Cesta k duze

Rubriky

Ženská energie na Zemi

autor: | Zář 5, 2021 | Bohyně | 0 komentářů

Přivítání Solární ženské energie na Zemi

Jeden aspekt Posvátného ženství

Celia Fenn, srpen 2005

Kuan Jin, vyjádření Soucitu Posvátného ženství, přináší tyto informace a požádala mě, abych je s vámi v této době sdílela.

Lví brána nebo také Hvězdná brána Siria v roce 2005 přivedla na planetu nové mocné energie. V následujících měsících, které přijdou, budeme vidět posuny a změny tím, jak budete plně zažívat účinky těchto nových harmonií a vibračních tónů. Tou nejmocnější z těchto energií je jeden aspekt Posvátného ženství, nádherný a mocný oranžovo-růžový paprsek. Když byla v březnu na Havaji na Zemi ukotvena a aktivována matrice Bohyně, otevřela se pro Zemi cesta, aby mohla opět znovu přijmout plné a mocné vyzařování energie Posvátného ženství, která vychází z Galaktického centra nebo také Velkého centrálního Slunce. Toto vyzařování je zesilováno prostřednictvím pole Síria, protože Sírius funguje jako druhé Slunce pro planetu Zemi. A tak, když se Země každoročně napojuje na Hvězdnou bránu Siria, jsou tyto mocné energie přenášeny a přijímány do mřížkového systému Země.

Po mnohá tisíciletí Země nepřijímala toto plné proudění energie Posvátného ženství. Bylo manipulováno s mřížkovým systémem Země tak, aby byla vyloučena a zadržována energie Posvátného ženství v její plné síle a energie Bohyně opustila tuto planetu, kromě několika míst, kde byly její energie zachovány a dále udržovány. Nicméně s procesem Vzestupu, se stal návrat Bohyně a Posvátného ženství klíčovým faktorem při znovunastolování rovnováhy na planetě Zemi.

Nová Mřížka, která byla položena v březnu a byla nazvána „Mřížka Ráje“ nebo také „Mřížka Bohyně“, bude usnadňovat a podporovat toto plné proudění energie Posvátného ženství do nového pětidimenzionálního krystalického mřížkového systému Země. Na tento důležitý „průchod“ pro energii Bohyně dohlížely a sledovaly jej Bohyně. Na prvním místě Kuan Jin, která je zodpovědná za udržování energie Posvátného ženství na planetě, v čemž jí napomáhá Maat, která zodpovídá za udržování kosmické rovnováhy na galaktické, planetární a individuální úrovni. Velká Matka, Isis, byla rovněž přítomná při tomto zrození nové Mřížky, které bylo zároveň „sňatkem“ Posvátného ženství s Posvátným mužstvím na této planetě. Bylo dosaženo rovnováhy, což bylo symbolizováno tímto sňatkem mezi principem Posvátného ženství a Posvátného mužství na Zemi. Tento klíčový okamžik otevřel cestu pro partnerství spřízněných duší mezi bytostmi na Zemi, které budou působit jako dokonalé a vyrovnané svazky mezi principem božského Mužství a božského Ženství.

Přítomná byla rovněž Pele, velká havajská Bohyně Ohně, jejímž speciálním úkolem bylo na Zemi ukotvit Mřížku Bohyně na Havaji a poté se postarat o to, aby byla přenesena na zbytek planety. K tomu přesně tak, jak mělo, došlo v dubnu a v květnu. Na tento proces zajišťování toho, že tato Mřížka Bohyně bude ukotvena do planetární mřížky, dohlížela také Tara. Bílá Tara spolupracující s lidstvem, aby napojilo svoji energii na hladiny vnímavosti a průzračnosti, která je potřebná pro držení této Mřížky, a Zelená Tara, která navrací do srdcí a myslí lidí, kteří jsou na to připravení, pocit správcovství a péče o Planetu, což je posláním a úkolem devítidimenzionálního lidského vědomí.

A tak bylo jeviště připraveno pro příchod mocného oranžovo-růžového paprsku skrze Hvězdnou bránu Síria na konci července a počátkem srpna 2005.

Co znamená Solární ženská energie?

Může být těžké tomu porozumět, protože tato energie nebyla tak dlouho přítomná na této planetě a pouze setrvává ve vzpomínkách těch, kteří znovu přivolávají zpět Velkou ohnivou Bohyni a její sílu, moc a tvořivost. Pele je jednou z původních ohnivých Bohyň a ztělesněním Solárního ženství, stejně jako jsou jimi egyptská lví bohyně Sachmet, japonská bohyně tvoření Amaterasu a keltská Strážkyně posvátného plamene Brigid.

Když bylo manipulováno s Mřížkou Země tak, aby z ní bylo vyloučeno Solární ženství, lidstvo zapomnělo, že ženy mohou být mocnými a silnými Tvořitelkami. Jejich tvořivé činnosti byly omezeny na rození dětí a „matkami“ a strážkyněmi ženské energie na Zemi se staly Lunární Bohyně. V důsledku toho, v tomto dualistickém a racionálním systému přesvědčení, který začal na Zemi převládat, byli lidé podmíněni k tomu, aby definovali mužské a ženské jako protikladné a aby přiřazovali solární energie muži a lunární energie ženě. Avšak dávné národy věděly více a jejich panteony zahrnovaly také Sluneční Bohyně a Měsíční Bohy.

A tak v této době lidstvo opět znovu rozpoznává energii Solárního ženství a Lunárního mužství.

Ztělesňovat Solární ženskou energii znamená být silná, vášnivá, tvořivá a energická. Je to tvořivá energie a náleží umělkyním, spisovatelkám, hudebnicím a tanečnicím. (Solární mužství, naopak, přivádí tuto energii do mentálních sfér a vytváří tak filozofy, vědce, politiky, podnikatele a obchodníky). Lunární ženská energie je jemná, přijímající, vyživující a rozjímavá, je to energie archetypálního Mateřství, které se projevuje v pečovatelkách, učitelkách a ošetřovatelkách. Lunární mužská energie je rovněž jemná, hloubavá, vyživující a pečující a lidé, kteří žijí tyto energie, se těší z povolání, ve kterých mohou pečovat o druhé nebo je podporovat, ať už je to v obchodě nebo v povoláních jako jsou lékaři, fyzioterapeuté nebo dokonce právníci.

Být ženou a ztělesňovat Solární ženskou energii je velmi obtížné. Ženy byly naprogramovány, aby se ztotožňovaly s Lunární ženskou energií a ty, které vyjadřují svoji Solární energii, musely často jít cestou určovanou Solárním mužstvím, což vyvolávalo vnitřní konflikty mezi solárně mužským vnějším životem a modelem Lunárního ženství, který se jevil, že nefunguje nebo nezapadá do toho, kým jsou.

S ukotvováním Solární ženské energie bude ženám opět znovu dostupný archetypální model ohnivé Bohyně a její intenzivní, avšak ženské moci, síly a tvořivosti. Na planetě bude spousta žen, které se začnou cítit mnohem spokojeněji ohledně toho, kým a čím v této době jsou. A rovněž zde bude spousta mužů, kteří budou lépe rozumět tomu, jak fungují jejich partnerky a kamarádky.

A současně se schopností posunout chápání mužských a ženských energií za hranice duality a do jeho celistvosti, se rozpadnou vzorce dualistického myšlení a posuzování, které se s nimi tak často pojí. Lidé se mohou rozhodnout představovat jednu z těchto energií nebo všechny z nich v různých obdobích. Lidstvo už nebude více zachyceno ve scénáři „buď a nebo“, ale může si procvičovat svobodu a možnost volby vyjadřovat jakékoli aspekty své bytosti, které jim v této době v jejich životech přijdou nejpřitažlivější.

Existuje možnost volby vyladit se na harmonie a tóny, které budou nejvíce vyhovovat vašemu pocitu toho, kdo jste. A návrat tohoto Solárního ženství zcela jistě bude tím, co bude tuto novou svobodu a tvořivost umožňovat.

Umocňování Solárního ženství: Oranžovo-růžový paprsek

Harmonickým odstínem nebo barvou energie, která umocňuje návrat Solárního ženství v této době, je oranžovo-růžový paprsek nebo vibrace. Tato energie odemyká a aktivuje srdeční a sakrální čakru. Právě proto tolik lidí zažívá intenzivní pročišťování na úrovni emocí a pocitů v souvislosti s příchodem energií Lví brány v tomto roce.

Toto čištění je takovou ohnivou transformací a „vyvrhováním“ všech negativních a destruktivních způsobů, jakými byla solární energie používaná od té doby, co bylo Solární ženství odstraněno z planety Země. To zahrnuje používání posvátného „ohně“ při vedení válek a obzvláště jaderné zbraně. Není žádná náhoda, že téma jaderných zbraní se v této době opět znovu vynořilo ve vědomí lidstva.

Další záležitost, která vyvstala v souvislosti s tímto mocným pročišťujícím paprskem, se týká sexuality a hojnosti, či vztahů a peněz! Všechny tyto věci z minulých životů a současného života přicházejí nyní do vědomí, aby mohly být rozpuštěny z matrixu zemské mřížky tak, aby mohla Solární ženskost znovu přinést rovnováhu, kterou tato planeta potřebuje.

Pokud by v této době nebyly rozpuštěny, lidstvo by pokračovalo v přehrávání těchto dramat a promarnilo by dobrodiní z harmonie z tohoto oranžovo-růžového paprsku a dalších, které rezonují s energií Solárního ženství. Takže to intenzivní nepohodlí, které tolik z vás v této době zažívá je proto, abyste mohli být průzračnými kanály pro energii Posvátného ženství v jejím plně vyjádřeném projevu. Nuže, jak je toto nepohodlí hodnotné!

Jakmile jsou tyto staré energie rozpuštěny a pročištěny, může energie Posvátného ženství čistě proudit skrze srdeční a sakrální čakru. Aktivování srdeční čakry vytváří energie bezpodmínečné Lásky a Harmonie. Aktivace projasněné sakrální čakry vytváří tvořivost, vášeň, sexualitu a hojnost! A myslím si, že to je to, o čem většina z vás v této době rovněž přemýšlí.

Tohle je čas k tomu, abychom se posunuli vpřed a těšili se z hřejivých a nádherných energií ohnivých Bohyní, které jsou projeveny prostřednictvím oranžovo-růžového paprsku.

POZNÁMKA

Kuan Jin mě rovněž vede k tomu, abych s vámi sdílela tuto informaci ohledně oranžovo-růžového paprsku, která byla channelována v devadesátých letech od Vywamuse prostřednictvím Janet McClure. Tyto informace je možné najít v knize „Předehra k Vzestupu: Nástroje pro transformaci“ vydané nakladatelstvím Light Technology Publishing.

Vywamus vzývá oranžovo-růžový paprsek, „Jedenáctý paprsek“:

„Protože mu desátý paprsek předpřipravil cestu, nazýváme Jedenáctý paprsek mostem k Novému věku nebo také k nadcházející úrovni. Avšak on už je, v jistém velmi specifickém smyslu, další úrovní. Když pracujete s tímto paprskem, zpřístupnili jste něco velmi důležitého….Tím, jak sem tento paprsek začal vstupovat, spatřujeme mnoho lidí, kteří hledají svá vyšší poslání. Ta oranžovo-růžová barva mi připadá důležitá. Přivádí vás do kontaktu s božskou Láskou, která je rozšiřovaná božskou moudrostí. Kombinace barev jedenáctého paprsku obsahuje světlo zdroje, které přirovnáváme k lásce (ačkoli ona není růžová) a rovněž tak druhý paprsek, pátý a také první. Toto jsou ty druhy paprsků, ze kterých se skládá. Je to velmi zvláštní, protože je mostem ke zcela nové éře v lidském žití zde na Zemi.

První paprsek jej činí velmi pronikajícím. Poté je zjemněn tím druhým a opět se stává více pronikavým prostřednictvím pátého paprsku. Co je potřeba k průniku na této úrovni? Mohli bychom říct, že je to takový „odstraňovač různých zbytků“. Tím, jak nové příležitosti přicházejí blíže a přibližuje se závěrečné čištění, tak tento konečný odstraňovač předchozích zbytků bude odstraněn.

Říká to něco o obdobích, která přicházejí… Pokud to lidstvo nevyrovná, destruktivní ladění prvního paprsku by mohlo být „poutavé“. Během dočišťování těchto zbytků by mohlo dojít k válkám, katastrofám. Může být použit tímto způsobem, avšak nemusí. Pokud se dostanete do rovnováhy s jeho pronikající kvalitou, která hledí za nutnost destrukce a odstraňování, a přidáte k tomu trochu božské lásky, může poté být využit bez jeho destruktivních důsledků. Nemusí zde být žádná destrukce, pokud je energie používaná jejím nejvyšším a nejvhodnějším způsobem.

Bude zde příležitost použít tuto energii způsobem, který si lidstvo vybere – a tak je to vždy, viďte? Je to pronikající paprsek, který vyčišťuje tyto zbytky. Můžete pohlížet na situaci tak jak je uvnitř vašeho já a dívat se na to, co tam stále je, na ty zbytky a pozůstatky toho, co jste měli. Anebo, v případě Země, může lidstvo všeobecně pohlížet na zbytky toho, co je potřeba propustit a může posunout Zemi do konečného pročištění.

Ale tento Jedenáctý paprsek – líbí se mi jeho význam jako mostu a líbí se mi také ta možnost volby, kterou nabízí. A tohle je důležité. Říká mi, že Zdroj nám skutečně umožňuje svobodnou vůli – že si můžeme vybírat jak se budeme pozvedávat nebo proměňovat z jedné úrovně na druhou. Tato možnost volby je zde“. (s.184-185)

©2004-2005 Celia Fenn, Starchildglobal

Zdroj: www.starchildglobal.com

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz a www.channeling.wbs.cz přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:

Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.