Cesta k duze

Rubriky

Léčení pradávných zranění

autor: | Led 5, 2023 | Bohyně | 0 komentářů

Pradávná zranění ženské psychiky a jak se léčí

Prakticky každá žena se kterou jsem kdy osobně nebo ve skupině pracovala, měla v sobě hluboká psychická zranění týkající se historické persekuce vyspělé Ženské Moudrosti nebo Vědomí Bohyně.
Podstoupit kroky k léčení těchto hlubokých traumat vyžaduje odvahu. Jejich léčení je vnitřně spojeno s uvolněním síly uvnitř ženy, která nese posvátné klíče ve své duši.
Přiznání si, že tyto rány existují je prvním krokem. Toto není o tom oživovat pradávnou bolest minulosti kvůli libování si v negativitě slabého stavu oběti. Je to vědomý krok, který následuje pod vedením Vyššího Já ženy, která je připravena žít ve své síle a sdílet se světem obrovské dary světla.
Vím z vlastní zkušenosti, že přirozenost těchto zranění může být paralyzující a emočně nesnesitelná. Předtím než mě Vesmír konfrontoval s mými hlubokými strachy odhalit a použít mé autentické spirituální síly, dlela jsem ve stavu extrémního psychologického, fyzického a emočního nepohodlí.
Chtěla jsem jen “být ve své síle“, ale ani jsem nevěděla, jak to vypadá. Byla to jednoduše jen slova a energie, která se ke mně opakovaně vracela. Neopustilo mě to, ať jsem se snažila sebevíc.
Síla. Síla. Síla. Síla.
Věděla jsem, že tato síla (moc) není ten typ který vychází z ega; nebylo to nic jako ovládání, zneužívání, touha po moci, která vyvstane z potřeby kontrolovat ze strachu.
Toto byla čistá, posvátná, osvobozující, léčivá, přeměňující, zářivá, osvícená síla(moc). Byla to hluboká řeka vesmírné božské energie. Byla vytvořená ze spirituálního materiálu, který se ani nedá nijak nazvat; byla záhadná, tajemná, éterická – ale s vědomým záměrem a schopností vytvořit hmotný, pozitivní, povznášející výsledky.
Kořeny této ženské vibrační reality leží ve velmi vzdálených místech ve vědomí těch, které mnohokrát kráčely po zemi používajíce své dary Světla. Vždy čekaly na správnou dobu, ve které opět povstanou aby léčily tuto planetu.
Co se ale prvně musí stát je přiznat si, jak časy potemněly když byly veškeré projevy vibrací Bohyně odstraněny z dohledu. Co také musí být vzato na vědomí a hluboce procítěno je to, jak bolestivé to bylo pro všechny kdo měli zodpovědnost nést toto posvátné nářadí a klíče existence.
Aby se mohly moudré ženy vrátit na svá pravá místa, Vesmír je musí postavit čelem k jejich nejprudším traumatickým zážitkům zrady, násilí, ponížení, studu a krutosti. V mnoha případech ženy které nesly a použily božské ženské síly byly předmětem teroristického a nemyslitelného mučení a nakonec byly zavražděny.
Tyto zkušenosti jsou ty, které by každá chytrá žena chtěla pohřbít navždy. Ale ony žijí v její Duši. Odpočívají v jejích buňkách a jejím vědomí, které potřebuje nyní povstat aby jí přineslo opravdové přirozené léčení.
V krátkosti, aby každá žena léčitelka v sobě plně přijala svůj velmi potřebný účel, musí – MUSÍ – čelit démonům a nejtemnějším místům uvnitř svého srdce, těla a mysli. Musí vstoupit do místa, o kterém nikdo nechce slyšet. Musí vstoupit na stará území, kráčet po staré zemi, sedět ve starém vzduchu všech míst, které byly svědkem její ohromné, milosrdné, benevolentní síly stejně tak jako jejího následného vypuzení, zrady a zničení.
To je důvod proč Vesmír vezme všechny ty, které jsou připravené znovu vtělit svou ženskou sílu a zavede je do přímého kontaktu s tím, co je potřeba, aby aktivovalo stará zranění, která tato planeta nese. Postaví zranění proti vesmírnému světlu posvátné ženskosti. Zranění proti stvořitelkám a vyživovatelkám veškerého Života.
Slzy musí být prolity. Vztek musí být procítěn a vykřičen. Chvění těla a svírání srdce z toho co se stane, když Ukáže Světu Kdo Opravdu Je – tento strach musí být prožit, vyzdvihnut ke Světlu, uviděn bezpodmínečně a s neomezujícím soucitem.
Dokud jste nedržely tyto strachy a emoční traumata ve své Duši, nemůžete si představit pronikavou hloubku, které dosahují a jak propichují ženské vědomí. A jak ničivě mohou rozdrtit její Životní-sílu: její velkou vůli žít, její sílu, sebevědomí, vztah se svým vlastním ženským tělem, její kontakt s hlubokou intuitivní a posvátnou moudrostí, která uvnitř ní žije.
Konfrontací a zpracovávání těchto hluboce zasetých strachů vyžaduje velkou odvahu. Někdy je jednodušší se schovat. Někdy je to jako mučení, ponížení a znovu-prožití smrti abychom mohly být zavedeny k Posvátné Práci Ženského Ducha. Vypadá to, jako že vše bude stejné jako dřív; že svět už není bezpečným místem k odhalení se, že silné odsuzování a projektované strachy druhých, které zapomněly Kdo jsou a Co sem přišly opravdu dělat – vytvoří opět naprostou destrukci.
Hluboko uvnitř ale víme, že toto není pravda. Ale potřebujeme, aby to řekl někdo jiný. Potřebujeme uslyšet Hlasy Pradávných Bohyní, které nás opět volají. Potřebujeme slyšet znovu-ujištění Ženských Chrámů, které nám připomínají bezpečí, ochranu, lásku, věrnost, ocenění, uctívání, respekt, poctu, laskavost a péči.
To je to, co žije a dýchá pro vás dnes prostřednictvím tohoto vzkazu. Jste v bezpečí. Nebudete znovu zažívat mučivé zostuzení a násilnou minulost. Nyní jste na cestě zpět do nejpradávnějších svatých chrámů planety, a vy si na ně vzpomínáte.
Jste ochráněny a vaše Duše je v bezpečí. Kdykoliv tyto hluboké pocity vyjdou na povrch, prosím dovolte slzám vstoupit. Prosím, nechte vztek vyjít na povrch a bez odsuzování se vyjádřit. Toto je vaše léčení. To jsou otevřené dveře k vašemu znovu-zmocnění.
Toto je klíč k vaší reklamaci totální autenticity a spirituální přítomnosti.
Toto je sebeléčení vyhoštěné ženské Duše.
Uvědoměním si, že už není déle vyhoštěna. Už není déle vykázána.
Ona patří.
Ona je vítána.
Ona je doma.
A Vesmír s úlevou vydechuje – protože Ona je Spasitelka, Svatá opora, Osvěžení, Vyživovatelka a Světlo.
Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1049940518413128:0
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu
https://slunecnabrana.blogspot.cz/…/pradavna-zraneni-zenske-…
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.