Cesta k duze

Rubriky

Jak se zbavit strachu

autor: | Úno 16, 2020 | Čakry, Harmonizování čaker | 0 komentářů

Jak se zbavit strachu

„Jako odpověď na mnohé vaše modlitby bychom vám chtěli nyní doporučit očištění a odblokování vaší třetí čakry – solaru plexu. Důvod je naprosto jednoduchý. Solar plexus je centrum, v němž sídlí vaše síla. Máte-li strach ze své vlastní síly anebo se bojíte někoho či něčeho jiného, tato čakra se zablokovává a energie vámi nemůže proudit tak, jak by jinak mohla. Ať už máte blok v jakékoli čakře, vždy to ovlivní i všechny ostatní. Avšak momentálně bychom chtěli, abyste se zaměřili na tuto třetí a obklopili se žlutými odstíny barev, zapálili si žluté svíce, poslouchali hudbu určenou pro tuto čakru nebo dělali cokoli jiného, co vás ještě napadne. Cokoli, co vám pomůže uvolnit tíhu pod vaším srdcem, v oblasti žaludku, je zcela jistě dobré.

Strach – a následně i jím zablokovaná čakra solaru plexu – ovlivňuje všechny ostatní oblasti vašeho života.

Ovlivňuje první, kořenovou čakru a s ní související pocity bezpečí, i finanční a materiální zajištění. Máte-li třetí čakru zablokovanou strachem, vztekem či jinými negativními pocity, odráží se to v pocitech ohrožení, nejistoty a nedostatku, které vám následně do života přitahují odpovídající zážitky.

Rovněž má vliv na druhou, sakrální čakru, a tedy i na vaše vztahy, včetně vztahu k sobě samým a své sexuální podstatě. Když jste pod vlivem strachu, jednáte omezeně, vnímáte omezeně (situace i osoby) a ve vašich vztazích se vytvářejí bloky. Bojíte se být sami sebou, bojíte se, že vás druzí budou odmítat, soudíte a obviňujete, potlačujete svoji sexualitu, propadáte pocitům hanby nebo studu, apod. a toto všechno pak ovlivňuje dění ve vašich vztazích i vaši vlastní přitažlivost.

Nemůže-li proudit energie vaší třetí čakrou, ani dvě čakry ležící pod ní nemohou správně fungovat, neboť nejsou správně napojeny na horní čtyři.

Máte-li zablokovanou třetí čakru, vaše srdce není ve spojení s vaším vlastním pocitem svobody, síly, bezpečí a jistoty, a plní se strachem, lítostí, smutkem a jinými emocemi, které mu brání vás správně vést a rovněž vám brání plně milovat. Dovolíte-li, aby vás ovládal strach a vytvořil pod vaším srdcem kámen, nedokážete pak vnímat ve svém srdci vedení, které vám pomáhá kráčet po vaší cestě. Bojíte se mu naslouchat, bojíte se jednat, bojíte se i cítit. Vaše srdce se uzavírá. A protože máte uzavřené srdce, ovlivňujete tím také stav svého fyzického těla, které začne potlačené emoce projevovat prostřednictvím nemocí a nebo vás začne upozorňovat na nedostatek vlastní lásky a radosti strádáním životně důležitých látek a minerálů.

Když máte strach z vlastní síly nebo ze síly druhých, ani vaše pátá, krční čakra nemůže fungovat úplně správně. S tímto blokem v solaru plexu budou z vašeho hrdla vycházet slova nejistá, nejasná a ovlivněná strachem. Ze strachu můžete potlačovat upřímné vyjadřování a druzí lidé tuto neupřímnost vycítí. To vám pak následně vytváří mnohá nedorozumění, konflikty a problémy v komunikaci.

Šestá čakra, třetí oko je vaším strachem ovlivněno taktéž. Když se bojíte, váš vnitřní zrak je uzavřen, neboť odmítáte vidět skutečnost. Bojíte se prozření, a tak si místo jasných vizí vytváříte iluze a negativní, nejasné vize. Váš vnitřní pohled zůstává zakalený a zkreslený. Vše, na co pak pohlížíte skrze toto „špinavé okno“, vám pak připadá ošklivé a špatné a vyvolává to ve vás další, i když neopodstatněný strach.

Necháte-li strach, aby měl nad vámi kontrolu, nezůstane jeho vlivu ušetřena ani sedmá, korunní čakra. V důsledku toho se pak odpojujete od Boha/Vesmíru, odpojujete se od Vyšší lásky a získáváte dojem, že jste opuštěni a zatraceni, že je na vás zapomenuto a že jediný, na koho se můžete spolehnout, je váš rozum. Rozum však pod vlivem strachu vytváří všechny možné negativní scénáře a omezuje vám vaše možnosti, neboť spoléhá výhradně na logická řešení – a velká spousta řešení je přitom mimo dosah vaší logiky. Když máte třetí čakru zablokovanou strachem, vaše hlava až příliš přemýšlí. A protože není napojena na Božství, nemohou k vám chodit ani Božské ideje a nápady, které by vám mohly pomoci.

Právě proto bychom si přáli, abyste se soustředili na třetí čakru. Strach je lidskou epidemií a je to nejčastější příčina všech vašich problémů, ať už v jakékoli oblasti. Pokud vyléčíte svůj strach a projasníte svou čakru solaru plexu, dostanete se opět do kontaktu se svou skutečnou silou. Vaše síla je krásná. Není to ten druh moci, který omezuje a kontroluje. Síla ve vašem nitru je samotná láska. Láska nikdy nevytváří nic špatného. Když máte svou třetí čakru čistou a jasnou, vycházíte z této láskyplné síly, nikoli ze strachu. Potřeba ovládat a řídit okolnosti vychází ze strachu. Když budete vycházet z lásky, nic takového potřebovat nebudete. Když budete v kontaktu se svou vlastní krásnou sílou, budete vědět, že nemáte absolutně žádný důvod něčeho se bát. Budete sebejistí a budete mít důvěru i v život sám. A toto odblokování třetí čakry následně ovlivní i všechny ostatní oblasti, které jsou pro vás důležité – od pocitu bezpečí a materiálního dostatku, přes vztahy, city, komunikaci a vidění až k Božské moudrosti.

Zbavíte-li se strachu a chopíte se vlastní síly, brány ke splněným přáním se vám otevřou, protože vaše vnímání bude čisté a nezkalené obavami. Pamatujte, že i kdybyste snad někde zabloudili, vždy existuje cesta zpět. Vždy se můžete o kousek vrátit a najít znovu ten správný směr. Nemusíte se ničeho bát. Budete-li s čímkoli potřebovat pomoci, stačí říct. Vždy jsme s vámi a žádná vaše žádost pro nás není příliš velká.“ Emotikona heart

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Převzato z: https://andelskydenik.blogspot.cz