Cesta k duze

Rubriky

Síla
Nyní jste si dovolili dát najevo svou sílu. Být silní vás neohrožuje, protože víte, že svou sílu projevujete s láskou.
Máte v sobě veškerou sílu svého Stvořitele! Všechna síla božské lásky, moudrosti a inteligence je vám k dispozici. Máte duchovní jasnozřivou sílu vidět anděly a budoucnost. Máte intelektuální sílu čerpat z univerzální moudrosti Jediné mysli. Máte citovou sílu soucítit s druhými i fyzickou sílu, která je ve skutečnosti neomezená.
Andělé vás žádají, abyste jim odevzdali všechny obavy spojené s vaší silou a mocí. Vaši andělé vidí tichý a krásný aspekt vaší skutečné síly pocházející jediné síly ve vesmíru: Boží lásky. Dovolte si zářit touto jasnou láskou, tak aby se vaše skutečná síla mohla zázračně šířit do celého světa.