Cesta k duze

Rubriky

Andělé

autor: | Zář 4, 2021 | Andělé | 0 komentářů

Andělé

Sám nejsi nic, proto nikdy nejsme sami

(přednáška „Andělé v našem životě“ 7.12.2005) – toto krásné sdělení o významu andělů v našem životě, jsem zapsala, když jsem si připravovala předvánoční přednášku pro Makrobiotický klub v Zábřeze. Přání mého andělského průvodce bylo prosté, měla jsem ho na přednášce předat ostatním.

Andělé světla a Andělé strážní nás kontaktují jako průvodci světla v našem životě. Světlo v našem životě se projevuje jako to, že s vírou, nadšením a rozhodností začneme toužit po míru a harmonii ve své duši. Krásou, péčí a odpouštěním si uvědomujeme Božskou podstatu být v jednotě s myslí, duchem a svým tělem. Světelná energie Serafů, projevující se jako paprsek světla v nás, hlídá myšlenky na to, co teprve má přijít.

Pozitivním vyjadřováním, důvěrou, veselou myslí a humorem, úspěšně vytváříme ze sebe svobodného, přátelského tvůrce. Který s ochotou a nadšením mění svůj život, každodenním učením přispívá k pěstování legrace, klidu a míru. Prosím ujišťujte se neustále o tom, že jsou dobře zakořeněny ve vašem srdci kořeny víry, naděje a milosrdenství, a že je nikdy nic neporazí. Vaši andělští průvodci.

Andělé – existovali, existují a vždy existovat budou. Ve všech posvátných spisech nacházíme působení andělů. Korán, Talmud, Starý a Nový zákon…Všechny jsou plné zpráv o nebeských bytostech. Kdo vlastně jsou? Jak vypadají? Proč tu jsou?

To jsou otázky, které často slýchám od lidí, se kterými se setkávám. Tady jsou mé zkušenosti ze spolupráce s těmito báječnými kamarády a pomocníky světla.

V mém životě byli andělé odjakživa, ale vlivem okolností v dětství jsem si je na dlouhou dobu přestala uvědomovat. Přesto mě neopustili a stále mi pomáhali , chránili mě a ukazovali mi cestu.

Ne vždy jsem je slyšela, rozuměla jejich vzkazům. Několikrát ve svém životě jsem se dostala do situace, kdy nade mnou někdo pronesl: „Nad vámi musel stát anděl strážný a měl plno práce, jinak by to tak nedopadlo.“ Tehdy jsem těmto výrokům nepřikládala žádný význam a pochopila jsem až mnohem později. Až nečekaná a náhlá ztráta mého přítele a následná terapie s anděly, kterou jsem si prošla, mi znovu otevřela cestu do andělského světa. Jednoho dne jsem si prostě vzpomněla na to, jak jsem jako dítě mluvila nejen se svým andělem strážným, ale i s ostatními anděly a archanděly, že je dávno znám a rozumím tomu, co mi sdělují. Od té doby jsem s nimi neustále v kontaktu a můj život se zcela změnil. Jsou mými průvodci a rádci v mnoha záležitostech a pomáhají mi nejen v soukromí, ale i při mé terapeutické práci. Své zkušenosti ráda předávám dál všem , kteří o ně stojí. Velkou inspirací jsou pro mě knihy i karty Ph.D. Doreen Virtue, s nimiž pracuji již několik let a neustále v nich nacházím nové a nové spojení a souvislosti.

Andělé jsou nádherné zářící bytosti, protože mají lehčí a rychlejší vibrace než my lidé, jsou pro nás neviditelní. Pokud se ovšem dokážeme většinou ve stavu meditace ( mnozí z vás to už dokážou v bdělém stavu) naladit na kanály, jejichž prostřednictvím můžeme přijímat energii andělů, octneme se ve zcela reálných rovinách plných světla, vibrací nádherných barev, zvuků a lásky. Při andělském setkání tedy nemusíme nutně vidět podobu anděla , ale jsme schopní vnímat jeho přítomnost. Někdo ji zaznamená změnou vibrací kolem sebe – lehký vánek, šimrání , příjemné teplo, zajímavé vůně, zvuky, hudba, barevná zář nebo barevné obláčky, peříčka nebo opakující se znamení, kterými vám dávají najevo svoji přítomnost, vždy najdou vhodný způsob. Mám i bohaté osobní zkušenosti s anděly, kteří vás začnou léčit smíchem, prostě vás rozesmívají, až se smějete a nevíte proč. Smích je nakažlivý a na jednom semináři jsme se za chvíli smáli všichni.

Andělé jsou mezi námi a dnes dokonce více než kdy jindy. Počet lidí, kteří mají zážitky ze setkání s těmito nebeskými bytostmi neustále narůstá. Proč se andělé objevují právě teď?

Pomáhají nám společně s dalšími bytostmi světla, zvládnout proces transformace, kterým si my všichni nyní společně s planetou Zemí procházíme. Jsou zde, aby nás učili lásce, která je odpovědí na všechny naše modlitby, starosti a trápení, všechno je láska. Učí nás odpouštět a vidět ostatní jejich očima, bez posuzování a odsuzování, vidět je i sama sebe očima lásky, tak jak nás vidí andělské bytosti. Pomáhají nám léčit naše strachy, a čím více s nimi budete spolupracovat a budete je zvát do vašeho života, tím rychleji získáte zcela nový pohled a přístup k sobě a svému životu. Andělé nemohou řešit naše problémy a starosti, ale ukazují nám možné cesty k řešení. Nesmí zasahovat do našich životů, pokud jim mi sami nedáme svolení, je nutné je tedy požádat o pomoc.

Jak požádat – stačí na ně jen v duchu pomyslet. Každý máme od narození svého anděla strážného, který je po našem boku po celý náš fyzický život a za nic na světě by nás neopustil. Prožívá s námi všechny okamžiky a miluje nás bezmeznou láskou. Ať už uděláte cokoliv nebo pomyslíte na cokoliv, vždy stojí při vás. Takže se můžete obrátit i přímo na něj. Andělé vždy budou respektovat vaši svobodnou vůli a vždy následují Boží vůli.

Je potřeba jim váš problém zcela odevzdat – sdělte jim svůj problém nebo své přání, můžete jim dokonce napsat dopis. Čím upřímněji to uděláte, tím rychlejší bude jejich odpověď, ale je nutné to zcela odevzdat, což znamená, nechejte to být a vyčkejte, co se bude dít. Všechny vaše prosby a modlitby jsou vždy vyslyšeny. Pokud ovšem začneme pochybovat o sobě nebo o jejich pomoci, držíme se svých očekávání a představ, jak by se měl náš problém vyřešit, většinou se nebude dít nic. Protože andělé respektují naši svobodnou vůli, trpělivě čekají, až s tím přestaneme a dáme jim prostor, aby použili své schopnosti v náš prospěch. Nepochybujte, a pokud opravdu stojíte o pomoc, důvěřujte jim a zcela svůj problém odevzdejte.

Není tedy možné andělům ani Bohu vnucovat svůj scénář, ano, můžeme jim navrhnout, jak bychom si to představovali, ale zbytek ponechejte jejich moudrosti. Oni mnohem lépe než my vědí, co, kdy a jakým způsobem k nám mají přivést. Vždy k nám přivádí to nejlepší možné řešení a mnohdy volí velmi důvtipný způsob. Věřte v Božskou moudrost a v to, že ona přijde s řešením, na které, by jste vy, nepomysleli ani ve snu.

Po tom, co odevzdáte svůj problém, si všímejte toho, co se kolem vás děje. Mějte uši a oči otevřené, protože vzkazy mohou přicházet v různých podobách. Pokud si nejste jistí, zda to, co se kolem vás děje, souvisí s vaší prosbou, požádejte je o jasnější znamení. Vždy vám budou posílat láskyplná poselství a slova, nikdy ne strach a násilí. Vzkazy a poselství můžete také dostávat prostřednictvím ostatních lidí, knih časopisů a podobně. Pokud se s nějakou informací setkáte třikrát, je to andělské znamení. Žádný problém není tak velký, aby na něj neexistovalo řešení, všechny naše problémy jsou již dávno vyřešeny. Je jen a jen na nás, zda dovolíme, aby to nejlepší řešení mohlo vstoupit do našeho života.

Pokud je vaším přáním pomoci někomu druhému, můžete se i v těchto případech obracet na anděly. Je to prospěšné a láskyplné jednání a vesmír vám je bohatě oplatí. Ať už požádáte o pomoc pro kohokoliv a jakékoliv situaci, nikdy nebudete zasahovat do svobodné vůle tohoto člověka. On sám se rozhodne a vybere si, zda bude naslouchat andělským poselstvím. Stejně tak se můžete na anděly obrátit ve chvíli, kdy se dny života vašeho milovaného chýlí ke konci. Pomohou vnést útěchu a úlevu do těžkých chvil a je dobré vždy přidat modlitbu: „Staň se vůle tvá.“ Vše se odehrává z nějakého důvodu a vesmír se o vše dokonale postará.

Inspirováno vlastními zkušenostmi a knihami :

Doreen Virtue – Léčení s anděly, Andělská medicína

Pro www.cestakduze.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit v původní podobě dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.