Cesta k duze

Rubriky

Buďte soucitem

autor: | Říj 15, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Buďte soucitem, v praxi uplatňujte laskavost

Soucit je kvalitou duše, která se na Zemi projevuje prostřednictvím laskavosti. Vlastnosti duše se vyjadřují ve třetí dimenzi v podobě emocí, a s tímto vyjádřením přichází potenciál ke zneužití těchto energií. Je-li soucit vyjádřen v podobě nižší frekvence, stává se lítostí, která není laskavostí a ani není prospěšná, představuje jen váš souhlas s něčí slabostí a bezmocí. Jestliže udržíte energii soucitu, dovolujete její frekvenci, aby se vyjádřila skrze vaše jednání s druhými, a stáváte se světlem soucitu, vyjádřeného na vaší stezce a v rámci vaší frekvence v podobě laskavosti.

Pakliže používáte laskavost při svém jednání s druhými lidmi, dáváte jim dar přijetí, lásky a soucitu. Laskavost je něco více, než jen to, že jste k ostatním milí, je to stav duchovní ohleduplnosti, kde dovolujete své duchovní podstatě, aby zářila a osvítila životy lidí kolem vás. Pokud praktikujete laskavost, vaše světlo září jasněji než jakákoliv temnota kolem vás. Jste-li laskaví k druhým, v každé situaci, umožní vám to setrvat pevní, ve své síle, a vybrat si, jak s jednotlivými lidmi kolem sebe budete jednat. Laskavost vzešlá ze soucitu vytváří stezku pro průběžné, bezpodmínečné odpouštění a osvobození od soudů, strachu a omezení.

Být laskavý znamená být jemný k druhým, uznávat je a pomáhat jim, avšak ne tím, že bychom je litovali nebo se kvůli nim trápili. Někdy akt laskavosti zahrnuje fakt, že jednoduše odcházíme od určitých situací nebo konfrontací, do nichž bychom se za jiných okolností zapojili.

Jste laskaví sami k sobě, když si vyberete to, co podporuje vaši nejvyšší stezku a klid, lásku a radost, jež si přejete mít ve svém životě. Pokud se rozhodnete být laskaví, můžete se i vyhnout karmě s druhými, neboť tak můžete uplatňovat odpuštění. K aktu laskavosti patří ohleduplnost a takt projevené ke druhým, včetně toho, že berete ohled na stupeň jejich duchovního růstu a chápání a na to, jak to ovlivňuje jejich jednání vůči vám.

Jestliže jste laskaví k ostatním, vytváříte energii, s níž se oni musí spojit, když jsou s vámi v kontaktu. Takto se laskavost stává energetickou hranicí, která k vám laskavost zve a přitahuje. Jste-li laskaví k druhým, dělíte se s nimi o své duchovní dary. Oni je mohou přijmout (anebo ne) podle svých možností. To, zda jejich odezva je podobná či odlišná, je nepodstatné, váš dar laskavosti otevírá dveře novým druhům vzájemného jednání, které jsou prosty sporů a strachu.

Jestliže si zvolíte laskavost jako energetickou frekvenci, kterou chcete sdílet s ostatními, vytváříte léčení pro sebe sama a dar léčení nabízíte i jim. Též tuto frekvenci vytváříte pro svět kolem sebe a pro planetu, protože každý váš individuální čin je ve světě zesílen a projeven.

Představte si, jaký by mohl být svět, kdyby všichni byli k sobě navzájem laskaví. Je to něco, co můžete vytvořit pro sebe i pro svět, jste-li laskaví jeden k druhému. Udržujte tuto vizi a vězte, že každý laskavý čin je důležitý pro léčebný proces, jenž v současnosti zakouší Země i lidstvo. Naučíte-li se vzájemné laskavosti jako způsobu vyjádření aspektu soucitu vaší duše, je to dar, jenž můžete věnovat sami sobě a též druhým, a to každý den.

Jennifer Hoffman

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)