Cesta k duze

Rubriky

Čakry

autor: | Led 6, 2023 | Systém čaker | 0 komentářů

Čakry

Čakry jsou hlavní energetická centra energie, nacházející se v našem lidském těle. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a volný překlad je „kolo či disk“. Tato kola, či kruhy energie vyzařují na 7 místech středem našeho těla z centrálních nervových ganglií páteřního kanálu. Každá jednotlivá hlavní čakra je symbolizována lotosovým květem s určitým počtem okvětních lístků. Kresby těchto lotosů jsou převzaty z indických systémů jógy.
7 hlavních čaker je vhodné si představit jako praobrazy, představující základní síly, které nás od nepaměti stále ovlivňují. Tyto základní síly jsou – země, voda, oheň, vzduch, zvuk, světlo a myšlenka. Takto si lze představit energetické vyjádření každé hlavní čakry. Např.: země (1. čakra) je těžká a pevná; voda (2. čakra) je tekutina; oheň (3. čakra) hřeje – vyzařuje a to, co zapálí, to přetváří; vzduch (4. čakra) je pružný; zvuk (5. čakra) komunikace, projev; světlo (6. čakra) zviditelňuje, odhaluje a spojuje nás se zdrojem; myšlenky (7. čakra) jsou pozitivní i negativní, což je v nás uchováno jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni.
. Čakry psychologicky také odpovídají hlavním oblastem našeho současného života zde na Zemi: 1. čakra – přežití • 2. čakra – sexualita • 3. čakra – síla, energie • 4. čakra – láska • 5. čakra – komunikace • 6. čakra – představivost, intuice • 7. čakra – duchovno a vyšší myšlení.
V každé jednotlivé čakře je zabudován určitý program a ten nás informuje, jak máme zvládnout různé situace v našem životě. Takže, pokud jsou naše čakry plně funkční a v harmonii, se v našem životě nevyskytují žádné větší problémy a pak již kráčíme přímou cestou k poznání sebe sama a následně již pochopíme odkud jsme přišli, kdo jsme, co zde na Matičce Zemi máme vykonat a jakého poznání a zkušeností se nám má dostat a pak již pochopíme, kam se po ukončení své mise zde na Zemi vracíme.
Každý z nás má zabudovaný odlišný program, a proto jsou naše chování, reakce a doladění našich programů a následné zabudování co nejdokonalejšího programu u každého jedince značně rozdílné.
Takže za tímto účelem vlastně musíme neustále pracovat s našimi hlavními i vedlejšími čakrami. Naše sebezdokonalování a vývoj nikdy nekončí a stále se vyvíjíme ve vyšší a vyšší bytosti. Nikdy se však nedomnívejte, že jste již dosáhli svého vrcholu.
Uvědomte si, že jste součástí všeho a všechno je součástí Vás.
Uvědomte si, že uvnitř každé bytosti je Světlo Lásky.
Uvědomte si, že jste láskyplné bytosti plné Světla, které z Vás neustále vyzařuje.
Proudění energie
U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů. Jsme duchovními bytostmi v lidském těle a toto tělo je uzpůsobeno tak, že jim může proudit vesmírná životodárná energie, bez níž bychom nemohli existovat. Jeden hlavní proud energie přijímáme horní částí těla a od 7. čakry plyne dolů k 1. čakře. Druhý hlavní proud energie přijímáme od 1. čakry a plyne směrem nahoru k 7. čakře. Představte si systém sedmi čaker. Energie proudící z vesmíru proudí od 7. čakry směrem k 1. čakře zároveň s myšlením. To je první hlavní proud. Myšlení vstupuje do vědomí a propracovává se od 7. čakry až k 1. čakře. Čím se dostává níže, tím je hutnější a hutnější.
Takže napřed je myšlenka, která se stane obrazem v mysli, pak se vyřknou slova, projeví se činnost a vyvine se aktivita a pak se již vytváří výsledek.
Nakonec se tedy myšlenka zhmotní a projeví v hmotném světě. Cesta dolů od 7. čakry k 1. čakře se nazývá Cesta projevu. Došlo zde ke zhuštění čehosi abstraktního (nehmotného) a bylo vytvořeno něco konkrétního (hmotného).
Druhý hlavní proud energie směřující směrem nahoru – proudí od 1. čakry k 7. čakře a ten se nazývá Cesta osvobození.
Tato energie se propracovává od 1. čakry nahoru k 7. čakře a zde nastává opačný proces, tzn. z čehosi konkrétního (zhmotnělého) se zase pozvolna stává abstraktní (nehmotné). Po získání určitých poznatků ve zhmotnělém světě se zhmotnělá energie začne zase přetransformovávat a dostávat se do vyšších vibrací a nakonec až do naší mysli, vědomí a vyššího vědomí.
Dá se to krátce říci tak, že se energie, uchována ve hmotě, uvolnila.
Chceme-li se v dnešním světě dobře orientovat a být plně funkční, tak musí být Cesta projevu i Cesta osvobození plně průchozí a bez blokád. Takže musíme být dobře uzemněni a musíme mít i dobré spojení s Vesmírem.
Takže zablokování Cesty projevu směřující dolů může zapříčinit zdravotní problémy, zeslabení soustředění a můžeme se dostat až mimo kontakt z okolním světem.
Zablokování Cesty osvobození směřující nahoru může vést k nechuti měnit své zkostnatělé názory, k nudě, depresivním stavům, ba i k tyranii, k připoutanosti (k zemi, k něčemu, k někomu atd.) i k nedostatku vitality.
Jak již víme, kontakt s okolním světem nám vytváří naše hlavní čakry a na nich hlavně záleží, jak budeme reagovat na náš vnější i vnitřní svět, který se v nás nachází. A za tím účelem jsou velice vhodné meditace.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program (který je u každého jedince jiný) a je-li čakra zablokována, tak nemůžeme být v harmonii ani s okolím, ani v sobě samém. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, tak nemůže nic přijímat, ani nic vyjadřovat. Proto se budeme našim hlavním čakrám věnovat a pracovat na nich různými způsoby. Budeme se snažit dosáhnout jejich co nejlepší funkčnosti a otevřenosti. Tím také můžeme dosáhnout harmonie na všech námi dostupných úrovních.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost své srdeční čakře!
Otevřené konce hlavních čaker v první vrstvě aury (éterická aura) mívají 13 cm v průměru a jsou taktéž 2,5 cm vzdáleny od těla. Každá hlavní čakra od 2a až po 6a má svůj protějšek na zadní straně těla, čili 2b až 6b. Jsou to aspekty (projevy) téže čakry. Přední aspekty souvisí s pocity a zadní s vůlí. První a sedmou čakru bychom mohli považovat také za dvojici, poněvadž jsou jakýmisi otevřenými konci vertikálního proudění energie, proudící nahoru a dolů podél páteře a tam jsou všechny čakry zaústěny. Místa, kde se čakry připojují k hlavnímu proudu energie se nazývají kořeny, nebo srdce čaker. Uvnitř srdcí jsou uzávěry, které řídí proudění energie mezi jednotlivými vrstvami aury i proudění mezi čakrami.
Každá ze sedmi čaker má sedm vrstev! Aby energie mohla proudit skrze každou čakru z jedné vrstvy do druhé, musí projít přes uzávěry v jejich kořenech.
Umístění sedmi hlavních čaker
Bližší pohled na čakry vpředu a vzadu. Jsou v přímém spojení s páteří a centrálním nervovým systémem.
Není-li páteř ve správné poloze, energie je fyzicky zablokována.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.