Cesta k duze

Rubriky

Poselství Bohyní výklad

autor: | Zář 5, 2021 | Poselství Bohyní karty | 0 komentářů

Poselství Bohyní – vykládací karty Doreen Virtue
Vykládací karty jsou starověkým a časem prověřeným věšteckým nástrojem, který vám dovolí nahlížet do budoucnosti. Jsou založeny na zákonu magnetické přitažlivosti. Karty jsou tak přitahovány energií a myšlenkami dané osoby. Vzhledem k tomu, že vaše myšlenky a názory vytvářejí vaši budoucnost, mohou vám karty umožnit pohled na to, kam se ubírají vaše vztahy, kariéra, finance, zdraví i jiné oblasti.
Tento karetní soubor neobsahuje žádné děsivé karty, protože karty v něm obsažené odrážejí milující stránku všech bohyň, jež jsou na nich vyobrazeny. Bohyně jsou jedním z dávnověkých prvků duchovnosti a náboženství ve vývoji lidstva a představují ženský aspekt našeho Stvořitele. Pro západní civilizace je bezpochyby nejznámější bohy­ní Panna Marie. Na kartách však najdete i bohyně další, které vám láskyplně nabídnou pomoc v kte­rékoli oblasti života. Bohyně působí ruku v ruce s Anděly. Pocházejí nejen ze starověkých kultur, rodí se i bohyně nové prostřednictvím kultur a ná­boženství moderních. Na kartách naleznete bohyně řecké, římské, egyptské, mayské, africké, křesťan­ské, tibetské a buddhistické.
Necháte-li je na sebe prostřednictvím těchto karet působit, nejenže posílíte ženskou stránku své duše a moudrost, která s ní souvisí, ale také uzdra­víte vše, co je na ní bolavé a zraněné. Tato ženská stránka je obsažena jak v duši ženy, tak muže.
Jak používat karty
Tyto karty vám také pomohou prohloubit vaši intuici a jasnozřivost. Bohyně pročistí a uvolní vaši srdeční čakru, což se projeví ve zlepšení vašich schopností zhmotňovat vaše přání. Čím více umí­me se svou ženskou stránkou pracovat, tím se stává náš svět vyváženějším, protože nedisponujeme jen částí energie již zastaralé vlády patriarchátu. Ener­gie, kterou bohyně vyzařují, obnovuje a podporuje schopnost vážit si Matky Přírody, stejně jako dává schopnost pečovat co nejlépe o vysoce citlivé děti, které se dnes rodí (děti známé jako indigové, krys­talové a duhové). Začněte každý svůj den tím, že se spojíte s láskyplnou energií Bohyní pomocí vašeho vlastního náhodného výběru nebo můžete využít tyto karty jako pomoc při hledání odpovědi na konkrétní otázku. Poselství jednotlivých karet jsem pro vás na tyto stránky ukryla pod čísla, která najdete na konci.
Jak si vybírat karty
Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. Pro­neste přitom modlitbu a vyslovte svůj záměr či přání, jako například: „Prosím, aby všechny mé výklady byly přesné, jasné a plné hojivé energie. Prosím při výkladu o pomoc a vedení. Prosím o to, abych jasně slyšel/a, vi­děl/a, chápal/a a cítil/a pravý význam odpovědí, třeba­že by byl skrytý. Dále prosím, aby byl každý můj výklad pro všechny požehnáním.“
Položte otázku. Položte si v duchu svou otázku, pokud nějakou máte nebo si jen pomyslete – Jaká je vaše rada pro mě na dnešní den. Začněte tím, že se budete soustředit na svou otázku. Požádejte nebesa, aby vám pomohla při­jmout jasnou odpověď. Pak klikněte na vámi vybrané číslo. Otevře se před vámi rada Bohyní pro vás, která vám přinese odpověď. Následující náhodný výběr můžete také použít jako věštecký nástroj.
Můžete zkusit i výklad se třemi kartami:
První karta, kterou si vyberete, vypovídá o právě prožité minulosti ve vztahu k vaší otázce.
Druhá karta, kterou si vyberete, vypovídá o vaší přítomnosti.
Třetí karta, kterou si vyberete, nahlíží do budoucího vývoje položené otázky.
Pokud změníte na téma dané ve vaší otázce svůj náhled, výsledek může být nakonec ještě pozitivnější, než vyšel v kartách.
Při výkladu karet si bedlivě všímejte svých pocitů a intuitivních vjemů. Když se podíváte na kartu poprvé, dávejte pozor na to, co vás při tom napadne. Všímejte si také, jak na karty reaguje vaše tělo. Vaše tělo je totiž tím nejpřesnějším věšteckým nástrojem, který k vám promlouvá prostřednictvím vašich emocí a fyzických pocitů či stavů. Stejně tak hraje velkou roli umělecké ztvárnění karty, které vám může pomoci pochopit od­pověď ještě lépe.
Další rady a doporučení k výkladu:
Jestliže karty neodpovídají přímo na polože­nou otázku, zamyslete se, zda vaše otázka neobsahuje nějakou skrytou podotázku. Karty totiž odpovídají na skutečnou otázku, nikoli na její formulaci. Lidé se mohou například ptát na svůj vztah, a přitom je ve skutečnosti na vztahu zajímá jejich finanční situace, která vychází z jejich závis­losti na partnerovi. Karty jsou schopny odpovědět vám na každou otázku, jen musí být přesně a jasně položena.
Tutéž otázku můžete pokládat několikrát, abys­te získali dodatečné informace a ujištění. Většinou si však v takovém případě vytáhnete tytéž karty. Budete-li však kartám neodbytně pokládat sou­stavně tutéž otázku, odpovědi začnou být zmatené a beze smyslu. Nejste-li si odpovědi jisti, požádejte bohyně, aby vám daly nějaké jasné znamení, že jste jejich odpověď pochopili správně.
U některých karet se vám může zdát, že mají feminní, tedy čistě ženský význam, jako například Velekněžka, Zaříkávačka a Čarodějka. Pokud jste však muž, nelekejte se, pro­tože i tak se jejich vzkazy týkají mužů. Jedná se totiž o univerzální ženský princip přítomný v duši kaž­dého člověka. Jinými slovy, každý muž má v sobě energii, kterou představují dané bohyně. Můžete si je v duchu klidně nahradit slovy v mužském rodu, například Velekněz místo Velekněžky.
Možnosti výkladu:
Množství způsobů vykládání je neomezené. Nechte se intuitivně vést a využívejte svou představivost, abyste si vytvořili svou vlastní metodu. Následuje několik příkladů pro inspiraci:
Co bych dnes měl/a vědět? Tuto otázku můžete položit kartám každé ráno, když začínáte nový den. Soustřeďte se na ni při vytahování karet a pak ji umístěte na viditelné místo, aby vám byla celý den inspirací, můžete si ji okopírovat, nebo vyfotit.
Co bych měl/a vědět o této osobě? Pokud se ptáte na určitou osobu. Pomocí karet můžete získat odpověď na ja­koukoli svou otázku. Stačí na ni myslet a potom vytáhnout kartu.
Která bohyně je se mnou? Která bohyně je pro mou práci s kartami nejdůležitější? Svou otázku můžete položit a poté si vytáhnout jednu nebo více karet jako od­pověď, abyste zjistili, se kterými bohyněmi jste pro­pojeni, a se kterými tedy již při výkladu spolupra­cujete. Anebo se můžete otázat, kterou z nich byste si měli pro daný výklad zavolat na pomoc.
Vzývání bohyní
K tomu, abyste si mohli bohyně zavolat na pomoc či je požádat o léčení, není třeba žádného zvláštního školení ani vzdělání, dokonce ani talentu. Přijdou ke každému, kdo je zavolá s upřímným srdcem. Jedním ze způsobů je, že v ruce budete držet kartu s bohyní, s níž se chcete spojit. Nebo si jen v duchu pomyslete její jméno či je tiše zašeptejte. Nebo ji klidně zavolejte nahlas. Dokonce jí můžete napsat dopis ve svém deníku. Můžete ji také požádat, aby vám dala nějaké jasné znamení, že je s vámi. Nedik­tujte jí však, jaké znamení by vám měla dát, dovolte jí, aby vás překvapila svou tvořivostí. Brzy pocítíte její milující a uzdravující energii.
Karty bohyní se ukrývají pod jednotlivými čísly – stačí kliknout na vámi vybrané číslo a otevře se vám jejich poselství.
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21, 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 ,
38 , 39 ,  40 , 4142 , 43 , 44 .
Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho část, je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.