Cesta k duze

Rubriky

Nitky vztahů a karma

autor: | Čvc 30, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Nitky vztahů a karma

Lidé, kteří vám tahají za nitky a kontrakty duše… karma…

To je skutečně velmi zajímavá otázka, především kvůli dvěma aspektům: Pokud někdo tahá za vaše nitky, tak vám to zpět zrcadlí něco, s čím jste ve vlastním životě a hlubokém vnitřním já neuzavřeli mír.

Tou druhou věcí je, že někteří lidí, někdy i skupiny lidí nebo duší, mají s námi karmické vazby… a my, jako kolektiv, opakujeme některé staré karmické vzorce, které nyní přichází do popředí stále více…

Nicméně někdy duše, které nás milují nejvíce, těsně před reinkarnací souhlasí, že se chopí role soupeře, pronásledovatele či čehokoliv, protože jsme se rozhodli zvládnout jisté lekce předtím, než se zde narodíme…

Vaše duše, než je jí umožněno se inkarnovat na této planetě, je poslána do školy duší či na univerzitu, v Plejádách, a pak také na Uran. Zde jsou zpraveny o tom, co inkarnace zde na této planetě znamená.

Pak vás vezmou, spolu s dušemi, které se zavázaly se inkarnovat s vámi, nebo se již inkarnovaly, a pak jsou vzaty v úvahu vaše předešlé životy na této planetě, stejně jako jinde. Páni karmy se podívají na grafy kolektivních duší ze všech inkarnací (ať již na této planetě, nebo ne) a pak vám poradí, jaké lekce duše jste nezvládli nebo jste dříve prožili…

Pak se podívají na duše ve vaší skupině duší a na další skupiny duší, které by se dobrovolně přihlásily pomoct vám zvládnout tyto lekce a zdokonalit vnitřní sílu a schopnosti vaší duše. Volíte si své rodiče, bratry a sestry, z tohoto důvodu. Volíme si také jisté aspekty, které nemůžeme zažívat v žádné jiné formě v žádných jiných slunečních soustavách nebo galaxiích, a to bolest, pocity, emoce v takové polaritě opaků, jako se zažívá zde.

Někdy se může duše zvolit zvládnout příliš mnoho lekcí, a pak se stane, že božský ředitel duši prostě poradí, aby se o příliš mnoho lekcí nepokoušela, protože takové duše mají tendenci zapomínat, jak tvrdý a nepřátelský život může někdy na této planetě být… nebo se zde prostě nikdy předtím neinkarnovaly.

Takže místo abychom zatracovali lidi za to, co dělají, a udělají vám… nebo kolik bolesti, vzteku atd. vám způsobují, proč si na okamžik nesednout a nepromyslet si to:

Jaké cenné lekce jste se naučili díky jejich chování? Učinilo vás to nezávislými… zodpovědnějšími…? Pomohla vaše bolest ostatním, když jste díky ní měli stále více empatie a pochopení? Dala vám odvahu a sílu, o které jste nikdy nevěděli, že máte? Naučilo vás to vytrvalosti?

Čím hlouběji se zavrtáte, tím více zjistíte, že vždy existuje něco, co jste se ze zkušenosti naučili…

Například: můžete mít vzor, že máte příliš málo peněz, nebo přicházíte o peníze. V podstatě to vypadá, že k tomu dochází v rodině… No, nenaučilo vás to pak, že i když jste neměli naprosto žádné peníze, stejně jste nějak přežili? Nepomohli vám snad lidé, od kterých jste to nikdy neočekávali? Kdo vás podpořil emocionálně? Kdo projevil sympatie? Kdo vám dal peníze? Výhry atd.? Dokud se nenaučíte mít rádi a oceňovat energii peněz, a pak se rozhodnete vidět ji růst, namísto ji veškerou utratit, bude se energie peněz kolem vás stále vypařovat…

Nebo je možné, že jste již zažili životy, kde jste měli bohatství, štěstí atd. a zvolili jste si tuto zkušenost, kvůli růstu duše…

Zeptejte se také sami sebe, do jaké míry odráží daný člověk nebo lidé, nebo okolnosti něco uvnitř vás, co jste nerozpoznali nebo jste se snažili nevidět? Tam leží vaše stinná stránka, čekající, až ji pojmete…

Protože my všichni, když jsme na této planetě, obsahujeme obojí, světlo i temnotu. Jsme zde, abychom našli rovnováhu… rovnovážný bod!

Když dosáhneme tohoto bodu, stáváme se za lekce vděčnými. Začneme vidět, jak nám tyto duše posloužily… Začneme uvolňovat emocionální náboje spojené s lidmi a místy a začneme žít a milovat s otevřeným srdcem.

Protože tím se učíme bezpodmínečné lásce… Žádná láska, která nevidí žádná omezení, nemiluje omezeně.

Na této planetě neexistuje ani jedna duše, která by byla tak ztracená, že by ji nebylo možné uzdravit trochou lásky… a není tu nikdo, kdo nechápe hodnotu toho být milován a přijímán jaký je, a ne proto, jakým nás ostatní chtějí mít…

To je důvod, proč právě rodina je tím, kdo zdokonaluje tyto lekce doma: viděli jste někdy, jak se dokážou porvat sourozenci – a pak chce třetí strana mír a oni se obrátí proti tomuto člověku, a pak se ten člověk stane zločincem?

To proto, že tito sourozenci se prakticky vzájemně učí lekce, a třetí strana do těchto lekcí zasahovat nemá!

Takže příště, až vám někdo začne tahat za nitky, zeptejte se sami sebe, co jste nezvládli a co ohledně života popíráte.

Všichni jsme duše na cestě zvané život… a můžeme si při pobytu zde vzájemně pomoct pochopit lekce a zvládnout je: lekce bezpodmínečné lásky, nejdříve a především k sobě, a pak k ostatním!

Jak zvládáme každou lekci duše… učíme se odpouštět těm, kdo ublížili, záměrně a nevědomky, a odpustíme si, pak lekce zmizí a můžeme přejít k další…

Čím vyšší kosmické frekvence, v této době, tím více nevyřešených věcí a vzorců z tohoto života a další přijde do popředí… protože si naše duše přejí osvobodit se od karmického dluhu a posunout se na stále vyšší oktávy bytí, a také do jiných dimenzí bytí…

Zcela jistě je čas, abychom se zbavili veškeré této nadměrné zátěže, aby když se vaše rovina duše zvedne, a do nového života, nebude tažena dolů nadměrným váhovým limitem.

Zdroj: překlad Osud 2012, https://www.osud.cz

Převzato z: https://www.skolalakred.sk