Cesta k duze

Rubriky

Můj svět

autor: | Čvn 23, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Můj svět

Jsem svobodný a nezávislý.

Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.

Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa. Nepotřebuji energii od jiných lidí.

Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.

Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.

Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.

Má energie je nevyčerpatelná.

Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.

Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.

Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.

Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.

Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle. Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.

Nabízím a vysílám své světlo každému, kdo si přeje jej přijmout.

Otevírám svůj svět každému, kdo si jej přeje sdílet a žít.

Jsem zdrojem své síly, lásky, radosti a pravdy.

Mé štěstí je můj vnitřní stav nezávisející na ničem vnějším.

Svými slovy vyjadřuji svou vnitřní pravdu.

Nic nepotřebuji. Nic nechci. Nic nepožaduji. Nic nemusím, nemám žádné povinnosti. Nejsem na ničem závislý. Nemám z ničeho strach. Nic neodsuzuji.

Vše miluji. Respektuji svobodnou vůli každého. Respektuji svobodné rozhodnutí každého. Respektuji právo každého na svobodný vývoj a vlastní osud. Přeji každému uskutečnění jeho přání a tužeb. Každého a všechno miluji a přeji mu vše dobré.

Nic nepotřebuji, ale vše miluji.

Nepotřebuji cizí lásku, lásku však přijímám. Nepotřebuji lásku vnějšího světa, ani nepotřebuji lásku od lidí.

Má síla, vůle a víra pramení z mého vnitřního zdroje.

Dávám každému svobodu, nikoho neomezuji, nikým nemanipuluji, nikoho do ničeho nenutím, nic nevnucuji. Nikdo vůči mně nemá povinnosti. Nemám vůči nikomu nároky. Nikdo vůči mně nemá dluhy. Všechny křivdy jsou odpuštěny. Všechny dluhy smazány.

Můj vnitřní stav se neodvíjí od vnějších věcí, událostí, osob a situací.

Nepotřebuji peníze. Nepotřebuji jídlo. Nikoho a nic nepotřebuji. Všechny a všechno však miluji.

Přeji všem dobré-lásku a štěstí. Též přeji každému splnění jeho tužeb a přání.

Mou touhou je prožívání svého já, projevování svého vnitřního světa, uskutečňování sebe samého.

Má láska pramení z mého vnitřního zdroje, je nevyčerpatelná a nezávislá na čemkoli vnějším.

Má radost pramení z prožívání svého pravého vnitřního já a z vyjadřování sebe.

Nic od nikoho nepotřebuji, toužím však sdílet sám sebe s druhými.

Nejsem sám, žiji ve společnosti milujících a milovaných bytostí.

Svou vnitřní podobu projevuji ve vnějším světě.

Ve svém vnitřním vesmíru prožívám vrcholné štěstí, nekonečnou lásku a blaženost. Ve mne jsou všechny energie v lásce a harmonii.

Má radost je radostí ze svého vlastního života, který na ničem nezávisí.

Jsem zdrojem lásky, světla, síly a života ve svém světě.

Prožívám svůj vlastní svět a tvořím vlastní vesmír.

Prožívám svůj vlastní svět a nechávám ostatní prožívat své světy.

Projevuji své já a dovoluji ostatním projevovat svá vlastní já.

Dovoluji každému prožívat své touhy.

Každý přistupující s láskou může do mého vesmíru vstoupit.

Každý toužící po mém světle jej může přijmout.

Každý toužící po mé lásce ji může přijmout.

Každý, kdo chce žít v mém světle, do něj může vstoupit.

Každý toužící po mém vědomí jej může přijmout a sdílet.

Jsem stvořitelem svého světa. Jsem zdrojem svého světa. Jsem světlem svého světa. Miluji svůj svět.

Jsem láska a síla tvořící vesmír.