Cesta k duze

Rubriky

Zákony 5D

autor: | Čvn 22, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Zákony 5D

Zákon jednoty. Všichni jsme součástí jednoty a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Pokud lední medvěd kýchne na Antarktidě, pohne se zrnko písku na Sahaře. Energie jednoty proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Jednota znamená, že jsme si všichni zrcadlem.

Zákon karmy. Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře. Pokud se ještě musíte něčemu naučit, nebo jestli na určité úrovni chcete splácet dluh, tento dluh vám zůstane, a toto pravidlo bude dál v činnosti. Je možné požádat o rozpuštění karmy. Spousta lidí už splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto jsou řízeni zákonem okamžité karmy. To znamená, že pokud ráno bezmyšlenkovitě soudíte činy souseda, odpoledne bude někdo soudit vás. Vše bude vyřízeno ihned.

Zákon manifestace. Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života přitahujeme, jsme žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do žádných nižších systémů.

Zákon odpovědnosti. Pokud převezmeme odpovědnost za své myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci. Zákon odpovědnosti nás učí mít rád druhé lidi, a nikoli být jeden druhým. Druhý člověk nemůže za vás myslet a nemůže se za vás vyrovnat se zklamáním. Nejprve je třeba se od druhých oddělit, abychom se pak mohli spojit. Je třeba znát své hranice, co je má odpovědnost a co je odpovědnost druhého. Pokud se člověk podvoluje požadavkům a manipulaci ostatních, přebírá odpovědnost za jejich hněv, trucování nebo zklamání vytvořené v minulosti, a ničí tím lásku. Je třeba, abychom přestali přebírat odpovědnost za ty, které milujeme, a zachraňovat je z důsledků jejich chování, a chovali se vůči sobě zodpovědně. Naučit se říkat „ne“ a „ne“ od druhých přijímat bez trucování. Je třeba přijmout odpovědnost za své potřeby, že máme hlad, že se cítíme osamělí atd. Mít dostatečně vyvinutý „radar“, abychom určili své potřeby a zajistili si tak život na Zemi.

Zákon bezpodmínečné lásky. Bezpodmínečná láska je stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu. Bezpodmínečná láska znamená brát lidi takové, jací jsou, bez jejich posuzování. Je to uznání toho dobrého, co je v nich, vidění lidí bez klapek na očích. Je to soucítění, empatie a porozumění. S tímto zákonem souvisí Zákon desetinásobného vrácení. Cokoli, co dáme od srdce, se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od jiného

Zákon záměru. Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a posouváme se ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu. Proto je třeba mít jasnou mysl. Pokud máme v mysli jasný záměr, vede nás to k hladké manifestaci.

Zákon toku. Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Protéká vámi energie a vy vše přijímáte. Pokud necháte jednu věc odejít, přijde na jejich místo nová věc. Přijímat a dávat. Je třeba se neustále přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje a zvolit vhodný přístup a reakci. Není na čase si za všech okolností udržet „svou“ tvář a „svůj“ způsob chování, protože často tento způsob není náš, ale je to image, tedy obraz, který jsme si vytvořili na základě představ druhých lidí. Pokud na tomto obrazu lpíme, nemůžeme plout v toku života. Je třeba „měnit tvář“ a abychom přitom zůstali sami sebou, musíme se držet své vnitřní podstaty a svých žebříčků hodnot.

Zákon hojnosti znamená myslet, mluvit a jednat tak, že vím, že jsem vždy podporován. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme. V dávné době jsme byli mocnými spolutvořiteli. Byli jsme napojeni na zdroj a spolupracovali s ním. Poté jsme se odpojili a užívali pouze malou část tohoto spojení. Chtěli jsme si vyzkoušet svobodnou vůli. Byli jsme na Zemi ponecháni bez vedení. V současné době je toto spojení přístupné a my musíme identifikovat staré systémy přesvědčení, které nám znemožňují přijímat hojnost a skutečný potenciál. Zdroj nám na základě Zákona synchronicity posílá to, co vysíláme.

Zákon velkorysosti. Velkorysost rozpouští karmu. Láska je aktivní součástí, která aktivuje tento zákon. Pokud něco děláme z čisté lásky a soucitu, nabízíme velkorysost. Pokud je dítě nemocné, jeho matka ho z lásky a soucitu vezme k doktorovi nebo léčiteli. Její čin z lásky a láskyplná péče doktora a léčitele je velkorysost, která uvolňuje karmu dítěte. V současné době se chce spousta lidí stát léčiteli, protože je v srdcích probuzených lidí velká vlna lásky a soucitu.

Zákon vyřčeného rozhodnutí. Pokud jste mocní, rozumní, nadšení pro věc a očekáváte velké věci, síly světla budou na vaší straně. Otevřou pro vás nové dveře a poskytnou vám příležitosti, které vám umožní vytvoření věcí a situací, o které žádáte. Pokud se někdo jasně rozhodne, co chce, vypracuje prvotřídní návrh a prezentuje ho svému objednateli, očekávající plný souhlas a podporu, získá vše, co potřebuje, aby mohl tento plán realizovat. Vesmír odpovídá na naši energii tím samým způsobem a tak nám pomáhá si spolutvořit život. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru, co potřebujete a očekávat, že to bude realizováno. Je to vědomí, že zatímco síly světla pracují na jejím uskutečnění, vy jednáte, jako by bylo vaše rozhodnutí vyplněno. Pokud vyřknete rozhodnutí, pracujete jako mistr a necháte univerzálním energiím, aby pracovaly místo vás. „Hory jsou přenášeny.“ Tyto síly jsou velmi silné, proto vyřčete pouze rozhodnutí, které jsou míněna pro nejvyšší dobro. Poté se váš život začne měnit. Pokud se mají pohnout velké hory, mohou být nejprve z cesty vyklizeny malé hory. Je důležité jednat v souladu se Zákonem velkorysosti.

Některé poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.


Převzato z: www.atlantskaskola.cz