Cesta k duze

Rubriky

Hudba
Andělé vás vybízejí, abyste se pohroužili do krásné hudby. Hudba povznese vašeho ducha nad pozemské starosti a pozvedne vaše myšlenky k Boží lásce.
Máte u sebe anděly, kteří vám chtějí pomoci prostřednictvím uzdravujících vlastností hudby. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, vás andělé žádají, abyste do svého života začlenili více hudby. Vedou vás k tomu, ať si pouštíte hudbu jako příjemnou zvukovou kulisu, když se oblékáte, pracujete a hrajete si. Vybízejí vás, abyste si také často pískali a zpívali.
Možná jste si vytáhli tuto kartu také proto, že máte hudební nadání. Neměli jste v poslední době chuť složit píseň, začít s někým muzicírovat, vstoupit do pěveckého sboru nebo hrát na hudební nástroj? Tyto vnitřní pohnutky možná pocházejí od andělů, kteří jsou schopni vidět dary, které vám dal Bůh. Vědí, že vaše hudební nadání pomůže i druhým. Žádají vás proto, abyste se stali pozemskými anděly tak, že projevíte svůj talent písní a melodií.