Cesta k duze

Rubriky

Modlitba pro vzestup

autor: | Čvn 26, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Modlitba pro vzestup

Milovaný archanděli Michaeli,

spas mne prosím, milostí Boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních, karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem .

Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinila v tomto životě či v životech jiných, a které mne stále ještě poutají.

Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí od inkarnovaných i neinkarnovaných bytostí…

Zbav mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů i předků.

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem….

Vykup mne z veškerého otroctví, neboť Já Jsem nyní připravena sloužit světlu.

Zachraň mne nyní z matrice zapomnění, obětování a bojkotu sebe samotné.

Spojuji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úrovních.

Prosím, poskytni mně i druhým tu nejvyšší možnou ochranu.

Spas mne nyní v Kristu.

Amen

&