Cesta k duze

Rubriky

Znamení

autor: | Led 3, 2023 | Anděské karty Doreen Virtue | 0 komentářů

Znamení
Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které vám nyní andělé předávají. Žádali jste o znamení a dostáváte je. Všímejte si jich a důvěřujte jim!
Prosili jste nebesa, ať vám pomohou. Teď je na vás, abyste věnovali pozornost důkazům jejich pomoci. Touto kartou se vás andělé snaží upozornit na znamení. Mohou požádat motýla nebo ptáka, aby prolétl před vašima očima. Nebo vás přimějí vícekrát si poslechnout určitou píseň. Mohli by vám také dát do cesty nějaký předmět, abyste si ho všimli. Rovněž vytažení této karty je znamením od andělů. Snaží se na sebe upozornit všemi možnými způsoby – nepřehlížejte to prosím!
Můžete své anděly požádat, aby vám dali znamení pokaždé, když před sebou budete mít nějakou otázku nebo obtížné rozhodnutí. Obvykle platí, že není dobré určovat, jaký typ znamení to má být. To nechte na andělech. Umí na svou přítomnost upozornit velice dobře.