Cesta k duze

Rubriky

Probuzení srdečních center

autor: | Kvě 27, 2019 | Nezařazené | 0 komentářů

Probuzení srdečních center

část 1.: Příprava – práce se světlem

Vstupujeme do dramatické a vzrušující doby. Naší Galaxií prochází vlna světla, která mění charakter energií a hmoty, kterých se dotkne, neboť je přivádí k vyšším vibracím. Naši dávní proroci tuto vlnu předpověděli. Myšlenka velkého přerodu byla rozšířena, abychom se na něj lépe připravili. Můžeme se vést na této vlně a zažívat daleko více radosti, míru a lásky, než jsme kdy poznali.

Máme příležitost využít energii i současnou atmosféru přeměny a nechat se jí vynést do vyššího vědomí. Naše možnosti růstu a materializace jsou při spojení s novou vlnou světla enormní. Této skutečnosti si byli mnozí z nás před narozením do současné doby vědoma.

Už dávno nejde o to, jak získat, co chceme. Je lépe se ujistit, že opravdu toužíme po tom, oč žádáme, protože to dostaneme. Vše co vytváříme se objevuje stále rychleji, protože zákony manifestace ve hmotě přebírají charakter vyšších úrovní reality.

V příštích dvaceti letech se velmi promění masové myšlenkové formy na naší planetě. Můžeme pomoci zasévat nové myšlenky. Abychom mohli využívat novou energii a přicházející změny, budeme potřebovat rozvinout duchovní kvality jako jsou mír, jas, láska a radost.

Díky tomuto novému, masovému přílivu světla se v lidské auře začíná vyvíjet světelné tělo. Nejprve se tvoří kolem srdce. Naše intelektuální mysl zůstává při budování světelného těla silná, splyne však hlouběji s myslí intuitivní. Přitahují nás činnosti, které souzní s hlubší úrovní naší bytosti. Připravujeme se na masový rozvoj telepatických schopností a součástí této přípravy je dovednost uvědomit si mnoho jiných realit. Až budeme telepaticky plně otevření, bude důležité umět si vybrat, co přijmout do pole svého vědomí. To znamená umět setrvat ve svém středu a uchovat si odstup od názorů a přesvědčení, které nejsou v harmonii s vašimi vlastními.

Mnoho lidí může zpočátku tyto změny odmítat, protože by to znamenalo změnit úplně způsob, jak chápou a žijí své životy. Někteří podlehnou pocitu, že nedokáží tyto energie zvládnout a pokusí se vyhnou jejich vlivu pomocí drog. Jiní mohou tvrdošíjně setrvávat na všem starém a „prověřeném“, ale postupně zjistí, že to vyžaduje stále větší úsilí a boj. U jiných se vzdor projeví neustálým kritizováním nových přístupů a jejich reakce budou silně skeptické a pochybovačné. Někteří z nás musí projít bojem a bolestí, než začnou věnovat pozornost zprávám z jejich nitra.

Světlo je jednou z nejmocnějších sil ve vesmíru, je to živá přítomnost a transformační síla. Proto také nová vlna světla šířící se naším vesmírem vede k tolika změnám. Světlo reaguje na myšlenky o něm, pouhé pomyšlení na světlo nám jej přitahuje. Zavoláme-li k sobě světlo, otevírá se naše srdce, snadněji pocítíme důvěru k vesmíru a uvědomíme si, že není nic, co by nám mohlo ublížit. V počátcích je snazší světlo přitahovat, než jej vyzařovat. Čím více světla dokážeme postupně pojmout, tím vyšší budou naše vibrace a možnosti transformovat vše v našem okolí do vyššího řádu.

Pokročilá práce se světlem umožňuje transformovat náš genetický kód, naše DNA není neměnná, lze ji přetvořit lidskou myslí. DNA nese životní kód, podle nějž je stvořeno naše tělo. Ve chvílích, kdy se soustředíme na světlo, skládají se vaše právě vznikající buňky z mnohem jemnější hmoty obsahující více světla.

Naše duše je stvořená ze světla, je vtělením lásky, část nás samých. Při probouzení našich srdečních center navazujme spojení s naší duší, poznáváme sebe sama jako duši. Když prolínáme se svou duší a vyzařujeme její energii do každodenního života, velice tím sloužíme celému lidstvu. Prostřednictvím kontaktu s duší můžeme vyzařovat lásku, světlo, krásu a radost ke všem ostatním.

Když probudíme naše srdeční centra, můžeme použít rozšířenou lásku k proměně svých vztahů k lepšímu. Toužíme milovat a odevzdáme pocity, myšlenky a jednání, které stojí naší lásce v cestě. Zesílí se naše schopnost opustit emoce a tužby, které nás dělí od druhých lidí i od lásky naší duše k nám. Naučíme se, jak pracovat s universálními nástroji vztahů, aby jsme si mohli ve svých vztazích vytvořit vše, co chceme prožívat. Odhalíme nové způsoby, jak milovat sebe i druhé. Můžeme se rozhodnou opustit lidi, kteří nemohou na naši lásku odpovědět, a přitáhneme si lidi nové, kteří to dokáží.

Naše probuzená láska otevírá dveře úžasné budoucnosti, uvolňuje skryté možnosti a dodává světlo, jež umožňuje všemu dobrému se vynořit, přijít na svět a rozkvést. Abychom měli pocit bezpečí, potřebujeme cítit, že rosteme, rozpínáme se a rozšiřujeme obzory našeho světa. Láska vytváří a přitahuje zázraky. Naše dovednosti vytvářet v naší realitě to, po čem toužíme se mohou každým dnem rozvíjet až do stádií, které si dnes mnozí z nás nedovedou představit.

Připravujeme se na dobrodružství, kdy se vydáváme do roviny duše. Svět světla se pro nás stane běžným světem. Naučíme se jazyku, který využívá obrazů a přenáší se telepaticky. Absolvování cesty do roviny duše a setkání s ní může pozitivně změnit náš život. Spojení s duší znatelně rozšíří naše vědomí, změní se naše myšlení, cítění i vztahy k druhým lidem.

Soustředění na Solární světlo je jednou z mocných a účinných cest, jak rozšířit naše vědomí do roviny duše. Solární světlo je srdcem fyzického slunce, je to úžasná existence, která nese krásu, dokonalost a lásku. Cestu do roviny duší začínáme tak, že přivedeme Solární světlo do svého vědomí. Zdravíme jej jako milující a živoucí bytost. Podržme si obraz Solárního světla v našem vědomí tak dlouho, až si jej zřetelněji uvědomíme. Zatímco jej pozorujeme, stává se každým okamžikem krásnějším a dokonalejším. Naše vlastní vnitřní světlo je se rozjasňuje, je harmoničtější a zářivější.

Díky spolupráci se Solárním světlem můžeme učinit hluboké změny v našem životě, vědomí a na své duchovní cestě. Solární světlo je jedno z nejmocnějších sil ve vesmíru. Mysleme na něj co nejčastěji – při procitání, usínání i během dne. Tak budeme světlo lépe vnímat a vyzařovat. Tímto způsobem si můžeme v životě vytvořit mnoho úžasných změn.

Vdechujeme Solární světlo a posíláme jej do naší DNA v centru každé buňky našeho těla. Rozvíjíme v sobě nový kód našeho života, kód nové evoluční úrovně.

Po práci se světlem přichází práce na našich podosobnostech, které se brání růstu a pozitivním změnám. Následovat bude nástin procesu splynutí s duší, samotné probouzení srdečních center a rozšiřování bezpodmínečné lásky.

Tato série článků nastiňuje mimořádný potenciál konceptu S. Roman. Cílem je upozornit na něj širší veřejnost. Podrobné návody a postup probuzení srdečních center naleznete v knize S. Roman „Láska duše“ (práci se světlem lze prostudovat v knize „Duchovní růst“ téže autorky). Tyto mimořádné publikace u nás vydalo nakladatelství Šťastní lidé.

část 2.: Milujme své lidství – nový rozměr sebelásky

Milujme své lidství stejně jako božství. Milujme naši nejistotu i negativní pocity. Milujme vše, čemu říkáme „naše nedokonalost“. Pocity nezměníme tím, že je budeme popírat nebo nenávidět. Změna je možná jen tehdy, budeme-li je milovat. Když milujeme své negativní pocity, včetně těch omezených nebo naplněných strachem, mohou se vyvíjet do své pozitivní podoby, zvýší se jejich vibrace až za limitní hranice – do světla.

Uvědomíme-li si negativní myšlenku, neobviňujme se, reagujeme-li láskou, budou nad námi mít čím dál menší moc. Vedle omezené nebo odsuzující myšlenky vždy vyšleme nějakou pozitivní. Jediná pozitivní myšlenka může „vyrušit“ účinek stovek negativních. Naopak reagujeme-li na negativní myšlenky opět negativně, s odporem, pak naše nenávist ještě více posílí moc, kterou nad námi mohou mít.

Přestaňme se snažit být dokonalí. Vše, co děláme už dokonalé je. Přestaňme posuzovat, jak jsme na naší cestě daleko, nebo co všechno by jsme ještě měli dělat, aby jsme duchovně rostli. Začněte hned teď milovat to, kde na své cestě právě jste…

Milujme své lidství. To jsme sem přišli prožívat. Naše takzvané slabosti představují právě ty oblasti, které potřebují nejvíce naši lásku, aby se mohli rozvinout. Naslouchejte na chvíli svým myšlenkám, které se objeví ve vaší mysli… Každé z nich pošlete lásku.

(Obdobně to platí ve vztahu k okolí. Někteří lidé, s nimiž přicházíte do styku, jsou na duchovní cestě mladší než vy. Nedokáží se ještě chovat vlídně a láskyplně tak často, jak by si možná přáli. Naučme se nereagovat na malou vstřícnost, hrubost nebo neúctu. Reakce, které vycházejí z našeho pocitu ublížení nebo bolesti, nás zpravidla vykolejí z našeho vyrovnaného, klidného středu.)

Dříve než si dovolíme duchovně růst, splynout se svou duší, bude potřeba zabývat se strachem, který z kvantového skoku na své cestě možná máme. Abychom se případných obav a pochybností zbavili, můžeme se setkat s různými částmi naší osobnosti. Naše osobnost se skládá z mnoha částí, například poslušná část nebo rebelant, vnitřní rodič nebo dítě, důvěřivá část nebo naopak strachuplná. Tato dílčí já jsou našimi podosobnostmi

Věnujme pozornost našim podosobnostem a zjistěme, co dobrého se pro nás snaží udělat. Všechny naše podosobnosti se nám snaží pomáhat, i když se zdá, že nám odporují. Jejich „dobře míněné“ úsilí se zpravidla zakládá na starých cílech a představách o tom, čím jsme chtěli být v minulosti.

Můžeme se zaměřit například na některé z následujících pocitů a přesvědčení podosobností:

· obava, že ztratí moc a kontrolu a my je už nebudeme potřebovat

· obava, že duchovní růst a splynutí s duší poskytuje takovou sílu a možnosti, že ji nezvládnou

· cítí a chápou význam duchovního růstu a duše, ale nejsou si jisté zda mohou unést pozitivní změny a všechnu přicházející lásku

· jsou přesvědčeny, že vše zvládnou sami

· obávají se, že nás lidé přestanou milovat, když se změníme a že budeme svým okolím odmítnuti, protože jsme jiní

· mají strach, že se příliš vzdálíme od reality

Obraťme se, jako vyšší já, k podosobnosti, kterou jsme oslovili a poděkujme jí za všechno dobré, co se pro nás snaží udělat. Seznamme ji s našimi současnými plány a vizemi. Požádejme ji, aby nám pomáhala. Všimněte si, jak se tato část vaší osobnosti zjemňuje, jak vyzrává a mění se. Je teď jiná, protože začíná chápat, čím chcete být. Pokračujte v rozhovoru.

Pošleme teď vybrané podosobnosti Solární světlo (viz. Probouzení srdečních center 1/3). Sledujme, jak posobnost ve světle dozrává, raduje se, chápe naše nové cíle, je připravena nám pomoci. Necháme ji, aby strávila se světlem tolik času, kolik potřebuje. Požádejte ji, aby byla tvůrčí a navrhla nějaké cesty, jak konkrétně podpořit vaše nové cíle. Poděkujte vaší transformované podosobnosti za spolupráci. Vy i ona teď společně tvoříte váš nový život.

Ve vesmíru je mnoho různých energií – energie vůle jiných lidí, nejrůznější touhy a emoce vycházející z jejich snahy získat, co chtějí, energie duše, která nám osvětluje cestu, energie Solárního světla, jež vede náš život zpět domů a mnohé další. Žijeme ve světě energií, jsme jimi nějakým způsobem ovlivňováni. Žádná energie ovšem není mocnější než láska. Když se učíme milovat jako naše duše, přinášíme do svého života tu největší sílu vesmíru.

Láskou můžete transformovat energii vůle a osobností vašeho okolí, neutralizovat ji, můžete být transparentní vůči emocím, přáním a vibracím jiných lidí. Když přistupujeme k lidem s láskou duše, naše konání nemusí vždy uspokojit jejich osobnosti. Nenechávejme se kontrolovat reakcemi druhých. Jste-li si jisti, že jednáte s láskou, nezatěžujte se tím, že vás lidé za vaše jednání nemají rádi nebo že se jim nelíbíte.

Když milujete jako vaše duše, už nemáte potřebu uspokojovat druhé, aby vás měli rádi. Máte zájem posilovat lidi, což může a nemusí znamenat uspokojení jejich osobností. Vymezte si jasně své hranice. Buďte trpělivý. Časem lidé poznají, moudrost vašich činů a ocení vás za to, že jste jim nabízeli lásku.

Chování druhých vnímejte jako své zrcadlo, hledejte,
co vám jejich jednání říká o vás samotných

Velmi důležitým principem vztahů mezi lidmi, který dnes není mnohými dobře pochopen je to, že nelze měnit druhého, nýbrž jen transformovat sebe sama. Nemůžeme druhé nutit, aby jednali určitým způsobem. Takové ovládání či manipulace – ať už jsou její motivy jakékoli – se aktérovi vždy vrací. Ztrácíte tak svou sílu a narušujete svou integritu. Okolí vaše ovládání vždy přinejmenším podvědomě vycítí a odvrátí se od vás. Nikdo nechce být produktem představ někoho jiného. Nemůžete lidi nutit, aby se změnili, můžete ale změnit svou reakci na ně. Můžete opustit svou potřebu, aby se lidé chovali jak si představujete, a místo toho je přijměte a milujte takové, jací jsou právě teď. Vaše případná neochota k tomu, vaše snaha ovládat, je vážným signálem o tom, jak přistupujete sami k sobě. Druhé totiž můžete milovat jen do té míry, do jaké milujete sebe sama. Lidé se k vám chovají stejně, jako se vy chováte sami k sobě.

Na chvilku se teď uvolněte a zhluboka se nadechněte. Přivolejte si k sobě světlo a obklopte se jím. Položte ruku na své srdce a řekněte sami sobě, že se milujete a přijímáte se právě takoví, jací jste teď. Uznejte jak daleko jste došli. Umožněte lásce vycházející z vaší duše prostoupit každou buňku vašeho těla. Dovolte si pocítit své lidství i božství…

podle konceptu S. Roman „Duchovní růst“ a „Láska duše“

Převzato z: https://www.esoterika.cz