Kouzelní jednorožci – vykládací karty Doreen Virtue, Ph.D.

“ Kráse, čistotě, síle a kouzlu, které jsou uvnitř každého jednorožce, každého dítěte a těch, kteří věří…“

Jednorožci mají z celého království elementárních bytostí, obývaného kouzelnými bytostmi jako jsou víly, mořské víly a skřítci, nejčistší energii. Děti jim věří a milují je právě pro jejich upřímnost a opravdovost. Texty k těmto neobvyklým kartám jsou psány jednoduchým jazykem, který umožní všem, kdo jsou mladí duchem a mají upřímné úmysly navázat kontakt s kouzelnými jednorožci a přijímat jejich rady a pomoc. Mnohé ze 44 karet obsahují nádherné ilustrace a texty, které navrhly křišťálové a indigové děti, což ještě zvyšuje kouzelnou moc jejich pozitivních poselství.

Kouzelní jednorožci vám pomohou přijímat poselství určená vám i ostatním. Všechny karty přinášejí pozitivní poselství, kterým můžete věřit, neboť jednorožci vám chtějí pomoci k tomu, abyste se cítili šťastní, milovaní a v bezpečí. Chtějí také, aby se vám vyplnila vaše přání. Jednorožci jsou andělští pomocníci, kteří chtějí přispívat k tomu, abychom žili šťastnější a zdravější životy. Na kartách jsou obrázky jednorožců a také kouzelného koně zvaného „Pegas“. Pegas je okřídlený kůň, který stejně jako jednorožci pomáhá lidem. Oba typy koní jsou ušlechtilé bytosti a můžete jim důvěřovat.

Jak používat a vybírat si karty

Jedním ze způsobů, jak začít s jednorožci a kartami pracovat je požádat je o pomoc. Řekněte: „Jednorožci, prosím pomozte mi vidět a cítit vaši přítomnost! Prosím pomozte mi skutečně věřit!“ Díky práci s těmito kartami bude váš život ještě magičtější. Jednorožci doufají, že vás rozmluvy a práce s nimi bude bavit.

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Pro­neste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, vi­děl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třeba­že by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“

Položte otázku. Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den. Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla při­jmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi rada Jednorožců pro vás, která vám přinese odpověď.

Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:

První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.

Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.

Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.

Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.

Při výkladu karet si bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit od­pověď ještě lépe.

Další rady a doporučení k výkladu:

Jestliže karty neodpovídají přímo na polože­nou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závis­losti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.

Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abys­te získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat sou­stavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte jednorožce, aby vám dali nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.

Možnosti výkladu:

Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Následuje několik příkladů pro inspiraci:

Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den. Soustřeďte se na ni při vytahování karet a pak ji umístěte na viditelné místo, aby vám byla celý den inspirací, můžete si ji okopírovat, nebo vyfotit.

Co bych měl/a vědět o této osobě? Pokud se ptáte na určitou osobu. Pomocí karet můžete získat odpověď na jakoukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.

Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako od­pověď, stačí kliknout na vámi vybraná čísla a otevře se vám odpověď jednorožců.

Hodně štěstí a zábavy s výklady Kouzelných jednorožců.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.