Cesta k duze

Rubriky

Výsledky či dary

autor: | Dub 4, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Výsledky či dary

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200007983-acb1aae755/Dary.jpg

Jennifer Hoffman

Všechno v naší skutečnosti existuje proto, že jsme se rozhodli v určitém časovém okamžiku něco přijmout nebo odmítnout. Taková je naše cesta životem, kdy dáváme jedné věci přednost před jinou, a to na základě svých přesvědčení, myšlenek, dle svého vnímání a vzpomínek. Poté činíme budoucí rozhodnutí, založená na výsledcích, které jsme u každé z předchozích voleb získali. Tato strategie nicméně ignoruje některé velice důležité informace, protože zaměříme-li se na výsledek, pohlížíme na to všechno z pohledu toho, co se ,,odehrává”. Hledáme-li onen dar, naše pozornost se soustředí na poznání. Dar má mnohem větší duchovní sílu, zatímco soustředění na výsledek je spíše hrou s emocemi.

Výsledky způsobují, že se cítíme dobře nebo špatně, silní a mocní či bezmocní, že se nám dostává určitého potvrzení nebo že je nám ubližováno. Nicméně výsledky v tomto ohledu nevedou k ničemu, protože je používáme k posouzení svých rozhodnutí podle toho, jak se cítíme. Pokud se nám výsledek líbí, zvolili jsme dobře, pokud ne, pak jsme se rozhodli špatně. Z této perspektivy ale činíme pokrok pomalý, pokud vůbec nějaký, a můžeme mít dojem, že se pohybujeme v kruhu. Proto čelíme stále znovu stejnému druhu rozhodnutí – a vždy se rozhodneme stejně. Posuzujeme-li svou duchovní cestu podle výsledků, nikdy to neumožní, aby se okruhy našich potenciálních voleb rozšířily, protože se rozhodujeme na základě emocí namísto porozumění.

Ve všem je obsažena určitá lekce a požehnání. Je to onen dar, jenž osvěcuje stezku k našemu poznání. Nejsme tu proto, abychom trpěli, máme se tu učit. Léčit se, růst a přeměnit svou lidskou zkušenost v duchovní partnerský vztah. Výzva, jež je nám předložena, spočívá v tom, abychom přestali svou cestu tímto procesem ,,cítit”, abychom se začali učit z každého kroku na této stezce, abychom to mohli uzavřít, a pak rozšířit pole našich potenciálů, přejít z jedné úrovně porozumění na další způsobem, který dovoluje rozpínání naší životní cesty a který nás uvolní z bolestného učení plného útrap, abychom mohli poznávat život jako radostné zažívání záměrné manifestace.

Vždy budou existovat příležitosti něco přijmout či odmítnou, ale bez porozumění a pochopení uvízneme v emocionálních cyklech, které stále znovu vytvářejí tytéž zkušenosti, protože není přítomno žádné ukončení. Jsme uvězněni v mlýnském kole zkušeností, kdy jsme sice neustále v pohybu, avšak nečiníme žádný pokrok.

S učením, získáváním poznání, přebíráme odpovědnost, propouštíme vědomí oběti a činíme vědomé a účinné volby ohledně použití své energie. Zde se onen dar stává schůdkem k ještě většímu poznání, větší uvědomělosti a manifestaci nových příležitostí něco přijmout nebo odmítnout, které jsou v souladu s naším cílem, jímž je radostný život plný hojnosti.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 27. 09. 2012