Cesta k duze

Rubriky

Čas transformace

autor: | Čvn 23, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Čas transformace

Jsme jedním. Když se voda vypaří z oceánu a v podobě deště se rozptýlí po celé zemi, každá její kapka má stejnou podstatu jako oceán, z něhož pochází. Každá kapička nějakým způsobem najde svou cestu zpět do oceánu. A stejně tak jsme všichni součástí božského Zdroje, jenž se rozšířil po celé Zemi. Každý z nás má stejnou božskou podstatu jako ostatní a jako zdroj. Nyní nadešel čas, abychom tuto jednotu poznali.

Ve věku Vodnáře bude karma rozpouštěna milostí, takže budeme všichni žít v jednotě. Ve věku Vodnáře budeme žít v harmonii, vzájemné rovnosti a lásce. Budeme sloužit přírodě a žít v souladu se světem přírody.

Když pocítíme ve své duši duchovní neklid, je čas naslouchat. Poté zaslechneme výzvu k probuzení z nejvyšších říší a musíme na ni zareagovat celým svým bytím.

Právě v této době se rozléhá volání k jedincům, aby směřovali ke Světlu. Naše Pravé Já je nesmrtelné, bezčasé a věčné. Nyní jsme žádáni, abychom věnovali tomuto volání pozornost a mířili jsme výše, abychom se snažili dostat nad svou osobnost k vševědoucí a vše odpouštějící části naší bytosti.

Cílem je, abychom se sladili se Zdrojem natolik, že Bůh a člověk budou pracovat společně a spolu-tvořit svět lásky, hojnosti a radosti.

Během přechodného období musíme přijmout, že vše je správné a dokonalé. Duchovní zákony uvádějí všechno do pořádku. Bůh má nekonečné možnosti, jak vše vyrovnat.

Přijměte proto nyní skutečnost, že když někdo spadl do jámy, je naprostou ztrátou času a energie také padnout do jámy a trpět s ním. Je nesmyslné a zbytečné sedět nad touto jámou a litovat jej. Nemá cenu jej vytahovat, pokud pak do ní hodlá skočit znovu. Naším úkolem je obrátit se do svého nitra, ke své hluboké vnitřní moudrosti, a zeptat se, zda existuje něco, co pro něj můžeme udělat. Pokud je odpovědí „ano“, pak je třeba do jeho vytažení vložit tolik energie, jako by byl naším dítětem. Pokud odpověď zní „ne“, pak musíme uznat tohoto bližního a respektovat jeho právo zůstat uvízlý v jámě a rozvíjet se svou vlastní cestou.

Vždy můžeme udělat to, že budeme do této situace vyzařovat Světlo. Když tak učiníme, každá buňka v našem těle se otevře a bude vysílat božskou energii. Projasní a prosvětlí se nám aura a toto Světlo se dotkne srdcí a myslí všech lidí kolem nás. Uděláme tím více dobra, než si dokážeme představit.

A když jsme otevření a zářiví, Vyšší Síly uvidí naše Světlo. Podle kvality našeho Světla poznají, že jsme připraveni, aby skrze nás působily. Poté námi může proudit Jejich vyšší energie, dotýkat se druhých lidé, různých situací a konat zázraky.

Ve vesmíru v současné době dřímají semínka myšlenek, zárodky nových nápadů a konceptů a nádherných energií a čekají na nás, až je uchopíme, přitáhneme si je k sobě a budeme je používat pro dobro celého lidstva.

Nové nápady a objevy odjakživa čekají ve Vesmíru, až je zachytí někdo, kdo je připravený. Jakmile začne být nějaká myšlenka či nápad dostupný, lidé jej uchopí. Proto dochází k objevům a vynálezům ve stejný čas v různých částech světa. A lidé to označují jako náhodnou shodu okolností!

V současné době zde čekají semínka větších a úžasnějších myšlenek, než kdy před tím. Očekávají nás neuvěřitelné a nádherné energie. S tím, jak čím dál více z nás začíná být připraveno je zachytit a přitáhnout si je k sobě, nám pomohou povznést se do říší vědomí a uvědomění, které si zatím nedokážeme představit.

Zapomeňme tedy na své ego, na svou osobnost, na malicherné nepodstatnosti a rozdíly a dovolme svému Duchovnímu Já, aby se jasně a krásně rozzářilo. Je zapotřebí pouze vysílat myšlenky směrem k těmto novým energiím, podobně jako prostřednictvím antény, a pozvat je do svého bytí. Vše zareaguje na naše myšlenky. Tyto nové energie Lásky a Světla, pak do nás musejí vstoupit a začít v nás působit. Ponesou nás výše.

Rovina planety Země již byla příliš dlouho v temnotě. Nyní se hroutí staré zdi – v nitru jedinců i ve vnějším světě. A zatímco obnovujeme svou sílu, rozpadají se diktatury.

S tím, jak se Světlo zesiluje, soustředí se na naši vnitřní temnotu. Tu již v sobě nemůžeme dlouho zadržovat, a proto dochází ke konfliktům tam, kde nemůžeme zvýšit své vibrace. Je nám sdělováno, že v nadcházejících časech bude probíhat chaos, katastrofy a zmatek v důsledku toho, jak mnozí budou tvořit obrovská dramata ve své snaze dosáhnout Světla.

A ti, kdo jsou majáky Světla, budou pevně stát ve své síle uprostřed tohoto chaosu a zmatku, bezpečně ukotveni v Pravdě. Mnozí, kteří ještě nejsou připraveni na vyšší vibrace Nového věku, odejdou ze Země. Proto planetu opustí mnoho lidí. Někteří, jež jsou připraveni, se rozhodnou zemřít, aby pomáhali z duchovního světa. Když někdo zemře, nikdy neříkejte, že se to stalo proto, že nebyl připraven na Nový věk. Možná jej z duchovního světa volala úžasná práce.

Musíme se jednoduše soustředit na zvyšování vlastního Světla. Nadešel čas probuzení a změny. Je čas pročistit svou cestu ke zdroji. Všichni jsou nyní zváni k tomu, aby změnili sami sebe a zvýšili svou vibraci.

Ti, kdo jsou přitahováni k těmto informacím, jsou voláni, aby se připravili na to, že provedou Zemi tímto obdobím. Je to velká pocta uzdravovat, vést a inspirovat druhé. Nyní jsme voláni, abychom se stali majáky a svítili jsme na cestu druhým.

Každý z nás má schopnost změnit svůj život!

Z knihy Cesta prosvětlení od Diany Cooper

Převzato z: www.novoucestou.cz