ANDĚLSKÉ UZDRAVUJÍCÍ SVĚTLO

Zdravé lidského těla zrcadlí perspektivu člověka-což nazýváme duší nebo charakterem. Duch je vždy jasný, ale duše může klesat pod tíhou starostí a obav. Nedokáže pak plně odrážet božské světlo, takže se jeví potemnělá jako zaprášená žárovka. Vzývání andělů je ve skutečnosti voláním po světle. Světlo andělů násobí naše vlastní, což nám pomáhá opět nalézt svůj směr. V mnohém, jako když za nás občas učitel autoškoly převezme řízení, dokud nejsme sami schopni korigovat směr jízdy.
Barevná andělská ochrana
Vytvořit si ochranný energetický štít znamená, že jste obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a chrání, jestliže ji zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy. Toto světlo je vždy božským Světlem našeho Stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup a proto s ním nemohou jakkoliv nakládat (kromě toho, i kdyby mohly, tak by nechtěli). To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly.
Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit. Znovu zdůrazňuji, že vám ochrana nebude nikdy odepřena. Kdokoliv o ochranu požádá, bude mu poskytnuta. Bez výjimky. Pokud by vám někdo tvrdil opak, mluví z něj ego a ješitnost a proto takové hlasy neposlouchejte. Ke své ochraně můžete používat následující barvy světla:
Bílé světlo: přivolává anděly, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic zlého proniknout.
Růžové světlo: byste si měli zavolat na pomoc, kdykoliv jste s negativním člověkem, který je posedlý svými problémy. Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte a současně naplňuje touto milující energií i vaše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného, než pozitivní myšlenky a láskyplná energie.
Smaragdově zelené světlo: představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoliv cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek.
Fialovo-červené světlo: představte si, jak jste obklopeni fialovo-červeným světlem, které zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Světlo této barvy také odráží všechny druhy nízké energie, odpuzuje nízké bytosti a duše z astrálního světa.
Duhové světlo: představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace podpoří vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.
K ochraně můžete použít i několik barevných vrstev světla současně, abyste využili všech blahodárných účinků ochrany najednou.
Takto můžete chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedete, své město, zemi nebo celý svět. Postup je stejný, jen si při něm místo sebe představíte osobu nebo věc, místo či oblast, kterou do léčivého světla chcete zahalit.
Převzato z knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.
Andělský výklad barev
Necítite-li se dobře, lehněte si a představujte si, že spočíváte na obláčku obklopeni spoustou andělů. Vizuálně nebo pocitově vnímejte, jak andělé rukama pročesávají vaši auru a zbavují ji jakéhokoli psychického odpadu. Několik z nich drží křišťálové svítilny, které ozařují vaše tělo léčivými barvami. Snažte se postřehnout, jakou barvu na vás vysílají. S potěchou se koupejte v záři těchto barev a vstřebávejte je do sebe s každým nadechnutím. Dovolte si ten luxus, že je o vás dokonale pečováno, a klidně se nechte na chvíli unést spánkem.
Potom si zrekapitulujte, jakými barvami vás andělé osvěcovali. Tyto barvy poukazují na to, co je ve vašem životě v nerovnováze a co vám schází.
BÍLÁ. Navažte kontakt se svými anděly, ať už s pozemskými anděly vašeho života nebo s anděly nebeskými. Povězte jim o svém trápení a přijměte jejich pomoc a lásku.
PURPUROVÁ. Modlete se, meditujte a dopřejte si chvíli klidu sami pro sebe, stranou hluku a ostatních lidí. Momentálně je pro vás hluboce léčivé pobývat jistý čas na nějakém krásném místě na čerstvém povětří a naslouchat hlasům přírody.
FIALOVÁ. Potřebujete, abyste byli přijímaní a vyslyšeni s důvěrou a bez posuzování.
TMAVĚ MODRÁ. Důvěřujte vlastní intuici a nenechte se odradit názory druhých lidí.
SVĚTLE MODRÁ. Váš život právě teď postrádá kreativitu a je potřeba ji naplnit prostřednictvím vlastního uměleckého projektu nebo obohacením vašeho prostředí hudbou nebo nějakým novým uměleckým dílem.
TYRKYSOVÁ. Potřebujete podporu a pomoc ostatních. neváhejte žádat o pomoc a pověřovat ostatní, je-li to nutné.
SMARAGDOVĚ ZELENÁ. Právě teď je vám zapotřebí odpočinku a spánku, spolu s detoxikací a očištěním stravy a energie, které do sebe pojímáte.
SVĚTLE ZELENÁ. Potřebujete být k sobě upřímní, pokud jde o vaše opravdové pocity, bez odůvodňování, viny nebo strachu.
ŽLUTÁ. Postarejte se o záležitosti týkající se zaměstnání nebo studia, které je pro vás ztrátové a vyžaduje neodkladnou změnu.
ORANŽOVÁ. Potřebujete zkulturnit své domácí prostředí, aby bylo uklidňující , léčivé a pohodové.
RŮŽOVÁ. Toužíte po lásce, pochopení a objetí.
ČERVENÁ. Odevzdejte svůj hněv a starosti Nebi, to ony vytvářejí fyzickou nerovnováhu, když je dusíte v době.
Kombinace barev poukazuje na prolínání potřeb a zájmů, proto je třeba na všechny brát zřetel.
Převzato z knihy Pozemští andělé od Doreen Virtue Ph.D.
Naplnění svého těla a svého já láskou
Můžete to pro začátek zkusit pouze s nějakou částí svého těla, která potřebuje vaši pomoc nebo kterou nemáte rádi, odmítáte ji, či se za ni stydíte. Pouze se na ni soustřeďte a nasměrujte do ní svou lásku. Laskavě k ní mluvte, naplňte jí energií. Pokud vás něco bolí, věnujte tomuto místu obzvláštní péči. Namísto toho, abychom od něho utekli (děláme to všichni, když nás něco bolí), vědomě vstupte do této části těla a poskytněte jí pozornost plnou lásky. Teď udělejte to samé pro své celé Já. Jenom se na sebe zkoncentrujte. Obraťte svou lásku na sebe, stejně jako to dělají ti, co vás milují. Pokud rádi pracujete s barvami, použijte jako první zelenou, pak růžovou, zlatou a bílou. Naplňte své tělo těmito barvami.
Převzato z knihy Zjevení světla od Barbary Ann Brennan
Ochrana andělských křídel
Lidé, kteří se spojují s andělskou říší, si vytvoří duchovní auru. Vnitřní duševní zrak ji vnímá v podobě světelných křídel. Jakmile se nám podaří andělská křídla rozvinout, můžeme pro ně najít celou řadu různých využití. S jejich pomocí se můžeme okamžitě naladit na andělskou říši a rozjasnit svou vibrační frekvenci. Můžeme se do nich sami zahalit a najít v nich ochranu před nepříznivou situací. Každý máme jiná křídla. Liší se i jejich záření, které vychází z božské jiskry, která sídlí ve vaší srdeční čakře.
Vytvořte si andělská křídla
Postavte se rovně bosými chodidly vnímejte podlahu pod sebou. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.
Zvedněte paže nad hlavu a představte si sami sebe, jak stojíte s nohama pevně na zemi a s hlavou až v nejvyšším nebi..Vnímejte jak vaše tělo spojuje nebe a zemi.
Natáhněte prsty nahoru a poté vnímejte, jaks e k vám dolů natahují ruce vašeho anděla strážného. Je to mimořádný zážitek a pokud v tomto kontaktu budete chtít chvíli setrvat, tak si to dopřejte. Toto spojení s vaším andělem strážným otevírá čakru vašeho srdce.
Až budete připraveni, nechte si v prostoru mezi lopatkami vyrůst andělská křídla. Vnímejte jak rostou nahoru a ven. Uvědomujte si jaký ve vás vyvolávají pocit a podívejte se, jak vypadají.
Nechte svá andělská křídla plně roztáhnout, vy je už vnímáte a vaše tělo si potřebuje zvyknout na pocit, že má křídla. Cítíte posun ve vašem energetickém poli, protože se zvyšují vaše vibrační frekvence a vy si stále více zvykáte na pocit, že máte křídla.
Teď si vyzkoušejte, zda můžete křídly pohybovat.
Požádejte, aby se vašim křídlům dostalo požehnání.
Roztáhněte svá křídla a zahalte se do nich, aby vás chránila. Spolu tím, jak si na ně zvykněte, cítíte posun ve vlastní rovnováze.
Zhluboka se nadechněte a vydechněte a otevřete oči. Poděkujte.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.