Cesta k duze

Rubriky

Meditace – Petr Chobot

autor: | Úno 4, 2021 | Nezařazené | 0 komentářů

Úplňkové meditace – Petr Chobot

Úplňková telepatická meditace proběhne vždy večer před úplňkem v čase od 21.00 do 22.00

VŠEOBECNÉ INSTRUKCE, platí pro KAŽDOU ÚPLŇKOVOU MEDITACI:

Klíčová vyvolávací mantra je ÓM-KCHÁ. Tuto mantru (je jako vyvolávací kód, jako vytočení telefonního čísla) stačí jednou či vícekrát v duchu vyslovit hned, jak ulehnete (usednete) k meditaci. Ideální je vyslovit ÓM v duchu na NÁDECHU a KCHÁ vyslovit v duchu na VÝDECHU. Zjistíte, že došlo jakoby k „vyladění se“, jako by se něco „sepnulo“. Je to intuitivní pocit, který může následovat, pocit, jako by Vás zalilo teplo nebo pocit bezpečí a zvláštního klidu či odpoutanosti. Intenzívní práce Bytostí, šamanů a PCH začne JAKO VŽDY ve 21 hodin a potrvá do 22 hodin. PCH se snaží být během úplňkových meditací v silových mistech, tentokrát bude pracovat z Filipín z vrcholu posvátné hory na ostrově Luzon. PCH bude v době úplňkové meditace v transovém stavu, kdy je schopen vnímat KAŽDÉHO, kdo se napojí, ve stavu „nahé duše“ disponujeme naprosto odlisným druhem vnímání. Ve 21 hodin je dobré se vyladit na vizi Bílého Světla (ve formě jakoby zářícího slunečního kotouče, oblaku, víru či koule) na zcela uhlově černém pozadí nebo na pozadí kosmického prostoru. Vylaďujte se zcela uvolnění a relaxovaní. Vaši relaxaci nesmírně prohloubí např. technika „propínacích dechů“, kterou PCH vyučuje na seminářích. Jde o to, že na každém nádechu zatněte ruce v pěst, vtáhněte břicho, silně sevřete hýžďové svaly, sevřete chodidla a napněte i svaly obličeje, nohou a paží. Po nádechu zadržíte dech asi na 7 sekund – přitom stále udržujete svaly napnuté! Pak velmi pomalu vždy vydechnete a přitom uvolníte svalovou hmotu do hloubky, do každého svalového vlákna. Po výdechu můžete opět zadržet dech, tak na 4 sekundy – a vychutnejte tělo „měkké na omak po celém povrchu“, naprosto bezvládné… Stačí 20 takovýchto dechů a jste naprosto uvolnění. Nebo použijte JAKOUKOLIV účinnou metodu psychické a tělesné relaxace). Poté, už uvolnění, začněte dýchat energii z Bílého Světla jakoby ústy a veďte ji po těle, nejlépe přes plíce a krevní oběh – VAŠE TĚLO ZVÝŠÍ SVÉ VIBRACE a je vysoká pravděpodobnost, že může být zbaveno i biologických problémů jakéhokoliv druhu, neduhu, nemoci, bolesti i zárodků budoucích neduhů a chorob! Takto pracujte přibližně 20 minut. Poté nadechujte energii do 3. oka (oblast přibližně mezi obočím nad kořenem nosu) hlubokými, co nejpomalejšími dechy s představou, že Bílé Světlo se HROMADÍ v lebce v této oblasti. Takto pracujte asi 10 minut. Pak si představte, že se Vám otevírá temeno lebky a do lebky jakoby „vane“ temenem SVĚTELNÝ VÍTR ze zdroje Bílého Světla. Pak pomozte svými nádechy Světlu vtékat do lebky, až ji CELOU naplní. Poté nechte Světlo zkoncentrovat se uprostřed lebky (v oblasti hypothalamu). Takto pracujte asi 15 min..
Poté nadechujte do srdeční čakry UPROSTŘED hrudi a nechte se dech za dechem jakoby v duchu „zvedat“ ze svého těla ve své jemnější podobě do Kosmu a do Zdroje Bílého Světla. Můžete zadat jakékoliv dotazy Entitám, s nimiž se pravděpodobně setkáte, nebo alespoň pocítíte jejich asistenci a vyzařování. Tyto láskyplné Bytosti Vám mohou pomoci spojit se Absolutnem a Celým Bytím.
Pokud byste z meditace z jakéhokoliv důvodu „vypadli“ či měli problémy s napojením, dýchejte zhluboka a opět ZOPAKUJTE KLÍČOVOU MANTRU. (Pokud znáte podobu PCH, můžete si ho případně vizualizovat, je dobré si přitom živě představit Bilé Světlo v jeho lebce. IDENTIFIKUJTE se následně v duchu s PCH, doslova jako byste byli v tu chvíli jím. PCH Vám tím zajistí okamžitou TECHNICKOU POMOC, vyladíte se totiž silně na jeho vibrace a stav jeho vědomí.
Pokud si budete přát zesílit kontakt se Světlem či Bytostmi, můžete si kdykoliv pomoci vnitřním vyslovováním KÓDOVÉ MANTRY této meditace, tedy ÓM KCHÁ. (Ještě jednou:“ÓM“ vyslovujte v duchu na NÁDECHU a „KCHÁ“ v duchu na VÝDECHU).

Pokud si přejete touto meditací vyřešit jakýkoliv problém životní či zdravotní, formulujte před meditací v duchu jasně TENTO ZÁMĚR asi takto: Meditace, do které vstoupím, plně odstraní můj problém. Můj problém je… vyslovte krátce a jasně (tato práce je prací programátora!!!) svůj problém.
PODMÍNKOU této ani dalších telepatických meditací NENÍ to, aby dotyčný ZNAL PCH!!! V jakémkoliv případě DOJDE k naladění, pokud bude v duchu vyslovena těsně před meditací či během ní KLÍČOVÁ MANTRA!!

Není nutné postupovat striktně dle těchto instrukcí, upravte si je dle svého pokud chcete a použijte TY, KTERÉ VÁM NEJVÍC VYHOVUJÍ. Samozřejmě velmi pomůže řídit se alespoň částečně instrukcemi, týkajícími se jak dechu, tak vizualizace, ale MŮŽETE PRACOVAT I PO SVÉM, jak jste zvyklí. PROTO, PROSÍM, MŮŽETE DO MEDITACE ZAPOJIT LIBOVOLNÝ POČET LIBOVOLNÝCH JEDINCŮ. Mantra slouží k okamžitému vyladění, opakujeme, je to doslova jako vytočit telefonní číslo. Klíčová mantra bude i v dalších meditacích dle instrukcí Bytosti již stále stejná.

Stejně jako během jiných úplňkových telepatických meditací budou opět aktivní inteligence působící směrem od hvězdy Arcturus (pokud bychom chtěli nějak vyjádřit fyzický směr), ale samozřejmě i další kosmické „celky“ a skupiny – „klastry“ takzvaně nehmotných energetických entit. Země nyní dostává velmi mnoho energie, jde o energii TRANSFORMACE a energii zvyšující vibrace všech našich energetických center a polí, z nichž jako bytost sestáváme. Celá Země je touto energií pozvolna měněna v souladu se změnami v jiných dimenzích a v okolním kosmu.

CO je smyslem úplňkových telepatických meditací? Záměrem Bytostí, působících přes PCH, je SNIŽOVAT SYSTEMATICKY UTRPENÍ na planetě ZEMI. Proto jsou úplňkové telepatické meditace zaměřeny na celkovou pomoc každému jedinci, a také na akceleraci jeho evoluce, což je z hlediska Kosmu pomoc největší.
Některé skupiny bytostí z energetického i quasihmotného Kosmu, asistující při této telepatické meditaci, vytvářejí také tzv. „kruhy v obilí“ (agrosymboly, piktogramy). Pokud máte tu možnost, můžete si položit vedle sebe na dobu meditace foto nebo reprodukci jakéhokoliv piktogramu. Pokud vedle sebe umístíte SKLENĚNOU OTEVŘENOU nádobu s vodou, získáte silně nabitou, doslova „živou“ vodu, vhodnou k léčení kohokoliv!!! Můžete zesílit transfer energie tak, že vedle své hlavy umístíte KŘIŠŤÁLY a případně přilepíte leukoplastí na 3. oko VLTAVÍN (pro perfekcionisty…).
Meditujte vsedě v křesle nebo vleže, oči mohou být zakryté nebo by měla být místnost zatemněná, v pohodlném oblečení, nejlépe bílé barvy z bavlny (není nutné) nebo nejlépe NAZÍ, ale tak, abyste cítili komfort a pohodlí, v místnosti by neměla být zima, lze se přikrýt lehkým prostěradlem.
Bytosti doporučují během telepatické meditace také nacházet se ve vaně, naplněné teplou vodou, v temné místnosti, nejlépe tak, že kolem sebe zapálíte pár svíček. Ve vodě může být ponořen křišťál. V případě, že se chcete zbavit nějakých životních omezení či kódů, způsobujících zdravotní problémy, můžete do vody nalít přes síto trochu odvaru z listů šalvěje (vařte 7 min asi hrst na 2 litry). Voda pomáhá akumulovat vám poskytovanou energii.

Důležité: Aby vaše napojení na pole telepatické meditace proběhlo úspěšně, před meditací prosíme NEJEZTE MASO, nepijte nic, co obsahuje KOFEIN a THEIN (čaj, káva) a rozhodně nepijte ŽÁDNÝ nápoj obsahující alkohol!

Úplňkové meditace budou samozřejmě v prvé řadě sloužit svým léčebným a transformačním účelům. Může je využít každý, kdo chce. Kdokoli bude mít zájem podpořit také samu planetu Zemi nebo přispět ke korekci událostí probíhajících na ní tak, aby se snižovala míra utrpení a naopak se zvyšovala všeobecně míra bdění a schopnost soucitu, může se zapojit i do této aktivity. Vše záleží na tom, co chcete. I bez specielního záměru je každá úplňková telepatická meditace pro celou Zemi přínosem. Konkrétní záměr ale může energii lépe nasměrovat do konkrétních oblastí, které potřebují akutně pomoc. Je to jen jiná forma léčení. Stejně jako funguje léčení v individuálním měřítku, funguje i v měřítku celých oblastí, států a podobně… Transfomující a léčivé síly jsou dnes více než k dispozici. Pouze potřebují určitý kanál, pozemského příjemce – aby mohly účinně působit. Na pokyn PCH umisťujeme techniky, které lze použít od této chvíle během každé úplňkové meditace.- najdete je v podčlánku této rubriky.

Převzato z . www.petr-chobot.eu