Cesta k duze

Rubriky

Žíjte v harmonii se životem

autor: | Led 27, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Žijte v harmonii se životem

Buďte v souladu s tím, co se přihodí. Na začátku si možná dokonce ani nebudete vědomi toho, co se děje. Je to něco, co cítíte uvnitř a čím cítíte soulad a harmonii. Máte pocit, že očekáváte něco vzrušujícího. Přichází to až ze samého nebe, ze vzduchu, který dýcháte, ze země, po niž chodíte.

Podobný pocit máte, když je ve vzduchu Jaro, propukující v nový život. Je zde a jen čeká až bude moci vyjít ven a ještě předtím, než zjistíte, co se děje, je Jaro zde a vy stojíte uprostřed něho.

Nové je zde a vy stojíte uprostřed toho, jste toho součástí a v souladu s novým životem. Vše staré již pominulo. Je to nádherný pocit naprosté svobody a volnosti, vyjetí ze starých vymezených cest do nového prostoru, kde neexistují žádná omezení. Máte pocit, že rostete a rozvíjíte se na všechny strany a že se kdykoli může stát cokoli a vy jste na to připraveni, připraveni vstoupit přímo dovnitř.

Jste jako běžec na startovní čáře, připravený na špičkách nohou a povzbuzován všemi, připravený vyrazit, až zazní startovní signál.

Děje se tolik věcí na všech úrovních současně, že si jich musíte být vědomi. Přicházejí změny a vy jste součástí těchto změn, tak běžte společně s nimi. Buďte ochotni přijmout změnu a měňte se rychle, jak kdy a kde je třeba. Neváhejte a nezůstávejte pozadu, vkročte přímo do všeho, co se uskutečňuje, rychle a jistě a s naprostou důvěrou a vírou.

Buďte si vědomi toho, že ve všem co se děje, je dokonalá harmonie a rytmus. Nic se neuskutečňuje mimo soulad nebo v nesprávném čase. Je to nádherný objev. Nic nemůže fungovat špatně, vše se ubírá správným směrem.

Jaro odhaluje skutečnou dokonalost. Toto je Jaro Nového věku a také se ukazuje v téže skutečné dokonalosti. Jděte prostě společně s tím vším a pomáhejte urychlovat tento proces, vzdávejte neustále díky, že jste jeho součástí, že jste si ho vědomi, že jste výhonkem všeho toho, co se uskutečňuje.

Již se neohlížejte zpět. Musíte vpřed, stále vpřed, za nádherným cílem.

Nechť se všichni světlonoši spojí a jejich světla dále září! Čím větší bude jejich jednota, tím větší bude Světlo. Ve světě je třeba stále více Světla a vy jste všichni tohoto nádherného Světla součástí a tak své světlo neskrývejte. Je třeba každého jednotlivého světla, aby se zvýšila jeho moc a síla a nic mu nemohlo odolat. Světlo obklopí vše a temnoty nebude již více.

Z knihy Spiritualita Findhornu Eileen Caddy

Tento text může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi odkazy https://www.slunecnikvet-anna.blog.cz/