Cesta k duze

Rubriky

Láska

autor: | Čvc 15, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

LÁSKA

Tuto kapitolu píše Láska sama.

Na počátku života byla láska. Láska vás provázela prvními krůčky. Byla s vámi ve škole, vyrůstala a provázela vás prvními milostnými zkušenostmi. Přetvářela a upevňovala vaše vědomí sebe sama. Postupně s vámi dozrávala v lásku partnerskou, časem se měnila spolu s vámi v pevná přátelství.

Porozumění, pochopení, pozornost, pokora, vděk, úcta, soucit, sounáležitost, asertivita, blízkost, cítění, důvěra, energie, harmonie, intuice, jistota, komunikativnost, laskavost, milost, nauka, péče, radost, trpělivost, touha, vděk, zanícení.

To vše jsou slova vyjadřující proměny lásky. Láska skloňovaná v každém pádu každého okamžiku. Každý jste pocítil přítomnost lásky. V matčině úsměvu, v otcově pohlazení, v moudré radě prarodičů, v káravém přístupu učitelů, vychovatelů, v pohledu milence, v láskyplném výkřiku milenky, v pláči dítěte, v uznání spolupracovníků, v pohlazení moře, ve vánku na pobřeží, ve zpěvu ptáků, či v ovinutí kočky kolem vašich nohou. Takové jsou projevy i proměny lásky.

Láska vás provází celým životem. I v okamžiku, kdy ji nevidíte a žehráte na osud, i v tomto okamžiku vás provází moje Láska. Láska starostivého otce provázející vnímavé či nezvedené dítě.

To vše jsem Já, to vše je Láska.

Láskaje v úsměvu vašeho dítěte, když se s rozzářenýma očima dívá na krásy kolem sebe.

Láskaje v pohledu rodičů, který vás provází, když odcházíte. Láskaje v dechu milenců, když usínají v objetí.

Láska vás provází při přechodu do jiných světů.

Není jiné důležitější esence, než je láska.

To, co celý život hledáte, je láska. Milujte. Milujte tak, jak jsem vám dal do vínku. Vše kolem sebe, vše ve vás. Jen tak naleznete štěstí a smysl života. Jen tak budete nádhernou součástí Boží vůle. Jen tak zůstanete se mnou, v mé náruči, v mé lásce.

Jen tak překonáte všechny útrapy a nesnáze vašeho světa fantazie.

Nic než láska. Láska a já, láska a vy, láska, láska a zas jen láska…

JAK BY VÁŠ SVĚT UZDRAVILA LÁSKA

Stále větší a větší procento lidí se zamýšlí nad tím, jak změnit podmínky, ve kterých žijí. Nechybí bydlení, potraviny, zaměstnání.

Chybí něco – něco, proč člověk stále není spokojený. Ano, v jeho životě chybí láska. Ta nepodmíněná, čistá, radost dávání, čirá radost bytí.

Být jen tak.

Nemusíte být jiní ani hubenější, menší, větší, tlustší, bohatší, mladší, starší… Ne, právě teď, takoví jací jste, jste hodni lásky. A začněte tím, že ráno otevřete oči a pozdravíte. Pozdravíte nový den (může být i plný překvapení), přidáte modlitbičku (každá modlitba je vlastně vyjádřením vděčnosti). „Děkuji ti, Bože, otče, univerzum, přírodo za to, že mohu s láskou prožít tento den.“

Víte, zkuste si představit, že vedle sebe máte milující bytost. Zná vaše problémy, ví, jak strádáte, přihlíží, když se radujete. Je stále s vámi. A neustále vám nabízí otevřenou náruč. Jsem tady, opřete se, když klopýtáte, jsem tady, otřu vám slzy, když pláčete. Jsem tady – nikdy na nic nejste sami. Ano, jsem tady. Jsem Láska, jediná esence Bytí, kterou nikdy nezničíte. Jsem prazákladní esence všehomíra obsažená v každém atomu, buňce, nanočástici.

Jsem. Abeze mne není život. Je jen forma projeveného. Můžete mě zkoumat, krájet, vysoušet, klonovat, vždy vám uniknu. V mých očích jste malé děti, které si hrají, a Já jim to s láskou dovolím.

Církev napáchala ve vašem vědomí nenapravitelné škody. I navzdory práci církve Bůh existuje. Bůh je Láska a láska Bůh je všude kolem vás.

A teď vám tato esence lásky prostřednictvím této knihy říká:

„Člověče, máš právo na život v radosti, lásce a blahobytu.“ Navzdory ekonomické situaci tvého státu – ty, člověče, máš právo být bohatý a šťastný.

Protože jak šťastný je člověk, tak šťastná je jeho rodina (jeho blízcí) a jak šťastná je rodina, tak šťastný je národ. A jak šťastný je národ, tak dobrým je sousedem.

Z lásky – z nedostatku lásky pramení všechny vaše problémy. Ale Já vám teď říkám. Jsem tady, jsem všude kolem vás, berte plnými hrstmi a nezapomínejte na potřebné.

Ne peníze, ale vaše láska vrátí stařečky ze sociálních zařízení, domovů důchodců a z nemocnic zpět k plnohodnotnému života. Vychovávali vás s láskou, dali vám to nejcennější, co můžete od života dostat. Dali vám lásku, patří do vašich rodin a vy jim lásku oplácejte každodenním láskyplným chováním. A ne návštěvou jednou za měsíc v termínu vyplácení důchodu, jak se mnohde děje.

Věnujte peníze, apelujte na své vlády, ať daně, které platíte, smíte rozdělit do sociálních zařízení, která péči a starost za vás přebírají. Ať si můžete vybrat, jakou činnost a koho chcete podporovat. Také financujte školy, které vychovávají řádové sestry, nebo zdravotníky, kteří se profesionálně o nemohoucí postarají. Dejte z rozpočtů peníze penzionům na krátkodobý pobyt, než rodina uzpůsobí podmínky pro důstojné stáří svého seniora. A také současně vytvořte mechanizmus, který vám umožní tato zařízení kontrolovat a volně navštěvovat. A pomáhejte. Pomáhejte všude, kde je vaše ruka zapotřebí. V práci, kterou uděláte pro druhé, se vám vrátí láska. Ten úžasný pocit, že konáte užitečnou činnost. A věřte, že obzvlášť v dnešní době je lásky všude zapotřebí.

Já Jsem, je nekonečnou součástí vašeho života. Láska vás provází od kolébky po věky věků. Každý paprsek myšlenky má otisk v lásce. Jen tak se vytváří kolektivní mysl.

Pokud se kdekoliv připojíte k nižší vibraci, vzniká celá plocha negativních zážitků a vjemů. Taje živena strachem, bolestí a strachem z další bolesti.

Jedině, když svoje obavy odevzdáte Bohu, jedině tak můžete podpořit lásku. Každá vaše myšlenka, která podporuje přirozenou, mnou danou krásu, je správná.

Chcete pomáhat? Pomáhejte. Chcete uzdravovat? Uzdravujte. Chcete snít? Sněte. Můžete vše, co chcete. Pokud pomáháte, přesahujete svým chováním do energetického pole druhého/druhých. Požádejte, ať se vše děje ve prospěch všech zúčastněných a v souladu s Boží vůlí.

Jen tak ochráníte myšlenku od nižších vibrací (prospěchu, ovlivnění jednání dané osoby apod.).

Práce lásky je každodenní naplňování záměru Stvořitele. Nelze se odchýlit. Vše ve vás jásá a zpívá láskou. To štěstí, které uvnitř sdílíte, toužíte předat ostatním. Síla lásky, síla Boží je tak velká, že ji jedinec nemůže chtít jen pro sebe.

Nezapomeňte, že stejná síla stvořila tento svět.

Silou lásky obnovíte vykácené a napadené lesy. Jen si v představách, jak na plátně kina, vymodelujte tu nejúžasnější představu zdravého lesa plného zvěře, ptactva a čistých hlubokých studánek. A po 42 dnů se k své představě vracejte. Představte si, že jste malíř a kocháte se každým detailem listu, větvičky, kamínku na cestě. Přidejte houby, rostliny a kapradí ke studánkám. A požádejte bytosti vod, ať vám studánku opatrují… V krátké době v realitě narazíte na místo, které jste právě vytvořili.

Jiný z vás bude mít nápad, jak zlikvidovat hory odpadu, který produkujete. Další se zaměří na zanedbávaná a opuštěná zvířata. Někoho zaujme práce s dětmi. Všichni potřebujeme lásku. Čím víc dáte, tím víc dostanete. Takové jsou zákony universa. Pomozte všem mrzoutům, stěžovatelům najít to, co je na nich krásné. Láska dokáže vyloudit úsměv i na tváři smrti.

Láska je Bůh, Bůh je láska, vy pocházíte z Boha, jste tedy láska.

Každý za sebe. Snažte se. Nejlepší motivací je pochvala. Pokud druhého nemůžete pochválit, raději mlčte. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá výmluvy.

Každý z vás je dokonalost Božího díla. Važte slova. Bůh je u zrodu všeho stvořeného a jeho projevem je dokonalost. Pokud člověk svým úsilím nerespektuje boží harmonii, vzniká disharmonie. Tvoříte-li v disharmonii, otravujete svá těla i duše jedy. Toxiny způsobují vaše omezení a často způsobují fyzické formy odumírání.

Geneticky modifikované potraviny. Proč? Když jsem vám dal zdravé jádro. Máte dostatek. Nerovnováha vzniká špatným hospodařením. A vaší leností a pohodlností.

Jak můžete nechat umírat lidi kousek od vás? V dnešní době internetu a satelitních přijímačů se pyšníte, jak rychle umíte zpracovávat informace. A nevidíte týrané dítě v sousedství? Hladovějící matky s dětmi v tzv. rozvojových zemích? To vy jste jim sebrali možnost utrhnout si ovoce ze stromu, napít se čisté vody. Přímo u vás doma je milión zbytečností, které k životu vůbec nepotřebujete. Sedněte si a vytvořte jiné, lepší podmínky i pro ty, co dnes vidí jen zoufalství a bídu. Vytvořte pro ně novu realitu. Pošlete jim svoji lásku a podporu. Každý den představu blahobytu o něco vylepšete. Jen tak zmizí pole nenávisti, bolesti živené strachem.

Zrovna vy, ano vy, můžete vylepšit podmínky podvyživených děti kdekoli na světě. A vůbec nemusíte opustit bezpečí svého domova. Věnujte jim svoji lásku, svoji pozornost. Pokud dokážete 42 dní sledovat myšlenku vašeho záměru – stane se.

Mnozí z vás uvažují v rovině trestu. Zvláště malé děti rozhořčeny bezprávím často říkají: Já bych jim ukázal,“ pod vlivem filmů i, já bych ho zabil/zmlátil.“ Známe to všichni.

Nikomu z nás nepřísluší soudit. Bůh je láska a vy jste jeho součástí.

Proto veškeré vaše konání budiž provázeno láskou.

Květina potřebuje čas a péči, aby ze semínka vyrostla do plné krásy. Člověk ve svém projevu potřebuje čas, aby se zbavil špatných návyků. Vaše děti potřebují čas, aby si vůbec nějaké návyky vytvořily.

Každý den jinak. Nic nemusí být stejné a vaše pravda je dobrá (nebo je pravdou) jen pro vás.

Kdo chcete soudit, co je dobré a co zlé. „Je to takové, jaké to je –“

Učte se porozumění, lásce, soucítění. Poslouchejte jen ty, kteří vás vedou k blahobytu a prosperitě nejen v materiálním světě. I kdybyste měli deset domů, čtyři auta, luxusní jachtu – bez lásky nejste ničím. A začněte u lásky k sobě samému. „Já Jsem“ vás provází na každém kroku.

Jsem – Já jsem – Láska – Bůh – my, vy, oni i On. On Jediný.

BLÍŽE K VIBRACÍM LÁSKY

Vaši mrtví jsou dnes (v této době) přítomni na planetě Zemi a svojí zkušeností pomáhají čistit křivdy a utrpení mnoha generací.

Jako raketa při startu i vy potřebujete velmi silnou energii (vibračního pole lásky), aby celý transformační proces byl zdárně ukončen.

Pro váš každodenní další život to pak znamená, že s láskou budete jednat s vašimi nejbližšími. Zavládne ohleduplnost, tolerance, smích a radost.

Zvládnete, objevíte a začnete používat technologie šetrné k životnímu prostředí. Stanete se součástí živoucí sítě bytostí, pro které nenásilí a láska je na prvním místě. Veškeré vaše jednání vyplývá z touhy vědomostmi a znalostmi přispívat kolektivnímu snažení. Až tento váš přechod bude dokončen, Láska opět může doprovázet další galaktické uskupení k jinému, předem danému posunu.

Tak jako střídá den noc, myšlenka myšlenku, tak probíhá v obrovském rámci všehomíra i přeskupování galaktických celků… Ani čas, ani pohyb nemůže zastavit, co Bůh stvořil. Nikdo z vás nepřemůže tuto sílu, neboť byla stvořena láskou. Na věky věků… Láska

JAK PRACOVAT S LÁSKOU

Začněte vždy tím nejjednodušším.

Projevy lásky jsou: úsměv, tolerance, pochopení, soucítění, milost, odpuštění, radost, smích. Dávání ve všech podobách…

Rozhlédněte se u sebe doma. Má každý, co potřebuje? Jste vy v radosti a lásce spokojeni sami se sebou? Nezapomeňte, že dávat mohu, jen mám-li co. Tak vždy začněte u sebe. Až naplníte pohár po okraj, jste šťastni a spokojeni, nalévejte ostatním. Projevte lásku manželovi/manželce, partnerovi/partnerce, dětem/rodičům/psovi/kočce/kanárovi – všem domácím zvířatům/květinám/ obrazům. Pokud jste si jisti tím, že nikdo ve vaší bezprostřední blízkosti nestrádá, rozšiřte okruh svého působení přes chodbu svého bytu až na celý dům a všechny obyvatele v něm. Případně na ulici, obec, město, stát, zeměkouli.

A takhle pokračujte každý den. Rozšiřujte okruh svého myšlení o části a až se dostanete k celku, zjistíte, že částí celku jste byli odedávna, Jen chcete měnit vše a nedokážete pracovat s tím, čeho jste součástí. Tady a teď.

Takže znovu.

Obraťte svou pozornost sami na sebe. Zasloužíte si nejvyšší dobro, nejlepší práci, domov, sousedy, bydlení… Máte?

Tak pokračujte. Co naplní váš pocit absolutního štěstí? Sdílení? Nezapomínejte na lásku. Materiálních statků jste si užili dost a dost. Nyní jdeme o vibraci výš.

Sledujte své pocity. Rozčarování? Nedůvěra? Skepse? Zlost…?

Ne Láska. Láska k Bohu.

A důvěra. Důvěra v Něj. Důvěra v Boží řád, kde každý máme své místo, nezastupitelné místo, kde s láskou můžeme pomáhat naplňovat záměr Stvoření.

Žít v radosti, lásce a blahobytu. Bok po boku. Podílet se na úžasném božím záměru.

Každá proměna, přeměna, každý přechod, přerod je provázen obdobím, kdy staré již neplatí a nové dosud není ukotveno.

Například i čas do 21. 12. 2012 je měřen posloupností řádu Stvoření. Započaté změny nelze zastavit, jsou nevratné. Vy můžete pouze ovlivnit způsob vnímání reality, (co je pro jednoho dobré, druhý odsouvá jako nesmyslné).

Přechodným obdobím procházíte a čas na přerod, transformaci máte pouze díky inteligenci vaší matky, planety Země. To ona vás provází a pomáhá vám překonat všechny změny. Odměňte se jí láskou a ona vám odpustí všechny krutosti, které jste v zájmu evoluce prováděli.

Tíha i síla kolektivního vědomí je zakotvena i ve vašem vědomí. Máte si co odpouštět.

Poslední apel k člověku, jeho vědomí, jeho srdci: „Z lásky jsi vzešel, láska tě provázela, k lásce se vracíš. Neexistuje větší síly, než je síla Lásky. Toto vědomí vás provázej na cestě k Bohu.“

Léčení Láskou – Láska přináší nekonečné možnosti

Spěcháme za svými cíli, ale spěch se zrychluje, cíle narůstají, mění se, utíkají a my za nimi. Nikdy je nedoženeme, protože vlastně spěcháme za láskou. A tak ji hledáme – u druhých, partnerů, dětí… ale pravá láska, někdo tomu říká Bůh, je v nás samotných od počátku věků. To je to pravé Doma s velkým „D“, které stále spěcháme najít a vrátit se „tam“. Kam? Do původního stavu. Cítíme, že čas se krátí, matička Země už neunese naše hříchy, naše chyby, omyly. A když se nám propadne půda pod nohama, cítíme, že jsme ztraceni. Nebudeme už mít místo, plácek, kde bychom si hráli tu svoji žabomyší válku. Jsme jako zvířata, jako ptáci, co utichnou před bouří nebo zemětřesením, aniž by ještě samo začalo. I my jsme teď ztichlí, vyděšení. Naše opory se hroutí. Jedna po druhé. Krystalizují se pravé hodnoty, vztahy, láska. O hmotu se již nelze opřít. Když ne z lásky, zachraňme planetu alespoň ze strachu. Ano, ze strachu o sebe sama. Buďme jako těžce nemocní, kteří před smrtí začínají hledat spásu. Modleme se za naši planetu, přejme jí dobro, děkujme jí za její krásu, za to, že nás nese. Za to, že má květy, že má vůně, stromy, lesy, potoky, hory, vítr a slunce. Modleme se, ať nás nese vesmírem dál na té naší pouti za světlem v nás. Ať nám poskytne čas na naše vlastni poznání já. Když dáme Zemi svoji lásku, získá velkou sílu.

Stojíme již na velmi křehkém ledě zvaném Země. Má velkou sílu se obnovit. Ale pro koho? Pro likvidátory? Nebo pro rozumné bytosti? Možná už se blíží ozvěna našich činů, možná to bude rána. Modleme se, ať nepřijde v zimě. Ať jsme připraveni na smrt, na odchod. Říkáme: „Bůh žehnej naší zemi“. Žehnejme jí my. My jsme On a On jsme my. Buďme klidní a vyrovnaní, věřme Bohu lásce a čekejme. „On“, nás nezklame.

Světlo všem bytostem. ÓM!

PROČ PLÁČETE, KDYŽ VÁM NĚKDO UMŘE?

Jsme jako jablka

Na stromě, co zasadil Bůh

Když dozrajeme

Bůh nás utrhne

My ale říkáme

Že umřeme

On si bere je co je Jeho

On zasadil ten strom

Ne já, ne ty

My nejsme ani ten strom

A už vůbec nejsme ten sadař

My jsme jen ta jablka

Proč pláčeš, když někdo zemře? Proč pláčeš, když někdo dozraje? Co je ti do toho, že si ho sadař utrhl? Koukej jen na to, jak zraješ Ať to také stihneš uzrát včas. Až sebere Tě Sadař …

LIDÉ

Člověk je veličina, kterou jsem stvořil poslední den své práce. Příroda, moře, skály, květena, vše v té době již mělo svůj řád. Jen člověk se neustále řádu vymykal. Stvoření bez tvoření. Máte všechny schopnosti svého otce Boha. Ale pasivně pobíháte životem sem tam. Nerozumně užíváte, co se vám nabízí, aniž byste byli ochotni cokoliv darovat. Přitom misky vah mají být vyvážené. Dávání i braní má být v rovnováze.

Má práce a práce mého učitele ve vás spočívá v neustálém rozpomínání se. Bůh vás učí používat veškeré vaše schopnosti. Schopnost milovat. Milovat sebe, bližního svého. Učí vás lásce k ostatním bytostem vesmíru, lásce k přírodě. Lásce, lásce, lásce…

Láska je stvoření – stvoření je láska. Vaše řeč je jiná než řeč zvířat a přestojí vaše domácí zvířata rozumějí. Snižují frekvenci své vibrace až na úroveň vašeho kmitočtu a pro vaši radost popřou sami sebe. Pro lásku.

Radost, smích, konání, které vychází z lásky, to vše by měly být priority vašeho života. Proč násilí a války. Boj o moc pod záminkou blahobytu pro všechny. Člověk dostal do vínku vše, co potřebuje, ode mě. Vše ostatní je opravdu blahobyt. Nehodný konání v lásce. Chci-li víc, než mi náleží, okrádám druhé. Proč? Za každým takovýmto chováním je touha po moci. Nenasytnost tohoto konání vede k nerovnováze. Nerovnováha = disharmonie = nemoc. Proto je vaše společnost tak nemocná. Neví a nechce vědět, co znamená rovnováha. A vychýlením se od osy rovnovážného systému dokážete spustit mnohem víc, než si uvědomujete.

Stejný systém rovnováhy funguje v celém makrokosmu. Vy a každý tvor zde na zemi je stvořen v rovnovážném systému mikrokosmu. Pokud bude narušena rovnováha, vzniká chaos. Chaos pokaždé umožní seskupení nového pořádku – po řád ku – řád – a opět je zde nový proces vývoje. Vývoje člověka, mikrokosmu, makrokosmu.

Stvoření je dokonalé. Není v něm nejmenší chyby, neustále se vyvíjí v nové a nové modely a formy podle přesně daného řádu. Každý z vás, kdo se pokusí nastolit nový řád, může být úspěšný. Má-li dost trpělivosti (tak miliardu vašeho pozemského času). Ostatní, co se pokusí řád všehomíra porušit, zaniknou bez náhrady.

Zkoumejte a rozvíjejte vše, co máte na dosah, ale pouze a jen ve jménu Lásky, jen tak bude vaše dílo úspěšné. Každá jiná činnost skončí neúspěchem.

V současné době (je rok 2010) se Země připravuje k dovršení procesu změny související s postupným vývojem vesmíru. Vesmír tak, jak vy ho vnímáte, je plný nekonečných možností a neustále mění seskupení, tvář a formu. Země se nyní řadí mezi pás planet, které jsou určeny pro přechod do vyšších dimenzí. Až bude tento proces ukončen, stává se vaše planeta sluncem pro další galaxie. Proměna tváře matky Země je velmi rozsáhlá. Ve vašem světě ke změnám patří jak změněné klimatické podmínky, tak změna forem projevu lidských bytostí, změna buněčného systému všech živočichů planety Země.

To, že jste zaregistrovali – změny v klimatu, velká horka, extrémní chlad, rychlé střídání teplot, zimy, povodně, náhlá ochlazení, nečekané erupce, propady půdy, zvýšená vulkanická činnost, to vše souvisí s přechodem k novému řádu. Toto jsou pouze změny vnějšího charakteru. Mnohem důležitější jsou ty změny, které se odehrávají uvnitř vás. Vás, míněno všech živých tvorů a bytostí planety Země.

Jádro, kmen, matečná buňka lidských tvorů vznikla před mnoha miliardami let. Jako každá buněčná forma se postupně časem vyvíjela, rozvíjela, měnila…

Transformací buněčné tkáně na světelnou vám byl umožněn život i na jiných planetách, než je planeta Země. Máte schopnost metamorfózy, fotosyntézy i schopnost cestovat v čase. Ve vesmíru se vše odehrává v jednom jediném okamžiku. Teď. Teď a navždy jste součástí božského. Není žádné vaše, naše, tvoje – jsem jen Já. Vždy a ve všech projevech všehomíra.

Ve všech galaxiích, na planetách, v současnosti, minulosti, budoucnosti stále jsem to jen Já. Vše ostatní se odehrává jako sen ve vaší mysli.

Pokud vystoupíte z Jednoty, stáváte se nekonečně mihotavou molekulární částicí všehomíra. Jako částice nejste schopni sami dokázat nic, co by podstatně měnilo tvář Bytí. Jedině v jednotě se Stvořením (jedině v Bohu) je vám umožněno zasévat nová zrnka myšlenek, nová zrnka podnětů, nápadů, nové formy života. Neboť vše, co pochází z lásky – je Láska sama.

Je mezi vámi mnoho těch, co hledají a nalézají jen své vlastní pravdy a polopravdy. Je mezi vámi mnoho těch, co si připadají malí, slabí, opuštění. Nikdy jsem vás neopustil, to pouze vy stojíte před horou a říkáte: „Nevidím“. Pláčete osamělostí, zatímco vás objímá má náruč. Jen vaše ego, strach, obava vám brání přijmout moji lásku. Touha po výjimečnosti, být něčím jiným než ve skutečnosti jste, vám brání spolu s ostatními vědomými sdílet nádhernou přítomnost boží Lásky.

Je mezi vámi mnoho těch, co chtějí pomáhat ostatním. V čem? Každá lidská i zvířecí bytost má právo volit si sama svoji cestu poznání.

Vše jsem vám dal, pomáhejte si navzájem vzpomenout si na nejkrásnější představu vaší reality a nezapomínejte, že pro každého se hodí něco jiného. Volnost, svoboda, právo, čest, morálka, zákon…

Co je proti lásce, víře, naději, pravdě, svobodě. Neposuzovat, nehodnotit, nerozkazovat, nepředělávat… Co zkusit jen být. A každé ráno děkovat Bohu, že smíme sdílet to nádherné kouzlo lásky, milosti a radosti tvoření spolu s ním. Jak bláhové jsou moje děti. Jak bláhová a naivní představa, že dopustím zničení tohoto světa. Tohoto nádherného Tvoření, které je celé mým dílem.

Každý, komu jsem dovolil se na tomto díle podílet, je plně rozhodnut podporovat Boha v jeho síle a záměru. Jen tak se může naplnit realita. Jen tak vzniká nový život, nová forma příběhu psaná vaším Stvořitelem.

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.

Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?

Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.

Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?

Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy – Já – Já láska – určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.

Já, Já jsem – je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem – má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.

To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.

Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.

Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.

Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.

V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.

Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.

Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.

Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.

Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.

Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.

Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.

Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.

Obracejte se na své neviditelné pomocníky – víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.

Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku – ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák – role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.

K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.

Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.

Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.

Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.

Planeta Lásky – jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.

V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží – do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.

Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.

Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.

Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.

Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.

Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř – na lásku – a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.

To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.

Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.

Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.

A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.

K tomu vám pomáhej Bůh.

Převzato z knihy: Dar světla – Askal