Cesta k duze

Rubriky

Vyšší Já

autor: | Pro 17, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Co je Vyšší Já

Vyšší Já představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, kteří stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel.

Jsou to duše, které prošli mnohými fyzickými inkarnacemi. Tyto duše pracují ve vyšších dimenzích, kde čas, tak jako ho známe, neexistuje a proto mohou pracovat s energiemi vytvořenými v našich minulých, paralelných i budoucích životech. V těchto dimenzích není ego, negativní princip, který vlastní každý člověk inkarnovaný. Neustále nás testuje, jak daleko jsme v našem chápaní sebe samých a nakolik sami aktivně vytváříme negativní energie, které se z venku prezentují jako strach, hněv, rozčílení, nenávist, závist, odsuzování a podobně.

Každý člověk má své Vyšší Já. Počet bytostí ve Vyšším Já není pevně stanoven. Snaží se nám pomáhat. Tichým, vnitřním hlasem intuice se nás snaží vést po správné cestě v naší inkarnaci. Přímo však Vyšší Já pomáhá člověku, jen když je o to požádané. Je to proto, aby se člověku zachovala možnost svobodné volby v jakékoliv situaci.

Vyšší Já má přístup k akašickým záznamům naší duše. Má též přístup k nehmotným tělům a čakrám člověka, dokáže přezkoumat jejich stav a vzájemně zharmonizovat. Vyšší Já na požádání vyhledává v akašických záznamech informace související s negativními, blokujícími energiemi, které obvykle pocházejí z traumatických zážitků a následně umožňuje tyto energie vyčistit a nahradit pozitivními. Podobně může čistit i negativní energie rostlin a zvířat.Vyšší Já jako bytosti, které pracují bez ega a nevytvářejí negativní energie, nejsou schopné člověku škodit a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem naší duše.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.