Cesta k duze

Rubriky

Systém čaker

autor: | Led 6, 2023 | Systém čaker | 0 komentářů

Systém čaker

Čakry jsou podle hinduismu energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům (často připodobňovány lotosovým květům), které se neustále točí v podobě víru. To způsobuje, že potřebná okolní energie je vtahována dovnitř a ta nevhodná zase vyfukována ven. Většinou se čakry otáčejí doprava a jejich průměrná velikost je u zdravého jedince 10–15 cm. Každé čakře je přiřazena jedna odpovídající barva.Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.
1. čakra – Kořenová, Základní, v sanskrtu Muladhara (Muladára)
2. čakra – Sexuální, Křížová, v sanskrtu Swadhisthana (Svadištána)
3. čakra – Solar plexus, v sanskrtu Manipura (Manipúra)
4. čakra – Srdeční, v sanskrtu Anahata (Anaáta)
5. čakra – Krční, v sanskrtu Vishuddha (Višuda)
6. čakra – Třetí oko – Čelní, v sanskrtu Ajna (Adžna)
7. čakra – Korunní, Temenní, v sanskrtu Sahasrara (Saásrara)
PRVNÍ ČAKRA
Muladhara nazývá se též čakra kořene nebo základní čakra.
Symbol: čtverec – lotos se čtyřmi okvětními lístky
Barva: červená
Element: Země
Smyslová funkce: čich
Základní princip: tělesná vůle – být
Hlavní zaměření: přežití
Téma, úloha: praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a materiálnímu světu, síla prosadit se, vůle žít ve fyzické realitě
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo první čakry: mít vše, co potřebuje k přežití
Mantra: lam
Afirmace: „Cítím s bezpečně na tomto světě“
Části těla: vše pevné – tzn. kosti, zuby, páteř, nehty; tlusté střevo, prostata, tvorba krve, stavba buněk, konečník
Žláza: nadledvinky – produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Také mají vliv na vyrovnávání teploty v těle.
Vyživuje: tlusté střevo a pohybový aparát
Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává sílu prosadit se a vytrvat. Převádí kosmické energie na tělesno-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému. Působí na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud je čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly.
Harmonická funkce
Je-li první čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváte hluboké osobní spojení se Zemí a jejími tvory, spokojenost, vitalitu, stabilní a vnitřní sílu. Cítíte se být zařazeni do přirozeného běhu života. Zažíváte zemi, kde můžete dostat všeho co je zapotřebí – jídlo, bezpečí, ochranu. Tím se jí otvíráte a vše co se vám dostává přijímáte s vděčností.
Disharmonická funkce
Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a jistot, stejně jako kolem smyslových požitků – jídla, alkoholu, sexu. To, co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž byste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte podrážděně a hněvivě, zuřivě či agresivně. Disharmonická funkce základní čakry je také spojována s nesmírným prosazováním vlastních přání.
Nedostatečná funkce
Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je vaše tělesná konzistence slabá a máte málo duševní i fyzické síly na překonání čehokoliv. Mnoho věcí vám v životě dělá starosti. Možná máte také pocit, že ztrácíte půdu pod nohama nebo se cítíte zcela nepřítomni. Proto vám život připadá jako břímě, ne jako život.
Řeč těla
Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku, moč. měchýře a pohlavního otvoru. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama. Obtočené nohy kolem sebe značí hlubokou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Tito lidé mají často obranné postavení, odmítají nové myšlenky, které by jim mohly otřást jejich vratkým životem. Nevyrovnanost také můžete vidět u lidí, kteří nejsou schopni klidně stát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že neumějí stát pevně na zemi. Také oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, vyjadřují potřebu ochrany v těchto místech. Rozměrnější pozadí znamená přání být ochraňován, být v bezpečí, silné nohy (hlavně u žen) slouží jako zátěž někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odrážejí nejistotu a přecitlivělost.
Nemoci spojené se základní čakrou: zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, nepravidelná frekvence močení, zánět močového měchýře, osteoartróza kyčelního kloubu, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence či vrozené deformace chodidel.
JAK ČISTIT A H ARMONIZOVAT PRVNÍ ČAKRU
Pozorováním krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího slunce.
Účinky zvuků: je vhodná monotónní hudba se silným zdůrazňovaným rytmem.
Účinky barev: první čakra se aktivuje jasně svítící červenou barvou
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Achát – podporuje vážnost, pevnost, vyrovnanost, pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalickou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu životu ve vás bezpečí a ochranu (ať tělesnému nebo duchovnímu). Dodává důvěru, ulehčuje porod.
Hematit – dává pevnost, sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly, pomáhá při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci.
Krvavý jaspis – zeleno-červený jaspis tě spojuje s elementární silou Země. Učí nesobeckosti, skromnosti, posiluje krev, půjčuje vitalitu, stabilitu, trpělivost. Pročišťuje tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí.
Granát – dává životní sílu, vůli, úspěch. Povzbuzuje sexualitu. Pomáhá při nemoci pohlavních orgánů, posiluje krevní oběh.
Červený korál – dodává životní sílu a energii, podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a pružnost.
Rubín – to je energie, harmonie mezi tělesnou a duševní láskou, což přináší nové zážitky, čistí pleť.
ÚČINKY VŮNÍ
Hřebíček – olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat všechny úzkostně vzniklé struktury z ochrany a bezpečnosti a otevřít se tak čerstvým energiím.
Cedr – vůně cedru se spojuje se zemitými silami a podstatou přírody, dodává klid a bezpečí.
DRUHÁ ČAKRA
Svadhisthana, nazývaná i sakrální čakra nebo centrum kříže
Symbol: půlměsíc – lotos se šesti okvětními lístky
Barva: oranžová
Element: Voda
Smyslová funkce: chuť
Základní princip: tvořivé rozmnožování bytí
Hlavní zaměření: sexualita, emoce
Téma, úloha: prapůvodní pocity, radost ze života
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo druhé čakry: cítit a projevovat emoce
Mantra: vam
Afirmace: „Má sexualita a orientace v životě je v pořádku“
Části těla: hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – míza, krev, sperma, trávicí šťávy
Vyživuje: střevní trakt, ledviny, močově-pohlavní systém
Žlázy: varlata, vaječníky, prostata
Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu Vody, ze kterého povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, který projevujeme skrze pocity a tvořivé jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje, to se projevuje v oblasti detoxikační a vyměšovací. Na úrovni duševní to prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů.
Harmonická funkce
Harmonická funkce se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jste vůči lidem, a hlavně kvůli druhému pohlaví přirození a otevření. Sexuální spojení s druhým člověkem je radost a láska v jednom.
Disharmonická funkce
Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství. Jiný možný následek této disharmonie je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a používáte ho nesprávným směrem.
Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost.
Řeč těla
Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění anebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit.
Nemoci spojené s křížovou čakrou: dráždivý tračník, nepravidelný menstruační cyklus, premenstruační syndrom, silné menstr. krvácení, cysty na vaječnících, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty.
JAK ČISTIT A HARMONIZOVAT DRUHOU ČAKRU
Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc obzvlášť v úplňku stimuluje pocity. Tiché posezení u čisté vodní hladiny, koupel v ní nebo pár doušků čistého pramene pomáhá očistit vaši duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit.
Účinky hudby: K aktivování se hodí plynulá hudba vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody.
Účinky barev: Druhou čakru aktivuje jasná oranžová barva, která zprostředkovává oživující energii. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Karneol – spojuje tě s krásnou a tvořivou silou Země. Pomáhá prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci.
Měsíční kámen – otvírá vlastní bohatství pocitů. Zbavuje strachu a působí harmonicky na citovou rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému a u žen vyváženost hormonálního hospodářství.
ÚČINKY VŮNÍ
Ylang ylang – je jedno z nejznámějších afrodiziak. Otvírá se smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dodává pocitu bezpečí. Nahromaděné a zadržované emoce se rozplynou.
Santal – používá se na zlepšení sexuality. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z činnosti.
TŘETÍ ČAKRA
Manipura, nazývaná též čakra solar plexu, čakra sleziny, žaludku, jater či čakra pupku.
Symbol: trojúhelník – lotosový květ s deseti okvětními lístky
Barva: žlutá a zlatožlutá
Element: Oheň
Smyslová funkce: zrak
Základní princip: výstavba a bytí, transformace osobnosti – kdo jsem já
Hlavní zaměření: energie, síla
Téma, úloha: Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností.
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo třetí čakry: jednat z vlastní vůle
Mantra: ram
Afirmace: „ Žádný člověk ani situace nemá nade mnou moc, má síla vychází  zevnitř“
Část těla: spodní část zad, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, dutina břišní, žlučník, nervový systém
Žláza: slinivka břišní (játra) – hraje důležitou roli při zpracování a trávení potravy
Vyživuje: játra, slezinu, zažívací orgány
Třetí čakra je sídlem emocí – hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Je přiřazena elementu Ohně, což znamená teplo, energii, aktivitu. Čakra přestavuje naše centrum síly. Skrze tuto čakru přijímáme sluneční energii, která vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy.
Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání či žádosti, které je nositelem naších emocí. Odpovídající funkci nalezneme na těl. úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávícím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitou oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak dodávají na příslušná místa. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí – čakra se stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to ale v případě, máme-li hodně světla v sobě, které vytváří kolem nás ochranný obal.
Harmonická funkce
Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie a jste spokojeni s postavením v životě. Můžete být sami se sebou vyrovnáni a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání váš před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se vám vaše přání, protože jste úzce spjati se silou světla – platí tedy, že co si přejete přitahujete jako magnet.
Disharmonická funkce
Disharmonická funkce se projevuje při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili málo uznání a potvrzení sebe sama, proto jste si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí vám vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřáhnout a uvolnit se. Také lehce vybuchnete, ve vaší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, který jste během času spolykali a dál nezpracovali.
Nedostatečná funkce
S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poraženi. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. V dětství ze strachu, abyste neztratili uznání vychovatelů, rodičů či učitelů jste potlačili své pocity a spolkli jich víc, než jste dokázali zvládnout. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.
Řeč těla
Solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou člověk vnímá změny vibrací v atmosféře, zvlášť pokud se týkají emocí. Ruce překřížené na žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i že je vám někdo nesympatický. V tomto případě ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem.
Nemoci spojené se solar plexem:
cukrovka, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflux, celiakie (tenké střevo), onemocnění sleziny
JAK OČISTIT A HARMONIZOVAT TŘETÍ ČAKRU:
Účinky přírody: Sluníčko koresponduje se světlem, teplem, silou čakry solar-plexu. Pozorování ozářeného pole zralého obilí nebo řepky dá zážitek hojnosti a odezvu na teplo a sílu Slunce.
Účinky hudby: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita orchestrální hudba. Při hyperaktivitě je vhodná každá uvolňující hudba.
Účinky barev: Třetí čakru aktivuje žlutá sluneční barva. Oživuje nervovou činnost myšlení, podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu únavy, dává veselost, volnost, uklidňuje duševní problémy a onemocnění.
ÚČINKY POLODRAHOKAMŮ:
Tygří oko – podporuje vnější a vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznat vlastní chyby a těžit z nich.
Jantar – dává teplo, naději, radost, ukazuje, jak život realizovat, propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí systém, posiluje a čistí játra.
Topas – zlatožlutý topas vás naplňuje silou slunce, prohlubuje vědomí, bdělost, jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů, temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a podporuje tělesné trávení.
Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději, pomáhá zpracovat životní zážitky a integrovat je do osobnosti. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost, podporuje vás při uskutečňování cílů. V tělesné rovině podporuje vylučovat jedovaté látky, oživuje nervovou činnost.
ÚČINKY VŮNÍ
Levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivitu třetí čakry.
Rozmarýn – rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry, oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání.
Bergamont – vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamont, v sobě mají mnoho světla. Jeho vůně posiluje životní energie. Dodává sebedůvěru a sebejistotu.
ČTVRTÁ ČAKRA
Anaháta, nazývaná také čakra srdce
Symbol: davidova hvězda – lotos s dvanácti okvětními lístky
Barva: zelená, růžová, zlatá
Element: Vzduch
Smyslová funkce: hmat Základní princip: odevzdanost
Základní princip: oddanost
Hlavní zaměření: láska
Téma, úloha: rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se,  spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo čtvrté čakry: milovat a být milován (bezpodmínečně)
Mantra: yam
Afirmace: „Miluji a přijímám sebe“
Část těla: srdce, hrudní dutina, spodní část plic, krev, krevní oběh, kůže
Žláza: brzlík – reguluje růst, řídí mízní systém v těle, povzbuzuje a posiluje imunitní systém
Vyživuje: srdeční a cévní systém, hrudní koš, páteř a ruce
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko – emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník. Elementem je Vzduch a smyslem hmat, což naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky, které není možno mít či ztratit. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí.
Harmonická funkce
Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat váš svět, sjednocovat a usmiřovat. Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota jsou pro vás samozřejmostí.
Disharmonická funkce
Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. Např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, no nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.
Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.
Řeč těla
Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal jedním z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože v dnešní době je bohužel mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ ČTVRTÉ ČAKRY
Účinky přírody: Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.
Účinky zvuků: klasická hudba
Účinky barev: Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzují pocit lásky a něhy.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibracemi, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Vaše duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.
Turmalín – růžovo-červený turmalín vás vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce. Léčí.
Kuncit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.
Smaragd – je kámen všeobjímající lásku, posiluje a harmonizuje ji. Dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.
Nefrit, Jadeit – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu a podporuje klidné sny.
ÚČINKY VŮNÍ
Růžový olej – jeho něžná láskyplná vůně hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.
PÁTÁ ČAKRA
Višuddhi, nazývá se také krční čakra nebo komunikační centrum
Symbol: kruh- lotos se šestnácti okvětními lístky
Barva: světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá
Element: éter
Smyslová funkce: sluch
Základní princip: rezonance s bytím
Hlavní zaměření: komunikace
Téma, úloha: komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo páté čakry: mluvit svobodně i slyšet pravdu
Mantra: ham
Afirmace: „Mluvím ze srdce a jsem slyšena“
Části těla: oblast krku (šíje), týlu, spodní partie čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, paže, průdušky
Žláza: štítná žláza – hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu, tím také způsob a rychlost, jak přeměňuje výživu v energii a jak tuto energii spotřebováváme. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních.
Vyživuje: dýchací orgány, krk, orgány sluchového aparátu, kůži
V čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti, strach, vztek, lásku, naše přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimiky a uměleckými projevy (tanec, kreslení, hudba, …)
Harmonická funkce
Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujete bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jste schopni ukázat svoji sílu i slabost. Vaše vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje v přímosti vašeho jednání. Máte schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobností. Avšak také umíte mlčet, je-li to zapotřebí. Máte také dar naslouchat druhým, naslouchat srdcem. Váš hlas je plný a příjemný. Nenecháváte se příliš ovlivňovat jinými lidmi, naopak si zachováváte svou nezávislost a svobodu. Z vaší vnitřní nezávislosti a ze svobodného projevu celé vaší bytosti vám vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.
Disharmonická funkce
Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. V takovém případě budete zatěžko reflektovat své vlastní pocity, budete projevovat své zadržované emoce v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Tuto disharmonii se pokoušíte zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova ale nemají hlubší význam. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíte se stát za každou cenu silným. Tak se dostáváte pod velký tlak. Výsledek je  ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, abyste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem.
Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Vaše vnitřní poznání se neodvažujete nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.
Nedostatečná funkce
Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech.
Když se musíte projevit máte pocit „knedlíku v krku“ a váš hlas je stísněný. Ještě častěji, než v disharmonické funkci zde nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Vámi vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál je velmi úzký, za jedinou realitu považujete vnější svět.
Řeč těla
Stažené hrdlo, pocit „knedlíku v krku“, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného, sklon k červenání, to jsou některé z příznaků, které symbolizují nedostatečnou funkci páté čakry. Takové příznaky mívají lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.
Nemoci těla: astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, onemocnění trávicí soustavy, afty, bolesti zubů, mentální anorexie, roztroušená skleróza.
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ PÁTÉ ČAKRY
Účinky přírody: Jasná modrá barva nebe vyvolává rezonanci ve vaší krční čakře. Abyste mohli plně vnímat, lehněte si v přírodě a pozorujte modrou oblohu. Pocítíte jak se v krční čakře a jejím dosahu postupně uvolní vaše úzkosti a fixace. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na vaše pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln přináší poselství vašich skrytých emocí.
Účinky zvuků: Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální i meditativní zpěv působí na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem (ozvěnou).
Účinky barev: 5. čakře přináleží jasná modrá barva. Tato barva dává klid a otevírá duchovní inspiraci.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Akvamarín – světle modrá barva akvamarínu má povzbuzující účinek na duši. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno do duše. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku.
Tyrkys – pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.
Chalcedon – působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otevírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebevyjádření slovem a písmem.
ÚČINKY VŮNÍ
Šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuchliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.
Eukalyptus – čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.
ŠESTÁ ČAKRA
Adžňa, čakra čela, také nazývaná třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra
Symbol: kruh se dvěma křídly – lotos s 96 okvětními lístky
Barva: indigo (modrá), také žlutá a fialová
Smyslová funkce: všechny smysly, také nadsmyslové vnímání 
Základní princip: poznání bytí
Hlavní zaměření: intuice
Téma, úloha: funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se
Otáčení: u ženy – doprava, u muže – doleva
Právo šesté čakry: vidět vše takové, jaké je ve skutečnosti
Mantra: óm
Afirmace: „Jsem otevřená poznat pravdu“
Části těla: obličej, oči, uši, dutiny, centrální nervový systém, malý mozek
Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza) – svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Zajišťuje harmonickou souhru všech žláz.
Vyživuje: orgány hlavy, kromě toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností, rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigo (modrá), žlutá a fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.
Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo můžou být zdrojem poznání skutečnosti.
 Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.
Harmonická funkce
Čakra funguje harmonicky, i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých filozofických pravd.
Pravděpodobně máte také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápete mnohé souvislosti intuitivně. Váš duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozorujete, že se vaše myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Disharmonická funkce
Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem pro vás platí jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti.
Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.
Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.
Nedostatečná funkce
Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro vás namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomětliví. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, abyste se dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.
Řeč těla
Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči či ruce zakrývající oči. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie. Tito lidé jsou citliví na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.
Nemoci spojené s třetím okem:
tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin.
JAK OČISTIT A HARMONIZOVAT ŠESTOU ČAKRU
Účinky přírody: Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.
Účinky zvuků: Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry, jako například skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J.S. Bach.
Účinky barev: Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Lapis lazuli – dává hloubkovou radost ze zázraku života a vesmíru. Zprostředkovává duši zážitek z kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede vašeho ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a pomáhá k poznání vyšších souvislostí.
Indigový (modrý) safír – otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.
Sodalit – rozjasňuje rozum, vede ho k hlubokým myšlenkám. Dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá odstraňovat zavedené způsoby myšlení. Dává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přináší ideje a poznatky do běžného života.
ÚČINKY VŮNÍ
Máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezených myšlenkových struktur. Posiluje sílu koncentrace.
Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.
SEDMÁ ČAKRA
Sahasrára – také korunní čakra, čakra temene hlavy
Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky
Barvy: fialová, bílá a zlatá Základní princip: čiré bytí 
Prvek: světlo Nejvyššího vědomí
Základní princip: čiré bytí
Hlavní zaměření: porozumění
Téma, úloha: dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí
Otáčení: u ženy – doleva, u muže – doprava
Právo sedmé čakry: znát – vědět a být pravdivě informován
Mantra: aum
Afirmace: „Děkuji“
Části těla: velký mozek, lebka
Žláza: šišinka mozková (epifýza) – vlivy nejsou jednoznačné. S největší pravděpodobností působí na celý organismus
Vyživuje: mozkové žlázy, vrchní část mozku a pravé oko
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.
Harmonická funkce
V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života, vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké, v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.
Projevy uzavřené sedmé čakry
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíři svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.
Řeč těla
Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.
Nemoci spojené s korunní čakrou:
deprese, Parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence
MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ A AKTIVOVÁNÍ SEDMÉ ČAKRY
Účinky přírody: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí vašeho osobního života. 
Účinky zvuků: Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.
Účinky barev: Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá .
ÚČINKY DRAHOKAMŮ
Ametyst – dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inspiraci.
Křišťál – vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.
ÚČINKY VŮNÍ
Kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.
Lotos – vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.
Částečně převzato z: https://www.magicke.cz/vyznamy-caker/
VEDLEJŠÍ ČAKRY
Dvě vedlejší čakry v dlaních
– řídí kontakt s vedlejším (okolními) světem
– umožňuje přenos vitální (životní) energie
– energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou
Ovlivňuje duševně
Barva: průzračná, bílá, šedá a černá ( křišťál, diamant, záhněda, achát, magnezit)
Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
– řídí kontakt se zemí
– umožňuje příjem energie od země
– umožňuje odvádění energetického odpadu do země
– energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)
Ovlivňuje fyzicky
Barva: černá a bílá (obsidián, skoryl, onyx, magnetit)
Dvě vedlejší čakry – dva prsty pod středy klíčních kostí
– ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
– energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou
Dvě vedlejší čakry v kolenech
– ovládají schopnost učit se a vyučovat
– určují naši pružnost (pružně reagovat)
– jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
– dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
– energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou
Dvě vedlejší čakry v loktech
– ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
– energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3.čakrou
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.