Cesta k duze

Rubriky

Orgánová sestava – cvičení

autor: | Led 13, 2020 | Nezařazené | 0 komentářů

Harmonizační orgánová sestava

Cvičením těchto cviků neposilujeme svaly, ale uvolňujeme energetické dráhy tak, aby plynule proudila energie, nedocházelo k energetickým blokům, a tím dále i k problémům jednotlivých orgánů ležících na energetických drahách. Pravidelným cvičením předcházíme únavě, případně nemoci. Každá energetická dráha ovlivňuje i

pohybovou soustavu, která se nachází v blízkosti dané dráhy.

Cviky jsou cílené na protažení svalů a uvolnění kloubů v průběhu dráhy, čímž působí pozitivně nejen na svalový a kloubní aparát, ale také na „zprůchodnění“ energie v příslušných dráhách a obnovení celkové harmonie organismu. Jednotlivé cviky mohou sloužit i k diagnostice stavu dráhy a průběhu energie v této dráze. Při cvičení vycházíme ze základní pozice a v cílové pozici provedeme výdrž na tři nádechy a tři výdechy plynulým klidným dechem. Ideální je při cvičení představovat si průběh meridiánu, který procvičujeme. Důležitá je polarita dráhy (nahoru nebo dolů). Cvičení je nejlépe cvičit ráno nebo večer a začít cvikem, který odpovídá hodině, v níž začínáte cvičit. Pravidelným cvičením orgánové sestavy obnovíte průchodnost příslušných energetických drah a pozitivně ovlivníte jim odpovídající funkce. A komu je tato filosofie cizí, určitě ucítí, že pravidelným cvičením docílí pružnosti svého těla, protažení zkrácených svalů a uvolnění zatuhlých kloubů. Pravidelným procvičováním celé sestavy docílíme harmonizaci těla a pružnosti páteře. Zároveň se naučíme pociťovat vlastní tělo. Vhodnější je provádět sestavu jako komplex. Harmonizujeme průběh energie a preventivně působíme na vznikající potíže.

Pokyny k provádění pozic:

Platí pro všechny pozice
1) Doba výdrží se řídí hranici pocitu příjemnosti, obvykle 20 vteřin.
2) Intenzita tlaku na určené body je přiměřeně silná.
3) 0či mohou být pootevřeny a soustředěny na zvolený bod.
4) Pozornost zaměřena na příslušný orgán, příp. na směr pohybu po dráze (meridiánu) od výchozího bodu.

1. Dráha plic (3 – 5 hod). V těle přibývá vlhkosti a hluku, připravuje se k probuzení a k dennímu rytmu.

Vědomí se hlásí ke slovu.

Ohrožený měsíc: listopad

Plíce leží ze všech orgánů nejvýše, jsou nazývány kancléřem srdce. Kontrolují tělesnou energii hloubkou dýchání, které ovlivňuje příjem množství energie z ovzduší. Dráha přizpůsobuje kožní póry změnám teploty a aktivitě těla. Dráha plic je považována za ochrannou dráhu proti nachlazení a chřipkovým stavům. Posilování této dráhy pomáhá zvyšovat odolnost těla proti nemocem všeobecně a příjem energie.

Popis cviku: Stoj rozkročný, tělo vzpřímené. Zapažíme, spojíme ruce za palce, propněme lokty a

vytáhneme se z ramen. Protahujeme se pouze tak, aby to bylo příjemné, abychom necítili bolest. Setrváme v protažení a uvolníme se v něm. Nadechneme se a dovolíme svým pažím, aby se zapažili výš, setrváme v této pozici a s výdechem se v ní protáhneme a uvolníme. Opakujeme 3x . Při každém nádechu postupujeme výše tak, jak je to příjemné. Po třetím výdechu se vracíme zpět. Uvolníme paže. Při cvičení vydáváme zvuk sssssss.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010629-4ee804fe11/pl%C3%ADce.JPG

2. Dráha tlustého střeva (5 – 7 hod). Hlásí se ranní síla, zvyšuje se teplota, zrychluje se tep, první vyprázdnění.

Ohrožený měsíc: prosinec

Tlusté střevo odpovídá za čištění a odstraňování jedovatých látek z těla. Po stránce tělesné likviduje pevné výměšky z útrob. Po stránce duševní kontroluje negativní myšlenky, ovládá schopnost relaxace. Jakékoliv stavy zadržování čehokoliv spadá do sféry této dráhy. Dává schopnost relaxace.

Popis cviku: Výchozí poloha je stejná, jako u předchozího cviku, zapažené ruce spojíme pomocí ukazováků. Vytáhněme se z ramen, propneme lokty. Provedeme rovný předklon, zakloníme hlavu a zapažíme tak vysoko, jak je to příjemné. V této poloze se uvolníme. S každým nádechem zapažíme více a s každým výdechem se v dosažené poloze protáhneme a uvolníme. Po třetím výdechu se pomalu vracíme zpět, do výchozí pozice.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010633-8894c898e8/tlust%C3%A9%20st%C5%99evo.JPG

3. Dráha žaludku (7 – 9 hod). V této době se nalaďujeme na denní činnost. Přibývá chuti k pohybu, zjasňuje se vědomí, obracíme se navenek k svému okolí. Kolem 9 hod. i později jsme připraveni na vydatnější snídani.

Ohrožený měsíc: říjen

Dráha žaludku kontroluje příjem potravy. Tradiční medicína považuje žaludek za ústřední tělesný orgán. Proto může nevyrovnanost této dráhy přímo ovlivnit ostatní orgány. Obstarává příjem potravy a ovlivňuje ostatní orgány.

Popis cviku: Sed na patách. Senioři většinou cítí v nártech tlak nebo tah, takže si je podkládají stočeným ručníkem. Podsadíme pánev, vyrovnáme páteř, spojíme ruce propletením prstů a vzpažíme. S každým nádechem vzpažíme více a s každým výdechem se v dosažené poloze protáhneme a uvolníme. Po třetím výdechu se pomalu vracíme zpět, do výchozí pozice. Opakujeme 3x. Při cvičení vydáváme zvuk čččuuuu.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010635-f2140f30de/%C5%BEaludek.JPG

4. Dráha sleziny a slinivky (9 – 11 hod). Velmi dobré podmínky pro duševní činnost, pro vnímání i koncentraci.

Ohrožený měsíc: září

Slezina je odpovědná za hromadění krve, tvorbu protilátek a výrobu bílých krvinek, které bojují proti nebezpečným bakteriím a využívání živin. Slinivka vyměšuje enzymy, které potravu rozkládají. Reguluje též hladinu krevního cukru inzulínem. Slezina přepravuje energii z potravy k plícím, tj. hraje důležitou roli v zásobování těla energií.

Popis cviku: Při cvičení se seniory se používá méně náročná varianta, kdy zůstáváme ve vzpřímeném

kleku, upažením vzpažíme, dlaně s propojenými prsty obrátíme nahoru a mírně se zakloníme. S každým nádechem vzpažíme více a s každým výdechem se v dosažené poloze protáhneme a uvolníme. Po třetím výdechu se pomalu vracíme zpět, do výchozí pozice. Opakujeme 3x. Při cvičení vydáváme zvuk hhhúúú.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010630-c3ad7c4a76/slezina%20slinivka.JPG

5. Dráha srdce (11-13hod). V této době jsou dobré podmínky pro tvůrčí aktivitu a navazování dobrých

společenských kontaktů a mezilidských vztahů.

Ohrožený měsíc: květen

Srdce bývá nazýváno vládcem všech orgánů, kořen života. Sídlí v něm duch. Orgán srdce také zajišťuje stabilitu v oblasti emocí. Srdce je kořen života, zajišťuje stabilitu.

Popis cviku: Sed přednožmo, pokrčíme kolena, vytočíme je do stran a chodidla opřeme o sebe. Propleteme prsty rukou, dotkneme se rovnými malíčky a uchopíme špičky nohou. Vyrovnáme páteř, ramena spustíme do šířky, hlavu vytáhneme za temenem. Uvolníme se. Třikrát zhluboka nadechneme a vydechneme a přitom vyrovnáváme tělo. Na závěr pomalu uvolníme paže a přejdeme plynule do dalšího cviku. Při cvičení vydáváme zvuk kche nebo chchchůůů.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010631-351b53615b/srdce.JPG

6. Dráha tenkého střeva (13 – 15 hod). V této době se soustředěnost snižuje, vzrůstá sklon k chybám, únava, zvláště po 14. hod., kdy probíhá krize v rámci tzv. poledního sedla. Je potřeba uvolnění a odpočinku.

Ohrožený měsíc: červen

Dráha tenkého střeva zajišťuje vstřebání živin z potravy a vody. Po duševní stránce ovládá vnímání idejí. Bolesti v lokti, rameni a ztuhlost šíje jsou důsledky bloků střevní dráhy. Reguluje absorbci tekutin, ovlivňuje smyslové orgány.

Popis cviku: Sed jako v předchozím cviku, spojená kolena však oddálíme od těla. Uchopíme je propleteními prsty a předkloníme se čelem co nejvíce k nohám. Lokty spočívají na podlaze. Vytáhneme se z kyčlí a uvolníme se. Postupně jako u předcházejících cviků s každým výdechem prohloubíme předklon. Pomalu, obratel po obratli se vracíme zpět. Také u těchto dvou cviků usnadníme sed podložením polštáře. Při cvičení vydáváme zvuk hhhhaaaa.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010632-d17f7d1d8b/tenk%C3%A9%20st%C5%99evo.JPG

7. Dráha močového měchýře (15 – 17 hod). V této době opět stoupá aktivita, zvláště po 16. hodině, kdy je čas

společenských kontaktů, „ doba čaje o páté“.

Ohrožený měsíc: leden

Dráha močového měchýře je mocná ochranná dráha, která zachycuje velký podíl fyzického i emočního napětí. Ovládá šíji, záda, hýždě, zadní plochy stehen, lýtek a zevní plochy nohou. Na této dráze leží body regulující funkce veškerých vnitřních orgánů. Měchýř se účastní úpravy množství tělových tekutin, hraje roli vyrovnávacího faktoru. Ovlivňuje vylučování tekutin.

Popis cviku: Sed přednožmo, vzpažíme, paty zatlačíme dozadu, špičky přitáhneme k sobě a s výdechem se volně předkloníme. Ruce položíme na stehna, lýtka nebo je uchopíme za kotníky či špičky – dle svých možností. Propneme kolena a přitlačíme je do podložky. Cílem není hluboký předklon, ale protažení zadní strany dolních končetin, bederních a zádových svalů. Setrváme v této poloze bez napětí. S nádechem se vytahujeme z beder a přitahujeme trup k stehnům. Bez úsilí s každým výdechem prohlubujeme předklon. Postupně, můžeme-li, posunujeme uchopení dál. V této poloze je vhodné setrvat déle. Uvolníme šíji, obličejové svaly, ústa, čelisti a oči. Vracíme se zpět dosedu pomalu, obratel po obratli, hlavu až nakonec. Při cvičení vydáváme zvuk sssssss. Po cviku si odpočiňte v krátké relaxaci, nebo přejděte plynule do dalšího cviku.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010626-0fc3812cc0/mo%C4%8Dov%C3%BD%20m%C4%9Bch%C3%BD%C5%99.JPG

8. Dráha ledvin (17 – 19 hod). Vrcholí odpolední aktivita.

Ohrožený měsíc: únor

Ledviny jsou považovány za zásobárnu energie celého těla, za tvorbu životní síly. Vyrábějí také energii pro pohlavní orgány. Ovládají kosti, uši a sluch. Silné ledviny svědčí o nadbytku životní síly. Regulují fyzickou aktivitu. Nadledvinky ovlivňují sympatykus a parasympatikus, prokrvení spodní části těla.

Popis cviku: Pozice stejná jako v předchozím cviku. Vzpažíme, vytáhneme se z kyčlí a spustíme se do předklonu. Uchopíme se za špičky nohou; případně pokrčíme nohy. Nemůžeme – li, uchopíme se tam, kde dosáhneme. Vyrovnáme záda, hlava je v prodloužení trupu. Při uvolnění povolíme ramena, šíji a obličej. S každým výdechem vyrovnáváme trup, vytahujeme se za temenem. Při cvičení vydáváme zvuk čchuej.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010625-70fdf72121/ledviny.JPG

9. Dráha obalu srdce – osrdečníku – krevního oběhu (9 – 21 hod). Převládá potřeba návratu k sobě a do přístřeší. Potřeba intimity a odklonu od činnosti.

Ohrožený měsíc: červen

Dráha osrdečníku má za úkol chránit srdce a částečně i oběh. Má též sexuální funkce pro úzký vztah k dráze ledvin. Má vliv na emoce a spojuje se s pocitem štěstí, ovlivňuje psychickou reakci.

Popis cviku: Turecký sed (zkřižmo), zkřížíme paže a položíme ruce na opačná kolena. Podsadíme pánev, vytáhneme se z beder, vyrovnáme páteř, ramena spustíme do šířky, hlavu vytáhneme za temenem. V tom pokračujeme s každým výdechem. Po třetím výdechu uvolníme paže a trup. Přejdeme plynule do další pozice. Při cvičení vydáváme zvuk sssiii.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010627-8c5ae8d54c/obal%20srdce.JPG

10. Dráha tří ohňů (21 – 23 hod). Doba uvolnění, poklesu teploty, uložení ke spánku.

Ohrožený měsíc: srpen

Tělo je podle tradičních představ rozděleno na tři části. Horní oheň kontroluje dýchání, střední oheň kontroluje trávení, dolní oheň vyměšování. Tři ohně nebo tři ohřívače jsou považovány za funkční celek, který udržuje tyto tři části těla v harmonii. Dráha taky kontroluje regulaci tělesné teploty a tonus psychiky.

Popis cviku: Sed jako v předchozím cviku, překřížené ruce na kolenou. Předkloníme se, a položíme hlavu na podlahu. Nemůžeme-li, spustíme ji až tam, kam je to příjemné. Vytáhneme se z beder a přitáhneme se co nejblíže nohám. Tento předklon prohlubujeme samovolně s každým výdechem. Obratel, po obratli se vracíme zpět do přímého sedu. U seniorů, kterým dělá sed s překříženýma nohama potíže, podložíme hýždě s polštářem. Při cvičení vydáváme zvuk šššííí.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010634-983a199343/trojit%C3%BD%20oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D.JPG

11. Dráha žlučníku (23 – 1 hod). V této době je potřeba naprostého klidu, minimum adrenalinu (proto se při večerním vzrušení nesnadno usíná), klid svalstva a vědomí, noční kulminace ve 24 hod.

Ohrožený měsíc: březen

Dráha žlučníku ovlivňuje schopnost rozhodování a rozhodnutí uskutečnit. Jestliže je dráha příliš naplněna, člověk se snadno rozčílí. Nerozhodnost a svalová slabost znamenají spíše nedostatečnou náplň dráhy. Žlučník ovlivňuje pružnost a sílu šlach a vazů. Dráha žlučníku a jater vytvářejí spolu spojení motivace a činorodosti.

Popis cviku: Sed roznožmo. Jednou rukou se opřeme o zem vedle stehna, máme ji napnutou v lokti a druhou pokrčenou se opřeme o stehno. Pomalu se ukláníme ke koleni, loket ruky, které je na zemi je stále napnutý. Hlava je v mírném předklonu. Opakujeme 3x. Pak totéž ke druhé noze. Při cvičení vydáváme zvuk šššůůů.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010623-8f3fc9039d/%C5%BElu%C4%8Dn%C3%ADk.JPG

12. Dráha jater (1 – 3 hod). Máme nejhlubší spánek, zvláště po 1. hodině. Nastává pokles teploty, sny. Játra vytvářejí zásoby krve na celý den.

Ohrožený měsíc: duben

Dráha jater ovládá oči a nervy. Játra vylučují žluč, potřebnou pro trávení tuků. S funkcí jater jsou úzce spojovány alergické stavy. Nedostatek energie na dráze se projevuje sklonem k depresím, při přeplnění člověk snadno upadá do hněvu. Játra odpovídají v duševní sféře za plánování asi tak jako žlučník odpovídá za rozhodování. Dráha žlučníku a jater vytvářejí spolu spojení motivace a činorodosti. Ovládá oči a nervy.

Popis cvičení: Sed jako u předchozího cviku. Předkloníme se hlouběji a hlavou se snažíme dotknout kolena. Ruce nejsou sepnuté, ale prostředníky /ukazováky/ rukou táhnou palec k tě1u. Nejde-li to tak se uchopíme tam, kam dosáhneme. Vytáhneme se z beder, druhou paži vzpažíme a ohneme ji přes hlavu ve stejném směru. V této poloze se uvolníme, hlavně šíjí, ramena, obličej. S každým výdechem prohlubujeme úklon. Totéž opakujeme na druhou stranu. Opět se snažíme o vytažení a uvolnění trupu, nohy jsou natažené. Při cvičení vydáváme zvuk sssýýý.

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010624-12cfd13c94/j%C3%A1tra.JPG

Na závěr harmonizační sestavy se provede 5 až 10minutová relaxace.

Obrázkový přehled cviků orgánové sestavy (soubor k vytisknutí zde)

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010628-0c79c0d72f/Org%C3%A1nov%C3%A1%20sestava%20-%20p%C5%99ehled.JPG

Použité texty z: www.zeny50.cz, www. jogaprostejov.cz a www.silashiatsu.cz

Dalším prospěšným jednoduchým cvičením na harmonizování vnitřních orgánů, které také můžete využít je Cvičení s Měsícem – Technika práce prstů, najdete ho zde . Technikou práce prstů lze prostřednictvím příslušných prstů a bodu ve středu dlaně pozitivně ovlivnit přiřazené orgány – zmírňovat obtíže, léčit, aktivizovat, harmonizovat nebo vytvářet doprovodnou terapii.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Článek nebo jeho části je možné šířit dál pouze pro osobní potřebu a k nekomerčním účelům, pokud bude připojeno celé znění této poznámky včetně aktivního odkazu na uvedené stránky. Děkuji za respektování této podmínky.