Cesta k duze

Rubriky

Pro vás

autor: | Úno 28, 2021 | Nezařazené | 0 komentářů

Pro vás

„Bůh nám do cesty neposílá jen lidi, jaké bychom sami chtěli.

Posílá k nám lidi, jejichž přítomnost a pomoc na naší cestě potřebujeme.

I když nás zraní, opustí nebo nás milují, je to proto, abychom se díky nim mohli stát takovými, jakými máme být“.

My všichni se účastníme procesu transformace vesmíru a vlastního znovuzrození. Jsme sami sobě tím největším a nejmoudřejším učitelem, všechny odpovědi na otázky máme v sobě a jen my sami víme nejlépe, co je pro nás dobré a po čem toužíme. Rozhodnutí je tedy jen a jen na nás, každý si neseme zodpovědnost za svůj život. Všichni ostatní kolem nás nám mohou být nápomocní v tomto procesu sebeobjevování a proměny. Tím pro vás budeme i my, pokud vyhledáte naše služby nebo se zúčastníte našich seminářů. Ano, každý člověk, který nám přichází v životě do naší cesty má pro nás poselství, tedy i vy je máte pro nás. Na každém z nás už potom záleží, nakolik se mu chceme otevřít a nakolik ho chceme přijmout.

Tam kde je vzájemné naslouchání, otevřenost ke komunikaci je i vzájemná úcta a důvěra, pak to přináší oboustranný prospěch, díky otevřenému srdci nemá ego potřebu kritizovat a soudit a přijímáme sebe takoví, jací jsme. Na tom byly a jsou stále postavené nejen moje terapie, ale veškerá naše práce pro ostatní i pro sebe. Pokud se tedy rozhodneme někomu věnovat, věnujeme mu naplno nejen svoji pozornost, ale i energii a náš čas a i to je součástí ceny za služby. Naše práce je postavená na vzájemné důvěře, naslouchání a otevřenosti. V podstatě každé individuální poradenství, ať je to terapie, masáž nebo třeba numerologický rozbor je jedinečné, přímo na míru pro toho, kdo o to požádá. Pro ty, kteří si chtějí aktivně vyzkoušet cestu k sobě v praxi, jsou tu prožitkově – tvořivé semináře, kde mají možnost čerpat nové informace, učit se přímo v praxi práci na sobě, dostat odpovědi nebo přímo si třeba řešit svůj problém. Využíváme na nich mnohaleté zkušenosti a jsou příjemným doplněním terapií.

Všem, kteří na sobě chtějí opravdu pracovat, jsou naše dveře stále otevřené, těm, kteří pouze očekávají, že něco uděláme a jejich život se změní, aniž by oni museli něco měnit, doporučíme ať se nejprve rozhodnou, co vlastně chtějí. „Není na světě člověk ten, aby zavděčil se lidem všem“, to říká staré přísloví a má s tím zkušenost každý, kdo se někdy pokusil nabídnout pomoc někomu jinému. Nejsme spasitelé a nemůžeme zachraňovat nešťastné lidi, tak jak to někdy mnozí vidí a očekávají. Jsme jen pouhými prostředníky vesmíru k rozhovoru s vaší duší, kterým můžeme být nápomocni k otevření vašeho srdce, pokud se tak rozhodnete, vše ostatní už záleží jen na vás. Nic víc, nic míň. Pokud chcete změnit svůj život, změňte nejprve sami sebe, svůj postoj, své vnímání, své názory, pak vnitřní bude odrážet vnější a všechny tyto změny se promítnou pozitivně do vašeho života, který se bude vyvíjet k vaší spokojenosti. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže, jen vy sami, my vám při tom můžeme být nápomocni. Pokud si chcete řešit problém, který jste odkládali mnoho let, nečekejte, že se vyřeší ze dne na den a bez vaší účasti. Chce to trpělivost a čas, každá terapie má svůj postup a průběh, a pokud to vzdáte, protože se vám zdá že …, je to jen a jen vaše rozhodnutí. Pokud se ovšem rozhodnete jít do toho naplno a vydržet, výsledky se dostaví a někdy mnohem rychleji a v překvapivé podobě, na jakou byste si ani nepomysleli. Když se naučíme naslouchat sobě a jít tam, kam nás vede naše srdce, nastává čas zázraků…

Dnes je potřeba více se věnovat sama sobě a tak objevovat krásy a moudrosti života a snažit se s ním zacházet jako s darem, protože jako dar nám byl dán. Každý máme stále co řešit a učíme se každý den novému poznání. A pokud začneme sami u sebe, budeme tím nejlepším příkladem a inspirací pro ostatní. Tím se snažíme být i my pro vás.

Světluška