Cesta k duze

Rubriky

Andělské dýchání

autor: | Led 3, 2023 | Andělské dýchání | 0 komentářů

Andělské dýchání

1. Pohodlně se posaďte a volněte se, třikrát až čtyřikrát se zhluboka dechněte a vydechněte. Nadechujte se nosem vydechujte ústy. Vyprázdněte svoji mysl, propusťte svoje myšlenky, uvolněte všechny svaly.
2. Představte si, že vzduch, který dýcháte je stvořený z malých bílých světelných molekul. Tyto světelné molekuly vypadají jako malá kartáčky na vymývání lahví s jasně svítícími štětinkami…a ty se pohybují vaším energetickým kanálem a čistí ho.
3. Pomalu nyní přibližte své dlaně k sobě. Když budou obě dlaně tak 10cm od sebe, pocítíte malý odpor. Představte si, že mezi dlaněmi držíte malý energetický míč o velikosti pomeranče, který má oranžovou barvu. Zcela zřetelně ho cítíte mezi dlaněmi a nechejte ho nejdříve hravě kroužit mezi dlaněmi. Váš dech a vaše myšlenky tento energetický míček sledují.
4. Při následujícím nádechu si představte, jak míček umístíte do své 3. čakry solar plexus.
5. Potom vydechněte a nechte energetický míček pohybovat se spodní částí těla (projde druhou a první čarou a pak z těla ven) až do středu Země. Tam se ještě jednou přetransformuje a naplní všemi minerály, stopovými prvky, vitamíny a energiemi, které vaše tělo potřebuje.
6. Nyní se znovu nadechněte a jako strom, který si bere výživné látky ze země, vysávejte energetický míček dechem ze Země. Potom si představujte, jak se energetický míček rychle pohybuje vaším tělem přes vaše čakry nebo váš energetický kanál až k temeni hlavy.
7. Vydechněte a představte si, jak energetický míček letí vaší korunní čarou až do středu vesmíru, k Božskému prameni. Tam se naplní Božskou energií.
8. Při opětovném vdechování energie poproste Boha, aby vám poslal v tomto energetickém míči také ony andělské energie, které v tomto okamžiku nejvíce pomáhají vám nebo vašim klientům. Anděly, které znáte, můžete také oslovit jejich jménem.
9. Vydechněte a představte si přitom, jak andělská energie jako jasné bílé nebo barevné světelné paprsky případně kuličky z vašeho energetického míče prochází vaším energetickým kanálem a vystupují z vašich rukou. Vnímejte jak je kolem vás mnoho andělů. Kteří léčí vás nebo vašeho klienta.
Opakujte dvakrát kroky 4 až 9 a představujte si přitom, že se energetický míč stále zvětšuje a rozprostírá dva až tři metry nad vaším psychickým tělem. Vnímejte, jak andělské energie nabývají formy a jak anděl nebo andělé položí své ruce na vaše, a jak tím vzniká ještě intenzivnější energetické pole. Teď se od tohoto obrazu odpoutejte. Během celého cvičení dýchejte tak, jak je popsáno. Energetický míč – váš dech vámi pravidelně prochází od středu Země až k Božskému prameni a vystupuje opět z vašich rukou. Regulujte intenzitu dýchání podle svého osobního uvážení. Nechte proudit dech zcela přirozeně podle svého rytmu a dbejte na to, abyste při výdechu cítili protékat energii svýma rukama.
Zpracováno podle knihy Kvantová andělská terapie – Eva –Maria More

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.