Cesta k duze

Rubriky

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

autor: | Led 6, 2023 | Harmonizování čaker | 0 komentářů

Harmonizace čaker s Archandělem Michaelem

Náš čakerní systém je naše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru, je to náš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje, aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval naši existenci v jednotě s ním.
Všechny aspekty našeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí, dokonce se může změnit i jejich účel, protože vibrace energie uvnitř i kolem nás, se zvyšuje. Naše čakry jsou pro nás velmi důležité a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze naše bytí. Někdy zažíváme v určitých čakrách blokace a to symbolizuje, že je to oblast, kde spojení se Stvořitelem potřebuje, abychom se nad ním zamysleli a zlepšili je.
Čakerní systémy se podobají energetickým branám, pumpám, rozvaděčům a flapačům, jsou to nástroje, ve kterých můžeme ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách našeho bytí.
Proto je jejich ochrana čistoty a síly zásadní, máme-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace. Každý den můžeme povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení, aby proudilo naším čakerním systémem k udržení a ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém našem bytí.
Můžeme požádat Archanděla Michaela o pomoc s čištěním našeho čakerního systému následujícím způsobem:
„Volám Archanděla Michaela, aby dohlédl na čištění mého čakerního systému. Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému. Nechť energie, kterou dostávám, je zrozená z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a šířící se láskou. Nechť jsou veškeré nepotřebné energie, které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker, zcela a naprosto vymazány. Přeji si, aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem, abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla, lásky a vědomí své duše. Nechť mě archandělé podporují, když osvobozuji své čakry od omezení, když zažívám posuny ve svých čakrách, jako blažený, nenucený proces probuzení. Děkuji.“
Představte si, že Archanděl Michael stojí za vámi a organizuje a instruuje koncentrované světlo archandělů, aby je váš čakerní systém absorboval a ono jím protékalo.
Když procházíme procesem hlubokého čištění, je potřeba zaměřit se na dech, protože uvolnění těla umožní, aby se veškeré změny odehrály s lehkostí.
Aktualizace našeho čakerního systému je zaměřena na to, aby nám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele v naší realitě.
Když nám toto pomáhá, abychom si byli vědomi tohoto procesu, není třeba, abychom mu plně rozuměli. Můžeme použít meditaci, abychom podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu našich čaker.
MEDITACE:
„Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly, aby mě zcela obklopili, když vstupuji do meditativního stavu. Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem. Volám světlo archandělů, aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému. Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla. Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů, aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky, aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímalo a přijalo. Prosím ujistěte se, že všechny energie, které potřebuji přijmout, se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyslalo vědomé uvědomění si mé vnitřní pravdy. Prosím, podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele. Děkuji.“
Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe, dokud nepocítíte, že byl proces dovršen. Vězte prosím, že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje a ochraňuje.
S láskou Blaženka.
Převzato z: www.tesenisis.cz