Cesta k duze

Rubriky

Jsme jedno srdce lásky

autor: | Pro 16, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Jsme jedno srdce lásky

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007985-b00a1b1036/laska_2.jpg

Jsme vším a přitom ničím,

jsme den i noc,

jsme zrození i smrt

jsme JEDNO,

VŠE JE V NÁS A MY JSME VE VŠEM

jsme Boží přítomností, Boží moudrostí, Boží láskou,

jsme nekonečným světlem Božím

jsme stvořeni Moudrostí a nekonečnou bezbřehou láskou Otce Stvořitele a velké Matky Vesmíru,

jsme tady a teď!

jsme tady už po věky věků a vždy tu budeme protože JSME

jsme Boží děti, děti Matky přírody,

jsme ve Vesmíru i na Zemi,

prostě jsme!

jsme v sobě, ukotveni láskou ve svých srdcích,

tak poslouchejme sami sebe, svou duši, své Božství

a dojdeme tam a vytvoříme to,

pro co jsme sem sami přišli, abychom to vykonali,

jsme LÁSKOU V LÁSCE PRO LÁSKU,

JSME JEDNO SRDCE LÁSKY V NEKONEČNÉM VESMÍRU,

pro sebe, lidi kolem sebe, pro celý vesmír

TADY TO BYLO, JE, A NA VĚKY VĚKŮ BUDE!

s láskou v úctě Ivana Batová

Prvním krokem je naučit se uvědomovat si své myšlenky;

přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte.

Když se přistihnete,

že přemýšlíte o něčem negativním –

začněte přemýšlet znovu!

Chci, abyste to dělali doslovně.

Když jste sklíčení, když jste v těžkostech,

přemýšlejte znovu.

Máte-li dojem, že svět je špatný,

přemýšlejte znovu.

Máte-li dojem, že se váš život hroutí

a že ho nikdy nedáte dohromady,

přemýšlejte znovu.

Celý svůj život jsi neznal Boha takového, jaký opravdu je. Teď ho poznat můžeš.
Celý svůj život jsi nedůvěřoval Bohu tak, jak sis přál. Teď mu důvěřovat můžeš.
Celý svůj život jsi nemiloval Boha tak, jak sis přál. Teď ho milovat můžeš.

Lidé se domnívají, že Bůh nemá smysl pro humor, že se neumí smát a že se v jeho přítomnosti musí každý chovat velice zbožně. Měli byste být veselejší. Všichni. Měli byste se smát sami sobě. Kdosi jednou řekl: „Dospělým se staneš tehdy, až se zasměješ sám sobě.“

Neberte se příliš vážně. Dopřejte si trochu legrace. A dopřejte legraci i druhým.
„Říkám, že to je nejdůležitější postoj. Radostný postoj činí všechno možným. Bez radosti není nic.
Říkám, že život bez humoru nemá smysl. Říkám, že smích je nejlepší lék. Říkám, že radost je dobrá pro duši.
A půjdu ještě dál. Radost je duše. Duše je to, čemu říkáte radost. Čistá radost. Nekonečná radost. Upřímná, neomezená radost. Radost je přirozeností duše.
Úsměv je oknem do duše. Smích je dveřmi.“
„Nebojíte-li se umřít, nebojíte se žít“.
Neboť tohle je můj slib: Ještě než mě zavoláš, budu s tebou.
„Odmítáš mě pokaždé, když tě něco napadne a ty to ignoruješ. Odmítáš mě pokaždé, když dostaneš příležitost skoncovat s něčím špatným a když to neuděláš. Odmítáš mě pokaždé, když neodpovíš úsměvem na úsměv neznámého člověka, když jdeš nádhernou nocí a nepodíváš se na oblohu, když jdeš kolem květinového záhonu a nevidíš jeho krásu.
Odmítáš mě pokaždé, když slyšíš můj hlas nebo cítíš přítomnost zesnulého milovaného člověka a myslíš si, že je to pouhá představa. Odmítáš mě pokaždé, když cítíš lásku ve své duši, když slyšíš píseň ve svém srdci nebo vidíš něco krásného ve své mysli a ignoruješ to.
Odmítáš mě pokaždé, když čteš dobrou knihu nebo slyšíš dobré kázání nebo sleduješ dobrý film nebo potkáš dobrého přítele ve správný čas a připisuješ to „šťastné náhodě“.
Řeknu ti tohle: skutečná láska si neklade žádné podmínky. To znamená, že když opravdu miluješ, snášíš i to nejhorší chování. Znamená to ještě víc. Znamená to, že žádné chování neoznačuješ za „špatné“.“
V tomto dialogu to znovu a znovu vysvětluji jazykem tak srozumitelným, abyste to dokonale pochopili a už nikdy to nemohli ignorovat. Abyste jednou provždy odmítli myšlenku, že někteří z vás jsou lepší než jiní.
Znovu opakuji: Přestaňte si myslit, že jste lepší.
Tohle je nové evangelium: Žádná rasa není nadřazená. Žádný národ není největší. Žádné náboženství není jediné pravé. Žádná filozofie není dokonalá. Žádná politická strana nemá ve všem pravdu. Žádný ekonomický systém není morálně nadřazený. A žádná cesta k Bohu není jediná.
Na všechny tyto myšlenky zapomeňte. Odstraňte je ze svého života, neboť vás vždycky vedly k tomu, abyste zabíjeli jeden druhého. Jediné, co vás může zachránit, je tato pravda:

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU.

O lidských vztazích N. D. Walsch

Všichni máme vztahy. Máme vztah ke všemu a ke všem, stále. Máme vztah k sobě, k rodině, k okolí, k práci, jeden k druhému. Vše, co o sobě víme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Z tohoto důvodu jsou vztahy – všechny vztahy posvátné. a někde v nejskrytějších hlubinách svých srdcí a duší to víme. Proto tolik po vztazích toužíme – po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly. To je také, bezpochyby, důvod, proč s nimi máme takové problémy. Opravdu nic nezpůsobilo lidstvu více problémů, nepřineslo více bolesti, nevyvolalo více utrpení, či dokonce nemělo za následek více neštěstí než to, co nám mělo přinášet největší radost – naše vzájemné vztahy. Oč tady tedy jde? O čem to tady mluvíme? Myslím, že to vím. Ne že bych byl nějaký génius, ale jsem dobrý posluchač. Velmi dlouho jsem se jenom ptal. Není nutné, aby jste se mnou sdíleli víru ve zdroj odpovědí jenom proto, abyste z nich mohli z těchto odpovědí mít prospěch. Postačí, abyste dokázali připustit, že – pokud jde o vztahy – může existovat něco, čemu většina z vás nedokáže porozumět, pokud to ale dokážeme, můžeme změnit všechno. A což vám nakonec umožní prožívat vztahy, jenž jsou zdrojem radosti

Z knihy PŘIJÍMÁNÍ BOHA – D.N.Walsh

„Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoli jste svým skutečným Já.

Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete:

Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

Buďte dobří a laskaví také k sobě.

Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

Buďte jeden k druhému štědří.

Buďte štědří také k sobě.

Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým.

Neboť nikomu nemůžete dát něco, co sami nemáte.

Buďte jeden druhému věrní.

Buďte věrní také sobě.

Jste-li věrni sami sobě, nemůžete být nevěrni druhým.

Uvědomte si, že zradit sám sebe jen proto, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

Pamatujte si, že láska je svoboda.

Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak. Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyjadřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět. Žijete ve snu, který si sami vytváříte. Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neodmítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

Představujte si svět, ve kterém milujete v každém okamžiku, ve kterém je láska odpovědí na každou otázku a reakcí na každou situaci.

Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodnotou Život a všechno, co jej podporuje.

Představujte si svět,ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života,ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

Představujte si svět,ve kterém mají všichni lidé stejné možnosti,ve kterém je každému zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí,ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém není strach prostředkem k získání úcty.

Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy každé jeho části.

Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společné bohatství.

Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a nenávist.

Představujte si svět, ve kterém neexistuje egoismus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

Představujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě,ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

Představujte si tohle všechno a ještě víc.

Přejete si to?

Tak si to představujte a nakonec se to stane.

Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší současné reality.

Můžete si zvolit nový svět.

Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

Už mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich básníků,vůdců a filozofů:

„Jsou lidé, kteří vidí to, co je,a ptají se ,,proč?“ A jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají ,,Proč ne?“

Co říkáte vy?……….

N. Donald Walsch

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

Převzato z: https://tredoxe.blog.cz/