Cesta k duze

Rubriky

Andělské modlitby

autor: | Led 3, 2023 | Andělské modlitby | 0 komentářů

Andělské modlitby

z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona
Modlitba-jak dosáhnout andělského požehnání
Andělé lásky, stůjte při mně a ochraňujte mě na mé cestě za světlem. Andělé požehnejte každý okamžik mého života. Žehnejte mým myšlenkám, pocitům i rozhodnutím. Žehnejte mé mysli, tělu, duchu i citům. Pomozte mi objevit můj andělský potenciál a odhalit andělskou podstatu. Obdařte mne nadšením, odvahou a radostí, abych dokázal dávat najevo svou andělskou podstatu ve všem, co dělám. Kéž umím vždy přijímat andělskou inspiraci a podporu. Kéž je každé mé nadechnutí spojeno s dechem božím. Děkuji za život a za požehnání andělů.
Modlitba-spojení se zázraky
Prosím, abych se sjednotila se zázračnou povahou vesmíru. Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků. Kéž jsem obklopena zázraky a kéž se mi dostává z říše andělů požehnání. Kéž se můj život stane božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět. Jsem připravena na zázračné změny ve všech oblastech svého života. Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl. Prosím, abych pomáhala druhým dělat jejich zázraky. Kéž bych byla pro všechny lidi příkladem působení zázraků.
Modlitba-andělé uzdravení a pomoci
Kéž mi andělé poskytnou boží ochranu. Kéž jsem obklopena léčivou láskou andělů, ať jsem kdekoliv. Prosím, abych mohla být prostředníkem duchovního uzdravování. Prosím, aby se mi neustále dostávalo andělského uzdravování. Můj duch je neustále uzdravován anděly, kteří o mně pečují. Moji strážní andělé mne vždy přivedou k těm léčitelům, lékařům a terapeutům, kteří mi poskytnou tu nejlepší péči. Děkuji svým andělům za to, že proměňují moji duši. Prosím, abych se naučil léčit sám sebe, abych pozitivněji smýšlela a duchovně se vyvíjela. Kéž bych mohla obdarovávat životy druhých léčivou silou a ochranou andělů.
Modlitba k andělům úspěchu
Andělé úspěchu, požehnejte mi, ať je můj duchovní růst a můj materiální úspěch v rovnováze. Kéž má práce odráží můj duchovní záměr. Kéž mne můj duchovní záměr vede ke vhodné a uspokojivé práci. Kéž snadno nabudu peněz, které potřebuji k životu plnému radosti a hojnosti. Kéž jsem vedena ke všem příležitostem, které přinesou užitek mně i těm, které miluji a na kterých mi záleží. Kéž jsem vedena ke všem příležitostem, které mi pomohou být k užitku širší společnosti lidí i andělů. Dejte mi sílu, odvahu a inspiraci proměnit všechny mé možnosti v úspěch. Kéž peníze, láska a klid mysli proudí do mého života se stejnou hojností. Děkuji za svůj úspěch a požehnání andělů.
Modlitba-jak k sobě přitahovat andělskou lásku
Kéž mne andělé zahrnují spoustou láskyplných vztahů. Kéž jsou všechny mé vztahy požehnány božskou láskou a harmonií. Prosím, abych se sblížil s lidmi, jejichž duchovní záměr doplňuje můj. Prosím, abych pomáhal probouzet andělské přednosti v ostatních a u sebe je posiloval. Neustále mne obklopují andělé v lidské podobě. Moji strážní andělé mne vždy přivádějí k milujícím a ochotným lidem. Děkuji svým andělům za dar smíchu ve všech mých vztazích. Prosím, abych dokázala přitahovat andělskou lásku v každém denním či nočním okamžiku. Prosím, abych dokázala vnášet andělskou lásku a smích do života druhých.
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.