Cesta k duze

Rubriky

Harmonizace čaker pomocí kreslení

autor: | Led 5, 2023 | Harmonizování čaker | 0 komentářů

Harmonizace čaker pomocí automatické kresby

Úkol pro první čakru: nakresli obrázek JSEM V BEZPEČÍ
Použij v něm hodně barev, kolik budeš chtít. Použij hodně červené barvy a představuj si oheň v krbu. Teplo, které z něho sálá a praskání dřeva, zahleď se do plamenů a pozoruj žhavé uhlíky. Představ si vůni večeře, kterou vaří tvá maminka. Představ si její objetí, když tě vítá doma a vzpomínku na domov, jak na něj vzpomínáš, když jsi hodně daleko. Vnímej tu sílu a energii, která vychází z tvého nitra, plného vůle chtění. Víš, že tvá vůle je nezdolná a řídíš ji jenom ty a nikdo jiný s ní nemůže a neumí manipulovat. Je to síla tvého bytí, tvých kořenů, tvého ukotvení tady na Zemi, je to síla tvého bezpečí… ztvárni své pocity v obrázku “Jsem v Bezpečí“
Úkol pro druhou čakru: nakresli obrázek MÁM RADOST
Vyber si libovolné množství barev a nezapomeň kreslit tak, aby převažovala oranžová barva. Vzpomeň si na radost ze setkání s partnerem, přítelem, člověkem, kterého máš rád a se kterým se cítíš dobře. Vybav si rozkoš milostných doteků, soulad celého tvého těla a smyslů, slast, naplnění, svoji sexualitu, vnímej své tělo. Vzpomeň si na svůj tělesný pocit, když prožíváš vášeň, radost, naplnění svého snu. Pokud jsi žena, vybav si pocity s jakými jsi přivítala na svět své dítě, které z tebe vzešlo. Představuj si jak ho vítáš, jemně ho hladíš a mazlíš se s ním, uvědomuj si každý dotyk, jeho vůni. Představuj si zázrak zrození, vnímej tu sílu, probuď svoji fantazii a uvědom si, že ty jsi součástí tohoto zázraku stvoření. Raduj se z každého dne svého života a každého doteku a setkání se silou zrození… ztvárni své pocity v obrázku “Mám Radost“
Úkol pro třetí čakru: nakresli obrázek KDO JSEM JÁ
Můžeš kreslit libovolným množstvím barev a v tomto obrázku by měla převažovat žlutá barva. Představ si své odhodlání a odvahu, jak je vkládáš do svých plánů, do všeho o co usiluješ. Představ si všechno co se ti povedlo, co jsi dokázal a to, na čem právě pracuješ s trpělivostí a odhodláním. Představ si své vítězství, pocit hrdosti, sebevědomí, ctižádosti a jedinečnosti. Vychutnej si pocit úspěchu a vnímej to světlo uvnitř tebe, jeho sílu a zář, která ven vyzařuje pohodu, úsměv a štěstí. Vnímej pocit lehkosti, důvěry a zodpovědnosti za své činy, vnímej tu sílu svého mocného Já a to jak za všech okolností díky spojení s touto silou zůstáváš sám sebou… nakresli tento pocit do obrázku “Kdo Jsem Já“
Úkol pro čtvrtou čakru: nakresli obrázek MILUJI A PŘIJÍMÁM SEBE
Můžeš použít všechny barvy, které máš a nejvíce zelenou a růžovou, které by měly převažovat. Představ si své srdce a nahlédni do něho – jaké je, co je uvnitř, jaké skrývá pocity – je plné lásky, touhy, uspokojení, radosti, úzkosti, bolesti, odmítnutí…je tak křehké a zranitelné a přitom silné a milující. Představ si jak se tvé srdce naplňuje smaragdově zelenými paprsky lásky, které lemují růžovězlaté paprsky bezpodmínečné a všeobjímající lásky a vycházejí z tvého srdce do všech stran. Cítíš jak tě láska zalévá, zaplňuje celé tvé nitro a jak kolem tebe vytváří pohodu a klid. Jaká je – vášnivá, něžná, hladivá, léčivá, odpouštějící, vzrušující, osvobozující. Vnímej, jak léčí tvé srdce, které se naplňuje klidem a mírem. Vnímej sám sebe, jak se naplňuješ soucitem, upřímností, pokorou a jak se ty sám stáváš proudem bezpodmínečné lásky, vnímej její sílu…. nakresli všechny své pocity do obrázku “Miluji a přijímám sebe“
Úkol pro pátou čakru: nakresli obrázek MLUVÍM A JSEM SLYŠEN
Použij tolik pastelek, kolik budeš chtít, měly by převažovat blankytně modré a tyrkysové odstíny. Použij je na všechno, co chceš říct, co jsi ještě nevyslovil, máš teď možnost nakreslit pomocí barev a tvarů na papír. Můžeš barevně vyjádřit sám sebe – co se ti líbí, co nelíbí, co by jsi chtěl, s čím souhlasíš, co tě zlobí, co tě naplňuje, kresli se takový jaký jsi, nakresli svoji barevnou zpověď. Barevně vyjádři jedinečnost nádherné bytosti, kterou jsi a která dokáže vyjádřit každý svůj pocit, ať je jakýkoliv. Ztvárni a namaluj vše, co vyjadřuje sdílení a naslouchání, co ti přináší tvou rovnováhu. Barevně vyjádři všechno to, co v tobě žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, tvé vnímání vnitřního světa, čím mluví tvé srdce… dovol promluvit hlasům Stvoření v obrázku “Mluvím a jsem slyšen“
Úkol pro šestou čakru: nakresli obrázek VÍM, UMÍM A VĚŘÍM
Rozprostři si před sebe všechny pastelky. Na chvíli zavři oči a soustřeď se na svůj dech, vnímej jak s každým výdechem a nádechem přichází uvolnění. Začni se soustředit na svůj střed, své nitro, představuj si indigově modrou barvu a začni vybírat barvy pro tento obrázek, měly by převažovat odstíny indigové a tmavě modré. Ve svém nitru najdi svá přání a sny a přenes je pomocí barev na papír. Ztvárni své nejtajnější sny, svoji moudrost, své vize, objevuj svoji moc je vidět. Zkus být smělý a namaluj i to, na co by jsi se ani neodvážil pomyslet. Nech se vést svojí intuicí, vírou a plně se jim odevzdej, důvěřuj, využij své představivosti a schopnosti projevit svou pravdu o sobě, svém bytí, své moudrosti …tyto pocity nakresli do obrázku “Vím, umím a věřím“
Úkol pro sedmou čakru: nakresli obrázek JSEM POZNÁNÍ A JEDNOTA
Před tím než začneš kreslit tento obrázek se zkus na chvíli zcela ponořit do ticha, pokus se splynout s nekonečnem a vnímej pouze své bytí ve všech jeho rovinách, úrovních ve všech časech – v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vnímej sám sebe jako součást nekonečného vesmíru, jako součást božího plánu, jako součást světla , bezpodmínečné lásky a jednoty sám se sebou a se vším co je. Nic neočekávej a představ si sám sebe jako nekonečné bytí jako součást všeho a všech, jako nekonečnou cestu vesmírem mezi miliardami hvězd, miliardami duší, tak rozdílných a přesto tak stejných, propojených stejným zázrakem a jeho pochopením, pochopením života. Ničím se nerozptyluj a vnitřním zrakem sleduj své vnitřní pocity, zůstaň ve svém středu a začni kreslit obrázek, tak, jak to cítíš. Nechej se vést svojí intuicí. Můžeš použít jakékoliv barvy a nezapomeň na odstíny fialové, které můžeš kombinovat se zlatou a bílou. Zkus ztvárnit své bytí tady na Zemi, právě teď. Zkus nakreslit sebe jako zázrak stvoření, své poslání, svůj smysl života… v obrázku „Jsem poznání a jednota“
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.