Cesta k duze

Rubriky

Síla slova a tajemstvi ticha

autor: | Čvn 15, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Tři síta – síla slova a tajemství ticha
Jeden člověk přišel za mudrcem a řekl:
„Poslyš, musím ti říci něco důležitého o tvém příteli.“
„Počkej, „řekl mudrc,“ prosel jsi všechno, co mi chceš vyprávět o mém příteli, třemi síty?“
„Jaká tři síta máš na mysli?“ otázal se muž.
„První síto je síto pravdy. Jsi přesvědčen o tom, že vše, co chceš říci, je opravdu pravda?“
„Ne, ne všechno,“ odpověděl muž, „jen jsem to slyšel od druhých.“
„Ale pak jsi jistě nechal svá slova prosít druhým sítem,“ řekl mudrc, „a sice sítem dobra.“
Muž zčervenal. „Musím se přiznat, že jsem nepoužil ani druhé síto.“
„A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se sám sebe, jestli je snad užitečné mi vyprávět o mém příteli?“
„Užitečné?“ odvětil muž, „ne, užitečné to vlastně také není.“
„Pak ovšem, „řekl mudrc,“ když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, je lepší je nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit sílu slova a tajemství ticha.“