Cesta k duze

Rubriky

Andělská cvičení

autor: | Led 3, 2023 | Andělská cvičení | 0 komentářů

ANDĚLSKÁ CVIČENÍ

Všechna tato cvičení vám mohou pomoci probudit vaši fantazii a povzbudit andělské schopnosti ukryté ve vaší mysli. Klíčem úspěchu je při těchto cvičeních hravost a pravidelné opakování. Pokud máte v některém cvičení odpovídat na otázky, snažte se odpovídat bez váhání a první napsanou verzi neměňte. Odpověď, které se z počátku může zdát nesmyslná nebo bezvýznamná, se může záhy stát klíčem k významné andělské radě nebo vnuknutí. Nesnažte se být k sobě přísní, naopak, ponechte své mysli volnost. Pamatujte si, že čím více si budete s vizualizací hrát, tím lepší výsledek se dostaví. Nezapomínejte také přizpůsobovat veškeré obrazy měnícím se potřebám a preferencím. Po nějaké době zjistíte, že se vaše představivost rozšiřuje a zahrnuje je.
Jak utkat síť lásky
Když zaměříme svou pozornost na lásku a radost, přitahuje k sobě lásku andělů.
Tím, že zaměříme svou pozornost a na lidi a věci, které milujeme, automaticky se přiblížíme andělskému životu. Andělé chtějí, abychom byli šťastní. Těší je naše radost a chtějí být s lidmi, kteří se snaží naplnit život láskou. Čím více se soustředíme na lásku a radost, tím je pro anděly snadnější spojit naše životy s životy milujících lidí, vzrušujícími příležitostmi a pocity duchovního naplnění.
Najděte si pohodlné, klidné a tiché místo, kde vás nikdo nebude rušit. Posaďte se a připravte si blok a pero k zaznamenání informací, které k vám budou přicházet jako odpovědi na následující otázky. Pokud si odpovědi nechcete zapisovat můžete si je nahrát na diktafon.
Začnete se zhluboka nadechovat a vydechovat a představte si, jak jste obklopeni září jasného zlatého světla.S každým nádechem se více a více uvolňujete a začínáte v duchu vyslovovat následující otázky, na které chcete znát odpovědi.
Co milujete a co se vám líbí?
Koho milujete?
Co děláte nejraději?
Kde nejraději pobýváte?
Co byste nejraději dělali, kdybyste k tomu měli příležitost?
Jak můžete druhým dávat více lásky?
Jak můžete v životě dostávat více lásky?
Jakým způsobem můžete nejlépe pochválit svůj život?
Co můžete udělat proto, abyste se dokázali více radovat ze života?
Co můžete udělat proto, abyste do života druhých lidí vnesli více lásky?
Co láskyplného můžete udělat sami pro sebe během příštího týdne?
Po zakončení toho to cvičení zavřete oči a představte si, jak kolem vás andělé spřádají síť lásky. Můžete si ji představit jako zlatou síť protkanou stříbrnými nitkami nebo jako záři láskyplných pocitů, hřejivých, jemnějších a měkčích než peřina. Celí se do ní ponořte a užívejte si své pocity.
Toto cvičení opakujte každý den a přidávejte další otázky, které vás napadnou. Zaznamenejte si myšlenky, vize i pocity, které se objeví a snažte s podle nich jednat. Pokud jsou mezi nimi praktické rady, díky nimž byste mohli dávat a přijímat více lásky do svého života, pak se snažte řídit těmito radami.
Jsem andělem
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení. Několikrát se zhluboka nadechněte, oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
Představte si sami sebe, jak sedíte u krásné tůně. Není to ale tůn s vodou, místo vody je naplněná zářivým tekutým zlatým světlem. Ve vaší blízkosti se vznáší spousta andělů, aby vám při koupání v tůni pomáhali probouzet vaši andělskou podstatu. Představte si, jak si svlékáte šaty a pomalu se noříte do tekutého světla.. Vstupujete do zlatavé záře, rozprostírající se před vámi, andělé vám pomáhají. Když ponoříte své tělo do tůně, cítíte, jak vás zalévají pocity blaženosti a vroucího přijetí, a vy se začínáte měnit. Je to, jakoby se každičká buňka vašeho těla přetvářela, nabývala své původní andělské podoby a poté na sebe brala svůj nejvyšší duchovní potenciál a rozvíjela jej.V duchu si opakujte:
„ Prosím anděly, aby probudili mou skutečnou andělskou povahu a posílili mé andělské vlastnosti. Prosím, aby se naplno projevila má andělská podstata.“
Prociťujte svěžest a představte si, jak vás andělé hladí jemným balzámem svých hlasů. Slyšíte jejich povzbudivá a uklidňující slova a nasloucháte jejich písním lásky. Vzduch kolem vás je prosycen vůní jasmínu a růží, které hladí váš čich, naplňují vaše plíce vyvolávají ve vás nadšení z nádherných pocitů. Až budete připraveni, andělé vám pomohou vyjít z tůně ven a vy vidíte sami sebe, jak tam stojíte a třpytíte se zlatem.
Vyzvěte jednoho ze svých ochránců, aby vstoupil do vašeho těla a probudil vaši skrytou andělskou podstatu. Představte si tohoto anděla, jak do vás vstupuje a jak se vaše těla prolínají. Cítíte, jak se buňky ve vašem těle přetvářejí stále rychleji, až se stanete tím, čím jste byli stvořeni.Představte si, jak se ztotožňujete se svým nejvyšším duchovním záměrem
a představte si sami sebe jako ztělesnění anděla, kterým jste odjakživa měli být. Vidíte svůj vlastní obraz, který se začíná měnit podle toho, jak si představujete sami sebe v andělské podobě. Když je vaše proměna dokončena, představte si, jak váš strážný anděl odchází a vrací se i s ostatními zpět, aby se mohli radovat z vaší krásy.
Vzývání andělské ochrany
Kteroukoli představu z tohoto cvičení můžete vyvolávat vždy, když cítíte potřebu andělské ochrany. Například nacházíte-li se v prostředí, které se vám nezdá bezpečné, jako je třeba špatně osvětlená ulice nebo temné parkoviště, měli byste rychle požádat o andělské ochránce, aby vás obklopili. Bude lepší, když toto cvičení začnete nejprve praktikovat v pohodlí svého domova a ještě dříve než budete ochranu potřebovat. Aby bylo účinnější myslete vždy raději na klid a bezpečí než obavy z napadení, nehody, násilí a bezpráví. Budete-li pevně věřit tomu, že jste vždy v bezpečí a zcela pod ochranou svých božských strážců, pak vám andělé zajistí stálé bezpečí, které se stane součástí vašeho života. Nejprve si cvičení několikrát pročtěte, abyste si ujasnili a osvojili důležité momenty cvičení.
Najděte si klidné a pohodlné místo, posaďte se a uvolněte se. Několikrát se dlouze a pomalu nadechněte a vydechněte. Oči nechte zlehka zavřené a ve své mysli si začněte představovat tento obraz:
Představte si, že jste zabaleni v obalu ze zlatavé energie. Můžete si ji představit jako světelnou bublinu utkanou ze zlatých světelných vláken nebo jako štít z ryzího zlata, který vás ochraňuje ze všech stran. Vytvořte si představu tohoto zlatého obalu. Uvnitř se cítíte bezpečně, jste stabilní a silní, nohama stojíte pevně na zemi.
Představte si, jak vás obklopují čtyři andělé, kteří vás chrání. Máte-li pocit, že jste zcela bezbranní a že potřebujete ještě větší ochranu, představte si, že to jsou čtyři Archandělé.
Představte si Rafaela jak kráčí před vámi a požádejte ho, aby představoval vaše oči a uši a očistil cestu před vámi. Představte si Gabriela, jak stojí za vámi, ochraňuje vám záda, podporuje vás a osvětluje místa, na která vy nevidíte. Poproste Michaela, aby stál po vašem pravém boku, tasil svůj meč pravdy, odehnal jím vaše obavy a objasnil vaši situaci. Nalevo si představte Uriela s hořící pochodní duchovního ohně, kterým rozhání temnotu.
Vaši strážní andělé vám teď přinášejí světelnou hůl, a tím zajišťují další ochranu. Představte si sami sebe, jak míříte holí před sebe a pak se otočíte proti směru hodinových ručiček o 360 stupňů tak, abyste s její pomocí nakreslili imaginární kruh, kterým spojíte čtyři body, na kterých stojí andělé. Tím kolem sebe vytvoříte kruh duchovního ohně, který vás bude chránit. Představte si, že jste chráněni zlatým světelným obalem, čtyřmi strážnými anděly a ohnivým kruhem. Světelný obal vás obdaří magnetickou silou. Budete pak k sobě přitahovat pozitivní, milující lidi, harmonické situace a zkušenosti,které odrážejí váš vyšší duchovní potenciál. Vaše magnetická síla současně odpuzuje vše, co by pro vás mohlo být nevhodné, negativní či destruktivní. Andělé jsou zde, aby vás chránili, vedli vás do bezpečí a posílili vaše smysly, především pak intuici. Ohnivý kruh zesiluje a upevňuje vaši sílu způsobem, který vám umožňuje vytvářet patřičné meze ve vašich vztazích.
Anděly můžete rovněž požádat o ochranu pro někoho, na kom vám záleží. Pokud například víte, že vaše dospívající dítě má z něčeho strach nebo je dlouho do noci někde venku, pak si jej můžete jednoduše představit, jak je obklopeno světlem a střeženo svými anděly. Nemusíte se mu o tom zmiňovat. Poté, co anděly požádáte o pomoc, pokuste se na vše zapomenout a uvolnit se. Tím, že se budete strachovat, nepomůžete ani sobě, ani tomu, o koho se bojíte. Raději k němu vyšlete láskyplné myšlenky a poskytněte mu nějakou vhodnou praktickou pomoc.
Když toto cvičení dokončíte, otevřete oči, poděkujte andělům, za jejich neustálou ochranu. Prospěje vám, když si toto cvičení budete pravidelně opakovat.
Andělská pyramida – vzývání andělů
Metody vizualizace a pozitivního myšlení se soustřeďují na to, co chceme prožít a na ten nejdůležitější vztah – vztah k sobě samému. Díky této metodě se můžeme zbavit stresu a napětí, uvolnit se, předcházet chorobám, upevnit si své zdraví, probudit v sobě intuitivní schopnosti a nadání, urychlit svůj duchovní růst a vybudovat most mezi sebou a anděly.
Zlehka zavřete oči, pohodlně se posaďte a soustřeďte se na svůj dech. S pomocí představivosti si vybavte obraz (navoďte pocit či si vymyslete slovní popis) toho, jak stojíte uprostřed pyramidy zlatého světla. Tato pyramida má čtvercovou základnu se čtyřmi stranami a čtyřmi rohy, které s nahoře sbíhají v jednom středovém bodě. V pyramidě je dost místa, takže se v ní můžete volně pohybovat a zlatá energie vás naplňuje pocitem tepla a blaha.
Vyzvěte archanděla Uriela, aby hlídal severní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v ohnivé záři.Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako žhavou kouli duchovního ohně, lidskou bytost, jasné světlo nebo jako okřídleného anděla. Také ho můžete vidět jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako hluboký a uklidňující zvuk bubnu.
„Urieli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím silami andělské inspirace.“
Vyzvěte archanděla Rafaela, aby hlídal východní roh vaší pyramidy a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné smaragdové záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete ho vidět jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako hada nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako veselý zvuk píšťalky nebo flétny.
„Rafaeli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím darem léčivých andělských sil.“
Vyzvěte archanděla Michaela, aby bděl nad jižním rohem vaší pyramidy, a představte si ho, jak se vám zjevuje v nádherné modro-zlaté záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost s ocelovým mečem v ruce a v modrém plášti. Možná ho uvidíte jako anděla s křídly a zlatou svatozáří, kteří drží v ruce váhy nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako lva nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako čistý a jasný zvuk houslí či violy.
„Michaeli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím andělskými silami vidění a schopností rozpoznávat.“
Vyzvěte archanděla Gabriela, aby bděl nad západním rohem vaší pyramidy, a představte si, jak se vám zjevuje v nádherné záři. Představte si jej jakýmkoli způsobem, který je pro vás přijatelný a smysluplný. Můžete si ho představit jako lidskou bytost, ať už jako muže či ženu, či jako bytost oboupohlavní. Možná ho uvidíte jako anděla se sněhobílými křídly a zlatou svatozáří s lilií v ruce nebo jako shluk zářivě jasné energie.Také si ho můžete představit jako orla nebo jako nějaký pocit, krásnou vůni nebo jako jasný a čistý zvuk zvonu.
„Gabrieli, ochraňuj mne a doprovázej, obdař mne prosím darem andělské komunikace.“
Soustřeďte se na vrchol své pyramidy a představte si , jak se proměňuje ve zlatobílou hvězdu plnou energie, která září a pulsuje neskonale velkou silou. Tato hvězda je skutečným mostem mezi vaším obvyklým bdělým vědomím a vaším vyšším vědomím. Umožňuje vám, abyste se v kterémkoli okamžiku bezpečně dostali do andělského království a mohli využívat rady a pomoc, které z něho přicházejí, aby se váš život mohl změnit k lepšímu.
„Andělé, otevřete prosím mou mysl a pomozte mi udělat praktické kroky potřebné pro změny k lepšímu životu.“
Vstupujete-li do andělského království, požádejte v duchu archanděly, aby vám poskytli ochranu a bezpečí. Přijměte jejich rady, jak se nechat vést strážnými anděly, a také poproste, aby vám ve chvíli, kdy objevujete vlastní andělskou podstatu, umožnili zůstat v klidu a pohodě. Ještě než otevřete oči a pomalu svou mysl přivedete zpět do reálného světa, snažte se chvíli uvědomovat si a vychutnávat své pocity, vnuknutí a nápady, kterých se vám pod ochranou archandělů dostalo.
Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a pomalu otevřete oči.
Andělská nástěnka
Na deset až patnáct minut se pohodlně usaďte a uvolněte se. Zavřete oči, zhluboka dýchejte a představte si, že máte vlastní andělskou nástěnku. Je to tabule, na niž můžete vyvěšovat svá přání, potřeby a touhy tak, aby je viděli všichni andělé, kteří budou mít cestu kolem. Představte si ji a vymyslete nejlépe, jak můžete. Není nutné, abyste si představili skutečnou nástěnku. Pro toto cvičení vám postačí nabýt pouhého dojmu nebo náznaku nějaké nástěnky. Může vám pomoci, když si představíte barvu vaší nástěnky, materiál, z něhož je vyrobena, i její výzdobu. Představte si ji tak velkou, aby na ní byl dostatek místa pro všechna vaše přání a abyste sem mohli andělům vyvěšovat dlouhé dopisy. Nástěnka by měla být pro anděly dobře viditelná a umístěná tak, aby si jí všimli. A k tomu všemu si představte, že tato nástěnka nádherně andělsky voní podobnou vůní jasmínu nebo růži a všude kolem zní krásná hudba.
Představte si sami sebe, jak píšete následující slova:
Přitahuji k sobě andělské vztahy.
Vyvěste je na svoji nástěnku.
Chcete-li vyzdvihnout andělské přednosti svých současných vztahů, představte si sami sebe, jak píšete příslušné nápisy, které pak přidáváte na nástěnku k ostatním. Když si například budete přát, aby mezi vaším partnerem došlo k většímu duchovnímu sepětí, představte si, jak na nástěnku věšíte tato slova:
Toužím po větším sblížení a duchovním sepětím se svým mužem / ženou / přítelem / přítelkyní/partnerem.
Třeba si přejete, aby došlo k většímu duchovnímu porozumění mezi vámi a ostatními členy rodiny, vašimi rodiči, dětmi, nebo sourozenci. V tomto případě si představte, jak píšete následující větu:
S požehnáním andělů nyní vytvářím větší duchovní porozumění mezi mnou a mou matkou/dcerou/ synem/bratrem atd.
Samozřejmě musíte používat slova týkající se vašeho vztahu a vašich konkrétních potřeb a tužeb. Během této činnosti pozorně naslouchejte poselstvím, kterých se vám dostává formou obrazů, myšlenek, slov, pocitů nebo vnuknutí. Během následujících dnů budete možná cítit potřebu vykonávat nějakou praktickou činnost, která usnadní dosažení vašich cílů. Toužíme-li po změně ve svém vztahu, měli bychom nejprve začít sami u sebe.
Pokud si k sobě přejete přitahovat nové lidi, kteří mají podobný andělský záměr, můžete k tomu využít svou nástěnku. Toužíte-li po skupině přátel s podobným duchovním zaměřením, jaké máte vy, nebo toužíte po tom, aby vám andělé pomohli najít mimořádnou bytost, s níž byste chtěli sdílet svůj život, představte si sami sebe, jak píšete:
Jsem vždy obklopena ochotnými lidmi s podobnými zájmy a podobnou duchovní představou, jakou mám já.
Nebo můžete napsat:
Nyní k sobě přitahuji vhodného muže/ ženu, který/která touží po láskyplném, příjemném, romantickém vztahu, požehnaném anděly.
Ať už si přejete vylepšit již existující vztah nebo vytvořit nový, nezapomínejte, že andělé nemohou nikoho přinutit udělat cokoliv, co by on sám nechtěl, a ani to nikdy neudělají. Vaši andělští poslové postoupí vaše přání do vyššího vědomí každého, koho se to týká a pomohou usnadnit změny jeho myšlení, nálad, činů a komunikace, nezbytné k dosažení úspěchu. Některé prosby mohou být vyplněny okamžitě, kdežto jiné až za nějakou dobu. To, kdy se to stane, obvykle závisí na vašem prvotním duchovním záměru a vaší ochotě následovat své nejvyšší duchovní vedení.
Pravidelně se vracejte ke své nástěnce a vyvěšujte na ni další napsaná přání, odrážející vaše neustále měnící se potřeby. Nezapomeňte andělům poděkovat za každou zázračnou změnu, ke které ve vašem vztahu dojde. Nezáleží na zdánlivé nesouvislosti těchto změn.
Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.