Cesta k duze

Rubriky

Minulost a odpuštění

autor: | Zář 5, 2021 | Andělé | 0 komentářů

MINULÉ ŽIVOTY

Řešení problémů z minulých životů

Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní schopnosti, mohou vám vaši andělé pomoci tuto bolest uvolnit. Dokáží vám rovněž pomoci vyléčit jakýkoliv zdravotní problém související s vašimi minulými životy. K tomu, aby vás andělé mohli vyléčit, není nutné si pamatovat ani vyvolávat svůj minulý život. Někdy vás však andělé upozorní na asociace mezi problémy ve vašem současném životě a neléčenou bolestí z života minulého. Téměř vždy dojde k vyléčení v okamžiku, kdy svůj minulý život oprostíte od dosud potlačovaných emocí. Vaši andělé vás například mohou dovést k tomu, že odpustíte těm, kteří se v minulém životě přičinili o vaši smrt. Mohou vám pomoci uvolnit stovky let staré pocity děsu z válečných masakrů, které se odehrávaly přímo pod vašima očima. V případech, kdy je to z terapeutického hlediska prospěšné, vám andělé a vaše vlastní nevědomá mysl umožní se na tyto zážitky z minulého života rozpomenout. Nikdy vám neodhalí takové informace, které byste nedokázali unést.

Sliby z minulého života

Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že ve vašich vztazích se vyskytují stále stejné problémy? Je možné, že příčinou jsou sliby chudoby, celibátu nebo utrpení, které jste učinili v minulém životě. A zase, ať už v minulé životy věříte a nebo ne, zrušení slibů, které jste možná dali, vám nemůže nijak ublížit-naopak.

Zde je několik účinných afirmací, s jejichž pomocí můžete odstranit následky takovýchto slibů. Účinnost těchto afirmací záleží na tom, že je říkáte s přesvědčením. Jinými slovy, musíte to, co říkáte, myslet doopravdy, a ne jen opakovat napsaná slova. S velkým důrazem dvakrát zopakujte každou z následujících afirmací, ať už v duchu nebo nahlas.

Tímto ruším veškeré sliby chudoby, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

Tímto ruším veškeré sliby utrpení, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

Tímto ruším veškeré sliby celibátu, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.

ODPUŠTĚNÍ

Cvičení „Odpusť a osvoboď se“

Díky procesu odpuštění se každý z nás může cítit klidnější a silnější. Připomíná mi to vyhození zátěže z balónu, abyste s ním vystoupali výš. Starý vztek, strach a zášť jsou přítěží, a ta nás zpomaluje a vyčerpává.

Možná s sebou vláčíte nějaké závaží, které můžete ze svého balónu hned vyhodit. Když odpustíte světu – a sami sobě – budete lehčí a mnohem méně ustrašení.

Tento proces zabere půl hodiny až hodinu a věřte mi, že se vám takto investovaný čas bohatě vrátí. Mnoho mých klientů tvrdí, že jim toto jednoduché cvičení stačilo k tomu, aby se jejich životy okamžitě změnily k lepšímu. Zde je několik kroků, které vás přes odpuštění dovedou ke svobodě.

Poznejte výhody odpuštění – Odpuštění je něco jiného než říct „prohrávám“ nebo „mýlil jsem se a ty jsi měl pravdu.“ Je to jiné než zbavit někoho viny za čin, který vnímáme jako špatný. Opuštění je prostě cestou k osvobození ducha a k tomu, aby se člověk stal bytostí zbavenou omezení. Odměnou vám bude klid, zvýšená hladina energie a odpuštění. Podle mě se to vyplatí.

Sepište inventář odpuštění – (toto cvičení částečně vychází z díla spisovatele Johna Randolpha Price.) Napište jména všech lidí, žijících nebo zemřelých, kteří vás kdy rozzlobili. Většina z nás zjišťuje, že snadno popíšeme tři až čtyři stránky a bez problémů si vybavíme jména lidí, na které jsme už roky nepomysleli. Někteří uvádějí i jména zvířat, která je rozčílila, a téměř každý napíše někam na seznam i své vlastní jméno.

Propusťte a odpusťte – V prázdném pokoji, kde vás nebude nikdo rušit, si jméno po jménu projděte svůj seznam. Promítněte si v mysli obrázek každé jednotlivé osoby a řekněte jí: „Odpouštím ti a propouštím tě. Nechovám v sobě žádnou zášť. Mé odpuštění je naprosté. Jsem volný/á a ty také.“ Tento proces může trvat půl hodiny nebo i déle. Je ale důležité, abyste vydrželi tak dlouho, až dojdete na samý konec seznamu.

Odpouštějte každý večer – Než půjdete spát, promítněte si v duchu uplynulý den. Je někdo, komu byste měli odpustit? Stejně tak, jako si každý večer umýváte obličej, je důležité očistit i vlastní vědomí, aby se v něm nemohl hromadit vztek.

Vizualizace zahrady

Poté, co se zklidníte několika pomalými, hlubokými nádechy, zavřete oči a pohodlně se uvelebte:

Představte si, že stojíte na louce. Přímo před vámi je stezka, a tou k vám proudí všechny vaše hmotné, emocionální a duchovní potřeby. Stezka prochází ohradou, která má dvě brány: jedna vede ven, druhá vede k vám. Pokud jsou obě brány otevřené, mohou k vám snadno proudit dodávky a to, co dáváte světu, může proudit ven.

Kdykoli k někomu chováme zášť, uvězníme dotyčného ve své mysli, kde ho bičujeme svými soudy a o jeho vině a zodpovědnosti. Obraz člověka, na kterého se zlobíme, je v našem vědomí „zamřížován“ a ohradní brány se za ním zabouchnou jako dveře od vězeňské cely. S odsouzeným člověkem však nutně jdete do ohrady i vy, abyste jej mohli sledovat. Obě brány jsou tedy zavřené a zamčená ohrada stojí v cestě vašemu proudu a přísunu toho, co potřebujete.

Podívejte se teď, kdo je zavřený ve vaší ohradě. Podívejte se, jak vysokou cenu jste zaplatili za uvěznění těchto lidí. Pokud jste připraveni odpustit, představte si, jak se vrata vaší ohrady automaticky otevírají. Představte si ty, kteří jsou uvnitř, jak vycházejí ven, jsou volní, šťastní a je jim odpuštěno. Přejte jim štěstí. Zdá-li se vám to těžké, zkuste odpustit danému člověku, ne jeho skutkům.

Při odpouštění vnímejte uvolnění, úlevu a obnovenou energii, která vás zaplaví v okamžiku, kdy se rozptýlí vaše zlost. Ujistěte se, že jste sami nezůstali v ohradě kvůli odsudkům, které na vás uvalilo vlastní ego.

Kontrolujte svou ohradu co nejčastěji, hlavně když se cítíte unavení, nemocní nebo vystrašení. Zjistíte, že právě v těchto chvílích vězníte ve své ohradě nejvíce lidí (včetně vás samotných). Jen co otevřete dveře a ohradu vyprázdníte, zlepší se vaše emoce i hladina energie.

Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue PhD.

VYUŽIJTE VAŠE SCHOPNOSTI

Zvládání stresu pomocí andělů
Andělé mi neustále připomínají: „Za všechen stres si můžete sami.“ Jinými slovy, stres si vybíráme. Můžeme sami sobě nalhávat, že nás někdo nebo něco nutí jednat proti naší vůli, ale stejně máme vždycky nakonec možnost a schopnost říci konečně ne, i kdybychom za ně měli těžce pykat. Andělé říkají, že vědomí této možnosti nás osvobodí a pomůže nám zbavit se stresu vyvolaného pocitem, že jsme uvězněnými otroky. Každodenní život máme ve svých rukou mnohem více, než si uvědomujeme. Často je to dáno skutečností, že jsme se nikdy neodvážili přemýšlet nad tím, jak naše myšlenky ovlivňují všechno to, co během dne prožíváme.

Andělé mě naučili, jak důležité je vytyčit si vlastní představu příslušného dne hned po probuzení. Rozhodněte si, „Jak bych chtěl/a, aby dnešek vypadal?“ a on takový bude. Když například chcete, aby vás nerušil telefon, požádejte anděly, aby hovory sledovali. Lidé, kteří by vám volali pro nic za nic, budou vedeni k tomu, aby nevolali, pokud nejde o něco skutečně důležitého. Když naopak očekáváme, že nás dnes čeká příšerný cirkus, naše představa se potvrdí. Vaši andělé mohou fungovat jako skvělí a oddaní manažeři a asistenti. Požádejte je, aby vám pomáhali hledat nové, neotřelé nápady. Pomohou vám chodit včas, a jak jsem zjistila, nedovolí, aby se vám cokoliv stavělo do cesty.

Převzato z knihy Léčení s anděly od Doreen Virtue PhD.

Zbavte se mylných představ o sobě samých

Rozčarování je jak jedním z největších prokletí tohoto století, tak i jedním z jeho největších požehnání. Například ztráta dětských iluzí je nezbytnou součástí dospívání. Tím, že se z našeho života vytrácejí pohádky, však riskujeme, že přijdeme o své přirozené dětské spojení se světem kouzel, v němž žijeme. Na cestě k dospělosti se někdy zbavíme intuice, spontánnosti a představivosti. Získáváním vědomostí někdy přicházíme o přirozenou schopnost důvěřovat sami sobě a prostě „vědět“. Ve věku televize, informatiky, cestování na dlouhé vzdálenosti a úžasných vědeckých objevů na sebe bereme riziko, že se z nás stanou cynické a věčně nespokojené bytosti. Máme pocit, že jsme vše viděli, vše zkusili a vše umíme. Cynik se klade na úroveň realistovi. Ještě jsem nepotkal cynika, který by byl opravdovým realistou, a už vůbec ne někoho, koho by jeho cynismus učinil šťastným.

Oprávněné rozčarování může zničit naše iluze o nás samotných, jež potlačují naši přirozenou radost.

Proč tedy líčím rozčarování jako jedno z největších požehnání? Zacházíme-li s rozčarováním opatrně, může nám být velmi prospěšné. Můžeme se tak zbavit negativních a sebeomezujících myšlenek a znovu objevit ono přirozené kouzlo, které jsme ztratili, když jsme vyrostli z dětských střevíčků. Tak, jako mohou některé formy rozčarování zapříčinit ztrátu smyslu pro zázrak, mohou nám jiné jeho podoby pomoci znovu jej nalézt nebo znovu vytvořit z pohledu dospělosti. A právě zázrak, spontánnost, intuice, představivost a vize nám umožňují využívat andělských požehnání.

Pravidelně proste své anděly, aby vám pomohli zbavit se omezujících mylných představ o sobě samých, a všimněte si zázračných změn, ke kterým u vás dojde. Například možná žijete s představou, že nemůžete být šťastni, protože nejste tak štíhlí, jak byste chtěli. Možná máte dojem, že jenom velmi štíhlí lidé jsou atraktivní, a svádíte své emocionální problémy na to, že se nepodobáte mužům nebo ženám na počítačem vylepšených fotografiích v časopisech. Můžete dokonce žít ve falešném domnění, že pokud se nebudete týrat hlady a trápit své tělo extrémní cvičením, nebudete nikdy šťastni. Svůj názor můžete změnit jen vy sami, ale když požádáte anděly o pomoc, oni vás v zázračné přeměně vašeho vědomí podpoří. Štěstí, lásky a klidu mysli může dosáhnout každý, kdo se zbaví vnuceného přesvědčení a omezení.

Představivost

Jak často říkáme dětem, aby si přestaly vymýšlet? Reakce dospělého na dětskou představivost může sahat od zdravé shovívavosti až po zdrcující opovržení. K úplnému
odhalení a rozvíjení síly dětské představivosti je však třeba zvláštního pochopení lidské podstaty a duchovního potencionálu. Děti s bujnou fantazií bývají v mnoha případech špatně chápány, kritizovány a obviňovány z toho, že si vymýšlejí nebo lžou. Nepřekvapí nás tedy, že se mnoho z nás naučí nedůvěřovat vlastní představivosti a podřazují ji takzvanému realismu a logice. Mám štěstí, že pocházím z rodiny, která podporovala mou kreativitu a mé představivosti si vážila. Ale i tak jsem postrádal zájem druhých, především dospělých. Dělali si ze mě legraci, že jsem snílek a já se cítil nesvůj kvůli tomu, co se později stalo mou nejsilnější stránkou, kdybych nebýval byl snivý a vynalézavý, nestal bych se úspěšným léčitelem, spisovatelem a médiem a nikdy bych nedokázal působit v celé řadě oborů.

Představivost je mostem do říše zázraků.

Vše, co v životě vytváříme, se nejprve vytváří v naší fantazii a teprve pak se projevuje fyzicky. Největší vynálezy dvacátého století byly vždy nejprve pouhým snem, touhou nebo výtvorem fantazie zdánlivě obyčejných lidských bytostí. Tito lidé se stali nadprůměrnými, protože se soustředili na vlastní představivost a dělali vše proto, aby své sny změnily ve skutečnost. Podle mého názoru byli všichni tito lidé s největší pravděpodobností vedeni a podporováni svými anděly. Představivost je tím nejpevnějším mostem, který spojuje každého z nás s říší andělů. Andělé k nám mohou promlouvat skrze naši představivost a díky ní nám mohou vnuknout nápady a rady formou obrazů, slov, pocitů a představ. Věřím, že v případě nějakého velkolepého vynálezu jeho vynálezce s největší pravděpodobností dostane první popud ke stvoření tohoto nového zázraku od samotných andělů. Když už vynálezce jedná podle tohoto popudu, andělé jej v jeho záměru i nadále podporují a pomáhají mu proměnit jeho sen ve skutečnost.

Budete-li se řídit svou představivostí a budete-li jí naslouchat, podpoříte tím komunikaci s anděly a otevřete bránu vámi toužebně očekávaným zázrakům. Představte si zázračnou změnu ve vašem životě, která nastane během příštích tří měsíců. Může se týkat vaší práce, milostného nebo rodinného života, úspěchu, osobního nebo duchovního růstu. Pravdou je, že pokud si tuto změnu dokážete představit, může k ní skutečně nějakým způsobem dojít, i kdybyste museli přizpůsobit svou vizi vlastním možnostem. Toužíte-li po nějakém zázraku a sníte-li o něm, může se stát.

Svobodná vůle a odpovědnost

Andělé nás nemohou zbavit naší samostatnosti a nikdy to neudělají. Naopak se nám snaží pomoci dosáhnout vyšší úrovně osobní zodpovědnosti. I když nás vedou určitým směrem, záleží jen na našem rozhodnutí, zda a jak se tímto směrem budeme ubírat a co budeme po cestě dělat. Anděl strážný vás třeba vybídne k tomu, abyste změnili zaměstnání, s tím, že tato změna bude prospěšná pro celkový duchovní vývoj. Možná pak zažijete řadu náhod, například setkání s lidmi, kteří si zvolili tutéž cestu k úspěchu jako vy. Možná ucítíte potřebu koupit si časopis, který byste jindy nečetli a náhodou v něm objevíte článek o práci, která jakoby by byla určena právě vám. Když už se rozhodnete, že se budete o svou případnou profesi více zajímat, doslechnete se třeba o vhodném školení za cenu, kterou si můžete dovolit. To vám umožní předem se připravit na svou budoucí úlohu.

V každém případě je pravděpodobné, že tyto shody „náhod“ mají na svědomí strážní andělé, kteří spolupracují s vyšším stavem vaší mysli, aby vás vedli tou správnou a pro váš osobní rozvoj tou nejprospěšnější cestou. To, zda se po této cestě vydáte, jak dlouho po ní půjdete a nakolik vás ovlivní, záleží jenom na vás. Často se před námi objeví hned několik cest nabízejících různé možnosti, jak dosáhnout vytouženého štěstí a osobního růstu. Pokud to andělům umožníme, ukážou nám všechna možná řešení a v našem rozhodování nás podpoří. Nikdy nás však do rozhodování nebudou nutit ani nebudou sami rozhodovat za nás.

Uplatnění svobodné vůle a síly vlastního rozhodování je základem našeho duchovního vývoje.

Pokud by vás andělé zbavovalo svobodné vůle a okrádali o právo volby, připravili by vás tak o ty nejúčinnější duchovní lekce. Pro váš duchovní vývoj je mnohem důležitější samotný proces rozhodování nežli konečné rozhodnutí. Andělé neudělají nic, co by protiřečilo naší vůli ani co by se příčilo naší povaze. Vše, co dělají, dělají jen s naším souhlasem, ať už je vědomý či nevědomý. Když jsme byli malí, naši rodiče většinou rozhodovali za nás, pečovali o nás, leccos zakazovali a dohlíželi na nás, abychom byli v bezpečí. Kdyby za nás rodiče rozhodovali i v době naší dospělosti, asi bychom se nikdy nenaučili důvěřovat vlastnímu úsudku a schopnostem. Taková důvěra je nezbytná pro skutečný rozvoj osobnosti. Nevěřím, že by na vyšších úrovních lidského i duchovního vědomí kdy existoval důvod k tomu, aby ostatní rozhodovali za nás. Ať už je nám šest nebo šedesát, je třeba, abychom rozvíjeli svou duchovní zralost, kterou získáme pouze uplatňováním schopnosti sami se rozhodovat. Naši andělé jsou odhodláni nás v tom podporovat.

Andělé nám pomáhají, abychom namísto svalování viny na druhé dosáhli duchovní samostatnosti.

Občas se stane, že i to nejaktivnější a nejsamostatnější z nás si přejí, aby nemuseli sami rozhodovat. Někdy by bylo jednoduché stáhnout se do pozadí a nechat nějakou vlídnou vnější sílu rozhodnout za nás. V extrémním případě se touha, aby tomu tak bylo, stane jádrem pohodlnosti, stavu kdy rezignujeme na svou osobní zodpovědnost, vzdáme se vlastní moci ve prospěch jiných lidí nebo dané situace a hledáme někoho, na koho svalíme vinu, když se věci nedaří. Pokud si zajistíme podporu andělů, pomohou nám zbavit se tlaku, kterému se sami vystavujeme. Poskytnou nám lásku, doprovod i ochranu, ale nebudou za nás rozhodovat. Pod andělským vedením je totiž svobodná volba osvobozující, přetvářející, stimulující a dokonce i zábavná. Andělé mají radost z toho, že nám pomáhají zbavovat se role oběti a přijímat odpovědnost za naše skutečné potřeby i touhy. To nám umožňuje stát se kapitánem vlastní duchovní plavby.

Můžete se stát andělskou bytostí

Každá lidská bytost má možnost stát se andělskou. Každý z nás má v sobě andělské vlastnosti, dary a motivace, které stačí jen objevit a vyjádřit. Andělskou podstatu můžeme vyjádřit tvořivou prací nebo láskou k ostatním. Lze ji vyjádřit i nekonečně mnoha jinými způsoby, které jsou vždy usměrňovány a doprovázeny andělskými silami, přitahovanými touhou působit na nás, lidi. Způsoby vyjádření andělské podstaty jsou přirozeným přesahem našeho jedinečného duchovního cíle. Ve stručnosti, vyjádření andělské podstaty je součástí našeho duchovního vývoje.

To, že se chceme stát andělskou bytostí, ovšem neznamená, že budeme usilovat o dosažení nějaké abstraktní představy morální dokonalosti. Nemáme dokonce ani zapotřebí trápit se odříkáním, ani za každou cenu dělat každému, co mu na očích vidíme. Náboženská změť morálky, v níž jsme vyrůstaly, nutí mnohé z nás věřit, že bychom měli potlačit své lidské pocity, potřeby i pudy a nahradit je duchovními. Opak je však pravdou. Je důležité být sám sebou, zcela se sám se sebou smířit a milovat svou lidskost, díky níž se otevíráme největšímu duchovnímu rozvoji.

To neznamená, že bych obhajoval nemorální způsob života. Samozřejmě věřím ve vývoj morálních zásad, které jsou základem našeho života a které vštěpujeme našim dětem. Domnívám se, že mi všichni máme prospěch z morálního kodexu, do kterého se přirozeně rozvinula naše základní duchovní přesvědčení a hodnoty. Řada náboženských a duchovních nauk minulosti je spojována se strachem, předsudky, ustrnulým myšlením a nerealistickým očekáváním. Není proto překvapující, že mnoho lidí, že mnoho lidí zcela zavrhuje jakékoliv duchovní nauky. Tím ovšem přicházejí o řadu výhod, které jim nabízejí. Jiní zase tvrdošíjně zastávají jednu jedinou nauku, a tím si odpírají vlastní různorodost a potlačují některé stránky své lidskosti. Zaměříme-li se však na základní hodnoty více lidí různých náboženství, nalezneme u nich láskyplné přijetí, které je podle mě základním duchovním vývojem nás všech. A co víc, jakékoliv morální zásady musejí být dostatečně adaptabilní, aby mohly být předávány z generace na generaci. Morálka, kterou vštěpujeme svým dětem, musí vyjadřovat některé základní hodnoty svobodné vůle, přizpůsobivosti a svobodné volby.

Andělé židovského, křesťanského i islámského náboženství byli zřídkakdy líčeni jako plaché a mírné bytosti. Spíše byli vídáni jak vykonávají božské poslání s horlivostí, vznešeností a zanícením. Máme-li být zcela přístupni andělskému vedení a vědomi si svého skutečného andělského potenciálu, pak musíme milovat sami sebe pro to, kým a čím jsme. Jen tak můžeme využívat vlastního nadšení, protikladů a tužeb k pozitivnímu ovlivňování okolního světa. Máme-li rádi sami sebe, nezápolíme s vlastní přirozeností, a pak je snadnější dávat lásku ostatním. Láska k sobě samým nám pomáhá milovat druhé pro to, že to opravdu chceme, a ne pro to, že se snažíme vyhovět nějakým zdeformovaným morálním zásadám. Andělé přesahují jakékoliv lidské vnímání morálky. I my, jakožto lidské bytosti s andělským potenciálem, jsme větší, zářivější a živější, než jsme si kdy mysleli

Převzato z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.