podle vás vypadat. Nastal čas nádherných změn ve vašem milostném životě a po vás se chce, abyste důvěřovali Bohu a svým strážným andělům, že zařídí vše tak, aby to bylo k vašemu nejvyššímu dobru.
Změny v oblasti lásky mohou být bolestné jedině v případě, že jste ve svém myšlení nebo chování nepružní. Jestliže splynete s proudem lásky, zjistíte, že se vám po dřívějším milostném životě už nestýská. Brzy jej nahradí nové aspekty, které vám způsobí radost. Možná, že existující vztahy skončí, nebo v nich nastane nova fáze plná vášně a obnovené lásky. Nebo je možné, že potkáte nového partnera, což do života vás obou přinese velké štěstí.

Naslouchání

Naslouchání
Komunikujete se svými anděly a poselství, která dostáváte, jsou míněna velmi vážně. Důvěřujte jim.
Tato karta je potvrzením od andělů, že je opravdu slyšíte. Dostáváte opakovaně sdělení prostřednictvím svých pocitů, snů, vizí, vnitřního hlasu nebo tak, že něco prostě víte. Nasloucháte těmto poselstvím a důvěřujete jim? Řídíte se jimi?
Jestliže dostanete nápad, že máte někomu zavolat, někam jít nebo si něco přečíst, je důležité, abyste se tímto vedením řídili. Vytažením této karty vás vaši andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti nebo obavy ohledně Božího vedení. Vězte, že skutečně komunikujete s nebem, a z této komunikace se radujte!

Meditace

Meditace
Právě teď je pro vás velice důležitá meditace. Meditujte často a radujte se z toho.
Klidná mysl slyší andělské hlasy snáze. Tato karta představuje způsob, jímž vás andělé žádají, abyste ztišili svou mysl, tak aby pro vás byla jejich sdělení dostatečně hlasitá a srozumitelná.
Ráno ze všeho nejdříve zavřete alespoň na pět minut oči a zhluboka se třikrát nebo čtyřikrát nadechněte. Potom položte svým andělům otázku a pozorně poslouchejte, jako byste naslouchali drahému příteli.
Nesnažte se naslouchat příliš křečovitě; jestliže se za odpovědí budete honit, unikne vám. Místo toho stále zhluboka dýchejte a buďte uvolnění. Řekněte si, že dostávat andělská sdělení je pro vás přirozené a že se ve skutečnosti jedná o běžnou zkušenost. Čím více se v mysli uvolníte, tím snáze odpověď uslyšíte.
 

Klid

 

 
Klid
Ve vašem životě nastává doba většího vnitřního klidu a ticha.
Klid v duši znamená cítit se v bezpečí a vědět, že je o nás za všech okolností postaráno. I když vaše logická mysl nemůže přijít na to, jak by se dal určitý problém vyřešit, pokoj v duši znamená, že můžete důvěřovat Bohu, že zařídí zázračné řešení. Víra tohoto druhu je vždy ospravedlněná, protože pro zakoušení zázraků je přímo nezbytná.
Touto kartou vás andělé ujišťují, že v sobě mír duše najdete. Můžete být klidní i uprostřed velkého zmatku. Bylo by chybou si myslet, že k tomu, abyste byli šťastní a klidní, musíte čekat, až bude váš život bez problémů. Opak je ve skutečnosti pravdou. Nejprve pracujte na klidu a teprve potom se vaše problémy zmenší a zcela zmizí. Klid je vaším přirozeným duševním rozpoložením a andělé nyní společně s vámi pracují na jeho dosažení.

 

Inspirace

Inspirace
Věnujte pozornost novým myšlenkám a nápadům, které dostáváte. Představují semínka nádherného tvůrčího procesu, kterého se účastníte společně s Bohem.
Bůh k vám hovoří prostřednictvím vašich myšlenek a tato karta ukazuje, že vaši andělé chtějí, abyste si všímali myšlenek, které vám poslední dobou přicházejí na mysl a řídili se jimi. Tyto myšlenky jsou odpovědí na vaše modlitby a prosby o vedení, a proto je prosím nezavrhujte jako „výplody své fantazie“.
Andělé vám prostřednictvím této karty chtějí dodat sebedůvěry, protože jste skutečně schopni dostávat skvělé nápady stejně jako každé jiné Boží dítě. Všechny velké myšlenky totiž mají svůj původ v jediné Boží mysli. Vzhledem k tomu, že Bůh je všudypřítomný, což znamená, že se nachází všude, je i ve vás. Boží mysl tedy neustále vyjadřuje nové myšlenky a ideje přímo ve vaší mysli!

 

Hudba

Hudba
Andělé vás vybízejí, abyste se pohroužili do krásné hudby. Hudba povznese vašeho ducha nad pozemské starosti a pozvedne vaše myšlenky k Boží lásce.
Máte u sebe anděly, kteří vám chtějí pomoci prostřednictvím uzdravujících vlastností hudby. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás andělé žádají, abyste do svého života začlenili více hudby. Vedou vás k tomu, ať si pouštíte hudbu jako příjemnou zvukovou kulisu, když se oblékáte, pracujete a hrajete si. Vybízejí vás, abyste si také často pískali a zpívali.
Možná jste si vytáhli tuto kartu také proto, že máte hudební nadání. Neměli jste v poslední době chuť složit píseň, začít s někým muzicírovat, vstoupit do pěveckého sboru nebo hrát na hudební nástroj? Tyto vnitřní pohnutky možná pocházejí od andělů, kteří jsou schopni vidět dary, které vám dal Bůh. Vědí, že vaše hudební nadání pomůže i druhým. Žádají vás proto, abyste se stali pozemskými anděly tak, že projevíte svůj talent písní a melodií.

Hravost

Hravost
Radost a hra – to k andělům patří! Vedou vás k tomu, abyste ve svém životě měli více radosti a abyste věděli, že radost je nezbytnost a nikoli luxus.
Andělé vědí, že máte spoustu povinností a že potřebujete nepřetržitý přísun peněz, času a dalších zdrojů. To, že jste si vytáhli tuto kartu, znamená, že vám andělé chtějí připomenout, že vám k dosažení vašich cílů mohou pomoci pravidelné dávky radosti. Můžete namítnout, že na to, abyste si hráli, nemáte dost času, peněz nebo energie. Vaši andělé vás nicméně ujišťují, že vaše hravost představuje skvělou investici, která povede k okamžitému zisku.
Když se radujete a smějete, jste uvolnění. S uvolněním přichází více nápadů, duchovního napojení, božského vedení a energie. S novou inspirací a energií můžete lépe uskutečnit svá přání. Vaše uvolněná a zářivá osobnost k vám přitáhne úžasné lidi, kteří vám mohou pomoci. Pozitivní vyzařování vám přinese nové příležitosti. A když se budete dívat na život z tohoto pohledu, nemůžete nemít radost.

Hojnost

Hojnost
Právě teď k vám přichází nový příliv pomoci. Požádejte anděly, ať vám pomohou vzdát se strachu z nedostatku, abyste se mohli radovat z této rostoucí hojnosti.
Vaši andělští poslíčkové vám oznamují nadcházející čas hojnosti. Zdrojem hojnosti je Bůh a vy jste kdesi v koutku duše věřili, že Stvořitel vaše potřeby naplní. Příčinou hojnosti, která se u vás nyní projevuje, byla vaše víra, byť třeba malá.
Držte se své víry, protože vám zajistí nepřetržitý přísun pomoci materiální, psychické, emocionální, duchovní i intelektuální. Vynikající afirmace, která vám pomůže setrvat v proudu nepřerušovaného přílivu hojnosti, zní: „Přijímám vděčně do svého života vše dobré: Všechny mé potřeby jsou naplňovány nyní i vždycky.“

Harmonie

Harmonie
V situaci, která vás trápila, se konflikt vyřešil. Vězte, že si tento klid a pocit Štěstí zasloužíte, a přijměte jej s vděčností.
Milované děti Boží, ve svém srdci milujete pokoj. Tato karta k vám přichází jako znamení nové harmonie, jež vám začíná svítat. Přestaňte považovat situaci za problém a dívejte se na sebe a na druhé očima svých strážných andělů. Tak uvidíte i to, co je pod povrchem, a spatříte krásu a světlo, které věčně září v každém člověku.
Když se na svět kolem sebe začnete dívat z andělské perspektivy, stanete se pozemskými anděly. Když si udržíte takto – v dobrém slova smyslu – povznesený úhel pohledu, způsobí to zázračné uzdravení všech vašich vztahů. Konflikty utichnou a ukáže se čistá a nová pravda o všech a o všem.

 

 

Důvěra

Důvěra
Důvěřujte si a mějte víru, že Bůh a andělé jsou s vámi. Požádejte je, aby vám pomohli rozptýlit obavy, které vám brání v tom, abyste se radovali z víry naplno.
Vaši andělé vědí, že jste v minulosti prožili zklamání. Tyto zkušenosti možná nahlodaly vaši víru v sebe, v druhé lidi nebo dokonce i v Boha. Andělé vám však připomínají, jak velice důležité je držet se své víry.
Pokud jste si vytáhli tuto kartu, zdůrazňují vám andělé význam sebedůvěry. Vědí, že jste, stejně jako ostatní lidé, dělali v minulosti chyby. Tyto chyby však nenarušily vaši skutečnou podstatu. Stále v sobě máte všudypřítomného Boha a Bůh je neomylný. Andělé chtějí, abyste důvěřovali Bohu a věřili také v ně. Pomohou vám, abyste důvěřovali i sobě samým.

 

Duchovní růst

Duchovní růst
Nacházíte se v období výrazného duchovního růstu. Radujte se z tohoto procesu!
Možná, že máte smíšené pocity: zmatek, vzrušení, strach a údiv. Zalíbilo se vám vaše obnovené spojení s Božstvím a chtěli byste číst, studovat, učit se nebo meditovat na plný úvazek! Zároveň si však možná děláte starosti, jaké důsledky bude mít vaše duchovní studium na zbývající část vašeho života. Jaký dopad bude mít vaše nové duchovní snažení na vaši práci, manželství nebo vztahy s přáteli? Tyto obavy vyvolávají strach, který může nahlodat radost, již vám takové studium přináší.
Odevzdejte tento strach Bohu, nejdražší! Důvěřujte, že jste v každém okamžiku podporováni, milováni a vedeni. Nedělejte si starosti, jak půjde dohromady vaše budoucnost s vaším duchovním vývojem! Věřte, že tatáž Síla, která vás přivedla na duchovní cestu, se postará také o všechno ostatní. Koneckonců, díky této Síle existují všechny hvězdy a planety na obloze. Dozajista pomůže tím nejdokonalejším způsobem i vám.

Děti

Děti
Věnujte teď mimořádnou pozornost svým dětem nebo svému vnitřnímu dítěti. Ve vašem životě se možná velice brzy objeví další děti.
Tato karta naznačuje, že andělé vidí vaši potřebu hrát si, radovat se a respektovat své vnitřní dítě. Možná si budete hrát se svými vlastními dětmi nebo vnuky. Nebo si můžete užívat radosti a zábavy s jinými dospělými či se zabývat prací, která souvisí s pomocí dětem. Věnujte se chvíli tomu, že se svého vnitřního dítěte zeptáte: „Jak se cítíš?“ a „Co bys rádo dělalo?“
Naplánujte si jedno odpoledne, kdy dovolíte svému vnitřnímu dítěti, aby se projevilo, a dělejte něco, co umožní, aby se ukázala i vaše hravá stránka. Běžte na houpačky a prolézačky v parku. Dopřejte si odpolední spánek. Pokreslete chodník křídou. Nebo postavte hrad z písku.

Božské vedení

Božské vedení
Věřte své intuici a jednejte v souladu s ní. Jejím prostřednictvím k vám promlouvá Bůh a andělé.

Právě teď jste vedeni shůry. Vnitřní pocit, který se vás zmocní, to, že určitou věc zkrátka víte, a také vaše vize nebo vnitřní hlas – to vše se vám snaží něco říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jím.
Pokud jste si vytáhli více než jednu kartu, věnujte velkou pozornost těm, které se nacházejí po levé a pravé straně karty „Božské vedení“, protože pro vás mohou obsahovat důležité pokyny. Sousední karty naznačují různé aspekty poselství, jež se vám andělé snaží předat.

Archanděl Michael

Archanděl Michael
Tento mocný archanděl je právě nyní s vámi. Dodává vám odvahu a pomáhá vám zbavit se následků strachu.
Prostřednictvím této karty vám archanděl Michael sděluje, že je s vámi. Je symbolem skutečné odvahy, která pramení z poznání, že Boží láska je jedinou existující silou. Michael vám dává vědět, že když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy, jste v bezpečí a pod ochranou. Bůh a andělé vám pomáhají, abyste v období zkoušek zůstali věrní sami sobě.
Často si s Michaelem od srdce povídejte. Nebojte se, že ho budete obtěžovat. Michael je, podobně jako všichni archandělé, schopen být u všech, kdo ho potřebují, současně. Neomezuje ho čas ani prostor, takže může pomáhat zároveň vám i druhým.

Božské načasování

Božské načasování
Věnujte pozornost dveřím, které se vám právě otevírají a zavírají. Projděte dveřmi, jež jsou otevřené, a učte se od dveří, které se zavřely.
Vaše modlitby jsou vyslyšeny; o tom není pochyb. Všechno se však řídí univerzálními zákony božského načasování. To znamená, že určité kousky mozaiky musí napřed zapadnout na své místo, aby jiné části mohly přinést plody. Jestliže se snažíte některé části přeskočit nebo se do nich příliš ženete, bude celému plánu chybět pevný základ.
Nesnažte se násilím otevřít žádné dveře, které jsou pro vás zavřené. Místo toho požádejte své anděly o vedení, abyste pochopili, zda jsou dveře zavřené kvůli vašim negativním očekáváním, nebo jestli je to jednoduše znamení božského načasování. Hledejte jiné dveře, které se otevírají, a projděte jimi s vírou a vděčností.

Anděl strážný

Anděl strážný
Vaši andělé strážní chtějí, abyste právě teď věděli, jak velice vás milují. Láska vašich andělů je naprosto bezpodmínečná a všezahrnující.
Nejste sami. Tuto kartu jste si vytáhli jako milostný dopis od svých andělů strážných, kteří chtějí, abyste věděli: „Jsme tady. Nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě ani opustit nemůžeme.“
Vaši strážní andělé říkají, že si zasloužíte jejich pomoc a pozornost. Nic, co jste si kdy mysleli, co jste říkali nebo co jste dělali, vás nemůže odloučit od vašich božských pomocníků. Nikdy vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte. Andělé jsou zde jednoduše proto, aby vám poskytli oporu v procesu duchovního růstu, a podporují vás, abyste zase vy mohli pomáhat druhým.

Andělé

Andělé


Sám nejsi nic, proto nikdy nejsme sami
(přednáška „Andělé v našem životě“ 7.12.2005) – toto krásné sdělení o významu andělů v našem životě, jsem zapsala, když jsem si připravovala předvánoční přednášku pro Makrobiotický klub v Zábřeze. Přání mého andělského průvodce bylo prosté, měla jsem ho na přednášce předat ostatním.

„Andělé světla a Andělé strážní nás kontaktují jako průvodci světla v našem životě. Světlo v našem životě se projevuje jako to, že s vírou, nadšením a rozhodností začneme toužit po míru a harmonii ve své duši. Krásou, péčí a odpouštěním si uvědomujeme Božskou podstatu být v jednotě s myslí, duchem a svým tělem. Světelná energie Serafů, projevující se jako paprsek světla v nás, hlídá myšlenky na to, co teprve má přijít. Pozitivním vyjadřováním, důvěrou, veselou myslí a humorem, úspěšně vytváříme ze sebe svobodného, přátelského tvůrce. Který s ochotou a nadšením mění svůj život, každodenním učením přispívá k pěstování legrace, klidu a míru. Prosím ujišťujte se neustále o tom, že jsou dobře zakořeněny ve vašem srdci kořeny víry, naděje a milosrdenství, a že je nikdy nic neporazí. Vaši andělští průvodci“.
Andělé – existovali, existují a vždy existovat budou. Ve všech posvátných spisech nacházíme působení andělů. Korán, Talmud, Starý a Nový zákon…Všechny jsou plné zpráv o nebeských bytostech. Kdo vlastně jsou? Jak vypadají? Proč tu jsou?
To jsou otázky, které často slýchám od lidí, se kterými se setkávám. Tady jsou mé zkušenosti ze spolupráce s těmito báječnými kamarády a pomocníky světla.
V mém životě byli andělé odjakživa, ale vlivem okolností v dětství jsem si je na dlouhou dobu přestala uvědomovat. Přesto mě neopustili a stále mi pomáhali , chránili mě a ukazovali mi cestu.
Ne vždy jsem je slyšela, rozuměla jejich vzkazům. Několikrát ve svém životě jsem se dostala do situace, kdy nade mnou někdo pronesl: „Nad vámi musel stát anděl strážný a měl plno práce, jinak by to tak nedopadlo.“ Tehdy jsem těmto výrokům nepřikládala žádný význam a pochopila jsem až mnohem později. Až nečekaná a náhlá ztráta mého přítele a následná terapie s anděly, kterou jsem si prošla, mi znovu otevřela cestu do andělského světa. Jednoho dne jsem si prostě vzpomněla na to, jak jsem jako dítě mluvila nejen se svým andělem strážným, ale i s ostatními anděly a archanděly, že je dávno znám a rozumím tomu, co mi sdělují. Od té doby jsem s nimi neustále v kontaktu a můj život se zcela změnil. Jsou mými průvodci a rádci v mnoha záležitostech a pomáhají mi nejen v soukromí, ale i při mé terapeutické práci. Své zkušenosti ráda předávám dál všem , kteří o ně stojí. Velkou inspirací jsou pro mě knihy i karty Ph.D. Doreen Virtue, s nimiž pracuji již několik let a neustále v nich nacházím nové a nové spojení a souvislosti.
Andělé jsou nádherné zářící bytosti, protože mají lehčí a rychlejší vibrace než my lidé, jsou pro nás neviditelní. Pokud se ovšem dokážeme většinou ve stavu meditace ( mnozí z vás to už dokážou v bdělém stavu) naladit na kanály, jejichž prostřednictvím můžeme přijímat energii andělů, octneme se ve zcela reálných rovinách plných světla, vibrací nádherných barev, zvuků a lásky. Při andělském setkání tedy nemusíme nutně vidět podobu anděla , ale jsme schopní vnímat jeho přítomnost. Někdo ji zaznamená změnou vibrací kolem sebe – lehký vánek, šimrání , příjemné teplo, zajímavé vůně, zvuky, hudba, barevná zář nebo barevné obláčky, peříčka nebo opakující se znamení, kterými vám dávají najevo svoji přítomnost, vždy najdou vhodný způsob. Mám i bohaté osobní zkušenosti s anděly, kteří vás začnou léčit smíchem, prostě vás rozesmívají, až se smějete a nevíte proč. Smích je nakažlivý a na jednom semináři jsme se za chvíli smáli všichni.
Andělé jsou mezi námi a dnes dokonce více než kdy jindy. Počet lidí, kteří mají zážitky ze setkání s těmito nebeskými bytostmi neustále narůstá. Proč se andělé objevují právě teď?
Pomáhají nám společně s dalšími bytostmi světla, zvládnout proces transformace, kterým si my všichni nyní společně s planetou Zemí procházíme. Jsou zde, aby nás učili lásce, která je odpovědí na všechny naše modlitby, starosti a trápení, všechno je láska. Učí nás odpouštět a vidět ostatní jejich očima, bez posuzování a odsuzování, vidět je i sama sebe očima lásky, tak jak nás vidí andělské bytosti. Pomáhají nám léčit naše strachy, a čím více s nimi budete spolupracovat a budete je zvát do vašeho života, tím rychleji získáte zcela nový pohled a přístup k sobě a svému životu. Andělé nemohou řešit naše problémy a starosti, ale ukazují nám možné cesty k řešení. Nesmí zasahovat do našich životů, pokud jim mi sami nedáme svolení, je nutné je tedy požádat o pomoc.
Jak požádat – stačí na ně jen v duchu pomyslet. Každý máme od narození svého anděla strážného, který je po našem boku po celý náš fyzický život a za nic na světě by nás neopustil. Prožívá s námi všechny okamžiky a miluje nás bezmeznou láskou. Ať už uděláte cokoliv nebo pomyslíte na cokoliv, vždy stojí při vás. Takže se můžete obrátit i přímo na něj. Andělé vždy budou respektovat vaši svobodnou vůli a vždy následují Boží vůli.
Je potřeba jim váš problém zcela odevzdat – sdělte jim svůj problém nebo své přání, můžete jim dokonce napsat dopis. Čím upřímněji to uděláte, tím rychlejší bude jejich odpověď, ale je nutné to zcela odevzdat, což znamená, nechejte to být a vyčkejte, co se bude dít. Všechny vaše prosby a modlitby jsou vždy vyslyšeny. Pokud ovšem začneme pochybovat o sobě nebo o jejich pomoci, držíme se svých očekávání a představ, jak by se měl náš problém vyřešit, většinou se nebude dít nic. Protože andělé respektují naši svobodnou vůli, trpělivě čekají, až s tím přestaneme a dáme jim prostor, aby použili své schopnosti v náš prospěch. Nepochybujte, a pokud opravdu stojíte o pomoc, důvěřujte jim a zcela svůj problém odevzdejte.
Není tedy možné andělům ani Bohu vnucovat svůj scénář, ano, můžeme jim navrhnout, jak bychom si to představovali, ale zbytek ponechejte jejich moudrosti. Oni mnohem lépe než my vědí, co, kdy a jakým způsobem k nám mají přivést. Vždy k nám přivádí to nejlepší možné řešení a mnohdy volí velmi důvtipný způsob. Věřte v Božskou moudrost a v to, že ona přijde s řešením, na které, by jste vy, nepomysleli ani ve snu.
Po tom, co odevzdáte svůj problém, si všímejte toho, co se kolem vás děje. Mějte uši a oči otevřené, protože vzkazy mohou přicházet v různých podobách. Pokud si nejste jistí, zda to, co se kolem vás děje, souvisí s vaší prosbou, požádejte je o jasnější znamení. Vždy vám budou posílat láskyplná poselství a slova, nikdy ne strach a násilí. Vzkazy a poselství můžete také dostávat prostřednictvím ostatních lidí, knih časopisů a podobně. Pokud se s nějakou informací setkáte třikrát, je to andělské znamení. Žádný problém není tak velký, aby na něj neexistovalo řešení, všechny naše problémy jsou již dávno vyřešeny. Je jen a jen na nás, zda dovolíme, aby to nejlepší řešení mohlo vstoupit do našeho života.
Pokud je vaším přáním pomoci někomu druhému, můžete se i v těchto případech obracet na anděly. Je to prospěšné a láskyplné jednání a vesmír vám je bohatě oplatí. Ať už požádáte o pomoc pro kohokoliv a jakékoliv situaci, nikdy nebudete zasahovat do svobodné vůle tohoto člověka. On sám se rozhodne a vybere si, zda bude naslouchat andělským poselstvím. Stejně tak se můžete na anděly obrátit ve chvíli, kdy se dny života vašeho milovaného chýlí ke konci. Pomohou vnést útěchu a úlevu do těžkých chvil a je dobré vždy přidat modlitbu: „Staň se vůle tvá.“ Vše se odehrává z nějakého důvodu a vesmír se o vše dokonale postará.
Inspirováno vlastními zkušenostmi a knihami: Doreen Virtue – Léčení s anděly, Andělská medicína
ZÁKLADNÍ ROZLIŠENÍ ANDĚLŮ A JEJICH BAREVNÉ SPEKTRUM
Při naší pozemské cestě nás doprovází andělé. Tyto bytosti někdo pozoruje jako shluk energií, někdo vnímá jejich barevné záření, jiný je vidí jako člověka. Jsou tací, jenž je rozeznají citem. Prostě vědí, že tam jsou. I naše aura nese částečné barevné spektrum těchto bytostí. Naše aura zobrazuje jen odlesk toho, co oni mají na svých pláštích. Barva samotná určuje význam toho, kdo a jaký anděl při vás stojí, z jaké sféry vám pomáhá tady dole a zároveň svou přízní posunuje ve vývoji dál.
Sami si zkuste určit barvu pláště vašeho anděla a tak budete vědět, co se máte naučit. Je to první, co vás napadne, když člověk zavře oči a zeptá se. Jakou barvu má můj anděl? Možná vám naskočí jedna barva nebo třeba pět.
Teď vám popíši jednotlivé barvy a zaměření andělů a nastíním možné varianty, proč u vás stojí.
Zlatožlutá barva
Tato barva z hlediska pozemské úrovně znamená mimo jiné čas na nové vzdělávání. Mám na mysli školu nebo účast na nějakém rekvalifikačním kurzu.
Může se jednat i o vzdělávání na duchovní úrovni. Anděl nám tak dodává příslušné energie na jeho úspěšné zvládnutí. Tento proud řídí kosmický Mistr Konfuzius. On dohlíží na vzdělání z hlediska galaktického.
Na jedné z duchovních úrovní je chrám vzdělávání. Tento chrám vědění, pod vedením Mistra Františka z Asii, je nám lidem z hlediska energií blíže. Zde na Zemi můžete být přímo pod jeho vedením nebo pod křídly andělů, kteří k vám byli z této roviny sesláni. Jedná se o anděle vzdělávání, kteří jsou také ukazatelem Boží přízně na vaši cestě učení.
Pod tímto proudem pracuje a učí nás i Archanděl Jophiel.
Světle modrá barva
Nyní tento proud působí pod vedením Mistra El Morya. Pod tímto proudem pracuje a učí nás i Archanděl Michael. V poslední své pozemské reinkarnaci byl králem Artušem. A proto andělé pod jeho vedením nám pomáhají bránit nejen sebe, ale i druhé na své pozemské pouti. Je naší silou nejen vnitřní, ale i silou, která nám pomáhá se stabilizovat. Rovněž je naší silou i v boji proti zlu.
Andělé pracující pod tímto světlem jsou ochránci a dávají nám sílu k překonání překážek, které jsou v našem reinkarnačním plánu. Symbolem ochrany a jejich přízně je právě meč, jež může mít několik podob. Meč z hlediska duchovního symbolizuje nejen vaše postavení ve zralosti duše, ale zároveň i sílu jakou máte k dispozici pro svoji ochranu. Poznáte to velice jednoduše a to podle zdobení a znaků na meči, který vám byl svěřen. Ten, kdo má pocit, že to takhle nevidí a necítí, a i přesto někdy občas prožívá pocit ohrožení, může povolat tzv. andělskou policii. Ona dokáže ochránit vás i vaše rodinné příslušníky. Tyto andělské bytosti jsou vlastně příslušníky veliké armády, která slouží na ochranu duší tady na Zemi .
Z hlediska tělesného modrá barva posiluje, takže i jejich síla může působit vnitřně. Budete mít více síly a nebudete tolik unavení. I ti, kteří je u sebe teď nemají, mohou požádat o jejich pomoc ve chvíli, kdy se cítí unavení a vyčerpaní.
Růžová barva
Archanděl Chamuel hlídá tyto energie. Patronkou je mistryně Rowena. Síla archanděla Chamuela spočívá v tom, že jeho křídla ucítíme ve chvíli velikého smutku. On je ten, který dokáže zvrátit i stav absolutního nezájmu tady žít. Pokud sami máte problém s tím, že život je jen jeden stres, pozvěte ho k sobě. Možná vás napadne i řešení nějakého problému, který vás už dlouho sužuje. Mistryně Rowena je hlavně ochránkyní proudů lásky nejen k druhým, ale i k sobě samému. Dokáže být i přísná. Není to proto, že se na nás zlobí. Ona nás jenom učí, že rádi se máme mít v první řadě sami. Často to neumíme a máme pocit, že si nic nezasloužíme. Proto ta přísnost. Dále je ochránkyní věd týkajících se léčení těla. Sem patří čínská medicína, míchání tinktur, zkrátka divotvorná alchymie výroby preparátů pomáhajících uzdravit tělo.
Je učitelkou techniky zvané akupresura a akupunktura. I na ty lidičky, kteří toto praktikují dohlíží. Dále zde pod tímto světlem pomáhá i Panna Marie. Ta nás právě učí otevírat srdce a milovat jeden druhého. Je ochránkyní všech nastávajících maminek. Teď někoho napadne, že to nemůže vše stihnout? Pod tímto světlem pracuje veliké množství andělů. Tak, proto se vše dá stihnout. Zároveň je i tou, která pohladí a zahřeje potrápené srdíčko. Myslím tím například odchod milovaného člověka. Poproste a nemějte obavu, že vás neslyší. Oni slyší, na rozdíl od nás, dokonale.
Zelená až zlatavě zelená barva
Tento světelný proud je pod vedením archanděla Rafaela. Jeho energie nám pomáhá hojit rány nejen na těle, ale hlavně na naší duši. Jeho energie dokáže člověku pomoci nejen tím, že uzdravuje tělo, ale zároveň uzdravuje i věci vztahové. To znamená, že zahladí a zrenovuje například vztah mezi matkou a dětmi, pokud je hodně bolavý. Jak jsem napsala léčí tělo i duši. Na duši se zahladí rány a naše tělo má větší šanci se uzdravit a pochopit, kde je problém.
Mistr Hilarion je ochráncem umění léčení. Je dohlížitelem nad prací lékařů, léčitelů, ale i šamanů a jiných. Zkrátka andělé léčení jsou tam, kde se jejich proud energií používá na uzdravení.
Dále je ochráncem tzv. vstupních dveří do vyšších dimenzí léčení. V těchto dimenzích již léčení probíhá na základě pozitivního přetváření genetického kódu. Je to v případě těžkých genetických onemocnění. Zde je ochráncem proto, že ten, kdo vstoupí, musí již znát nejen reinkarnační plán duše, které pomáhá, ale musí znát i Boží vůli této reinkarnace. Chodí sem ti, kteří se naučili slyšet. Neboť již víte, že zasahovat do věcí, do kterých nám není dovoleno, je porušením duchovního zákona . Často se stává, že je dovoleno vstoupit a člověk zneužije tohoto vstupu pro to, aby zde na Zemi se prohlásil za léčitele všeho. Ten, kdo dodržuje pravidla, se nemusí bát, naopak jeho pomoc je mnohými vyhledávána. I na toto je dohlíženo. Mistrovské energie jsou teď hodně často vidět v přítomnosti spousty lidí. Je to tím, že obnova Země a nás lidí, respektive duší, sebou nese i rány, které potřebují zahojit. Tyto anděle volejte i v době nemoci. Rychleji vaše tělo nabere síly a zkrátí se i doba rekonvalescence.
Bílá až křišťálově bílá barva
Archanděl Gabriel je ten, který nejen dohlíží na náš vývoj, ale je i ten, který nás informuje o našem postupu do vyšších rovin poznání. Je vyslancem od Božího trůnu, přichází nejen duše probouzet zde v pozemské rovině tím, že nám připomene, kdo jsme a kam jdeme, a zároveň nám předává dary, které jsou pod jeho ochranou. Nepleťte si jeho dary s dary od andělů. Jeho dary souvisí se zasvěcovacími rituály a příslušnými artefakty, které otvírají bránu vyššího poznání. Jeho síla působí zde na Zemi již celé století a bude ještě dlouho působit. Rodí se duše nejen hodně staré, ale i duše, které se musí mnoho věcí naučit, aby vše zvládli v časovém harmonogramu, který byl určen. Jeho síla je veliká a pomáhá nám zvednout se z popela. To znamená, když něco starého v nás shoří, prostě zmizí, on nám pomáhá zvednout se a jít dál. Co nás stáhlo na dno musí pryč a teď to nové potřebuje sílu povstat.
Mistr Serapis Bey je moudrým a velice trpělivým učitelem. On nám pořád dokola a s nekonečnou trpělivostí bude připomínat to, co je v nás ukryto, a zároveň nám pomáhá tyto poklady vynést na povrch, kde zazáří v celé své kráse. I andělé, kteří stojí blízko vás mají spoustu trpělivosti a hlavně čekají na to, až sami nebudete hlavou zeď prorážet a naučíme se třeba slušně a s pokorou poprosit. Učí nás pokoře a moudrosti, tím nám pomáhají v klidu a s rozvahou kráčet dál a výš. Tento proud světla je někdy nazýván proudem zmrtvýchvstání. Neznamená to nic jiného než obnovu duše. Co bylo už bez života a nevnímalo bude opět fungovat a znovu nabude svých dávno zapomenutých schopností.
Fialová barva
Archanděl Zadkiel je ochráncem tohoto mocného proudu světla. Je to proud, který dokáže přetvořit negace těžkého kalibru. Pomáhá nejen při spalování těžkých karmických pout, ale i při pálení starých magických rituálů. Jeho mocné energie spalují vše, co není vytvořeno ze světla. Je dohlížitelem i nad vývojovým plánem celých národů.
Mistrem tohoto proudu světla je Saint Germain. Z lidského hlediska je to mistr, který nám jako lidstvu pomáhá dočistit vše, co je spojeno s naší duší. Přepaluje pouta, která nemají už z hlediska životnosti žádný význam. Andělé sloužící pod tímto proudem přetváří a spalují v nás lidech negace, které brzdí náš vývoj z pohledu duše. Ten, kdo na fyzické úrovni má vedle sebe bytost fialového proudu, může v nynější době dokončovat staré zátěže a tím je i spalovat. Na fyzické úrovni se může spalování projevit změnou práce nebo obyčejnou chřipkou s teplotami. Ten, kdo spaluje má většinou fyzické projevy na těle nebo řeší věci, které směřují jeho životní postoj a cestu jinak, než byl doposud zvyklý. I tyto změny, i když jsou v té chvíli nepříjemné, jsou z hlediska duše velice pozitivní. Nemáte se čeho bát, vždyť ne nadarmo se říká, že všechno špatné pro něco dobré.
V této době probíhá čištění těmito energiemi. Proč myslíte, že v této době je tolik chřipek a viróz? Blíží se jaro a energie narůstají a tím se musí lidičky zbavit špíny. Doma taky děláme jarní úklid. U dětí je nemoc tohoto průběhu ve velké většině dočištěním nějaké staré zátěže, která by jim bránila dál dozrávat. Příkladem může být strach z autorit a dítě, které má nastoupit po prázdninách do školy, by to nezvládlo. Ono i tak se bojí, ale s tím co tam bylo a předem by nebylo očištěno, by mohlo prožívat stavy obrovského psychického vypětí. Vím, že nemoc u dětí není žádná procházka růžovou zahradou. Ale sami nejlépe víme, že i nemoc přichází, když jsme připraveni se poprat z něčím, co si jako duše už vláčíme dlouho za sebou .
Zlatá a rubínová barva
Mocným ochráncem tohoto proudu je Archandělem Uriel.
Tento proud řídí velký kosmický mistr Jesus Christus. Na jeho pozici ho nyní zastupuje Mistryně Nada. Tento světelný proud je jedním z těch, který vymazává ze záznamů duše vše, co bylo doposud spojeno s věcmi mezi tím, co je pozitivní a co bylo negativní. Proud zbavuje karmických zátěží a co je nejdůležitější, pomáhá nám i ukončit vše co bylo svázáno s naší duší v negativní pozici. Někdo může říci, že není možné zbavit se karmy. Někdo naopak očekává, že karmy ho zbaví druhý, ten kdo to umí. Vše závisí na nás, na našem vývoji, životním postoji, připravenosti a hlavně na povolení z vyšších sfér. Vše se musí posoudit úplně někde jinde než zde na Zemi. Pokud svým životem dokážeme, že to myslíme vážně, tak anděl, sloužící pod tímto proudem světla, sestupuje dolů pro splnění tohoto vašeho úkolu a plánu.
Ten, kdo má u sebe tohoto anděla, nejen že plně očistní proces své duše, ale zároveň je i pod mocnou ochranou tohoto světla. Princip je jednoduchý, probíhá to jako na Zemi. Ten, kdo začne uklízet tady na Zemi byt, má taky veškeré pomůcky a nářadí. To samé platí pro duši. Tomu, kdo se rozhodl uklidit to, co nemá být, jsou dány pomůcky ve formě energií, které pomáhají zahojit rány a současně je duši vrácena její identita. Identita duše je jednou z indicií, bez které se nemůžeme vrátit zpět nahoru. Představuje naši tvář nepokřivenou dogmaty a názory jiných, jsme to jenom my. Zkrátka duše, která po získání této části získává status duše před konečným návratem domů a tím i postupem na jinou pozici po dokončení reikarnačního plánu tady dole. Zkrátka jedná se o návrat domů. Tímto postupem je bráno to, že i anděl strážce musel projít tímto procesem. Jak jinak by vše znal? I my i oni zkrátka všichni, co jdeme vzhůru, máme jediný úkol – dojít.
Archandělů, mistrů i andělů je mnohem víc. Popsala jsem vám jen ty základní, abyste se vyznali v barvách, které máte kolem sebe.
Na závěr:
Mocný proud archandělů, ať je nápomocný všem těm, kdo hledají. V této době je patronem české země Mistr Ježíš, patronkou Moravy je Panna Marie a patronem Slovenska je Saint Germain. Věřte, že dalších mnoho bytostí bude nápomocno ve vašem vývoji a neopustí ty, kteří dávají své věrné a čisté srdce do služeb lásky a světla.
Převzato z: http://duchovni.hys.cz/zakladni-rozliseni-andelu-a-jejich-barevne-spektrum.a34.html
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit v původní podobě dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Rady andělů na každý den

Rady andělů na každý den – kniha od Doreen Virtue

365 Andělských poselství, která uklidní, uzdraví a otevřou vaše srdce

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007797-5c4a75d43f/Rady%20and%C4%9Bl%C5%AF.jpg

Tuto pozitivní a užitečnou knížku nadiktovali Doreen samotní andělé během tzv.automatického psaní. Na všech 365 dní v roce v ní najdete rady a poselství jak si zpříjemnit den. Každý den můžete dělat cokoli-jít do přírody a nasávat ji do sebe, meditovat, zkusit být ke všem milý a usměvavý, zatančit si, hrát si, věnovat se svým zálibám nebo si dopřát něco příjemného a hlavně umět pozitivně myslet. Andělé nám každodenně připomínají, že nás nejen hlídají, ale můžeme je kdykoli s otevřeným srdcem požádat o radu, poprosit je o sejmutí břímě svých starostí a obav. Hlavním poselstvím je však uvědomit si, že nikdy nejste sami, milovat sami sebe, což se pak projeví i na vztazích s ostatními lidmi a jak se k vám budou chovat, umět dávat, ale i brát, kromě plnění povinností si dopřát i odpočinek a zábavu a hlavně smýšlet pozitivně, což je vůbec nejdůležitější krok ke splnění vašich snů a přání a k dosažení pocitu štěstí.

Jak píše Doreen, tato kniha vznikla proto, aby vám pomohla zůstat během dne ve stavu vnitřního míru a klidu. A také proto, abyste nezapomínali, že vaši andělé jsou vám neustále po boku, kdykoli ochotni vám pomoci, s čímkoli bude třeba. A tak jsem si řekla, že vám nabídnu tato poselství i na mých stránkách a připravila jsem pro vás seznam všech 365 poselství.
Začněte každý svůj den tím, že se spojíte s láskyplnou energií vašich andělů strážných pomocí vašeho vlastního náhodného výběru nebo můžete využít tyto rady jako pomoc při hledání odpovědi na konkrétní otázku. Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den – a klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi andělská rada pro vás, která vám přinese odpověď. Následující náhodný výběr můžete také použít jako věštecký nástroj.

Vaši andělé jsou tu vždy s vámi, nezapomínejte, že jsou vám kdykoliv ochotni pomoci s čímkoli bude třeba. Pomohou vám zůstat v klidu a míru.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,

21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 ,

38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45, 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 ,

55 , 56 , 5758 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69, 70 , 71 ,

72 , 73 , 74 , 75 ,76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 ,

89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 ,

105 , 106 , 107 , 108 ,109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 ,

118 , 119 , 120 , 121 , 122123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 ,

131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 ,

144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 ,

157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164165 , 166 , 167 , 168 , 169 ,

170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178179 , 180 , 181 , 182 ,

183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192193 , 194 , 195 ,

196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 ,

209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220221 ,

222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 ,

235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 ,

248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 ,

261 , 262263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 ,

274 , 275 , 276, 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 ,

287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 ,

300 , 301 , 302 , 303 , 304305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 ,

313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 ,

326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 ,

339 , 340 , 341 , 342, 343 , 344 , 345 , 346347 , 348 , 349 , 350 , 351 ,

352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363 , 364 , 365

Pro www.cestakduze.cz zpracovala Světluška. Článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena tato poznámka a uveden aktivní odkaz na tyto stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Karty Andělské rady

Andělé radí – vykládací karty

Tato sada 44 andělských vykládacích karet ( neznám bohužel autora těchto karet) vám pomůže komunikovat s vašimi anděly a získat od nich rady a odpovědi na otázky týkající se vašeho milostného života, zaměstnání, zdraví a rodiny, ale i osobního a duchovního růstu. Na každé kartě je krásný obraz anděla a jeho sdělení. V této sadě nejsou žádné negativní karty, protože andělé nám vždy radí z pozice lásky.

Andělé nám každodenně připomínají, že nás nejen hlídají, ale můžeme je kdykoli s otevřeným srdcem požádat o radu, poprosit je o sejmutí břímě svých starostí a obav. Hlavním poselstvím je však uvědomit si, že nikdy nejste sami, milovat sami sebe, což se pak projeví i na vztazích s ostatními lidmi a jak se k vám budou chovat, umět dávat, ale i brát, kromě plnění povinností si dopřát i odpočinek a zábavu a hlavně smýšlet pozitivně, což je vůbec nejdůležitější krok ke splnění vašich snů a přání a k dosažení pocitu štěstí.

Jak používat karty

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Uvolněte se, soustřeďte se a pomyslete na anděly, kteří vás teď provázejí. Poproste je o zodpovězení otázky, či ukázání správného směru. Proneste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, viděl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třebaže by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“

Rada na dnešní den

Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den? Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den.

Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla přijmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi andělská rada pro vás, která vám přinese odpověď.

Možnosti výkladu:

Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Svým andělům můžete položit konkrétní nebo obecnou otázku nebo je poprosit o vedení v určité životní oblasti.

Následuje několik příkladů pro inspiraci:

Pokud je žádáte o obecný výklad, může znít vaše prosba například takto:

Ukažte mi prosím všechno, co potřebuji vědět.

V případě konkrétních otázek mohou mít vaše otázky takovéto formulace:

Co bych měl/a vědět o této osobě?

Co mi naznačuje daná situace, vztah, konflikt…?

Co mám přijmout nebo pochopit?

Co se potřebuji naučit?

Co mám propustit?

Pomocí karet můžete získat odpověď na jakoukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.

Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:

První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.

Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.

Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.

Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.

Pokud si zvolíte více karet, nedívejte se na jednotlivé karty izolovaně, ale všímejte si, jak souvisí s ostatními. Zkoumejte například, jaký vztah má karta přítomnosti s kartou nedávné minulosti. Najděte červenou nit spojující všechny vyložené karty a dovolte andělům, ať vám něco poví o každém vzorci, který se ve vašem výkladu objeví. Při výkladu karet si také bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit odpověď ještě lépe.

Další rady a doporučení k výkladu:

Jestliže karty neodpovídají přímo na položenou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závislosti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.

Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abyste získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat soustavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte anděly, aby vám dali nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.

Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako odpověď, stačí kliknout na vámi vybraná čísla a otevře se vám andělská odpověď. Andělé strážní pro vás mají poselství, která vám mohou pomoci uzdravit každou oblast vašeho života.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,

16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 ,

30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Minulost a odpuštění

MINULÉ ŽIVOTY

Řešení problémů z minulých životů

Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní schopnosti, mohou vám vaši andělé pomoci tuto bolest uvolnit. Dokáží vám rovněž pomoci vyléčit jakýkoliv zdravotní problém související s vašimi minulými životy. K tomu, aby vás andělé mohli vyléčit, není nutné si pamatovat ani vyvolávat svůj minulý život. Někdy vás však andělé upozorní na asociace mezi problémy ve vašem současném životě a neléčenou bolestí z života minulého. Téměř vždy dojde k vyléčení v okamžiku, kdy svůj minulý život oprostíte od dosud potlačovaných emocí. Vaši andělé vás například mohou dovést k tomu, že odpustíte těm, kteří se v minulém životě přičinili o vaši smrt. Mohou vám pomoci uvolnit stovky let staré pocity děsu z válečných masakrů, které se odehrávaly přímo pod vašima očima. V případech, kdy je to z terapeutického hlediska prospěšné, vám andělé a vaše vlastní nevědomá mysl umožní se na tyto zážitky z minulého života rozpomenout. Nikdy vám neodhalí takové informace, které byste nedokázali unést.

Sliby z minulého života

Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že ve vašich vztazích se vyskytují stále stejné problémy? Je možné, že příčinou jsou sliby chudoby, celibátu nebo utrpení, které jste učinili v minulém životě. A zase, ať už v minulé životy věříte a nebo ne, zrušení slibů, které jste možná dali, vám nemůže nijak ublížit-naopak.

Zde je několik účinných afirmací, s jejichž pomocí můžete odstranit následky takovýchto slibů. Účinnost těchto afirmací záleží na tom, že je říkáte s přesvědčením. Jinými slovy, musíte to, co říkáte, myslet doopravdy, a ne jen opakovat napsaná slova. S velkým důrazem dvakrát zopakujte každou z následujících afirmací, ať už v duchu nebo nahlas.

Tímto ruším veškeré sliby chudoby, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

Tímto ruším veškeré sliby utrpení, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

Tímto ruším veškeré sliby celibátu, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

ODPUŠTĚNÍ

Cvičení „Odpusť a osvoboď se“

Díky procesu odpuštění se každý z nás může cítit klidnější a silnější. Připomíná mi to vyhození zátěže z balónu, abyste s ním vystoupali výš. Starý vztek, strach a zášť jsou přítěží, a ta nás zpomaluje a vyčerpává.

Možná s sebou vláčíte nějaké závaží, které můžete ze svého balónu hned vyhodit. Když odpustíte světu – a sami sobě – budete lehčí a mnohem méně ustrašení.

Tento proces zabere půl hodiny až hodinu a věřte mi, že se vám takto investovaný čas bohatě vrátí. Mnoho mých klientů tvrdí, že jim toto jednoduché cvičení stačilo k tomu, aby se jejich životy okamžitě změnily k lepšímu. Zde je několik kroků, které vás přes odpuštění dovedou ke svobodě.

Poznejte výhody odpuštění – Odpuštění je něco jiného než říct „prohrávám“ nebo „mýlil jsem se a ty jsi měl pravdu.“ Je to jiné než zbavit někoho viny za čin, který vnímáme jako špatný. Opuštění je prostě cestou k osvobození ducha a k tomu, aby se člověk stal bytostí zbavenou omezení. Odměnou vám bude klid, zvýšená hladina energie a odpuštění. Podle mě se to vyplatí.

Sepište inventář odpuštění – (toto cvičení částečně vychází z díla spisovatele Johna Randolpha Price.) Napište jména všech lidí, žijících nebo zemřelých, kteří vás kdy rozzlobili. Většina z nás zjišťuje, že snadno popíšeme tři až čtyři stránky a bez problémů si vybavíme jména lidí, na které jsme už roky nepomysleli. Někteří uvádějí i jména zvířat, která je rozčílila, a téměř každý napíše někam na seznam i své vlastní jméno.

Propusťte a odpusťte – V prázdném pokoji, kde vás nebude nikdo rušit, si jméno po jménu projděte svůj seznam. Promítněte si v mysli obrázek každé jednotlivé osoby a řekněte jí: „Odpouštím ti a propouštím tě. Nechovám v sobě žádnou zášť. Mé odpuštění je naprosté. Jsem volný/á a ty také.“ Tento proces může trvat půl hodiny nebo i déle. Je ale důležité, abyste vydrželi tak dlouho, až dojdete na samý konec seznamu.

Odpouštějte každý večer – Než půjdete spát, promítněte si v duchu uplynulý den. Je někdo, komu byste měli odpustit? Stejně tak, jako si každý večer umýváte obličej, je důležité očistit i vlastní vědomí, aby se v něm nemohl hromadit vztek.

Vizualizace zahrady

Poté, co se zklidníte několika pomalými, hlubokými nádechy, zavřete oči a pohodlně se uvelebte:

Představte si, že stojíte na louce. Přímo před vámi je stezka, a tou k vám proudí všechny vaše hmotné, emocionální a duchovní potřeby. Stezka prochází ohradou, která má dvě brány: jedna vede ven, druhá vede k vám. Pokud jsou obě brány otevřené, mohou k vám snadno proudit dodávky a to, co dáváte světu, může proudit ven.

Kdykoli k někomu chováme zášť, uvězníme dotyčného ve své mysli, kde ho bičujeme svými soudy a o jeho vině a zodpovědnosti. Obraz člověka, na kterého se zlobíme, je v našem vědomí „zamřížován“ a ohradní brány se za ním zabouchnou jako dveře od vězeňské cely. S odsouzeným člověkem však nutně jdete do ohrady i vy, abyste jej mohli sledovat. Obě brány jsou tedy zavřené a zamčená ohrada stojí v cestě vašemu proudu a přísunu toho, co potřebujete.

Podívejte se teď, kdo je zavřený ve vaší ohradě. Podívejte se, jak vysokou cenu jste zaplatili za uvěznění těchto lidí. Pokud jste připraveni odpustit, představte si, jak se vrata vaší ohrady automaticky otevírají. Představte si ty, kteří jsou uvnitř, jak vycházejí ven, jsou volní, šťastní a je jim odpuštěno. Přejte jim štěstí. Zdá-li se vám to těžké, zkuste odpustit danému člověku, ne jeho skutkům.

Při odpouštění vnímejte uvolnění, úlevu a obnovenou energii, která vás zaplaví v okamžiku, kdy se rozptýlí vaše zlost. Ujistěte se, že jste sami nezůstali v ohradě kvůli odsudkům, které na vás uvalilo vlastní ego.

Kontrolujte svou ohradu co nejčastěji, hlavně když se cítíte unavení, nemocní nebo vystrašení. Zjistíte, že právě v těchto chvílích vězníte ve své ohradě nejvíce lidí (včetně vás samotných). Jen co otevřete dveře a ohradu vyprázdníte, zlepší se vaše emoce i hladina energie.

Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue PhD.

VYUŽIJTE VAŠE SCHOPNOSTI

Zvládání stresu pomocí andělů
Andělé mi neustále připomínají: „Za všechen stres si můžete sami.“ Jinými slovy, stres si vybíráme. Můžeme sami sobě nalhávat, že nás někdo nebo něco nutí jednat proti naší vůli, ale stejně máme vždycky nakonec možnost a schopnost říci konečně ne, i kdybychom za ně měli těžce pykat. Andělé říkají, že vědomí této možnosti nás osvobodí a pomůže nám zbavit se stresu vyvolaného pocitem, že jsme uvězněnými otroky. Každodenní život máme ve svých rukou mnohem více, než si uvědomujeme. Často je to dáno skutečností, že jsme se nikdy neodvážili přemýšlet nad tím, jak naše myšlenky ovlivňují všechno to, co během dne prožíváme.

Andělé mě naučili, jak důležité je vytyčit si vlastní představu příslušného dne hned po probuzení. Rozhodněte si, „Jak bych chtěl/a, aby dnešek vypadal?“ a on takový bude. Když například chcete, aby vás nerušil telefon, požádejte anděly, aby hovory sledovali. Lidé, kteří by vám volali pro nic za nic, budou vedeni k tomu, aby nevolali, pokud nejde o něco skutečně důležitého. Když naopak očekáváme, že nás dnes čeká příšerný cirkus, naše představa se potvrdí. Vaši andělé mohou fungovat jako skvělí a oddaní manažeři a asistenti. Požádejte je, aby vám pomáhali hledat nové, neotřelé nápady. Pomohou vám chodit včas, a jak jsem zjistila, nedovolí, aby se vám cokoliv stavělo do cesty.

Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue PhD.

Zbavte se mylných představ o sobě samých

Rozčarování je jak jedním z největších prokletí tohoto století, tak i jedním z jeho největších požehnání. Například ztráta dětských iluzí je nezbytnou součástí dospívání. Tím, že se z našeho života vytrácejí pohádky, však riskujeme, že přijdeme o své přirozené dětské spojení se světem kouzel, v němž žijeme. Na cestě k dospělosti se někdy zbavíme intuice, spontánnosti a představivosti. Získáváním vědomostí někdy přicházíme o přirozenou schopnost důvěřovat sami sobě a prostě „vědět“. Ve věku televize, informatiky, cestování na dlouhé vzdálenosti a úžasných vědeckých objevů na sebe bereme riziko, že se z nás stanou cynické a věčně nespokojené bytosti. Máme pocit, že jsme vše viděli, vše zkusili a vše umíme. Cynik se klade na úroveň realistovi. Ještě jsem nepotkal cynika, který by byl opravdovým realistou, a už vůbec ne někoho, koho by jeho cynismus učinil šťastným.

Oprávněné rozčarování může zničit naše iluze o nás samotných, jež potlačují naši přirozenou radost.

Proč tedy líčím rozčarování jako jedno z největších požehnání? Zacházíme-li s rozčarováním opatrně, může nám být velmi prospěšné. Můžeme se tak zbavit negativních a sebeomezujících myšlenek a znovu objevit ono přirozené kouzlo, které jsme ztratili, když jsme vyrostli z dětských střevíčků. Tak, jako mohou některé formy rozčarování zapříčinit ztrátu smyslu pro zázrak, mohou nám jiné jeho podoby pomoci znovu jej nalézt nebo znovu vytvořit z pohledu dospělosti. A právě zázrak, spontánnost, intuice, představivost a vize nám umožňují využívat andělských požehnání.

Pravidelně proste své anděly, aby vám pomohli zbavit se omezujících mylných představ o sobě samých, a všimněte si zázračných změn, ke kterým u vás dojde. Například možná žijete s představou, že nemůžete být šťastni, protože nejste tak štíhlí, jak byste chtěli. Možná máte dojem, že jenom velmi štíhlí lidé jsou atraktivní, a svádíte své emocionální problémy na to, že se nepodobáte mužům nebo ženám na počítačem vylepšených fotografiích v časopisech. Můžete dokonce žít ve falešném domnění, že pokud se nebudete týrat hlady a trápit své tělo extrémní cvičením, nebudete nikdy šťastni. Svůj názor můžete změnit jen vy sami, ale když požádáte anděly o pomoc, oni vás v zázračné přeměně vašeho vědomí podpoří. Štěstí, lásky a klidu mysli může dosáhnout každý, kdo se zbaví vnuceného přesvědčení a omezení.

Představivost

Jak často říkáme dětem, aby si přestaly vymýšlet? Reakce dospělého na dětskou představivost může sahat od zdravé shovívavosti až po zdrcující opovržení. K úplnému
odhalení a rozvíjení síly dětské představivosti je však třeba zvláštního pochopení lidské podstaty a duchovního potencionálu. Děti s bujnou fantazií bývají v mnoha případech špatně chápány, kritizovány a obviňovány z toho, že si vymýšlejí nebo lžou. Nepřekvapí nás tedy, že se mnoho z nás naučí nedůvěřovat vlastní představivosti a podřazují ji takzvanému realismu a logice. Mám štěstí, že pocházím z rodiny, která podporovala mou kreativitu a mé představivosti si vážila. Ale i tak jsem postrádal zájem druhých, především dospělých. Dělali si ze mě legraci, že jsem snílek a já se cítil nesvůj kvůli tomu, co se později stalo mou nejsilnější stránkou, kdybych nebýval byl snivý a vynalézavý, nestal bych se úspěšným léčitelem, spisovatelem a médiem a nikdy bych nedokázal působit v celé řadě oborů.

Představivost je mostem do říše zázraků.

Vše, co v životě vytváříme, se nejprve vytváří v naší fantazii a teprve pak se projevuje fyzicky. Největší vynálezy dvacátého století byly vždy nejprve pouhým snem, touhou nebo výtvorem fantazie zdánlivě obyčejných lidských bytostí. Tito lidé se stali nadprůměrnými, protože se soustředili na vlastní představivost a dělali vše proto, aby své sny změnily ve skutečnost. Podle mého názoru byli všichni tito lidé s největší pravděpodobností vedeni a podporováni svými anděly. Představivost je tím nejpevnějším mostem, který spojuje každého z nás s říší andělů. Andělé k nám mohou promlouvat skrze naši představivost a díky ní nám mohou vnuknout nápady a rady formou obrazů, slov, pocitů a představ. Věřím, že v případě nějakého velkolepého vynálezu jeho vynálezce s největší pravděpodobností dostane první popud ke stvoření tohoto nového zázraku od samotných andělů. Když už vynálezce jedná podle tohoto popudu, andělé jej v jeho záměru i nadále podporují a pomáhají mu proměnit jeho sen ve skutečnost.

Budete-li se řídit svou představivostí a budete-li jí naslouchat, podpoříte tím komunikaci s anděly a otevřete bránu vámi toužebně očekávaným zázrakům. Představte si zázračnou změnu ve vašem životě, která nastane během příštích tří měsíců. Může se týkat vaší práce, milostného nebo rodinného života, úspěchu, osobního nebo duchovního růstu. Pravdou je, že pokud si tuto změnu dokážete představit, může k ní skutečně nějakým způsobem dojít, i kdybyste museli přizpůsobit svou vizi vlastním možnostem. Toužíte-li po nějakém zázraku a sníte-li o něm, může se stát.

Svobodná vůle a odpovědnost

Andělé nás nemohou zbavit naší samostatnosti a nikdy to neudělají. Naopak se nám snaží pomoci dosáhnout vyšší úrovně osobní zodpovědnosti. I když nás vedou určitým směrem, záleží jen na našem rozhodnutí, zda a jak se tímto směrem budeme ubírat a co budeme po cestě dělat. Anděl strážný vás třeba vybídne k tomu, abyste změnili zaměstnání, s tím, že tato změna bude prospěšná pro celkový duchovní vývoj. Možná pak zažijete řadu náhod, například setkání s lidmi, kteří si zvolili tutéž cestu k úspěchu jako vy. Možná ucítíte potřebu koupit si časopis, který byste jindy nečetli a náhodou v něm objevíte článek o práci, která jakoby by byla určena právě vám. Když už se rozhodnete, že se budete o svou případnou profesi více zajímat, doslechnete se třeba o vhodném školení za cenu, kterou si můžete dovolit. To vám umožní předem se připravit na svou budoucí úlohu.

V každém případě je pravděpodobné, že tyto shody „náhod“ mají na svědomí strážní andělé, kteří spolupracují s vyšším stavem vaší mysli, aby vás vedli tou správnou a pro váš osobní rozvoj tou nejprospěšnější cestou. To, zda se po této cestě vydáte, jak dlouho po ní půjdete a nakolik vás ovlivní, záleží jenom na vás. Často se před námi objeví hned několik cest nabízejících různé možnosti, jak dosáhnout vytouženého štěstí a osobního růstu. Pokud to andělům umožníme, ukážou nám všechna možná řešení a v našem rozhodování nás podpoří. Nikdy nás však do rozhodování nebudou nutit ani nebudou sami rozhodovat za nás.

Uplatnění svobodné vůle a síly vlastního rozhodování je základem našeho duchovního vývoje.

Pokud by vás andělé zbavovalo svobodné vůle a okrádali o právo volby, připravili by vás tak o ty nejúčinnější duchovní lekce. Pro váš duchovní vývoj je mnohem důležitější samotný proces rozhodování nežli konečné rozhodnutí. Andělé neudělají nic, co by protiřečilo naší vůli ani co by se příčilo naší povaze. Vše, co dělají, dělají jen s naším souhlasem, ať už je vědomý či nevědomý. Když jsme byli malí, naši rodiče většinou rozhodovali za nás, pečovali o nás, leccos zakazovali a dohlíželi na nás, abychom byli v bezpečí. Kdyby za nás rodiče rozhodovali i v době naší dospělosti, asi bychom se nikdy nenaučili důvěřovat vlastnímu úsudku a schopnostem. Taková důvěra je nezbytná pro skutečný rozvoj osobnosti. Nevěřím, že by na vyšších úrovních lidského i duchovního vědomí kdy existoval důvod k tomu, aby ostatní rozhodovali za nás. Ať už je nám šest nebo šedesát, je třeba, abychom rozvíjeli svou duchovní zralost, kterou získáme pouze uplatňováním schopnosti sami se rozhodovat. Naši andělé jsou odhodláni nás v tom podporovat.

Andělé nám pomáhají, abychom namísto svalování viny na druhé dosáhli duchovní samostatnosti.

Občas se stane, že i to nejaktivnější a nejsamostatnější z nás si přejí, aby nemuseli sami rozhodovat. Někdy by bylo jednoduché stáhnout se do pozadí a nechat nějakou vlídnou vnější sílu rozhodnout za nás. V extrémním případě se touha, aby tomu tak bylo, stane jádrem pohodlnosti, stavu kdy rezignujeme na svou osobní zodpovědnost, vzdáme se vlastní moci ve prospěch jiných lidí nebo dané situace a hledáme někoho, na koho svalíme vinu, když se věci nedaří. Pokud si zajistíme podporu andělů, pomohou nám zbavit se tlaku, kterému se sami vystavujeme. Poskytnou nám lásku, doprovod i ochranu, ale nebudou za nás rozhodovat. Pod andělským vedením je totiž svobodná volba osvobozující, přetvářející, stimulující a dokonce i zábavná. Andělé mají radost z toho, že nám pomáhají zbavovat se role oběti a přijímat odpovědnost za naše skutečné potřeby i touhy. To nám umožňuje stát se kapitánem vlastní duchovní plavby.

Můžete se stát andělskou bytostí

Každá lidská bytost má možnost stát se andělskou. Každý z nás má v sobě andělské vlastnosti, dary a motivace, které stačí jen objevit a vyjádřit. Andělskou podstatu můžeme vyjádřit tvořivou prací nebo láskou k ostatním. Lze ji vyjádřit i nekonečně mnoha jinými způsoby, které jsou vždy usměrňovány a doprovázeny andělskými silami, přitahovanými touhou působit na nás, lidi. Způsoby vyjádření andělské podstaty jsou přirozeným přesahem našeho jedinečného duchovního cíle. Ve stručnosti, vyjádření andělské podstaty je součástí našeho duchovního vývoje.

To, že se chceme stát andělskou bytostí, ovšem neznamená, že budeme usilovat o dosažení nějaké abstraktní představy morální dokonalosti. Nemáme dokonce ani zapotřebí trápit se odříkáním, ani za každou cenu dělat každému, co mu na očích vidíme. Náboženská změť morálky, v níž jsme vyrůstaly, nutí mnohé z nás věřit, že bychom měli potlačit své lidské pocity, potřeby i pudy a nahradit je duchovními. Opak je však pravdou. Je důležité být sám sebou, zcela se sám se sebou smířit a milovat svou lidskost, díky níž se otevíráme největšímu duchovnímu rozvoji.

To neznamená, že bych obhajoval nemorální způsob života. Samozřejmě věřím ve vývoj morálních zásad, které jsou základem našeho života a které vštěpujeme našim dětem. Domnívám se, že mi všichni máme prospěch z morálního kodexu, do kterého se přirozeně rozvinula naše základní duchovní přesvědčení a hodnoty. Řada náboženských a duchovních nauk minulosti je spojována se strachem, předsudky, ustrnulým myšlením a nerealistickým očekáváním. Není proto překvapující, že mnoho lidí, že mnoho lidí zcela zavrhuje jakékoliv duchovní nauky. Tím ovšem přicházejí o řadu výhod, které jim nabízejí. Jiní zase tvrdošíjně zastávají jednu jedinou nauku, a tím si odpírají vlastní různorodost a potlačují některé stránky své lidskosti. Zaměříme-li se však na základní hodnoty více lidí různých náboženství, nalezneme u nich láskyplné přijetí, které je podle mě základním duchovním vývojem nás všech. A co víc, jakékoliv morální zásady musejí být dostatečně adaptabilní, aby mohly být předávány z generace na generaci. Morálka, kterou vštěpujeme svým dětem, musí vyjadřovat některé základní hodnoty svobodné vůle, přizpůsobivosti a svobodné volby.

Andělé židovského, křesťanského i islámského náboženství byli zřídkakdy líčeni jako plaché a mírné bytosti. Spíše byli vídáni jak vykonávají božské poslání s horlivostí, vznešeností a zanícením. Máme-li být zcela přístupni andělskému vedení a vědomi si svého skutečného andělského potenciálu, pak musíme milovat sami sebe pro to, kým a čím jsme. Jen tak můžeme využívat vlastního nadšení, protikladů a tužeb k pozitivnímu ovlivňování okolního světa. Máme-li rádi sami sebe, nezápolíme s vlastní přirozeností, a pak je snadnější dávat lásku ostatním. Láska k sobě samým nám pomáhá milovat druhé pro to, že to opravdu chceme, a ne pro to, že se snažíme vyhovět nějakým zdeformovaným morálním zásadám. Andělé přesahují jakékoliv lidské vnímání morálky. I my, jakožto lidské bytosti s andělským potenciálem, jsme větší, zářivější a živější, než jsme si kdy mysleli

Převzato z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Sedm archandělů

Sedm archandělů – sedm světelných paprsků

Vysoká sféra archandělů je prozářena světlem univerzálního slunce. V této sféře panuje světlo a ztělesňuje původní řád božského stvoření, zobrazovaný jako vyvážený, harmonický a kompletní obraz života. Archandělé mají za úkol vést toto světlo dolů k Zemi, aby nám poskytli hodnoty vyskytující se ve všech barvách bílého světla. To vykazuje všechny vibrace potřebné k harmonii, řád a kompletní náplň života. Proto sedm velkých archandělů ovládlo sedm barevných paprsků univerzálního slunce, aby tak mohli působit v plném rozsahu vibrací.

Každý z těchto velkých archandělů je Bohem obdařen rozsáhlými pravomocemi, aby mohl účinně zasahovat do pozemského dění, zdokonalovat je a stále více přizpůsobovat barevnému paprsku v souladu s jeho vlastnostmi. Jsou pod zvláštní ochranou boží a podléhají jeho příkazům. Slouží jako pomocníci nejvyšších sfér při řešení problémů a přinášející rovnováhu. Ze své činnosti nemají žádný prospěch. Jména všech archandělů končí slabikou „el“, což znamená „Ti, jež jsou vysláni Bohem“ nebo „Vyslanci boží“. Tak vyjadřuje každý archanděl vibracemi svého jména bezprostřední přítomnost boží ve svém zářivém bytí.

Pro práci s archanděly jsem vytvořila speciální kolekci mých přírodních vůní Prameny života, nabídku vůní najdete zde.

Archanděl Michael – „Ten, který je sám jako Bůh“

První paprsek světla – safírová modř

Afirmace: „S tvojí pomocí jsem chráněn na všech rovinách“

Vlastnosti: Víra, ochrana, vůle boží

Živel: Oheň

Světová strana: Jih

Den: Neděle

Planeta: Slunce

Kov: Zlato

Drahokam: Modrý safír, akvamarín, celestin

Éterický olej: silice z dubového mechu, lemongrass

Michael je v hierarchii archandělů knížetem, tudíž pánem světla. Jemu stojí po boku legie andělů, aby posílili světlo a bránili je proti temnotě. Je ochráncem a bojovníkem za spravedlnost a je ve své sféře působnosti pověřen podporou při plnění vašich přání. Je vždy schopen zvládnout nepřehledné situace a vnést světlo do temnoty. Je však vázán vesmírným zákonem a musí brát v úvahu jak svobodnou vůli člověka, tak také jeho karmu. Bůh nám lidem stanovil meze, a to je základem jednak svobodné vůle, ale také pochopení příčin vzniklých vlastní vinou. Tím je uveden do pohybu proces, k němuž dochází u každého lidského stvoření a který má v oblasti jemnohmotného těla protipól, který s ním rezonuje. Znamená to, že skutky způsobené vlastní vinou, které se z oblasti síly svobodné vůle dostaly ven, musí být v rovnováze se zkušenostmi stejné kvality, které prožila táž osoba a tím musí být vyváženy. V tom spočívá pravá milost boží, projevující se absolutní spravedlností. Tak se můžeme s těmito situacemi vyrovnat a tak je řešit.

Když probíhá tento proces, pak mohou archandělé zasahovat jen v omezené míře. To je zákon příčiny a následku, jehož absolutní spravedlnost zde na Zemi člověk pochopí. Tak se osvobodí od dluhu, který brání duši v cestě ke světlu. V říši Světla je všeobecně známo, jak vysoké je konto dluhu určité duše a jaká opatření je nutno zavést pro umoření tohoto dluhu. Kniha duší se nazývá „Kronika Akáša“ a zabraňuje vzniku nejasností a pochybností. Tyto vědomosti jsou archandělům kdykoliv přístupné. Proto často nesmějí zasahovat bezprostředně v nouzových situacích, neboť dle komického zákona nesmějí tuto pomoc poskytnout.

Světelný paprsek, na kterém poskytuje své služby archanděl Michael, má barvu safírově modrou. Je to vibrace kudy stéká ve formě světla pomoc dolů k zemi, a tam pak trvale působí. Modrá je barvou míru a důvěry, ztělesňuje kvalitu mateřské péče, ochrany ve spojení s vyšším Já, které nalézá dokonalý výraz ve vlastním hlasu srdce. Vědomým příjmem modré barvy lze zesílit a řídit naši intuici. Modrá je také barvou spontánního uzdravení, utišení bolesti, odeznění pocitů beznaděje, melancholie a pochyb v sebe sama. Tyto stavy duše se pomocí modrého světelného paprsku rozplývají a proměňují. Jakmile se modrá energie usídlí v jemnnohmotném těle, negativní stavy duše se změní v pozitivní. V oblasti vibrace modrého světla je ještě další velice důležitý aspekt – pojem úplné svobody, který je rovněž přednostním právem božím, které bylo předáno každé duši. V řeči barev interpretujeme modré světlo jako „záchranu“ a jako rychlou a kompletní pomoc. Armáda archanděla Michaela je vždy na místě, když to určitá nouzová situace vyžaduje.

Můžeme si být naprosto jisti, že když záchranka se zapnutým modrým světlem vyjíždí nouzově na zavolání, jsou tu také vždy přítomni duchovní pomocníci modrého paprsku. V modrém paprsku je obsaženo veliké milosrdenství a vztahuje s především na kvalitu záchrany a zachování života. V modři se také daří klíčícímu životu – nastávající matka má modré částice ve své auře. Modrou lze označit jako „pramáti stvoření“. Naše matka Země je označována jako „modrá planeta“ a také zde je zřejmé vnitřní působení energie modré barvy na život a růst.

Archanděl Michael, pán modrého paprsku, je ve své neskonalé lásce s námi, když prosíme o pomoc a stíny ovládly naše srdce, neboť síla víry se nám zdá ztracená. Právě v těchto chvílích je jeho pomoc nejzřetelnější a nejvytrvalejší. Doprovází člověka na jeho cestě mezi póly duality, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol síly čisté lásky. Bdí nad úkoly, jimž se máme naučit, a nad tím, abychom měli dost sil a kráčeli svou cestou. Stojí nám po boku v době, kdy jsou úkoly příliš těžké, kdy jsme příliš uvízli ve víru světa nebo se musíme vyrovnat s temným pólem duality. Díky němu má duše cestu k návratu stále otevřenou.

Archanděl Jophiel – „Krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“

Druhý paprsek světla – zlatožlutá

Afirmace: „S tvojí pomocí se mi podaří vstoupit do mé niterné moudrosti“

Vlastnosti: Osvícení, moudrost, vytrvalost

Den: Pondělí

Planeta: Měsíc

Kov: Stříbro

Drahokam: Zlatý topas, citrín, jantar

Éterické oleje: eukalyptus, mimóza, bergamot

Archanděl Jophiel je zástupcem druhého paprsku – vibrace zlatožlutého světla. Druhý paprsek, vycházející z božího srdce, je charakterizován zářivostí a hojností. Je v něm soustředěna veškerá zralost a osvícená moudrost dosažená po dlouhé a namáhavé cestě k žádoucímu růstu. Celý paprsek nabádá k novým činům formou nových nápadů, dojmů a vjemů přicházejících náhle bezprostředně ze světelných výšin, aby se tímto způsobem mohly projevit. Žlutá barva svou vibrací září jako slunce a aktivuje všechna naše jemnohmotná těla. Tento archanděl nás spojuje s nekonečným vesmírem. Posiluje naši sílu nezbytnou k realizaci různých úkonů. Zlatožlutá barvy prosvětluje naši duši a dává jí teplo, přičemž můžeme prožívat pocit : „ Já jsem slunce vlastního života “. To je důležitý aspekt, který působí jak na svět pocitů člověka, tak na jeho tělesný stav a nejzřetelněji vynikne při představě, jak šťastní a plní života se cítíme, když se nás teplé paprsky slunce dotknou a vše kolem se koupe v jasném světle. Z toho vidíme velice jasně, že jsme bytosti světla a že po něm toužíme. Ve zlatožlutém paprsku je obsažena zhuštěná energie hojnosti, jakož i tendence k neustálému pohybu, charakteristickému pro hojnost. Hojnost a pohyb jsou spolu neoddělitelně spojeny a bezprostředně spolu rezonují. Tímto poznáním se nám otevírá největší mystérium zlatožlutého paprsku. Spočívá v dynamice hojnosti, tak jak to odpovídá vesmírnému zákonu dokonalé rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Je to zákon života, který zde žádá o své právo. Dávání a přijímání musí být v harmonické shodě s hojností a pohybem. A my chceme svůj život naplnit nejvyšší velkorysostí a otevřeností. „ Dávání a braní, zachování rovnováhy celku“. Úkolem zlatožluté barvy je zdokonalit naše bytí hřejivou hojností a spojit ji se silou ducha. Spirituální část každého stvoření je stále směřována k největšímu možnému rozvoji a rozšíření své kapacity. Rozvoj může být ovlivněn pouze a jedině vlastní svobodnou vůlí. Ta se často ve spojení s hmotou propadá do úzkosti, kde není možný další rozvoj v oblasti spirituality. Pak dostanou slovo těžce získané zkušenosti a ty svým způsobem umožní nalézt cestu z bezvýchodné situace, aby člověk, nyní vyzrálý a osvícený, mohl začít novou existenci a mohl svobodné vůli určit nový směr.

Zrání je častokrát spojeno s bolestí, zklamáním, odříkáním, jakož i se ztrátou životních radostí. Energie zlatožlutého paprsku stékajícího k nám dolů na Zemi je pro nás požehnáním, posiluje nás na cestě ke zralosti. Archanděl Jophiel je známý rovněž svou moudrostí a obětavou trpělivostí. Je vždy připraven pomoci, obrátíme-li se k němu v okamžiku, kdy se snažíme náš život změnit, ale i tehdy, zdá-li se nám změna neuskutečnitelná, protože vysoce přesahuje naše možnosti. Snaživým duším, které nepřestávají hledat a bojovat, je archanděl Jophiel silnou a neotřesitelnou oporou, kterou mají vždy k dispozici. Je také na straně těch, kteří se cítí povolání, aby pro blaho lidstva přivedli na svět vynálezy, objevy nebo zlepšení. Je stále připraven pomoci a staví se vedle pomluvených a oklamaných, kteří musí vést vnitřní boj s nejhlubším zoufalstvím a s beznadějí.

Archanděl Jophiel nám také ukazuje, jak máme využít vlastní talent a nadání. Radost, kterou pociťujeme díky jeho energii, je jakýmsi hnacím motorem k našemu dalšímu vývoji. Vibrace archanděla Jophiela působí příznivě na systém čaker, jeho očištění, nabití a pozitivní změnu. Zlatožluté světlo je vdechnuto do každé čakry a strach, zmatek a vše, co nás zatěžuje, je pak s výdechem uvolněno. Pocítíme Božskost ve všech aspektech života a prožijeme pocity Božského naplnění tady a teď.

Archanděl Chamuel – „ Ten, který vidí Boha“

Třetí paprsek světla – Růžová

Afirmace: „ S tvojí pomocí se učím bezpodmínečně milovat“

Vlastnosti: Láska , dobročinnost

Den: Úterý

Planeta: Mars

Kov: Železo

Drahokam: Rubelit, růženín, růžový opál, kunzit

Éterické oleje: zázvor, citron, germaniová silice

Do výsostné oblasti archanděla Chamuela patří láska, neomezené nejvyšší dobro, které září plnou silou a jasem růžového světla. Takový je třetí paprsek vycházející ze srdce Boha. V růžových vibracích je vyjádřena harmonie a vytrvalost bytosti, která se cítí být milována a v bezpečí a své pocity by chtěla opětovat. Tato barva vznikla z nejhlubších pocitů v srdci, vyzařuje lásku a stejnou měrou ji přijímá. Kvalita růžového plamene je proto v našem bytí zde na Zemi zvláštní. Růžová energie má mnoho společného s naší pradůvěrou, kterou velmi potřebujeme. Máme ji stále k dispozici v dostatečném množství, pokud stojíme pevně na zemi a jsme proto stabilní a schopní odporu. Je to také naše bezprostřední spojení s matkou Zemí, které je nezbytné, aby kvalita našeho pozemského života byla nezpochybnitelná. Ve vibraci růžové barvy nalezneme světlo, které proudí k nám dolů na Zemi z nebe a které zde zakotví ve hmotě a pak může působit. V růžovém světle máme k dispozici vibraci barvy, která podporuje soulad našich pocitů a činů, abychom žili vyrovnaně a harmonicky, bez obav a strachů. Růžová barva v sobě obsahuje lásku, největší jmění duše. Archanděl Chamuel je milující a otevírá zeširoka náruč všem těm, kteří touží po těchto velkých pocitech a hledají cestu jak je znásobit a zušlechtit. V lásce totiž vibruje božská vlastnost, která není co do velikosti a síly ničím překonatelná. Síla lásky je v kosmu ceněna tak vysoce a jedinečně, že se vtělila do síly stvoření. V tom spočívá pravý význam lásky v každé její formě a kvalitě života, a to symbolizuje jas růžově zbarveného světla. Také zde nalezneme kosmický princip dávání a braní. Člověk, který prožívá svůj každodenní život ponořen do růžového světla, předává pak toto záření také do svého okolí a může i on sám z něj čerpat stejně intenzivně atak sklízet bohatou úrodu a požehnání. Moc, kterou má ve svých rukou archanděl Chamuel, spočívá v tom, že spojuje tyto dva protiklady, sílu a moc stvoření a jejího bezmezného bohatství, jež v sobě nesou nebe i země. Archanděl Chamuel je se svým milosrdným srdcem utěšitelem bolu a vysvobozuje nás z vězení, do něhož jsme se dostali vlastní neschopností. Učí nás soucitu a starostlivosti s bližními, pomáhá v odpuštění, spojení a přijímání. Když dýcháte růžovou barvu do svého srdce, až se zcela otevře a naplní ho Božská láska, žehnáte tím všemu, co existuje.

Archanděl Gabriel – „ Bůh je má síla“ nebo „Boží síla“

Čtvrtý paprsek – křišťálově bílá

Afirmace : „S tvojí pomocí dosáhnu průzračnosti a čistoty““

Vlastnosti: Čistota, jasnost, naděje

Živel: Voda

Světová strana: Západ

Den: Středa

Planeta: Merkur

Kov: Rtuť

Drahokam: Diamant, krišťál

Éterické oleje: jasmín, pomerančový květ, myrta

Archanděl Gabriel je knížetem archandělů a bílého světla, vládce síly záření, které v sobě zahrnuje veškerý život. Bílé světlo symbolizuje sílu a moc praslunce, je prasílou, která nám umožňuje vidět jasněji a rozpoznat, co je nutné v našem životě očistit, vyjasnit, změnit, abychom mohli dokonale odstranit škody. Toto je hlavní náplní bílého paprsku světla a slouží jako pomoc při našem snažení. Tomu jsme zasvětli naše bytí a to nám má dát schopnost postoupit výše, abychom byli zralejší a stále více ve světle. V bílém světle leží nezměrná síla, která umožňuje očistu všech našich buněk a zbaví je molekulárních substancí, které se v nich usadili jako tmavé vrstvy. K tomu dochází při každé záporné myšlence, která se jen mihne, při každém vysloveném slově nesoucím temnou energii. Záporné myšlenky a slova jsou příčinou znečištění meziprostoru buněk a našeho fyzického těla, ale také zmatnění našeho éterického těla, které se nachází v mnoha vrstvách kolem našeho fyzického těla. Proto je nutné udržovat si naše slova a myšlenky v čistotě. Archanděl Gabriel, strážce našich myšlenek, slov a činů, je plný světla a přispěchá nám na pomoc, když jsme zraněni, ovlivnění nebo vzrušeni ve svých myšlenkách a tím ztrácíme ostražitost., která je v takových případech nezbytně nutná. Jasnost, čistota a ryzost – tyto tři ctnosti jsou základem bílého paprsku světla, ve kterém leží pro nás nezměrná moc ovládání myšlenek a bohatá hojnost slov. Archanděl Gabriel se nás také svým milosrdným způsobem ujme a slituje se nad námi, pokud jsme uvízli v situaci, která je způsobena naší nevědomostí. Stojí při nás a obklopí nás svým bílým světlem a podporuje nás v každé snaze odhodit nepotřebnou zátěž a zavést určitou obnovu, když se snažíme vyrovnat staré dluhy. Křišťálově průzračné paprsky přinášejí světlo vesmírného pořádku do našich, často hluboce zakořeněných, negativních myšlenkových vzorců, obrazů, které se neshodují, s našim způsobem života. Tyto paprsky pomáhají při hlubinné očistě a obnově našeho světelného těla a našich buněk, takže sami sebe můžeme pozorovat v novém světle a nově se vyvíjet. Křišťálově čisté světlo vytváří současně pevný ochranný štít kolem naší aury. Spojení všech barevných paprsků s bílým světlem se posiluje princip jednoty, přičemž průzračné světlo archanděla Gabriela nám umožní, ponořit se ještě více do Božského pocitu Já Jsem. Každý z nás v sobě nese moc a ona ztělesňuje nepředstavitelnou velikou sílu, která odpovídá božské síle Stvořitele.

Archanděl Rafael – „ Ten, který léčí“ nebo „ Božský léčitel“

Pátý paprsek – zelená

Afirmace: „ S tvojí pomocí se vyléčím na těle, duchu i duši “

Vlastnosti: Pravda, uzdravení, koncentrace

Živel: Vzduch

Světová strana: Východ

Den: Čtvrtek

Planeta: Jupiter

Kov: Cín

Drahokam: Smaragd, zelený turmalín, chryzokol, malachit

Éterické oleje: Narcis, list ginsteru

Archanděl Rafael vládne v oblasti zeleného světla z božího srdce. Je archandělem skutečného zdraví těla, ducha a duše, dokonalého pořádku ve smyslu vesmírných zákonů, vše zahrnující pravdy a uzdravení, aktivující se přeměnou špatných struktur myšlení a obnovou životadárných sil.

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pozvednutí myšlení na úroveň vibrací, odpovídajících božskému řádu a v něm zakotvené vesmírné pravdě. Sem patří zejména lidskost, láska k bližnímu a dobré vzájemné vztahy, neboť z těchto povahových rysů se skládá potenciál našeho energetického pole. V zeleném uzdravujícím paprsku vibruje modř síly božské víry spojená se žlutí božské moudrosti ve vyvážené, životadárné, barevné symfonii vyjádřené v životadárné zeleni, znázorňující nový růst. Zde se shromažďuje energie, kterou lze přímo označit za životní sílu. Zde se setkávají všechny čtyři prvky představující sloupy vesmíru, o něž se opírá veškeré stvoření. Tyto čtyři prvky jsou založené na principu OHEŇ, ZEMĚ, VODA a VZDUCH. Země vibruje v červené barvě, která doplňuje modrou, žlutou a zelenou.

Archanděl Rafael je nazýván „ Archandělem vyváženého středu “, a to proto, že zasahuje při narušené rovnováze těla a ducha, aby pomocí síly zeleného světla vytvořil nové dimenze, které umožní nový začátek. Takový, který bude znamenat nový elán a důvěru ve vlastní síly. V zeleném barevném paprsku působí mocná síla regenerační a transformační energie, která nám poslouží ve všech životních situacích jako ukazatel směru. V oblasti nasazení zeleného světla nalezneme proto mnohé lidské potřeby, přání, tužby a vlastnosti. Na jedné straně souvisí s blahobytem, úspěchem, štěstím v partnerství, seberealizací a plodností. Na druhé straně obsáhnou zraněné city, blokády v postupu vpřed, disharmonie v mezilidských vztazích, nebo nesplněné touhy a přání, které se nakupily uvnitř a které od života nezískaly žádné uznání. Jsou to emoce, které naplňují život. V oblasti zeleného světla je pro nás mnoho vibrací pro zachování života, které se šíří rychlostí světla. Klíč k úspěchu v naplnění našeho života leží v představě, kterou o něm máme. Tady se nalézá základní substance zajišťující, abychom vyčerpali všechny možnosti a tím náš život v nejvyšší možné míře uspokojivě naplnili. Součástí těchto slov je naděje, neboť nyní si dokážeme zcela jasně představit, co znamená vlastními prostředky a schopnostmi úspěšně nastoupit cestu vedoucí k cíli a odpovídajícímu přání naší duše. To je naše největší bohatství, které jsme od našeho stvořitele dostali. Dává nám schopnost, abychom vlastními silami dokázali zvládnout vše, co je nutné pro naši spokojenost a štěstí. Záleží tedy zcela na našich osobních představách, které máme o svém bytí, o tom co jsme schopni dokázat a jaký úspěch nám to přinese. V archandělovi Rafaelovi máme mocného pomocníka, když jde o nastolení pořádku a harmonie v našem životě, získání nových impulsů. Drží zelené světlo ve svých rukách a podá je s láskou tomu, kdo touží po uskutečnění něčeho, co jeho nesmrtelnou duší obohatí. Zelená barva je spojená s barvou srdce, a proto je archanděl Rafael také symbolem nejhlubší moudrosti srdce.

Tím se v nás samých spojuje víra a Božská moudrost. Protože je spojen se živlem Země, jeho energie nás posiluje a umožňuje, abychom byli Tady a Teď.

Archanděl Uriel – „ Božský oheň“

Šestý paprsek – rubínově červenozlatá

Afirmace: „S tvojí pomocí nechám vstoupit radost do svého života“

Vlastnosti: Milost, radost, vděčnost

Živel: Země

Světová strana: Sever

Den: Pátek

Planeta: Venuše

Kov: Měď

Drahokam: Rubín, karneol

Éterické oleje: Santalové dřevo, růžový olej, kosatec

V šestém rubínově červenozlatém paprsku působí archanděl Uriel a jeho vojsko, které se zavázalo Bohu, že bude přispívat k tomu, aby se člověk k němu obracel a mobilizoval své síly, a ne pouze snažně prosil o vysvobození z nouze, starostí a nesnází, kvůli nimž se lidé modlí především. Ve sféře rubínově červenozlatého světla panuje radost a jásot díky božímu milosrdenství a hojnosti božské lásky. Z mocných barevných vibrací, skládajících se z rubínově červené a zlaté, které smíšeny vyzařují svítivě oranžovou, získáme radost v její nejpůvodnější podobě a tím i vděčnost, která nás zalije radostným pocitem. Tím bude naše bytí mnohem efektivnější, dostane se mu povzbuzení, nových impulsů a vnitřní připravenosti, budeme se moci cílevědoměji zbavit trudných myšlenek a nahradit je novými energiemi, které jsou konstruktivní a podporují život. To je velice důležitý aspekt, pokud jde o změnu životních situací. Ponořte své tmavé myšlenky do těchto barevných vibrací, které ve své oranžové nádheře jsou srovnatelné s vycházejícím sluncem. Mají regenerační a transformační účinek, pokud je necháme vědomě a s plnou intenzitou vtékat do našeho ducha. S jeho pomocí tak vytváříme nový vzorec života, který může způsobit obrat ke světlu. Rubínově červená barva je symbolem hluboké všeobjímající lásky a prolíná se, se zlatými vibracemi s nádechem oranžové barvy, která je nositelem živosti, radosti a optimismu. Tyto vibrace nás naplňují pocitem štěstí a oživují naše tělo. Je tomu tak proto, aby naše víra talent přinesly užitek všemu, co na Zemi existuje. Zářivá oranžová barva stimuluje také naši kreativitu a radost, což jsou vlastnosti tvůrčích sil. Jestliže si z takovýchto pocitů začneme budovat vlastní život, dáváme zároveň sami sobě obrovský dar, který je plný tvůrčí síly. Prožijeme hluboké naplnění a vděčnost, díky nimž se nám podaří ještě více otevřít své srdce.

Archanděl Uriel je ze všech archandělů nejpozemštější, nejhustší, je nejsilněji spjat se zemí. Na mostě mezi božským a pozemským tvoří předmostí ke hmotě. Drží klíč ke hmotě, ukotvuje síly světla, Božství, vědomí ve hmotě. Je strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách, učí jak zvládat hmotný svět. Je ochráncem fyzického těla a uvádí do souladu tělo, ducha a duši. Posiluje schopnost naslouchat moudrosti těla a posilovat harmonii a spojení mezi jemnohmotným a hrubohmotným tělem. Podporuje tak léčitelství. Ukazuje na všechny oblasti, v nichž se materiální skutečnost neshoduje s Božím plánem či ideálem. Jeho rubínově červenozlatá a oranžová energie v nás zapálí oheň inspirace, poskytne nám teplo a do prostoru rozšíří naši auru. Archanděl Uriel podporuje naši rozhodnost a činorodost a inspiruje nás ke kreativnímu vyjádření Božské osobnosti. Oranžová barva posiluje podstatu vnitřního dítěte, nacházejícího se uvnitř každého z nás. Jeho pohledem si budeme zvědavě a nezaujatě prohlížet svět a budeme se radovat z každého nového objevu. Každý den můžeme ve svém životě najít něco nového.

Archanděl Zadkiel – „ Boží spravedlnost “

Sedmý paprsek – fialová

Afirmace. „ S tvojí pomocí odpouštím a tvoje pomoc mě vede ke spasení “

Vlastnost: Transformace, odpuštění, vysvobození

Den: Sobota

Planeta: Saturn

Kov: Olovo

Drahokam: Ametyst, agilit, fluorit

Éterické oleje: Fialka, Ylang-Ylang, levandule

Ve výsostné oblasti fialového plamene slouží archanděl Zadkiel se svými bytostmi světla, které se daly do služeb této očistné božské síly, aby s její pomocí rozpustily a přeměnily to, co neodpovídá zákonům vesmírného univerzálního principu. V těchto vysokých sférách světla vládně čilý ruch ve snaze zachovat božský řád, který je chráněn, bráněn, střežen a obrněn pomocí síly fialového plamene. V této sféře vládne požehnání a božské milosrdenství. To vše máme k dispozici, abychom mohli vyrovnat staré dluhy, prohřešky proti zákonům života, jakož i neuznání principů života a nahradit je orgiemi světla, které působí tím, že s sebou nesou milost odpuštění, očištění a dokonalé splacení dluhů. Důvod hlubokého účinku fialového plamene je v jeho mimořádné čistící a transformační síle, která se zde projevuje jako božská milost. Ve znamení fialového plamene máme možnost měnit děje, které nás silně zatěžují a ovlivňují a tak je nechat rozplynout, abychom se od nich osvobodili a dostali se výše na naší „vymezené“ životní stezce. „ Vymezená“ životní stezka spočívá v poznání pravého významu svobodné vůle a v předvídavosti ovlivněné osudem, jíž se někdy musíme podřídit. Milosrdná ruka stvořitele řídí tento systém s naprostou spravedlností. Každý teď může nalézt sobě vyhovující podmínky, na nichž by mohl stavět a tím se dostat dále, nebo naopak zde ztroskotat v souladu s původně uvolněnou energií, která vznikla a projevila se na základě svobodné vůle.Ta nyní zaručí očištění a vykoupení, pokud se před ní pokorně skloníme a záporné formace energie přepólujeme pomocí síly světla fialového plamene.

Fialová barva představuje aktivní a hluboké vibrace, které nám umožní se hlouběji ponořit do duchovního nitra. Fialové vibrace jsou silným a účinným nástrojem k odstranění starých energetických útvarů, jako je například strach nebo smutek. Je to dar od Boha, proto jej využijme k osvobození se od veškeré zátěže. V našem nitru je uložen tvůrčí síla a fialové plamínky či vibrace jsou vynikajícím nástrojem k jejímu využití. Často vědomě lpíme na starých pocitech, jako je například křivda nebo zášť. Fialové vibrace archanděla Zadkiela nám předají sílu k odpuštění. Z této vyšší úrovně poznáme, že jsme obdařeni všemi zkušenostmi k dalšímu růstu, jen je musíme uvolnit. Z hlubokého odpuštění se rodí síla, nezbytná k našemu uvolnění a osvobození, ale také k uvolnění a osvobození jiných lidí. Fialová barva stimuluje nejvyšší čakry – čakru třetího oka a korunní čakru. Tím se také povzbudí síla naší představivosti a skrze korunní čakru budou přicházet Božské impulsy, jež jsou potřebné k dalšímu našemu vývoji.

Archanděl Zadkiel spojuje „nebe a zemi“, uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho úkolem je rozšířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formu, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Je archandělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy. Archanděl Zadkiel je také „strážcem kosmických zákonů“, toho co vždy bylo, je a bude. Zajišťuje soulad všeho bytí se zákonitostmi vesmíru, v konečné instanci s principem lásky a bdí jako přísný učitel, abychom se těmto principům naučili a dodržovali je. Když je vše ostatní vyřešeno a ostatní andělé dokončili a odvedli svou práci, harmonizuje archanděl Zadkiel poslední nerovnováhy a připravuje přechod k dalšímu kroku, jemuž se máme naučit, k další úrovni nebo na vyšší úroveň. Konečným výsledkem je, že se naučíme prožívat sami sebe v každé situaci.

Zpracováno podle knihy Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.

Hierarchie andělů

Hierarchie andělů

Ohledně hierarchie andělů existují rozdílné názory. Obecně se dělí na tři sféry a v každé z nich existují tři úrovně.

První a nejvyšší sféru představují serafíni, cherubíni a trůnové.

Serafíni – jejich podstatou je ryzí láska, jsou považováni za anděly z čisté lásky, ohně a světla. Zajišťují, aby se k božství nedostala žádná negativní energie, tím zajišťují jeho stálou existenci a udržují vibraci stvoření. Tuto energii vysílají i směrem k nám do fyzického světa. Mají po šesti křídlech. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Slovo serafín znamená „žár“ – jinými slovy tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním.

Cherubíni – jsou strážci světla, hvězd a blankytně modré oblohy. Andělé moudrosti, rozprostírají kolem sebe nepředstavitelné světlo. Vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Jejich jméno znamená „ti, kteří se přimlouvají“- velcí duchové poznání a nekonečné lásky. V lidském vědomí se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. Pracují také jako osobní strážci, a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem.

Trůnové – jsou přiděleni jednotlivým planetám. Vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Jejich jméno znamená „ti s mnoha očima“, jsou učitelé pokory, průzkumníci ve službách božství. Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii.

Druhou sféru představují panstva, mocnosti a ctnosti.

Panstva – plní roli božských vůdců, pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Dohlížejí na ty království andělů, která jsou na nižším stupni než oni. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají „přirozené vůdčí schopnosti“ a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci.

Mocnosti – vysílají ohromné paprsky světla ve formě přijatelné pro lidi. Jsou to andělé, díky nimž se dějí zázraky. Udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Fungují jako regulátoři chaosu. Šíří spravedlnost. Jsou to andělé varování a budou-li se chystat vám nějak uškodit, pošlou vám vzkaz. Tato poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem. Znamená to, že se musíte zklidnit a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby vás lidi naučili jim naslouchat. Jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů.

Ctnosti – jejich úkolem je přivádět k pozemské rovině a lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto „andělé zázraků“ propůjčují půvab a statečnost. Jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naši planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda Éter, změny počasí planetární proměny spojené se živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Mají rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí.

Třetí sféru představují knížectva, archandělé a andělé.

Knížectva – Pracují v celém vesmíru a opatrují velké skupiny, jako jsou kontinenty, národy, města. Usilují o globální přeměnu. Najdete je všude, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo jen bavily. Pracují jako ochránci náboženství a politiky. Sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí. Jsou pro ně nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma.

Archandělé – Jsou to vůdci andělských skupin. Jsou zvláštními silami andělské říše. Dohlížejí na ohromné projekty týkající se světla. Ve vesmíru jsou jich miliony a někteří z nich jsou ve spojení s planetou Zemí. Mají domovy v mezihvězdném prostoru kolem planety Země. Jsou strážci paprsků a blíže se o nich dozvíte v samostatné kapitole.

Andělé – spojují se s záležitostmi světa lidí a hmotné manifestace. Často jsou známi pod pojmem „andělé strážní“. Anděla strážného dostáváme při našem narození a je naším nejlepším přítelem, společníkem, ochráncem a učitelem. Je s námi při našem narození a pomáhá nám projít branou smrti. Podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a ochraňuje nás, když se octneme v nebezpečí. Pokud ho nepožádáme o pomoc, musí respektovat naši svobodnou vůli a není mu dovoleno zasahovat do našeho života. Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů ze všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem rychlostí blesku sdělovat informace, a pokud požádáte o pomoc svého anděla strážného, on se obrátí na božství a ostatní anděly. Nikdy na nic nejste sami. Andělé se nikdy nebudou podílet na ničem špatném. Pokud o nich pochybujete, přerušíte své spojení s nimi.

Inspirováno knihami:

Diana Cooper – Světla andělů

Silver Raven Wolf – Andělé společníci v magii

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.