Cesta k duze

Rubriky

Sedm archandělů

autor: | Zář 5, 2021 | Andělé | 0 komentářů

Sedm archandělů – sedm světelných paprsků

Vysoká sféra archandělů je prozářena světlem univerzálního slunce. V této sféře panuje světlo a ztělesňuje původní řád božského stvoření, zobrazovaný jako vyvážený, harmonický a kompletní obraz života. Archandělé mají za úkol vést toto světlo dolů k Zemi, aby nám poskytli hodnoty vyskytující se ve všech barvách bílého světla. To vykazuje všechny vibrace potřebné k harmonii, řád a kompletní náplň života. Proto sedm velkých archandělů ovládlo sedm barevných paprsků univerzálního slunce, aby tak mohli působit v plném rozsahu vibrací.

Každý z těchto velkých archandělů je Bohem obdařen rozsáhlými pravomocemi, aby mohl účinně zasahovat do pozemského dění, zdokonalovat je a stále více přizpůsobovat barevnému paprsku v souladu s jeho vlastnostmi. Jsou pod zvláštní ochranou boží a podléhají jeho příkazům. Slouží jako pomocníci nejvyšších sfér při řešení problémů a přinášející rovnováhu. Ze své činnosti nemají žádný prospěch. Jména všech archandělů končí slabikou „el“, což znamená „Ti, jež jsou vysláni Bohem“ nebo „Vyslanci boží“. Tak vyjadřuje každý archanděl vibracemi svého jména bezprostřední přítomnost boží ve svém zářivém bytí.

Pro práci s archanděly jsem vytvořila speciální kolekci mých přírodních vůní Prameny života, nabídku vůní najdete zde.

Archanděl Michael – „Ten, který je sám jako Bůh“

První paprsek světla – safírová modř

Afirmace: „S tvojí pomocí jsem chráněn na všech rovinách“

Vlastnosti: Víra, ochrana, vůle boží

Živel: Oheň

Světová strana: Jih

Den: Neděle

Planeta: Slunce

Kov: Zlato

Drahokam: Modrý safír, akvamarín, celestin

Éterický olej: silice z dubového mechu, lemongrass

Michael je v hierarchii archandělů knížetem, tudíž pánem světla. Jemu stojí po boku legie andělů, aby posílili světlo a bránili je proti temnotě. Je ochráncem a bojovníkem za spravedlnost a je ve své sféře působnosti pověřen podporou při plnění vašich přání. Je vždy schopen zvládnout nepřehledné situace a vnést světlo do temnoty. Je však vázán vesmírným zákonem a musí brát v úvahu jak svobodnou vůli člověka, tak také jeho karmu. Bůh nám lidem stanovil meze, a to je základem jednak svobodné vůle, ale také pochopení příčin vzniklých vlastní vinou. Tím je uveden do pohybu proces, k němuž dochází u každého lidského stvoření a který má v oblasti jemnohmotného těla protipól, který s ním rezonuje. Znamená to, že skutky způsobené vlastní vinou, které se z oblasti síly svobodné vůle dostaly ven, musí být v rovnováze se zkušenostmi stejné kvality, které prožila táž osoba a tím musí být vyváženy. V tom spočívá pravá milost boží, projevující se absolutní spravedlností. Tak se můžeme s těmito situacemi vyrovnat a tak je řešit.

Když probíhá tento proces, pak mohou archandělé zasahovat jen v omezené míře. To je zákon příčiny a následku, jehož absolutní spravedlnost zde na Zemi člověk pochopí. Tak se osvobodí od dluhu, který brání duši v cestě ke světlu. V říši Světla je všeobecně známo, jak vysoké je konto dluhu určité duše a jaká opatření je nutno zavést pro umoření tohoto dluhu. Kniha duší se nazývá „Kronika Akáša“ a zabraňuje vzniku nejasností a pochybností. Tyto vědomosti jsou archandělům kdykoliv přístupné. Proto často nesmějí zasahovat bezprostředně v nouzových situacích, neboť dle komického zákona nesmějí tuto pomoc poskytnout.

Světelný paprsek, na kterém poskytuje své služby archanděl Michael, má barvu safírově modrou. Je to vibrace kudy stéká ve formě světla pomoc dolů k zemi, a tam pak trvale působí. Modrá je barvou míru a důvěry, ztělesňuje kvalitu mateřské péče, ochrany ve spojení s vyšším Já, které nalézá dokonalý výraz ve vlastním hlasu srdce. Vědomým příjmem modré barvy lze zesílit a řídit naši intuici. Modrá je také barvou spontánního uzdravení, utišení bolesti, odeznění pocitů beznaděje, melancholie a pochyb v sebe sama. Tyto stavy duše se pomocí modrého světelného paprsku rozplývají a proměňují. Jakmile se modrá energie usídlí v jemnnohmotném těle, negativní stavy duše se změní v pozitivní. V oblasti vibrace modrého světla je ještě další velice důležitý aspekt – pojem úplné svobody, který je rovněž přednostním právem božím, které bylo předáno každé duši. V řeči barev interpretujeme modré světlo jako „záchranu“ a jako rychlou a kompletní pomoc. Armáda archanděla Michaela je vždy na místě, když to určitá nouzová situace vyžaduje.

Můžeme si být naprosto jisti, že když záchranka se zapnutým modrým světlem vyjíždí nouzově na zavolání, jsou tu také vždy přítomni duchovní pomocníci modrého paprsku. V modrém paprsku je obsaženo veliké milosrdenství a vztahuje s především na kvalitu záchrany a zachování života. V modři se také daří klíčícímu životu – nastávající matka má modré částice ve své auře. Modrou lze označit jako „pramáti stvoření“. Naše matka Země je označována jako „modrá planeta“ a také zde je zřejmé vnitřní působení energie modré barvy na život a růst.

Archanděl Michael, pán modrého paprsku, je ve své neskonalé lásce s námi, když prosíme o pomoc a stíny ovládly naše srdce, neboť síla víry se nám zdá ztracená. Právě v těchto chvílích je jeho pomoc nejzřetelnější a nejvytrvalejší. Doprovází člověka na jeho cestě mezi póly duality, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol síly čisté lásky. Bdí nad úkoly, jimž se máme naučit, a nad tím, abychom měli dost sil a kráčeli svou cestou. Stojí nám po boku v době, kdy jsou úkoly příliš těžké, kdy jsme příliš uvízli ve víru světa nebo se musíme vyrovnat s temným pólem duality. Díky němu má duše cestu k návratu stále otevřenou.

Archanděl Jophiel – „Krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“

Druhý paprsek světla – zlatožlutá

Afirmace: „S tvojí pomocí se mi podaří vstoupit do mé niterné moudrosti“

Vlastnosti: Osvícení, moudrost, vytrvalost

Den: Pondělí

Planeta: Měsíc

Kov: Stříbro

Drahokam: Zlatý topas, citrín, jantar

Éterické oleje: eukalyptus, mimóza, bergamot

Archanděl Jophiel je zástupcem druhého paprsku – vibrace zlatožlutého světla. Druhý paprsek, vycházející z božího srdce, je charakterizován zářivostí a hojností. Je v něm soustředěna veškerá zralost a osvícená moudrost dosažená po dlouhé a namáhavé cestě k žádoucímu růstu. Celý paprsek nabádá k novým činům formou nových nápadů, dojmů a vjemů přicházejících náhle bezprostředně ze světelných výšin, aby se tímto způsobem mohly projevit. Žlutá barva svou vibrací září jako slunce a aktivuje všechna naše jemnohmotná těla. Tento archanděl nás spojuje s nekonečným vesmírem. Posiluje naši sílu nezbytnou k realizaci různých úkonů. Zlatožlutá barvy prosvětluje naši duši a dává jí teplo, přičemž můžeme prožívat pocit : „ Já jsem slunce vlastního života “. To je důležitý aspekt, který působí jak na svět pocitů člověka, tak na jeho tělesný stav a nejzřetelněji vynikne při představě, jak šťastní a plní života se cítíme, když se nás teplé paprsky slunce dotknou a vše kolem se koupe v jasném světle. Z toho vidíme velice jasně, že jsme bytosti světla a že po něm toužíme. Ve zlatožlutém paprsku je obsažena zhuštěná energie hojnosti, jakož i tendence k neustálému pohybu, charakteristickému pro hojnost. Hojnost a pohyb jsou spolu neoddělitelně spojeny a bezprostředně spolu rezonují. Tímto poznáním se nám otevírá největší mystérium zlatožlutého paprsku. Spočívá v dynamice hojnosti, tak jak to odpovídá vesmírnému zákonu dokonalé rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Je to zákon života, který zde žádá o své právo. Dávání a přijímání musí být v harmonické shodě s hojností a pohybem. A my chceme svůj život naplnit nejvyšší velkorysostí a otevřeností. „ Dávání a braní, zachování rovnováhy celku“. Úkolem zlatožluté barvy je zdokonalit naše bytí hřejivou hojností a spojit ji se silou ducha. Spirituální část každého stvoření je stále směřována k největšímu možnému rozvoji a rozšíření své kapacity. Rozvoj může být ovlivněn pouze a jedině vlastní svobodnou vůlí. Ta se často ve spojení s hmotou propadá do úzkosti, kde není možný další rozvoj v oblasti spirituality. Pak dostanou slovo těžce získané zkušenosti a ty svým způsobem umožní nalézt cestu z bezvýchodné situace, aby člověk, nyní vyzrálý a osvícený, mohl začít novou existenci a mohl svobodné vůli určit nový směr.

Zrání je častokrát spojeno s bolestí, zklamáním, odříkáním, jakož i se ztrátou životních radostí. Energie zlatožlutého paprsku stékajícího k nám dolů na Zemi je pro nás požehnáním, posiluje nás na cestě ke zralosti. Archanděl Jophiel je známý rovněž svou moudrostí a obětavou trpělivostí. Je vždy připraven pomoci, obrátíme-li se k němu v okamžiku, kdy se snažíme náš život změnit, ale i tehdy, zdá-li se nám změna neuskutečnitelná, protože vysoce přesahuje naše možnosti. Snaživým duším, které nepřestávají hledat a bojovat, je archanděl Jophiel silnou a neotřesitelnou oporou, kterou mají vždy k dispozici. Je také na straně těch, kteří se cítí povolání, aby pro blaho lidstva přivedli na svět vynálezy, objevy nebo zlepšení. Je stále připraven pomoci a staví se vedle pomluvených a oklamaných, kteří musí vést vnitřní boj s nejhlubším zoufalstvím a s beznadějí.

Archanděl Jophiel nám také ukazuje, jak máme využít vlastní talent a nadání. Radost, kterou pociťujeme díky jeho energii, je jakýmsi hnacím motorem k našemu dalšímu vývoji. Vibrace archanděla Jophiela působí příznivě na systém čaker, jeho očištění, nabití a pozitivní změnu. Zlatožluté světlo je vdechnuto do každé čakry a strach, zmatek a vše, co nás zatěžuje, je pak s výdechem uvolněno. Pocítíme Božskost ve všech aspektech života a prožijeme pocity Božského naplnění tady a teď.

Archanděl Chamuel – „ Ten, který vidí Boha“

Třetí paprsek světla – Růžová

Afirmace: „ S tvojí pomocí se učím bezpodmínečně milovat“

Vlastnosti: Láska , dobročinnost

Den: Úterý

Planeta: Mars

Kov: Železo

Drahokam: Rubelit, růženín, růžový opál, kunzit

Éterické oleje: zázvor, citron, germaniová silice

Do výsostné oblasti archanděla Chamuela patří láska, neomezené nejvyšší dobro, které září plnou silou a jasem růžového světla. Takový je třetí paprsek vycházející ze srdce Boha. V růžových vibracích je vyjádřena harmonie a vytrvalost bytosti, která se cítí být milována a v bezpečí a své pocity by chtěla opětovat. Tato barva vznikla z nejhlubších pocitů v srdci, vyzařuje lásku a stejnou měrou ji přijímá. Kvalita růžového plamene je proto v našem bytí zde na Zemi zvláštní. Růžová energie má mnoho společného s naší pradůvěrou, kterou velmi potřebujeme. Máme ji stále k dispozici v dostatečném množství, pokud stojíme pevně na zemi a jsme proto stabilní a schopní odporu. Je to také naše bezprostřední spojení s matkou Zemí, které je nezbytné, aby kvalita našeho pozemského života byla nezpochybnitelná. Ve vibraci růžové barvy nalezneme světlo, které proudí k nám dolů na Zemi z nebe a které zde zakotví ve hmotě a pak může působit. V růžovém světle máme k dispozici vibraci barvy, která podporuje soulad našich pocitů a činů, abychom žili vyrovnaně a harmonicky, bez obav a strachů. Růžová barva v sobě obsahuje lásku, největší jmění duše. Archanděl Chamuel je milující a otevírá zeširoka náruč všem těm, kteří touží po těchto velkých pocitech a hledají cestu jak je znásobit a zušlechtit. V lásce totiž vibruje božská vlastnost, která není co do velikosti a síly ničím překonatelná. Síla lásky je v kosmu ceněna tak vysoce a jedinečně, že se vtělila do síly stvoření. V tom spočívá pravý význam lásky v každé její formě a kvalitě života, a to symbolizuje jas růžově zbarveného světla. Také zde nalezneme kosmický princip dávání a braní. Člověk, který prožívá svůj každodenní život ponořen do růžového světla, předává pak toto záření také do svého okolí a může i on sám z něj čerpat stejně intenzivně atak sklízet bohatou úrodu a požehnání. Moc, kterou má ve svých rukou archanděl Chamuel, spočívá v tom, že spojuje tyto dva protiklady, sílu a moc stvoření a jejího bezmezného bohatství, jež v sobě nesou nebe i země. Archanděl Chamuel je se svým milosrdným srdcem utěšitelem bolu a vysvobozuje nás z vězení, do něhož jsme se dostali vlastní neschopností. Učí nás soucitu a starostlivosti s bližními, pomáhá v odpuštění, spojení a přijímání. Když dýcháte růžovou barvu do svého srdce, až se zcela otevře a naplní ho Božská láska, žehnáte tím všemu, co existuje.

Archanděl Gabriel – „ Bůh je má síla“ nebo „Boží síla“

Čtvrtý paprsek – křišťálově bílá

Afirmace : „S tvojí pomocí dosáhnu průzračnosti a čistoty““

Vlastnosti: Čistota, jasnost, naděje

Živel: Voda

Světová strana: Západ

Den: Středa

Planeta: Merkur

Kov: Rtuť

Drahokam: Diamant, krišťál

Éterické oleje: jasmín, pomerančový květ, myrta

Archanděl Gabriel je knížetem archandělů a bílého světla, vládce síly záření, které v sobě zahrnuje veškerý život. Bílé světlo symbolizuje sílu a moc praslunce, je prasílou, která nám umožňuje vidět jasněji a rozpoznat, co je nutné v našem životě očistit, vyjasnit, změnit, abychom mohli dokonale odstranit škody. Toto je hlavní náplní bílého paprsku světla a slouží jako pomoc při našem snažení. Tomu jsme zasvětli naše bytí a to nám má dát schopnost postoupit výše, abychom byli zralejší a stále více ve světle. V bílém světle leží nezměrná síla, která umožňuje očistu všech našich buněk a zbaví je molekulárních substancí, které se v nich usadili jako tmavé vrstvy. K tomu dochází při každé záporné myšlence, která se jen mihne, při každém vysloveném slově nesoucím temnou energii. Záporné myšlenky a slova jsou příčinou znečištění meziprostoru buněk a našeho fyzického těla, ale také zmatnění našeho éterického těla, které se nachází v mnoha vrstvách kolem našeho fyzického těla. Proto je nutné udržovat si naše slova a myšlenky v čistotě. Archanděl Gabriel, strážce našich myšlenek, slov a činů, je plný světla a přispěchá nám na pomoc, když jsme zraněni, ovlivnění nebo vzrušeni ve svých myšlenkách a tím ztrácíme ostražitost., která je v takových případech nezbytně nutná. Jasnost, čistota a ryzost – tyto tři ctnosti jsou základem bílého paprsku světla, ve kterém leží pro nás nezměrná moc ovládání myšlenek a bohatá hojnost slov. Archanděl Gabriel se nás také svým milosrdným způsobem ujme a slituje se nad námi, pokud jsme uvízli v situaci, která je způsobena naší nevědomostí. Stojí při nás a obklopí nás svým bílým světlem a podporuje nás v každé snaze odhodit nepotřebnou zátěž a zavést určitou obnovu, když se snažíme vyrovnat staré dluhy. Křišťálově průzračné paprsky přinášejí světlo vesmírného pořádku do našich, často hluboce zakořeněných, negativních myšlenkových vzorců, obrazů, které se neshodují, s našim způsobem života. Tyto paprsky pomáhají při hlubinné očistě a obnově našeho světelného těla a našich buněk, takže sami sebe můžeme pozorovat v novém světle a nově se vyvíjet. Křišťálově čisté světlo vytváří současně pevný ochranný štít kolem naší aury. Spojení všech barevných paprsků s bílým světlem se posiluje princip jednoty, přičemž průzračné světlo archanděla Gabriela nám umožní, ponořit se ještě více do Božského pocitu Já Jsem. Každý z nás v sobě nese moc a ona ztělesňuje nepředstavitelnou velikou sílu, která odpovídá božské síle Stvořitele.

Archanděl Rafael – „ Ten, který léčí“ nebo „ Božský léčitel“

Pátý paprsek – zelená

Afirmace: „ S tvojí pomocí se vyléčím na těle, duchu i duši “

Vlastnosti: Pravda, uzdravení, koncentrace

Živel: Vzduch

Světová strana: Východ

Den: Čtvrtek

Planeta: Jupiter

Kov: Cín

Drahokam: Smaragd, zelený turmalín, chryzokol, malachit

Éterické oleje: Narcis, list ginsteru

Archanděl Rafael vládne v oblasti zeleného světla z božího srdce. Je archandělem skutečného zdraví těla, ducha a duše, dokonalého pořádku ve smyslu vesmírných zákonů, vše zahrnující pravdy a uzdravení, aktivující se přeměnou špatných struktur myšlení a obnovou životadárných sil.

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pozvednutí myšlení na úroveň vibrací, odpovídajících božskému řádu a v něm zakotvené vesmírné pravdě. Sem patří zejména lidskost, láska k bližnímu a dobré vzájemné vztahy, neboť z těchto povahových rysů se skládá potenciál našeho energetického pole. V zeleném uzdravujícím paprsku vibruje modř síly božské víry spojená se žlutí božské moudrosti ve vyvážené, životadárné, barevné symfonii vyjádřené v životadárné zeleni, znázorňující nový růst. Zde se shromažďuje energie, kterou lze přímo označit za životní sílu. Zde se setkávají všechny čtyři prvky představující sloupy vesmíru, o něž se opírá veškeré stvoření. Tyto čtyři prvky jsou založené na principu OHEŇ, ZEMĚ, VODA a VZDUCH. Země vibruje v červené barvě, která doplňuje modrou, žlutou a zelenou.

Archanděl Rafael je nazýván „ Archandělem vyváženého středu “, a to proto, že zasahuje při narušené rovnováze těla a ducha, aby pomocí síly zeleného světla vytvořil nové dimenze, které umožní nový začátek. Takový, který bude znamenat nový elán a důvěru ve vlastní síly. V zeleném barevném paprsku působí mocná síla regenerační a transformační energie, která nám poslouží ve všech životních situacích jako ukazatel směru. V oblasti nasazení zeleného světla nalezneme proto mnohé lidské potřeby, přání, tužby a vlastnosti. Na jedné straně souvisí s blahobytem, úspěchem, štěstím v partnerství, seberealizací a plodností. Na druhé straně obsáhnou zraněné city, blokády v postupu vpřed, disharmonie v mezilidských vztazích, nebo nesplněné touhy a přání, které se nakupily uvnitř a které od života nezískaly žádné uznání. Jsou to emoce, které naplňují život. V oblasti zeleného světla je pro nás mnoho vibrací pro zachování života, které se šíří rychlostí světla. Klíč k úspěchu v naplnění našeho života leží v představě, kterou o něm máme. Tady se nalézá základní substance zajišťující, abychom vyčerpali všechny možnosti a tím náš život v nejvyšší možné míře uspokojivě naplnili. Součástí těchto slov je naděje, neboť nyní si dokážeme zcela jasně představit, co znamená vlastními prostředky a schopnostmi úspěšně nastoupit cestu vedoucí k cíli a odpovídajícímu přání naší duše. To je naše největší bohatství, které jsme od našeho stvořitele dostali. Dává nám schopnost, abychom vlastními silami dokázali zvládnout vše, co je nutné pro naši spokojenost a štěstí. Záleží tedy zcela na našich osobních představách, které máme o svém bytí, o tom co jsme schopni dokázat a jaký úspěch nám to přinese. V archandělovi Rafaelovi máme mocného pomocníka, když jde o nastolení pořádku a harmonie v našem životě, získání nových impulsů. Drží zelené světlo ve svých rukách a podá je s láskou tomu, kdo touží po uskutečnění něčeho, co jeho nesmrtelnou duší obohatí. Zelená barva je spojená s barvou srdce, a proto je archanděl Rafael také symbolem nejhlubší moudrosti srdce.

Tím se v nás samých spojuje víra a Božská moudrost. Protože je spojen se živlem Země, jeho energie nás posiluje a umožňuje, abychom byli Tady a Teď.

Archanděl Uriel – „ Božský oheň“

Šestý paprsek – rubínově červenozlatá

Afirmace: „S tvojí pomocí nechám vstoupit radost do svého života“

Vlastnosti: Milost, radost, vděčnost

Živel: Země

Světová strana: Sever

Den: Pátek

Planeta: Venuše

Kov: Měď

Drahokam: Rubín, karneol

Éterické oleje: Santalové dřevo, růžový olej, kosatec

V šestém rubínově červenozlatém paprsku působí archanděl Uriel a jeho vojsko, které se zavázalo Bohu, že bude přispívat k tomu, aby se člověk k němu obracel a mobilizoval své síly, a ne pouze snažně prosil o vysvobození z nouze, starostí a nesnází, kvůli nimž se lidé modlí především. Ve sféře rubínově červenozlatého světla panuje radost a jásot díky božímu milosrdenství a hojnosti božské lásky. Z mocných barevných vibrací, skládajících se z rubínově červené a zlaté, které smíšeny vyzařují svítivě oranžovou, získáme radost v její nejpůvodnější podobě a tím i vděčnost, která nás zalije radostným pocitem. Tím bude naše bytí mnohem efektivnější, dostane se mu povzbuzení, nových impulsů a vnitřní připravenosti, budeme se moci cílevědoměji zbavit trudných myšlenek a nahradit je novými energiemi, které jsou konstruktivní a podporují život. To je velice důležitý aspekt, pokud jde o změnu životních situací. Ponořte své tmavé myšlenky do těchto barevných vibrací, které ve své oranžové nádheře jsou srovnatelné s vycházejícím sluncem. Mají regenerační a transformační účinek, pokud je necháme vědomě a s plnou intenzitou vtékat do našeho ducha. S jeho pomocí tak vytváříme nový vzorec života, který může způsobit obrat ke světlu. Rubínově červená barva je symbolem hluboké všeobjímající lásky a prolíná se, se zlatými vibracemi s nádechem oranžové barvy, která je nositelem živosti, radosti a optimismu. Tyto vibrace nás naplňují pocitem štěstí a oživují naše tělo. Je tomu tak proto, aby naše víra talent přinesly užitek všemu, co na Zemi existuje. Zářivá oranžová barva stimuluje také naši kreativitu a radost, což jsou vlastnosti tvůrčích sil. Jestliže si z takovýchto pocitů začneme budovat vlastní život, dáváme zároveň sami sobě obrovský dar, který je plný tvůrčí síly. Prožijeme hluboké naplnění a vděčnost, díky nimž se nám podaří ještě více otevřít své srdce.

Archanděl Uriel je ze všech archandělů nejpozemštější, nejhustší, je nejsilněji spjat se zemí. Na mostě mezi božským a pozemským tvoří předmostí ke hmotě. Drží klíč ke hmotě, ukotvuje síly světla, Božství, vědomí ve hmotě. Je strážcem Božího řádu ve všech hmotných strukturách, učí jak zvládat hmotný svět. Je ochráncem fyzického těla a uvádí do souladu tělo, ducha a duši. Posiluje schopnost naslouchat moudrosti těla a posilovat harmonii a spojení mezi jemnohmotným a hrubohmotným tělem. Podporuje tak léčitelství. Ukazuje na všechny oblasti, v nichž se materiální skutečnost neshoduje s Božím plánem či ideálem. Jeho rubínově červenozlatá a oranžová energie v nás zapálí oheň inspirace, poskytne nám teplo a do prostoru rozšíří naši auru. Archanděl Uriel podporuje naši rozhodnost a činorodost a inspiruje nás ke kreativnímu vyjádření Božské osobnosti. Oranžová barva posiluje podstatu vnitřního dítěte, nacházejícího se uvnitř každého z nás. Jeho pohledem si budeme zvědavě a nezaujatě prohlížet svět a budeme se radovat z každého nového objevu. Každý den můžeme ve svém životě najít něco nového.

Archanděl Zadkiel – „ Boží spravedlnost “

Sedmý paprsek – fialová

Afirmace. „ S tvojí pomocí odpouštím a tvoje pomoc mě vede ke spasení “

Vlastnost: Transformace, odpuštění, vysvobození

Den: Sobota

Planeta: Saturn

Kov: Olovo

Drahokam: Ametyst, agilit, fluorit

Éterické oleje: Fialka, Ylang-Ylang, levandule

Ve výsostné oblasti fialového plamene slouží archanděl Zadkiel se svými bytostmi světla, které se daly do služeb této očistné božské síly, aby s její pomocí rozpustily a přeměnily to, co neodpovídá zákonům vesmírného univerzálního principu. V těchto vysokých sférách světla vládně čilý ruch ve snaze zachovat božský řád, který je chráněn, bráněn, střežen a obrněn pomocí síly fialového plamene. V této sféře vládne požehnání a božské milosrdenství. To vše máme k dispozici, abychom mohli vyrovnat staré dluhy, prohřešky proti zákonům života, jakož i neuznání principů života a nahradit je orgiemi světla, které působí tím, že s sebou nesou milost odpuštění, očištění a dokonalé splacení dluhů. Důvod hlubokého účinku fialového plamene je v jeho mimořádné čistící a transformační síle, která se zde projevuje jako božská milost. Ve znamení fialového plamene máme možnost měnit děje, které nás silně zatěžují a ovlivňují a tak je nechat rozplynout, abychom se od nich osvobodili a dostali se výše na naší „vymezené“ životní stezce. „ Vymezená“ životní stezka spočívá v poznání pravého významu svobodné vůle a v předvídavosti ovlivněné osudem, jíž se někdy musíme podřídit. Milosrdná ruka stvořitele řídí tento systém s naprostou spravedlností. Každý teď může nalézt sobě vyhovující podmínky, na nichž by mohl stavět a tím se dostat dále, nebo naopak zde ztroskotat v souladu s původně uvolněnou energií, která vznikla a projevila se na základě svobodné vůle.Ta nyní zaručí očištění a vykoupení, pokud se před ní pokorně skloníme a záporné formace energie přepólujeme pomocí síly světla fialového plamene.

Fialová barva představuje aktivní a hluboké vibrace, které nám umožní se hlouběji ponořit do duchovního nitra. Fialové vibrace jsou silným a účinným nástrojem k odstranění starých energetických útvarů, jako je například strach nebo smutek. Je to dar od Boha, proto jej využijme k osvobození se od veškeré zátěže. V našem nitru je uložen tvůrčí síla a fialové plamínky či vibrace jsou vynikajícím nástrojem k jejímu využití. Často vědomě lpíme na starých pocitech, jako je například křivda nebo zášť. Fialové vibrace archanděla Zadkiela nám předají sílu k odpuštění. Z této vyšší úrovně poznáme, že jsme obdařeni všemi zkušenostmi k dalšímu růstu, jen je musíme uvolnit. Z hlubokého odpuštění se rodí síla, nezbytná k našemu uvolnění a osvobození, ale také k uvolnění a osvobození jiných lidí. Fialová barva stimuluje nejvyšší čakry – čakru třetího oka a korunní čakru. Tím se také povzbudí síla naší představivosti a skrze korunní čakru budou přicházet Božské impulsy, jež jsou potřebné k dalšímu našemu vývoji.

Archanděl Zadkiel spojuje „nebe a zemi“, uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho úkolem je rozšířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formu, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Je archandělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy. Archanděl Zadkiel je také „strážcem kosmických zákonů“, toho co vždy bylo, je a bude. Zajišťuje soulad všeho bytí se zákonitostmi vesmíru, v konečné instanci s principem lásky a bdí jako přísný učitel, abychom se těmto principům naučili a dodržovali je. Když je vše ostatní vyřešeno a ostatní andělé dokončili a odvedli svou práci, harmonizuje archanděl Zadkiel poslední nerovnováhy a připravuje přechod k dalšímu kroku, jemuž se máme naučit, k další úrovni nebo na vyšší úroveň. Konečným výsledkem je, že se naučíme prožívat sami sebe v každé situaci.

Zpracováno podle knihy Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.