Cesta k duze

Rubriky

Meditace s anděly

autor: | Led 3, 2023 | Andělské meditace | 0 komentářů

LÉČIVÉ MEDITACE S ANDĚLY

Posvátný andělský kruh
Tento rituál a vzývání čtyřech velkých archandělů vám může pomoci vrátit se zpátky do centra svého bytí. Pomůže vám zbavit se bolesti spojené a minulostí, abyste dokázali dosáhnout vnitřního klidu a harmonie. Pokud se totiž neustále ohlížíte zpátky a vzpomínáte na těžké chvíle a okamžiky, které jste v minulosti prožili, tak zastavujete svůj růst, omezujete své schopnosti, svazujete si vaši životní energii a omezíte si svou schopnost mít se v budoucnu lépe. Svým negativním duševním rozpoložením si také můžete svoji minulost idealizovat a tím si oslabujete spojení se svým současným životem. Přestáváte být tady a teď a přestáváte si uvědomovat vaši realitu.
Tento kruh z krystalů Matky Země, je jejím symbolem, je symbolem života, ve kterém je posvátné vše živé a vše si je navzájem rovno. Kruh je posvátný obrazec ve většině tradic a představuje cestu životem, vytváří Kruh síly.
Z malých svíček a krystalů si vytvořte kolem sebe kruh nebo si ho představte jako ohnivý kruh.
Posaďte se do jeho středu tak, aby vaše tvář byla obrácená k východní straně.
Postupně vyvolávejte každého ze čtyř velkých archandělů – můžete to dělat nahlas nebo jen v duchu. Vždy, než vyvoláte dalšího archanděla vyčkejte do okamžiku, až budete cítit, že předchozí archanděl je již ukotven.
Používejte následující invokaci:
„Volám tebe archanděli Rafaeli, anděli východu, prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Děkuji.“ Představte si ho v podobě žlutého světla s fialovou aurou před sebou.
„Volám tebe archanděli Gabriel, anděli západu, prosím, naplň mne svou laskavou energií naděje a zrození. Děkuji.“ Představte si ho v podobě modrého světla s oranžovou aurou za sebou.
„Volám tebe archanděli Michaeli, anděli jihu, prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.“ Představte si ho v podobě červeného světla se zelenou aurou po své pravici.
„Volám tebe archanděli Urieli, anděli severu, prosím, naplň mne svou moudrostí a vhledem a pomáhej mi prosím poznávat, jakou sílu a svobodu přináší schopnost odpouštět.
Děkuji.“ Představte si ho v podobě zeleného světla s rudohnědou aurou po své levici.
Soustřeďte se na srdeční čakru, uvidíte v ní symbol Davidovy hvězdy – dva do sebe propletené trojúhelníky, symbol rovnováhy v srdeční čakře.
V duchu požádejte tyto čtyři archanděly, aby vám pomohli odpoutat se od minulosti a pomohli vám vybudovat si pozitivní přítomný a budoucí život. Poděkujte jim a dovolte, aby se tyto energie rozpustily.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Andělský chrám
Každý anděl má svůj duchovní domov neboli chrám světla zakotvený nad energetickými víry, které vznikly činností duchovní hierarchie pod odhledem archandělů. Každý chrám má jiný účel, díky němuž vám může pomoci na pouti životem. Jednotlivé chrámy jsou zasvěceny „kosmickým ctnostem“, které střeží jednotliví archandělé. Pokud během meditace nebo spánku navštívíte některý z chrámů, dostanete inspiraci a léčení tohoto chrámu.
Archandělé a jejich sféry vlivu
Archanděl Michael – víra, ochrana, vůle boží, pravda
Archanděl Jofiel – osvícení, moudrost, vytrvalost, obnova energie
Archanděl Chamuel – láska, čistá radost, důvěra, vztahy, soucit
Archanděl Gabriel – čistota , naděje, vzkříšení, rada, očista
Archanděl Rafael – pravda, uzdravení, koncentrace
Archanděl Uriel –osvobození, přivádí k mistrovskému Já, životní cesta, mír
Archanděl Zadkiel – vnitřní a vnější svoboda, transformace
Archanděl Muriel odpuštění, soucit, bezpodmínečná láska, vnitřní mír vnímání sama
sebe, práce s delfíny a dalšími mořskými živočichy,
Archanděl Haniel otevření se novému, tvořivost, odpovědnost za sebe sama,
skupinová energie, komunikace
Archanděl Natanael – odevzdání se božímu vedení, víra, zázraky, kontakt s anděly
Archanděl Metatron – spojení lidského s Božským, zpřístupnění vnitřního
vědění, uskutečnění Kristova vědomí, aktivace světelného těla
Archanděl Bariel – soucítění, vnímání ostatních forem života, naplnění,
nevyčerpatelná hojnost
Archanděl Raguel stabilita jemněhmotných těl, spojení se s prasilou stromu,
otevření sebelásce a sebeúctě, materiální hojnost
Archanděl Camael – rozpuštění strachu, smíření protikladů, rozvoj životní odvahy
Archanděl Anael – rozpouštění kolektivních traumat, transformace nižších pudů,
pokrok, rozhodnost, prosazení
Matka Sofie – znovunalezení ženské prasíly, vzájemné smíření ženského a
mužského pólu, moudrost
Archanděl Sandalfon – hledání dvoupaprsku, spojení Boha a Bohyně v nás
– dokonalý stav, realizace snů
Archanděl Raziel – probuzení mistrovského Já, sluneční zasvěcení, charisma,
úspěch, kosmický Otec, mystéria vesmíru
Archanděl Cafkiel – Kosmická Matka, rozjímání, výživa
Archanděl Oriel – božské ženství, měsíční magie, fáze života
Posaďte se do pohodlné meditační polohy. Uvolněte celé tělo a začněte se soustředit na svůj dech. Dýchejte zvolna a hluboce. Pomalý nádech a ještě pomalejší výdech.
Přivolejte archanděla, jehož chrám chcete navštívit. Požádejte ho, aby během meditace přenesl pozornost do vašeho vědomí.
Vnímejte, jak se přivolaný archanděl blíží k vám. Nechejte se obklopit jeho energií a dovolte, ať vás přenese do svého duchovního domova – archandělského chrámu léčení.
Když se ocitnete uvnitř chrámu, požádejte o to, co si přejete prostudovat nebo v čem potřebujete podpořit a dodat síly.
Archandělé s vámi budou pracovat a dají vám znamení, až nastane čas vrátit se zpátky. Bezpečně vás přenesou nazpět do vašeho těla a do vaší přítomnosti. Nezapomeňte jim poděkovat.
Můžete také vámi vybraného archanděla oslovit těsně před tím, než ulehnete ke spánku a požádat o návštěvu chrámu během spánku. Archandělé s vámi pak budou pracovat během vašeho spánku a vy budete schopní i takto získané informace uplatnit a využít ve vašem životě.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Meditace s andělskými košíky
Jedná se o úžasnou meditaci vhodnou pro chvíle, kdy vás něco rozzlobí nebo jakkoliv vyvede z rovnováhy.
Začněte s tím, že se zhluboka nadechnete a vydechnete.
Zavřete oči a představte si, že před vás andělé postavili velký košík. Stoupnou si vedle něj a požádají vás, abyste do něj odložili, vše co vás trápí, tíží nebo nějak obtěžuje.
Odložte do něj všechny strachy a obavy týkající se peněz, práce, zdraví, domova, vztahů nebo závislostí. Pak pokračujte negativními myšlenkami ohledně vašeho těla a tělesného zdraví, vzpomínkami a emocemi spojenými s konflikty a hádkami a nezapomeňte ani na všechny bolestivé zážitky a zklamání.
Pak do košíku hoďte všechny pocity viny, sebeoviňování, strach a obavy z budoucnosti, z úspěchu i ze selhání, všechny pocity méněcennosti a nedostatečnosti, a také vztek nebo zášť, jež můžete cítit vůči členům nějaké církve nebo náboženské skupiny. Nakonec do košíku odložte i svůj odpor vůči Bohu, ať už v jakékoliv formě.
Pokud vás napadne ještě něco, čeho byste se rádi zbavili, udělejte to. Nic si zbytečně nenechávejte na příště, raději si ulevte hned teď. Uvidíte, jak lehko vám bude na těle i na duši.
Dívejte se za anděly, jak odnášejí plný koš. Budou se na vás usmívat a odnesou vaše starosti Stvořiteli, zdroji nekonečné moudrosti, kde se všechny problémy vyřeší ve váš prospěch. Poděkujte Bohu i andělům za pomoc. Dovolte si ji přijmout, zasloužíte si to. Uvědomte si, že zároveň s vaším uzdravením se uzdravuje celý svět.
Převzato z knihy Léčení čaker od Doreen Virtue
Poslání duše
Nachystejte si pero a papír. Zavolejte archanděla Uriela, aby požehnal tuto meditaci, ochránil ji a dohlédl na její průběh. Požádejte ho, ať vám svítí na pouť životem. Řekněte mu, že hledáte, jaké má vaše duše poslání v tomto životě.
Pohodlně se posaďte, papír s perem si položte vedle sebe tak, abyste mohli zapisovat informace, které k vám přijdou. Soustřeďte se na svůj dech a zhluboka dýchejte. S každým nádechem a výdechem se postupně uvolňujte.
Masírujte si čakru solar plexu vpředu i vzadu pohybem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nepocítíte silné štípání.
Teď přeneste svou pozornost ke korunní čakře na temeni hlavy. Představte si, jak vám do temene hlavy vstupuje nádherná koule zlaté barvy. Tuto světelnou kouli vám posílá archanděl Uriel.
Posuňte zlatou kouli až do čakry solar plexu. Dovolte si, aby se tato koule ve vás zcela rozplynula. Vnímejte všechny vjemy a obrazy, které k vám během meditace přicházejí.
Až se budete cítit připraveni, zapište si všechno, co k vám přišlo na připravený papír. Je důležité, abyste nic neměnili a vše si poznamenali přesně tak, jak to k vám přišlo. Nechte prostě plynout slova na papír.
Poděkujte archandělovi Urielovi za pomoc, a pokud chcete, ještě setrvejte v těchto příjemných energiích a pak se vraťte zpátky do plného vědomí.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové
Meditace s fialovým plamenem transformace – karmické léčení
Tato meditace přivolá na pomoc archanděla Zadkiela, strážce fialového Zadkielův fialový plamen má nejvyšší vibrační frekvenci, která v případě jejího dosažení, přinese duši volnost a radost nad tím, že jste se uvolnili z hranic omezujících vaše chování a zbavili se nepříjemných pocitů spojených s vaší karmou. Tento plamen očišťuje karmická centra a přináší úlevu od návyků a jejich projevů. Zesiluje a uzdravuje duchovní energii. Pokud bude nasměrován archandělem Zadkielem, prolomí zablokovanou nebo stagnující energii způsobenou strachem, nenávistí, lítostí, hořkostí, žárlivostí, nesnášenlivostí nebo pocitem viny. Chrání před příliš silnými a nepříjemnými pocity, které sídlí ve vašem emocionálním těle.
Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dovolte svému tělu, ať se uvolní.
Jakmile se uvolníte, přivolejte si archanděla Zadkiela těmito slovy: „Archanděli Zadkieli, zaměř energii fialového plamene transformace do všech částí mého těla a aury, dokud nebudu očištěn od všeho negativního a nezískám všechnu sílu.
Uvolněte se a nechte prostoupit mocnou energii fialového plamene. Užijte si nádherného pocitu, když se bude tělo i aura koupat a pročišťovat ve fialovém plameni, který promění všechno negativní a pročistí vám všechny části vašeho těla, mysli a aury. Okamžitě pocítíte, jak pročištění čakerních center přinese úlevu od závislostí a jejich projevů.
Vnímejte, jak plamen odstraňuje a proměňuje zablokovanou, stagnující nebo zastavenou energii. Nechte mysl uklidnit a aktivujte božskou jiskru ve svém nitru. Tím přispějete k duchovnímu růstu a proměně negativní karmy.
Když uvidíte, jak fialový plamen pohasíná, meditace skončila. Dopřejte si dostatečný čas na návrat to vaší přítomnosti a k normálnímu každodennímu vnímání.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Meditace s růžovým plamenem Hvězdy srdce
Tato meditace slouží k rozvoji srdeční čakry a má zásadní důležitost pro uskutečnění pevných a skutečných kontaktů s anděly. Umožňuje s nimi komunikovat vyšší úrovni vědomí. Meditace přirozenou cestou vytváří kanál, kterým plyne andělská energie a umožňuje, aby se naše vědomí bez námahy spojilo s vědomím andělským.
Zapalte si růžovou svíčku a pusťte si příjemnou hudbu.
Pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. Dýchejte zhluboka a dovolte vašemu tělu, aby se zcela uvolnilo.
Otevřete se a nechte vše procházet vaším nitrem.
Dovolte vašemu vědomí, aby přesáhlo pozemskou úroveň.
Zavolejte archanděla Chamuela a anděly lásky s posvátným růžovým světlem a požádejte je, aby vás obklopili. Vnímejte, jak vás obklopuje hřejivé světlo navozující pocit důvěry.
Levou rukou se lehce dotkněte své srdeční čakry uprostřed vaší hrudi. Představte si ji jako lotos s dvanácti okvětními lístky. Jak se vaše ruka dotýká lístků, lotos se rozvíjí a vy vstupujete do chrámu uvnitř vašeho duchovního srdce. Uprostřed chrámu spatříte oltář – je to nejposvátnější kout vašeho vědomí. Uprostřed oltáře spatříte růžový srdeční plamen. Začněte vyslovovat zvuk mantry „jam“.
Pozvěte anděly lásky, ať vstoupí do vašeho srdce. Sledujte, jak se plamen mění v nádhernou zlatorůžovou šesticípou hvězdu. Dovolte této nádherné energii, aby prostoupila celým vaším tělem a aurou a pak pokračovala ven do okolního světa. Tak pošlete lásku každému, kdo ji bude ochoten přijmout.
Po ukončení meditace si poskytněte dostatek času pro návrat do přítomnosti.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ramenové
Jak vydechnout citový neklid
Archanděl Chamuel dokáže uvolňovat napětí a jeho růžový paprsek odebírá „horkost“ z našeho citového napětí. Nastoluje rovnováhu, aniž by potlačoval uvolňování. Zajišťuje uvolnění a schopnost přijmout to, kde se v životě nacházíte a co musíte udělat, aniž by dovolil falešným představám utvrzovat ve vás vztek, nenávist a lítost. Působí rovněž stimulujícím způsobem, protože člověka zbavuje pocitu samolibosti, kterou proměňuje v mírumilovný poklid.
Pohodlně se usaďte o samotě tak, aby vás nic nerušilo.
Zavolejte si archanděla Chamuela a požádejte ho, ať vám pošle růžovou kouli energie, která léčí city, uvolňuje citový stres, napětí a neklid.
Představte si nebo vnímejte, jak růžová koule sestupuje na tu část vašeho těla, která strádá citovou bolestí. Pokud si nejste jisti, kde je citová bolest uložena, požádejte ho, ať kouli sešle na vaši srdeční čakru.
Zatímco se zvolna zhluboka nadechujete, představte si nebo vnímejte, jak vzduch proudí přes růžovou kouli energie. S každým nádechem z vás bude růžová koule postupně uvolňovat stres, neklid a napětí.
S každým výdechem vnímejte, jak se vytrácejí uložené emoce.
Až bude léčení dokončeno, vnímejte, jak se ve vás posiluje andělská léčivá láska. Sledujte, jak jste obklopeni teplou zlatavě zářivou růžovou koulí. Zůstaňte s tou energií tak dlouho, jak vám to bude připadat vhodné a příjemné. Požádejte archanděla Chamuela o ochranu a uzemnění. Poděkujte mu.
Zpracováno podle knihy Andělé od A do Z od Hazel Ravenové

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška.Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.