Cesta k duze

Rubriky

Andělská medicína

autor: | Bře 21, 2021 | Nezařazené | 0 komentářů

Léčení s anděly – Andělská medicína

Těm, kteří v nebi i na zemi slouží jako andělé.
Díky za vaši lásku, oddanost a pomoc.
Neztrácejte prosím trpělivost s naší snahou naučit se,
jak přijímat vaše dary vděčně a s důstojností.

Dozrál čas, abychom si připomněli dávné poznání o přírodních léčebných metodách a ve zkratce se k nim vrátili. Po staletí, kdy nám byl vymýván mozek poselstvím pekel, jež nám předávali náboženští a političtí představitelé, kteří chtěli mít jistotu, že mají moc ve svých rukou, nastává čas, kdy opětovně přebíráme odpovědnost nad svými duchovními a léčivými schopnostmi.
Věda toto dávné poznání podporuje a zdravotní přínos slunce, drahých kamenů, modlitby, energetického léčení a barev, dokládá řada studií. Tradiční nemocnice a léčebná centra dnes využívají ,, doplňující metody zdravotní péče“, což je termín pro energetické a spirituální léčitele. Lékařům slouží přístroje využívající krystaly, ultrafialové paprsky a léčebné působení barev, často s pozoruhodnými výsledky. Předepisování cvičení, meditace a kurzy na zmírnění stresu se stalo běžnou součástí léčebných programů. Psychologové dnes posílají své pacienty k terapeutům zabývajícím se hypnózou, jasnovidcům a astrologům pro doplňující stanoviska …

Andělské léčení

Více než tři stovky dobře zdokumentovaných studií ukazují, že modlitba má statisticky významný dopad na léčení našich fyzických těl. Výzkumníci vědí, že tento fenomén nemohou přičíst jen placebo efektu či autosugesci toužebného přání. Vždyť tyto výzkumy zahrnují i případy subjektů, které nevěděly, že jsou předmětem modliteb. To se týká i studií, které dokázaly, že modlitba má pozitivní dopad i na rostliny nebo nemluvňata. Ty sice mohou cítit, ale rozhodně ne na vědomé úrovni vnímat, že se za ně kdosi modlí. Mnohé z těchto výzkumů probíhají za oboustranného utajení, což znamená, že výzkumníci, lékaři ani pacienti nemají tušení, zda se za ně někdo modlí. Přesto však lidé, kteří jsou objekty modliteb, obvykle žijí déle, rychleji se uzdravují a potřebují méně léků než ti, za něž se nikdo nemodlí. Dostala jsem spousty nevyžádaných svědectví od lidí, kteří tvrdí, že se oni sami nebo jejich příbuzní uzdravili, protože se modlili za to, aby k nim byli sesláni andělští léčitelé. V následující studii popisuje má studentka Andělské terapie Karen Montanová, jak její dcera Jourdan svého ošetřujícího anděla dokonce sama viděla! Nechám teď Karen, aby nám sama vyprávěla svůj příběh: S manželem jsme museli odvézt naši šestiletou dcerku Jourdan do nemocnice na pohotovost. Měla čtyřicítky a silné bolesti zad a břicha. Ještě než dorazil doktor, zavřela jsem oči a v modlitbě pozvala do pokoje archanděla Michaela a všechny strážné anděly své dcerky. Když jsem oči otevřela, spatřila jsem vedle lůžka mé dcery našeho rodinného přítele, který v minulém roce zemřel! Vypadalo to, jako by na ní prováděl nějakou léčbu. Chvíli na to se ve dveřích objevila moje teta, kterou jsem velmi milovala a která zemřela před šesti týdny. Usmála se na mě a řekla: „všechno bude v pořádku!“ a otočila hlavu. Pak jakoby řídila dopravu začala ukazovat rukama duším, které přicházely po chodbě: „Všechno je v pořádku!“ říkala jim. „Není důvod, abyste sem vcházeli dovnitř. Je to dobré, jen jděte, pokračujte v cestě za světlem!“ Nikdy jsem nezažila nic tak uklidňujícího. V tu chvíli jsem věděla, že všechno dobře dopadne. Jourdan už je doma a cítí se dobře. Říká, že si jasně pamatuje na to, jak se teta dotýkala jejího těla a pomáhala jí uzdravit se.

Anděly můžeme v duchu poprosit a nemusíme se bát,
že bychom je svou prosbou nebo modlitbou obtěžovali. Jsou součástí našich duchovních těl, s nimiž žijí v symbióze a stejně jako my potřebujeme ke svému spokojenému životu anděly, tak andělé potřebují nás, aby nám mohli pomáhat a prostřednictvím našich těl si pak mohli prožívat svůj život v hmotném světě. Proto vždy když začneme cítit strach, můžeme se na anděly obrátit v duchu s prosbou o pomoc – naši myšlenku „uslyší“ stejně silně jako ji slyšíme my sami a budou mít potřebu nám pomoci stejně silně jako si toužíme pomoci my sami. Na rozdíl od lidí však mají trvale k dispozici vibraci lásky, která jim dává schopnost „zařídit“ v energetickém světě všechno, co je potřeba.

Léčení pomocí víry a naděje
Dovolte světlu, aby vámi procházelo a pozvedalo vás, zatímco pevně stojíte oběma nohama na zemi. To je pro vás nejpřirozenější – jste mostem mezi nebesy, vaší spiritualitou a Zemí, vaším milovaným domovem ve fyzickém světě. Čím více necháte tuto realitu procházet svou osobností, tím více začnete žít své pravdivé Já – poznávat kdo jste a proč jste sem přišli. Jakmile se dostanete do tohoto spojení, prociťujte, jak se v místnosti, kde se nacházíte, energie proměňuje na energii bílou. Otevřete oči, aby viděly, uši, aby slyšely, a ostatní smysly, abyste naši přítomnost vnímali. Nejsme vaší představou. Jste našimi bratry a my sem přicházíme, abychom společně pracovali na tom, jak přinést mír a léčení pro tuto planetu.

Zpracováno podle knihy Andělská medicína od Doreen Virtue PhD.

Největší moc má láska

Andělé nás budou milovat stále, i když je o pomoc ani podporu nepožádáme. Naši strážní andělé nás vždy milovali a navždy milovat budou. To, co děláme, říkáme nebo si myslíme, tento fakt nijak nezmění. Andělé se na nás dívají jako na krásné, jedinečné a zvláštní bytosti. Každá lidská duše je jako jedinečná vzácná perla mezi mnoha jinými vzácnými perlami. Vzájemně si jsou velmi podobné, ale nikdy mezi nimi nenajdete dvě úplně stejné. Všechny jsou však až neskutečně krásné. Budeme-li odporovat Božímu zákonu tím, že sami sebe nebudeme milovat a že si budeme myslet, že si lásku nezasloužíme, budeme jako král, který přikázal vlnám dát se na ústup. Ať už děláme cokoliv, vždycky se namočíme. Proto bychom se raději měli naučit plavat. Když se v životě někdy cítíme nemilovaní, je to proto, že my sami odmítáme přijímat lásku, která je nám nabízena. Andělé nás nikdy neopustí, ani když sami rezignujeme.

Láska nás spojuje s královstvím andělů.

Když my sami dáváme lásku, žádáme o lásku, kterou potřebujeme, nebo když se učíme více milovat sami sebe, upevňujeme tím své spojení s anděly. Láska je jazyk, kterému andělé dobře rozumějí a ochotně mu vyhoví. Když se přestaneme zaobírat tím, čeho se obáváme, bojíme a co nenávidíme, a místo toho se soustředíme na to, co máme rádi, zvyšujeme tím vibrace naší přirozené duchovní energie. Vše kolem nás je tvořeno energií. Hmota je energie, zvuk je energie, a stejně tak je tomu i s barvou. Veškerá energie vibruje na určité frekvenci nebo na určité vibrační úrovni. Hmota, z níž je složeno lidské tělo, je formou energie propojené s jemnohmotným polem elektromagnetické rezonance, která je vyšší a lepší než samotná hmota. Čím jsou naše vibrace vyšší a rychlejší, tím více se naše elektromagnetická rezonance přibližuje rezonanci andělské. Jednoduše řečeno: čím více dokážeme milovat, tím se stáváme andělštějšími a tak i přístupnějšími andělskému působení.

Zpracováno podle knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.