Cesta k duze

Rubriky

Charisma a osobnost

autor: | Bře 16, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Charisma a osobnost

Charisma není dárek, jež dostanou některé bytosti do vínku a jiné ne. Charisma je součástí přirozeného ustrojení každého člověka.“

Posuňme se nyní o krůček dále, od osoby k osobnosti. Tento krok spočívá jednoduše v tom, že najdeme svůj střed. Zůstaňte při tomto vnímání a pokuste se zjistit… Kde přesně se nachází můj střed? V oblasti žaludku? V hrudníku? V břiše? Žijte ze svého středu. Pokuste se najít svůj střed tak, že se vcítíte do svého nitra! Prožívejte zcela vědomě, kde jste a kde se nachází váš střed. Vejděte do tohoto středu pokuste se s ním sladit – pak budete v harmonii se sebou samým. Myslete, vnímejte a hovořte z tohoto středu jako vaše Já. Tím už nebudou rozhodnutí vytvářena mimo vás, budete je činit vy.

A to je veliký rozdíl: pokud přijmete nějaké rozhodnutí, může to být rozhodnutí špatné. Pokud ale budete jednat z tohoto středu, pak se uskuteční to, co činíte, pak budete žít v harmonii se sebou samými, se svým životem a s okolnostmi. Pak bude ladit i váš život. Je to zcela jednoduché, potřebujete to jen připustit. Nechte věci dít! Ten, kdo takto našel svůj střed, stojí automaticky v ohnisku života, nedá se to nijak potlačit. Zůstaňte proto v tomto středu a vnímejte ten zázračný mír. Vnímejte, jak jste klidní a soustřední, jak dobře se cítíte a jak odpočíváte ve svém nitru. Pociťte, jak se můžete mít na pozoru před sebou samým. Žijte neustále ze svého středu! To vám dodá autoritu, jež nepřichází z vnějšku, nýbrž která vyrůstá z vlastního bytí. Automaticky se tak stáváte vedoucí osobností, i kdyby to, co vedete, byl „pouze“ váš život. Vést správně vlastní život je jedním z nejnáročnějších, ale zároveň také z nejhezčích úkolů.

V případě, že ještě máte nějaké ambice, co se týče kariéry, uvědomte si, že kariérní žebříček nevede nikam. Často to nezjistíte pouze proto, že nedosáhnete až na tu poslední příčku. Vždy máte před sebou ještě několik stupínků, a jestliže dojdete jednoho dne tak daleko, že dosáhnete poslední příčky, pak budete muset se zklamáním zjistit, že nejste v žádném případě u cíle, ale že se nacházíte pouze na konci žebříku. Chcete-li se dostat dále, musíte sestoupit opět níže. Žebříček kariéry nevede nikam, i když vám možná ostatní závidí stupínek, na který jste se vyšplhali. Tím nejdůležitějším cílem, kterého lze dosáhnout, je žít v souladu se sebou samým, tedy přesně tak, jako jsme se to právě naučili. Samozřejmě se vám bude neustále stávat, že z této harmonie čas od času vypadnete. Nesmíte se ale nechat odradit a opět se nechat do tohoto stavu uvést – a to tak dlouho, až se toto prodlévání ve vlastním středu pro vás stane stavem normálním a běžným.

Pokud to dokážete a budete spočívat ve svém středu, pak v sobě najdete odpovědi na všechny otázky. Potom už nebudete potřebovat žádné poradce a nikoho, koho byste se museli ptát. Nebude tak existovat nikdo, kdo by byl kompetentnější než vy sami, protože není takového člověka, který by se o vás zajímal více než vy.

Buďte tedy u sebe samých v těch nejlepších rukou! Vy sami řiďte svůj život!

Každý vždy dostane to, co sám způsobil. Osud je tedy to, co je rozděleno naprosto spravedlivě: nikdo nedostane příliš mnoho, nikdo naopak příliš málo. Nikomu osud nepřinese nic špatného, a každý z nás je to schopen (podle zákonu milosrdenství) kdykoliv změnit. Co chcete více? Právě se nacházíte v situaci, kterou by vám mohl každý závidět. Pohlédněme opět do svého nitra… Objevila nebo objevuje se v mém životě nějaká nespravedlnost? Proč se mi to děje? Proč to postihlo právě mne? Proč jsem musel tuto nespravedlnost zažívat? Pokuste se za tím vším hledat spravedlnost a buďte si jisti: život to s vámi myslí v každém případě dobře.

Lidé nejsou žádné „ostrovy“ – jsme propojeni v mnoha osudových společenstvích: v partnerství, v rodině, ve firmě, v okruhu přátel, v místě, kde žijeme. Takto žijeme v jednom velice rozvětveném osudovém společenství, ale i toto osudové společenství jsme si zvolili sami. Náležíme k němu, protože jsme ho přitáhli podle zákonu rezonance. Odpovídá nám tedy. Jestliže zde žijeme v blahobytu a svobodně, pak bychom měli poznat, že jsme si tuto šanci zasloužili. Nějakým způsobem jsme ji zapříčinili a nyní, kdy tuto příležitost máme, bychom si ji neměli jen tak nechat ujít. Měli bychom této svobody využít! Mnoho milionů lidí není svobodných a nemají ani tuto rozsáhlou možnost přísunu informací jako my: milá čtenářko, milý čtenáři, tyto výhodné podmínky jste si vytvořili sami, abyste mohli začít tuto inkarnaci.

Možná byste se měli také oprostit od myšlenek, že k dokončení vede ještě daleká cesta nebo že bude trvat ještě velice dlouho, než budete moci zažít osvícení. Pokud si to budete myslet, pak to opravdu dlouho trvat bude. Vy jste stvořitel a všechno bude takové, jaké to již předem očekáváte: život říká vždy pouze ano, ano, ano. Pokud se nacházíte při tomto dobrém vědomí, neměli byste s osvícením otálet déle než několik let. Budete-li žít ze svého středu, pak můžete během této inkarnace osvícení dosáhnout. Jsme od něj totiž vzdáleni jen pouhý krůček a jsme obklopeni zázračným pořádkem. Život to s námi myslí dobře, a to i v situacích, které se nám mohou zdát zdánlivě obtížné.

Nepokoušejte se tedy již uskutečnit své vlastní Já, protože se jedná pouze o ego oděné do svátečních šatů. Existuje pouze jedno Já. Jediné vědomí, že jste to, čeho jste součástí. Bůh osobně, totiž Já! Zkuste teď na chvilku zavřít oči a na minutu vejděte do samotného centra vašeho bytí. Vnímejte, kde se nachází váš střed, ponořte se do tohoto středu a uveďte se s ním v harmonii. Pociťte bezpečí tohoto bytí. Vnímejte, jak naplňuje celé vaše bytí světlem. Možná to budete zpočátku cítit jako teplo. Nebo jako uvolnění?

Prožijte si poté své jiskřící tělo plné světla jako zázračnou svíčku a vnímejte: Já jsem světelné bytí. Já jsem toto světlo. Jsem tím, kým jsem. Uvědomte si jednou všechna místa ve svém těle pomocí tohoto „Já jsem“. Možná existuje kdesi v tomto bytí ještě nějaké temné místo, kde se takoví být necítíte? Nebo možná je jenom jediné místo, kde toto bytí není, kde není vůbec nic. Prosviťte zcela vědomě tímto zářícím světlem tohoto bytí toto místo a ponořte se jednoduše do světla. Vnímejte, jak je nyní i tato oblast světlá a jak září. Zvyšte poté energii vašeho světla, nechte ho jasně vyzařovat a staňte se sami tímto zářícím bytím.

Tuto světelnou meditaci stále znovu opakujte a pokuste se cítit, jak je to, co v tomto stavu bytí vyzařujete, přijímáno ostatními lidmi. Tak získáte to, co bývá nazýváno charismatem nebo vyzařováním. Zářit může jen něco, co je zde. Jestliže budete chtít, můžete to ještě vystupňovat. Dovolte tomuto světlu uvnitř vašeho těla, aby jasně vzplálo. Posilte své vyzařování a rozšiřte jej. Naplňte jím celou místnost, v níž se právě nacházíte. Rozšiřte svou auru a staňte se sami ohniskem tohoto velkého energetického pole. Můžete jít dokonce ještě o krok dále, pokud budete chtít: dodejte tomuto energetickému poli, kterým jste se stali vy sami, jistou kvalitu. Nechte například proudit ze svého středu harmonii a propojte ji se souladem, se souzněním. Vnímejte, jak se i ostatní lidé vznáší v tomto souladu. Vnímejte v sobě ostatní lidi, pociťte jednotu. Vy jste celek, tato celistvost.

Do tohoto energetického pole můžete vnést i kvalitu vyléčení. Pokuste se někdy jako ohnisko tohoto energetického pole vyléčit sebe sama. Jakmile přijmete do svého vědomí i toto vyléčení, pocítíte, že to funguje. Uzdravíte se, stanete se živoucím léčivým zřídlem. Jestliže budete chtít, pak vtáhněte do svého léčení i nějakého druhého člověka. Nehraje přitom vůbec žádnou roli, jestli se dotyčný nachází ve vaší blízkosti, nebo jestli je od vás na hony vzdálen. Zůstaňte jednoduše ve svém středu, ve vašem léčivém vědomí a představte si, že tato druhá osoba je tu s vámi a že se ponoří do vašeho energetického pole – do tohoto vyléčení.

Tímto způsobem můžete do svého vědomí zapojit jakoukoliv energii, a můžete tak nechat vyzařovat všechny kvality. Možná si přejete více jistoty a sebevědomí. Samozřejmě to musíte nejprve vytvořit sami v sobě, musíte spočívat ve svém středu, nechat působit klid a uvědomit si sebe sama. Pak budete vyzařovat energii sebevědomí, nikoliv nafoukanost nebo aroganci, nýbrž klidnou a neotřesitelnou sebejistotu z vlastního středu. Můžete vyzařovat, co chcete, tuto energii můžete sami řídit a určovat, můžete tak vést svůj život. Když se vrátíte do svého všedního života, nechte tuto energii jednoduše plynout tak, že ji budete vyzařovat i s otevřenýma očima. Zůstanete-li v této energii jistoty a sebevědomí, pak budete vlastnit auru úspěchu. Každý, kdo se do ní ponoří, se bude v této auře vznášet s vámi a bude vám pomáhat úplně sám od sebe, abyste lépe dosáhli svých cílů.

Zpracováno podle knihy Zásady štěstí – Kurt Tepperwein

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.